e-Energetyka

Blok 910 MW w Jaworznie z finansowaniem Polskiego Funduszu Rozwoju

- Cieszę się, że realizowane są nowe inwestycje w energetyce. Dzięki nim sektor energetyczny będzie gotowy na wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższych latach  - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 marca 2018 r. w Warszawie podczas uroczystości podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy TAURON Polska Energia a Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Umowa obejmuje inwestycję do 880 mln zł na realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.


więcej >>

Komisja PE za zmianami w dyrektywie gazowej

- Objęcie wszystkich gazociągów importowych prawem unijnym ograniczy możliwość zachowań antyrynkowych i zwiększy poziom przejrzystości w dostawach gazu do UE. Rosyjskie gazociągi nie mogą funkcjonować poza tymi regulacjami i cieszę się, że instytucje unijne również mają takie stanowisko - komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski ustalenia Parlamentu Europejskiego (PE) ws. dyrektywy gazowej.


więcej >>

Pozytywne efekty zmian nowego podejścia do przetargów i inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Powołanie w maju 2017 r., w ramach struktur PSE S.A., Centralnej Jednostki Inwestycyjnej zaowocowało zmianami w sposobie prowadzenia postępowań przetargowych. Wypracowano rozwiązania pozwalające na efektywniejszą realizację planu inwestycyjnego przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na rynek wykonawczy. Spółka podsumowuje doświadczenia z postepowań na kwotę niemal 1,3 mld zł brutto.

więcej >>

II stopień na Wiśle zapewni Polakom produkcję czystej energii elektrycznej

Od ponad 40 lat nie było w Polsce realizacji tak wielkiej inwestycji wodnej. II stopień na Wiśle zapewni Polakom bezpieczeństwo powodziowe, umożliwi rozwój transportu śródlądowego i produkcję czystej energii elektrycznej W grudniu ministrowie środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii podpisali porozumienie w tej sprawie. Energa - właściciel największej przepływowej elektrowni wodnej w Polsce i jeden z Członków Wspierających PKEE  - ekspercko wpiera te działania. 


więcej >>

Prezes URE podsumowuje 2017 r.

Rok 2017 zapisał się jako czas intensywnych zmian w krajowej energetyce, z punktu widzenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki związanych przede wszystkim z rynkiem paliw ciekłych i gazu, ale także z burzliwą dyskusją nt. modelu polskiego rynku mocy. Przy Prezesie URE rozpoczął działalność Koordynator ds. Negocjacji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. więcej >>

Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i rekomendowała jego pilne przekazanie do procedowania przez parlament. 


więcej >>

Szerszy zasięg Specustawy dot. infrastruktury gazowej

Rząd opublikował propozycję zmiany tzw. specustawy terminalowej - regulacji, wprowadzającej np. uproszczone procedury przy budowie strategicznej infrastruktury gazowej. Działanie specustawy ma objąć projekty kolejnych gazociągów i infrastrukturę LNG. 


więcej >>

Ustawa o rynku mocy opublikowana w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano w środę ustawę o rynku mocy. Rynek mocy ma gwarantować dostępność odpowiednich do potrzeb zasobów mocy w źródłach wytwarzających energię elektryczną; to de facto mechanizm wsparcia m.in. dla elektrowni. Od 2021 r. konsumenci będą płacić specjalną opłatę mocową. 


więcej >>

Zmiany taryf dla energii elektrycznej

W połowie grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy dla energii elektrycznej dla pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej na 2018 r.

W związku z nowym rozporządzeniem ministra energii z 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500), czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych wystąpiło 29 grudnia 2017 do Prezesa URE o zmianę taryfy r. Dotychczas innogy Stoen Operator nie wystąpiło ze stosownym wnioskiem do Prezesa URE. 

więcej >>

NCBR: innowacje rozwiną możliwości bloków energetycznych

Innowacyjne rozwiązania i technologie pozwolą dostosować polskie bloki energetyczne do nowych wyzwań. Dzięki zaprezentowanemu przez NCBR programowi „Bloki 200+” najlepsze projekty mogą otrzymać nawet ok. 90 mln zł.

więcej >>

Pierwsze czytanie ustawy o rynku mocy

W Sejmie 25 października 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy. Głównym celem przygotowanych przez Ministerstwo Energii rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu.

więcej >>

Pozyskiwania metanu z pokładów węgla

- Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacznie szerszej skali - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 6 listopada 2017 r. w Gilowicach. Podczas spotkania przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego pozyskiwania metanu z pokładów węgla realizowanego przez PGNiG we współpracy z PIG-PIB.

więcej >>

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r. projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przygotowany przez Ministra Energii. Dostosowuje on m.in. polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

więcej >>

Tchórzewski: W bilansie energetycznym jest miejsce dla tanich i dyspozycyjnych źródeł odnawialnych

- Istotne jest to, aby odnawialne źródła energii mogły być wykorzystywane jak najczęściej w ciągu roku i generowały niskie koszty wytwarzania energii – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Polski”. Spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska odbyło się 3 listopada 2017 roku w Warszawie.

więcej >>

Dialog o Rynku Mocy

- Intencją ustawy o rynku mocy jest zagwarantowanie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. - mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w Katowicach podczas obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyły się 2 października 2017 roku w Katowicach. – Energia elektryczna jest dziś dobrem podstawowym, dla każdej rodziny, przemysłu, systemów finansowych, bankowych. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w których dochodzić będzie do cyklicznych przerw w dostawie energii, z powodu niewystarczalnej liczby elektrowni na terenie kraju – dodał.

więcej >>

Grupa PGE otrzymała zgodę na przejęcie EDF Polska

Osiem elektrociepłowni w największych polskich aglomeracjach, takich jak Trójmiasto, Wrocław czy Kraków, Elektrownia Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach do końca 2017 roku przejmie Grupa PGE. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na zakup aktywów francuskiego EDF w Polsce. Umowa o wartości ok. 4,5 mld zł będzie jedną z największych transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce i Europie w ostatnich latach.

więcej >>

Koniec półrocznego spadku cen energii

Pierwszy wzrost cen energii od początku roku. Znaczące podwyżki cen paliw transportowych. Węgiel najdroższy od ponad trzech lat.

więcej >>

Pierwsze megawaty w sieci

Turbina gazowa w ramach płockiej inwestycji energetycznej PKN ORLEN osiągnęła pełną moc i 26 września br. blisko 400 MWe popłynęło do Krajowego Systemu Energetycznego. Po tzw. „pierwszym ogniu” i udanej synchronizacji z siecią PSE blok osiągnął kolejny kluczowy etap. W kolejnych tygodniach prowadzony będzie ruch regulacyjny i przygotowania do uruchomienia turbiny parowej, a blok osiągnie docelową moc ok. 600 MWe.

więcej >>

URE: kolejne aukcje OZE odwołane nowymi rozporządzeniami

Na mocy rozporządzeń Rady Ministrów, które weszły w życie 29 września, w roku 2017 nie odbędą się kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

więcej >>

Założenia polityki klimatycznej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

- Udział OZE w produkcji energii elektrycznej będzie rósł, ale to paliwa stałe – węgiel kamienny i brunatny, jeszcze przez wiele lat, pozostaną głównym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i podstawą bilansu energetycznego państwa – mówił w Katowicach 6 października 2017 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski, gdzie wspólnie z sekretarzem stanu w ME Grzegorzem Tobiszowskim spotkał się z liderami górniczych związków zawodowych. Podczas rozmów przedstawił założenia polityki klimatycznej Polski w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Omówiona została również bieżąca sytuacja w sektorze węgla kamiennego.

więcej >>

4 scenariusze dla polskiej energetyki do 2050

Jakie będą skutki utrzymania polskiej energetyki przy węglu, wprowadzenia atomu lub postawienia na źródła odnawialne? Próbę odpowiedzi na to pytanie przedstawia w raporcie “Polski sektor energetyczny 2050. 4 scenariusze” Forum Energii. WiseEuropa przygotowało analizę ekonomiczną i ocenę potencjału wykorzystania krajowych zasobów energetycznych dla tego opracowania.

więcej >>

Enea Operator zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne w południowej części województwa lubuskiego

Enea Operator załączyła nową linię napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV relacji Nowogród Bobrzański – Żary. Linia w znaczący sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców oraz przedsiębiorców z południowej części województwa lubuskiego. Inwestycja poprawi także warunki zasilania dla obecnych i przyszłych inwestorów.

więcej >>

ME: budowa elektrowni jądrowej w Polsce pozwoli na zapewnienie stabilnego źródła energii elektrycznej

- Minister energii przygotowuje decyzję rządu polskiego o budowie pierwszej elektrowni jądrowej kierując się względami bezpieczeństwa i ochrony środowiska - powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas 61. Konferencji Generalnej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) 18 września 2017 r. w Wiedniu.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Inwestycje w energetykę to inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne i gospodarkę Polski

- Inwestycje jak ta w Czosnowie są przykładem jak zmienia się sektor energii. Cieszę się, że spółki energetyczne, w tym również PGE dostrzegają wyzwania przed jakimi staje teraz Polska i realizują ambitne plany inwestycyjne – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości oddania do użytku Głównego Punktu Zasilającego w Czosnowie. Inwestycja PGE Dystrybucja została otwarta 21 września 2017 r.

więcej >>

TAURON buduje pierwszą w Polsce cyfrową stację elektroenergetyczną

TAURON Dystrybucja rozpoczyna modernizację rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej Oborniki Śląskie na Dolnym Śląsku. Zostanie w niej zastosowana w pełni cyfrowa komunikacja z wykorzystaniem tzw. szyny procesowej. Oznacza to, że po zakończeniu projektu w 2018 roku będzie to pierwsza w Polsce cyfrowa stacja elektroenergetyczna.

więcej >>

Wzmocnienie bezpieczeństwa gazowego w Europie

Parlament Europejski 12 września 2017 r. przyjął rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu. Dokument wprowadza obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych, istotnych dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w dostawach gazu do jednego z krajów Unii Europejskiej.

więcej >>

Grupa ENERGA i TAURON Polska Energia z nowymi źródłami finansowania

Podczas tegorocznej XXVII edycji Forum w Krynicy spółki nadzorowane przez Ministerstwo Energii podpisały umowy na finansowanie hybrydowe. TAURON Polska Energia zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), a Grupa ENERGA z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI).

więcej >>

Pierwsza synchronizacja nowego bloku Enei w Elektrowni Kozienice zakończona sukcesem

Rozruch nowego bloku 11 w Elektrowni Kozienice wkracza w decydującą fazę. 1 września Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku o mocy 1075 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Synchronizacja przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem.

więcej >>

PKEE publikuje kompleksową analizę zasadności wprowadzenia neutralnego technologicznie rynku mocy w Polsce

Zdaniem ekspertów z uznanej firmy doradczej, długoterminową możliwość zachowania bezpieczeństwa dostaw gwarantuje Polsce jedynie wprowadzenie rynku mocy. Ten mechanizm interwencyjny zdaniem analityków będzie rozwiązaniem najkorzystniejszym zarówno dla wytwórców jak i odbiorców energii elektrycznej.

więcej >>

PSE kontynuują prace odtworzeniowe sieci po sierpniowej nawałnicy

Elektroenergetyczne sieci przesyłowe pozytywnie przeszły surowy test, jakiemu zostały poddane podczas nawałnic, które nawiedziły Polskę w pierwszej połowie sierpnia. Nowoczesne technologie wykorzystywane przez PSE S.A. do modernizacji istniejących i budowy nowych linii najwyższych napięć pozwoliły ograniczyć liczbę i skalę awarii. Układ sieci najwyższych napięć zapewnił możliwość przesyłu energii z pominięciem uszkodzonych odcinków, dzięki czemu Krajowy System Elektroenergetyczny działa bez zakłóceń.

więcej >>

Środki z UE wesprą rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych

- Dzisiejsze umowy, a wraz z nimi pieniądze na wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych to dowód na to, jak ogromne zmiany zachodzą w polskim systemie przesyłowym – powiedział minister Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości podpisania kolejnych umów na dofinansowanie projektów przez TAURON Dystrybucja i ENEA Operator.

więcej >>

Konkurs resortu energii dla klastrów

Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Zgłoszenia można składać do 30 września 2017 r.

więcej >>

NFOŚiGW: przedsiębiorcy dostaną 120 mln zł na kogenerację. W toku są umowy na kolejne 174 mln zł

Zakład Energetyki Cieplnej z Dzierżoniowa, gmina Daszyna z województwa łódzkiego oraz Zakłady Produkcyjno-Usługowe „Prawda” z Olecka – otrzymały dotychczas największe dotacje w I naborze z unijnego poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Na polski rynek, na razie do piętnastu przedsiębiorstw, trafi ponad 120 mln zł. Projekty o łącznej wartości 309 mln zł przyczynią się do wzrostu sprawności energetycznej firm, a tym samym zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. NFOŚiGW przygotowuje umowy dofinansowania na kolejne 174 mln zł.

więcej >>

Nowe warunki inwestycji opóźnią budowę elektrowni jądrowej

Rząd zastanawia się nad budową pierwszej elektrowni jądrowej. W grze są dwie lokalizacje w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec. Zdaniem Konfederacji Lewiatan rozpoczęcie budowy elektrowni o większej mocy (10 gigawatów) niż planowano wcześniej będzie się wiązało z opóźnieniem inwestycji w stosunku do pierwotnych terminów, w związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowych.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski: System elektroenergetyczny musi być bezpieczny

- Podczas nawałnic, które przetoczyły się przez Polskę między 10 a 12 sierpnia br. i w okresie po ustąpieniu anomalii pogodowych służby energetyczne zachowywały się właściwie. Podjęto niezbędne działania, szybko i sprawnie udzielono pomocy, a tempo przywracania zasilania było imponujące. Niestety niespotykana skala tych zjawisk sprawiła, że dla wielu obywateli okres przywracania zasilania okazał się zbyt długi. Prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zjawisk w przyszłości, sprawia, że już dziś myślimy o tym w jaki sposób lepiej przygotować się, aby im przeciwdziałać – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas spotkania z przedstawicielami spółek energetycznych, które odbyło się 25 sierpnia 2017 r. w Warszawie.

więcej >>

Wyniki ciepłownictwa w 2016 roku

To już czternaście lat, odkąd wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są w corocznie opracowywanej publikacji Prezesa URE z serii Energetyka cieplna w liczbach. Badanie, prowadzone od 2002 r., jest istotnym narzędziem w ręku regulatora, które umożliwia m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

więcej >>

Dostawy paliw gazowych – sprawozdanie z wyników monitorowania

Jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Energii, zarówno dostawy paliw gazowych, jak i polski system gazu ziemnego w 2016 r. funkcjonowały bez zakłóceń. Dokument identyfikuje również szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój sektora paliw gazowych w Polsce.

więcej >>

Magazynowanie energii kluczem do e-mobilności

Podczas gdy rośnie zużycie energii, a tak wiele mówi się o e-mobilności i pojazdach elektrycznych,coraz istotniejszą rolę odgrywa zagadnienie jej magazynowania. Potencjalne koncepcje postępu w technologii magazynowania energii są jednym z tematów raportu „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Nie ma jeszcze decyzji o budowie elektrowni jądrowej

4 sierpnia Ministerstwo Energii poinformowało, że jeszcze nie zapadła żadna decyzja dotycząca decyzji w zakresie budowy elektrowni jądrowej.

więcej >>

NCBR: mocne wsparcie dla innowacji w sektorze elektroenergetycznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.

więcej >>

Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

1 sierpnia rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Na działania inwestycyjne w tym obszarze Narodowy Fundusz zarezerwował pół miliarda złotych.

więcej >>

Lewiatan: ustawa o OZE niekorzystna dla branży

Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. To był projekt poselski, który został uchwalony bez konsultacji społecznych i jest niekorzystny dla branży OZE. W uzgodnieniach jest natomiast projekt rządowy, znacznie korzystniejszy dla firm - uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej >>

PGNiG zgłosiło zapotrzebowanie na moce przesyłowe w Korytarzu Norweskim w pierwszej fazie procedury Open Season

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo złożyło wniosek w pierwszej fazie procedury rezerwacji mocy przesyłowych w gazociągach, które połączą złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez Danię z Polską.

więcej >>

Przedsiębiorcy chwalą rządową ustawę o OZE, ale mają uwagi

Istnieje konieczność uregulowania sposobu naliczania podatku od nieruchomości zajętych pod inwestycje wiatrowe w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy o OZE. Obecnie obowiązujące przepisy przyczyniły się do pogorszenia sytuacji wielu inwestorów - uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej >>

Przeprowadzanie kontroli przez przedsiębiorstwo energetyczne

Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220) przedsiębiorstwo energetyczne, które wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw/energii, ma obowiązek przeprowadzić kontrolę legalności pobierania paliw/energii,kontrolę układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania zawartych umów oraz prawidłowości rozliczeń. Sposób przeprowadzenia tej kontroli, zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne, określany jest w drodze rozporządzenia. Dokument ten określa również wzory protokołów kontroli, upoważnień i legitymacji, a także przedmiot kontroli, uprawnienia kontrolujących i tryb przeprowadzania kontroli.

więcej >>

300 mln zł dla klastrów energii na instalacje OZE

Na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 300 mln zł w ramach ogłoszonego naboru unijnego z poddziałania 1.1.1. Wnioski będzie można składać od 31 lipca do 29 września 2017 r. Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii.

więcej >>

Energa pozytywnie ocenia nowelizację ustawy OZE

Sejm uchwalił 20 lipca nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obecnie jest ona procedowana w Senacie. Sejm wprowadził nowe regulacje prawne mające na celu likwidację tzw. nadpodaży "zielonych certyfikatów". Będą one miały wpływ na normalizację sytuacji na rynku tych papierów wartościowych. Dotychczasowe przepisy miały wady, m.in. utrzymywanie stałego poziomu jednostkowej opłaty zastępczej Ozj. Energa pozytywnie ocenia nowe uregulowania.

więcej >>

Lewiatan popiera zmiany w ustawie o OZE

Zaproponowane przez Ministerstwo Energii zmiany w ustawie o OZE przyczynią się do ustabilizowania warunków uczestniczenia wytwórców w systemie aukcyjnym wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rynku mocy

Rada Ministrów 30 czerwca 2017 r. przyjęła projekt ustawy o rynku mocy, przedłożony przez Ministra Energii. Projekt został już przekazany do Sejmu RP.

więcej >>

Wiceminister Tobiszowski: Górnictwo to główny element bezpieczeństwa energetycznego Polski

- Górnictwo jest i będzie w najbliższych latach podstawą bilansu energetycznego państwa. Pozwoli to na utrzymanie wysokiego stopnia niezależności energetycznej państwa, a także wzmocni konkurencyjność gospodarki – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski 11 lipca 2017 r. po wspólnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

więcej >>

Dofinansowanie dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych

- Celem podpisanych dzisiaj umów jest wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ograniczenie strat sieciowych i zmniejszenie emisyjności gospodarki – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas podpisania pierwszych pięciu dokumentów na dofinansowanie budowy i modernizacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych przez Enea Operator i Tauron Dystrybucja. Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie. 

więcej >>

Lewiatan: mali wytwórcy energii bez deklaracji podatkowych

W ślad za zwolnieniem wytwórcy energii elektrycznej z płacenia podatku akcyzowego od jej zużycia na własne potrzeby, należy również zlikwidować obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Potrzebujemy nowoczesnego górnictwa, które będzie stanowiło trzon naszego bezpieczeństwa energetycznego

- Nowoczesne górnictwo wsparte innowacyjnymi rozwiązaniami może sprostać wyzwaniom klimatycznym i udowodnić, że korzystanie z węgla jako źródła energii może być efektywne i bezpieczne dla środowiska – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas Międzynarodowego Forum Górniczego zorganizowanego przez JSW. Konferencja odbyła się 28 czerwca 2017 r. w Kopalni Pniówek.

więcej >>

NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto zaplanowane cele: możliwość przesyłu energii elektrycznej o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją były prowadzone prawidłowo.

więcej >>

Regionalny Plan Inwestycyjny 2017 dla regionu Morza Bałtyckiego (BEMIP GRIP 2017)

GAZ-SYSTEM wspólnie z Operatorami Systemów Przesyłowych z regionu Morza Bałtyckiego publikują Regionalny Plan Inwestycyjny 2017. Dokument koncentruje się na planowanych projektach inwestycyjnych do 2026 roku.

więcej >>

Wiceminister Kurtyka: Istnieje konieczność stosowania prawa UE do gazociągów biegnących przez Morze Bałtyckie

- Dobrze, że Komisja w końcu dostrzegła, że gazociągi biegnące przez Morze Bałtyckie, takie jak Nord Stream 2, nie mogą funkcjonować w próżni prawnej, w sytuacji kiedy w Unii Europejskiej mamy kompleksowe ustawodawstwo bezpośrednio odnoszące się do takich inwestycji – podkreśla wiceminister Michał Kurtyka.

więcej >>

Górnictwo węgla kamiennego w latach 2007-2015 – wyniki kontroli NIK

W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały. W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla.

więcej >>

Memorandum ws. Baltic Pipe podpisane

W Kopenhadze 9 czerwca 2017 r. szefowie rządów Polski i Danii podpisali memorandum w sprawie realizacji kluczowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projektu inwestycyjnego Baltic Pipe (Gazociągu Bałtyckiego). W oficjalnej delegacji polskiego rządu uczestniczył także wiceminister energii Michał Kurtyka.

więcej >>

Minister Piotrowski: Krajowy System Elektroenergetyczny jest systemem bezpiecznym

- Raport ENTSO-E dotyczący bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego został przez media przedstawiony w „krzywym zwierciadle”. Pokazuje on pesymistyczne scenariusze w warunkach pogodowych, których wystąpienie w tym roku jest praktycznie niemożliwe – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Na farmie wiatrowej Energi powstanie największy w Polsce magazyn energii

Energa, Hitachi i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują największy w Polsce hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej o mocy ok. 6 MW i pojemności ok. 27 MWh. Będzie on elementem prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. Energa Wytwarzanie wybrała właśnie wykonawcę koncepcji oraz projektu budowlanego magazynu.

więcej >>

Założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, które odbyło się 8 czerwca zaprezentowane zostały założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE) oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Kontynuacja naboru Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze” trwa do 30.06.2017 roku. Przewidziano również kontynuację niniejszego programu od lipca 2017 do końca 2018 roku w oparciu o zaktualizowany regulamin.

więcej >>

Minister Tobiszowski: Pakiet zimowy jest niezgodny z zasadą pomocniczości

- Przedstawiony przez Unię Europejską tzw. pakiet zimowy zakłócił nasze prace nad Strategią dla górnictwa węgla brunatnego – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego. Spotkanie odbyło się 31 maja 2017 r. w Warszawie.

więcej >>

Ogłoszenie pierwszych w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił pierwsze w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

więcej >>

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w nowy blok elektrowni w Jaworznie

Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje 880 mln zł w budowę nowego, opalanego węglem kamiennym, bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie. Projekt jest realizowany przez Grupę TAURON Polska Energia S.A. Inwestycja tworzona w oparciu o najnowsze, niskoemisyjne rozwiązania technologiczne jest ważnym elementem budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski. 1 czerwca 2017 r. w Jaworznie, z udziałem premier RP Beaty Szydło, zostało podpisane porozumienie dotyczące możliwego zaangażowania PFR w projekt.

więcej >>

Pół miliarda z programu Sokół na innowacyjne technologie środowiskowe

Propozycje wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii – mają szanse na dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu Sokół. Przyjmowanie wniosków w II naborze rozpocznie się 19 czerwca 2017 r. Do rozdysponowania jest pół miliarda zł.

więcej >>

Jak uniknąć blackoutu w Europie?

Ponad 80 osób wzięło udział w debacie na temat zasadności wdrożenia rynków mocy organizowanej przez Polski Komitet Energii Elektrycznej i European Energy Forum w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu 16 maja.

więcej >>

Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych to fundament wzmocnienia i rozwoju innowacji w polskiej energetyce

- Sektor energii w Polsce i na świecie stoi dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Kluczową rolę w jego rozwoju odegrają innowacyjne technologie i rozwiązania. Dlatego szukamy odmiennych od dotychczasowych modeli działania– powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 16 maja 2017 r. podczas prezentacji przygotowanego przez ME dokumentu pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych” (KRIE).

więcej >>

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy o rynku mocy

Minister Energii skierował projekt ustawy o rynku mocy pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Uwzględnia on wnioski z analizy zgłoszonych uwag w konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

więcej >>

Minister Tchórzewski: reforma sektora górniczego przynosi efekty

Podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego 10 maja 2017 r. Polska Grupa Górnicza przedstawiła strategię na lata 2017-2030. Zakłada ona, że PGG pozostanie najważniejszym polskim producentem wysokiej jakości paliw stałych, zapewniając bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego kraju. Spółka chce osiągnąć wyznaczone przez siebie cele dzięki m. in. poprawie gospodarki złożami węgla, długofalowym inwestycjom oraz prowadzeniu firmy w sposób zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

więcej >>

Nowa wersja rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu ziemnego przyjęta w Brukseli przez państwa członkowskie

- Osiągnięcie porozumienia, jest niewątpliwie dużym sukcesem, pokazuje, że pomimo zróżnicowania europejskiego rynku energii, państwa członkowskie potrafią współpracować, dążąc do zwiększenia solidarności we wspólnotowej polityce energetycznej - podkreśla wiceminister Michał Kurtyka.

więcej >>

PSE: Konkurencyjny rynek mocy niezbędny dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej

W ocenie PSE, faworyzowany przez Komisję Europejską rynek jednotowarowy, na którym podstawowym towarem jest energia elektryczna, nie tylko nie stymuluje rozwoju, ale obecnie nawet nie gwarantuje utrzymania w eksploatacji mocy wytwórczych. Propozycja warunków stosowania mechanizmów mocowych, zawarta w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" była przedmiotem debaty z udziałem Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE, która odbyła się 11 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

więcej >>

Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków - stanowisko CEEP

Firmy z sektora energetycznego i energochłonnego z Europy Środkowej opublikowały wspólne stanowisko w sprawie pakietu legislacyjnego "Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków".

więcej >>

Polska krytyczna wobec zobowiązań Gazpromu

Ministerstwo Energii 28 kwietnia 2017 r. przekazało Komisji Europejskiej stanowisko Polski w sprawie postępowania antymonopolowego toczącego się przeciwko spółce Gazprom. Dotyczy ono dostaw gazu do Europy Środkowo-Wschodniej.

więcej >>

Prawie 93 mln zł z NCBR na innowacje w elektroenergetyce

Prace nad ogniwami fotowoltaicznymi oraz tandemowymi na bazie materiałów perowskitowych, opracowanie platformy agregującej potencjał rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz stworzenie hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci – to przykłady projektów wyłonionych w I konkursie programu sektorowego PBSE.

więcej >>

Treści umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w ustawie OZE

W związku z kwestiami problemowymi związanymi z zawieraniem umów sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w art. 82 ustawy o odnawialnych źródłach energii, Prezes URE przedstawia rekomendacje uwzględniające brzmienie obowiązujących regulacji prawnych oraz stany faktyczne.

więcej >>

Trwają konsultacje projektu ustawy o rozwoju elektromobilności i paliwach alternatywnych

Celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Energii jest pobudzenie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce. Chcemy to zrobić poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG. Uwagi można zgłaszać do końca maja 2017 roku.

więcej >>

URE: Do 1 czerwca 2017 r. należy przekazać informacje dot. infrastruktury energetycznej

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE jest zobowiązany do gromadzenia informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz biopaliw ciekłych.

więcej >>

W Brukseli odbyło się głosowanie nad nowymi konkluzjami BAT

W Brukseli odbyło się głosowanie w sprawie nowych wymagań środowiskowych dla zakładów energetycznych (LCP). Przyjęte konkluzje wprowadzają m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłu niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). „Dostosowanie się do nowych przepisów emisyjnych może kosztować polskie przedsiębiorstwa ok. 10 mld zł. Nie zgadzamy się na takie podejście.” – mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

więcej >>

Innowacje w energetyce są kluczem do rozwoju polskiej gospodarki

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. wiceminister energii Michał Kurtyka przebywał z wizytą w Trójmieście. W Gdyni wziął udział w konferencji „INNOeCAR”, podczas której powołany został klaster e-mobility na Pomorzu. Z kolei w Gdańsku odwiedził rafinerię Lotosu.

więcej >>

ME: atrakcyjna cena i krótki czas budowy elektrowni atomowych

- Koreański KHNP bez żadnych opóźnień buduje w ZEA kolejne bloki elektrowni jądrowej. 1 MW zainstalowanej mocy będzie kosztować nie więcej niż 3,2 mln euro i pozostanie do dyspozycji przez co najmniej 90 proc. czasu w roku, przez ponad pół wieku. Przykład ten pokazuje, jak umiarkowane koszty ma sprawnie realizowana inwestycja w elektrownię jądrową – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Projekty badawczo-rozwojowe TAURONA zdobyły 28 mln dofinansowania

Osiem projektów badawczo-rozwojowych TAURONa z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – to wynik zakończonego procesu oceny projektów, zgłoszonych w ramach I konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Przyznane przez NCBR dofinansowanie na realizację tych projektów to niemal 28 mln zł, a więc prawie jedna trzecia całego budżetu konkursu.

więcej >>

Raport roczny innogy 2016 r. o rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce

14 marca 2017 r., analitycy innogy Polska opublikowali kolejną edycję raportu rocznego o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce, podsumowującego najważniejsze trendy oraz kierunki rozwoju rynku energii i gazu w roku 2016.

więcej >>

TAURON i Grupa Azoty z projektem zgazowania węgla

Budowa instalacji zgazowania węgla do wytwarzania produktów chemicznych to cel projektu, który wspólnie realizować będą TAURON i Grupa Azoty. List intencyjny w tej sprawie spółki podpisały 20 kwietnia br. w Warszawie.

więcej >>

Wiceminister Kurtyka: Decyzja ACER to dla Polski pozytywna informacja

- Dla Polski decyzja rady odwoławczej ACER, która odrzuciła protest Austriaków chcących utrzymać wspólną strefę cenową z Niemcami jest bardzo dobrą informacją – podkreśla wiceminister energii Michał Kurtyka.

więcej >>

Korekta końcowa kosztów osieroconych powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu KDT

URE informuje, że do 31 maja 2017 r. wytwórcy i inne podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych zostali zobowiązani do przekazania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekt końcowych kosztów osieroconych, powstałych w elektrowniach i elektrociepłowniach po wcześniejszym rozwiązaniu kontraktów długoterminowych (KDT).

więcej >>

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych przyjęte przez rząd

Rada Ministrów 29 marca 2017 r.  przyjęła Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dokument jest kluczowy dla wsparcia rozwoju rynku i infrastruktury w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.

więcej >>

Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o OZE

Rada OZE Konfederacji Lewiatan proponuje zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii, polegające na włączeniu do systemu wsparcia przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie mikroinstalacji oraz małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

więcej >>

Połączenie PGG i KHW

W piątek 31 marca 2017 r. sfinalizowany został proces łączenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG) i Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). – Dziś powstaje największa spółka węglowa w Unii Europejskiej. To ogromna szansa dla polskiego górnictwa, polskiej gospodarki i dla regionu – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas spotkania z dziennikarzami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

więcej >>

URE: Aktualizacja formularza opisu techniczno-ekonomicznego projektowanych inwestycji OZE

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że nastąpiła aktualizacja wzoru formularza: „Opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii”.

więcej >>

Elektrownia w Ostrołęce zwiększa moc

Po modernizacji turbiny w ostrołęckiej elektrowni, należącej do Grupy Energa, w bloku energetycznym nr 3 uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Zakup Elektrowni Połaniec przez Grupę Enea to ważna decyzja dla bezpieczeństwa Polski

Ta transakcja wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski i gwarantuje pewność dostaw do odbiorców końcowych. Potrzebujemy takich inwestycji – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii podczas konferencji prasowej Grupy Enea 15 marca 2017 r. w Warszawie. Wspólnie z ministrem na pytania dziennikarzy odpowiadali prezes Enei Mirosław Kowalik i wiceprezes spółki Mikołaj Franzkowiak.

więcej >>

Projekt demonstracyjny z zakresu inteligentnych sieci w Polsce na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego przy zwiększającym się udziale odnawialnych źródeł energii

Japońska instytucja rządowa NEDO ("NEDO"), Hitachi, Ltd. (TSE: 6501 / "Hitachi"), Hitachi Chemical Co., Ltd. (TSE: 4217 / "Hitachi Chemical"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC"), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE"), ENERGA-OPERATOR S.A. ("EOP") i ENERGA Wytwarzanie S.A. ("EW"), przy wsparciu Ministerstwa Energii Rzeczypospolitej Polskiej, ogłosiły dziś, że uzgodnione zostało przeprowadzenie demonstracyjnego projektu z zakresu inteligentnych sieci.

więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy paliwowej - konsultacje publiczne

20 marca 2017 r. Ministerstwo Energii opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji zestawienie uwag zgłoszonych w konsultacjach wraz ze stanowiskiem.

więcej >>

Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Celem Planu jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków, rozwój przemysłu związanego z tym nowym sektorem oraz stabilizacja sieci elektroenergetycznej. Rząd przyjął dokument 16 marca 2017 r.

więcej >>

Jak planować rozwój klastrów energii?

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów energii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Chcąc rozpocząć uporządkowaną i merytorycznie spójną debatę publiczną o kierunkach rozwoju, zleciliśmy przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania klastrów energii. Będzie ona punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej.

więcej >>

Nowy model usług DSR

8 marca 2017 r. PSE ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn. Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Gwarantowany i Program Bieżący. Nowe zasady świadczenia Usług DSR to odpowiedź Polskich Sieci Elektroenergetycznych na oczekiwania rynku, a także kolejny krok w kierunku aktywizowania strony popytowej na rynku energii elektrycznej.

więcej >>

Określenie ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej

Ze względu na zbliżający się 31 marca 2017 r. termin realizacji obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., URE przygotował informację dotyczącą sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski: Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań

Enea Operator uruchomiła w Poznaniu najnowszą i najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy, która będzie zarządzać siecią wysokiego napięcia w północno-zachodniej Polsce. W oficjalnym otwarciu inwestycji 8 marca 2017 r. wziął udział wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Zmiany w prawie UE: wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne

2 marca Parlament Europejski głosował nad przyjęciem decyzji IGA wzmacniającej bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do UE. - Nowelizacja decyzji IGA jest jednym z głównych priorytetów Unii Energetycznej, a wypracowane rozwiązania w zakresie wstępnej kontroli zgodności zawieranych umów międzyrządowych w dziedzinie energii z prawem UE są dużym sukcesem – skomentował wiceminister Michał Kurtyka.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Pakiet zimowy stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego

- Postanowienia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, naruszają podstawowe prawa państw członkowskich do swobodnego kształtowania bilansu paliwowo-energetycznego oraz stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas posiedzenia Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Spotkanie odbyło się 27 lutego 2017 r. w Brukseli, wziął w nim również udział wiceminister Michał Kurtyka. 

więcej >>

Nowelizacja specustawy przesyłowej uchwalona przez Sejm

Na 36. posiedzeniu Sejmu posłowie zdecydowali o uzupełnieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych o kilka nowych inwestycji, m.in. o budowę linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami oraz na odcinku Kozienice – Miłosna.

więcej >>

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej o sytuacji energetycznej w Polsce

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) potwierdza wysokie znaczenie efektywności energetycznej dla Polski. Opublikowany właśnie raport IEA podsumowuje postępy poczynione w latach ubiegłych i wskazuje kierunki dla Polski w zakresie polityki energetycznej na kolejny okres. Raport podkreśla również wagę rozwiązań poprawiających jakość powietrza.

więcej >>

Spotkanie w sprawie połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew

Stały wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w całej Polsce wymaga inwestycji w nowe linie najwyższych napięć. Kluczowa jest budowa połączenia nowopowstającego bloku w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW z podwarszawską stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie. O tym, jak przeprowadzić inwestycję w sposób zrównoważony i optymalny z punktu widzenia społeczności lokalnych, dyskutowali 22 lutego br. reprezentanci dwunastu mazowieckich gmin z przedstawicielami PSE S.A.

więcej >>

Unijny system pozwoleń na emisję CO2 łagodniejszy

Parlament Europejski przegłosował 15 lutego stanowisko w sprawie kształtu reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 (ETS). Jest ono korzystniejsze dla polskiego przemysłu przetwórczego, ale nie energetyki - uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej >>

Wsparcie finansowe UE dla gazociągu Polska - Słowacja

Spółki GAZ-SYSTEM i EUSTREAM – polski i słowacki operator systemu przesyłowego  - otrzymały dofinansowanie Unii Europejskiej na prace budowlane połączenia gazowego Polska – Słowacja w maksymalnej kwocie ok. 108 mln euro. Wsparcie przyznane zostało w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF). Projekt budowy gazociągu Polska-Słowacja otrzymał największe wsparcie ze wszystkich 18 projektów rozbudowy infrastruktury energetycznej w UE wybranych do dofinansowania przez Komisję Europejską w 2017 r.

więcej >>

Lewiatan: firmy chcą zmian w ustawie o OZE

Wprowadzenia koniecznych zmian w ustawie o OZE, wynikających ze złych doświadczeń z przeprowadzonej niedawno aukcji na dostarczenie energii z OZE oraz niezgodności polskich regulacji z unijnymi rozwiązaniami w zakresie pomocy publicznej, zorganizowania dodatkowej aukcji - domaga się Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Minister Tobiszowski: Symbioza energetyki z górnictwem jest możliwa i służy ich wzajemnym interesom

- Strategia LW Bogdanka wpisuje się w strategię Grupy Enea ogłoszoną w październiku 2016 r., której celem jest zbudowanie grupy surowcowo-energetycznej, mogącej skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas prezentacji strategii LW Bogdanka. Spotkanie odbyło się 10 lutego 2017 r. w Bogdance.

więcej >>

Plany rozwoju: zaktualizowane wytyczne dla przedsiębiorstw energetycznych oraz sprawozdanie z realizacji za 2016 r.

Na stronach internetowych URE opublikowane zostały zaktualizowane wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji.

więcej >>

Raport o rynku węglowym

Carlos Fernandez Alvarez starszy analityk ds. węgla w Międzynarodowej Agencji Energii, koordynujący kwestie dotyczące sektora górniczego od 2010 r. był gościem i prelegentem podczas spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i dziennikarzami, które odbyło się 6 lutego w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. W spotkaniu wzięli także udział m.in. wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski oraz prezes PGG Tomasz Rogala. Prezentacja dotyczyła Średnioterminowego Raportu  na temat Sektora Węglowego i prognoz dotyczących światowego wydobycia oraz zapotrzebowania na węgiel.

więcej >>

Wiceminister Kurtyka: Polska energetyka potrzebuje nowoczesnych i czystych technologii

- Inwestycja w Gorzowie Wielkopolskim to element modernizacji polskiej energetyki, która musi być oparta o nowoczesne i konkurencyjne technologie - powiedział wiceminister energii Michał Kurtyka 2 lutego 2017 r. podczas otwarcia bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Gorzów należącej do PGE. W wydarzeniu wzięła udział Premier Beata Szydło.

więcej >>

Zapasy paliw – wyniki kontroli NIK

Funkcjonujący w Polsce system zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych oraz obowiązkowych zapasów gazu ziemnego zapewnia utrzymywanie ustawowych ilości zapasów paliw niezbędnych do funkcjonowania gospodarki w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa lub zakłóceń na rynku paliw. System wyposażony jest także w opracowywane przez przedsiębiorców procedury postępowania na wypadek zakłóceń w przywozie paliw lub awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym paliw.

więcej >>

Modernizacja turbin dwóch bloków w Elektrowni Kozienice

Enea Wytwarzanie podpisała z firmą EthosEnergy umowę dotyczącą modernizacji turbin bloków 3 i 8 w Elektrowni Kozienice. Dzięki modernizacji poprawiony zostanie stan dynamiczny turbozespołów. Wartość kontraktu to prawie 4,9 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na lipiec 2017 r.

więcej >>

Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji za 2016 r.

Do 24 lutego 2017 r. przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji mają obowiązek złożenia informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2016 r.

więcej >>

Potencjał polskich przedsiębiorców działających w sektorze energii jądrowej

- Energetyka jądrowa jest mało awaryjna i zapewnia ciągłość dostaw. Musimy jednak znaleźć odpowiedni model finansowania dla projektu budowy elektrowni atomowej - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „Promieniujemy na całą gospodarkę – Polski przemysł dla elektrowni jądrowej”, która odbyła się 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.

więcej >>

Rok nowych zadań dla energii

Premier Beata Szydło, minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej w Kancelarii Premiera.  Rozmawiali o dotychczasowych osiągnięciach oraz planach rządu i ministerstw na 2017 r.

więcej >>

UOKiK: zgoda na koncentrację Enea i Energa

Enea i Energa będą mogły zbudować Elektrownię Ostrołęka C. Urząd uznał, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

więcej >>

URE podsumowało 2016 rok

Ubiegły rok zapisał się jako czas intensywnych zmian w krajowej energetyce, związanych przede wszystkim z koncesjonowaniem paliw ciekłych czy przeprowadzeniem pierwszych aukcji OZE.

więcej >>

ME: w ramach aukcji 2016 powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne

- Zakładamy, że w ramach aukcji ogłoszonych w 2016 r. powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 100 MW - podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

NIK o dostosowaniu polskiego przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego. Regulacje prawne określające warunki prowadzenia działalności powodującej emisję gazów cieplarnianych wprowadzono z blisko trzy letnim opóźnieniem, a część aktów wykonawczych nie zostało wydanych nawet do zakończenia kontroli NIK.

więcej >>

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego

- Realizowany przez nas proces restrukturyzacji górnictwa jest działaniem, które wymaga czasu. Nieuzasadnione jest wyciąganie zbyt daleko idących wniosków na podstawie realizacji programu po zaledwie kilku miesiącach – podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski o Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i technologiach IGCC

- Polska potrzebuje stabilnych i czystych źródeł energii elektrycznej. Do tego celu wykorzystana  powinna być energetyka jądrowa i czyste technologie węglowe – powiedział wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski, w trakcie spotkania z Yosuke Takagi, wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, które odbyło się 18 października 2016 r.

więcej >>

Zespół Trójstronny o obciążeniach publiczno-prawnych w górnictwie i sytuacji w sektorze

- Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora górnictwa. Wiemy, jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest odciążenie kopalń z niektórych opłat i podatków. I te prace są na bardzo zaawansowanym poziomie. Stworzenie takich regulacji wymaga jednak współpracy kilku resortów i dzisiejsze wspólne stanowisko z pewnością je ułatwi - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Spotkanie odbyło się 7 listopada 2016 r. w Katowicach.

więcej >>

Energa będzie redukować emisję CO2

Energa wypełni zobowiązania wynikające z podpisanego przez Prezydenta RP porozumienia klimatycznego ONZ przez zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań – zapowiada Dariusz Kaśków, prezes Energa SA. Dzięki nowoczesnej technologii wytwarzania energii elektrycznej, takiej, jak planowana przez spółkę w Ostrołęce, nadal będzie można korzystać z węgla.

więcej >>

ME wprowadza standardy nadzoru właścicielskiego nad przejętymi spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Minister Energii 14 października 2016 r. przyjął dokument określający zasady, tryb oraz narzędzia wykonywania nadzoru pn. „Standardy nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii”. Jego zasadnicze cele to wzmocnienie i profesjonalizacja nadzoru właścicielskiego.

więcej >>

Nowe regulacje w zakresie zwolnienia zakładów energochłonnych z akcyzy

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że zakłady energochłonne, które nie mają systemów związanych z ochroną środowiska lub zwiększaniem efektywności energetycznej nie będą mogły korzystać ze zwolnienia od akcyzy.

więcej >>

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z realizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej” w latach 2014-2015

Rada Ministrów przyjęła 14 października 2016 r. Sprawozdanie z realizacji "Programu polskiej energetyki jądrowej" (PPEJ). Dokument dotyczy działań w latach 2014 – 2015 zarówno z obszaru administracji rządowej, jak i inwestora, czyli Grupy Kapitałowej PGE SA, w tym PGE EJ 1.

więcej >>

Spółki energetyczne powołały ElectroMobility Poland

PGE Polska Grupa Energetyczna, ENERGA, Enea oraz Tauron Polska Energia 19 października powołały spółkę ElectroMobility Poland. Działalność nowej spółki ma przyczynić się do powstania systemu elektromobilności w Polsce.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski: Środki z UE to istotne wsparcie dla inwestycji które wzmacniają bezpieczeństwo energetyczne Polski

W Krakowie 12 października 2016 r. odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Energii oraz Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne jako spójny system projektów realizowanych w ramach POIiŚ”. W spotkaniu uczestniczył wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Wiceminister Tobiszowski: Musimy dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energii

-  Polska musi dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energii. Projektem który jest kluczowy z tego punktu widzenia i służy realizacji tego celu jest m.in. budowa Bramy Północnej i rozwój infrastruktury do odbioru LNG – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas Eco Energy Summit 2016. Spotkanie odbyło się 12 października 2016 r. w Warszawie.

więcej >>

Energa rozpoczyna magazynowanie energii

Pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5 MWh pojemności został uruchomiony w okolicach Pucka na Pomorzu. W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną i istniejącymi już źródłami wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami, utworzy on tzw. lokalny obszar bilansowania (LOB). To pierwsza tego typu inwestycja w skali kraju.

więcej >>

Fundusze unijne dla branży elektroenergetycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) na projekty, które wspierać mają rozwój strategicznych sektorów polskiej gospodarki. Nowa inicjatywa, realizowana pod nazwą PBSE, kierowana jest do firm i konsorcjów przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej.

więcej >>

KE pozytywnie o polskim systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

Komisja Europejska 28 września 2016 r. wydała pozytywną decyzję w sprawie polskiego systemu wsparcia dla certyfikatów pochodzenia energii z procesu skojarzonego wytwarzania czyli tzw. kogeneracji.

więcej >>

ME: Restrukturyzacja sektora węgla kamiennego zwiększy jego konkurencyjność

Trwa proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest on prowadzony dwutorowo, a działania zostały zaplanowane w perspektywie długofalowej.

więcej >>

Nowy model rynku energii elektrycznej

- Nowa architektura rynku energii powinna uwzględniać wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i utrzymanie odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich za długoterminową wystarczalność zdolności wytwórczych – powiedział wiceminister Michał Kurtyka podczas seminarium poświęconego nowemu modelowi rynku energii elektrycznej. Spotkanie odbyło się 4 października 2016 r. w Ambasadzie RP w Paryżu.

więcej >>

Przedstawiciele KE przychylnie o koncepcjach zmian w polskim projekcie jądrowym

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski spotkał się z Gerassimosem Thomasem, zastępcą dyrektora generalnego DG Energy i Massimo Garribba, dyrektorem obszaru energii jądrowej, bezpieczeństwa i ITER DG Energy. Do spotkania doszło w trakcie XI Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF) w Bratysławie 3-4 października 2016 roku.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski: Energetyka jądrowa to istotny element transformacji sektora energetycznego

- Polski rząd uznaje energetykę jądrową za istotny element transformacji sektora energetycznego. Jest to technologia zeroemisyjna, która dzisiaj odpowiada za 50 proc. czystej energii produkowanej w Europie – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski w trakcie XI posiedzenia plenarnego Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF), które odbyło się 3-4 października 2016 roku w Bratysławie.

więcej >>

Będzie kolejna nowelizacja ustawy o OZE

1 lipca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ruszają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o OZE.

więcej >>

Chłód z rzeki, morza lub… ciepła sieciowego - czy alternatywne metody produkcji chłodu mogą stać się ulgą dla systemu energetycznego?

Ocieplenie klimatu i coraz bardziej upalne lata wpływają na popularyzację urządzeń klimatyzacyjnych w krajach, gdzie dotychczas panował klimat umiarkowany, takich jak Polska. Przekłada się to na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną w miesiącach letnich, co stanowi obciążenie dla krajowych systemów energetycznych. Rozwiązaniem, które mogłoby pomóc w odciążeniu sieci mogą się okazać alternatywne metody produkcji chłodu rozwijane przez Fortum.

więcej >>

Ministerstwo Energii poszukuje Innowacji dla energii

Zachodzące w skali globalnej procesy ekonomiczne, rozwój trendów technologicznych i nowych modeli biznesowych sprawiają, że dziś bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do łatwej i taniej energii stają się obszarami kluczowymi dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności światowych gospodarek.

więcej >>

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki dostępny jest nowy przykładowy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej.

więcej >>

Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego powstanie do końca 2016 roku

W Ministerstwie Energii 25 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu  ds. opracowania Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego na lata 2016-2030. Podczas spotkania określono harmonogram prac, ustalono również, że ostateczna wersja programu zostanie opracowana do końca 2016 r. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

więcej >>

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.

więcej >>

KE potwierdziła zgodność polskiego systemu wsparcia OZE z unijnym prawem pomocy publicznej

Komisja Europejska 2 sierpnia 2016 r. wydała decyzję potwierdzającą zgodność polskiego systemu wsparcia OZE opartego na świadectwach pochodzenia, tzw. zielonych certyfikatach, z unijnym prawem pomocy publicznej.

więcej >>

ME: W 2015 roku sektor paliw gazowy w Polsce był bezpieczny

Bezpieczeństwo dostaw paliw gazowych do Polski w 2015 r. nie było zagrożone, a polski system gazu ziemnego działał bez zakłóceń - to główne wnioski ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Energii. Dokument podsumowuje również na szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju sektora paliw gazowych.

więcej >>

PGNiG TERMIKA kupiła Spółkę Energetyczną Jastrzębie

PGNiG TERMIKA kupiła 100 proc. akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” (SEJ) od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Dzięki transakcji Grupa Kapitałowa PGNiG po raz kolejny wzmacnia swój segment ciepłowniczy. Kilka miesięcy wcześniej kupiła 100 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A (PEC) w Jastrzębiu Zdroju. Umowa została zawarta 11 sierpnia 2016 r. i opiewa na kwotę prawie 372 milionów zł.

więcej >>

Raport PKEE: rynek mocy jest niezbędny

Zaniechanie wprowadzenia rynku mocy to koszt ponad 10 mld zł rocznie. Z perspektywy konsumentów wywołać może poważne skutki w postaci drastycznego spadku dobrobytu społecznego. Najtańszym sposobem poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa będzie wprowadzenie rynku mocy – napisali eksperci Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) w opublikowanym raporcie.

więcej >>

UOKiK: Wycofanie wniosku ws. Nord Stream 2

Spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2 – nie będzie mogła powstać. Uczestnicy transakcji wycofali wniosek po zastrzeżeniach Prezesa UOKiK.

więcej >>

Kompleksowy program dla górnictwa

Do końca roku ma powstać "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego na lata 2016-2030".

więcej >>

UOKiK: Zastrzeżenia wobec koncentracji - Nord Stream 2

UOKiK wydał zastrzeżenia wobec koncentracji polegającej na utworzeniu przez sześć podmiotów wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2.

więcej >>

Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu

Odciążenie sieci elektroenergetycznej w upalne dni to jedna z zalet wykorzystania ciepła sieciowego do produkcji chłodu na potrzeby klimatyzacji budynków.

więcej >>

Zespół ds. wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych

Minister Energii powołał zespół doradczy, którego zadaniem jest analiza i przygotowanie warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR). 20 lipca 2016 r. w ME odbyło się inauguracyjne posiedzenie oraz wręczenie nominacji ekspertom, którzy wejdą w jego skład.

więcej >>

Czempioni łączą siły w budowaniu nowego wizerunku polskiej gospodarki

17 największych polskich przedsiębiorstw powołuje Polską Fundację Narodową, której zadaniem będzie promocja polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzonych przez nie inwestycji w Polsce i zagranicą.
 
więcej >>

Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. innowacji w Energa SA

- Powołanie Rady Naukowo-Technicznej ds. Innowacji to jeden z kroków, jakie Energa podejmuje w celu wdrażania innowacji – ocenił Dariusz Kaśków, prezes Zarządu Energa SA na posiedzeniu inaugurującym jej prace.
 
więcej >>

PGE przystępuje do TUW PZUW i ubezpiecza pięć elektrowni

PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała umowę na kompleksowe ubezpieczenie pięciu elektrowni w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. Tym samym rozpoczął się proces realizacji podjętej wcześniej decyzji o przystąpieniu spółek Grupy PGE do TUW PZUW.
 
więcej >>

PGNiG i ORLEN rozszerzą współpracę poszukiwawczo-wydobywczą

PGNiG oraz spółka wydobywcza z Grupy Kapitałowej ORLEN, ORLEN Upstream, podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów na nowych obszarach w Polsce. Spółki chcą współpracować w rejonach: Basenu Pomorskiego, Basenu Lubelskiego, Monokliny Przedsudeckiej, Bloku Gorzowa oraz Przedgórza Karpat i w Karpatach.
 
więcej >>

Średnioważony koszt węgla i średnia cena energii elektrycznej w 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 30/2016 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane.
 
więcej >>

Badania lokalizacyjne i środowiskowe na potrzeby budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przeprowadzi badania lokalizacyjne i środowiskowe w pełnym zakresie w dwóch lokalizacjach w województwie pomorskim: "Lubiatowo-Kopalino" (gmina Choczewo, sołectwa Słajszewo, Jackowo) i "Żarnowiec" (gminy Krokowa i Gniewino).

więcej >>

ME planuje wprowadzić rynek mocy

- W celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii dla wszystkich odbiorców w Polsce w długiej perspektywie, planujemy wprowadzenie rynku mocy. Jego kluczowym zadaniem będzie stworzenie zachęt do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji pt. "Rynek mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych", która odbyła się 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii.

więcej >>

PGNiG chce wydobywać gaz z pokładów węgla kamiennego metodą powierzchniową

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy pracują nad nowatorską metodą wydobywania metanu z pokładów węgla kamiennego. Jeśli testy produkcyjne się powiodą, górnictwo zyska dodatkowe źródło dochodu. Zmniejszy się też problem zagrożenia metanowego w kopalniach i emisja metanu do atmosfery.

więcej >>

Ruszają nowe inwestycje w moce wytwórcze

- Nowy blok energetyczny Elektrowni Turów zastąpi jednostki starszej generacji. Odbudowa mocy to kluczowy element działań podejmowanych przez Ministerstwo Energii. W celu zapewnienia sprawnej modernizacji i inwestycji w nowe moce wytwórcze na początku lipca zaczynamy konsultacje ze środowiskami energetycznymi w zakresie rozwiązań związanych z rynkiem mocy - podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości związanych z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów w Bogatyni. Uroczystość odbyła się 29 czerwca 2016 r.

więcej >>

Enea Operator wdraża innowacje w swojej sieci

Enea Operator wprowadziła w swojej sieci innowacyjną technologię pozwalającą na automatyczne wykrywanie uszkodzeń (zwarć) i ograniczanie ich zasięgu do miejsca wystąpienia. Dzięki temu, w przypadku awarii, większość Klientów w ciągu zaledwie kilku minut będzie miała przywrócone dostawy energii elektrycznej.

więcej >>

Kolejne kroki zmierzające do realizacji Połączenia Gazowego Polska - Ukraina

Operatorzy systemów przesyłowych Polski i Ukrainy, GAZ-SYSTEM S.A. oraz PJSC "UKRTRANSGAZ", planują rozpoczęcie prac projektowych zmierzających do realizacji Połączenia Gazowego Polska – Ukraina, czyli interkonektora łączącego systemy przesyłowe obydwu krajów.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o OZE przedmiotem prac Sejmu i Senatu

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustawach wprowadza liczne zmiany w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmienia m.in. przepisy dotyczące systemu aukcyjnego wsparcia OZE, mikroinstalacji i prosumentów oraz biomasy.

więcej >>

Odbył się Okrągły Stół Energetyczny

Budowa nowych mocy wytwórczych i sieci przesyłowych, kształt polskiego miksu energetycznego, perspektywy rozwoju OZE oraz inwestycje w zakresie dywersyfikacji dostaw energii to główne tematy Okrągłego Stołu Energetycznego, który odbył się 15 czerwca 2016 r. w Ministerstwie Energii.

więcej >>

Posiedzenie Rady UE ds. Energii w Luksemburgu

Wzmocnienie przejrzystości umów międzyrządowych w dziedzinie energii, bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i nowa architektura rynku energii elektrycznej to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Energii, w którym wziął udział wiceminister energii Michał Kurtyka. Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2016 r. w Luksemburgu.

więcej >>

Doprecyzowanie definicji klastra oraz prosumenta w ustawie OZE

31 maja 2016 r. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa kontynuowała rozpatrywanie poselskiego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji na 2017 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w informacja Nr 26/2016 przedstawił jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji obowiązujące w 2017 roku.

więcej >>

KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw Polsce

Komisja Europejska postanowiła wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z wprowadzeniem w prawie polskim ograniczeń skierowanych przeciwko niektórym importowanym biopaliwom i surowcom do produkcji biopaliw.

więcej >>

Polskie i szwedzkie doświadczeniach w obszarze energii

Wymiana doświadczeń w zakresie kształtowania polityki energetycznej państwa oraz zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami z obszaru energii to główne cele wyjazdu podsekretarza stanu w ME Andrzeja Piotrowskiego do Szwecji. Delegacja w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele nauki i polskich przedsiębiorców a także ambasador RP w Szwecji miała okazję zapoznać się z innowacyjnym rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

więcej >>

Uwolnienie cen gazu dla firm od 1 kwietnia 2017 roku

Rząd przygotował nowelizację prawa energetycznego. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby przedsiębiorcy byli zwolnieni z obowiązku zatwierdzania taryf gazowych od 1 kwietnia 2017 roku, natomiast dla gospodarstw domowych uwolnienie cen gazu nastąpiłoby od 1 stycznia 2024 roku.

więcej >>

Zdolności przesyłowe na połączeniu LitPol Link – informacja PSE

Począwszy od grudnia 2015, PSE S.A. wraz z operatorem litewskim Litgrid AB udostępniają zdolności przesyłowe dla handlu energią elektryczną pomiędzy Polską, a Litwą.

więcej >>

Net metering proponowany w nowelizacji ustawy o OZE zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

Raport "Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych" wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej.

więcej >>

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035

PSE S.A. opublikowały dokument Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035.

więcej >>

Sejm przyjął ustawę wiatrakową

Decyzją Sejmu została przyjęta ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji takich instalacji w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

więcej >>

Ustawa o efektywności energetycznej przyjęta przez Sejm

Posłowie przyjęli ustawę o efektywności energetycznej, która ma zwiększyć efektywność energetyczną i konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawić stanu środowiska naturalnego.

więcej >>

Zmiany w ustawie o OZE zaszkodzą wielu firmom

Pozbawienie wytwórców OZE prawa do sprzedaży energii po tzw. cenie Urzędu Regulacji Energetyki bardzo mocno uderzy w wiele firm i tak już poważnie dotkniętych długotrwałą bessą na rynku zielonych certyfikatów - ostrzegają Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki i Konfederacja Lewiatan.

więcej >>

Kolejni Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej w Polsce

Spółki EXPEX SPOT SE oraz Nord Pool Spot AS zostały Nominowanymi Operatorami Rynku Energii Elektrycznej na terenie Polski.

więcej >>

ME monitoruje sytuacje na rynku paliw w Polsce

Ministerstwo Energii prowadzi monitoring bezpieczeństwa zaopatrzenia krajowego rynku w paliwa. Najważniejszych dane dotyczące sektora naftowego i paliwowego w Polsce będą publikowane raz w miesiącu. Pierwszy raport dostępny jest na stronach internetowych ME.

więcej >>

Terminal LNG w Świnoujściu z pozwoleniem na użytkowanie

27 kwietnia 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał pozwolenie na użytkowanie dla Terminalu LNG w Świnoujściu. Decyzja jest ważnym etapem w ostatecznym przygotowaniu Terminalu LNG do komercyjnej pracy. Na Terminalu LNG zakończyły się również kluczowe testy eksploatacyjne.

więcej >>

Minister Energii monitoruje bezpieczeństwo funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Minister Energii prowadzi aktywny monitoring bezpieczeństwa funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zapewnienie ciągłości dostarczania energii elektrycznej w ilościach wynikających z potrzeb odbiorców jest najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju polskiej gospodarki.

więcej >>

Patriotyzm gospodarczy w aukcjach OZE dla fotowoltaiki szansą dla Polski na rozwój nowego sektora gospodarki

Od 1 stycznia 2016 r. w Polsce miał funkcjonować system wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) w oparciu o kontrakty różnicowe ustalane w oparciu o mechanizm aukcyjny. Pomimo oczekiwań branży i zapewnień rządzących wejście w życie przepisów rozdziału 4 ustawy o OZE odroczono do 1 lipca 2016 r.

więcej >>

Polsko-duńskie rozmowy energetyczne

Premier Beata Szydło spotkała się z premierem Danii Larsem Løkke Rasmussenem. Tematem rozmów były kwestie energetyki, w tym budowa gazociągu Baltic Pipe. Również Wiceminister Tomasz Żuchowski z Steenem Hommelem Ambasadorem Danii w RP omawiali kwestie promowania poprawy efektywności energetycznej budynków.

więcej >>

Porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej

Jest porozumienie w sprawie powołania Polskiej Grupy Górniczej. Pierwszy raz w historii polskiego górnictwa doszło do tak ważnego porozumienia. Udało się pogodzić interesy związków zawodowych, zarządu, banków oraz inwestorów.

więcej >>

Systemy elektroenergetyczne Polski i Niemiec - ważny krok w kierunku uregulowania przepływów mocy

Polski Operator Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) - planuje zakończenie pierwszego etapu projektu instalacji przesuwników fazowych (PST) pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec w maju 2016 r.

więcej >>

Wiceminister Tobiszowski: węgiel brunatny strategicznym surowcem energetycznym

Wiceminister Tobiszowski zwrócił uwagę na znaczenie górnictwa węgla brunatnego w Polsce. Przyznał również, że jak najszybciej powinna zostać przygotowana strategia energetyczna Polski, a w niej tzw. miks energetyczny, w którym określona zostanie rola węgla brunatnego, kamiennego i innych nośników energii.

więcej >>

Wyzwania stojące przed polską energetyką

Zmiany zachodzące na rynku energii, analiza nowych trendów oraz modeli biznesowych w tym obszarze, w kontekście procesów społecznych i gospodarczych to główne tematy odbywającej się w dniach 13-14 kwietnia 2016 r. XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER. W inauguracji wydarzenia 13 kwietnia 2016 r. udział wziął wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Najlepsze pomysły z całego świata zasilą innowacje w PKN ORLEN

PKN ORLEN rozstrzygnął pierwszy – tej skali – globalny konkurs crowdsourcingowy, zainicjowany przez polską firmę. Spośród projektów zgłoszonych przez firmy, uczelnie i ośrodki badawcze z całego świata wytypowano trzy najlepsze rozwiązania. Ich autorzy pochodzą z Polski, Indii i Niemiec. Zwycięzcy otrzymali po 10 tys. euro, a także zostali zaproszeni do rozmów nad kontynuowaniem współpracy z PKN ORLEN. Wybrane koncepcje, zgodnie z założeniami konkursu, mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych w rafinerii.

więcej >>

Prognoza dot. wytwarzania energii

URE przypomina, że 30 kwietnia br. mija termin złożenia przez przedsiębiorstwa energetyczne informacji w sprawie prognoz dot. wytwarzania energii na okres 15 lat.

więcej >>

Raport RWE o rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce w 2015 r.

Analitycy RWE Polska po raz kolejny opracowali "Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce", podsumowujący najważniejsze trendy oraz kierunki rozwoju rynku energii i gazu w roku 2015.

więcej >>

Ruszył Terminal Naftowy w Gdańsku

- Uruchomienie terminala naftowego w Gdańsku to bez wątpienia istotny element, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Zapewni on ciągłość dostaw ropy naftowej dla naszej gospodarki – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.

więcej >>

URE: Zakres obowiązku zakupu energii elektrycznej, o którym mowa w ustawie OZE w kontekście regulacji dotyczących zasad bilansowania handlowego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami uczestników rynku energii dotyczącymi zasad realizacji przez sprzedawcę zobowiązanego obowiązku zakupu energii z instalacji OZE, o którym mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii, w kontekście art. 43 tej ustawy, należy zauważyć, że z chwilą wejścia w życie wszystkich przepisów rozdziału 4 ustawy OZE, zostaną określone nowe mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w instalacjach OZE, dokonując tym samym zmiany niektórych zasad funkcjonujących dotychczas na rynku elektroenergetycznym.

więcej >>

Węgiel ma szczególne znaczenie dla polskiego sektora energetycznego

Węgiel ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ w oparciu o ten surowiec zaspokajane jest ok. 85 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną i ok. 70 proc. dla ciepła sieciowego. Czyni to Polskę jednym z najbardziej stabilnych pod względem bezpieczeństwa energetycznego krajów Unii Europejskiej – powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas konferencji "Czyste technologie węglowe w kontekście realizacji celów polityki energetycznej państwa", która odbyła się 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

więcej >>

9 krajów podkreśliło sprzeciw wobec projektu Nord Stream II

Na marginesie posiedzenia Rady Europejskiej (17-18 marca w Brukseli) premierzy Czech, Chorwacji, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji wysłali list do Przewodniczącego Komisji Europejskiej - Jean Claude‘a Junckera, wyrażając swoje obawy co do projektu Nord Stream II. Podkreślili znaczenie konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2015 roku, w których stwierdzono, że każda nowa infrastruktura powinna być całkowicie zgodna z prawem UE oraz celami Unii Energetycznej.

więcej >>

Do końca 2016 r. ma być studium wykonalności projektu Baltic Pipe

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz duński operator gazowego systemu przesyłowego  – Energinet.dk wspólnie badają możliwości realizacji połączenia między polskim i duńskim systemem przesyłowym - gazociągu Baltic Pipe.

więcej >>

NCSS rozpoczęło prace nad stworzeniem dokumentu obejmującego całościową strategię energetyczną dla Polski

Główne zagrożenia wynikające z braku spójnej strategii energetycznej w Polsce oraz ramy, w jakich taki dokument powinien być tworzony zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej, która odbyła się 17 marca w Centrum PAP, przez ekspertów Narodowego Centrum Studiów Strategicznych.

więcej >>

PGE: nowe bloki w Elektrowni Opole zrealizowane w ponad 37 proc.

Prace na budowie dwóch nowych bloków energetycznych w Elektrowni Opole, flagowej inwestycji PGE Polskiej Grupy Energetycznej i największej inwestycji przemysłowej w Polsce po 1989 roku, zostały zrealizowane w 37 proc. W ostatnim czasie ukończono etap wznoszenia imponujących rozmiarów chłodni kominowej, która osiągnęła docelową wysokość 185,1 m.

więcej >>

Powstanie grupa robocza, która wypracuje rozwiązania pilotażowe dla lokalnych mikroklastrów energii

- Chcemy przedyskutować kwestie związane ze wsparciem rozwoju lokalnych mikroklastrów energetycznych (LME). Mam nadzieję, że to, co dziś zaprezentujemy stanowić będzie punkt wyjścia do wspólnych prac nad rozwiązaniami pozwalającymi wykorzystać całą gamę atutów energetycznych obszarów wiejskich – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski podczas spotkania kierownictw resortów energii, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska i NFOŚiGW ze stroną społeczną, które odbyło się 23 marca 2016 r. w Warszawie.

więcej >>

Prezes URE zatwierdził nowe taryfy za paliwo gazowe

Prezes URE w dniu 15 marca br. zatwierdził nowe taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dla PGNiG S.A. oraz PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD), które będą obowiązywać od 1 kwietnia br. Wnioski o zatwierdzenie obu taryf zostały złożone na wezwanie Prezesa URE. Efektem zatwierdzonych taryf będzie spadek cen gazu ziemnego.

więcej >>

Realizacja obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej w odniesieniu do energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę przemysłowego

Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski są zobowiązani do dnia 30 czerwca br. uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego albo uiścić opłatę zastępczą.

więcej >>

W Kompanii Węglowej potrzebne są zmiany – wynika z audytu ME

Nietrafione inwestycje, brak działań restrukturyzacyjnych i naprawczych, złe wykorzystanie zasobów kopalń oraz ogromne koszty firm obcych to główne przyczyny trudnej sytuacji w jakiej znalazła się obecnie Kompania Węglowa. Takie wnioski płyną z audytu przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Energii przez zespół kierowany przez senatora Adama Gawędę.

więcej >>

Audyty w spółkach węglowych

W Kompanii Węglowej (KW), Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) oraz Katowickim Holdingu Węglowym (KHW) trwają audyty, którym celem jest oszacowanie oszczędności w prowadzeniu spółek. Zespoły audytowe na wniosek Ministra Energii zostały powołane przez Rady Nadzorcze poszczególnych spółek. Pracują do końca marca 2016 r.

więcej >>

Bariery, które hamują rozwój rynku gazu w Polsce

Największą barierą w rozwoju rynku gazu w Polsce jest utrzymywanie przez prezesa URE pełnej kontroli cen gazu dla odbiorców końcowych. Jest to niezgodne z regulacjami Unii Europejskiej, niekorzystne dla rozwoju rynku, gospodarki i samych odbiorców - uważa Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki, członek Konfederacji Lewiatan.

więcej >>

Bogdanka ściślej integruje się z Grupą Enea

Enea kontynuuje rozpoczęty w ubiegłym roku proces integracji Lubelskiego Węgla Bogdanka z Grupą. Kolejnym krokiem na tej drodze są propozycje zmian w statucie LWB umożliwiające realizację tego procesu. Integracja służy budowaniu jak najlepszego wyniku koncernu surowcowo-energetycznego.

więcej >>

Elektrownia Turów zwiększy swoją moc i ograniczy emisje

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka Grupy Kapitałowej PGE, podpisała piąty, przedostatni kontrakt w ramach kompleksowej modernizacji bloków energetycznych 1-3 w Elektrowni Turów. Umowę na modernizację elektrofiltrów za 72,7 mln zł wykona firma Balcke-Dürr Polska. Łączna wartość wszystkich zaplanowanych prac wynosi ponad 700 mln zł.

więcej >>

GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał pozwolenie na budowę gazociągu Polkowice-Żary

22 lutego 2016 r. Wojewoda Lubuski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Polkowice–Żary na terenie województwa lubuskiego.

więcej >>

Gazociąg Gustorzyn–Odolanów dofinansowany ze środków POIiŚ

Gazociąg zlokalizowany jest na obszarze województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Umożliwi on przesył gazu w dwóch kierunkach, zależnie od potrzeb systemu oraz odbiór gazu z podziemnych magazynów zarówno w Mogilnie, jak i w Wierzchowicach. Realizacja dofinansowanego ze środków UE projektu zakończyła się 30 listopada 2015 r.

więcej >>

Mobilna linia energetyczna

TAURON Dystrybucja uruchomił pierwszą w Polsce mobilną linię energetyczną wybudowaną ze słupów kompozytowych i elastycznych kabli wielokrotnego użytku. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na ograniczenie przerw w dostawach prądu zarówno podczas modernizacji sieci energetycznych, przyłączania nowych obiektów czy usuwania awarii.

więcej >>

Pierwsze zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE

W dniu 4 marca 2016 r. Prezes URE wydał pierwsze zaświadczenie uprawniające do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania.

więcej >>

Wykorzystanie energetyki jądrowej - współpraca krajów bałtyckich

Pogłębienie współpracy krajów bałtyckich w zakresie wykorzystania energetyki jądrowej dla zapewnienia dostaw energii elektrycznej to jeden z głównych tematów spotkania w ramach projektu Brillant, które odbyło się w Ministerstwie Energii w dniach 29 lutego – 1 marca 2016 r. W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Dotychczasowe działania Ministerstwa Energii

Ministerstwo Energii zostało powołane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. W jego skład weszły komórki organizacyjne Ministerstwa Rozwoju obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin.

więcej >>

KE przyzna 200 mln euro na projekty infrastruktury energetycznej

W marcu Komisja Europejska ogłosi konkurs, który pozwoli na finansowanie projektów w dziedzinie infrastruktury energetycznej.

więcej >>

Posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa

24 lutego 2016 r. Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa rozpatrzyła informację o konkurencyjnym rynku gazu, roli PGNiG S.A. oraz terminalu LNG w polityce cenowej i bezpieczeństwie energetycznym Polski.

więcej >>

Prawo geologiczne i górnicze - projekt nowelizacji skierowany do konsultacji publicznych

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE to główny cel projektu nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Przygotowany przez Ministerstwo Energii dokument został 26 lutego 2016 r. przekazany do konsultacji publicznych.

więcej >>

Sposób określania ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej za 2015 r.

31 marca 2016 r. upływa termin realizacji za 2015 rok obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o efektywności energetycznej. W związku z tym została opublikowana informacja Prezesa URE dotycząca sposobu określania przez przedsiębiorstwa energetyczne ilości energii pierwotnej na potrzeby uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej.

więcej >>

TGE: Nowy instrument na Rynku Dnia Następnego Gazu

1 marca 2016 r. TGE uruchomiła notowania na Rynku Dnia Następnego gazu w zakresie instrumentów SGT dla obszaru bilansowego polskiego odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał – Europa.

więcej >>

Gazowy pakiet bezpieczeństwa

Pakiet bezpieczeństwa dostaw to zestaw czterech dokumentów, który ma przyczynić się do stworzenia odpowiednich ram służących poprawie poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu do Unii Europejskiej.

więcej >>

ME: nic nie zakłóca przygotowań do realizacji programu budowy elektrowni jądrowej

Projekt budowy elektrowni jądrowej jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz. Dotyczą one przede wszystkim przyjętych metod, założeń i koncepcji organizacyjno - technologicznych. Nic nie wskazuje by zaistniały przesłanki do zaniechania projektu.

więcej >>

Minister ds. energii otrzyma uprawnienia nadzorcze nad spółkami energetycznymi

Od 1 kwietnia 2016 roku wykonywanie uprawnień nadzorczych przysługujących dotychczas ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa nad spółkami energetycznymi wymienionymi w ustawie przeniesiono do ministra właściwego do spraw energii. Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2015 rok

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do złożenia w terminie do 29 lutego 2016 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2015 rok.

więcej >>

Polsko-czeska współpraca w sektorze energetycznym

Nieplanowane przepływy energii elektrycznej z Niemiec, sytuacja w górnictwie oraz stanowisko wobec budowy gazociągu Nord Stream 2 to główne tematy spotkania ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z ministrem przemysłu i handlu Republiki Czeskiej Janem Mladkiem. Rozmowy, w których udział wziął również wiceminister energii Michał Kurtyka, odbyły się 5 lutego 2016 r. w ME.

więcej >>

Tysiące kilometrów nowych linii w 2016 r.

Rozbudowa infrastruktury energetycznej, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, automatyzacja pracy sieci, usprawnienie procesu przyłączania klientów, a także rozwój nowych technologii – to jedne z głównych kierunków inwestycji zaplanowanych przez TAURON Dystrybucja w 2016 r.

więcej >>

UOKiK przedłużył postępowanie w sprawie gazociągu Nord Stream 2

UOKiK wydał postanowienie o przedłużeniu o cztery miesiące terminu na zakończenie postępowania dotyczącego utworzenia przez sześć podmiotów wspólnego przedsiębiorcy odpowiedzialnego za budowę i eksploatację gazociągu Nord Stream 2.

więcej >>

Wiceminister Kurtyka o polityce energetycznej państwa

Kierunki kształtowania strategii energetycznej państwa m.in. w kontekście Unii Energetycznej oraz perspektywy rozwoju polskiego sektora energetycznego to główne tematy konferencji "Polska energia w Europie. Wyzwania modernizacyjne". W spotkaniu zorganizowanym przez Forum Analiz Energetycznych oraz Konfederację Lewiatan, które odbyło się 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, udział wziął wiceminister energii Michał Kurtyka.

więcej >>

Lewiatan popiera propozycje KE w sprawie unii energetycznej

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjęła propozycje Komisji Europejskiej, dotyczące opracowania i systematycznej aktualizacji krajowych planów odnoszących się do realizacji celów unii energetycznej.

więcej >>

Nord Stream 2 - inwestycja polityczna, nie ekonomiczna

18 stycznia prezydent Andrzej Duda spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Jak mówił na wspólnej konferencji prasowej, tematem rozmowy był m.in. problem Nord Stream 2.

więcej >>

Obowiązek informacyjny i sprawozdawczy wynikający z ustawy o OZE

Prezes URE w informacji nr 4/2016 przypomina wytwórcom energii elektrycznej w mikroinstalacjach o obowiązkach informacyjnych i sprawozdawczych wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii.

więcej >>

Pierwsze megawaty z Włocławka w sieci krajowej

Blok gazowo-parowy PKN ORLEN we Włocławku pomyślnie przeprowadził pierwszą synchronizację z siecią krajową. W efekcie trafiły do niej pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię Koncernu.

więcej >>

URE przypomina o obowiązku zgłaszania danych do ACER

Od 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek przekazywania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) danych na temat wybranych transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii.

więcej >>

Większe możliwości przesyłowe linii wysokiego napięcia

TAURON Dystrybucja wdraża projekt zwiększający zdolności przesyłowe sieci energetycznych. System dynamicznego obciążenia linii wysokiego napięcia, w skrócie DOL, ma za zadanie podnieść – do dopuszczalnej wartości – ilość energii przesyłanej konkretną linią energetyczną, z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych.

więcej >>

Blok 1 w Elektrowni Bełchatów po 2015 roku nie zostanie wyłączony

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) w grudniu 2014 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” informował, że od 1 stycznia 2016 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW.

więcej >>

List przeciwko budowie gazociągu Nord Stream 2

27 listopada 2015 r. minister Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrami do spraw energii z Rumunii, Węgier, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii wystosowali list do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej M. Sefcovica. Poinformowali w nim o spodziewanych negatywnych skutkach budowy gazociągu Nord Stream 2 dla bezpieczeństwa energetycznego i sytuacji politycznej w Unii Europejskiej oraz państwach regionu Europy Środkowej. więcej >>

Minister Energii powołany

Z dniem 1 grudnia 2015 r. Prezydent powołał Krzysztofa Tchórzewskiego na stanowisko Ministra Energii.

więcej >>

Naprawa państwa to także naprawa polskiego górnictwa

Podczas uroczystości w Bełchatowie, gdzie z udziałem prezydenta obchodzono Barbórkę - górnicze święto, Andrzej Duda przypomniał, że jest tu jedna z największych kopalń węgla w Europie i największa w Europie elektrownia, która zaspokaja ponad 20% polskiego zapotrzebowania na energię elektryczną.

więcej >>

Polski atom to szansa dla przemysłu i sektora badawczo-rozwojowego

Rozwój polskiej nauki, sektora badawczego oraz perspektywy biznesowe przedsiębiorstw krajowych w związku z realizacją Programu polskiej energetyki jądrowej to temat konferencji pn. Wybrane aspekty bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Polsce "Mądralin 2015".  Spotkanie odbyło się 24 i 25 listopada 2015 r. w Warszawie.

więcej >>

Przyszłość polskiego górnictwa

Polskie górnictwo jest potrzebne polskiej gospodarce – podkreślała szefowa rządu podczas uroczystej Akademii Barbórkowej w Brzeszczach. Mówiła również o decyzjach rządu dotyczących górnictwa.

więcej >>

Skutki zmian klimatycznych i możliwe efekty COP21 - raport specjalny BofA Merrill Lynch

Bank inwestycyjny Bank of America Merrill Lynch wydał raport analityczny poświęcony zmianom klimatu, ich skutkom, ich wpływowi na gospodarkę, możliwościom ich zapobiegania, przyszłości rozwiązań z zakresu energii odnawialnej oraz prawdopodobnym efektom trwającego szczytu COP21.

więcej >>

XXII konferencjia EuroPOWER

25 i 26 listopada w Warszawie odbyła się XXII Konferencji Energetycznej EuroPOWER. Prezes URE Maciej Bando aktywnie uczestniczył w obradach.

więcej >>

Enea dba o bezpieczeństwo energetyczne odbiorców

Susza hydrologiczna i utrzymujący się nienaturalnie niski stan wody w Wiśle zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Warszawy i Mazowsza. Dlatego, kierując się nadrzędnym interesem publicznym, Enea Wytwarzanie rozpoczęła prace nad budową tymczasowego progu podpiętrzającego na Wiśle.

więcej >>

Energia – nowy dział administracji rządowej

20 listopada 2015 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje między innymi utworzenie nowego działu administracji – energia.

więcej >>

IKS SOLINO testuje możliwości magazynowania benzyn

W listopadzie ruszy w IKS Solino program pilotażowy testujący długoterminowe magazynowanie benzyn w kawernach solnych. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez opracowanie najlepszych parametrów technicznych do przechowywania dużych wolumenów benzyn, w najbardziej ekonomicznych i neutralnych środowiskowo warunkach. 

więcej >>

Ile Niemcy zapłacą za rewolucję energetyczną - najtańsza droga rozwoju energetyki

Niemiecki rząd konsekwentnie dąży do przekształcenia obecnego systemu energetycznego w system nowoczesny, w którym istotną rolę odegrają odnawialne źródła energii. Do roku 2050 planowane jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 80% w stosunku do jej poziomu z roku 1990. Instytut Fraunhofera ISE opublikował studium opracowane przez naukowców pod przewodnictwem prof. dr Hansa-Martina Henninga. Studium dotyczy optymalnego kierunku rozwoju systemu energetycznego z uwzględnieniem optymalizacji kosztów związanych z przemianą systemu energetycznego do roku 2050.

więcej >>

Kluczowa inwestycja w polskiej energetyce realizowana zgodnie z planem

Enea buduje nowoczesny blok o mocy 1075 MW brutto. Budowa jest zrealizowana już w 70%, co sprawia, że jest to obecnie najbardziej zaawansowana inwestycja w polskiej energetyce i jednocześnie dobry przykład zastosowania najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań technologicznych. Już za dwa lata, po zaledwie 58 miesiącach budowy, z nowego bloku popłynie prąd. Dzięki zaawansowanym technologiom nowoczesny blok będzie w niewielkim stopniu oddziaływać na środowisko i jednocześnie będzie mieć duży wpływ na bezpieczeństwo energetyczne całego kraju. więcej >>

Nowa stacja i linia zasilająca wysokiego napięcia w wielkopolskim Krzywiniu

Ukończona budowa stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą 110 kV to kolejny krok Enei Operator wzmacniający bezpieczeństwo energetyczne w województwie wielkopolskim. Nowy Główny Punkt Zasilania w Krzywiniu poprawi jakość i ciągłość dostaw energii elektrycznej głównie na obszarze gmin Krzywiń, Osieczna, Gostyń, Kościan oraz Krzemieniewo.

więcej >>

PGE Dystrybucja: inwestycja na Mazowszu oddana do użytku

Wojciechowicka podstrefa ekonomiczna została wyposażona w nowoczesną infrastrukturę zapewniająca bezpieczne dostawy energii. Inwestycja o wartość 13 mln zł jest częścią programu opiewającego na 300 mln zł, który PGE Dystrybucja zrealizuje na Mazowszu w 2015 r.

więcej >>

Eliminowanie nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami energii

30 października weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera regulacje służące eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami energii.

więcej >>

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2013 i 2014 – opracowanie GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował Gospodarkę paliwowo-energetycznę w latach 2013 i 2014. Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji o bilansach wszystkich nośników energii uwzględnionych w krajowym bilansie energetycznym. Bilanse te dotyczą poszczególnych nośników energii dostarczonych na rynek krajowy przez istniejące systemy dystrybucji oraz nośników wytwarzanych na własne potrzeby przez poszczególnych użytkowników energii.

więcej >>

Kontrakty różnicowe jako wsparcie polskiego projektu jądrowego

2 listopada 2015 r. podczas czwartego spotkania Zespołu doradczego ds. rozwoju energii jądrowej, PGE S.A. zaprezentowało propozycje w zakresie kontraktów różnicowych, które zdaniem Spółki powinny stanowić mechanizm zapewnienia ekonomicznej przewidywalności i opłacalności wdrożenia polskiego projektu jądrowego.

więcej >>

Polski odcinek mostu energetycznego z Litwą zakończony

PSE 4 listopada 2015 r. dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis – granica RP, która jest ostatnim elementem po stronie polskiej projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu POIiŚ 2007-2013.

więcej >>

Przyczyny sierpniowych ograniczeń w dostawach prądu – raport PSE

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 29 października 2015 r. przekazały Prezesowi URE oraz złożyły w Ministerstwie Gospodarki dokument pn. "Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników systemu, w tym odbiorców energii elektrycznej, o zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w okresie 10.08.2015r. – 31.08.2015r.".

więcej >>

URE przypomina o obowiązku informacyjny operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej wynikającym z art. 7 ust. 8l ustawy - Prawo energetyczne.

więcej >>

ARP, GIG i ICHPW będą współpracować na rzecz wsparcia innowacji w zagospodarowaniu węgla

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla podpisały listy intencyjne dotyczące rozwoju programu czystych technologii węglowych. Jego celem będzie m.in. monitorowanie wyników, realizowanych w Polsce i zagranicą, innowacyjnych projektów zagospodarowywania węgla. W prace związane z popularyzacją czystych technologii węglowych włączy się Oddział ARP S.A. w Katowicach, który poszerzy swoją działalność o Forum Innowacyjnego Węgla.

więcej >>

Będzie połączenie gazowe Polska-Litwa

Operator systemu przesyłowego Gaz-System S.A. oraz operatorzy państw bałtyckich 15 października 2015 r. w Brukseli podpisali z unijną Agencją ds. Innowacji i Sieci (INEA) umowę dotycząca finansowania budowy polsko-litewskiego łącznika gazowego. Projekt zostanie sfinansowany ze środków funduszu Connecting Europe Facility Unii Europejskiej.

więcej >>

Bogdanka staje się częścią Enei

Uzyskanie zgody Prezesa UOKiKu na koncentrację oraz zapisów na odpowiednią liczbę akcji Bogdanki zakończyło ogłoszone przez Eneę wezwanie. Grupa energetyczna staje się właścicielem łącznie 66 proc. akcji kopalni, obejmując nad nią pełną kontrolę operacyjną.

więcej >>

Grupa TAURON uzgodniła warunki nabycia KWK Brzeszcze

Grupa TAURON oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń uzgodniły warunki przedwstępnej umowy sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze. TAURON zapłaci za przejmowane aktywa 1 zł. Finalna umowa zostanie zawarta niezwłocznie po uzyskaniu przez strony m.in. zgód korporacyjnych oraz pozytywnej decyzji UOKiK. Negocjacje ze stroną społeczną przejmowanej kopalni znajdują się w ostatecznej fazie.

więcej >>

PGE ogranicza przerwy w dostawach energii

Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

więcej >>

PGNiG i PAN rozpoczynają współpracę przy poszukiwaniu i eksploatacji węglowodorów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców energetycznych, szczególnie płynnych i gazowych węglowodorów kopalnych.

więcej >>

Pięć filarów górnictwa i elektroenergetyki MSP

Stabilny sektor elektroenergetyczny nie może w Polsce funkcjonować bez zrestrukturyzowanego i rentownego górnictwa, bo węgiel jest i będzie przez najbliższe dekady podstawowym surowcem dla elektrowni. Obydwa sektory potrzebują zmian, które poprawią ich konkurencyjność. Plan działań Ministra Skarbu Państwa, który realizuje ten cel, opiera się na pięciu filarach.

więcej >>

Szanse i zagrożenia polityki klimatyczno-energetycznej - panel ekspertów

Polityka energetyczno-klimatyczna UE niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla Polski. O plusach i minusach forsowanych przez Wspólnotę rozwiązań dyskutowali w NIK eksperci z dziedziny gospodarki i ochrony środowiska.

więcej >>

Możliwości dofinansowania projektów energetycznych w nowej perspektywie UE

- W nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 będziemy dysponowali prawie 12 mld zł na wsparcie sektora energetycznego w Polsce. Jest to o 50 proc. więcej niż w poprzedniej perspektywie. Dzięki wsparciu zwiększymy nasze bezpieczeństwo energetyczne – powiedział wiceminister Jerzy Pietrewicz podczas  seminarium "Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020", które odbyło się w ramach Dnia Przedsiębiorcy, 28 września 2015 r. w Warszawie.

więcej >>

Nowy model regulacji dużych dystrybutorów energii z elementami jakościowymi

Rok 2015 jest ostatnim rokiem mijającego okresu regulacji największych elektroenergetycznych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Dotychczasowy, kończący się model regulacji pozwolił na osiągnięcie kluczowych dla bezpieczeństwa dostaw energii celów oraz zapewnienie stabilnych warunków do prowadzenia działalności dystrybucyjnej, a przede wszystkim inwestycji sieciowych.

więcej >>

Powołany został Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej

Zapewnienie kontynuacji rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz powodzenia systemu wsparcia dla sektora energetyki odnawialnej, bazującego na systemie aukcyjnym, to głównie zadania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej (OREO). Spółka została powołana 9 października 2015 r. w Warszawie.

więcej >>

Rząd stworzył podstawę Nowej Kompanii Węglowej

Rada Ministrów zdecydowała o wniesieniu do 100 proc. akcji Kompanii Węglowej do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia. To pierwszy krok do bezpiecznego wprowadzenia do tego podmiotu inwestorów zewnętrznych i utworzenia tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Analizę projektu rozpoczęły m.in. Polska Grupa Energetyczna PGE oraz Energa, które wyraziły zainteresowanie budowaniem na bazie Kompanii Węglowej silnych koncernów paliwowo-energetycznych. Analizę projektu rozpocznie także PGNiG Termika, spółka z grupy kapitałowej PGNiG.

więcej >>

Sprawozdania OSD dotyczące wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji

Prezes URE przypomina o obowiązku i zasadach sprawozdawczości w zakresie mikroinstalacji przyłączonych do ich sieci. Sprawozdania za III kwartał br. powinny być dostarczone do URE w terminie do 14 listopada 2015 r.

więcej >>

Stacja elektroenergetyczna Ełk Bis i linia Ełk Bis-Łomża otwarte

Integracja rynków energii elektrycznej Europy kontynentalnej i Państw Bałtyckich to główny cel mostu energetycznego Polska-Litwa. 7 października 2015 r. odbyło się przekazanie do eksploatacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis oraz nowej linii 400 kV Ełk Bis – Łomża. Jest to ostatni etap prac leżących wyłącznie po stronie polskiej.

więcej >>

URE – do 30 października należy złożyć sprawozdanie kwartalne przez wytwórców w małej instalacji

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z ustawą z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy działający w zakresie małych instalacji są zobowiązani przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne, w terminie 30 dni od zakończenia kwartału.

więcej >>

Komentarz PSE do publikacji FAE dot. niedoboru mocy w polskim systemie elektroenergetycznym w sierpniu 2015 r.

W odpowiedzi na ostatnie publikacje Forum Analiz Energetycznych FAE dotyczące sierpniowej sytuacji niedoboru mocy w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały stanowisko dotyczące sytuacji zaistniałej w KSE oraz działań podejmowanych przez PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego.

więcej >>

Kryteria oceny inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych sektora gazu ziemnego

URE opublikowało "Metodologię i kryteria wykorzystywane do oceny inwestycyjnych projektów infrastrukturalnych sektora gazu ziemnego oraz ponoszonego podwyższonego ryzyka".

więcej >>

Odbyło się pierwsze posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Polski system gazowy jest w pełni przygotowany do sezonu zimowego powiedziała wiceminister gospodarki Anna Nemś, która przewodniczyła podczas pierwszego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i zaopatrzenia rynku w paliwa płynne. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 23 września 2015 r.

więcej >>

Opinia ACER dot. nieskoordynowanej z innymi granicami wymiany energii elektrycznej między Austrią i Niemcami

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania, Rada Regulatorów opowiedziała się za stanowiskiem Polski dot. nieskoordynowanej z innymi granicami wymiany energii elektrycznej między Austrią i Niemcami - powiedział Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando po otrzymaniu ostatecznej opinii, opublikowanej 23 września br. "Zjawisko nieplanowych przepływów destabilizuje pracę polskiej i sąsiadujących sieci, co praktycznie uniemożliwia wymianę handlową pomiędzy systemem polskim i niemieckim".

więcej >>

PSEW - OZE mogą być fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej uważa, że przekazany do konsultacji projekt „Polityki energetycznej Polski do roku 2050” (PEP 2050) jest oparty na błędnych założeniach. Główny scenariusz powinien wskazywać na konieczność głębokiej modernizacji sektora, z założeniem, że efektywność energetyczna i rozwój OZE znajdują się w sercu zdrowego funkcjonowania energetyki. Z kolei źródła konwencjonalne, takie jak elektrownie węglowe, powinny stanowić zabezpieczenie stabilności całego systemu.

więcej >>

Zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii

26 września Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Enea zaktualizowała swoją strategię

Zabezpieczenie dostaw paliw dla własnych aktywów wytwórczych, innowacje oraz rozszerzona polityka personalna – to trzy najważniejsze nowe elementy strategii Grupy. Enea zmodyfikowała także swoje plany inwestycyjne, uwzględniając dynamiczne zmiany uwarunkowań rynkowych i regulacyjnych. Nie zmieniły się misja, wizja oraz mapa celów strategicznych Grupy którymi nadal są: wzrost wartości dla akcjonariuszy, zbudowanie długotrwałych relacji z klientem, wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. W latach 2015-2020 firma zainwestuje ok. 17 mld złotych.

więcej >>

Kolejne inwestycje Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa zostały zrealizowane

11 września 2015 roku, z udziałem Pana Jerzego Witolda Pietrewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch obiektów infrastruktury przesyłowej: zmodernizowanej i rozbudowanej SE Ostrołęka oraz nowo wybudowanej SE Stanisławów. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – Litwa.

więcej >>

Minister Skarbu o wsparciu dla OZE

Bezpieczeństwo energetyczne, polityka klimatyczna UE, rola odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym to główne tematy poruszane podczas debat na jubileuszowym forum w Krynicy-Zdrój.

więcej >>

Nie grozi nam brak prądu w gniazdkach – zapewnia prezes PSE

Prezes PSE Henryk Majchrzak zapewnił, że nie grozi nam brak prądu. Operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne razem z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i elektrowniami na bieżąco monitorują sytuację.

więcej >>

Regulacje służące eliminowaniu nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami energii

Podczas 99 posiedzeniu Sejmu rozpatrywał nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do rozporządzenia europejskiego 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT).

więcej >>

Specustawa przesyłowa już obowiązuje

15 września weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. Ma ona na celu ułatwienia w budowie nowych sieci energetycznych o znaczeniu strategicznym.

więcej >>

10 lat Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną

Traktat Wspólnoty Energetycznej pełni specjalną rolę w rozszerzaniu wewnętrznego rynku energii oraz tworzeniu wspólnej przestrzeni prawnej, gospodarczej i regulacyjnej pomiędzy państwami członkowskimi UE i państwami stronami Wspólnoty Energetycznej - podkreśla wiceminister gospodarki Anna Nemś, która wzięła udział w uroczystościach z okazji dziesiątej rocznicy podpisania Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Energetyczną. Spotkanie odbyło się w Wiedniu 27 sierpnia 2015 r.

więcej >>

30% dotacji na biogazownie na Śląsku

Inwestycje polegające na budowie biogazowni będą mogły być dofinansowywane w formie dotacji wynoszącej do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji – zdecydował Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uzupełnieniem dofinansowania do łącznej wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadania może być - jak dotychczas – pożyczka, oprocentowana w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

więcej >>

Czy w zimie zabraknie energii elektrycznej?

Na łamach „Gazety Polskiej codziennie” eksperci ostrzegają, że prawdziwe problemy z niedostatkiem energii elektrycznej dopiero mogą się pojawić. W przypadku, gdy susza utrzyma się do późnej jesieni, a potem szybko nadejdzie mroźna zima, to działanie elektrowni zostanie sparaliżowane.

więcej >>

Enea - 64% zaawansowania kluczowej inwestycji polskiej energetyki

Za dwa lata ruszy najnowocześniejszy blok energetyczny w Polsce w należącej do Grupy Enea Elektrowni Kozienice. Najbardziej zaawansowana inwestycja energetyczna w kraju wkroczyła w decydującą fazę, większość budowli jest już gotowa, montowane są elementy wyposażenia i urządzenia.

więcej >>

Kierunki polityki energetycznej Polski

Omówienie głównych celów Polityki energetycznej Polski do 2050 r. oraz prezentacja scenariuszy rozwoju sektora energetycznego to główne tematy spotkania z mediami wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, które odbyło się 26 sierpnia 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

więcej >>

Raport Energetyka cieplna w liczbach – 2014

Od 20 lat wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prezentowane są w corocznie opracowywanej publikacji Prezesa URE z serii Energetyka cieplna w liczbach. Badanie, prowadzone od 2002 r., jest istotnym narzędziem w ręku regulatora, które umożliwia m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

więcej >>

Energia słoneczna ratunkiem na przerwy w dostawie prądu

Fala upałów, która odwiedziła Polskę daje się odczuć niemal na każdym kroku. Tropikalny klimat wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, ale także działa negatywnie na pracę wielu przedsiębiorstw.  Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły w związku z falą upałów i zagrożeniem przeciążenia systemu ograniczenia w dostawie energii elektrycznej. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść… energia słoneczna!

więcej >>

Rząd przyjął rozporządzenie dot. dostaw energii elektrycznej

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki "Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej". Dokument 11 sierpnia 2015 r. przyjęła Rada Ministrów. więcej >>

Stabilna sytuacja w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Utrzymująca się od początku sierpnia br. na terenie całego kraju fala upałów oraz sytuacja hydrologiczna głównych rzek spowodowały pogorszenie warunków pracy urządzeń wytwórczych, sieci elektroenergetycznych oraz spadek generacji wiatrowej. Pomimo tej sytuacji, do 9 sierpnia system elektroenergetyczny funkcjonował prawidłowo i zgodnie z informacjami posiadanymi przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), posiadał zasoby niezbędne do zbilansowania się.

więcej >>

Umowa na import energii z Ukrainy

Polska podpisała umowę z Ukrainą, która pozwala na sprowadzanie energii od wschodnich sąsiadów - poinformowała IAR, powołując się na wypowiedź członka zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Cezarego Szweda.

więcej >>

UOKiK - nadużywanie pozycji dominującej na rynku energetycznym przez grupę Tauron

UOKiK uznał, że działanie sprzedawców energii elektrycznej z grupy kapitałowej Tauron - Tauron Sprzedaż i Tauron Sprzedaż GZE – mogło stanowić przejaw nadużycia pozycji dominującej na rynku energetycznym. Spółki zobowiązały się do zmiany zakwestionowanych praktyk.

więcej >>

Znacząca liczba zadań zaplanowanych przez grupy energetyczne nie objęta w projekcie nowych przepisów

Wiceminister gospodarki Anna Nemś szacuje, że realizacja projektów przedsiębiorstw energetycznych, które nie są objęte nową ustawą dotyczącą zadań strategicznych dla państwa, może sięgnąć nawet 30 mld zł.

więcej >>

Energetyka wiatrowa szansą dla polskich gmin

Według prognoz Komisji Europejskiej energetyka wiatrowa będzie liderem zielonych technologii w przeciągu najbliższych 15 lat. Unijne propozycje z 2014 roku, odnoszące się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł w krajowych bilansach energetycznych o 27% powodują, że rozwój tzw. zielonej energii w polskich gminach staje się kluczowy. Na energetyce wiatrowej szczególnie skorzystać mogą polskie gminy. więcej >>

Nabór wniosków do programu Prosument dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” (Część 2a programu).
więcej >>

Nabory wniosków do programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Trwa nabór wniosków na bilateralne projekty w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Organizacje mogą otrzymać dotacje, pokrywające do 100 proc. kosztów projektu. więcej >>

Problem lokowania elektrowni wiatrowych - Sejm będzie głosować nad zmianą przepisów

W tym tygodniu Sejm ma głosować nad projektem nowelizacji rozwiązującej m.in. problem lokowania elektrowni wiatrowych. Zmiany przewidują, że instalacje o mocy powyżej 40 kW mają być stawiane na podstawie planu miejscowego, a nie decyzji o warunkach zabudowy. więcej >>

URE nie podjęło jeszcze decyzji w sprawie kontrowersyjnej zmiany IRiESP

PSE pod koniec czerwca skierowały do Urzędu Regulacji Energetyki zmiany Instrukcji Ruchy i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Aktualizacja ta budzi wiele kontrowersji. URE jest w trakcie analizy złożonego przez OSP wniosku. Na decyzję Urzędu Regulacji energetyki niecierpliwie czeka branża OZE.

więcej >>

URE: Struktura właścicielska przedsiębiorstwa energetycznego nie ma znaczenia w kontekście regulacji rynku

Urząd Regulacji Energetyki wskazał, że w kontekście regulacji rynku nie ma znaczenia struktura właścicielska przedsiębiorstwa energetycznego - poinformowała ISBnews rzecznik prasowy URE Agnieszka Głośniewska.

więcej >>

CVC Capital Partners dokapitalizuje polską spółkę kwotą 2 mld zł

Odpowiedzialny za działania na terenie Europy Środkowo-Wschodniej partner CVC Capital Partners - István Szőke – ogłosił, że przed przejęciem PKP Energetyka, CVC dokapitalizuje swoją spółkę zależną w Polsce kwotą ok. 2 mld złotych – podaje Forsal.pl. więcej >>

Francja planuje zmniejszyć zużycie energii o połowę

22 lipca br. francuskie władze przyjęły ustawę, zgodnie z którą, do 2025 roku Francja ma zmniejszyć udział elektrowni jądrowych w całkowitej mocy zainstalowanej do 50% - podaje BiznesAlert.pl. W chwili obecnej źródła te stanowią we Francji około 75% mocy zainstalowanej. więcej >>

PiS składa wniosek do prokuratury ws. sprzedaży PKP Energetyka

Podczas czwartkowej konferencji prasowej poseł PiS Andrzej Adamczyk ogłosił, że szef klubu PiS i poseł Krzysztof Tchórzewski złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie sprzedaży spółki PKP Energetyka. więcej >>

Prywatyzacja Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych – cztery oferty wiążące

Jak poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa, w procesie prywatyzacji Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych z Wrocławia oferty wiążące złożyły cztery firmy. więcej >>

Sejm przyjął poprawki Senatu do specustawy przesyłowej

Dzięki przyjętym w ubiegły piątek przez Sejm poprawkom Senatu do specustawy przesyłowej, będzie można szybciej budować sieci energetyczne o strategicznym znaczeniu. Ustawa ta w ekspresowym trybie przeszła przez parlament. Sejm uchwalił ustawę tą w środę rano. więcej >>

Beata Szydło: Podstawą energetyki musi być polski węgiel

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, kandydatka PiS na urząd premiera – Beata Szydło – zapowiedziała, że w przypadku wygrania przez PiS wyborów, priorytetem dla jej Rządu będzie przyjęcie strategii rozwoju polskiego górnictwa. więcej >>

Bronisław Komorowski podpisał ustawę dot. handlu uprawnieniami do emisji

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której firmy, które nieumyślnie wykazały błędną emisję gazów cieplarnianych, nie będą od razu karane, ale będą musiały kupić brakujące uprawnienia na rynku.
więcej >>

Coraz bliżej budowy elektrociepłowni geotermalnej w Kole

Wczoraj (20 lipca br.) w Ratuszu Miejskim w Kole miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie projektu budowy elektrociepłowni geotermalnej o mocy do 15 MWt. Budową elektrociepłowni zainteresowana jest spółka Geothermal Energy Resources. więcej >>

GUS: Choć cena energii rośnie, to zużywamy jej coraz więcej

Główny Urząd Statystyczny przygotował raport dotyczący efektywności energetycznej, z którego wynika, że w latach 2003-2013 ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych rosły rocznie średnio o 2,5 proc. Jednakże gospodarstwa domowe zużywają jej coraz więcej. więcej >>

Uwaga na nieuczciwych akwizytorów

Jak alarmuje "Gazeta Wyborcza”, coraz częściej nieuczciwi akwizytorzy żerując na nieświadomości indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, wciskają im niechciane umowy dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. więcej >>

„Umiarkowany optymizm” wiceministra środowiska ws. polskich łupków

Podczas posiedzenia komisji gospodarki, które odbyło się 8 lipca, posłowie omawiali sytuację związaną z polskimi łupkami. Podczas spotkania wiceminister środowiska Sławomir Brodziński powiedział, że polski projekt łupkowy przeszedł bolesną życiową weryfikację. więcej >>

Już za dwa dniu ruszy stacja elektroenergetyczna Siedlce Ujrzanów

16 lipca br. (czwartek) stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Siedlce Ujrzanów oraz linia 400 kV Miłosna - Siedlce Ujrzanów zostaną przekazane do eksploatacji. Obie inwestycje wchodzą w skład projektu budowy połączenia transgranicznego pomiędzy Polską a Litwą. więcej >>

Minister skarbu nie będzie naciskał na spółki energetyczne w sprawie ratowania górnictwa

Andrzej Czerwiński – minister skarbu, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” powiedział, że „w sprawie udziału energetyki w programie ratowania górnictwa nie będzie nacisków na prezesów spółek energetycznych”. Czerwiński oznajmił także, iż zdaje sobie sprawę, że stosowanie nacisku w sprawie projektów związanych z restrukturyzacją górnictwa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. więcej >>

PiS chce wstrzymania sprzedaży PKP Energetyki

Podczas piątkowej konferencji prasowej posłowie Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się przeciwko sprzedaży PKP Energetyka funduszowi private equity CVC Capital Partners. Ponadto klub parlamentarny PiS ma zamiar złożyć wniosek o poszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informację rządu na temat sprzedaży spółki i jej skutków dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa. więcej >>

Plan Putina na stworzenie Unii Energetycznej BRICS

Podczas szczytu grupy BRICS, który odbywał się w rosyjskiej Ufie, prezydent Rosji Władimir Putin przedstawił swój pomysł na powołanie Unii Energetycznej krajów BRICS (Rosja, Chiny, Brazylia, Indie i RPA). Ponadto Putin chce stworzyć mapę drogową wspólnych inwestycji – informuje BiznesAlert.pl. więcej >>

Bez większych zmian w radzie nadzorczej PGE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PGE powołało 24 czerwca ośmiu członków nowej rady nadzorczej PGE. Jednakże w składzie rady nastąpiła tylko jedna zmiana – ze starego składu zabrakło tylko Czesława Grzesiaka. więcej >>

Chiny ograniczą emisję CO2, a USA i Brazylia zwiększą udział OZE w swoich miksach energii elektrycznej

W ubiegłym tygodniu premier Chin - Li Keqiang - oświadczył, że w porównaniu do 2005 roku, jego kraj chce zredukować emisję gazów cieplarnianych o 60-65% do roku 2030. Ta deklaracja to dużo dalej idąca zapowiedź Chińskich władz z zeszłego roku, kiedy to Chiny zobowiązały się, że emisja CO2 w ich kraju przestanie rosnąć po 2030 roku. więcej >>

Czy będzie referendum w sprawie farm wiatrowych?

W gminie Lwówek już od kilku lat trwa spór pomiędzy mieszkańcami, władzami miasta oraz inwestorem, który chce wybudować tam farmę wiatrową. Być może sprawa powoli będzie dobiegać końca, gdyż mieszkańcom wsi Chmielinko i kilku okolicznych miejscowości udało się zebrać prawie pół tysiąca podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w tej sprawie. więcej >>

Kolejny wniosek URE o wdrożenie cen maksymalnych w taryfach dla energii elektrycznej

Resort gospodarki otrzymał ponowny wniosek Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wdrożenia tzw. cen maksymalnych w taryfach dla energii elektrycznej - podaje "Rzeczpospolita". Dziennik informuje, że z danych URE wynika, iż w maju nastąpił widoczny spadek liczby podmiotów, które zdecydowały się na zmianę sprzedawców energii elektrycznej. więcej >>

Koniec z dostawami gazu z Rosji na Ukrainę

1 lipca br. (środa) o godzinie 10 czasu moskiewskiego Rosja wstrzymała dostawy gazu na Ukrainę. Jak poinformował szef Gazpromu Aleksiej Miller - Ukraina nie wniosła opłaty z góry za surowiec. Jednak już wcześniej Kijów ogłosił, że wstrzymuje zakup gazu z Rosji. więcej >>

Nowe złoże ropy naftowej i gazu ziemnego na szelfie norweskim

Jak poinformowała 1 lipca spółka należąca do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - PGNiG Upstream International - na szelfie norweskim odkryte zostały nowe złoża węglowodorów. "Wyniki uzyskane ze wstępnych analiz geologiczno-złożowych wskazują na możliwość występowania akumulacji węglowodorów o zasobach wydobywalnych w przedziale 6,29 - 12,6 mln baryłek” - podała spółka. więcej >>

Piotr Naimski (PiS): Pierwszym zadaniem nowego rządu będzie odnowa polskich elektrowni, polskich bloków energetycznych

Piotr Naimski przedstawił ostatnio stanowisko PiS w sprawie przyszłości polskiej energetyki. Jak poinformował były wiceminister gospodarki - "Pierwszym zadaniem nowego rządu będzie odnowa polskich elektrowni, polskich bloków energetycznych. W dużej mierze ten majątek jest zdekapitalizowany, te elektrownie mają po kilkadziesiąt lat. Musimy to odbudować. Stare trzeba zastąpić nowymi, bardzo nowoczesnymi blokami ze sprawnością będzie wynosiła 45 proc. i powyżej" więcej >>

Rosja z wnioskiem do sądu w sprawie bezprawnej nacjonalizacji aktywów Jukosu

Amerykanie przekazali Rosji wezwanie do sądu w sprawie bezprawnej nacjonalizacji aktywów Jukosu – informuje BiznesAlert.pl. Choć Rosjanie odrzucają zarzuty, nie zniechęciło to byłych udziałowców przed złożeniem pozwu w tej sprawie w Sądzie w Waszyngtonie. więcej >>

Bill Gates zwiększa inwestycje w OZE

Amerykański miliarder Bill Gates zakomunikował w wywiadzie dla Financial Times o swoich zamiarach rozszerzenia inwestycji w sektorze energii odnawialnej. Jak zadeklarował, jego celem jest wsparcie badań i inwestycji w technologie, które pomogą w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu. więcej >>

Byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych otrzymają deputat za węgiel

Sejm w ubiegły czwartek przyjął nowelizację ustawy, dzięki której byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych uprawnieni do otrzymywania deputatu za węgiel będą go otrzymywać.  Obecnie panujące przepisy umożliwiają wypłatę deputatu do końca 2015 r., dlatego też nowe przepisy będą obowiązywały po 1 stycznia 2016 r. więcej >>

Gazprom rozważa budowę magazynu gazu w Europie

Według dyrektora departamentu transportu, podziemnego magazynowania oraz wykorzystywania gazu Gazpromu Olega Aksyutina, spółka analizuje infrastrukturę podziemnych magazynów w Europie dla zabezpieczenia pracy Turkish Stream – poinformował BiznesAlert.pl powołując się na Oilcapital.ru. więcej >>

Jest decyzja UOKiK ws. Kompanii Węglowej

Jak już pisaliśmy wcześniej władze kopalni Bogdanka złożyły zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie naruszania prawa antymonopolowego poprzez sprzedaż węgla poniżej kosztów wydobycia oraz pokrywa środkami przekazywanymi w ramach niedozwolonej pomocy publicznej różnic pomiędzy zaniżoną ceną a kosztami wydobycia w Kompanii Węglowej. więcej >>

Planowane porozumie ws. finansowania nowej inwestycji w Puławach

Jak wynika z treści zaproszenia na konferencję 2 lipca br. grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i BGK zamierzają podpisać porozumienie w sprawie finansowania nowej inwestycji w Puławach. Jak podano w zaproszeniu "Będzie to kolejny projekt sfinansowany przez bank w ramach rządowego programu +Inwestycje polskie+". więcej >>

Prace nad projektem gazociągu Bernau-Szczecin muszą poczekać

Jak podaje „Puls Biznesu”, prace nad projektem gazociągu Bernau-Szczecin zostaną wstrzymane. Taka sytuacja będzie miała miejsce najprawdopodobniej do czasu wyborów, gdyż Polenergii brakuje ciągle zasadniczej umowy z Gaz-Systemem. Natomiast w okresie przedwyborczym Gaz-System nie będzie raczej skłonny do podejmowania ważnych decyzji – czytamy w gazecie. więcej >>

Śląsk ma być sercem przemysłowym Polski

W poniedziałek Premier Ewa Kopacz wraz z swoimi ministrami udała się na Śląsk, gdzie w dniu dzisiejszym odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Jak powiedziała przed wyjazdem Kopacz - "Wybieramy się na Śląsk. Od rana są tam moi ministrowie (…) Cel ma być jeden: Śląsk ma być sercem przemysłowym Polski.” więcej >>

Gminy zapłacą mniej za oświetlenie dróg

Dzięki podpisanej przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego noweli Prawa energetycznego, gminy nie będą musiały ponosić części kosztów finansowania oświetlenia dróg krajowych i ekspresowych. Koszty na poziomie ok. 100 mln zł rocznie zostaną scedowane na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. więcej >>

Na Bałtyku powstanie farma wiatrowa niemieckiego koncernu E.ON

Niemiecki koncern E.ON podjął decyzję o lokalizacji na Bałtyku nowej bazy serwisowo-logistycznej dla farmy wiatrowej Arkona Becken Südost. Baza ma powstać w porcie w Sassnitz. Niemiecki koncern w ubiegłym tygodniu parafował umowę w tej kwestii z władzami portu. więcej >>

Redukcja zatrudnienia w Bogdance

Jak podają władze kopalni węgla kamiennego Bogdanka (w województwie Lubelskim), w spółce dojdzie do redukcji zatrudnienia oraz zmniejszenia wydobycia. Według związkowców z Bogdanki jest to między innymi efekt spadku cen węgla na światowych rynkach, ale także wpływ na tą sytuację ma udzielana pomoc publiczna dla śląskich kopalni. więcej >>

Rosja chce znacząco zwiększyć eksport energii elektrycznej

W trakcie Forum Ekonomicznego w Petersburgu rosyjski minister energetyki - Aleksander Nowak -poinformował, że Rosja przyjęła strategię, która zakłada, że do 2035 roku zwiększy eksport energii elektrycznej aż ośmiokrotnie. Eksport energii elektrycznej ma więc wzrosnąć z 15 mld kWh do 120 mld – informuje BiznesAlert.pl. więcej >>

Szkoły zasilane energią słoneczną

W gminie Bodzechów w województwie Świętokrzyskim, wszystkie szkoły mają być zasilane energią słoneczną. Aż w 80 procent kosztów na tą inwestycję, sfinansowane zostanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA Grants). Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad 2 mln złotych. więcej >>

Łukoil i Gazprom podpisały umowę na dostawy gazu w latach 2017-2024

Jak podaje BiznesAlert.pl powołując się na Neftegaz.ru, w ubiegły piątek odbyło się spotkanie robocze szefa Gazpromu Aleksieja Millera z szefem spółki Łukoil Wagitem Alekpierowem, podczas którego omawiano postęp realizacji porozumienia o strategicznym partnerstwie. więcej >>

Biogazownia w Siemiatyczach otwarta

W ubiegły piątek w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Siemiatyczach została otwarta, kosztująca 12,3 mln złotych biogazownia. Pieniądze na powstanie tej inwestycji pochodziły między innymi z dofinansowania z Unii Europejskiej.

więcej >>

Budowa Gazociągu Transanatolijskiego ruszy już w sierpniu

Już w sierpniu ruszyć mają prace nad budową Gazociągu Transanatolijskiego w Turcji. Taką informację podał BiznesAlert.pl, powołując się na turecką agencję informacyjną DHA. więcej >>

ConocoPhilips kończy poszukiwania gazu łupkowego

Jak podaje agencja informacyjna Reuters, z powodu niezadawalających wyników poszukiwania gazu łupkowego, swoją pracę na tym polu kończy firma ConocoPhillips. więcej >>

Liderem w produkcji ropy i gazu na świecie stały się USA

Według Statistical Review of World, w ubiegłym roku USA zostały światowym liderem w produkcji ropy i gazu – informuje „Puls Biznesu”. więcej >>

Niewielki wzrost zużycia energii na świecie

Jak wynika z opracowania BP Statistical Review of World Energy, zużycie energii pierwotniej w ubiegłym roku wzrosło o 0,9%. w porównaniu do roku 2013, gdy wzrost był na poziomie 2,0%. więcej >>

Proces sprzedaży PKP Energetyki – cztery oferty wiążące

Jak informuje Parkiet, w procesie sprzedaży PKP Energetyki wpłynęły cztery oferty. Na przyszły tydzień zapowiedziano przygotowanie krótkiej listy dwóch podmiotów, które będą zaproszone do dalszych rozmów. więcej >>

Projekt nowelizacji ustawy o OZE wymaga modyfikacji

W piątek dyrektor departamentu energii odnawialnej w MG Janusz Pilitowski poinformował, że z uwag zgłoszonych do projektu nowelizacji ustawy o OZE wynika, iż będzie on wymagał modyfikacji. Według Pilitowskiego konferencja uzgodnieniowa ma odbyć się w przeciągu 2-3 tygodni. więcej >>

Rosja zwiększyła rezerwy gazu

W 2014 roku Rosja zanotowała największy wzrost rezerw gazu - poinformował Reuters, powołując się na raport BP Statistical Review of World Energy. Jak podaje Agencja rezerwy gazu wzrosły o 1,35 bln m3 i tym samym zwiększyły się do 32,6 bln m3. więcej >>

Dron jako broń przeciw zatruwaniu powietrza

W Polsce ciągle w zbyt wielu gospodarstwach domowych spala się w piecach szkodliwe paliwa. 5 procent – nawet tyle, według niektórych szacunków, mogą stanowić spalane substancje zabronione. Dlatego z pomocną w walce z tym poważnym problemem przyjść nowa technologia. więcej >>

Norweski parlament jednogłośny ws. inwestowania w firmy zarabiające na węglu

W ubiegły piątek (5 czerwca) parlament Norwegii uchwalił w zakaz inwestowania środków państwowego funduszu emerytalnego w firmy, uzyskujące ponad 30 proc. swych wpływów dzięki wykorzystywaniu węgla. Zakaz ten został uchwalony jednogłośnie. więcej >>

OPEC. Kwoty wydobywcze bez zmian

W piątek 5 czerwca br. na co półrocznym spotkaniu Organizacji Państw Eksportujących Ropę odbywającym się w Wiedniu, podtrzymane zostały limity wydobywcze przez kraje członkowskie OPEC. Limit wynosił będzie więc ciągle 30 mln baryłek dziennie. więcej >>

Piechociński w Baku namawia do powstania organizacji regulującej rynek surowców energetycznych na kształt OPEC

Minister gospodarki Janusz Piechociński udał się w zeszłym tygodniu  na trzydniową wizytę do Azerbejdżanu, aby wziąć udział w konferencji Kaspijska Ropa i Gaz. Podczas swojego wystąpienia Piechociński wezwał do budowy nowej organizacji regulującej rynek surowców energetycznych na kształt OPEC.  Jednym z zadań takiej organizacji mogłaby być  obrona przed wykorzystaniem energii jako narzędzia politycznego. więcej >>

Polacy coraz częściej inwestują w źródła fotowoltaiczne

Jak wynika z informacji zebranych w ankietach Instytutu Energetyki Odnawialnej, od stycznia do kwietnia 2015 roku w Polsce zainstalowano12,7 MW nowych mocy w źródłach fotowoltaicznych - podaje „Puls Biznesu”. Obecnie, najczęściej źródła fotowoltaiczne instalują osoby prywatne. więcej >>

Polska skrytykowana za przepisy dotyczące wydobycia gazu z łupków

Podczas czwartkowej konferencji przeciwników wydobywania gazu z łupków, przedstawiciel Komisji Europejskiej Karl Falkenberg wskazał, że Polska nie stosuje unijnych przepisów w tej kwestii. Również ekolodzy nie kryli krytyki w stosunku do naszego kraju za podejście rządu do niekonwencjonalnych metod pozyskiwania gazu. więcej >>

Raport MEA - globalny popyt na gaz ziemny będzie rósł w tempie 2 procent rocznie

W czwartek Międzynarodowa Agencja Energii opublikowała raport, którego wynika, że przez najbliższe 5 lat, globalny popyt na gaz ziemny będzie rósł w tempie 2% rocznie. Wcześniej MEA szacowała, iż wartość ta wyniesie o 0,3% więcej. więcej >>

Szczyt G7. Cele klimatyczne uznane za wiążące

Jak poinformowała kanclerz Niemiec Angela Merkel, podczas szczytu G7 uznano za wiążące cele klimatyczne. Przywódcy Państw G7 zdecydowanie opowiedzieli się za niedopuszczeniem do wzrostu średniej temperatury o 2 stopnie Celsjusza w stosunku do epoki przedindustrialnej. więcej >>

Gazprom nie obawia się kar

Za zawyżanie cen gazu oraz pozostałe praktyki monopolistyczne wobec ośmiu państw Europy Środkowej (w tym Polski) Gazpromowi grożą grzywny nałożone przez Komisję Europejską. więcej >>

Nie będzie odszkodowania dla akcjonariusza spółek energetycznych

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie Skarb Państwa nie będzie musiał  płacić odszkodowania akcjonariuszowi za straty poniesione przy zamianie akcji podczas konsolidacji grup energetycznych PGE, Tauron oraz Energa. więcej >>

Ostatnia tona węgla wydobyta z Kopalni Kazimierz-Juliusz

29 maja 2015 r. w Sosnowcu wydobyto na powierzchnię ostatnią tonę węgla z Kopalni Kazimierz-Juliusz. Oficjalne zakończenie pracy kopalni jest wynikiem zawartego w ubiegłym roku porozumienia załogi z władzami kopalni, dzięki któremu górnicy uzyskali gwarancję zatrudnienia -  większość z załogi przeniesiono do KHW. więcej >>

test

test więcej >>

W czyje ręce trafi PKP Energetyka?

8 czerwca mija termin składania ofert wiążących w procesie sprzedaży PKP Energetyka. Jak ustaliła „Rzeczpospolita” spółka może nie trafić jednak w ręce oferenta, który deklaruje najwyższą cenę. więcej >>

Wicepremier Piechociński z wizytą w Azerbejdżanie

Janusz Piechociński wraz z przedsiębiorcami reprezentującymi polski przemysł energetyczny, wydobywczy i paliwowy udał się na trzydniową wizytę do Azerbejdżanu. Jednym z kluczowych tematów podjętych przez wicepremiera na spotkaniu w Baku będą dostawy gazu z rejonu Morza Kaspijskiego. Ma to ułatwić realizowany przez Azerbejdżan i Turcję projekt budowy gazociągu transanatolijskiego – TANAP, który ma połączyć Europę z kaspijskimi złożami gazu ziemnego. więcej >>

Wygrać milion – teraz to możliwe!

W ubiegłym tygodniu został ogłoszony konkurs ENERGIA + !nnowacje, w którym główna nagroda to milion złotych przeznaczony na rozwój technologii. Nagrodę zdobędzie uczestnik, który zaproponuje najlepszy pomysł innowacyjny, którego zastosowanie zastrzega sobie partner konkursu – firma Enea. więcej >>

Będzie nowa elektrociepłownia w Kędzierzynie-Koźlu

W ubiegłym tygodniu został wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej elektrociepłowni w Grupie Azoty ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. W uroczystości wziął udział minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Nowa elektrociepłownia będzie miała moc 25 MWe i 140 MWt.

więcej >>

GPEC ma nowy zarząd

Zarząd grupy GPEC będzie miał nowy skład. Od 1 czerwca br. nowymi członkami zarządu będzie członek Rady Nadzorczej GPEC Karsten Rogall oraz prezes Zarządu spółki Unikom i dyrektor finansowy Grupy GPEC Marcin Lewandowski. Na stanowisku członka Zarządu spółki pozostanie Igor Wasilewski.

więcej >>

Lotos inwestuje w instalację odzysku wodoru

Uruchomienie inwestycji planowane jest w czwartym kwartale 2016 roku. Koszt budowy całej instalacji to ok. 100 mln zł. Obecnie trwa montaż 300-tonowego zbiornika na LPG, który jest pierwszym urządzeniem stanowiącym część Węzła Odzysku Wodoru.

więcej >>

Norwegia największym dostawcą gazu do Europy Zachodniej

Od pół roku największym dostawcą gazu do Europy Zachodniej nie jest jak do tej pory rosyjski Gazprom, ale norweska firma gazociągowa Gassco. To pierwsza taka sytuacja w historii.

więcej >>

Energa Operator pozywa Arcus i T-matic Systems

Energa Operator pozywa Arcus i T-matic Systems za zwłokę w realizacji zamówień publicznych wynikających z umów zawartych w 2011 r. i niezapłacenie z tego tytułu kar umownych na kwotę ponad 23 mln zł. Arcus odpiera zarzuty twierdząc, że kary zostały naliczone bezpodstawnie.

więcej >>

JSW poszukuje partnerów do inwestycji w węgiel koksowy

JSW chce w czerwcu rozpocząć rozmowy z potencjalnymi partnerami do dwóch inwestycji w węgiel koksowy, których wartość wynosi około 300 mln zł każda. Chodzi o projekty Budryk i Knurów-Szczygłowice.

więcej >>

Kopalnia Wapienia Czatkowice uruchomiła nowe złoże wydobywcze

W piątek 15 maja br. miało miejsce uroczyste uruchomienie nowego złoża eksploatacyjnego w należącej do grupy Tauron Kopalni Wapienia Czatkowice w województwie małopolskim.
Złoże ma ok. 50 ha, a przygotowanie inwestycji kosztowało ok. 20 mln zł.

więcej >>

Nowelizacja ustawy o OZE utrudni naliczanie taryf

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza przedziały taryf gwarantowanych dla instalacji PV, biogazu z oczyszczalni ścieków i wysypisk. Aby otrzymać wsparcie maksymalne, prosument będzie musiał przedstawić Urzędowi Regulacji Energetyki odpowiednie wyliczenia, które uzasadnią potrzebę uzyskania wyższego wsparcia.

więcej >>

17 mln euro na projekt produkcji energii z fal morskich

Koordynowany przez Fortum projekt Clean Energy From Ocean Waves (CEFOW), dotyczący pozyskiwania energii z fal morskich w warunkach oceanicznych, otrzymał od Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości 17 mln euro. Wszystko to w ramach programu Horyzont 2020.

więcej >>

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO zmieniła nazwę na CEZ Chorzów

Zmiana nazwy stanowi zakończenie rozpoczętego w 2006 roku procesu integracji Elektrociepłownia Chorzów ELCHO z Grupą CEZ. Prócz zmiany nazwy na CEZ Chorzów, elektrociepłownia otrzymała nowy logotyp.

więcej >>

PGNiG planuje kolejne dobrowolne odejścia dla 2 tys. pracowników

W ubiegłym roku z grupy PGNiG odeszło ok. 2 tys. pracowników. Spółka szacuje, że w tym roku będzie podobnie i na program dobrowolnych odejść zdecyduje się kolejne 2 tys. osób.

więcej >>

PGNiG: Uruchomienie bloku w Stalowej Woli może z opóźnieniem

Prezes PGNiG Mariusz Zawisza poinformował, że uruchomienie bloku w Stalowej Woli nastąpi w ciągu kilku miesięcy. Przy realizacji projektu nastąpiły opóźnienia.

więcej >>

W stacji energetycznej Mikułowa zamontują cztery przesuwniki fazowe

Pierwszy z czterech docelowych przesuwników fazowych dostarczono do transgranicznej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Mikułowa na początku maja. Rozpoczął się już jego montaż.

więcej >>

Ruszył proces przekazywania kopalń KW do SRK

30 kwietnia br. zarządy Kompanii Węglowej i Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisały notarialną umowę nieodpłatnego zbycia do SRK kopalni Makoszowy, powstałej w wyniku podziału kopalni Sośnica-Makoszowy. Jest to kolejny etap realizacji rządowego programu naprawy górnictwa.

więcej >>

Tauron uruchamia promocję dla dużych rodzin

Tauron Wydobycie jako pierwsza ze spółek węglowych w kraju uruchamia promocję, dzięki której rodziny wielodzietne za węgiel zapłacą mniej. Wszystko to w ramach programu Karta Dużej Rodziny.

więcej >>

Termomodernizacje budynków skrytykowane przez NIK

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że urzędnicy podejmujący decyzje o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, często nie biorą pod uwagę opłacalności danej inwestycji i nie liczą się z rachunkiem ekonomicznym.

więcej >>

Unipetrol sfinalizował zakup Ceska Rafinerska

30 kwietnia br. Unipetrol sfinalizował transakcję przejęcia udziałów spółki Ceska Rafinerska należących dotychczas do włoskiego koncernu ENI. W ramach transakcji Unipetrol przejął od ENI pakiet akcji stanowiący 32,445 proc. kapitału zakładowego tej spółki, co z już posiadanymi aktywami stanowi 100 proc. akcji i kapitału zakładowego.

więcej >>

Łączna moc polskich OZE osiągnęła ponad 6,15 GW na koniec pierwszego kwartału

Z raportu Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że na koniec pierwszego kwartału 2015 roku łączna moc zainstalowanych w Polsce źródeł OZE osiągnęła poziom 6 154,6 MW. W ciągu ubiegłego roku największy rozwój osiągnęły elektrownie słoneczne, ale mimo tego, to nie z tych źródeł produkuje się najwięcej ekoenergii.

więcej >>

Gminy otrzymają dofinansowanie za oświetlanie dróg

Mają się do tego przyczynić zmiany odnośnie finansowania oświetlenia dróg zawarte w nowelizacji Prawa energetycznego. Nowelę Sejm uchwalił w zeszły piątek. Sprawa dotyczy dróg krajowych i ekspresowych.

więcej >>

Koniec wydobycia w kopalni Kazimierz-Juliusz zgodnie z planem

Z końcem maja ma zakończyć się wydobycie w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu. Ten termin zakłada plan likwidacji kopalni zawarty w uchwale zarządu spółki z grudnia 2014 r. Kopalnia kończy swoją działalności związku z kończącymi się zasobami i możliwością eksploatacji.

więcej >>

Pod Łomżą zakończono kolejny etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa

Chodzi o otwarcie nowej stacji elektroenergetycznej, stanowiącej część linii energetycznej 400 kV Narew-Łomża-Ostrołęka, o długości 118 km. Linia ta to kolejny fragment tworzonego mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą.

więcej >>

Tauron Dystrybucja rozpoczął projekt Smart City Wrocław

Projekt związany jest z wdrożeniem systemu inteligentnego opomiarowania, a zakłada wymianę ponad 330 tysięcy liczników energii elektrycznej we Wrocławiu. Wymiana liczników ma zapewnić bezpieczeństwo odczytywanych danych pomiarowych.

więcej >>

Zapasy węgla ukraińskich elektrociepłowni na wykończeniu

Ukraenergo poinformowała, że zasoby węgla w niektórych ukraińskich elektrociepłowniach wystarczą maksymalnie na 2 dni. Wynika tak z danych opublikowanych w marcu i kwietniu br. dotyczących dostaw surowca.

więcej >>

Jakość powietrza na Mazowszu jest fatalna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wydał ostrzeżenie, w którym przestrzega przed groźnym dla zdrowia zanieczyszczeniu powietrza w aglomeracji warszawskiej, Płocku i Radomiu.

więcej >>

PGNiG uruchomi program rabatowy „Uwolnienie Cen”

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo program rabatowy pod nazwą „Uwolnienie Cen” ma uruchomić w maju br. Program skierowany jest do klientów strategicznych.

więcej >>

Prośba do Polski i UE dotycząca finansowania interkorektora gazowego

Trzy państwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Estonia wystosowały w zeszły piątek do premier Polski Ewy Kopacz oraz przewodniczącego Unii Europejskiej Jean-Claude`a Junckera list w sprawie znalezienia rozwiązania kwestii sfinansowania interkonektora gazowego między Polską a Litwą.

więcej >>

TGE zapowiada uruchomienie kontraktów terminowych na zielone certyfikaty

O uruchomieniu w najbliższych miesiącach kontraktów terminowych na rynku świadectw pochodzenia energii z OZE tzw. zielonych certyfikatów powiadomił prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii Ireneusz Łazor.

więcej >>

BOŚ Bank opublikował zasady udziału w Prosumencie

Nabór wniosków do programu Prosument prowadzony przez BOŚ Bank rozpoczyna się 24 kwietnia. Bank opublikował zasady, na jakich będzie przyznawał kredyty i dotacje. więcej >>

Liderzy Świata Energii wybrani

Wielka Gala Liderów Świata Energii odbyła się w zeszłym tygodniu, 8 kwietnia w Hotelu Westin w Warszawie. Nagrody przyznano w sześciu kategoriach za osiągnięcia dokonane w 2014 roku. Kto został nagrodzony?

więcej >>

Minister Gospodarki na temat prac nad PEP2050

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Przedsiębiorczości powiedział, że prace nad projektem nowej Polityki energetycznej Polski do roku 2050 dobiegają końca. Podkreślił, że projekt ten zapewni rozwój sektora, a jego realizacja zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

więcej >>

Ministerstwo Środowiska odpowiada na akcję Greenpeace w sprawie jakości powietrza w Polsce

Chodzi o akcję aktywistów Greenpeace, którzy 8 kwietnia br. rozwiesili na budynku Ministerstwa Środowiska ogromny transparent z podobizną ministra Macieja Grabowskiego i hasłem „Smog nas truje, dlaczego minister nie reaguje?”.

więcej >>

Zakończyła się aktualizacja listy projektów indywidualnych dla POIiŚ

MIR opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Zaktualizowana lista obejmuje 570 przedsięwzięć o łącznej wartości wynoszącej 241 mld złotych.

więcej >>

Czy kryzys energetyczny w Egipcie uratuje norweski gaz?

Egipt od wielu lat zmaga się z chronicznym brakiem energii. Konsumpcja energii elektrycznej stale rośnie, natomiast produkcja sukcesywnie spada. Czy sytuację rozwiąże nowe rozwiązanie władz egipskich, by importować gaz z Norwegii?

więcej >>

PGNiG traci klientów i udziały w krajowym rynku gazu

Parkiet informuje, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprzedało w zeszłym roku zdecydowanie mniej gazu do odbiorców końcowych w Polsce niż rok wcześniej.  Potwierdzają to dane Urzędu Regulacji Energetyki.

więcej >>

Serinus zakończył testy produkcyjne w Rumunii

Sukcesem zakończyły się testy produkcyjne odwiertu Moftinu-1001 na polu Satu Mare w Rumunii. Teraz wyniki poddawane są analizom. Maksymalny przepływ gazu, jaki udało się uzyskać wyniósł 209,5 tys. m sześc.

więcej >>

URE podał współczynnik dla współspalania od przyszłego roku

Wyniesie on 0,5 certyfikatu za 1 MWh. Współczynniki wsparcia dla współspalania zostanie zmniejszony zgodnie z ustawą o OZE ale zacznie on obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

więcej >>

W świętokrzyskim wykryto zasoby wód geotermalnych

Samorządowcy liczą, że odkrycie to pozwoli na rozwój terenów. Chodzi dokładnie o gminę Końskie, gdzie ostatnio odkryto pokłady wód geotermalnych, które pozwolą nie tylko na pozyskiwanie energii, ale także będą mogły być wykorzystywane do celów uzdrowiskowych i rekreacyjnych.

więcej >>

Zakończono prace wiertnicze w otworze Pęclin w miejscowości Kąck

Orlen Upstream z grupy PKN Orlen poinformował, że prace wiertnicze w otworze Pęclin-OU1 w miejscowości Kąck, w gminie Wiązowna w województwie mazowieckim zostały zakończone. Wiercenie w celu znalezienia gazu łupkowego trwało 75 dni.

więcej >>

II i III etap gazociągu Szczecin-Gdańsk otrzymał pozwolenie na użytkowanie

Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla II oraz III etapu nowego gazociągu Szczecin-Gdańsk wydał Wojewoda Zachodniopomorski. III etap inwestycji otrzymał także pozytywną decyzję od Wojewody Pomorskiego.

więcej >>

KE oskarża Węgry o energetyczną nieefektywność

Komisja Europejska oskarżyła Węgry przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy Budapeszt otrzyma karę za nieuchwalenie przepisów o efektywności energetycznej, zgodnie z obowiązującymi unijnymi dyrektywami.

więcej >>

Lotos ogłosił konkurs na prezesa i wiceprezesów

Rada Nadzorcza Lotosu ogłosiła konkurs na zarząd spółki. Rada szuka kandydatów na stanowiska na IX wspólną kadencję. Poszukiwany jest prezes oraz czterech wiceprezesów spółki.

więcej >>

MG: zmiany na rynku gazu wymagają dostosowania prawa

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że w związku ze zmianami, jakie zachodzą na rynku gazu, konieczne jest wprowadzenie zmian w rozporządzeniu dywersyfikacyjnym. Obecnie projekt rozporządzenia znajduje się w konsultacjach międzyresortowych i konsultacjach społecznych, które potrwają do 2 kwietnia 2015 r. więcej >>

Od 1 kwietnia w Gdańsku będzie działał Okręgowy Urząd Górniczy

Nowopowstały Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku, obejmie nadzór nad firmami prowadzącymi prace geologiczne oraz eksploatację kopalin, działającymi na terenie województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz na obszarze morskim RP.

więcej >>

Jak zaćmienia Słońca wpłynęło na pracę testowego systemu fotowoltaicznego?

W dniu 20 marca br. mogliśmy oglądać zaćmienie słońca. Kiedy ma podziwialiśmy zjawisko, laboratorium fotowoltaiczne RWE AGH Solar Lab przeanalizowało wpływ zaćmienia na pracę instalacji fotowoltaicznych. więcej >>

Na razie rozbudowy Elektrowni Ostrołęka nie będzie

Prezes Energi, do której należy ostrołęcka elektrownia, w rozmowie dla Rzeczpospolitej powiedział, że projekt rozbudowy elektrowni pozostaje zamrożony. Na ten czas nie ma szans na realizację budowy nowego w bloku w obiekcie.

więcej >>

UOKiK wydał prawomocną decyzję dla Tauron Ciepło

Postępowanie przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wykazało, że Tauron Ciepło wykorzystywał pozycję dominującą na rynku  i w sposób niezgodny z prawem naliczał swoim kontrahentom opłaty dodatkowe za przekroczenie zamówionej mocy cieplnej.

więcej >>

UOKiK wyraził zgodę na przejęcie kopalń KW przez SRK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował, że wydał zgodę na koncentrację, w wyniku której nastąpi przejęcie części mienia Kompanii Węglowej (KW) przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Wg Urzędu nie będzie miało to negatywnego wpływu na konkurencję.

więcej >>

Wykonawcy gazoportu w Świnoujściu domagają się dodatkowych pieniędzy

Wykonawcy gazoportu w Świnoujściu, w tym firma Saipem – główny wykonawca inwestycji chcą wymusić dodatkowe pieniądze oraz anulowanie kar umownych związanych z opóźnieniem inwestycji.

więcej >>

Globalny wzrost emisji gazów cieplarnianych wyhamował

Międzynarodowa Agencja Energii IEA poinformowała, że w ubiegłym roku, po raz pierwszy od 40 lat, globalna emisja gazów cieplarnianych pozostała na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.

więcej >>

Greenpeace Polska: luty najgorszym miesiącem pod względem jakości powietrza

Organizacja Greenpeace Polska poinformowała, że w ubiegłym miesiącu padł rekord zanieczyszczenia powietrza. Monitoring stanu jakości powietrza w Warszawie był prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. więcej >>

Ile Energa i Tauron przeznaczą w tym roku na wypłatę dywidendy?

Energa chce przeznaczyć 596,3 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., czyli 1,44 zł na akcję. Propozycja zarządu została pozytywnie oceniona przez Radę nadzorczą spółki. Natomiast zarząd Tauronu rekomenduje wypłatę 262,88 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję.

więcej >>

Ogromne protesty ludzi przeciw energetyce jądrowej na Tajwanie

Ok. 45 mln ludzi protestowało w ubiegłą sobotę na Tajwanie przeciwko energetyce jądrowej. "Żegnaj energetyko jądrową", "Nie potrzebujemy energii jądrowej" – takie transparenty nieśli ze sobą przeciwnicy atomu.

więcej >>

Umowa ws. realizacji PO \"Infrastruktura i Środowisko\" podpisana

W piątek, 13 marca br. Ministerstwo Środowiska i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) podpisały umowę w sprawie realizacji części Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020.

więcej >>

Zielone technologie z Polski podbijają zagraniczne rynki

Polska zielona technologia rozwija się w ostatnich latach prężnie, a kolejne innowacyjne rozwiązania zdobywają zagraniczne rynki. Wszystko to w oparciu o projekt Ministerstwa Środowiska "GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii".

więcej >>

Chiny zwiększą współpracę gospodarczą z Rosją

Szef chińskiego MSZ Wang Yi poinformował, że Chiny zamierzają poszerzyć współpracę z Rosją m.in. w obszarze rozbudowy infrastruktury w Azji. Powiedział również, że nie ma to żadnego związku z aktualnymi wydarzeniami politycznymi.

więcej >>

Do Kaliningradu trafia mieszanka gazu z Białorusi i terminala LNG w Kłajpedzie

Jak informuje litewska Gaz spółka Amber Grid, która jest operatorem litewskiej sieci przesyłowej gazu, gaz nie jest bezpośrednio dostarczany do obwodu kaliningradzkiego z terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Kłajpedzie na Litwie.

więcej >>

Komunikat NFOŚiGW o łączeniu taryf gwarantowanych z dotacjami z \"Prosumenta\"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował komunikat na temat możliwości łączenia systemu wsparcia dla prosumentów, który przyjęto w ustawie o OZE, z dotacjami w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu "Prosument".

więcej >>

Prezydencja łotewska proponuje kompromis ws. rezerwy pozwoleń na emisję

Polska nie jest zadowolona z przygotowanej przez prezydencję łotewską oferty. Zakłada ona, że od 2019, a nie 2018 roku miałaby zacząć działać rezerwa stabilizacyjna dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Zdaniem Polaków zmiana o rok niewiele wnosi.

więcej >>

NFOŚiGW i BOŚ podpisali umowę dot. programu Prosument

26 lutego br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarł umowę udostępnienia środków z Bankiem Ochrony Środowiska umożliwiającą klientom indywidualnym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym pozyskanie dotacji i pożyczek na budowę mikroinstalacji OZE.

więcej >>

Polskie uzdrowiska pozywają Fundację ClientEarth

Sprawa dotyczy raportu fundacji, jaki ta opublikowała i w którym stwierdziła, że z powodu zanieczyszczenia powietrza żadne miasto w Polsce tytułujące się mianem uzdrowiska, nie ma prawa tego czynić. Polskie uzdrowiska zdecydowały o wystąpieniu do sądu z pozwem zbiorowym przeciwko Fundacji ClientEarth.

więcej >>

Szef MG: po modernizacji kopalń, warto połączyć energetykę i górnictwo

Wicepremier Janusz Piechociński stwierdził w rozmowie z PAP, że warto konsolidować energetykę i górnictwo, ale tylko po wcześniejszej modernizacji i restrukturyzacji kopalń. Zmiany w górnictwie są konieczne, gdyż w innym przypadku po połączeniu, podmiotom energetycznym groziłaby ekonomiczna niewydolność.

więcej >>

W kwietniu wierzyciele PBG zdecydują co dalej

W ostatnim tygodniu kwietnia wierzyciele mają zdecydować czy przyjmą proponowane przez PBG warunki spłaty sięgających 3,3 mld zł wierzytelności. Wiceprezes PBG Kinga Banaszak-Filipiak jest dobrej myśli.

więcej >>

Dzięki fotowoltaice Kolno zaoszczędzi nawet 120 tys. zł rocznie

120 tys. zł rocznie to kwota, jaką miasto Kolno w województwie podlaskim zaoszczędzi na kosztach energii dzięki instalacji na wszystkich budynkach użyteczności publicznej paneli fotowoltaicznych.

więcej >>

Powstaje Multirejestrator - urządzenie do śledzenia ptaków w pobliżu farm wiatrowych

Spółka Bioseco z Gdyni i Grupa Kapitałowa PGE nawiązały współpracę i wspólnie będą testować Multirejestrator, czyli urządzenie do automatycznego śledzenia ptaków, na bazie którego ma powstać system do monitoringu ptaków w pobliżu farm wiatrowych.

więcej >>

Restrukturyzacja górnictwa pochłonie 5 mld zł

Jak poinformowała Rzeczpospolita, aby zrestrukturyzować polskie górnictwo trzeba ogromnych pieniędzy. Z szacunków gazety wynika, że uratowanie górnictwa pochłonie 5 mld zł, a większość z tej sumy będzie pochodzić z pieniędzy podatników.

więcej >>

Rosja grozi wstrzymaniem dostaw gazu dla Ukrainy

W miniony piątek premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zagroził wstrzymaniem dostaw gazu dla Ukrainy, jeśli ta nie zapłaci za paliwo dostarczone rebeliantom w Donbasie, co dzieje się bez zgody władz w Kijowie i poza kontrolą Naftohazu.

więcej >>

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o OZE

W ubiegły piątek, Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii dotyczące mikroproducentów energii. Oznacza to, że w ustawie pozostał zapis tzw. prosumencki.

więcej >>

Elektromontaż Wschód wykona farmę wiatrową Ełk2

Elektromontaż Wschód wygrał postępowanie i zostanie Generalnym Wykonawcą Farmy Wiatrowej Ełk 2 o mocy 12 MW. Farma będzie składać się z 6 turbin o mocy 2 MW każda.

więcej >>

Obywatel Turcji nowym szefem Międzynarodowej Agencji Energii

Nowym dyrektorem generalnym Międzynarodowej Agencji Energii będzie Turek Fatih Birol. Jego nominacja została zatwierdzona w piątek, 13 lutego br. przez radę gubernatorów Agencji.

więcej >>

Plan Rozwoju SGT na lata 2015-2022 zaakceptowany przez URE

Urząd Regulacji Energetyki zaakceptował Plan Rozwoju Systemu Gazociągów Tranzytowych na lata 2015-2022 opracowany przez EuRoPol GAZ.

więcej >>

Prezes JSW złożył rezygnację

Jarosław Zagórowski złożył rezygnację z funkcji prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Swoją decyzję przekazał w poniedziałek w piśmie do rady nadzorczej, a ta zajmie się nim na dzisiejszym posiedzeniu.

więcej >>

URE przyznał Orlenowi koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

Na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PKN Orlen będzie mógł handlować w Polsce paliwami ciekłymi sprowadzonymi z zagranicy oraz prowadzić wywóz tych paliw z kraju w celu sprzedaży poza granicami kraju. A to wszystko dzięki koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, jaką URE przyznał koncernowi.

więcej >>

Wiadomo, kto dostarczy energię elektryczną dla II linii metra

Metro Warszawskie rozstrzygnęło przetarg na zakup energii elektrycznej dla II linii metra. Przetarg dotyczył 26.132 MWh (+/-10%) w taryfie B21 w okresie od kwietnia do grudnia 2015 roku. Do przetargu przystąpiło 10 oferentów.

więcej >>

Jeszcze w tym roku Lotos uruchomi testową produkcję ropy naftowej ze złoża B8

Lotos Petrobaltic zmodyfikował swoje plany dotyczące modernizacji platformy „Petrobaltic”. Jak poinformował prezes zarządu Lotos Petrobaltic Zbigniew Paszkowicz, zmiany są podyktowane głównie aktualnie niskim poziomem cen ropy naftowej.

więcej >>

Orlen Upstream rozpoczął wiercenie otworu poszukiwawczego za gazem łupkowym w Kącku

Od 30 grudnia 2014 r. Orlen Upstream pracuje nad kolejnym odwiertem w poszukiwaniu gazu z łupków. 12-sty otwór Orlenu wykonywany w ramach realizacji zobowiązań koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego nosi nazwę Pęclin-OU1 i jest wiercony w miejscowości Kąck, w gminie Wiązowna.

więcej >>

Polenergia kupiła 24 turbiny wiatrowe o wartości 237 mln zł

Spółka zależna Polenergii Farma Wiatrowa Mycielin zawarła z Vestas-Poland umowy dostawy, instalacji oraz serwisu 24 turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej Mycielin o łącznej mocy 48 MW. Łączna wartość umów szacowana jest na 237 mln zł.

więcej >>

Trwają prace nad założeniami programu naprawczego KHW

Od piątku, 6 lutego br. nad złożeniami programu naprawczego Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) pracuje jeden z dwóch zespołów roboczych, powołany do tego celu. Prezes holdingu Zygmunt Łukaszczyk powiedział, że bez wdrożenia planu spółka utraci w kwietniu br. płynność finansową.

więcej >>

Urząd statystyczny UE przedstawił wyniki sprzedaży i konsumpcji energii w ostatnich latach

W 2013 r. konsumpcja energii w UE spadła do poziomu z początku lat 90 - między 2006 a 2013 rokiem spadła o 9,1 proc. W tym samym czasie w Polsce konsumpcja wzrosła o 1,3 proc.

więcej >>

10 chętnych na budowę bloku w Elektrowni Łagisza

30 stycznia minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę bloku gazowo-parowego klasy 413 MWe w TAURON Wytwarzanie – Elektrowni Łagisza.

więcej >>

Chevron: koniec z gazem łupkowym w Polsce

Amerykański koncern Chevron postanowił zakończyć poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Wg koncernu nasz kraj w tym zakresie nie jest konkurencyjny w porównaniu do innych państw, w których działa firma.

więcej >>

EKES skrytykował stan wdrożenia dyrektywy o OZE w Polsce

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) skrytykował nasz kraj pod kątem stanu wdrożenia dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (2009/28/WE). Najwięcej zastrzeżeń dotyczy preferencyjnego traktowania koncernów energetycznych. więcej >>

Esperotia kupiła spółkę BP 23 z projektem budowy biogazowni

BP 23 to kolejna spółka, która ma rozpocząć budowę biogazowni rolniczej, która została kupiona przez firmę Esperotia Energy Investments. W lutym BP 23 ma ruszyć z budową biogazowni rolniczej o mocy 1 MW w Legnicy.

więcej >>

Senat rozważa opóźnienie o kwartał wejścia w życie aukcyjnego systemu wsparcia dla OZE

Decyzja w tej sprawie ma zapaść jutro, czyli w środę 4 lutego br. Senatorowie podejmą decyzję, czy wejście w życie aukcji dla OZE nie zostanie odwleczone o trzy miesiące.

więcej >>

Acciona Energia wybuduje w Polsce swoją trzecią farmę wiatrową

Hiszpańska spółka Acciona Energia wybuduje kolejną farmę wiatrową w Polsce. Farma ma powstać w gminie Poniec, pod Gostyniem w województwie wielkopolskim, a jej moc ma wynieść 30 MW.

więcej >>

Czy zabraknie chińskich paneli PV w tym kwartale?

Do takich wniosków doszła firma konsultingowa IHS, specjalizująca się w badaniach globalnego rynku fotowoltaicznego. Wg IHS w tym kwartale na rynku może zabraknąć paneli fotowoltaicznych czołowych producentów z Chin zaliczanych do grupy tier-1. więcej >>

Komunikat PGNiG na temat sprzedaży i wydobycia gazu w IV kw. 2014 r.

Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez PGNiG w IV kw. 2014 r. wyniósł 6,82 mld m sześc. wobec 4,48 mld m sześc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydobycie gazu spadło rdr do 1,14 mld m sześc. z 1,22 mld m sześc.

więcej >>

Posiedzenie Senatu ws. ustawy o OZE na początku lutego

5 lutego br. ma się odbyć posiedzenie Senatu, na której rozpatrzona zostanie uchwalona przez Sejm Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Do tego czasu ustawą zajmą się trzy komisje. więcej >>

Trwają rozmowy MSP ze związkami w sprawie połączenia PGE z Energą i Taurona z Eneą

„Puls Biznesu” informuje, że Ministerstwo Skarbu rozpoczęło wczoraj oficjalne konsultacje w sprawie połączenia PGE z Energą i Taurona z Eneą. W rozmowach jedną z głównych ról odgrywa strona związkowa, gdyż rząd nie chce powtórki, jak to miało miejsce w trakcie ogłaszania planu naprawczego dla Kompanii Węglowej, kiedy to związkowcy dowiedzieli się o nim z mediów.

więcej >>

Wczoraj 500 górników zostało uwięzionych pod ziemią w Doniecku

W poniedziałek 26 stycznia br. ok. 500 górników zostało uwięzionych pod ziemią w kopalni węgla kamiennego w Doniecku na wschodzie Ukrainy. Powodem są przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowanej bombardowaniami.

więcej >>

Będzie trzecia edycja programu Blue Gas organizowany przez NCBiR

Trzecia edycja programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ruszy we wrześniu 2015 r. Celem programu jest wspieranie rozwoju technologii związanych z wydobyciem gazu łupkowego.

więcej >>

Porozumienie pomiędzy górnikami a rządem podpisane

Podpisanie porozumienia w sprawie planu naprawczego dla Kompanii Węglowej pomiędzy stroną rządową i górniczymi związkami zawodowymi  miało miejsce w sobotę 17 stycznia br. po południu w Katowicach. Zakłada ono m.in. powstanie tzw. Nowej Kompanii Węglowej.

więcej >>

Prawie jedna trzecia produktów w Polsce nie spełnia wymogów Ekoprojektu

Na zlecenie UOKiK Inspekcja Handlowa dokonała kontroli produktów wykorzystujących energię elektryczną pod kątem spełniania wymogów w zakresie oznakowania oraz dokumentacji towarzyszącej. Wyniki kontroli porażają – niemal co trzeci produkt nie spełnia tychże wymogów.

więcej >>

W Dubaju ruszyła budowa elektrowni słonecznej o mocy 200 MW

W ubiegłym tygodniu w Dubaju rozpoczęto budowę elektrowni słonecznej o mocy 200 MW. Jest to wspólne przedsięwzięcie Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) oraz konsorcjum kierowanego przez arabskie ACWA i hiszpańskie TSK. więcej >>

Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce ma wzrosnąć o 20 proc.

Jak wylicza „Parkiet”, po zakończeniu wszystkich inwestycji budowy elektrociepłowni gazowych w najbliższych latach w Polsce zapotrzebowanie na gaz ziemny w naszym kraju powinno wzrosnąć o około 3 mld m. sześc. rocznie czyli o około 20 proc. w porównaniu do obecnego zużycia.

więcej >>

Brak porozumienia pomiędzy górnikami a przedstawicielami rządu

Toczone od kilu dni rozmowy zostały przerwane. Nie udało się wypracować wspólnych rozwiązań rządu i górników w sprawie planowanych likwidacji czterech kopalń. Jak powiedzieli związkowcy, propozycje przedstawione przez rząd były nie do zaakceptowania.

więcej >>

Czy South Stream zostanie zastąpiony przez Turkish Stream?

Turcja prowadzi z Rosją rozmowy na temat zastąpienia gazociągu South Stream przez Turkish Stream. Turecki minister energetyki Taner Yildiz potwierdził te informacje.

więcej >>

Kryzys energetyczny na Ukrainie

Większość ukraińskich kopalń węgla kamiennego jest zlokalizowanych na terenach zajętych przez prorosyjskich separatystów.  Na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę pozostało jedynie 35 kopalń. W związku z tym Ukraina musi rozpocząć import węgla.


więcej >>

Nadpodaż na rynku zielonych certyfikatów nadal w górę

O sytuacji na rynku zielonych certyfikatów na łamach "Rzeczpospolitej" wypowiedzieli się wiceprezes CEZ Polska Jaromir Peconka oraz wiceprezes PSEW Grzegorz Skarżyński. Ocenili oni, że nadpodaż na rynku dalej rośnie, a sytuacja nie zmieni się nawet w obliczu planowanych przez rząd działań.

więcej >>

URE ukarał Taurona za nałożenie dodatkowych opłat na MEW

Sprawa, którą zajmował się Urząd Regulacji Energetyki ciągnęła się ponad pół roku, a dotyczyła nałożenia przez Tauron Sprzedaż na właścicieli małych elektrowni wodnych (MEW) dodatkowych opłat, które miały zapewnić tzw. bilansowanie handlowe. Po rozpatrzeniu sprawy URE nałożył na spółkę Tauron Sprzedaż karę pieniężną w wysokości 132 tys. zł. więcej >>

Gmina nie zapłaci spółce wiatrowej odszkodowania za zmianę decyzji

Decyzją Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Gmina Krzywiń nie musi płacić spółce Finadvice Polska odszkodowania za wycofanie zgody na budowę farmy wiatrowej. Spółka domagała się rekompensaty za zmianę decyzji w wysokości 3,5 mln zł.

więcej >>

Indie pracują nad planem utworzenia stowarzyszenia krajów z potencjałem słonecznym

Indie chcą stworzyć stowarzyszenie krajów o wysokim potencjale energii słonecznej. Chcą w ten sposób obniżyć koszty energii oraz poprawić sytuację w kraju w związku z globalnymi zmianami klimatu i ochroną środowiska.

więcej >>

Kogo obejmie tzw. plan Junckera?

Plan Junckera to wielki plan inwestycyjny Unii Europejskiej, który zakłada w ciągu 3 lat realizację projektów o łącznej sumie 315 mld euro. Polski rząd opublikował listę projektów, na które polski rząd chce pozyskać preferencyjne finansowanie. Na liście tej znalazły się projekty farm wiatrowych polskich koncernów energetycznych PGE, Taurona i Enei.

więcej >>

Koncerny energetyczne tracą z powodu rozwoju OZE

Do takich wniosków doszła firma konsultingowa Accenture, która ocenia, że rozwój konkurencji ze strony sektora odnawialnych źródeł energii może spowodować miliardowe straty dla koncernów z USA i Europy.

więcej >>

Rosja oficjalnie zrezygnowała z budowy gazociągu South Stream

W czwartek 11 grudnia br. rosyjski minister energetyki Aleksander Nowak w rozmowie telefonicznej oficjalnie poinformował wiceprzewodniczącego KE Marosza Szefczovicza o rezygnacji Rosji z budowy gazociągu South Stream.

więcej >>

Zapadła decyzja w sprawie zwrotu emerytom-górnikom tony węgla za 2014 r.

Kompania Węglowa wycofała się z decyzji o odebraniu tony węgla byłym pracownikom tej spółki z deputatu za rok 2014. Wg nieoficjalnych informacji KW ugięła się pod wpływem ogromnej liczby pozwów górniczych emerytów skierowanych do śląskich sądów oraz kosztów, jakie musiałaby w związku z tym ponieść spółka.

więcej >>

Dzięki realizacji w Gdańsku programu KAWKA znacznie poprawi się jakość powietrza w okolicy

Zakłada się, że dzięki realizacji w Gdańsku programu KAWKA do atmosfery nie dostanie się ok. 10 tys. ton CO2 i 80 ton pyłów. W ramach programu ma być zlikwidowana kotłownia w Gdańsku oraz ponad tysiąc kotłów i pieców węglowych w regionie.

więcej >>

Jedna z największych w Polsce dachowych instalacji PV powstała w Łodzi

Instalacja ta powstała na dachu jednego z budynków Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Jest to jedna z największych w Polsce dachowych instalacji fotowoltaicznych.

więcej >>

Rosja wycofuje się z projektu South Stream

To koniec gazociągu South Stream. Prezydent Rosji Władimir Putin na konferencji w Ankarze ogłosił, że Rosja wycofuje się z projektu South Stream.

więcej >>

Spółka PGE Gubin wraz z PGE GiEK stworzą kompleks wydobywczo-energetyczny

Spółka PGE Gubin zostanie połączona z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Spółka powołana została do przygotowania inwestycji budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego z wykorzystaniem zasobów złoża węgla brunatnego.

więcej >>

Usterka w elektrowni jądrowej na Ukrainie to nie awaria jądrowa

Taką informację podał wyjaśnia prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Usterka w elektrowni jądrowej na Ukrainie to nie awaria jądrowa i nie stwarza żadnego zagrożenia, bo nie było uwolnienia substancji promieniotwórczych.

więcej >>

AMB ENERGIA uruchamia największą elektrownię słoneczną w Polsce

Mowa o elektrowni słonecznej Kolno, która jest obecnie największą uruchomioną instalacją fotowoltaiczną w Polsce. AMB ENERGIA uruchomiła ostatnio dwie elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) wchodzące w skład Podlasie Solar Park - Kolno II o mocy 1,84 MWp oraz elektrownię słoneczną w Jedwabne o mocy 0,71 MWp.

więcej >>

Kolejny kraj zainteresowany gazem łupkowym na swoim terytorium

Węgry zainteresowały się swoim gazem łupkowym. Wiceprezes do spraw międzynarodowych w węgierskim urzędzie regulacji ds. energii zapowiedział, że jego kraj rozpoczyna działania zmierzające do wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych, w tym gazu łupkowego. Ma to na celu zmniejszenie węgierskiego uzależnienia od gazu importowanego z Rosji.
więcej >>

Ponad połowa Polaków przeciwko budowie elektrowni atomowej

W sondażu CBOS przeprowadzonym w listopadzie br. ponad połowa respondentów opowiedziała się przeciwko budowie w Polsce elektrowni jądrowej. Za energetyką atomową było prawie 40 proc. pytanych.
więcej >>

Prawie 500 osób przewidziano do zwolnienia w Jastrzębskich Zakładach Remontowych

Prawie 500 osób z Jastrzębskich Zakładów Remontowych jest do zwolnienia. Zwolnienia mają się rozpocząć z początkiem 2015 roku. Jak tłumaczy spółka, decyzja ta wynika z pogłębiającej się nierentowności w działalności górniczej.
więcej >>

WFOŚiGW Rzeszów dołączył do programu Prosument

Rzeszowski WFOŚiGW to szósty fundusz, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dołączył do programu PROSUMENT. Zawarcie umowy w tym zakresie miało miejsce 26 listopada w siedzibie Narodowego Funduszu. Umowa opiewa na 7 mln zł.
więcej >>

Część spółek PGNiG może zostać sprzedana – trwają analizy

PGNiG analizuje sytuację w 24 firmach pod kątem utrzymania ich w grupie lub sprzedaży. Wszystko to w ramach prowadzonego przez zarząd PGNiG projektu, którego celem jest m.in. ograniczenie zaangażowania grupy w działalność niewpływającą bezpośrednio na realizację jej strategii, co w rezultacie pozwoli zwolnić środki na działalność podstawową.

więcej >>

PARP ogłosił nabór do II tury projektu Polski Most Krzemowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nabór wniosków do II rundy projektu systemowego Polski Most Krzemowy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 6 Oś priorytetowa „Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym”, Poddziałanie 6.2.1 „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów”.

więcej >>

PKP Energetyka podpisała pierwszą umowę na sprzedaż energii w ramach oferty dual fuel

PKP Energetyka, jako jedna z pierwszych spółek z grupy największych firm energetycznych w Polsce wprowadziła do oferty usługę dual fuel. Klientem spółki została firma Luvena, która jest  kolejnym znaczącym odbiorcą gazu od PKP Energetyka, od momentu wejścia spółki na rynek gazu.

więcej >>

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała prezesa spółki Mirosława Tarasa

Prezes Kompanii Węglowej Mirosław Taras został odwołany przez radę nadzorczą spółki. Powodami odwołania był wzrost strat Kompanii, co stało się pod jego kierownictwem. Rada stwierdziła także, że zarządzone działania restrukturyzacyjne okazały się nieskuteczne.

więcej >>

W Warszawie otwarto Centrum Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

W ubiegłym tygodniu w Warszawie otwarto Centrum Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki (PTPV). Centrum uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego, co jest konieczne, aby móc organizować szkolenia w zakresie systemów PV.

więcej >>

Piła ma nowe źródło kogeneracyjnego ciepła

Jedno z najnowocześniejszych źródeł ciepła w kraju, czyli elektrociepłownia kogeneracyjna została uruchomiona przez zakład Miejska Energetyka Cieplna w Pile. Jej zadaniem będzie jednoczesna produkcja ciepła i prądu.

więcej >>

Pomimo uzgodnień Gazprom nie dostarcza PGNiG pełnych ilości gazu

Pomimo wcześniejszych zapewnień ze strony Gazpromu, polska spółka dalej nie otrzymuje pełnych ilości gazu zamawianych u Rosjan. PGNiG oraz Gaz-System poinformowali, że w dniach od 31 października do 14 listopada PGNiG nadal nie otrzymywało na punktach wejścia na wschodniej granicy pełnych ilości gazu zamawianych w Gazpromie.

więcej >>

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ - działania 9.2

17 listopada br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Efektywna dystrybucja energii. Wnioski można składać do 1 grudnia br.

więcej >>

To już oficjalne – będzie ponad 17 mln euro na OZE z resortu rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oficjalnym komunikacie poinformowało o przeznaczeniu 17,25 mln euro na wsparcie inwestycji wspierających budowę prosumenckich mikroinstalacji OZE.

więcej >>

W Bangladeszu powstało ponad 3 miliony małych domowych systemów fotowoltaicznych

Bangladesz przeżywa prawdziwy boom przydomowej fotowoltaiki. W kraju tym powstało już ponad 3 mln małych systemów PV wykorzystywanych w domach.

więcej >>

Brak porozumienia między związkowcami a zarządem Katowickiego Holdingu Węglowego

W poniedziałek, 10 listopada br., doszło do kilkugodzinnych rozmów między zarządem a związkowcami z Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Negocjacje zakończyły się fiaskiem, strony nie doszły do porozumienia. Sprawa tyczy się chęci zawieszenia części górniczych świadczeń przez zarząd KHW.

więcej >>

Czy dzięki nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dojdzie do obniżenia cen ciepła?

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów nowe założenia do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zawierają zmianę, która może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji ciepła.

Zmiana ta dotyczy propozycji poszerzenia katalogu systemów prośrodowiskowych, uprawniających do stosowania zwolnienia z akcyzy dla wyrobów gazowych.

więcej >>

Decyzją NSA zwrotu akcyzy od energii nie dostaną ani elektrownie, ani odbiorcy

Z czterech wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących spółki, która kupiła energię z nadpłaconym podatkiem akcyzowym, wynika, że ani producenci, ani odbiorcy nie mają szans na zwrot podatku od energii elektrycznej, który elektrownie niesłusznie płaciły przez ponad trzy lata. 

więcej >>

Ekolodzy wzywają do przyjęcia norm jakości węgla

Organizacje ekologiczne Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy oraz Health and Environment Alliance (HEAL) apelują o wprowadzenie norm jakości dla węgla. Jednocześnie zwracają uwagę, że wiele mówi się o potencjalnych skutkach ekonomicznych takiego kroku dla polskich kopalń, natomiast pomija się fakt, że jest to warunek konieczny poprawy jakości powietrza w naszym kraju.

więcej >>

Skarga Shanghai Electric oddalona. Wyrok jest prawomocny

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił skargę chińskiej firmy Shanghai Electric na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej odnośnie przetargu na budowę bloku energetycznego w Turowie o mocy 450 MW. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

więcej >>

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił stawki opłaty przejściowej

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił stawki opłaty przejściowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 roku. W porównaniu do obecnie obowiązujących stawki pójdą w górę, a mianowicie wzrosną średnio o 34 proc.

więcej >>

Do programu \"Prosument\" dołączy kolejny wojewódzki fundusz ochrony środowiska

Oznacza to, że budżet "Prosumenta" zostanie zwiększony o 200 mln zł. Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o zwiększeniu puli dofinansowania dostępnej w ramach programu "Prosument" z 600 mln zł do 800 mln zł.
więcej >>

IPCC ostrzega – winę za zamiany klimatyczne ponosi człowiek

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w niedzielę 2 listopada opublikował raport na temat zmian klimatycznych. Raport został zaprezentowany podczas konferencji w Kopenhadze, a jego głównym przesłaniem jest zwrócenie uwagi na fakt, że zmiany klimatyczne są udowodnionym faktem, a winę za taki stan rzeczy ponosi człowiek. Aby je powstrzymać, konieczna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2100.
więcej >>

Nowy blok gazowo-parowy otwarto w KGHM

Nowy blok ma zaopatrywać w energię elektryczną i cieplną należące do KGHM zakłady górnicze i hutnicze. Blok gazowo-parowy otwarto w poniedziałek 3 listopada w Polkowicach.

więcej >>

PGNiG uzyskało rekompensatę w cenie gazu za okres ograniczenia dostaw z kierunku wschodniego

PGNiG dostało od Gazpromu rekompensatę za ograniczenia dostaw gazu. Rekompensata była podyktowana faktem, że w połowie września przez kilka dni Gazprom dostarczał mniej gazu aniżeli zamawiało PGNiG.
więcej >>

Połączenia gazowe Polska - Litwa, Polska - Czechy i Polska - Słowacja mają szansę na dofinansowanie z pieniędzy unijnych

Operator gazociągów przesyłowych Gaz-System podał, że połączenia gazowe Polska - Litwa, Polska - Czechy i Polska - Słowacja mogą otrzymać ponad 312 mln euro dofinansowania z budżetu UE.

więcej >>

Przetarg na budowę spalarni odpadów w Gdańsku rozpoczęty

Rynek Infrastruktury poinformował, że w przetargu na budowę spalarni odpadów w Gdańsku-Szadółkach zgłosiło się 13 firm. Przetarg ma wyłonić firmę, która zajmie się zaprojektowaniem, wybudowaniem i utrzymaniem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.
więcej >>

Jeszcze w tym roku kolejny przetarg na negawaty

W tym roku ma zostać ogłoszone jeszcze jedno postępowanie na usługę redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego, czyli tzw. negawaty. W ubiegłym tygodniu zakończył się kolejny przetarg na tę usługę organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

więcej >>

Na przełomie listopada i grudnia zostanie wybrany nowy prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych

Na stanowisko prezesa PIR rozważane są kandydatury dziewięciu osób. Decyzja, kto nim będzie zostanie podjęta najwcześniej za miesiąc, na przełomie listopada i grudnia. Taką informację podał przewodniczący rady nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych Michał Markowski.

więcej >>

Nie będzie wydłużenia gazociągu Nord Stream

Przedstawiciele Nord Stream decyzję argumentują pogłębiającym się konfliktem na Ukrainie oraz unijnymi sankcjami wobec Rosji. Projekt wspierany przez Gazprom zakładał wydłużenie gazociągu Nord Stream z Niemiec do Wielkiej Brytanii i Holandii.

więcej >>

Polska emituje mniej CO2 niż Niemcy i Francja

Dane Eurostatu podają, że Polska jest na 17. miejscu jeśli chodzi o realizację celów klimatycznych do 2020 roku. Za nami znalazły się takie kraje jak Francja, Holandia, Austria, Finlandia, Portugalia i Hiszpania. 

więcej >>

W Teksasie ruszyła pierwsza przemysłowa instalacja wychwytu i przeróbki CO2

Pierwsza na świecie instalacja wychwytu i przeróbki CO2 na skalę przemysłową została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych, w cementowni Capitol pod San Antonio w stanie Teksas. Instalacja kosztowała 40 mln dolarów.

więcej >>

Wyniki szczytu klimatycznego. Polska osiągnęła swój cel

Jak mówi premier Ewa Kopacz oraz wielu innych ekspertów, na szczycie klimatycznym Polska osiągnęła swój cel, pomimo że zgodziła się na 40 proc. redukcję CO2 do 2030, tak jak chcieli Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy, to jednak w zamian za to wynegocjowaliśmy rozmaite ulgi.

więcej >>

Kiedy porozumienie w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego?

Możliwie, że dziś dojdzie do porozumienia na szczycie unijnym w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego. Dziś odbędzie się kolejna runda negocjacji. Czy polskim dyplomatom uda się wynegocjować korzystne dla naszego kraju rozwiązania?

więcej >>

Kto wygrał przetarg na budowę Farmy Wiatrowej Marszewo?

Zwycięzcą przetargu zorganizowanego przez Tauron Ekoenergia na budowę Farmy Wiatrowej Marszewo jest Konsorcjum spółek z grupy Iberdola. Oferta spółek Iberdola opiewająca na kwotę 124 mln zł została uznana za najkorzystniejszą w konkursie przetargowym. więcej >>

PGNiG zaczyna poszukiwania gazu łupkowego z nowego odwiertu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło poszukiwania gazu łupkowego w nowym odwiercie w Polsce południowo-wschodniej. Chodzi o odwiert Majdan Sopocki na koncesji „Tomaszów Lubelski”.

więcej >>

Rosja odrzuciła propozycje UE odnośnie dostaw

Jak podał  ukraiński minister energetyki Jurij Prodan, Rosja odrzuciła główne założenia projektu protokołu dotyczącego dostaw gazu. Stało się to w trakcie wspólnych rozmów strony rosyjskiej, Ukrainy i UE.  Zaproponowany przez Komisję Europejską projekt już wcześniej był uzgadniany ze stroną rosyjską, mimo to Rosjanie nie zgodzili się na jego zatwierdzenie. więcej >>

Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje na modernizację infrastruktury energetycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”. Dofinansowanie będzie dostępne na obszarze całej Polski a jego całkowita kwota to ponad 12 mln złotych. Pieniądze pochodzą ze środków Funduszu Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. więcej >>

Umowy PGNiG znowu pod lupą UOKiK

UOKiK wszczął procedurę sprawdzania, czy PGNiG dostosowało się do decyzji, jaką wydał urząd w grudniu 2013 r. Chodzi o zmianę przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo umów z odbiorcami. Postępowanie została objęta również spółka PGNiG Obrót Detaliczny.

więcej >>

ZE PAK ma zamiar dalej inwestować w OZE

Grupa ZE PAK chce dalej inwestować w energetykę wiatrową, pomimo decyzji o likwidacji spółki KWE - Konin Wind Energy z udziałem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin. Podjęta w środę 15 października decyzja nie jest jednoznaczna z całkowitym wycofaniem się z inwestycji w energetykę opartą na odnawialnych źródłach.

więcej >>

Mieszkańcy gminy Mielno przegrali batalię sądową w sprawie lokalizacji elektrowni atomowej

Mieszkańcy gminy Mielno przegrali w warszawskim sądzie sprawę o wykreślenie Gąsek z planów budowy elektrowni jądrowej. Chodziło o cofnięcie decyzji lokalizacyjnej wydanej w czerwcu 2013 r. przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

więcej >>

Niższa płaca za palenie papierosów w KGHM

W Zakładach Wzbogacania Rud KGHM Polska Miedź "Lubin", "Polkowice" oraz "Rudna" pracownicy palący papierosy w czasie pracy otrzymują mniejsza płacę. Taką decyzję podjął dyrektor zakładu. Związki zawodowe zaskarżyły zarządzenie do Państwowej Inspekcji Pracy. więcej >>

Pod koniec października zapadnie wyrok w sprawie bloku w Turowie

W piątek 10 października przed sądem okręgowym w Łodzi odbyła się rozprawa w sprawie miliardowego kontraktu na budowę bloku energetycznego w Turowie. Rozprawa była utajniona, więc nie znamy szczegółów jej przebiegu.

więcej >>

RWE przedstawiło w Sejmie raport na temat rozwoju polskiego rynku energii

Własny raport „Scenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku” przed sejmową komisją ds. Energetyki i surowców energetycznych zaprezentował sam prezes RWE. więcej >>

RWE Stoen Operator rozpoczął program „Realny Wymiar Energii”

W ramach projektu RWE Stoen Operator zamontuje 100 000 inteligentnych liczników w Warszawie.  Program jest kolejnym etapem transformacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej w kierunku inteligentnych sieci energetycznych (ISE).

więcej >>

Spółka PERN dołączyła do firm zrzeszonych w CEEP

Spółka PERN “Przyjaźń”, będąca krajowym liderem w logistyce naftowej, rozpoczyna współpracę z Central Europe Energy Partners. To ważne wydarzenia dla bezpieczeństwa i utrzymania funkcjonowania sektora energii w Polsce i UE.

więcej >>

Czy Szwedzi odejdą od energii jądrowej?

Nowa koalicja w szwedzkim rządzie chce, aby ich kraj porzucił atom, a energetykę oparł na odnawialnych źródłach energii.  Czy Szwedzi pójdą za przykładem Niemców i zrealizują program Energiewende?

więcej >>

Elektrociepłownia Zgierz zwiększyła moc

W piątek 3 października został oddany do użytku turbozespół upustowo-kondensacyjny w Elektrociepłownia Zgierz  wchodzącej w skład PGE GiEK. Nowy zespół osiąga moc 20 MWe, a jego budowa zakończyła pierwszy etap przebudowy i odtworzenia mocy wytwórczych zgierskiego zakładu.

więcej >>

Pierwszy etap gazyfikacji zachodniej części Świętokrzyskiego zakończony

W Woli Wiśniowej w województwie świętokrzyskim otwarto stację redukcyjno-pomiarową. Stacja ta zasili w gaz teren miasta oraz tereny gminy Włoszczowa. Inwestycja kosztowała 44 mln zł.

więcej >>

Przyjęto Europejską Deklarację Operatorów Systemu Dystrybucyjnego

Europejskie Stowarzyszenia działające w obszarze elektroenergetyki opracowały oraz przyjęły Deklarację Operatorów Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego, dotyczącą ich wkładu w europejską transformację energetyczną.

więcej >>

Ruszył pilot oferty Orange Energii

Na rynek energii wkracza nowy dostawca. Dotychczas działającym sprzedawcom przybywa konkurent – jest nim Orange Polska – firma do tej pory kojarzona głównie z telefonią.

więcej >>

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna Fundacji BOŚ o OZE

Na początku października ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjna Fundacji BOŚ o promowaniu odnawialnych źródła energii. Akcja współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i ma ona poszerzyć wiedzę Polaków na temat OZE oraz wyjaśnić im, kim jest prosument.

więcej >>

Koniec strajku w kopalni Kazimierz-Juliusz. Górnicy wrócili do pracy

W ostatnich dniach sytuacja w kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu zmieniała się niemalże z godziny na godzinę. Nowa pani premier Ewa Kopacz spotkała się z żonami górników. Dzięki podpisanemu w niedzielę porozumieniu kopalnia będzie nadal fedrowała.

więcej >>

Minister obiecuje 17 mln euro wsparcia na pilotaż OZE na wsi

Minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział, że wkrótce zostanie przeprowadzony pilotaż programu budowy na terenach wiejskich niewielkich instalacji OZE. Zarezerwowano na to 17 mln euro w ramach „starego” PROW 2017-13. więcej >>

PGNiG zakończyła rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu

Inwestycja rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) w Husowie (Podkarpackie) została zakończona. Pojemność magazynu wzrosła o 100 mln m3 gazu i wynosi obecnie 500 mln m3. Kosztowało to ponad 83,2 mln zł.

więcej >>

Projekt ustawy o OZE skrytykowany przez ClientEarth

Międzynarodowa organizacja prawnicza ClientEarth wytyka istotne błędy w projekcie ustawy o OZE. Niezgodność z dyrektywą, którą ma implementować, brak zmian w zakresie wsparcia dla współspalania, niezgodność z konstytucją – to główne błędy przytaczane przez ekspertów. więcej >>

Zmiana na stanowisku prezesa PGNiG Termiki niepokoi związki zawodowe

W ubiegłym tygodniu dotychczasowego prezesa PGNiG Termiki Andrzeja Gajewskiego zastąpił Marek Dec, dotychczasowy prezes Energi Kogeneracja. Swoje niezadowolenie ze zmian w zarządzie wyraziły związki zawodowe Termiki. W tej sprawie wystosowały pismo do premier Ewy Kopacz.

więcej >>

3Legs Resources nie będzie szukać gazu w łupkach w Polsce

Spółka 3Legs Resources zapowiedziała wycofanie się z dalszych prac na terenie naszego kraju. Swoją decyzję uzasadniła niższym od przewidywanego wydobyciem gazu ziemnego z odwiertu Lublewo.

więcej >>

Energa zawiesza budowę nowego bloku w Ostrołęce

O tym, że Energa nie będzie na razie kontynuować projektu budowy nowego bloku o mocy 1 000 MW w Ostrołęce poinformował prezes koncernu Mirosław Bieliński. Wg analiz rozbudowa nie ma obecnie uzasadnienia ekonomicznego.

więcej >>

PKEE alarmuje: unijna polityka klimatyczna pogłębi bezrobocie w Polsce

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest zdania, że zaostrzenie unijnej polityki klimatycznej uderzy w polską gospodarkę. Nowe cele klimatyczne sprawią, że sektory energochłonne przestaną być konkurencyjne, co w rezultacie przyczyni się do likwidacji prawie 600 tysięcy miejsc pracy.  więcej >>

Spółdzielnie i wspólnoty dostaną dotacje na mikroinstalacje elektryczne

W połowie września w Kołobrzegu cztery wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej podpisały umowę z NFOŚiGW dotyczącą pozyskania dotacji na budowę mikroinstalacji elektrycznych.

więcej >>

URE odmówiło sprzedawcom energii zatwierdzenia zmian taryf

Jak poinformował PAP, prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił sprzedawcom energii elektrycznej zatwierdzenia zmian taryf. Sprawa dotyczy sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców w grupach taryfowych G.

więcej >>

Związkowcy apelują o odrzucenie projektu zaostrzonej polityki klimatycznej

Trzy największe w Polsce związki zawodowe OPZZ, NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych zaapelowali do premiera, aby odrzucił zaostrzony projekt dotyczący europejskiej polityki klimatycznej. Liderzy tychże związków zawodowych chcą, aby premier na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej w imieniu polskiego rządu odrzucił w całości projekt Komisji Europejskiej dotyczący zaostrzenia polityki klimatycznej.

więcej >>

Bardzo wysokie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Gniewinie i Krokowej

W województwie pomorskim rośnie poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w tym regionie. Badanie TNS Polska przeprowadzono w gminach Gniewino, Choczewo i Krokowa, w których taka inwestycja ma powstać.

więcej >>

Dzięki ustawie KDT energetyka otrzyma ponad 1,2 mld zł za 2013 r.

Na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ogólne saldo środków publicznych należnych wytwórcom energii elektrycznej za 2013 r. wyniosło nieco ponad 1.228 mln zł.

więcej >>

Firmy wiedzą, że mogą zmienić dostawcę energii i często z tej możliwości korzystają

W kwietniu i maju 2014 roku PKP Energetyka przeprowadziło ogólnopolskie badanie odnośnie wykorzystania energii elektrycznej i gazu. Badanie pokazało, że polskie firmy dobrze znają swoje prawa i mają świadomość możliwości zmiany sprzedawcy energii.


więcej >>

RWE Innogy sprzedaje trzy projekty budowy morskich farm wiatrowych

Spółka RWE Innogy sprzedaje trzy projekty budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym. Spółka córka niemieckiej grupy energetycznej RWE podpisała w tym celu umowę sprzedaży z kanadyjską spółką Northland Power. 

więcej >>

W Stanowicach w województwie lubuskim powstanie kolejna farma fotowoltaiczna

W Stanowicach, w gminie Bogdaniec, w województwie lubuskim powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp. Koszt inwestycji to 4,89 mln zł. więcej >>

Zakaz palenia węglem złej jakości w Zakopanem?

Problem zadymienia w okresie grzewczym to problem wielu miast, w tym m.in. Zakopanego. Chcąc uchodzić za miejscowość wypoczynkową i uzdrowiskową miasto chce walczyć z tym przykrym problemem i wprowadzić zakaz palenia węglem w celach grzewczych.

więcej >>

Montaż kotła w Tychach rozpoczęty

Rozpoczął się montaż kotła na budowie bloku energetycznego. Prace odbywają się w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Cały blok energetyczny będzie gotowy w połowie 2016 r. Wartość inwestycji to 618,5 mln zł.
więcej >>

Rosja została członkiem IRENA

Federacja rosyjska stała się 132 członkiem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA).


 

więcej >>

Rośnie zainteresowane gazem LNG z litewskiego terminala

Mindaugas Aleąka ze spółki Klaipedos Nafta poinformował, że Litwa chce wybudować przy terminalu LNG w Kłajpedzie stację, dzięki której możliwy będzie przeładunek gazu skroplonego na cysterny samochodowe, a  gazem tym zainteresowane są polskie firmy. więcej >>

Siedziba Kompanii Węglowej przeszukana przez ABW

26 sierpnia funkcjonariusze ABW przeszukali siedzibę Kompanii Węglowej oraz biura jednej z należących do tej spółki kopalń. Przeszukanie odbyło się na polecenie katowickiej prokuratury, która prowadzi śledztwo ws. nieprawidłowości w kopalni Brzeszcze.


więcej >>

Spadek produkcji węgla kamiennego i brunatnego w lipcu. Wydobycie gazu wzrosło

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z lipca 2014 wskazują na spadek produkcji węgla kamiennego i brunatnego w tym miesiącu, w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Jednocześnie wzrosło wydobycie gazu ziemnego.

więcej >>

Ustalono korekty kosztów osieroconych za 2013 rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił korekty kosztów osieroconych za 2013 r. Saldo środków publicznych za 2013 rok przekazanych wytwórcom z uwzględnieniem korekt kosztów osieroconych oraz korekt kosztów odebranego i nieodebranego gazu ziemnego powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wyniosło prawie 1, 229 mld zł.


więcej >>

Wejdzie w życie ustawa o podatku węglowodorowym

Pod koniec sierpnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o podatku węglowodorowym. Od 2020 r. firmy wydobywające w Polsce gaz  z łupków zaczną płacić specjalny podatek węglowodorowy (SPW). więcej >>

1,36 mld zł dla kopalni Knurów-Szczygłowice w latach 2014-2020

Jastrzębska Spółka Węglowa szacuje nakłady inwestycyjne w latach 2014-2020 na przejętą kopalnię Knurów-Szczygłowice na 1,36 mld zł, a synergie przychodowe na 2,4 mld zł.

więcej >>

Energoinstal otrzymał patent na laserowe-hybrydowe spawanie kotłów

Katowicki Energoinstal o patent starał się od kilku lat. Nareszcie spółka otrzymała patent europejski dotyczący laserowego - hybrydowego spawania ścian szczelnych kotłów energetycznych. Spółka stara się o kolejne patenty dotyczące wykorzystania lasera w technologiach kotłowych.

więcej >>

Lepsze wyniki finansowe GK PGNiG dzięki ropie

Wysokie wydobycie ropy naftowej oraz łagodna zima wpłynęły na polepszenie wyników finansowych GK PGNiG w pierwszym półroczu 2014 r. Zysk netto grupy w pierwszym półroczu 2014 roku sięgnął 1,5 mld zł i był o 6 proc. wyższy niż rok wcześniej.

więcej >>

Można zgłaszać uwagi do dokumentu „Project pipeline”

11 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło konsultacje dokumentu Project pipeline dla sektora energetyki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Trzeba się spieszyć, gdyż uwagi można zgłaszać już tylko do 22 sierpnia 2014 r.

więcej >>

NFOŚiGW podpisał z bankami umowy w ramach nowego programu dla MŚP

11 sierpnia br. cztery banki podpisały umowy o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach nowego programu finansowego skierowanego do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

więcej >>

Piąty inwestor do budowy polskiej elektrowni atomowej poszukiwany

1 sierpnia br. koncerny PGE, Tauron, Enea i KGHM złożyły do UOKiK wniosek o zgodę na wspólną budowę elektrowni atomowej. Cały czas trwają poszukiwania piątego inwestora, który wraz z nimi podejmie się budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej.

więcej >>

Pogorszenie wyników RWE w pierwszym półroczu 2014 r.

W pierwszym półroczu 2014 zdecydowane pogorszenie wyników zanotowało RWE. Przychody ze sprzedaży niemieckiej grupy energetycznej spadły o 9,6 proc, a zysk netto po wyłączeniu czynników nadzwyczajnych aż o ponad 62 proc.

więcej >>

Tauron i ArcelorMittal stworzą nową spółkę

11 sierpnia została zawarta długoterminowa umowa pomiędzy Grupą Tauron i ArcelorMittal,  dzięki której podmioty zostały partnerami w spółce TAMEH Holding. Nowa spółka będzie odpowiadała za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej.

więcej >>

PGNiG Obrót Detaliczny rozpoczęło działalność

1 sierpnia 2014 r. PGNiG Obrót Detaliczny, nowa spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła  dostarczanie gazu do 6,5 mln klientów w Polsce. Dotychczas byli oni obsługiwanie przez PGNiG SA.

więcej >>

Prezes URE stwierdza: w tym roku obligo gazowe niewykonalne

Podczas debaty „Giełdy gazu i infrastruktura przesyłowa jako elementy poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju” prezes URE Maciej Bando stwierdził, że w tym roku wykonanie obliga gazowego przez PGNiG jest niewykonalne.

więcej >>

Rosja grozi podwyżkami cen energii

W związku z nasilaniem się kryzysu na Ukrainie Unia Europejska wprowadziła sankcje dla Rosji, na które rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych odpowiedziało podwyżkami cen energii w Europie.

więcej >>

Trwa nabór na Certyfikowanych Audytorów i Ekspertów ds. Energetyki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna nabór kandydatów na Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki dla Programu "Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

więcej >>

Trwa nabór wniosków na termomoderniazcję

Do 15 września br. można składać jeszcze wnioski o dofinansowanie projektów na termomodernizację budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

więcej >>

Złóż wniosek do WFOŚiGW w ramach programu Prosument

Od 16 lipca można składać wnioski do NFOŚiGW w ramach programu Prosument.  Program jest instrumentem wsparcia WFOŚiGW dla mikroinstalacji OZE produkujących energię elektryczną lub cieplną i elektryczną w skojarzeniu.

więcej >>

Australia wycofuje podatek węglowy

Pomimo że podatek węglowy był głównym narzędziem ograniczania emisji CO2 w Australii, rząd tego kraju zdecydował się o jego zniesieniu. Jak teraz, największy emitent gazów cieplarnianych, jakim jest Australia, poradzi sobie z realizacją celów klimatycznych?

więcej >>

Gestamp sfinansuje budowę farmy wiatrowej w świętokrzyskim

Pod koniec czerwca spółka Gestamp Wind 10 podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na finansowanie na preferencyjnych warunkach budowy farmy wiatrowej w województwie świętokrzyskim.
więcej >>

Niebezpieczny wyciek w elektrowni w Kozienicach

16 lipca br. doszło do niebezpiecznego wycieku mazutu z elektrowni Kozienice. Do środowiska przedostało się dziewięć ton substancji. Strażacy starają się nie dopuścić do bezpośredniego wycieku do Wisły.

więcej >>

PGE GiEK podpisało umowę na budowę bloku w Elektrowni Turów

10 lipca 2014 r. konsorcjum 3 firm  podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie umowę na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów w Bogatyni.
więcej >>

PGE negocjuje z samorządami odnośnie elektrowni jądrowej

Gminy Gniewino, Choczewo oraz Krokowa krytykują przebieg przygotowań do inwestycji i domagają się od spółki PGE EJ1 rekompensaty finansowej. Negocjacje trwają.
więcej >>

Pomimo ustawy URE nie wydaje jeszcze żółtych i czerwonych certyfikatów

Ustawa przywracająca wsparcie w postaci świadectw pochodzenia dla kogeneracji tzw. żółtych i czerwonych certyfikatów weszła w życie już dwa miesiące temu. Mimo to Urząd Regulacji Energetyki nie wydał jeszcze operatorom jednostek kogeneracyjnych żadnego certyfikatu.

więcej >>

Projekt odnośnie długów Kompanii Węglowej wobec ZUS przyjęty

12 lipca br. niemal jednogłośnie Sejm uchwalił zmiany w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 r. Nowela zakłada, że Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań wobec ZUS.
więcej >>

W Kolnie powstanie elektrownia słoneczna o mocy 2,7 MW

Na Podlasiu ruszyła budowa elektrowni słonecznej o mocy 2,7 MW. Powstanie ona w Kolnie na miejskich terenach inwestycyjnych o powierzchni 6 ha. Budowa jest realizowana w ramach projektu Podlasie Solar Park.
więcej >>

Co dalej z Kompanią Węglową?

Największa polska spółka węglowa opublikowała właśnie sprawozdanie finansowe za 2013 r. Nie jest dobrze: 1,2 mld zł strat na sprzedaży węgla. 700 mln zł straty netto.
więcej >>

Park Konstruktorów na terenach postoczniowych w Gdyni

Gdynia i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna chce przeistoczyć tereny postoczniowe w miejsca, gdzie będą tworzyć się nowoczesne technologie, powstawać będą innowacyjne firmy i laboratoria, miejsca na budowę prototypów. 26 czerwca został wmurowany kamień węgielny pod nowy obiekt na terenie byłej Stoczni Gdynia.

więcej >>

Podatek węglowodorowy jeszcze nie teraz

Sejm nie spieszy się z pracami nad ustawą wprowadzającą podatek węglowodorowy, gdyż ma być on pobierany dopiero od 2020 r. Eksperci alarmują, że nowy podatek może zniechęcić firmy do poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.

więcej >>

Rozwój Towarowej Giełdy Energii możliwy dzięki instrumentom finansowym

Instrumenty finansowe, rozliczane pieniężnie a nie towarem, mają być kolejnym etapem rozwoju Towarowej Giełdy Energii. Wg TGE polski rynek energii potrzebuje nowych produktów.
więcej >>

Rządowy projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Pod koniec kwietnia rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przyjęty projekt ustawy ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).
więcej >>

Co dalej z Kompanią Węglową?

Największa polska spółka węglowa opublikowała właśnie sprawozdanie finansowe za 2013 r. Nie jest dobrze: 1,2 mld zł strat na sprzedaży węgla. 700 mln zł straty netto.
więcej >>

Park Konstruktorów na terenach postyczniowych w Gdyni

Gdynia i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna chce przeistoczyć tereny postyczniowe w miejsca, gdzie będą tworzyć się nowoczesne technologie, powstawać będą innowacyjne firmy i laboratoria, miejsca na budowę prototypów. 26 czerwca został wmurowany kamień węgielny pod nowy obiekt na terenie byłej Stoczni Gdynia.
więcej >>

Podatek węglowodorowy jeszcze nie teraz

Sejm nie spieszy się z pracami nad ustawą wprowadzającą podatek węglowodorowy, gdyż ma być on pobierany dopiero od 2020 r. Eksperci alarmują, że nowy podatek może zniechęcić firmy do poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego.
więcej >>

Projekt ustawy o OZE wkrótce trafi do Sejmu

W najbliższych dniach do Sejmu powinien trafić rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Taką informację podał Sebastian Stępnicki z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki.
więcej >>

Rozwój Towarowej Giełdy Energii możliwy dzięki instrumentom finansowym

Instrumenty finansowe, rozliczane pieniężnie a nie towarem, mają być kolejnym etapem rozwoju Towarowej Giełdy Energii. Wg TGE polski rynek energii potrzebuje nowych produktów.

więcej >>

Rządowy projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Pod koniec kwietnia rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przyjęty projekt ustawy ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).
więcej >>

Statystki zmian dostawców energii przedstawione przez URE

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił dane na temat liczy odbiorców, którzy w marcu  i kwietniu br. zdecydowali się zmienić swojego dostawcę energii.
więcej >>

Bytom: PEC modernizuje infrastrukturę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bytomiu kosztem 81 mln zł modernizuje infrastrukturę, wymieniając ok. 30 proc. starej sieci. W efekcie każdego roku ma zaoszczędzić 51 tys. gigadżuli ciepła, a emisja dwutlenku węgla do atmosfery spadnie o 5 tys. ton... więcej >>

Gaz-System podpisał umowę kredytową z EBI

16 czerwca 2014 roku Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie projektowanego obecnie gazociągu przesyłowego Lwówek - Odolanów... więcej >>

PGE Dystrybucja ogłosiła przetarg na system AMI

PGE Dystrybucja ogłosiła postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” w ramach realizacji pierwszego etapu budowy inteligentnego systemu pomiarowego... więcej >>

Wspólnota Energetyczna przyszłości

W wyniku publikacji raportu Grupy Refleksji Wysokiego Szczebla pt. „Wspólnota Energetyczna przyszłości” zaprezentowanego przez przewodniczącego Grupy Jerzego Buzka, przyjęto mapę drogową realizacji postulatów z dokumentu... więcej >>

Świadczenia pracownicze w energetyce

„Parkiet” pisze na temat wynagrodzeń oraz dodatkowych świadczeń pracowniczych w grupach energetycznych. Mimo różnych bonusów, na które mogą liczyć pracownicy energetyki, widać w branży tendencję do oszczędzania... więcej >>

Moduły PV nowej generacji

„Puls Biznesu” pisze, że dwa polskie przedsiębiorstwa, Freevolt i Hanplast planują rozpoczęcie produkcji nowej generacji wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych... więcej >>

Nowy wiceprezes w Tauron Dystrybucja

Rada Nadzorcza Taurona Dystrybucji powołała Jerzego Rzemyszkiewicza na stanowisko wiceprezesa zarządu - dyrektora wsparcia. Jerzy Rzemyszkiewicz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, menedżerskich studiów podyplomowych oraz wielu szkoleń specjalistycznych... więcej >>

PGE EO otrzymała dotację na FW Resko

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę dotacji na współfinansowanie inwestycji budowy farmy wiatrowej Resko - etap I. Przyznane dofinansowanie wynosi prawie 16 mln zł... więcej >>

PSE: Padł rekord zapotrzebowania na moc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że 10 czerwca 2014 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym i wyniosło 21 625 MW... więcej >>

WZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie dywidendy

Spółka poinformował, że Walne Zgromadzenie Bogdanki zdecydowało o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok. Łącznie na dywidendę trafi 197,3 mln zł z zysku, który wyniósł 326,5 mln zł... więcej >>

Wzrost zużycia energii elektrycznej w maju

Z danych PSE wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce w maju wyniosło 12.567 GWh i wzrosło o 3,43 proc. rdr... więcej >>

Średni koszt produkcji węgla w I kw. 2014 r.

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że średni jednostkowy koszt produkcji węgla w I kwartale wzrósł o 3,03 proc. rdr do 303,14 zł... więcej >>

Dofinansowanie wymiany pieców węglowych

Rada nadzorcza Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydowała, że gminy w województwie małopolskim liczące poniżej 10 tys. mieszkańców otrzymają dofinansowanie do wymiany pieców węglowych... więcej >>

Konsultacje społeczne w sprawie budowy Elektrowni Północ

„Polska Dziennik Bałtycki” pisze, że ruszają konsultacje społeczne w sprawie budowy Elektrowni Północ. Inwestycja musi przejść kolejną ocenę oddziaływania na środowisko, po tym jak poprzednia została uchylona w lutym ubiegłego roku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku... więcej >>

Olsztyn: Elektrociepłownia na paliwo alternatywne

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie chce wybudować elektrociepłownię na paliwo alternatywne. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na dostaw paliwa do tej instalacji... więcej >>

Rosja musi zainwestować ogromne pieniądze w energetykę

W opinii Międzynarodowej Agencji Energii Rosja będzie musiała wydać 2,7 bln dolarów na inwestycje w sektorze energetycznym w latach 2014-2035... więcej >>

Sprzedaż kotłów na biomasę rośnie

Portal reo.pl pisze, że z najnowszych danych IEO wynika, iż w ubiegłym roku w Polsce sprzedano kotły na biomasę o łącznej mocy ponad 600 MW... więcej >>

Wniosek o wzrost opłaty zastępczej dla kogeneracji gazowej

„Rzeczpospolita” pisze, że Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie wysłała do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o podwyższenie opłaty zastępczej dla kogeneracji gazowej... więcej >>

Łódź zaoszczędzi na zakupie energii elektrycznej

Władze Łodzi zamierzają oszczędzić nawet 15 mln zł na energii elektrycznej. Powstała Łódzka Grupa Zakupowa, która w imieniu kilku gmin i spółek przystąpi do przetargu na zakup energii... więcej >>

Emisja obligacji przez PGE

Agencja Bloomberg informuje, że PGE planuje emisję pięcioletnich euroobligacji o wartości 500 mln euro. Już w maju PGE i PGE Sweden ustanowiły program emisji euroobligacji średnioterminowych... więcej >>

Kogeneracja: Zarząd przyjął politykę dywidendy

Zarząd wrocławskiej Kogeneracji w dniu 2 czerwca 2014 r. podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Polityki Dywidendy Spółki, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 65 proc. zysku netto... więcej >>

Orlen sprzeda rafinerię w Możejkach?

Podczas posiedzenia sejmowej komisji skarbu państwa członek zarządu spółki, Marek Podstawa poinformował, że negocjacje z litewskim rządem nie dają nadziei na poprawę finansowej sytuacji Możejek... więcej >>

Podwyżki w PG Silesia

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zapowiada, że od czerwca 2014 roku ceny węgla produkowanego przez spółkę wzrosną. Podwyżka obejmie grube sortymenty... więcej >>

Produkcja węgla kamiennego

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja węgla kamiennego w kwietniu spadła o 9,8 proc. rdr oraz o 8 proc. mdm i wyniosła 5.617 tys. ton... więcej >>

Unimot Gaz: Prezes URE zatwierdził taryfę

Spółka Unimot Gaz otrzymała zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfę na obrót gazem ziemnym. Taryfa jest dostosowana do klientów przemysłowych, jak też do małych i średnich przedsiębiorstw... więcej >>

Wiercenie otworu eksploatacyjnego Przemyśl-281K

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło prace przy otworze eksploatacyjnym konwencjonalnego gazu ziemnego Przemyśl-281K na Podkarpaciu. Jego celem jest udostępnienie złoża gazu... więcej >>

Farma fotowoltaiczna w okolicach Olsztynka

Bydgoska spółka AWZ-AWZ-ET planuje budowę farmy fotowoltaicznej na terenie po byłym składowisku odpadów w okolicy Olsztynka. Inwestycja ma się zakończyć się jesienią br... więcej >>

Gaz-System uzyskał status członka TGE

Gaz-System został członkiem Towarowej Giełdy Energii w ramach kolejnego etapu współpracy miedzy operatorem i giełdą, rozpoczętej w 2012 roku... więcej >>

Hybrydowa elektrociepłownia powstanie w Uniejowie

„Polska Dziennik Łódzki” pisze, że w Uniejowie ma powstać hybrydowa, geologiczno-biologiczna elektrociepłownia. Inwestycję wartą 20 mln zł zrealizuje warszawska Energotechnika. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 12 mln zł... więcej >>

MPEC Tarnów: Dodatkowe środki na modernizację sieci ciepłowniczej

MPEC Tarnów otrzymał 6 789 503 zł dodatkowej dotacji na rozszerzenie zakresu prac realizowanych w ramach projektu „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Putin uważa, że ceny gazu dla Europy są sprawiedliwe

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że ceny rosyjskich surowców energetycznych dla odbiorców europejskich są sprawiedliwe i mimo apeli o zmniejszenie zależności od rosyjskiego gazu jego dostawy do Europy rosły... więcej >>

Spadła produkcja węgla kamiennego

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja węgla kamiennego w kwietniu spadła o 9,8 proc. rdr oraz o 8 proc. mdm i wyniosła 5.617 tys. ton... więcej >>

Tauron: nowa stacja elektroenergetyczna

Tauron Dystrybucja Oddział w Gliwicach podpisał z Energoaparaturą umowę na realizację zadania „Budowa SE 110/20kV Kasztanowa w Ligocie Łabędzkiej" w województwie śląskim... więcej >>

Akcje Energi w składzie indeksu MSCI Poland

Od 2 czerwca 2014 roku akcje Energi wejdą w skład notowanego na giełdach w Londynie i Frankfurcie indeksu MSCI Poland... więcej >>

Enea stara się o środki na inwestycje z PIR

„Rzeczpospolita” pisze, że Enea stara się o dofinansowanie z Polskich Inwestycji Rozwojowych na dwa projekty inwestycyjne z obszaru dystrybucji... więcej >>

Nowe zarządy PAK KWB Adamów i PAK KWB Konin

Rady nadzorcze węglowych spółek z grupy ZE PAK - PAK KWB Adamów i PAK KWB Konin powołały nowe zarządy dla obu spółek. Oba zarządy będą miały taki sam skład... więcej >>

W kwietniu zużycie energii elektrycznej bez zmian rdr

Z danych PSE wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce w kwietniu wyniosło 12.580 GWh i było takie same jak w kwietniu zeszłego roku... więcej >>

Wrocław: Tauron Dystrybucja zbuduje nowe centrum dyspozycji sieci

„Polska Gazeta Wrocławska” pisze, że czterokondygnacyjny budynek, który stanie u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Sztabowej we Wrocławiu powinien być gotowy w ciągu najbliższych trzech lat. Przetarg na realizację ma zostać ogłoszony pod koniec roku... więcej >>

Wymiana transformatorów w PGE Dystrybucji

PGE Dystrybucja Oddział Lublin i Oddział Łódź Teren oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali aneksy do umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013... więcej >>

ZE PAK: Nawet 1,7 mld zł na modernizację

Wiceprezes spółki Anna Striżyk poinformował, że ZE PAK w latach 2014-2016 wyda 1,6-1,7 mld zł na modernizację. Część środków ma zapewnioną z kredytu i nie planuje emisji obligacji... więcej >>

Energetykę czekają dalsze cięcia w zatrudnieniu

W „Parkiecie” czytamy, że mimo trwającego od kilku lat w grupach energetycznych procesu restrukturyzacji i ograniczania zatrudnienia, w ocenie analityków jest jeszcze miejsce do dalszych cięć... więcej >>

Francja: Decyzja dotycząca kolejnych morskich farm wiatrowych

Francuski rząd wybrał firmy, które zbudują morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1000 MW na obszarach Haute-Normandie (500 MW) i Pays de la Loire (500 MW). Wybór padł na konsorcjum z udziałem Arevy, EDP Renewables, GDF Suez oraz Neoen Marine... więcej >>

LPEC wymienia kolejne części sieci

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło ostatni etap prac związanych z wymianą kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej. LPEC wymieni 4,1 km sieci ciepłowniczych za łączną kwotę 8,8 mln zł brutto... więcej >>

Państwowy Instytut Geologiczny uruchomił serwis o łupkach

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy uruchomił internetowy serwis informacyjny dotyczący gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych... więcej >>

PGE: 1,1 zł dywidendy na akcję

„Puls Biznesu” informuje, że podczas WZA zwołanego na 6 czerwca, akcjonariusze PGE zdecydują o wypłacie kwoty 2,05 mld zł, czyli 1,1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok... więcej >>

Przygotowania do budowy połączenia gazowego Polska-Słowacja

Weszła w życie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy na rzecz realizacji projektu gazociągu łączącego polski i słowacki system przesyłowy... więcej >>

Ustawa o OZE wpłynie na plany wszystkich grup energetycznych

„Parkiet” pisze, że wiele wskazuje na to, iż wprowadzenie nowego systemu wsparcie OZE opartego na aukcjach nastąpi nie szybciej niż w 2016 roku, co może wpłynąć na zachowania inwestorów... więcej >>

GDDKiA w Gdańsku kupi energię od Taurona

Oferta Taurona okazała się najtańszą w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Tauron Sprzedaż będzie sprzedawcą energii dla GDDKiA do czerwca 2015 roku... więcej >>

Inżynier kontraktu dla projektu w Jaworznie wybrany

Tauron Wytwarzanie rozstrzygnął przetarg na wybór inżyniera kontraktu dla projektu budowy nowego bloku w Jaworznie. W przetargu jedynym kryterium wyboru była cena... więcej >>

Konkurs na stanowisko szefa URE

Dwunastu kandydatów ubiega się od stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzja o wyborze prezesa urzędu ma zapaść w maju... więcej >>

Nowa Ruda: Odwierty potwierdziły obecność węgla

Spółka Coal Holding, prowadząca w Ludwikowicach Kłodzkich (Dolnośląskie) odwierty badawcze, potwierdziła tam obecność węgla. Stwarza to szansę na ponowne uruchomienie kopalni węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy... więcej >>

Nowy zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziałowców Polskiej Spółki Gazownictwa podjęło decyzję o zmianach w składzie zarządu spółki. Na stanowisko prezesa zarządu powołano Sylwestra Bogackiego, a na stanowisko członka zarządu powołano Mieczysława Lewandowskiego... więcej >>

RWE Stoen Operator: Umowa na zakup inteligentnych liczników

RWE Stoen Operator podpisał umowę z Landis+Gyr dotyczącą wdrożenia systemu IT oraz dostawę urządzeń koniecznych do budowy inteligentnej sieci w Warszawie... więcej >>

Wyniki TGE po pierwszym kwartale 2014 roku

Z danych prowadzonego przez URE monitoringu hurtowego rynku gazu wynika, że w pierwszym kwartale 2014 r. wolumen transakcji zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 405,7 GWh, natomiast na giełdzie towarowej - 1 108 GWh... więcej >>

Tarnów poprawi sieci ciepłownicze

Prace modernizacyjne obejmą Magistralę Wschodnią Tarnowa na odcinku wzdłuż ul. Nowodąbrowskiej, ul. Wojska Polskiego, al. Jana Pawła II oraz na Osiedlu Zielonym i Osiedlu Legionów H. Dąbrowskiego.... więcej >>

Enea: 0,57 zł dywidendy na akcję

ZWZ Enei zdecydowało o wypłacie 0,57 zł dywidendy na jedną akcję z zysku za 2013 rok, czyli zgodnie z rekomendacją zarządu spółki. Na dywidendę trafi 251,62 mln zł... więcej >>

Lotos: Energia zdrożeje nawet o 60 proc.

Serwis inżynierpv.pl pisze o szacunkach Lotosu, który wylicza, że Europa Środkowa musi do 2020 roku zainwestować w wytwarzanie i przesył energii elektrycznej od 400-600 mld euro. Konsekwencją tego będą podwyżki cen energii nawet o 60 proc... więcej >>

Modernizacja instalacji odsiarczania spalin w EC Karolin

Dalkia Poznań wybuduje nową instalację odsiarczania spalin dwóch kotłów parowych. Zmodernizuje także istniejącą instalację trzeciego kotła. Wszystkie trzy kotły są obsługiwane przez Dalkię w EC Karolin, będącej największą elektrociepłownią w Poznaniu... więcej >>

PKN Orlen zrefinansował linię kredytową

PKN Orlen w komunikacie informuje, że w ramach refinansowania głównej linii kredytowej, podpisał z konsorcjum siedemnastu banków, umowę kredytową z maksymalną wartością zadłużenia wyznaczoną na kwotę 2 mld euro... więcej >>

Produkcja węgla kamiennego w marcu spadła

Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja węgla kamiennego w marcu spadła o 2,7 proc. rdr oraz o 2,1 proc. mdm i wyniosła 6.108 tys. ton... więcej >>

Spadła produkcja energii elektrycznej

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku produkcja energii elektrycznej zmniejszyła się o 6,0 proc. r/r do 41.337 GWh... więcej >>

Autopoprawka do projektu nowelizacji ustawy o zapasach paliw

Rząd przyjął autopoprawkę do projektu nowelizacji ustawy o zapasach paliw, wyłączającą sektor LPG z proponowanego w nowelizacji systemu koncesji na produkcję i import paliw płynnych oraz związaną z nią kaucję... więcej >>

Brak porozumienia w sprawie projektu jądrowego

Portal Forsal.pl pisze, że obecnie PGE EJ 1 w całości należy do Polskiej Grupy Energetycznej. Jednak zgodnie z umową parafowaną we wrześniu 2013 r., do końca marca po 10 proc. udziałów w spółce miały objąć Tauron, Enea i KGHM... więcej >>

KE wezwała Polskę do pełnego wdrożenia dyrektywy CCS

Komisja Europejska zwróciła się do Polski o przyjęcie niezbędnych środków mających na celu pełną transpozycję dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla, czyli tzw. dyrektywy CCS... więcej >>

Pomorskie gminy zaoszczędzą dzięki grupowemu zakupowi energii

Samorządy należące do metropolitalnego forum Norda liczą, że zaoszczędzą przynajmniej 40 proc. w wyniku grupowego zakupu energii. Przetarg na zakup energii w 2015 r. ma być ogłoszony w czerwcu... więcej >>

Rozmowy w sprawie finansowania inwestycji w EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin rozpoczęła negocjacje z instytucjami finansowymi w związku planowanym programem inwestycyjnym na lata 2014 - 2017, który dostosuje urządzenia wytwórcze do ograniczenia emisji zanieczyszczeń... więcej >>

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” przyjęta przez rząd

Rada Ministrów przyjęła dokument strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński wyjaśnia, że strategia ma zapewnić Polsce konkurencyjną, efektywną energetycznie gospodarkę przy zachowaniu dbałości o środowisko... więcej >>

Tuchola: Odwiert osiągnął podstawową głębokość

Portal gazlupkowy.pl informuje, że koncern FX Energy osiągnął podstawową głębokość na odwiercie Tuchola 4K na koncesji Chojnice – Wilcze w województwie kujawsko – pomorskim... więcej >>

BBC: Poszukiwania gazu łupkowego w Polsce zakończyły się niepowodzeniem

W opinii Stuarta Elliotta z agencji Platts, na którego powołuje portal stacji BBC, nie potwierdziły się wcześniejsze szacunki dotyczące wielkości złóż gazu łupkowego w Polsce... więcej >>

Hiszpania została największym europejskim eksporterem LNG

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Hiszpania została obecnie największym europejskim eksporterem LNG wyprzedając znajdującą się dotychczas na tym miejscu Norwegię... więcej >>

Lubuskie: Budowa zakładu produkcji proppantów ceramicznych

W Lubsku uroczyście wmurowano kamień węgielny pod zakład produkujący proppanty ceramiczne. Jest to materiał mineralny wykorzystywany w procesie poszukiwania i wydobywania gazu i ropy naftowej, w tym ze skał łupkowych... więcej >>

Nabór na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego

Minister Środowiska ogłosił nabór na stanowisko Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Kandydatury można składać do 24 kwietnia. Dotychczasowy prezes WUG Piotr Litwa zrezygnował ze stanowiska, by zostać wojewodą śląskim... więcej >>

PGNiG Termika przejmie Energetykę Ursus

PGNiG Termika podpisała list intencyjny z Ursus Invest Sp. z o.o. w sprawie przejęcia spółki Energetyka Ursus (w upadłości). List intencyjny oznacza bezpieczeństwo energetyczne, gwarancję dostaw ciepła i innych mediów dla dzielnicy Ursus... więcej >>

PKP Energetyka zainteresowana sieciami najwyższych napięć

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że PKP Energetyka chce być jednym z głównych dostawców usług związanych z budową sieci elektroenergetycznych. Zapowiedziała udział w przetargach ogłaszanych przez PSE oraz cztery grupy energetyczne... więcej >>

Spadek cena węgla w 2013 roku

Ministerstwo Gospodarki podało, że cena zbytu węgla w 2013 roku spadła o 13,3 proc. rdr, do 294,95 zł/t... więcej >>

Dofinansowanie dla FW Łukaszów

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie dofinansowania dla projektu budowy farmy wiatrowej Łukaszów. Farma o mocy 34 MW pracuje już od ponad roku. Inwestycja o wartości całkowitej 233,2 mln zł otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości 40,0 mln zł... więcej >>

GPEC sprzeda energię odbiorcom biznesowym

„Rynek Infrastruktury” informuje, że GPEC rozpoczyna sprzedaż energii odbiorcom biznesowym... więcej >>

Modernizacja kaliskiej sieci ciepłowniczej

Ciepło Kaliskie rozstrzygnęło przetarg na przebudowę sieci cieplnych. Inwestycja o wartości o 7,4 mln zł obejmie przebudowę sieci na kaliskich osiedlach Dobrzec i Korczak... więcej >>

PKN Orlen: Emisja 2 mln obligacji serii E

Spółka PKN Orlen poinformowała, że w ramach programu emisji obligacji planuje emisję 2 mln obligacji serii E o wartości nominalnej do 200 mln zł... więcej >>

Przetarg na kotły szczytowo-rezerwowe dla ZW Katowice

Tauron Ciepło ogłosił przetarg na wykonawcę inwestycji budowy szczytowo-rezerwowych kotłów gazowo-olejowych w Zakładzie Wytwarzania Katowice... więcej >>

Rozporządzenie ws. bezpłatnych uprawnień CO2 dla przemysłu i ciepłownictwa

Opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu i ciepłownictwa... więcej >>

Waldemar Pawlak tworzy lokalne grupy energetyczne

Portal reo.pl informuje, że Waldemar Pawlak intensywnie pracuje nad tworzeniem w Polsce lokalnych grup energetycznych, składających się z mniejszych producentów energii na terenach wiejskich, które miałyby sprzedawać energię na swoim terenie, bez pośrednictwa dystrybutorów energii... więcej >>

Budowa biogazowni w Bobolicach

Spółka Nubian otrzyma na budowę rolniczej biogazowej elektrociepłowni w gminie Bobolice 8 mln zł unijnego dofinansowania. Zasilana biomasą instalacja o mocy 1,2 MW ma być gotowa do jesieni br... więcej >>

Do końca roku PAK wybierze wykonawcę bloku w Koninie

„Parkiet” pisze, że jeszcze w tym półroczu PAK rozpocznie postępowanie ofertowe związane z wyborem głównego wykonawcy bloku parowo-gazowego w Koninie... więcej >>

EC Rzeszów: Wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku ko generacyjnego

W dniu 28 marca podpisano akt erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku kogeneracyjnego w Elektrociepłownii Rzeszów. To pierwszy tego typu obiekt energetyczny w grupie kapitałowej PGE... więcej >>

Lane Resources rezygnuje z poszukiwań na południu Polski

Lane Resources podjęła decyzję o zakończeniu swoich prac poszukiwawczych na południu Polski. Spółka miała pracować na koncesjach Rybnik, Pszczyna i Katowice... więcej >>

Orlen wypłaci dywidendę

Zarząd PKN Orlen zaproponuje wypłatę 1,44 zł dywidendy na akcję z zysku za zeszły rok. Łącznie na dywidendę trafi 615,9 mln zł. Proponowanym dniem dywidendy jest 16 czerwca, a dniem jej wypłaty 8 lipca... więcej >>

Produkcja węgla kamiennego wzrosła

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja węgla kamiennego w lutym wzrosła o 2,1 proc. rdr oraz o 0,3 proc. mdm i wyniosła 6.239 tys. ton... więcej >>

Rusza modernizacja w Dalkii Łódź

Firma Bilfinger poinformował o podpisaniu kontraktu na modernizację infrastruktury wytwórczej w łódzkiej Dalkii. Wartość umowy to 60 mln euro... więcej >>

URE: Średnie ceny energii

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje na temat średnich cen energii elektrycznej za ubiegły rok. W tym roku pierwszy raz URE podał średnią cenę dla odbiorców indywidualnych... więcej >>

Nowy szef UOKIK

Premier Donald Tusk powołał na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Adama Jassera. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Jasser zastąpił na stanowisku prezesa UOKiK odwołaną 10 lutego Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel... więcej >>

Polskę zalewa paliwo z szarej strefy

„Gazeta Wyborcza” pisze, że już co szósty litr oleju napędowego w Polsce sprzedawany jest w szarej strefie. Budżet z tego tytułu stracił w 2012 r. ponad 4 mld zł, głównie na podatku VAT... więcej >>

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zakończyła prace

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że w miejsce Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma zostać powołana nowa rada pod roboczą nazwą Rada ds. Energii i Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej... więcej >>

Tegoroczne inwestycje Enei

Grupa Enea zamierza wydać w tym roku na inwestycje 3,14 mld zł. Ponad 2,32 mld zł mają pochłonąć inwestycje w aktywa wytwórcze, z czego CAPEX na budowę bloku w Kozienicach wyniesie 1,39 mld zł... więcej >>

Trwają prace nad prawem górniczym

Serwis gazlupkowy.pl pisze, że mimo iż projekt nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze został przyjęty przez Radę Ministrów, to nadal nie trafił on do Sejmu. Ze względu na to, że wciąż trwają prace legislacyjno-redakcyjne, nadal nie jest znana ostateczna wersja dokumentu... więcej >>

Wybrano projektanta bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań

PGNiG Termika 18 marca br. podpisała umowę z ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie dokumentacji projektowej dla bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie... więcej >>

Zysk CEZ na dywidendę?

Czeska grupa energetyczna CEZ może być zmuszona do przeznaczenia całości zysku za ubiegły rok na dywidendę. Serwis pb.pl powołuje się na wypowiedź czeskiego ministra finansów Andreja Babisa, który miał stwierdzić, że czeski rząd oczekuje, iż CEZ przeznaczy 100 proc. ubiegłorocznego zysku na dywidendę... więcej >>

Dywidenda w Bogdance za 2013 r.

Analitycy szacują, że Bogdanka może wypłacić dywidendę w wysokości 5,54 zł na akcję z zysku za 2013 r... więcej >>

Kawerny w PMG Kossakowo zostaną oddane w kwietniu

Prezes Tomasz Karaś poinformował, że Operator Systemu Magazynowania zamierza oddać w kwietniu do użytkowania dwie pierwsze kawerny w magazynie gazu w Kossakowie... więcej >>

Litwa powoli uniezależnia się od rosyjskiego gazu

Dziennik Lietuvos Rytas pisze, że na koniec 2013 roku import gazu ziemnego z Rosji na Litwę spadł o jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku... więcej >>

Mocna pozycja PGNiG na rynku gazu

Konkurenci PGNiG zwracają uwagę, że struktura cen w hurcie i bariery rynkowe z ubiegłego roku mocno utrudniły konkurentom gazowej spółki przygotowanie oferty dla klientów w 2014 r... więcej >>

Niewielkie zainteresowanie PDO w KHW

Jedynie dwadzieścia siedem z ponad trzystu uprawnionych osób skorzystało z trzeciej edycji Programu Dobrowolny Odejść, jaki został uruchomiony w lutym 2014 w KHW. Program dotyczył pracowników administracji i ewentualnie innych z powierzchni, spełniających kryteria świadczeń przedemerytalnych... więcej >>

USA: Wydobycie gazu łupkowego rośnie

Prognozy U.S. Energy Information Administration wskazują, że wydobycie gazu z łupków powinno wzrosnąć o 2,5 proc. w stosunku do 2013 roku. Zwiększy się również eksploatacja złóż ropy łupkowej... więcej >>

ZE PAK otrzymał kredyt na modernizację

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zawał umowę z konsorcjum banków na modernizację czterech bloków oraz refinansowanie kredytu zaciągniętego w 2006 r. na budowę instalacji odsiarczania spalin dla bloków Elektrowni Pątnów... więcej >>

Zmiany w radzie nadzorczej EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin poinformowało o kolejnych zmianach w radzie nadzorczej. Jeden z jej członków zrezygnował, drugiego odwołano, a jednoczenie do składu rady powołano nową osobę... więcej >>

60 mld na energetykę

Kontrolowane przez skarb państwa spółki do 2020 roku wydadzą na inwestycje w energetykę około 60 mld zł... więcej >>

BP wycofuje się z Libii

Brytyjski koncern BP postanowił zrezygnować z prac nad swoim największym projektem węglowodorowym w Libii. Powodem jest znaczne zwiększenie zagrożenia bezpieczeństwa pracowników... więcej >>

Enea: Plany inwestycyjne w energetykę odnawialną

Poznańska Enea zamierza przeznaczyć 4,5 mld zł w ciągu najbliższych sześciu lat na inwestycje w energetykę odnawialną. Spółka zastrzega jednak, że to dane szacunkowe i poziom inwestycji zależy od mechanizmów wsparcia... więcej >>

Energa rekomenduje 414,07 mln zł dywidendy

Zarząd Energi rekomenduje wypłatę 414,07 mln zł dywidendy z zysku za 2013 rok, czyli 1 zł na akcję. Spółka podała, że proponowana dywidenda stanowi 82,97 proc. zysku netto... więcej >>

Europejskie magazyny gazu wypełnione są w niespełna w połowie

Serwis gazlupkowy.pl pisze, że zgromadzony gaz pozwoliłby Europie na funkcjonowanie bez dostaw gazu z Rosji przez półtora miesiąca. Unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger uspokaja, że Unia Europejska ma odpowiednie rezerwy gazu i nie ma w tym momencie powodów do niepokoju... więcej >>

Spadek inwestycji w energetykę wiatrową

W krajach Unii Europejskiej w ciągu 2013 r. zainstalowano 11.159 MW mocy elektrowni wiatrowych. Dane Europejskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej oznaczają spadek o 8 proc. w stosunku do 2012 r... więcej >>

Wsparcie dla gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn

Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu gazociągu przesyłowego Rembelszczyzna-Gustorzyn... więcej >>

Zysk Kogeneracji zostanie przeznaczony na inwestycje

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja poinformował, że podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy spółki wniosku sprawie podziału zysku za 2013 r., który zakłada przeznaczenie całości zysku netto na zasilenie kapitału rezerwowego... więcej >>

PGE Dom Maklerski może działać na GPW

Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do działania na giełdzie spółki PGE Dom Maklerski należącej do PGE Polskiej Grupy Energetycznej... więcej >>

PGNiG zainwestuje prawie 4,5 mld zł w 2014 roku

GK PGNiG zamierza zainwestować w tym roku około 4,5 mld zł. Głównie w poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozwój i modernizację sieci gazowniczej... więcej >>

PKP Energetyka zajmie się dystrybucją gazu

PKP Energetyka podpisała z Polską Spółką Gazownictwa porozumienie dotyczące dystrybucji gazu. Umowa jest kolejnym krokiem zbliżającym spółkę do uruchomienia sprzedaży tego surowca... więcej >>

PKW zmienił nazwę

Południowy Koncern Węglowy będący spółką wydobywczą Grupy Tauron zmienił nazwę na Tauron Wydobycie. W grudniu 2013 roku Tauron odkupił od Kompanii Węglowej 47,5 proc. akcji PKW zostając jej jedynym właścicielem... więcej >>

Prace nad Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w związku z prowadzonymi pracami nad Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB) Urząd przewiduje, iż zasadnicze założenia i podstawy funkcjonowania systemu zostaną uzgodnione do końca pierwszego kwartału br... więcej >>

Sektor wydobywczy gwarantuje najwyższe wynagrodzenia w Europie

Portal gazlupkowy.pl informuje, że najwyższe stawki wynagrodzenia spośród wszystkich regionów świata oferowały w 2013 roku koncerny zajmujące się eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie... więcej >>

Spada liczba koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że w Polsce obecnie czynne są 93 koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego. Jeszcze rok temu było ich 113. W tym roku ważność straci kolejnych 40 koncesji... więcej >>

Budowa bloku w Stalowej Woli zgodnie z harmonogramem

Tauron poinformował, że budowa bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola postępuje w szybkim tempie. Obecnie trwa budowa maszynowni turbiny parowej i gazowej oraz kotłowni i budynku elektrycznego... więcej >>

EC Zofiówka: Inżynier kontraktu ponownie wybrany

Spółka Energetyczne Jastrzębie poinformowała o ponownym rozstrzygnięciu przetargu na inżyniera kontraktu w procesie realizacji inwestycji budowy kogeneracyjnego bloku fluidalnego CFB o mocy zainstalowanej 75 MWe w EC Zofiówka... więcej >>

Gdańsk zmodernizuje oświetlenie uliczne

Ulice Gdańska zostaną wyposażone w inteligentny system sterowania oświetleniem. Wymienionych zostanie także ponad 3,7 tys. opraw. Szacuje się, że dzięki zmianie oświetlenia na energooszczędne, miasto zaoszczędzi ok. 660 tys. zł rocznie... więcej >>

Irlandia oskarżona o nieprzestrzeganie trzeciego pakietu energetycznego

Komisja Europejska złożyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oficjalną skargę przeciwko Irlandii za nieprzestrzeganie trzeciego pakietu energetycznego... więcej >>

Regulacje łupkowe dalej budzą wątpliwości

„Rzeczpospolita” pisze, że chociaż ostatni projekt zmian w ustawie prawo geologiczne i górnicze jest pozytywnie oceniany przez firmy zaangażowane w poszukiwanie gazu w złożach łupkowych, to pozostały obawy, że nowe regulacje będą negatywnie wpływały na inwestycje w poszukiwania... więcej >>

Senat zaproponował dwie poprawki do ustawy o wsparciu dla kogeneracji

Senat zaproponował dwie poprawki do ustawy przedłużającej do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji... więcej >>

Inwestycje w energetykę wyniosą 30 mld zł

Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński poinformował, że inwestycje w nowe moce wytwórcze w energetyce, w perspektywie 2020 roku, wyniosą 30 mld zł... więcej >>

Odrodzenie polskiego węgla

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że rozpoczęcie budowy Opola II to początek inwestycji w bloki węglowe. Rządowe założenia mówią, że do 2050 r. Polska z pewnością nie porzuci energetyki opartej na tym surowcu... więcej >>

PEP: Plany budowy elektrowni biomasowej

PEP planuje, że w 2016 roku po aukcji na sprzedaż energii w ramach nowej ustawy o OZE, rozpocznie budowę elektrowni biomasowej „Południe” o mocy 31 MWe, która zostałby uruchomiona w 2019 roku... więcej >>

PGNiG ściga się z czasem

Do końca marca PGNiG musi wskazać Katarowi miejsce dostaw gazu. Tymczasem terminal w Świnoujściu nie jest jeszcze gotowy... więcej >>

Ułatwienia dla spółdzielni mieszkaniowych ws. produkcji energii

PSL chce ułatwień dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, samorządów i podmiotów komunalnych, które planują produkować energię elektryczną na własne potrzeby. Partia przedstawi swoją propozycję nowelizacji Prawa energetycznego... więcej >>

Zmiany w zarządzie PGE Energia Odnawialna

W należącej do Grupy PGE spółki - PGE Energia Odnawialna doszło do zamian w zarządzie.
Rezygnację ze stanowiska prezesa PGE Energia Odnawialna złożył prezes Bogdan Pilch, który kierował tą spółką od kwietnia 2012 roku... więcej >>

Ceny energii w Unii Europejskiej nie mają wpływu na konkurencyjność

„Financial Times” pisze o badaniach naukowych grupy Climate Strategies, z których wynika, że wysokie ceny energii elektrycznej w Unii Europejskiej nie mają wpływu na konkurencyjność... więcej >>

Inwestycje sieciowe do 2019 roku

Z uzgodnionych z Urzędem Regulacji Energetyki planów rozwoju wynika, że najwięksi operatorzy sieci dystrybucyjnych oraz operator sieci przesyłowej zamierzają wydać na inwestycje w infrastrukturę sieciową prawie 42 mld zł... więcej >>

Marathon Oil kończy prace poszukiwacze w Polsce

Serwis gazlupkowy.pl pisze, że Marathon Oil porządkuje teren wokół otworu w gminie Prabuty na pomorskiej koncesji w Kwidzynie. Marathon Oil wykonał w połowie 2012 roku odwiert Prabuty -1, a na początku ubiegłego roku odnotowano tam udane szczelinowanie... więcej >>

Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2

Giełda gazu i energii EEX przeprowadziła w imieniu Polski kolejną aukcję europejskich uprawnień do emisji CO2. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami podał, że podczas sesji sprzedano ponad 4,45 mln uprawnień w cenie 5,97 euro za sztukę... więcej >>

Projekt ustawy antywiatrakowej

Portal reo.pl informuje, że powołana właśnie nowa nadzwyczajna podkomisja sejmowa zajmie się projektem tzw. ustawy antywiatrakowej... więcej >>

TGE: Kontrakty na 2 384 GWh gazu ziemnego

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w 2013 roku w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii dostarczono 1.113.042 MWh gazu ziemnego po średniej cenie 116,73 zł/MWh... więcej >>

Wrocław: Badania nad odzyskiwaniem energii z hamowania

Wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przerobi jeden ze swoich tramwajów, w taki sposób, aby mógł on odzyskiwać energię z hamowania. Spółka planuje, że dzięki temu posunięciu uda się zaoszczędzić do 30 procent energii elektrycznej... więcej >>

Blok energetyczny na gaz koksowniczy w Wałbrzychu

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” ogłosiły przetarg na zaprojektowanie oraz budowę bloku energetycznego na gaz koksowniczy. Termin składania ofert upływa z dniem 20 marca 2014 r., a nowy blok ma być uruchomiony do 30 września 2016 r... więcej >>

Enea Wytwarzanie: Konkurs na wiceprezesa

Rada Nadzorcza Enei Wytwarzanie otworzyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. energetyki odnawialnej... więcej >>

Inwestycja w Opolu chroniona solidną polisą

Od początku lutego obowiązuje podpisana pomiędzy Polską Grupą Energetyczną, a konsorcjum firm ubezpieczeniowych polisa związana z budową nowych bloków w Elektrowni Opole. „Puls Biznesu” pisze, że jest to najdroższa polisa na rynku... więcej >>

Lotos ma nowe koncesje w Norwegii

Grupa Lotos poinformował, że spółka Lotos Exploration and Production Norge otrzymała dwie nowe koncesje poszukiwawcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym... więcej >>

Milionowe oszczędności zakupowe PGE Dystrybucji

PGE Dystrybucja na koniec czwartego kwartału 2013 roku zaoszczędziła na postępowaniach zakupowych ponad 386 mln złotych. Oznacza to ponad 25-procentowe oszczędności w odniesieniu do całkowitej wartości szacunkowej wszystkich zamówień... więcej >>

Plany inwestycyjne Enei

„Parkiet” pisze, że w perspektywie najbliższych siedmiu lat Enea zamierza wydać na inwestycje ok 20 mld zł. Dziennik zwraca uwagę, że zdecydowana większość tych środków zostanie przeznaczona na inwestycje w segmencie wytwarzania... więcej >>

Wynagrodzenia najbardziej wzrosły w energetyce

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o danych Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że ze wszystkich branż gospodarki, w ubiegłym roku średnie wynagrodzenie najwięcej wzrosło w energetyce... więcej >>

KE uznała plan przeznaczenia 404,6 mln do emisji CO2 dla polskiej energetyki

Komisja Europejska poinformowała o uznaniu polskiego plan przeznaczenia 404,6 mln uprawnień do emisji dwutlenku węgla na modernizację sektora energii elektrycznej za zgodny z unijnymi przepisami, które dotyczą pomocy państwa... więcej >>

Kontrola NIK budowy gazoportu w Świnoujściu

„Puls Biznesu” pisze, że prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział kontrolę budowy gazoportu w Świnoujściu oraz umowy na dostawy LNG zawartej przez PGNiG z Qatargasem... więcej >>

PGE Dystrybucja: Nowe stacje GPZ 110/15 kV

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa w połowie stycznia br. uruchomiła kolejną stację GPZ 110/15 kV na terenie aglomeracji warszawskiej. Do sieci została wpięta stacja GPZ Anielina z dwoma transformatorami o mocy 25 MVA... więcej >>

Polimex otrzymał gwarancje PKO BP na budowę bloków w Opolu

Polimex Projekt Opole, spółka zależna Polimeksu-Mostostalu, podpisała z PKO BP umowę o udzielenie gwarancji do kontraktów na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE Elektrowni Opole... więcej >>

Słowacka spółka gazowa GEE coraz bliżej GPW

Komisja Nadzoru Finansowego notyfikowała zatwierdzony przez Narodowy Bank Słowacji prospekt emisyjny słowackiej spółki gazowej GEE, która zamierza w tym roku zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie... więcej >>

Wyższe wydobycie gazu w USA

Portal gazlupkowy.pl informuje, że w czwartym kwartale ubiegłego roku w USA wykonano o 400 odwiertów w poszukiwaniu gazu więcej, niż w analogicznym okresie 2012 roku... więcej >>

KNF zatwierdził prospekt emisyjny Energi

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Energi w związku z planowaną emisją publiczną obligacji spółki... więcej >>

Produkcja energii w Chinach wzrośnie do 2035 r. o 61 proc.

Koncern BP prognozuje, że w latach 2012 – 2035 produkcja energii w Chinach wzrośnie o 61 proc., podczas gdy jej zużycie zwiększy się o 71 proc... więcej >>

RWE Polska sprzeda gaz Grupie Azoty Puławy

RWE Polska porozumiała się z Grupą Azoty Puławy w sprawie hurtowej sprzedaży gazu ziemnego w 2014 r. Wartość umowy to około 69 mln zł, a roczny wolumen sprzedaży tego surowca osiągnie około 600 GWh... więcej >>

Terminal Morski LPG w Szczecinie przyjął już ponad sto statków

Terminal Morski LPG w Szczecinie, należący do Orlen Gaz z grupy PKN Orlen, od momentu uruchomienia działalności w 2009 r. przyjął już ponad sto statków. Przeładował w tym czasie łącznie 217 tys. 208 ton gazu... więcej >>

Vattenfall sprzedał akcje Enei

Vattenfall w komunikacie prasowym poinformował, że sprzedał w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu 18,67 proc. akcji Enei po 12,5 zł za papier. Wartość transakcji wyniosła nieco ponad 1 mld zł... więcej >>

Wyniki sprzedaży węgla w JSW

Sprzedaż węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w 2013 roku wyniosła 14,355 mln ton. Produkcja osiągnęła poziom 13,626 mln ton i była wyższa od planu o 100 tys. ton... więcej >>

Enea: Połączenie spółek segmentu wytwarzania

Z końcem 2013 roku połączono Eneę Wytwarzanie z Elektrociepłownią Białystok oraz spółkami Elektrownie Wodne i Dobitt Energia. Połączenie zostało dokonane poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Eneę Wytwarzanie... więcej >>

Grupa Azoty będzie dywersyfikować źródła dostaw gazu

„Rzeczpospolita” pisze, że Grupa Azoty chce zaangażować się w jeden z projektów wydobywczych realizowanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i planuje dywersyfikację źródeł zakupu gazu... więcej >>

Komitet Stały RM przyjął program energetyki jądrowej

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Programem zajmie się teraz cały rząd... więcej >>

NIK: Będzie raport nt. przygotowań do wydobycia gazu łupkowego

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział opublikowanie raportu na temat przygotowania Polski do wydobycia gazu z łupków. więcej >>

Premier zapowiedział kontynuację programu dużych inwestycji

Premier Donald Tusk poinformował, że w 2014 roku będzie kontynuowany program dużych inwestycji. Dodał, że spółki skarbu państwa mają uczestniczyć w realizacji najważniejszych z punktu widzenia interesu państwa projektów, szczególnie w obszarze energetyki... więcej >>

Wybrano p.o. prezesa PGE Dystrybucja

W dniu 7 stycznia 2014 r. rada nadzorcza PGE Dystrybucja powierzyła Markowi Goluchowi, wiceprezesowi zarządu ds. rozwoju, pełnienie obowiązków prezesa zarządu spółki. Marek Goluch ma pełnić obowiązki prezes zarządu PGE Dystrybucja do czasu powołania nowego szefa spółki... więcej >>

31 firm skorzysta z ulg przysługujących przedsiębiorstwom energochłonnym

Z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że 31 firm skorzysta w 2014 r. z ulg przysługujących przedsiębiorstwom energochłonnym. Zgodnie z prawem przemysłowi energochłonnemu przysługują ulgi w zakupie energii elektrycznej... więcej >>

Energa-Operator pracuje nad konkurencyjnym rynkiem usług budowlano-energetycznych

Energa-Operator zamierza w tym roku zlecić nawet 37 tysięcy prac związanych z rozbudową i modernizacją sieci na łączną kwotę 550 mln zł. Spółka zaprasza do współpracy przedsiębiorstwa realizujące roboty budowlane elektroenergetyczne oraz usługi projektowe... więcej >>

Koniec badań odwiertu w Szymanowicach

Portal gazlupkowy.pl informuje, że pod koniec 2013 roku FX Energy zakończyło badanie przepływu gazu ziemnego na odwiercie Szymanowice-1 wykonanym na koncesji Płoty w Wielkopolsce... więcej >>

PPEJ trafi na Komitet Stały Rady Ministrów

„Rzeczpospolita” pisze, że niebawem Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ)... więcej >>

Przetarg na białe certyfikaty

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił 27 grudnia 2013 roku kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty... więcej >>

Szef RWE w Polsce objął funkcję członka zarządu nowoutworzonej spółki RWE Retail

Filip Thon z dniem 1 stycznia br., równolegle do piastowania stanowiska prezesa zarządu RWE Polska, objął funkcję członka zarządu nowoutworzonej spółki RWE Retail, która jest odpowiedzialna za międzynarodową działalność handlową w koncernie RWE... więcej >>

Elektrociepłownia Będzin ma nowego prezesa

Po przejęciu kontroli nad Elektrociepłownią Będzin przez spółkę Energoutech 2 doszło do zmiany na stanowisku prezesa zarządu EC Będzin... więcej >>

Marek Woszczyk zrezygnował z funkcji prezesa URE

Rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska poinformowała, że premier Donald Tusk przyjął rezygnację Marka Woszczyka z funkcji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązki prezesa urzędu przejął wiceprezes Maciej Bando... więcej >>

PGNiG: Nowa kopalnia gazu ziemnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło nową kopalnię gazu ziemnego Lisewo w rejonie Poznania. Kopalnia będzie eksploatować gaz trzema odwiertami: Komorze-3k, Lisewo-2k oraz Lisewo-1... więcej >>

Spada średnia cena energii w kontraktach na przyszły rok

TGE w raporcie miesięcznym informuje, że średni kurs rozliczeniowy dla kontraktu z dostawą energii w przyszłym roku, BASE_Y-14, wyniósł w listopadzie 151,16 zł/MWh, co oznacza spadek o 1,93 proc. mdm... więcej >>

Słowacka firma gazowa GGC zadebiutuje na GPW

Rozpoczynająca działalność na polskim rynku gazu słowacka grupa GGE przygotowuje się do wejścia na GPW. „Puls Biznesu” pisze, że prospekt emisyjny zatwierdzać będzie słowacki nadzór, a następnie firma przedstawi go do notyfikacji w Polsce... więcej >>

Tauron zrezygnował z budowy bloku parowo-gazowego w Katowicach

Zarząd Taurona poinformował w komunikacie o decyzji w sprawie rezygnacji z projektu budowy bloku parowo-gazowego o mocy 135 MWe w Katowicach... więcej >>

URE: Kolejne świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej

URE podał, że w dniach 25 listopada - 3 grudnia br. Prezes URE wydał 31 świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną przy wykorzystaniu tzw. biomasy leśnej w 2012 r. na łączny wolumen 1 012 196,597 MWh... więcej >>

Alstom generalnym wykonawcą w Elektrowni Północ

Elektrownia Północ wybrała na generalnego wykonawcę elektrowni w gminie Pelplin, którym został Alstom. Umowa na budowę pierwszego etapu inwestycji, bloku o mocy 800 MWe, została podpisana 6 grudnia 2013 roku... więcej >>

Budowa fabryki fundamentów morskich farm wiatrowych

Ruszyła budowa fabryki fundamentów do morskich farm wiatrowych spółki Bilfinger Crist Offshore. Inwestycja realizowana na Wyspie Gryfia w Szczecinie jest warta ponad 350 mln zł... więcej >>

GDF Suez nabył udziały w koszalińskiej Miejskiej Energetyce Cieplnej

Koncern GDF Suez został udziałowcem spółki Miejska Energetyka Cieplna w Koszalinie. Francuzi odkupili 30 proc. udziałów od E.ON Sverige, części niemieckiego koncernu E.ON. Wartości transakcji nie ujawniono... więcej >>

Redukcja w transzach inwestorów indywidualnych w IPO Energi

Wiceminister skarbu Paweł Tamborski poinformował, że średnia redukcja w obu transzach przeznaczonych dla inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi wyniosła 55,9 proc... więcej >>

Tauron oddał do użytku Główny Punkt Zasilania we Wrocławiu

Oddany do użytku Główny Punkt Zasilania „Skarbowców” we Wrocławiu jest największym w Polsce budynkiem stacji transformatorowej 110/20 kV zbudowanym w technologii prefabrykatów... więcej >>

Wielka Brytania: Ulgi podatkowe dla branży łupkowej

Minister finansów Wielkiej Brytanii George Osborne potwierdził wprowadzenie ulg podatkowych dla sektora łupkowego. Ulgi podatkowe zmniejszają należny podatek od zysków z wydobycia węglowodorów, w tym z gazu łupkowego z 62 proc. do 30 proc... więcej >>

Bank Gospodarstwa Krajowego pomoże Rafako

Bank Gospodarstwa Krajowego przystąpił do listu intencyjnego podpisanego przez Rafako z instytucjami finansowymi w sprawie udzielenia gwarancji bankowych w związku z kontraktem na budowę bloku energetycznego w Jaworznie... więcej >>

GUS: Produkcja węgla kamiennego

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja węgla kamiennego w październiku spadła o 4,8 proc. rdr oraz wzrosła o 10,4 proc. mdm i wyniosła 7.064 tys. ton... więcej >>

Liberalizacja łotewskiego rynku gazu

Łotewski rząd zatwierdził poprawki do ustawy o prawie energetycznym. „The Baltic Course” informuje, że celem przeprowadzonych zmian jest implementacja do prawa krajowego postanowień III pakietu energetycznego... więcej >>

PKP Cargo liczy na oszczędności na kosztach energii

PKP Cargo w komunikacie informuje, że liczy na kilkadziesiąt milionów złotych rocznych oszczędności, które ma przynieść nowa umowa na zakup i dostawę energii elektrycznej przez spółkę PKP Energetyka... więcej >>

Polskie Sieci Elektroenergetyczne porozumiały się z Lasami Państwowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne i siedemnaście regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych podpisały porozumienie odnośnie współpracy przy ustanawianiu służebności przesyłu na rzecz PSE, a także rozliczenia kosztów korzystania z gruntów leśnych w latach 2006 – 2013... więcej >>

Tauron uruchomił nowy blok

Tauron Wytwarzanie uruchomił nowy blok ciepłowniczy o mocy 50 MWe i 106 MWt w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Jednostka działa w oparciu o wysokosprawne technologie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu... więcej >>

Wielka Brytania przyznała nowe koncesje

Wielka Brytania przyznała 52 koncesje na poszukiwanie złóż ropy naftowej pod dnem Morza Północnego. W przyszłym roku przyzna nowe koncesje na poszukiwanie złóż na lądzie, przede wszystkim w skałach łupkowych... więcej >>

Duży trójpak to ustawa o współspalaniu dedykowana koncernom energetycznym

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zdaniem ekspertów, mimo że duży trójpak miał zawierać regulacje pozwalające konsumentom na opłacalne inwestowanie w OZE, to ich zdaniem jest to ustawa o współspalaniu dedykowana koncernom energetycznym... więcej >>

Gazociąg Polska-Słowacja: Umowa międzyrządową ws. wsparcia projektu

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński i minister gospodarki Republiki Słowackiej Tomas Malatinsky podpisali umowę międzyrządową ws. wsparcia realizacji gazociągu Polska-Słowacja... więcej >>

Hedegaard pozytywnie ocenia organizację szczytu klimatycznego

Komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard, pytana o organizację przez Polskę szczytu klimatycznego ONZ powiedziała, że wszystko działało bardzo dobrze... więcej >>

Konkurs na zarząd PGE

W prasie ukazało się ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska w zarządzie Polskiej Grupy Energetycznej. Postępowanie dotyczy czterech stanowisk: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych i handlu oraz wiceprezesa zarządu ds. rozwoju... więcej >>

Pomorskie gminy zaoszczędzą na zakupie energii

Pomorskie gminy Gniew oraz Morzeszczyn wraz spółką komunalną z Gniewa stworzyły grupę zakupową w ramach której razem zakupią energię elektryczną. Gminy szacują, że przyniesie to oszczędności na poziomie około 460 tys. zł... więcej >>

Powstała sejmowa komisja nadzwyczajna ds. energetyki

Sejm wybrał w głosowaniu skład komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Szefem komisji będzie Andrzej Czerwiński (PO), a wiceszefami - Piotr Naimski (PiS), Jacek Najder (TR), Tomasz Nowak (PO) i Waldemar Pawlak (PSL)... więcej >>

EBI wspomoże rozbudowę europejskiej infrastruktury energetycznej

Europejski Bank Inwestycyjny złożył deklarację, że wypełni dziurę w budżecie projektów wspólnego interesu sporządzonych przez Unię Europejską... więcej >>

Klienci Taurona we Wrocławiu otrzymają inteligentne liczniki

Tauron Dystrybucja ogłosił przetarg na wdrożenie inteligentnego opomiarowania we Wrocławiu. Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia programu montażu nowych liczników u ponad 330 tysięcy klientów firmy... więcej >>

Krok bliżej do powołania Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy

W siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki odbyło się spotkanie podczas którego zaprezentowano założenia dotyczące stworzenia, funkcjonującego na zasadzie dobrowolności Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy (KSUB)... więcej >>

Nie będzie w tym roku emisji obligacji Tauronu

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu powiedział, że spółka nie przewiduje emisji obligacji w tym roku. W lipcu Tauron podpisał z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowę dotycząca programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł... więcej >>

Orlen Upstream kupił TriOil Resources

PKN Orlen w komunikacie poinformował, że Orlen Upstream sfinalizował transakcję kupna kanadyjskiej spółki TriOil Resources za ok. 549,2 mln zł... więcej >>

RWE będzie zwalniać

Niemiecka grupa energetyczna RWE poinformowała, że do 2016 roku zlikwiduje 6750 miejsc pracy. Redukcja zatrudnienia będzie dotyczyć całej Europy... więcej >>

URE: Nowe taryfy z początkiem przyszłego roku

Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE poinformowała, że Urząd Regulacji Energetyki chce zakończyć postępowanie taryfowe dla spółek energetycznych tak, aby nowe cenniki weszły w życie z 1 stycznia 2014 roku... więcej >>

Bogdanka spodziewa się stabilizacji cen węgla

Zbigniew Stopa, prezes Bogdanki poinformował, że jego spółka spodziewa się stabilizacji lub lekkiego spadku cen węgla w przyszłym roku... więcej >>

Pierwsze świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z biomasy leśnej

Prezes URE wydał pierwsze świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych, w których spalana jest biomasa pochodzenia leśnego, na łączny wolumen 93 347,058 MWh... więcej >>

Podlaskie otrzyma 15 mln zł z UE na inwestycje w energię odnawialną

Z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego do zdobycia w Podlaskiem na inwestycje w odnawialne źródła energii jest 15 mln zł. Właśnie ruszył konkurs na najlepsze projekty. Wnioski można składać do urzędu marszałkowskiego do 9 stycznia 2014 r... więcej >>

Szczecin: Tańsza energia elektryczna w instytucjach miejskich

Służby prasowe urzędu miasta informują, że szczeciński magistrat zaoszczędzi około jednego miliona zł na zakupie energii elektrycznej. 190 jednostkom i instytucjom miejskim energię sprzeda Enea... więcej >>

Umowa na odazotowanie w EC Wybrzeże

EDF Polska i Alstom Power podpisały umowę na zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin w gdańskiej elektrociepłowni EDF Wybrzeże... więcej >>

ZE PAK: Były minister w radzie nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin powołało w skład rady nadzorczej spółki Lesława Podkańskiego. W latach 1992–1995 Podkański był związany Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, gdzie był wicedyrektorem departamentu, podsekretarzem stanu, a od października 1993 do lutego 1995 szefem resortu... więcej >>

Lotos wyda na inwestycje w przyszłym ok. 1 mld zł

Prezes Lotosu Paweł Olechnowicz, poinformował, że Lotos szacuje, iż w tym roku przeznaczy na inwestycje 0,7-0,8 mld zł. Zgodnie ze strategią, w przyszłym roku CAPEX wyniesie ok. 1 mld zł... więcej >>

LPEC uruchomiło Centrum Zgłoszeń

Od 4 listopada mieszkańcy Lublina, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości w pracy instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, mogą dzwonić na specjalny numer telefonu. LPEC uruchomiło właśnie dla swoich klientów Centrum Zgłoszeń... więcej >>

Najnowszy ranking firm energetycznych

„Platts” opublikował najnowszy ranking 250 największych firm energetycznych z całego świata. W pierwszej dziesiątce dominują firmy naftowo-paliwowe, a dwa pierwsze miejsca należą do amerykańskich koncernów. Najwyższą pozycji spośród polskich firm zajął w tej klasyfikacji PKN Orlen... więcej >>

Nowe przepisy dotyczące ochrony złóż

„Rzeczpospolita” pisze, że wykaz złóż o znaczeniu strategicznym dla gospodarki, które będą podlegały między innymi ochronie przed zabudową, obejmie tylko największe złoża węgla kamiennego i brunatnego... więcej >>

Płock: System monitoringu powietrza

PKN Orlen uruchomił automatyczną stację monitoringu jakości powietrza w Płocku, która znajduje się na jednym z osiedli w pobliżu zakładu głównego spółki. Stacja posiada nowoczesne analizatory ciągłego pomiaru stężenia m.in. dwutlenku siarki, tlenków azotu i węgla... więcej >>

Słowacy na polskim rynku energii i gazu

Słowacka spółka GGE (Grafobal Group Energy) niebawem sfinalizuje przejęcie niewielkiej polskiej spółki posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i gazem. To pierwszy krok Słowaków do ekspansji na polskim rynku energii i gazu... więcej >>

GUS: Spadła produkcja węgla kamiennego we wrześniu

Główny Urząd Statystyczny informuje, że produkcja węgla kamiennego we wrześniu spadła o 1,6 proc. rdr i wzrosła o 2,1 proc. mdm i wyniosła 6.399 tys. ton... więcej >>

Kraków: Rusza budowa nowej spalarni odpadów komunalnych

Krakowski Holding Komunalny rusza z budową nowej spalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Inwestycja, o wartości blisko 797 mln zł, uzyskała dofinansowanie z UE... więcej >>

Nowa elektrociepłownia WPEC

W Złotoryi otwarto nową elektrociepłownię. Inwestycja została zrealizowana przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy. W ramach przedsięwzięcia, którego celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji, rozbudowano jedną z kotłowni węglowych, a drugą zlikwidowano... więcej >>

PKN Orlen zwiększy środki na poszukiwanie węglowodorów

PKN Orlen poinformował, że do końca roku mają zostać podwojone środki na poszukiwania węglowodorów. Zarząd spółki poinformował, że wydatki inwestycje po trzech kwartałach wyniosły 1,5 mld zł. Do końca roku mają zostać zwiększone do 3 mld zł... więcej >>

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa

Podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli prezydencki projekt uchwały dotyczący zamiaru przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków”... więcej >>

Polska sprzedała 3,66 mln uprawnień do emisji CO2

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami poinformował, że giełda gazu i energii EEX przeprowadziła w imieniu Polski kolejną aukcję europejskich uprawnień do emisji CO2. Podczas sesji sprzedano ponad 3,66 mln uprawnień w cenie 4,78 euro za jedno... więcej >>

Enea przeznaczy 20 mld zł na inwestycje

Enea zamierza zwiększyć moce wytwórcze o 1 075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 r. Do 2020 roku zwiększy o ok. 500 MWe moce w OZE, oraz o ok. 300 MWe i 1 500 MWt w źródłach kogeneracyjnych i sieciach ciepłowniczych... więcej >>

KW wyemituje obligacje o wartości 1,23 mld zł

Kompania Węglowa (KW) wyemituje obligacje średnioterminowe do kwoty 1,23 mld zł. Uruchomienie programu emisji ma nastąpić do końca października... więcej >>

NIK przeprowadzi kontrole farm wiatrowych

Wrocławska delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdzi inwestycje w farmy wiatrowe pod kątem prawnym i zasad ochrony środowiska. Plan kontroli obejmuje 65 podmiotów na terenie 10 województw... więcej >>

Nowa strategia Ideona

„Parkiet” pisze, że Ideon, który poinformował o uprawomocnieniu układu z wierzycielami, przygotowuje nową strategię. Nowa strategia, która ma zostać przyjęta do końca roku, będzie się opierała o import i eksport energii na dużą skalę... więcej >>

Pilotażowy program doradztwa w zakresie efektywności energetycznej

Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała porozumienie z firmą Polski Prąd na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw... więcej >>

Sukces Grupy Zakupowej Energia

Zamknięto nabór do pierwszej Grupy Zakupowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Grupy Zakupowej Energia, której celem był wspólny zakup energii elektrycznej na preferencyjnych warunkach cenowych... więcej >>

20 mld zł na sieci elektroenergetyczne

„Puls Biznesu” szacuje, że w najbliższych latach można się spodziewać inwestycji w sieci elektroenergetyczne na poziomie 20 mld zł... więcej >>

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje projekt energetyczny

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze umowę kredytową na finansowanie projektu energetycznego o wartości ok. 500 mln zł... więcej >>

Chiny zlikwidują 2 tys. małych kopalni węgla

Władze Chin zadeklarowały, że do roku 2015 zlikwidują około 2 tys. małych kopalni węgla. Chiny starają się poprawić standardy bezpieczeństwa w przemyśle węglowym, który pociągnął za sobą do tej pory tysiące ofiar śmiertelnych... więcej >>

EC Żerań: Sześć ofert na projekt budowy bloku

Sześć firm złożyło oferty w ogłoszonym przez PGNiG Termikę przetargu na wykonanie projektu budowlanego bloku gazowo-parowego o mocy około 450 MWe w EC Żerań wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę... więcej >>

Nowy system bilingowy w Tauronie

Tauron Obsługa Klienta scentralizował systemy bilingowe do obsługi klientów biznesowych, wdrażając nowy system bilingowy A-UMS. Umożliwia on ujednolicenie i optymalizację procesu obsługi... więcej >>

Przemysł ma mniej płacić za gaz

Urząd Regulacji Energetyki chce, aby przemysł płacił mniej za gaz. Prezes Urzędu skierował do PGNiG wezwanie do korekty wniosku taryfowego... więcej >>

Niedozwolone klauzule w umowach sprzedawców gazu

W wyniku ubiegłorocznej kontroli wzorców umów zawieranych z klientami przez sprzedawców gazu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wydał do końca sierpnia 15 decyzji kwestionując zawarte w nich zapisy... więcej >>

Nowy prezes KW dopiero za pół roku

Marian Turek, przewodniczący rady nadzorczej Kompanii Węglowej, poinformował, że konkurs na członków zarządu spółki ogłoszony zostanie prawdopodobnie w marcu przyszłego roku. Koordynowaniem pracy zarządu KW zajmuje się obecnie Marek Uszko... więcej >>

Przetarg na budowę bloku parowo-gazowego w Katowicach został unieważniony

Tauron w komunikacie poinformował, że Tauron Ciepło unieważnił postępowanie na budowę bloku parowo-gazowego o mocy ok. 135 MW brutto w Katowicach. Spółka planuje zrezygnować z inwestycji... więcej >>

Rafako walczy o gwarancje bankowe na kontrakt w Jaworznie

Rafako jest o krok bliżej gwarancji bankowych dla kontraktu budowy dla Tauronu bloku w Elektrowni Jaworzno. „Rzeczpospolita” jednak zwraca jednak uwagę, że rozwiązanie problemu może być kłopotliwe dla Taurona... więcej >>

Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu w Husowie

Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu (PMG) w Husowie na Podkarpaciu kosztować będzie ponad 83,2 mln zł. Pojemność magazynu wzrośnie o 100 mln m sześc. gazu. Modernizacja zakończy się w lipcu przyszłego roku... więcej >>

Unijne wsparcie dla LitPol Link

Na 58 milionów euro unijnego wsparcia może liczyć polsko-litewskie przedsięwzięcie mostu energetycznego pomiędzy Polską a Litwą... więcej >>

Zmiana polityki cenowej PGNiG na TGE

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wprowadziło nową politykę cenową w stosunku do wszystkich oferowanych na Towarowej Giełdzie Energii instrumentów dotyczących gazu ziemnego, zarówno terminowych, jak i na rynku dnia następnego... więcej >>

GUS: spadła produkcja węgla kamiennego

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja węgla kamiennego w sierpniu spadła o 5,2 proc. rdr i 4,9 proc. mdm i wyniosła 6.265 tys. ton... więcej >>

Kłopotliwa ankieta łupkowa

Komisja Europejska w raporcie podsumowującym wyniki ankiety łupkowej zastosowała taki sposób ważenia głosów, że nieliczne ankiety z państw niezainteresowanych tego rodzaju paliwem, ważyły więcej niż tysiące głosów z Polski... więcej >>

Przetarg na System Elektronicznego Obiegu Dokumentów w PSE

„Rzeczpospolita” pisze, że o zlecenie w PSE na dostawę i wdrożenie informatycznego systemu zabiegało 7 podmiotów. Ostatecznie spółka wybrała ofertę firm Ericpol i TiMSI... więcej >>

PSE wybrały wykonawcę linii Żydowo Kierzkowo - Słupsk i stacji Żydowo Kierzkowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wybrały chińską grupę Pinggao na wykonawcę linii 400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk oraz stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo. Wartość oferty to 350 mln zł netto... więcej >>

Rząd chce wprowadzić program antysmogowy

„Gazeta Wyborcza” pisze, że do 2020 r. Polacy będą musieli przestać ogrzewać domy węglem. Rząd chce wprowadzić program antysmogowy... więcej >>

Tauron Dystrybucja powołał Radę Naukową

Przedstawiciele czołowych polskich uczelni technicznych weszli w skład Rady Naukowej powołanej przez Tauron Dystrybucja. Rada ma się zająć między innymi opiniowaniem i rekomendowaniem działań prowadzonych przez Tauron Dystrybucja w obszarze innowacyjnym i rozwojowym... więcej >>

Tauron Wytwarzanie będzie współpracować z Uniwersytetem Rzeszowskim

Tauron Wytwarzanie podpisał z Uniwersytetem Rzeszowskim list intencyjny w sprawie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania biomasy. Założona zostanie plantacja upraw roślin energetycznych na 50 hektarach gruntów należących do Uniwersytetu... więcej >>

Debiut Energi prawdopodobnie w listopadzie

Wiceminister skarbu Paweł Tamborski poinformował, że debiut Energi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych może nastąpić w listopadzie. Dodał, że wcześniej na warszawski parkiet powinno trafić PKP Cargo... więcej >>

Dyrektywa dotycząca łupków

Europoseł Bogusław Sonik dotarł do informacji, z których wynika, że zapowiadana przez Komisję Europejską inicjatywa dotycząca węglowodorów niekonwencjonalnych najprawdopodobniej przyjmie kształt dyrektywy... więcej >>

Enea rozliczy podatki wspólnie ze spółkami córkami

Enea poinformowała, że wraz jej dziewięcioma spółkami zależnymi podpisały umowę o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, która zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2014 roku... więcej >>

Francja za większą redukcją emisji CO2

Francja wezwała swoich partnerów w Unii Europejskiej, aby zgodzili się na większą od obecnie obowiązującej redukcję emisji gazów cieplarnianych. Francja chce dać przykład innym państwom w walce ze zmianami klimatycznymi... więcej >>

RWE: mniejsza dywidenda

Zarząd i rada nadzorcza grupy energetycznej RWE zapowiedziały, że zarekomendują walnemu zgromadzeniu niższą w porównaniu do ubiegłorocznej dywidendę za bieżący rok. Koncern zapowiada też dalszą redukcję kosztów... więcej >>

Tauron kupi ciepło od ELCHO

Tauron Ciepło podpisał dziesięcioletnią umowę na zakup ciepła z Elektrociepłowni Chorzów ELCHO z Grupy ČEZ... więcej >>

Wynagrodzenie za służebność przesyłu zwolnione z podatku dochodowego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, posiadacz gospodarstwa rolnego, na którego gruncie znajduje się element sieci dystrybucyjnej energii, nie musi płacić podatku dochodowego od otrzymanej z tego tytułu rekompensaty... więcej >>

Konkurs na prezesa Kompanii Węglowej

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że nowy prezes Kompanii Węglowej będzie wyłoniony w konkursie. Póki co nie ma jednak decyzji o jego ogłoszeniu... więcej >>

PGE Dystrybucja: 27 tys. nowych odbiorców

PGE Dystrybucja w pierwszym półroczu 2013 roku przyłączyła do sieci ponad 27 tys. odbiorców. W ciągu dwóch kwartałów br. do sieci PGE Dystrybucja przyłączone zostały 23 odnawialne źródła energii o łącznej mocy 48,6 MW... więcej >>

Pozwolenie na budowę spalarni odpadów w Białymstoku

Rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk poinformowała, że Urząd Miejski w Białymstoku wydał pozwolenie na budowę spalarni odpadów. Decyzja jest jeszcze nieprawomocna... więcej >>

Rozstrzygnięto pierwszy przetarg na białe certyfikaty

Urząd Regulacji Energetyki podał, że komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła pierwszy przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej... więcej >>

Zakaz palenia węglem w Krakowie

Radni Krakowa chcą poprawić fatalną jakość powietrza w mieście i dlatego tej zimy ma zacząć obowiązywać tam zakaz palenia węglem... więcej >>

Zmiana nazwy Grupy Amber Energia

Grupa Amber Energia, która działa w branży energii słonecznej, zmienia nazwę na AMB Energię. Zmianę nazwy Grupa tłumaczy długofalowymi planami rozwoju i konieczności dopasowania strategii do zmieniających się warunków rynkowych... więcej >>

Podziemny magazyn gazu w Wierzchowicach prawie ukończony

Według PGNiG budowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice ukończona jest w 97 proc. „Puls Biznesu” zauważa jednak, że na tyle oceniano zaawansowanie prac już pół roku temu... więcej >>

Tania energia dla Unii Europejskiej

„Rzeczpospolita” pisze o przedstawionym podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy raportu Central Europe Energy Partners (CEEP) odnośnie cen energii oraz konkurencyjności europejskiej gospodarki... więcej >>

Trzecia farma EDPR w Polsce

EDP Renewables (EDPR) zainaugurowała pracę farmy wiatrowej Pawłowo w gminie Gołańcz w Wielkopolsce. Farma liczy 53 turbiny o mocy 1,5 MW każda i według szacunków EDP Renewables pozwoli zasilić w energię elektryczną około 70-80 tys. gospodarstw domowych... więcej >>

Układ odzysku ciepła w EC Białystok

Wchodząca w skład Grupy Enea Elektrociepłownia Białystok podpisała umowę na budowę pierwszego w Polsce układu odzysku ciepła ze spalin kotła biomasowego... więcej >>

URE: sytuacja na hurtowym rynku gazu

Z raportu z monitoringu rynku gazu prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki wynika, że w lipcu 2013 r. obrót gazem wysokometanowym w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 25,1 GWh, z kolei na giełdzie towarowej - 76,4 GWh... więcej >>

Wzrost wartości rynku gazu niekonwencjonalnego

Portal gazlupkowy.pl informuje, że w opinii ekspertów Transparency Market Research, do 2020 r. wartość rynku gazu niekonwencjonalnego zwiększy się o ponad 33 mld USD... więcej >>

Na Białorusi ponownie drożeje energia elektryczna

Energia elektryczna dla ludności Białorusi zdrożała o prawie 12 proc. Jest to już czwarta podwyżka w tym roku. Po raz ostatni ceny wzrosły 1 sierpnia - o 14 proc... więcej >>

Niebawem sami zatankujemy gaz do samochodów

Ministrowie gospodarki Janusz Piechociński i transportu Sławomir Nowak podpisali rozporządzenie, które umożliwia samodzielne tankowanie LPG na stacjach paliw... więcej >>

Poznań zaopatrzy się w energię w PGE Obrót

37 podmiotów gospodarczych i samorządowych z Poznania i okolic podpisało z PGE Obrót umowę na zakup energii elektrycznej. Tym samym dwukrotnie wzrosła w tym regionie liczba tzw. punktów poboru energii należących do firm i instytucji, które skorzystały z oferty tej spółki... więcej >>

Produkujemy za mało biomasy

Jarosław Kłapucki, współzałożyciel grupy Consus twierdzi, że polscy producenci biomasy nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości tego paliwa na nasz rynek... więcej >>

Spadła cena zbytu węgla

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że cena zbytu węgla w I półroczu 2013 roku spadła o 13,1 proc. rdr i wyniosła 303,85 zł/tonę... więcej >>

Śląskie gminy kupią wspólnie energię

Trzy gminy powiatu raciborskiego: Krzanowice, Nędza oraz Rudnik zaoszczędzą ponad 700 tys. zł dzięki grupowemu zakupowi energii elektrycznej... więcej >>

3Legs Resources zadowolona z odwiertów na Pomorzu

W ocenie firmy 3Legs Resources wyniki prac poszukiwawczych prowadzonych w dwóch odwiertach w okolicach Lęborka są obiecujące... więcej >>

Dramatyczna sytuacja w Fukushimie

Japońska organizacja monitorująca sytuację w uszkodzonej elektrowni jądrowej w Fukushimie poinformowała, że rozważa podniesienie ratingu Międzynarodowej Nuklearnej i Radiologicznej Skali ONZ z anomalii na poważny incydent... więcej >>

Eksport rosyjskiej ropy systematycznie spada

Rosyjska agencja informacji gospodarczej Prime podała, że w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku eksport rosyjskiej ropy spadł o 2,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku... więcej >>

Likwidacja PEG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki Polskie Elektrownie Gazowe (PEG)... więcej >>

Lublin: modernizacja sieci ciepłowniczej

Trwają prace modernizacyjne na sieci ciepłowniczej w ramach Projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych... więcej >>

Spada tempo poszukiwań gazu łupkowego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że dotychczasowe tempo poszukiwań gazu łupkowego jest zbyt wolne, by wypełnić długookresowe założenia resortu środowiska. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wykonano tylko 23 otwory, których obecnie jest 48. Kilka miesięcy temu zapowiadano, że do końca roku będzie ich około 70... więcej >>

Zmiana w zarządzie Energi Hydro

Dwóch członków zarządu spółki z Grupy Energa - Energa Hydro złożyło rezygnację ze sprawowanych funkcji. Rada nadzorcza już uzupełniła skład zarząd spółki o nowych członków... więcej >>

4 mld zł na inwestycje w PGNiG

PGNiG zamierza w tym roku na inwestycje przeznaczyć ponad 4 mld zł. Jacek Murawski, wiceprezes spółki powiedział, że PGNiG obecnie prowadzi wiele projektów inwestycyjnych... więcej >>

Audyt recertyfikacyjny w Tauron Wytwarzanie

Pozytywnie zakończył się audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania oraz ponowna weryfikacja systemu EMAS w Tauron Wytwarzanie... więcej >>

Estonia: 100 proc. energii z OZE

Prezes estońskiej Izby Energii Odnawialnej, Rene Tammist uważa, że do 2030 roku Estonia będzie w stanie całkowicie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii... więcej >>

PKEE: do 2050 roku powinien wzrosnąć udział gazu i OZE w miksie energetycznym

Rząd pracuje nad założeniami polityki energetycznej kraju do 2050 roku, która będzie musiała uwzględniać powstający unijny rynek energii oraz politykę klimatyczną UE przewidującą pełną dekarbonizację... więcej >>

Ułatwienia dla klientów PGE Obrót

Rzeszowska spółka PGE Obrót wprowadziła w biurach obsługi klienta, tzw. ambasadorów jakości. Ich zadaniem jest pomoc petentom tuż po wejściu do placówki. To nowatorski pomysł na polskim rynku w zakresie obsługi klienta... więcej >>

Wniosek o upadłość MEW

Zarząd spółki MEW, która zajmuje się inwestowaniem w małe elektrownie wodne zawiadomił, że w dniu 13 sierpnia 2013 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki... więcej >>

36,4 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii w okresie styczeń – kwiecień br.

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że od początku roku do końca kwietnia prawie 36,4 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej... więcej >>

Ekologiczne biurowce i domy we Wrocławiu

„Gazeta Wrocławska” wymienia wrocławskie inwestycje ekologiczne, wśród których znajduje się powstający u zbiegu ulic Szczytnickiej i Wyszyńskiego biurowiec Green Day wykorzystujący odnawialne źródła energii... więcej >>

Enea w WIG30

Enea wejdzie w skład indeksu WIG30, który będzie obejmował 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW. Wejście akcji Enei do indeksu największych spółek jest następstwem zmian, jakie zapowiedziała warszawska giełda... więcej >>

Fortum będzie produkować chłód z ciepła

Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum w Polsce powiedział, że spółka zamierza produkować chłód z ciepła metodą absorpcyjną. Na przetestowanie technologii wyda ona około miliona złotych... więcej >>

Gdańsk i Łódź przygotowują się do budowy spalarni

Łódź i Gdańsk wzorem Poznania zamierzają zrealizować inwestycje budowy spalani odpadów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Przygotowania do obu inwestycji wchodzą w decydującą fazę... więcej >>

Na polskim rynku pojawią się Echelon i Nation-E

Amerykańska firma Echelon, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu inteligentnych sieci oraz izraelska Nation-E zajmująca się bezpieczeństwem zasilania zawarły umowę współpracy dotyczącą integracji produktów Nation-E do standardu OSGP (Open Smart Grid Protocol)... więcej >>

Ponad 90 proc. terenów woj. warmińsko-mazurskiego powinno zostać wyłączonych z planów budowy wiatraków

„Nasz Dziennik” powołując się na raport sporządzony na wniosek samorządowców przez specjalistyczną firmę z Kielc pisze, że ponad 90 proc. terenów woj. warmińsko-mazurskiego powinno zostać wyłączonych z planów budowy wiatraków... więcej >>

Bardzo mało energii z odnawialnych źródeł

Z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki danych wynika, że sektor zielonej energii jest w Polsce w poważnym kryzysie. Wyprodukowana do połowy lipca energia z OZE stanowi niespełna jedną czwartą tego, co udało się uzyskać w całym 2012 r... więcej >>

Grupa SEC kupiła Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębnie

Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC Szczecin) zawarła umowę prywatyzacyjną z gminą Dębno, na mocy której SEC Szczecin stał się właścicielem 85 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej... więcej >>

Inteligentne liczniki pomogą kontrolować wysokość wydatków

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk powiedział, że nowy system powinien być scentralizowany, a gromadzenie, przetwarzanie 
i udostępniania danych pomiarowych powinno zostać przypisane do niezależnego od dystrybutorów energii i jej sprzedawców podmiotu, który w swej działalności będzie podlegał regulacjom prezesa Urzędu Regulacji Energetyki... więcej >>

PEP: umowa na turbiny wiatrowe od Siemensa

Spółka Farma Wiatrowa 1 z grupy PEP podpisała umowę z Siemensem na dostawę i instalację turbin wiatrowych. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 204 095 400 zł... więcej >>

Projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Przygotowany przez Ministerstwo Środowiska projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego nie uszczupli praw tych firm, które uzyskały koncesje na wcześniej obowiązujących zasadach... więcej >>

Warszawskie węzły cieplne czeka modernizacja

Dalkia otrzymała od Komisji Europejskiej notyfikację pomocy publicznej, dzięki czemu wymieni w Warszawie 100 grupowych węzłów cieplnych na 765 indywidualnych. Ponadto wybuduje 29 km sieci ciepłowniczej preizolowanej, która zastąpi 42 km sieci kanałowych... więcej >>

Brytyjska energetyka wciąż napędzana jest przez węgiel

Z danych brytyjskiego Departamentu ds. Energii i Zmian Klimatu (DECC) wynika, że 39 proc. brytyjskiej energii elektrycznej wytworzono w elektrowniach zasilanych węglem. Węgiel zajął miejsce gazu, którego popularność spadła z powodu rosnących cen surowca... więcej >>

DPV Service oddało 5 koncesji

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że firma DVP Service oddała 5 posiadanych przez siebie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu z łupków... więcej >>

Handel gazem rośnie

Według Ireneusza Łazora, prezesa Towarowej Giełdy Energii, handel gazem na giełdzie systematycznie zwiększa się i niebawem przekroczy 500 tys. MWh całkowitego wolumenu obrotu na rynku terminowym i spot... więcej >>

Import gazu przez Ukrainę spadł o 35,3 proc.

Rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti poinformowała, że w pierwszym półroczu tego roku, ukraiński import gazu spadł o 35,3 proc. w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku... więcej >>

Polska może otrzymać mniej darmowych uprawnień do emisji CO2

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że już w tym roku pula darmowych uprawnień do emisji CO2 dla polskiej gospodarki może zmniejszyć się o 10 proc... więcej >>

Wrocław: Fortum wybuduje elektrociepłownię

Mimo, że z analizy jaką na zlecenie Wrocławia przygotowała firma CASE Doradcy, zapotrzebowanie na miejskie ciepło nie powinno rosnąć do 2030 r., to Fortum planuje budowę nowej elektrociepłowni... więcej >>

Dofinansowanie budowy terminala LNG w Świnoujściu

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie budowy terminala LNG w Świnoujściu w wysokości 233,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego... więcej >>

Nowe rozporządzenie taryfowe dla gazu

Ministerstwo gospodarki opublikowało nowe rozporządzenie dotyczące szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Nowe przepisy w pełni rozdzielają usługi przesyłu i dystrybucji gazu od obrotu tym surowcem... więcej >>

Orlen Oil ma nowego prezesa

Rada nadzorcza Orlen Oil powołała na prezesa spółki Krzysztofa Pietrzyka, a na członka zarządu Bogusława Kaczmarczyka. Jednocześnie rada odwołała z zarządu Orlen Oil Renatę Szostak, która prezesem spółki została w listopadzie 2012 r... więcej >>

PKN Orlen wybuduje turbozespół w płockiej elektrociepłowni

PKN Orlen zamierza wybudować turbozespół o mocy 70 MWe w elektrociepłowni na terenie zakładu głównego w Płocku. Plany zakładają, że turbozespół rozpocznie pracę w IV kw. 2016 r., wytwarzając energię elektryczną w kogeneracji z ciepłem w parze... więcej >>

Szczelinowanie może zużywać mniej wody?

Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii proces oczyszczania wody stosowanej do szczelinowania pozwala osiągnąć taką samą wydajność procesu jak podczas użytkowania świeżej wody. Problem w tym, że technologie te są jeszcze mało upowszechnione... więcej >>

URE skontroluje elektrownie

Urząd Regulacji Energetyki zaostrzył kryteria rozliczania wsparcia dla elektrowni wykorzystujących biomasę. Jeżeli producenci energii nie udowodnią, że nie spalali pełnowartościowego drewna, nie otrzymają zielonego certyfikatu... więcej >>

Dąbrowa Górnicza: Tauron Ciepło rusza z inwestycją

9 lipca Tauron Ciepło podpisał umowę z wykonawcą inwestycji budowy turbogeneratora o mocy 50 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej... więcej >>

Inwestycje sieciowe pochłoną 50 mld euro

Do 2020 roku operatorzy sieci elektroenergetycznych wydadzą 50 mln euro na inwestycje. „Rzeczpospolita” przytacza wypowiedź szefa pionu sieci energetycznych w Alstomie, Gregoire Poux-Guillaume... więcej >>

KWB Adamów będzie zwalniać

Wszystko wskazuje na to, że w kontrolowanej przez ZE PAK spółce Kopalnia Węgla Brunatnego ,,Adamów” będą zwolnienia a grupowe... więcej >>

Laboratorium Struktur Akceleracyjnych – rusza budowa

W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozpoczyna się budowa nowego Laboratorium Struktur Akceleracyjnych. Za ponad 7 mln zł powstanie nowoczesny budynek wraz z biurem konstrukcyjnym oraz pracownia akceleratorowa... więcej >>

Służebność przesyłu może kosztować miliardy złotych

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, aż 83 proc. z 19,6 tys. km sieci ciepłowniczej ma nieuregulowany stan prawny. Szacuje się, że uregulowanie kwestii odszkodowań zajmie nawet 25 lat... więcej >>

Ukraina zmniejszyła zakupy rosyjskiego gazu

„Rzeczpospolita” pisze, że w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku Ukraina znacznie zmniejszyła zakupy rosyjskiego gazu. Spadł również tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy... więcej >>

W czerwcu wzrosło zużycie energii elektrycznej

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w czerwcu o 1,4 proc. rdr i wyniosło 12.134 GWh. W okresie styczeń-czerwiec zużycie spadło o 1,0 proc. i wyniosło 78.242 GWh... więcej >>

30 ze 112 koncesjonowanych przedsiębiorstw uczestniczy w obrocie gazem ziemnym

Z informacji o obrocie gazem ziemnym i jego przesyle za styczeń - maj 2013 r., przygotowanej w ramach monitoringu hurtowego rynku gazu ziemnego, wynika, że na koniec maja br. ok. 30 ze 112 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym... więcej >>

Bogdanka: nawet 1,36 mln akcji na opcje menedżerskie

Bogdanka w uchwałach podjętych przez ZWZ poinformowała, że akcjonariusze Bogdanki zgodzili się na uruchomienie programu opcji menedżerskich na lata 2013-2017, w ramach którego spółka będzie mogła wyemitować do 1.360.540 nowych akcji... więcej >>

Ministerstwo Gospodarki ma pomysł na pomoc dla firm z sektorów energochłonnych

„Puls Biznesu” pisze, że Ministerstwo Gospodarki proponuje dopłaty dla firm z sektorów energochłonnych, a środki na ten cel mają pochodzić ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2... więcej >>

Nowy zarząd IGEiOŚ

XXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska wybrało nowe władze organizacji na kadencję 2013-2016... więcej >>

Pierwszy blok jądrowy będzie gotowy w 2024 roku

Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ), który Ministerstwo Gospodarki (MG) skierowało do rządowego zespołu energetycznego, zakłada podłączenie do sieci pierwszego bloku jądrowego do końca 2024 roku... więcej >>

Projekt ustawy o OZE znów może się opóźnić

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zapowiadana na sierpień prezentacja ostatecznego projektu ustawy o OZE znów może się opóźnić, w konsekwencji czego nie zacznie ona obowiązywać w tym roku... więcej >>

PGE wyemitowała obligacje o wartości 1 mld zł

PGE rozliczyła emisję 5-letnich obligacji o wartości 1 mld zł. Rentowność obligacji oparta jest o zmienną stawkę 6-miesięcznej stopy WIBOR powiększoną o marżę w wysokości 70 pkt. bazowych... więcej >>

PGNiG konsoliduje spółki dystrybucyjne

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, zgodnie z zapisami Krótkoterminowej Strategii Budowania Wartości GK PGNiG na lata 2012-2014, utworzyło jedną spółkę dystrybucyjną, która przejmie udziały sześciu dotychczasowych spółek gazownictwa... więcej >>

PKN Orlen sprzedał część zapasów obowiązkowych ropy naftowej

PKN Orlen podał w komunikacie, że sprzedał spółce Neon Poland ropę naftową o wartości około 314 mln USD. Neon będzie świadczyć usługę utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy na rachunek PKN Orlen... więcej >>

Podpisano kontrakt na budowę bloku kogeneracyjnego w Rzeszowie

28 czerwca 2013 roku w Rzeszowie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała porozumienie dotyczące budowy bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny... więcej >>

Polska w gronie państw, które najbardziej skorzystały na łupkach

Autorzy raportu przygotowanego dla Research and Markets informują, że Polska, Australia i Argentyna to rynki, które do tej pory najbardziej skorzystały na poszukiwaniach gazu ziemnego w łupkach... więcej >>

Tauron Dystrybucja: list intencyjny w sprawie magazynowania energii

Tauron Dystrybucja podpisał list intencyjny z amerykańską firmą Altairnano. W dokumencie określono zasady współpracy w obszarze stacjonarnych systemów magazynowania energii oraz systemów stabilizacji mocy opartych o baterie litowo-tytanowe... więcej >>

W energetyce wzrosły wynagrodzenia

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w maju płace wzrosły m.in. w energetyce. Spadały w budownictwie i górnictwie... więcej >>

Aktywność samorządów na rynku energii

„Rzeczpospolita” pisze, że samorządy coraz częściej decydują się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Dziennik przytacza dane z których wynika, że na taki krok zdecydowało się już ponad 40 proc. z nich... więcej >>

Enea Wytwarzanie ma nowy zarząd

W dniu 21 czerwca rada nadzorcza Enei Wytwarzanie wybrała nowy zarząd spółki. Na stanowisko prezesa zarządu powołano dotychczasowego wiceprezesa ds. technicznych, Krzysztofa Sadowskiego... więcej >>

MAE: W najbliższych latach słaby popyt na gaz ziemny w Europie

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) prognozuje, że popyt na gaz ziemny w Europie w najbliższych latach osłabnie... więcej >>

ORLEN podpisał umowę z Rosneftem

ORLEN podpisał długoterminowy kontrakt na dostawy ropy naftowej do Czech. Umowa została podpisana podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu... więcej >>

OSP dołączył do CEEP

Litgrid, litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej dołączył do Central Europe Energy Partners. Spółka zarządza krajową siecią energetyczna. Buduje również połączenia ze Szwecją i Polską... więcej >>

Padł rekord zapotrzebowania na moc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA poinformowały, że w dniu 19 czerwca br. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną dla okresu letniego. W rannym szczycie obciążenia wyniosło ono 21 244 MW... więcej >>

PGE sprzedaje swoje obligacje

„Puls Biznesu” informuje, że PGE oferuje instytucjom finansowym swoje obligacje o wartości 1 mld zł. Z nieoficjalnych informacji agencji Bloomberg wynika, że deklaracje inwestorów były przyjmowane do 20 czerwca, a PGE miało nadzieję, że obligacje uda się sprzedać z premią wynoszącą zaledwie 70 pkt baz. ponad stawkę WIBOR... więcej >>

1943 GWh świadectw pochodzenia energii z OZE za 2013 rok

W okresie od stycznia do maja Urząd Regulacji Energetyki wydał 1943 GWh świadectw pochodzenia energii z OZE dotyczących 2013 roku... więcej >>

Chińscy producenci ogniw fotowoltaicznych coraz częściej bankrutują

W efekcie nadpodaży, jaka wytworzyła się wskutek wycofania się wielu państw UE z subsydiowania instalacji paneli fotowoltaicznych, jedna z największych chińskich firm produkująca ogniwa tego typu - LDK Solar, jest bliska bankructwa... więcej >>

Demonstracyjna instalacja CCS w Bełchatowie nie powstanie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w dniu 6 czerwca poinformowało, że jej zarząd w dniu 20 lutego 2013 roku podjął decyzję o zamknięciu projektu budowy demonstracyjnej instalacji CCS... więcej >>

Nowy prezes PGNiG dopiero w marcu 2014 roku?

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Ministerstwo Skarbu Państwa obecnie nie planuje rozpisania ponownego konkursu na prezesa PGNiG.. więcej >>

Platforma OZE powołana przez Pracodawców RP

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców Pracodawcy RP powołali Platformę Odnawialnych Źródeł Energii. Jej przewodniczącym został Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Mariusz Klimczak... więcej >>

Prezes URE we władzach ERRA

Prezes URE, Marek Woszczyk, po raz kolejny został wybrany jednym z członków Prezydium Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki (ERRA). Głosowanie nad wyborem składu Prezydium odbyło się podczas spotkania Zgromadzenia Ogólnego ERRA, 10 czerwca br. w Budapeszcie... więcej >>

W maju spadło zużycie energii

Dane Polskich Sieci Elektroenergetycznych pokazują, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w maju o 1,5 proc. rdr i wyniosło 12.074 GWh... więcej >>

Białoruś otrzyma z Banku Światowego 90 mln dol. na projekty energetyczne

Zarząd Banku Światowego zatwierdził 90 mln dol. pożyczki dla Białorusi na realizację projektu zwiększającego efektywność energetyczną elektrociepłowni, z której korzysta w tym kraju 120 tys. ludzi... więcej >>

Do 2020 r. elektrownie wiatrowe mogą mieć łączną moc 1000 GW

Według najnowszego raportu Światowego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (WWEA) łączna moc elektrowni wiatrowych na świecie może osiągnąć do 2020 r. wielkość 1000 GW... więcej >>

GdF Suez na polskim rynku gazu

GdF Suez Energia Polska otrzymała koncesję na handel gazem i już prowadzi rozmowy z pierwszymi klientami korporacyjnymi... więcej >>

PSE otrzymały koncesję do 2030 roku

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedłużył Polskim Sieciom Elektroenergetycznym ważność koncesji na przesyłanie energii elektrycznej do 31 grudnia 2030 r... więcej >>

Ropy wystarczy na co najmniej 45 lat

Z informacji Międzynarodowej Agencji Energii wynika, że obecne potwierdzone rezerwy ropy naftowej w złożach konwencjonalnych na świecie wynoszą około 1,3 bln baryłek. Oznacza to, że przy obecnym poziomie konsumpcji i tempie wydobycia wystarczy to na przynajmniej 40-45 lat... więcej >>

URE: wyniki monitoringu hurtowego obrotu gazem ziemnym

Z cyklicznego monitoringu Prezesa URE wynika, że na koniec kwietnia 2013 r. jedynie około 30 ze 107 koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym... więcej >>

Zapisy na obligacje PKN Orlen serii A

PKN Orlen w komunikacie poinformował, że trakcie subskrypcji na obligacje serii A, 618 inwestorów złożyło zapisy na 2.253.280 papierów. Spółka przydzieliła 2 mln obligacji 613 inwestorom... więcej >>

Białoruś: energia elektryczna zdrożeje o prawie o 16 proc.

Zgodnie z rozporządzeniem białoruskiej Rady Ministrów, ryczałtowa opłata za energię w domach mieszkalnych wzrośnie z 382,4 rubli białoruskich (1,45 zł) za 1 kWh do 442,4 rubli (1,68 zł) z wyjątkiem mieszkań i domów wyposażonych w płyty elektryczne; w takich wypadkach opłata wzrasta z 324,9 do 375,9 rubla (z 1,23 zł do 1,43 zł)... więcej >>

Do połowy maja wykonano 44 odwierty w poszukiwaniu gazu w łupkach

Główny Geolog Kraju poinformował, że do połowy maja wykonano w Polsce łącznie 44 odwierty w poszukiwaniu gazu w złożach łupkowych. Na 2013 rok zaplanowanych jest 41 wierceń, w tym 9 „opcjonalnych”, czyli nieobjętych ścisłym zobowiązaniem koncesyjnym... więcej >>

Kolejna seria obligacji PKN Orlen

PKN Orlen w związku z wysokim popytem nie wyklucza emisji kolejnej serii obligacji detalicznych. Inwestorzy w ciągu dwóch dni złożyli zapisy na całą kwotę pierwszej serii obligacji spółki w wysokości 200 mln zł... więcej >>

URE zaktualizował stanowisko w sprawie Smart Grid

Prezes URE przekazał do ponownej dyskusji projekt stanowiska w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących ram interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid... więcej >>

Większe wsparcie EBOiR dla polskich projektów energetycznych

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w kolejnych latach zwiększy wsparcie finansowe dla polskich projektów energetycznych. Dodatkowe inwestycje mają pomóc w transformacji krajowego sektora energetycznego, który w ponad 90 proc. oparty jest na węglu... więcej >>

ZE PAK wypłaci dywidendę za 2012 r.

ZE PAK zamierza wypłacić z zysku osiągniętego w 2012 roku dywidendę w wysokości 54,89 mln zł, co da 1,08 zł na akcję. Spółka informuje, że proponowanym dniem dywidendy jest 26 września, a dniem jej wypłaty 14 października... więcej >>

CEZ interesuje się przejęciem Energi

Prezes Grupy CEZ Daniel Benes poinformował, że Grupa CEZ zainteresowana jest przejęciem Energi... więcej >>

Inwestorzy sektora łupkowego cieszą się rosnącym zaufaniem

Z ankiety przeprowadzonej przez analityków Deloitte wynika, że rosnąca produkcja gazu i ropy łupkowej to długotrwały trend, dzięki czemu rośnie zaufanie inwestycyjne dla niekonwencjonalnych źródeł energii... więcej >>

Orlen: środki z emisji obligacji trafią na realizację strategii 2013-2017

W prospekcie PKN Orlen czytamy, że spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł na realizację strategii działalności na lata 2013-2017, m.in. na realizację programu inwestycyjnego... więcej >>

Podpisano umowę sprzedaży SSE

Francuski koncern EDF poinformował o podpisaniu ostatecznej umowy sprzedaży 49 proc. akcji słowackiego dystrybutora energii elektrycznej, spółki Stredoslovenská Energetika (SEE)... więcej >>

Sprzedawcy energii otrzymają wnioski o korektę taryf

Prezes URE Marek Woszczyk skieruje do przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną wnioski o kilkuprocentową korektę taryf... więcej >>

Żerań: krok bliżej do budowy bloku gazowo-parowego

Kolejny warunek w realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego na Żeraniu został spełniony. PGNiG Termika otrzymała od PSE warunki przyłączenia bloku do sieci... więcej >>

Gdańsk: fabryka opraw oświetlenia ledowego rozpoczęła produkcję

W Gdańsku otwarto fabrykę produkującą oprawy oświetlenia ledowego. Fabryka SILED (System Inteligentnego Oświetlenia Ledowego) należy do grupy kapitałowej Techno-Service SA... więcej >>

Norwegia i W. Brytania zamierzają połączyć sieci energetyczne

Brytyjska sieć energetyczna National Grid i jej norweski odpowiednik Statnett podpisały porozumienie o kontynuowaniu prac nad projektem budowy podwodnego łącznika i połączenia ich narodowych sieci energetycznych... więcej >>

Obniżka cen energii dla klientów indywidualnych RWE

Z okazji 10-lecia działalności koncernu RWE w Polsce RWE Polska obniży swoim klientom z grupy taryfowej G cenę taryfową za energię elektryczną. Od 1 lipca 2013 cena dla gospodarstw domowych spadnie o 4 proc... więcej >>

PGE: więcej energii z OZE, mniej ze współspalania

Portal reo.pl informuje, że produkcja energii z OZE w grupie PGE wzrosła w I kwartale tego roku o 7 proc. rdr. do 0,48 TWh z 0,45 TWh, a ze współspalania biomasy spadła o 33 proc. do 0,14 TWh z 0,21 TWh... więcej >>

Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej ma nowy zarząd

Obradujące w Gdańsku Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej powołało w dniu 16 maja 2013 nowy zarząd organizacji. Stanowisko prezesa zarządu PTMEW objął Mariusz Witoński... więcej >>

Powstanie nowy resort odpowiedzialny za energetykę?

Rada Gospodarcza przy premierze pracuje nad powołaniem nowego resortu. „Polityka” pisze, że pomysł miał narodzić się po rozmowach pomiędzy premierem Tuskiem, Janem Krzysztofem Bieleckich, który jest szefem Rady i Krzysztofem Kilianem, prezesem PGE... więcej >>

SEJ uruchomił elektrociepłownię zasilaną gazem koksowniczym

W koksowni Częstochowa Nowa uruchomiono wybudowaną przez Spółkę Energetyczną Jastrzębie pierwszą w Polsce elektrociepłownię zasilaną gazem koksowniczym... więcej >>

Co z polskim gazem z łupków?

„Rzeczpospolita” ocenia, że rezygnacja światowych potentatów, czyli Marathon Oil i Talisman Energy, a wcześniej Exxon Mobil z poszukiwania gazu w złożach łupkowych w Polsce może niepokoić... więcej >>

Coraz więcej zmian sprzedawców na rynku gazu

W pierwszym kwartale 2013 roku na zmianę sprzedawcy gazu zdecydowały się 122 podmioty. Jest to stosunkowo duża dynamika zmian biorąc pod uwagę wcześniejsze lata na rynku gazu... więcej >>

Elektrownia Turów: koniec budowy instalacji odpylania

W Elektrowni Turów zakończyła się budowa nowej instalacji odpylania dla bloku nr 1. Prace wykonano w ramach działań odtwórczych po awarii z lipca 2012 roku... więcej >>

Fabryka elementów do platform wiertniczych powstanie w Opolu

W Opolu wmurowano kamień węgielny pod budowę fabryki elementów wykorzystywanych do budowy platform wiertniczych na całym świecie. Koszt budowy to 20 mln zł... więcej >>

IGCP przeciwko gospodarce niskowęglowej

„Puls Biznesu” pisze, że Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP) zamierza zgłosić uwagi branży do tzw. Zielonej Księgi Komisji Europejskiej. Izba chce, aby w dokumencie zapis o gospodarce niskowęglowej zastąpiono określeniem gospodarka niskoemisyjna... więcej >>

KW zwiększy wykorzystanie metanu z kopalń

Kompania Węglowa w ciągu najbliższych siedmiu lat chce aż o 70 proc. zwiększyć stopień gospodarczego wykorzystania metanu pochodzącego z odmetanowania kopalń. Ilość gazu ujmowanego w specjalne instalacje wzrośnie o 35 proc... więcej >>

Geofizyka Toruń wykona badania bloków koncesyjnych „Łódź” i „Sieradz”

W związku z kontynuacją prac poszukiwawczych w centralnej Polsce, ORLEN Upstream rozpisał przetarg na wykonanie badań sejsmicznych 2D na obszarze bloków koncesyjnych „Łódź” i „Sieradz”. Badania wykona Geofizyka Toruń... więcej >>

Kolejny producent samochodów elektrycznych w USA zbankrutował

Kolejny amerykański producent samochodów z napędem elektrycznym, kalifornijska spółka Coda Holdings, ogłosił bankructwo... więcej >>

Krok bliżej w stronę budowy kopalni węgla brunatnego pod Legnicą

Rada Gminy Wiejskiej Lubin, która sprzeciwia się budowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego między Lubinem a Legnicą, może zostać odwołana... więcej >>

Powstał sojusz Energia Morza Północnego na rzecz Platformy Gazowej

Jedenaście europejskich spółek połączyło swoje siły w nowoutworzonym sojuszu o nazwie North Sea Power to Gas Platform (Energia Morza Północnego na rzecz Platformy Gazowej) – w skrócie P2G... więcej >>

Ukraina będzie importować gaz rzez Słowację

Po obradach okrągłego stołu Komisji Europejskiej, które dotyczyły przyszłości ukraińskich gazociągów tranzytowych, ukraiński minister energetyki Eduard Stawycki powiedział, że 15 maja rozpoczną się testowe dostawy gazu na Ukrainę poprzez Słowację... więcej >>

Zapasy ropy w USA wzrosły o 6,7 mln baryłek

Amerykański Departament Energii (DoE) poinformował, że zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ostatnim czasie o 6,7 mln baryłek, czyli 1,7 proc., do 395,28 mln baryłek... więcej >>

Financial Times: Gaz łupkowy zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne

W opinii Financial Times, jeśli potwierdzą się szacunki co do wielkości złóż gazu łupkowego, przyniesie on Polsce, tani gaz, nowe miejsca pracy i lepszą pozycję negocjacyjną z Gazpromem... więcej >>

Koniec procesu pozyskiwania finansowania dla inwestycji EC Stalowa Wola

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz TAURON Polska Energia zakończyły proces pozyskiwania finansowania dla projektu budowy największej w Polsce elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli... więcej >>

Lubelskie gminy kupiły energię na licytacji elektronicznej

Trzy lubelskie gminy zaoszczędzą ponad 400 tysięcy zł na kosztach zakupu energii elektrycznej kupując ją w trybie licytacji elektronicznej, w której wzięło udział pięć podmiotów... więcej >>

PKN Orlen nie przestanie szukać gazu i ropy

PKN Orlen pracuje nad przygotowaniami do kolejnych odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego, które zostaną wykonane w II i III kwartale 2013 r. Spółka poszuka także konwencjonalnych złóż gazu i ropy... więcej >>

W Krakowie powstanie centrum usług wspólnych RWE

„Puls Biznesu” informuje, że RWE Polska otworzy w Krakowie centrum usług wspólnych koncernu. Projekt pilotażowy ruszy jeszcze w tym roku... więcej >>

Zniknie spółka PGE Energia Jądrowa

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetyczna poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia PGE z jednostką zależną PGE Energia Jądrowa. Program jądrowy będzie realizować spółka celowa PGE EJ1... więcej >>

Energetyka jądrowa zeszła na drugi plan

„Rzeczpospolita” pisze, że zamieszanie z memorandum w sprawie nowego połączenia gazowego przedłuża trwającą stagnację wokół projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej... więcej >>

Energia z OZE w 2012 roku

Portal reo.pl informuje, że z wypowiedzi wiceprezesa URE Macieja Bando wynika, iż w 2012 r. z OZE, łącznie ze współspalaniem wyprodukowano ok. 13,8 TWh energii, czyli o ok. 0,9 TWh więcej niż w 2011 r... więcej >>

Koniec oceny wniosków o wsparcie dla łupkowych technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego konkursu Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Pozytywne oceny otrzymało 13 projektów... więcej >>

Minister środowiska powołał dyrektora PIG-PIB

Minister środowiska Marcin Korolec z dniem 15 kwietnia 2013 r. powołał na dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego sprawującego obecnie tą funkcje prof. Jerzego Nawrockiego... więcej >>

OZE otrzyma wsparcie w latach 2014-2020

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk poinformowała, że w przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ministerstwo przewiduje wsparcie dla OZE... więcej >>

PGE Dystrybucja zdobyła kolejne 10 tys. odbiorców

PGE Dystrybucja w okresie od stycznia do marca 2013 roku przyłączyła do sieci ponad 10 tys. nowych odbiorców. Ponadto w I kwartale br. w spółce określono 26 warunków przyłączenia dla wytwórców z mocą 20 MW zaliczanych do odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Połączenie łódzkich oddziałów PGE Obrót

W siedzibie Oddziału II PGE Obrót w Łodzi 18 kwietnia odbyło się spotkanie pracodawców z przedstawicielami ośmiu związków zawodowych. Rozmowy dotyczyły planowanego połączenia dwóch łódzkich oddziałów... więcej >>

Dopłaty do energii elektrycznej dla najuboższych

„Polska Głos Wielkopolski” pisze, że uchwalenie poselskiego projektu Prawa energetycznego w obecnym kształcie nie poprawi sytuacji tzw. odbiorców wrażliwych... więcej >>

Energa trafi na parkiet przed wakacjami?

„Gazeta Wyborcza” informuje, że Energa powinna wejść na warszawską giełdę jeszcze przed wakacjami. Problemem jest wolne tempo przygotowań do sprzedaży akcji... więcej >>

JSW: koncesja na wydobycie przez kopalnię Krupiński do 2030 roku

Minister środowiska przyznał Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) nową koncesję na wydobywanie węgla i metanu w kopalni Krupiński w Suszcu. Dzięki temu kopalnia będzie mogła prowadzić tam wydobycie do końca 2030 r. Dotychczasowa koncesja wygasała z końcem 2015 r... więcej >>

Nowy GPZ Enei Operatora

9 kwietnia symbolicznie otworzono działającą już stację 110/15 kV Włoszakowice. Nowa inwestycja ma znacząco poprawić poziom bezpieczeństwa energetycznego gmin Włoszakowice, Śmigiel i Święciechowa oraz umożliwić rozwój tego obszaru... więcej >>

Prezes URE wygrał w postępowaniu sądowym dot. KDT

10 kwietnia Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie korekty kosztów osieroconych za 2009 r. dla Enei Wytwarzanie. Sąd uznał argumenty zaprezentowane przez regulatora za słuszne i wydał korzystne dla URE orzeczenie... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej w marcu wzrosło

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w marcu o 2,2 proc. rdr i wyniosło 13.993 GWh. Z danych PSE wynika, że w okresie styczeń-marzec zużycie spadło o 1,8 proc. i wyniosło 41.578 GWh... więcej >>

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w I kwartale

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w obrocie pozagiełdowym w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosła 195,52 zł/MWh wobec 202,12 zł/MWh w IV kwartale 2012 roku... więcej >>

Ideon złożył wniosek o upadłość

Nieradzący sobie z kłopotami finansowymi Ideon złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu... więcej >>

MSP: PGNiG powinno wykonywać średnio 50 odwiertów rocznie

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział, że jego resort chce, aby PGNiG docelowo wykonywało średnio około 50 odwiertów rocznie i zwiększyło roczne wydobycie gazu do 6-7 mld m sześc. z 4,4 mld m sześc. obecnie... więcej >>

PGE: projekty retrofitu o łącznej wartości ok. 13 mld zł

Tadeusz Witos, wiceprezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna powiedział, że PGE realizuje projekty retrofitu, czyli modernizacji i doposażenia bloków elektrowni o łącznej wartości ok. 13 mld zł... więcej >>

Połączono spółki Taurona

W wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych Wrocław oraz Tauron Serwis GZE, 2 kwietnia powstała spółka Tauron Dystrybucja Serwis, której właścicielem jest Tauron Dystrybucja... więcej >>

Projekt KE dot. dofinansowania infrastruktury gazowej został notyfikowany

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta notyfikował Komisji Europejskiej projekt pomocy publicznej dla Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System. Chodzi o dofinansowanie budowy gazowej infrastruktury przesyłowej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Rekordowa kara dla brytyjskiej spółki SSE

Brytyjska spółka SSE, która jest jedną z sześciu największych dostawców energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, została ukarana przez regulatora... więcej >>

Bogdanka sprzeda Enei Wytwarzanie więcej węgla

LW „Bogdanka” poinformowała, że 29 marca 2013 roku podpisała nowy kontrakt oraz aneksy do obecnych umów na dostawę węgla energetycznego do Enei Wytwarzanie... więcej >>

Branża wodociągowa pomoże przy wydobywaniu gazu łupkowego

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zrzeszająca ponad czterysta firm wodociągowych chce współpracować z branżą łupkową i monitorować wpływ eksploatacji gazu na gospodarkę wodno-ściekową oraz przeciwdziałać ewentualnym zagrożeniom... więcej >>

KE podsumowała postępy w zakresie OZE

Komisja przyjęła sprawozdanie zawierające ocenę postępów krajów UE w realizacji celów w zakresie energii odnawialnej. W dokumencie podsumowano również wykorzystanie biopaliw i biopłynów w UE... więcej >>

Kielce: od 1 kwietnia droższe ciepło

Mieszkańcy Kielc zapłacą średnio o 50 złotych więcej w skali roku za ciepło. Ceny wzrosną od 1 kwietnia i to pierwsza taka podwyżka w tym sezonie. Wyższych rachunków muszą się spodziewać mieszkańcy wszystkich dużych osiedli, które korzystają z ciepła produkowanego przez PGE Elektrociepłownię Kielce... więcej >>

PGNiG zwiększyło dostawy gazu od Gazpromu

Z powodu niższych niż zwykle w tej części roku temperatur Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zmuszone było wystąpić do Gazpromu o czasowe zwiększenie dostaw gazu... więcej >>

PZU ubezpieczy budowę bloków w Elektrowni Kozienice

„Puls Biznesu” informuje, że konsorcjum, którego liderem jest PZU ubezpieczy budowę nowych bloków w Elektrowni Kozienice... więcej >>

Dziewięciu chętnych na budowę elektrowni gazowej w Grudziądzu

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że dziewięć konsorcjów jest zainteresowanych budową pod klucz bloku gazowo-parowego o mocy 420–600 MW w Grudziądzu. Inwestycję o wartości ok. 1,5 mld zł realizuje Energa... więcej >>

Jak najwięcej zysku JSW ma pozostać na inwestycje

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że resort gospodarki chce, by jak najwięcej zysku JSW pozostało na inwestycje, ale jednocześnie liczy, że propozycja firmy będzie satysfakcjonująca dla Skarbu Państwa... więcej >>

PGNiG odebrało kopalnię LMG

PBG oraz PGNiG podpisały protokół końcowy odbioru kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Miedzychód-Grotów (LMG). Jak podkreśla PBG odbiór inwestycji nastąpił na blisko trzy tygodnie przed terminem, planowano go na 10 kwietnia 2013 roku... więcej >>

RWE sprzedało udziały w dwóch farmach wiatrowych

Wchodząca w skład niemieckiej grupy energetycznej RWE spółka RWE Innogy poinformowała o transakcji sprzedaży części należących do niej udziałów w dwóch, zlokalizowanych na ternie Wielkiej Brytanii, farmach wiatrowych – morskiej Rhyl Flats i lądowej Little Court Cheyne... więcej >>

Trzech chętnych na stanowisko prezesa KHW

Rzecznik prasowy KHW Wojciech Jaros poinformował, że trzy osoby kandydują na stanowisko prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego. Przedstawiciele rady nadzorczej holdingu otworzyli 25 kopert ze zgłoszeniami na stanowiska prezesa i jego trzech zastępców... więcej >>

Wzrost produkcji energii elektrycznej z OZE

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że w Polsce w 2012 roku wyprodukowano blisko 16,8 TWh energii elektrycznej z odnawialnych źródeł wobec ponad 12,9 TWh rok wcześniej. Moce krajowej energetyki odnawialnej przekroczyły 4,4 tys. MW... więcej >>

13 tys. odbiorców skorzystało z prawa wyboru sprzedawcy w styczniu

Urząd Regulacji Energetyki podał, że w styczniu 2013 r. z prawa zmiany sprzedawcy energii elektrycznej skorzystało prawie 13,1 tys. odbiorców. Około 6 tys. to odbiorcy przemysłowi, a ponad 7 tys. to gospodarstwa domowe... więcej >>

Brak nieprawidłowości na rynku zielonych certyfikatów

Komisja Nadzoru Finansowego nie stwierdziła nieprawidłowości na rynku zielonych certyfikatów. KNF zainteresowała się handlem zielonymi certyfikatami na TGE po tym, jak w ciągu dwóch sesji ich cena podskoczyła o 70 proc., a następnie mocno spadła... więcej >>

Duże oszczędności w wyniku wspólnych zakupów

W 2012 roku PGE Dystrybucja zaoszczędziła ponad 50 mln zł w wyniku wspólnych postępowań zakupowych. Centralizacja zakupów to jeden z programów redukcji kosztów funkcjonowania spółki... więcej >>

JSW zwiększy wydobycie węgla

JSW informuje, że zamierza w tym roku zwiększyć wydobycie węgla o 0,5 proc., do 13,525 mln ton. Chce zwiększyć udział produkcji węgla koksowego do 74,3 proc... więcej >>

Niższa EBITDA Tauronu

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu poinformował, że EBITDA Tauronu w 2013 roku będzie niższa niż w ubiegłym roku... więcej >>

Połączenie łódzkich oddziałów PGE Obrót

Dwa łódzkie oddziały PGE Obrót mają zostać połączone. Paweł Prządka, prezesa zarządu spółki spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami związków zawodowych... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej w lutym

Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w lutym 2013 r. o 9,5 proc. rdr i wyniosło 12.930 GWh... więcej >>

42 otwory poszukiwawcze gazu łupkowego

Ministerstwo Środowiska podało w komunikacie, ze do 4 marca wykonano 42 otwory poszukiwawcze gazu z łupków. Obecnie w trakcie wiercenia są kolejne dwa... więcej >>

EBI: miliard EUR na polską energetykę

Europejski Bank Inwestycyjny planuje w tym roku udzielić kredytów o wartości co najmniej 1 mld EUR na finansowanie inwestycji w polskiej energetyce... więcej >>

Gminy samodzielnie ustalają bezpieczną odległość elektrowni wiatrowych od domów

„Nasz Dziennik” pisze, że z powodu braku ustawy regulującej bezpieczną odległość elektrowni wiatrowych od domów, gminy określają ją samodzielnie... więcej >>

Kolejna wersja modelu kształtowania taryf dla ciepła

Urząd Regulacji Energetyki w ramach konsultacji modelu zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału na lata 2013-2015 opublikował kolejną wersję tego dokumentu... więcej >>

Ostateczne oferty budowy gdańskiego terminala

Komisja przetargowa PERN „Przyjaźń” otworzyła ostateczne oferty na budowę terminala naftowego w Gdańsku. Wszystkie oferty mieszczą się w zakładanym budżecie... więcej >>

PGNiG: centrum usług wspólnych z siedzibą w Lublinie

„Polska Kurier Lubelski” pisze, że nowa spółka-córka PGNiG tworzona właśnie w Lublinie, przejmie niebawem od koncernu finanse i księgowość, kadry i płace, informatykę i telekomunikację oraz zakupy. Będzie obsługiwać pracowników PGNiG z całej Polski... więcej >>

Polska została członkiem Koalicji na Rzecz Klimatu i Czystego Powietrza

Polska została pełnoprawnym partnerem Koalicji na Rzecz Klimatu i Czystego Powietrza (Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants – CCAC)... więcej >>

Fabryka przydomowych elektrowni wiatrowych

W Bielsku Podlaskim powstała pierwsza hala fabryki, w której produkowane będą małe, przydomowe elektrownie wiatrowe. Firma Polbud Eko Energia zamierza postawić jeszcze dwie hale produkcyjne... więcej >>

Fundusz Inovo zainteresowany inwestycjami w OZE

Fundusz Inovo zamierza inwestować w projekty z zakresu energetyki odnawialnej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał funduszu docelowo ma osiągnąć poziom około 100 mln zł... więcej >>

PGE Dystrybucja: lepsze wskaźniki ciągłości zasilania

W 2012 roku PGE Dystrybucja, w porównaniu do roku 2011, poprawiła wskaźnik SAIDI o 10 proc, czyli skróciła czas przerw w dostawach energii elektrycznej. Poprawie o 20 proc. uległ także wskaźnik SAIFI, dotyczący zmniejszenia liczby przerw w dostawach prądu... więcej >>

PIG przyłącza się do Platformy Informacyjnej Gazu z Łupków

Państwowy Instytut Geologiczny dołącza do Platformy Informacyjnej Gazu z Łupków. PIG wyjaśnia, że umożliwi mu to udział w międzynarodowym programie, który będzie odgrywać coraz większą rolę w debacie publicznej o technicznych i środowiskowych aspektach poszukiwań i wydobycia gazu z łupków... więcej >>

Przetarg na białe certyfikaty

28 lutego 2013 roku komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE dokonała otwarcia ofert w pierwszym przygotowanym przez regulatora postępowaniu na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej... więcej >>

Umowa na zakup węgla dla Taurona

1 marca Tauron Polska Energia podpisał trzyletnią umowę z Kompanią Węglową na dostawy węgla dla spółek Grupy. Wartość kontraktu szacowana jest na 2,4 mld zł. Umowa zastępuje dotychczasowy kontrakt podpisany w roku 2010... więcej >>

Wzrosło zużycie energii elektrycznej

Z danych PSE wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w styczniu 2013 r. o 1,6 proc. rdr i wyniosło 14.604 GWh... więcej >>

Energa ma szansę na kredyt na rozwój dystrybucji

EBOR zastanawia się nad udzieleniem spółce Energa nawet 800 mln zł długoterminowego kredytu na rozwój dystrybucji. Kredyt ma wesprzeć finansowanie programu inwestycyjnego Energa Operator wartego 5,2 mld zł w okresie 2012-2015... więcej >>

Kolejne wiercenia w poszukiwaniu gazu z łupków

Spółka Wisent Oil & Gas rozpoczęła prace nad odwiertem w celu poszukiwania gazu ze złóż łupkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego... więcej >>

Kompania Węglowa: produkcja węgla koksowego zostanie zwiększona

Kompania Węglowa, która wyspecjalizowała się w produkcji węgla energetycznego dla elektrowni oraz odbiorców komunalnych i indywidualnych, zamierza w tym roku o ponad połowę zwiększyć wydobycie węgla koksowego... więcej >>

Modernizacja terminalu LPG w Sokółce

Orlen Gaz, spółka z grupy PKN Orlen, ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej planowanej modernizacji terminalu LPG w Sokółce na Podlasiu. To największy i jeden z najnowocześniejszych lądowych terminali LPG w kraju... więcej >>

PIP wspomoże budowę korytarza Północ – Południe

Gaz-System przygotowuje się do budowy polskich odcinków tzw. korytarza Północ – Południe, który będzie współfinansowany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe... więcej >>

Rekultywacja terenu po olsztyńskiej gazowni

Rekultywacja terenów w centrum Olsztyna po gazowni kosztować ma 6,3 mln zł. Aby zapobiec katastrofie ekologicznej usunięto zanieczyszczoną ziemię oraz zbiorniki ze smołami pogazowymi. Planuje się także odpompowanie skażonych wód gruntowych... więcej >>

Tauron: wydatki na inwestycje przekroczą 4 mld zł

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu poinformował, że nakłady inwestycyjne grupy Tauron wyniosą w tym roku ponad 4 mld zł. Rekomendacja zarządu dotycząca dywidendy za 2012 rok może być uzależniona od potencjalnego zaangażowania Polskich Inwestycji Rozwojowych w finansowanie programu inwestycyjnego grupy... więcej >>

Ceny węgla energetycznego spadną

Prezes JSW Jarosław Zagórowski powiedział, że ceny węgla energetycznego w JSW mogą spaść w tym roku w kontraktach rocznych o ok. 10 proc... więcej >>

Chorzów będzie kształcić przyszłych górników

Dawna szkoła górnicza, obecnie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie, po 20 latach przerwy powraca do kształcenia uczniów dla branży górniczej. We wrześniu pierwsi uczniowie rozpoczną naukę... więcej >>

Konkurs na członków zarządu Enei

Rada Nadzorcza spółki przeprowadzi konkurs na członków nowego Zarządu Enea SA. Kadencja obecnego zarządu upływa 17 kwietnia 2013 roku... więcej >>

PGNiG: liczba spółek w grupie spadnie

„Parkiet” informuje, że do końca przyszłego roku liczba spółek wchodzących w skład GK Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spadnie prawie czterokrotnie... więcej >>

Pięciu chętnych na akcje PSK Rzeszów

Resort skarbu w komunikacie informuje, że pięć ofert kupna ponad 85 proc. akcji przedsiębiorstwa PSK Rzeszów w Rzeszowie wpłynęło do Ministerstwa Skarbu Państwa... więcej >>

Umowa na budowę najważniejszego elementu połączenia Polska – Litwa

15 lutego br. na Litwie, przedstawiciele litewskiego operatora sieci przesyłowej Litgrid oraz firmy ABB podpisali umowę na budowę w miejscowości Alytus stacji przekształtnikowej prądu stałego wraz z rozdzielnią 400kV... więcej >>

Energetyka zredukuje zatrudnienie i oszczędzi 500 mln zł

„Dziennik Gazeta Prawna” szacuje, że oszczędności uzyskane dzięki redukcji zatrudnienia w PGE, Tauronie, Enei i Enerdze mogą w tym roku przekroczyć pół miliarda zł... więcej >>

Kraków powalczy ze smogiem

Władze Krakowa zamierzają wydać ponad 130 mln złotych w ciągu pięciu lat i dodatkowo zwiększyć budżet do ponad 20 mln złotych w 2013 roku na likwidację smogu w mieście... więcej >>

Lotos: 1 mld zł na inwestycje w tym roku

Mariusz Machajewski, wiceprezes Lotosu poinformował, że tegoroczny CAPEX grupy Lotos wyniesie ponad 1 mld zł. Wydatki będą poniesione głównie na wydobycie, rozwój stacji i inwestycje modernizacyjne... więcej >>

Nowy statut URE

Urząd Regulacji Energetyki funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej. Zmiany zostały wprowadzone Statutem Urzędu Regulacji Energetyki, nadanym przez Ministra Gospodarki w dniu 6 lutego... więcej >>

Projekt dyrektywy o atakach cybernetycznych na energetykę

Komisja Europejska przedstawiła propozycję dyrektywy, zgodnie z którą europejskie firmy energetyczne będą musiały raportować władzom przypadki poważnych ataków cybernetycznych na swoje systemy... więcej >>

PSE: przetargi na cztery linie przesyłowe

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetargi na budowę czterech linii przesyłowych o łącznej długości ponad 320 km. Przedsięwzięcia mają być zrealizowane najpóźniej do połowy 2019 roku... więcej >>

To będzie trudny rok dla energetyki wiatrowej w UE

W ubiegłym roku zdolność produkcyjna energii wiatrowej w krajach Unii Europejskiej wzrosła, ale wiele wskazuje na to, że rok 2013 będzie dla branży dużym wyzwaniem... więcej >>

Ukraina otrzyma 308 mln euro pożyczki na restaurację sieci gazowej

Ukraina otrzyma pożyczkę w wysokości 308 mln euro na renowację odcinka Urengoi-Pomary-Użhorod będącego częścią tamtejszego systemu przesyłowego gazu... więcej >>

Konieczne informacje o energooszczędności urządzeń zużywających energię

Z dniem 1 lutego weszła w życie ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Nowe przepisy dotyczą wszystkich sprzedawców oferujących takie produkty na terenie Polski... więcej >>

Konkursy na stanowiska członków zarządu PGNiG

PGNiG poinformowało, że rada nadzorcza PGNiG rozpoczyna postępowanie konkursowe dotyczące wyboru członków zarządu spółki: wiceprezesa ds. finansowych oraz wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia... więcej >>

KW przyjmie do pracy wyłącznie absolwentów szkół i uczelni górniczych

Kompania Węglowa, która w ostatnich latach przyjęła do pracy 7,7 tys. osób spoza górnictwa, w tym roku ograniczy przyjęcia wyłącznie do absolwentów szkół i uczelni górniczych. Oznacza to zmniejszenie zatrudnienia na koniec roku o ponad 3,5 tys. osób... więcej >>

Poznańska grupa zakupowa energii zaoszczędziła duże pieniądze

Zrzeszająca około 300 podmiotów zorganizowana w Poznaniu grupa kupująca wspólnie energię elektryczną od PGE Obrót zaoszczędziła w ciągu ostatniego roku ok. 4,2 mln zł... więcej >>

Prywatyzacja Energi trudna bez ustawy o OZE

„Parkiet” pisze, że brak ustawy o odnawialnych źródłach energii ma negatywny wpływ na wycenę Energi i tym samym będzie utrudniał giełdowy debiut i prywatyzację spółki... więcej >>

Współpraca PGE i RWE

W komunikacie PGE czytamy, że przedstawiciele zarządów PGE Polskiej Grupy Energetycznej, RWE oraz RWE Polska podpisali list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju sektora energetycznego w Polsce... więcej >>

Elektrownia Opole zredukuje emisję NOx

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformowało, że wszystkie bloki Elektrowni Opole od 2015 roku będą spełniały wymagania unijnej Dyrektywy IED w zakresie emisji tlenków azotu... więcej >>

Elektrownia słoneczna w centrum sportu w Staszowie

Starostwo Powiatowe w Staszowie (Świętokrzyskie) przygotowało projekt instalacji ogniw fotowoltaicznych do zasilania w energię elektryczną nowopowstałego centrum sportu oraz szkoły. Przetarg na montaż instalacji ma odbyć się w marcu... więcej >>

Kompania Węglowa zwiększyła w styczniu sprzedaż węgla

Po raz pierwszy od wielu tygodni wzrosła sprzedaż węgla z Kompanii Węglowej. W drugiej połowie stycznia odbiorcy surowca z tej największej górniczej spółki kupują go średnio ok. 5 proc. więcej niż wcześniej... więcej >>

Niewielkie opóźnienia przy budowie terminala LNG w Świnoujściu

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że Gazoport w Świnoujściu będzie gotowy w 2014 r. Dodał, że opóźnienia w budowie zbiorników terminala są niewielkie... więcej >>

TGE: 82 proc. polskiej energii elektrycznej przeszło przez giełdę

TGE poinformowała, że obrót energią elektryczną w 2012 r. wyniósł prawie 134 TWh, co stanowi ponad 82 proc. energii wytworzonej w Polsce i ponad 84 proc. jej łącznego zużycia... więcej >>

Trójpak zostanie przyjęty przez rząd w tym kwartale

Komitet Rady Ministrów rozpatrzył projekt tzw. trójpaku energetycznego. Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział, że ostatecznie rząd powinien przyjąć pakiet ustaw i skierować je do Sejmu do końca tego kwartału... więcej >>

Zmiany w zarządzie Bogdanki

Bogdanka w komunikacie poinformował, że w związku z dokonaną już zmianą na stanowisku prezesa oraz nadchodzącym upływem kadencji dotychczasowego zarządu rada nadzorcza Bogdanki dokonała rekonstrukcji jego składu oraz powołała zarząd nowej kadencji... więcej >>

Nowoczesny zakład przetwarzania odpadów w gminie Kleszczów

Budowa Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w strefie przemysłowej w gminie Kleszczów kosztować ma około 220 mln zł. Zakład powinien ruszyć w przyszłym roku, rocznie będzie mógł przetwarzać ok. 140 tys. ton odpadów... więcej >>

Nowy prezes w EDF Rybnik

Serwis rybnik.com.pl informuje, że obecny prezes spółki EDF Rybnik Jerzy Chachuła, który kieruje Elektrownią od 12 lat, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska i od początku lutego ma objąć funkcję dyrektora ds. badań i rozwoju w EDF Polska... więcej >>

Transformatory od ABB trafią do Enei Operator

Enea Operator poinformowała, że do końca roku ABB ma dostarczyć jej około 1278 sztuk transformatorów średniego napięcia o mocy od 40 kVA do 1000 kVA. Przetarg został rozstrzygnięty w 2012 roku... więcej >>

URE: średnia cena prądu na rynku konkurencyjnym w IV kwartale

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w IV kwartale 2012 r. wyniosła 202,12 zł za MWh. W III kwartale średnia ta wynosiła 203,37 zł za MWh... więcej >>

Wolumen sprzedaży w PGNiG

PGNiG w komunikacie podaje, że wolumen sprzedaży gazu ziemnego w czwartym kwartale 2012 roku wyniósł szacunkowo 4,2 mld m sześc. W IV kwartale wolumen wydobycia gazu ziemnego wyniósł około 1,1 mld m sześc., a wolumen importu 3,1 mld m sześc... więcej >>

Zakaz palenia w piecach paliwami stałymi w Krakowie

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w liście do marszałka Małopolski wnioskuje o wprowadzenie w mieście zakazu palenia w piecach paliwami stałymi, w tym głównie węglem. W Krakowie wielokrotne przekraczane są normy zanieczyszczenia powietrza... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej spadło

Z danych PSE wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w grudniu 2012 r. o 0,88 proc. rdr i wyniosło 14.032 GWh. W okresie styczeń-grudzień zużycie spadło o 0,57 proc. i wyniosło 157.013 GWh... więcej >>

39 otworów poszukiwawczych gazu łupkowego

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że do 7 stycznia br. w Polsce wykonano 39 otworów poszukiwawczych gazu z łupków. Obecnie w trakcie wiercenia są trzy... więcej >>

Gazowe połączenie Polska-Litwa do końca 2017 roku

„Parkiet” pisze, że według ministra energii Litwy Jaroslava Neverovica, planowane połączenie gazowe między Polską i Litwą może powstać do końca 2017 roku... więcej >>

Milionowe inwestycje PSE w tym roku

PSE przeznaczy w tym roku na inwestycje około 720 mln zł. W latach 2014-2017 ma być to łącznie około 8 mld zł. Wśród najdroższych projektów, które mają być realizowane w najbliższych latach, jest budowa mostu energetycznego Polska - Litwa... więcej >>

PKN Orlen: przetarg na remont kotła w elektrociepłowni

PKN Orlen ogłosił przetarg na wybór wykonawcy prac remontowych kotła OOG-320 nr 1 w Zakładzie Elektrociepłowni płockiego koncernu. Remont planowany jest od 3 do 20 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec zmianie np. z przyczyn technicznych... więcej >>

PSE Operator zainwestuje w linie 10 mld zł

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że PSE Operator planuje wydać na inwestycje w latach 2013–2017 łączne ok. 10 mld zł. Za te pieniądze wybudowanych ma zostać ponad 4,5 tys. km nowych i zmodernizowanych ok. 800 km linii 400 kV oraz 260 km nowych i ok. 1,2 tys. km zmodernizowanych linii o napięciu 220 kV... więcej >>

Zmiana zarządu w PSEW

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej wybrało nowy zarząd. Najbardziej widoczną organizacją branży energetyki odnawialnej pokieruje przedstawiciel portugalskiego EDP Renováveis... więcej >>

Kompania Węglowa: Konkurs na wiceprezesa ds. finansów

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa firmy ds. ekonomiki i finansów. Konkurs ogłoszono po rezygnacji Bogusława Oleksego, który miał objąć to stanowisko z początkiem stycznia... więcej >>

Ponad 300 odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków

„Rzeczpospolita” pisze, że firmy poszukujące gazu w złożach łupkowych w Polsce planują wykonać ponad trzysta odwiertów... więcej >>

Prąd polsko-litewskim mostem energetycznym popłynie za trzy lata

Warta ok. 1,7 mld zł inwestycja, strategiczna dla Polski, Litwy i Unii Europejskiej, wkracza w kolejną fazę. Realizacja polsko-litewskiego mostu energetycznego zostanie zakończona prawdopodobnie zgodnie z planem... więcej >>

SEC został większościowym udziałowcem PEC w Myśliborzu

Szczecińska Energetyka Cieplna została większościowym udziałowcem w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Myśliborzu. To druga spółka ciepłownicza, w której SEC zakupił udziały w 2012 roku i już piąta w grupie... więcej >>

Spadło wydobycie gazu w Rosji

Służba statystyczna rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego poinformowała, że wydobycie gazu ziemnego w Rosji w 2012 roku spadło o 2,3 proc. i wyniosło 655 mld metrów sześciennych... więcej >>

Wyłączono blok nr 9 w Elektrowni Turów

31 grudnia ubiegłego roku w należącej do PGE GiEK Elektrowni Turów został wyłączony z eksploatacji blok nr 9. Jego wyłączenie wynika z konieczności realizacji zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej... więcej >>

3Legs Resources dowiercił się do złóż gazu łupkowego

Firma 3Legs Resources dowierciła się do złóż gazu łupkowego w Łebieniu i Strzeszewie na Pomorzu. Wyniki testów w obu odwiertach są bardzo obiecujące... więcej >>

ECO Kogeneracja: Nowa spółka w grupie

W Grupie Kapitałowej ECO utworzono kolejną spółkę. ECO Kogeneracja będzie się zajmowała przygotowaniem inwestycji i eksploatacją nowo budowanych elektrociepłowni w Grupie... więcej >>

Nowelizacja ustawy o emisji gazów cieplarnianych

Sejm znowelizował ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Zmiany mają usprawnić finansowanie zielonych inwestycji w Polsce ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych... więcej >>

PGNiG wycofa się z zagranicznych inwestycji

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że PGNiG zamierza skupić się na poszukiwaniach ropy i gazu w Polsce oraz Norwegii, dlatego spółka przymierza się do sprzedaży koncesji w Egipcie, Pakistanie i Libii... więcej >>

Termomodernizacja łódzkich szkół kosztowała ponad 17 mln zł

Władze Łodzi poinformowały, że ponad 17 mln zł kosztowała termomodernizacja i remonty szkół i placówek oświatowych w Łodzi w latach 2011-12. Dzięki tym inwestycjom miasto zaoszczędzi na ich ogrzewaniu ponad 1,16 mln zł rocznie... więcej >>

Zgoda na obniżkę taryfy gazowej dla PGNiG

URE wyraziło zgodę na obniżkę taryfy gazowej złożoną przez PGNiG. Nowa taryfa zgodnie z zapowiedziami wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r... więcej >>

LPEC: koniec modernizacji sieci ciepłowniczych

LPEC zgodnie z zawartymi umowami zakończył wszystkie prace budowlane na sieciach ciepłowniczych, przewidziane na 2012 rok w ramach realizowanego projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”... więcej >>

Nie będzie podwyżek cen energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nie wyrazi zgody na podwyżkę cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2013 roku. Minimalnie mogą jednak wzrosnąć opłaty dystrybucyjne... więcej >>

PGE Dystrybucja ma 60 tys. nowych odbiorców

PGE Dystrybucja w okresie od stycznia do listopada 2012 roku przyłączyła do sieci około 60 tys. odbiorców oraz wydała ponad 73 tys. warunków przyłączenia. W okresie 11 miesięcy br. spółka zrealizowała 62 przyłączenia OZE o łącznej mocy 112 MW... więcej >>

PKN Orlen ma zgodę na przejęcie Petrolotu

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad spółką Petrolot. Przejęcie kontroli nad Petrolotem UOKiK badał na prośbę przejmującej spółki, która złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o rozpatrzenie tej koncentracji przez polski urząd antymonopolowy... więcej >>

Polska gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2013 r.

Na trwającym w Dausze w Katarze szczycie klimatycznym ONZ zapadła oficjalna decyzja o powierzeniu organizacji przyszłorocznego szczytu Polsce... więcej >>

Powraca sprawa odległości wiatraków od zabudowań

„Rzeczpospolita” pisze, że w czerwcu parlamentarzyści ze specjalnie powołanego zespołu ds. energii wiatrowej zapowiedzieli, że zgłoszą projekt ustawy ograniczającej możliwości lokalizacji turbin wiatrowych. Wówczas projekt utknął w Sejmie, ale obecnie sprawa wraca... więcej >>

Konkurs na najlepsze projekty prac nad rozwojem technologii wydobycia gazu łupkowego

22 wnioski ramach pierwszego konkursu na najlepsze projekty prac nad rozwojem technologii wydobycia gazu łupkowego wpłynęły do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju... więcej >>

MPEC Olsztyn szuka inwestora, który wybuduje elektrociepłownię

Olsztyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej szuka inwestora, który do 2017 r. wybuduje nową elektrociepłownię. Jej koszt szacowany jest na 700 mln zł. Inwestycja ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego... więcej >>

NFOŚiGW chce sprywatyzować Geotermię Podhalańską

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce sprzedać posiadane przez siebie ponad 88 proc. udziałów w Geotermii Podhalańskiej. Planom tym solidarnie sprzeciwiają się samorządy Podhala, których miejscowości są ogrzewane wodami geotermalnymi, a także mają udziały w spółce... więcej >>

PGNiG wybrało ofertę na szczelinowanie w odwiercie Lubocino 2H

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w postępowaniu na udzielenie zamówienia na wykonanie szczelinowania i wywołaniu odwiertu Lubocino 2H wybrał jako najkorzystniejszą ofertę spółki Halliburton Company Germany GMBH... więcej >>

Premier: ewentualna podwyżka akcyzy na gaz będzie minimalna

Premier Donald Tusk poinformował, że ewentualna podwyżka akcyzy na gaz, która miałaby nastąpić w listopadzie przyszłego roku, będzie minimalna... więcej >>

Ruszyła budowa bloku energetycznego w Stalowej Woli

3 grudnia oficjalnie ruszyła budowa Elektrociepłowni w Stalowej Woli, wspólnego projektu Taurona i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa... więcej >>

Warunki przyłączenia bloku gazowo-parowego w EC Bydgoszcz

PSE Operator określił warunki przyłączenia kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 437 MW w Elektrociepłowni Bydgoszcz i przekazał je inwestorowi, którym jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna... więcej >>

Zasoby gazu łupkowego zostaną ponownie oszacowane

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że według Ministerstwa Środowiska dotychczasowe prognozy Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczące potencjalnych ilości gazu niekonwencjonalnego w polskich złożach będą korygowane w górę... więcej >>

Elektrociepłownia biogazowa w gdańskiej oczyszczalni ścieków

Przy Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód powstała elektrociepłownia pozyskująca energię z gazów pochodzących z osadów ściekowych. Inwestycja kosztowała ponad 23 mln zł... więcej >>

Energa OPEC modernizuje sieci

Energa OPEC kosztem 27,5 mln zł realizuje w Ostrołęce projekt przebudowy sieci ciepłowniczej. Spółka ma otrzymać pierwszą transzę unijnego dofinansowanie w wysokości 2,3 mln. Ze środków unijnych pochodzić ma ponad połowa pieniędzy na tą inwestycję... więcej >>

Fundusz Highlander Partners przejął łódzki ZREW

Łódzki zakład remontowo-produkcyjny transformatorów średnich mocy ZREW został przejęty od Polimex-Mostostal przez Fundusz Highlander Partners... więcej >>

Kompleks energetyczno-wydobywczy w woj. lubuskim

Radni sejmiku lubuskiego uchwalili nową strategię województwa. Zgodnie z nią na liście kluczowych dla województwa inwestycji znalazł się między innymi projekt pod nazwą „Budowa kompleksu energetyczno-wydobywczego Gubin-Brody wraz z towarzyszącą infrastrukturą”... więcej >>

Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

W Dzienniku Urzędowym UE 14 listopada br. została opublikowana przyjęta pod koniec października dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej... więcej >>

Rzeszów: sieć ciepłownicza do wymiany

Wymiana części magistrali ciepłowniczej w Rzeszowie kosztować będzie ponad 27,7 mln zł. Inwestycja została dofinansowana z unijnego programu Infrastruktura i Środowiska. Prace mają potrwać do 2015 r... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej w październiku spadło

PSE Operator poinformował, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w październiku 2012 r. o 1,35 proc. rdr i wyniosło 13.524 GWh... więcej >>

Dwie morskie konstrukcje wiertnicze trafią na Ukrainę

Agencja informacyjna Interfax-Ukraina poinformował, że singapurska spółka Keppel Fels Limited dostarczy na Ukrainę dwie morskie platformy wiertnicze o wartości 1,226 mld dolarów... więcej >>

Gazprom kupi niemiecki Wingas

Rosyjski Gazprom przejmie 100-proc. udziałów niemieckiej spółki Wingas. Udziały otrzyma od niemieckiego koncernu BASF, w zamian za złoża ropy i gazu na Syberii. Umowa zostanie sfinalizowana do końca 2013 roku... więcej >>

Kompania Węglowa wybrała dwóch nowych wiceprezesów

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej wybrała dwóch nowych wiceprezesów, którymi zostali Bogusław Oleksy i Wojciech Kotlarek. Obaj panowie zostaną powołani na stanowiska z początkiem przyszłego roku... więcej >>

Na polski rynek wchodzi Inter RAO UES

Litewska spółka Inter RAO Lietuva, która kontrolowana jest przez rosyjską grupę Inter RAO UES, powołała firmę IRL Polska, która ma rozwijać działalność rosyjskiej grupy w Polsce... więcej >>

Nowa inicjatywa: Wizja roku 2020 dla Europejskiego Odbiorcy Energii

Podczas trwającego w Londynie Obywatelskiego Forum Energii, Europejska Rada Regulatorów (CEER) wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Konsumentów (BEUC) ogłosiły wspólne stanowisko w sprawie „Wizji roku 2020 dla Europejskiego Odbiorcy Energii”... więcej >>

Problemy z OZE na Lubelszczyźnie

„Polska Kurier Lubelski” pisze, że niektóre zielone instalacje na Lubelszczyźnie mają problemy z włączeniem nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznej. PGE Dystrybucja odmawia wydania dla nich warunków przyłączenia... więcej >>

Grupowe zakupy energii

Aż 111 samorządów woj. dolnośląskiego i lubuskiego przystąpiło do wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Grupa zakupowa zebrała ponad 144 mln kilowatogodzin... więcej >>

Huty cierpią przez drogą energię

„Puls Biznesu” pisze, że polskie huty płacą nawet dwa razy więcej za energię niż ich konkurenci w Unii Europejskiej. Dziennik prezentuje dane zebrane przez hutniczą grupę Celsa... więcej >>

KOV liczy na szybkie rozpoczęcie produkcji z nowego odwiertu

Kulczyk Oil Ventures liczy na rozpoczęcie produkcji z odwiertu Krutogorowskoje-7 w II kwartale 2013 roku... więcej >>

Nawet 30 tys. ton węgla zapasu w Bogdance

Waldemar Bernaciak, członek zarządu spółki poinformował, że Bogdanka spodziewa się na koniec roku, że poziom zapasów węgla w spółce wyniesie od 20 do 30 tys. ton... więcej >>

Okrągły stół w sprawie odkrywek węgla brunatnego

W „Rzeczpospolitej” czytamy, że Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP do spraw społecznych zapowiedział doprowadzenie do debaty w sprawie nowych odkrywek węgla brunatnego w Polsce... więcej >>

PKN Orlen i PGNiG: dywidenda za rok 2012

Z wypowiedzi ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego wynika, że PKN Orlen i PGNiG mogą wypłacić dywidendę z zysku za 2012 rok... więcej >>

ING OFE kupił 5,6 mln akcji ZE PAK

ZE PAK w komunikacie poinformował, że ING OFE kupił w ofercie publicznej 5,6 mln akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, które stanowią 10,76 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki i głosach na jej WZ... więcej >>

Kopalnie KHW wydobędą 12,3 mln ton węgla

Katowicki Holding Węglowy informuje, że jego kopalnie wydobędą w tym roku ok. 12,2-12,3 mln ton węgla, czyli o kilka procent mniej niż przed rokiem... więcej >>

Minister skarbu: wydobycie gazu łupkowego jest bezpieczne

Mikołaj Budzanowski, minister skarbu postanowił udowodnić, że wydobycie gazu łupkowego będzie odbywało się za pomocą sprawdzonych i bezpiecznych dla środowiska metod... więcej >>

Nowa kampania reklamowa Enei

Nowa kampania reklamowa Enei, której twarzą będzie ambasador marki Michał Żebrowski wystartowała. Przez najbliższe dwa lata spółka będzie posługiwać się nowym hasłem „ENEA. Pełna energii”... więcej >>

Stypendia dla studentów Politechniki Gdańskiej od Energa-Operator

Ośmioro najlepszych studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej podpisało umowy stypendialne z Energa-Operator... więcej >>

ZA Puławy podpisały kontrakt z EGESA Grupa Energetyczna

ZA Puławy zawarły umowę dotyczącą zakupu gazu od EGESA Grupa Energetyczna w okresie od stycznia 2013 do stycznia 2014 roku. Szacunkowa wartość umowy to 131 mln zł... więcej >>

Dopuszczono do obrotu akcje ZE PAK

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” poinformował, że w dniu 26 października 2012 roku został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o dopuszczenie oraz wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 52.026.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym 40.020.000 akcji serii A1 oraz 12.006.000 akcji serii B1... więcej >>

Elektrownia słoneczna łódzkim szpitalu

Znajdującą się w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi największą w regionie łódzkim elektrownię słoneczną oddano do użytku... więcej >>

Nowa jednotorowa linia 110 kV

PGE Dystrybucja Oddział Warszawa i Powiat Przasnyski zawarły umowę o współpracy przy realizacji projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części Powiatu Przasnyskiego”... więcej >>

Obligacje Grupy Kapitałowej PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG... więcej >>

PKN Orlen w przyszłym roku zwiększy inwestycje

Wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk powiedział, że nakłady inwestycyjne PKN Orlen w 2013 roku będą wyższe niż tegoroczne inwestycje koncernu, które sięgnąć mają 2-2,5 mld zł... więcej >>

Polska na handlu emisjami może wiele zarobić

Ministerstwo Środowisko wstępnie szacuje, że w latach 2013-20 Polska zarobi na handlu emisjami nieco ponad 27 mld zł. „Puls Biznesu” zwraca uwagę, że wszystko zależy od liczby pozwoleń, jaką Polska uzyska w trzecim okresie rozliczeniowym Europejskiego Systemu Handlu Emisjami... więcej >>

Zachodniopomorskie instytucje kupią energię taniej

Prawie 30 instytucji, które znajdują się na terenie województwa zachodniopomorskiego będzie kupowało od przyszłego roku energię od jednego sprzedawcy, którym jest Enea. Odbiorcy za wspólne zakupy zapłacą o 15 proc. mniej... więcej >>

Covec przestawił najtańszą ofertę w przetargu na budowę bloku w Jaworznie

Złożono cztery oferty w przetargu na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno. Najtańszą, z ceną 4,9 mld zł brutto złożyło konsorcjum Covec. Na drugim miejscu jest oferta konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa z ceną 5,41 mld zł brutto... więcej >>

Do końca roku powstanie projekt ws. emerytur górniczych

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do końca roku będzie gotowy projekt ustawy w sprawie emerytur górniczych. Minister w radiowej Trójce powiedział, że konieczne jest precyzyjne określenie grupy stanowisk, którym powinno przysługiwać uprawnienie do emerytury górniczej... więcej >>

PGE bliskie uzyskania warunków przyłączenia farm wiatrowych na Bałtyku

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że PGE bliskie jest uzyskania pozytywnych warunków przyłączenia morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 1050 MW. Prezes Henryk Majchrzak przyznał, że do 11 listopada wydana zostanie jedna pozytywna decyzja na ok. 1000 MW... więcej >>

PGE Dystrybucja przyłączyła 45 tys. nowych odbiorców

Od stycznia do września 2012 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci prawie 45 tys. odbiorców, z czego ponad 44 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią ponad 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 3 nowych odbiorców... więcej >>

PGNiG: Wolumen sprzedaży gazu ziemnego wyniósł 2,5 mld m sześc.

PGNiG w komunikacie poinformowało, że wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez spółkę w III kw. 2012 r. wyniósł 2,5 mld metrów sześc. W III kw. 2012 roku wydobycie gazu ziemnego wyniosło ok. 1 mld m sześc. Import gazu ziemnego wyniósł około 2,1 mld m sześc., w tym z kierunku wschodniego ok. 1,8 mld m sześc... więcej >>

Zakończyła się budowa IOS bloków 1 i 2 w Elektrowni Bełchatów

Zakończył się trzymiesięczny ruch próbny nowo wybudowanej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) bloków 1 i 2 w PGE GiEK Oddział Elektrownia Bełchatów... więcej >>

Zimą może zabraknąć energii?

„Dziennik Gazeta Prawna” ostrzega, że silne mrozy w połączeniu z awariami elektrowni mogą spowodować przerwy w dostawach energii elektrycznej. Odczują to najpierw odbiorcy indywidualni... więcej >>

Elektrownia Halemba na sprzedaż

Tauron wytwarzanie wystawił na sprzedaż majątek Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej. Elektrownia Halemba wyposażona była w cztery bloki o mocy 50 MWe każdy, które zostały odstawione do zimnej rezerwy w 2006 roku... więcej >>

PGNIG: w tym roku jeszcze trzy odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego

Jacek Adamiak, zastępca dyrektora ds. robót geologicznych PGNiG poinformował, że jego spółka chce do końca 2012 roku rozpocząć jeszcze trzy odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego... więcej >>

Przetarg na energię elektryczną dla portów

Sześć firm energetycznych złożyło oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej dla portów w Szczecinie i Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) koordynuje przetarg w imieniu wszystkich portów... więcej >>

SPEC zmienił nazwę

Zaprezentowano nową identyfikację wizualną Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi będzie nosić nazwę Dalkia Warszawa... więcej >>

URE zweryfikuje biomasę agro

Urząd Regulacji Energetyki odnosząc się do informacji o możliwych nieprawidłowościach przy kwalifikowaniu paliw do biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, zdecydował o przeprowadzeniu weryfikacji tego typu paliwa stosowanego w jednostkach wytwórczych... więcej >>

Zablokowana budowa elektrociepłowni we Wrocławiu

Mieszkańcom jednej z miejscowości w sąsiadującej z Wrocławiem gminie Długołęka skutecznie udało się zablokować planowaną przez Fortum budowę nowej elektrociepłowni we Wrocławiu... więcej >>

Dofinansowanie dla centrum gospodarki odpadami w Domaszkowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże ponad 13,7 mln zł dofinansowania na rozbudowę Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach... więcej >>

Jakość paliw na stacjach benzynowych spada

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że ponad 5 proc. próbek paliw ciekłych skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku nie spełniało norm jakościowych. Dla porównania, w całym 2011 r. wskaźnik ten wyniósł blisko 3 proc... więcej >>

OSM ma nowych klientów

Wydzielona ze struktury PGNiG spółka Operator Systemu Magazynowania, która zarządza i udostępnia pojemności oraz moce instalacji magazynowych, pozyskuje nowych klientów... więcej >>

PGE Obrót dostarczy energię Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych

ZUS do końca stycznia 2015 roku będzie kupował energię elektryczną od PGE Obrót. W ramach przetargu spółka z Grupy PGE zaoferowała najlepsze warunki... więcej >>

Przetarg na energię elektryczną dla 10 gmin

10 gmin z terenu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego zamierza w 2013 r. kupić razem energię m.in. dla szkół, przedszkoli i budynków użyteczności publicznej. Stowarzyszenie właśnie ogłosiło przetarg na zakup i dystrybucję energii, która trafić ma do ok. 2 tys. obiektów... więcej >>

Wykonawca otrzymał plac pod budowę bloku w Kozienicach

Oficjalnie przekazano generalnemu wykonawcy plac pod budowę nowego bloku energetycznego w elektrowni Kozienice. Podpisanie przez strony umowy protokołu przekazania placu budowy oznacza rozpoczęcie cyklu budowy... więcej >>

Białostocki MPEC do prywatyzacji

Władze Białegostoku zamierzają sprywatyzować Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC). Planują sprzedać 100 proc. udziałów w tej komunalnej spółce... więcej >>

EDP: więcej inwestycji w Polsce, Rumunii i Brazylii

Grupa EDP rozpocznie w przyszłym roku w Rumunii budowę farm energetycznych zasilanych słońcem. W najbliższych latach władze portugalskiej firmy planują też nasilić przedsięwzięcia w Polsce i Brazylii... więcej >>

Kampania promująca oszczędzanie energii

Z początkiem października rozpoczęła się kampania społeczna Ministerstwa Środowiska „Wyłączamy prąd. Włączamy oszczędzanie”, która ma zachęcić do racjonalnego zużycia energii, a przez to ochrony środowiska i klimatu... więcej >>

Kulczyk przejmuje kontrolę nad PEP

Należąca do Jana Kulczyka Polenergia przejmie kontrolę nad spółką Polish Energy Partners. Spółka wyceniła pakiet akcji na 406 mln zł... więcej >>

Największa farma solarna w Polsce pod Zieloną Górą

Największa elektrownia solarna w kraju o mocy ok. 6 MW może powstać pod Zieloną Górą. Taką ofertę złożył Uniwersytetowi Zielonogórskiemu inwestor z branży OZE... więcej >>

Terminal LPG na Krymie

W należącym do autonomicznej republiki Krym na Ukrainie mieście Kercz otwarto terminal gazowy o mocy przepustowej 1 mln ton paliwa rocznie. Terminal będzie służyć do przepompowywania gazu skroplonego z cystern kolejowych do dalszego transportu drogą morską... więcej >>

Do końca 2013 roku rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy Elektrowni Puławy

Wojciech Kozak, członek zarządu Zakładów Azotowych Puławy poinformował, że przetarg na wybór wykonawcy dla budowy Elektrowni Puławy powinien zostać rozstrzygnięty do końca 2013 r., a na przełomie 2014 i 2015 r. powinna rozpocząć się budowa... więcej >>

Nowy system obsługi klienta w Enei

Enea podpisała kontrakt na kompleksowe wdrożenie oraz późniejsze utrzymanie zintegrowanego systemu obsługi klienta. System zaprojektuje, wykona i wdroży firma Infovide-Matrix... więcej >>

Opole prawdopodobnie sprzeda akcje ECO

„Nowa Trybuna Opolska” pisze, że władze Opola planują sprzedaż posiadanych 53 proc. akcji Energetyki Cieplnej Opolszczyzny... więcej >>

Powołano nowego prezesa Kogeneracji

Rada Nadzorcza wrocławskiej Kogeneracji na posiedzeniu w dniu 21 września br., powołała ze skutkiem na dzień 1 października br. nowego prezesa spółki. Funkcję tę obejmie Wojciech Heydel... więcej >>

Prof. Zalewska została szefową Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego podało, że prof. Agnieszka Zalewska stanie na czele Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. To pierwsza w historii kobieta i pierwsza Polka, która pokieruje badaniami w tym największym laboratorium naukowym Europy... więcej >>

SPEC zmienia nazwę

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariusz SPEC-u przegłosowało zmiany w statucie, które zakładają między innymi zmianę nazwy spółki na Dalkia Warszawa... więcej >>

Do 2019 roku dwukrotne zostanie zwiększone wydobycia gazu

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że celem stojącym przed PGNiG jest dwukrotne zwiększenie wydobycia gazu - z ponad 4 mld m sześc. rocznie od ponad 8 mld m sześc. Zdaniem ministra potrzeba do tego wielomiliardowych inwestycji... więcej >>

Elektrociepłownia Żerań będzie wyłączona do końca września

Wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc poinformował, że Elektrociepłownia Żerań, obecnie wyłączona z powodu pożaru, ma zostać ponownie uruchomiona do końca września. Straty spowodowane pożarem są wstępnie szacowane na około 5 mln zł... więcej >>

PGNiG: kolejne inwestycje w magazyny gazu

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa podjął decyzje o rozbudowie podziemnych magazynów gazu w Husowie i Brzeźnicy... więcej >>

Sprzedawcę energii w lipcu zmieniło blisko 12 tys. odbiorców

Z monitoringu URE wynika, że w lipcu liczba zmian sprzedawcy przeprowadzonych przez odbiorców z grupy taryfowej G gospodarstwa domowe wyniosła 5 288, a z grup A, B, C - 6 687... więcej >>

Umowa na sprzedaż gazu ze złoża Skarv

Spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, PGNiG Norway, sprzeda swoją część gazu ziemnego wydobytego ze złoża Skarv spółce PGNiG Sales &Trading. Umowa o wartości ok. 1,3 mld euro, dotycząca tej transakcji, została podpisana na 10 lat... więcej >>

URE: jednolita stawka za przekazywanie danych pomiarowych

Urząd Regulacji Energetyki po przeanalizowaniu stosowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych stawek oraz zasad rozliczeń związanych z realizacją umów na przekazywanie danych pomiarowych do OSP, zdecydował o ujednoliceniu stawki... więcej >>

Ceny energii biją kolejne rekordy

Notowania energii elektrycznej na rynku terminowym TGE pobiły kolejne rekordy. Ceny były rekordowo niskie. Trend spadkowy utrzymuje się już od blisko roku... więcej >>

Elektrownie nie mogą rozpocząć inwestycji przez opóźniające się przetargi

W „Dzienniku Gazeta Prawna” czytamy, że przetargi na budowę nowych bloków w elektrowniach, rozpoczęte jeszcze latach 2009 – 2010, miały zapewnić zakończenie inwestycji najpóźniej w 2016 r. Wiadomo już, że obecnie terminy te przesunęły się o co najmniej dwa lata... więcej >>

Enea łączy spółki wytwórcze

Poznańska grupa energetyczna konsoliduje swoje spółki wytwórcze. Nowa struktura organizacyjna ma przynieść jej oszczędności i większą konkurencyjność... więcej >>

Energa: Prywatyzacja w przyszłym roku

Sprzedaż akcji Energi jest główną transakcją prywatyzacyjną zaplanowaną przez ministerstwo skarbu na przyszły rok. Szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział, że plany prywatyzacyjne na przyszły rok nie uległy zmianie... więcej >>

Nowy szef CEZ-u w Polsce

Z dniem 1 września 2012 stanowisko country managera CEZ w Polsce objął Kamil Cermak, dotychczas pełniący funkcję prezesa zarządu i dyrektora generalnego CEZ ICT Services w Pradze. Zastąpił on Petra Ivanka, który funkcję country managera w Polsce pełnił od 2008 roku... więcej >>

Podatek akcyzowy na gaz powróci w przyszłym roku

„Puls Biznesu” przypomina, że w październiku przyszłego roku minie obowiązujący na podstawie unijnej dyrektywy okres zwolnienia gazu z podatku akcyzowego... więcej >>

Spółka jądrowa pod wodzą PGE

PGE, KGHM, Tauron i Enea podpisały list intencyjny w sprawie nabycia udziałów w spółce celowej, która zbuduje i będzie eksploatować elektrownię atomową. Prawdopodobnie 50 proc. plus jedną akcję w tej spółce obejmie PGE... więcej >>

50 mln opłat za miejsca pod morskie farmy wiatrowe

Należące do PGE Energia Odnawialna spółki celowe w lipcu i sierpniu 2012 roku wpłaciły około 50 mln zł opłat związanych z planowanymi przez Grupę inwestycjami w morskie farmy wiatrowe... więcej >>

Opracowano nową metodę wydobycia gazu łupkowego

Serwis „Wyborcza.biz” pisze, że opracowano nową metodę pozyskiwania gazu łupkowego, która według jej twórców pozwoli na jego efektywniejsze i tańsze wydobycie... więcej >>

PGE nie jest zainteresowane przejęciem PEP

Prezes PGE Krzysztof Kilian poinformował, że Polska Grupa Energetyczna na razie nie jest zainteresowana przejęciem Polish Energy Partners (PEP). Wezwanie na akcje PEP ogłosiła niedawno Polenergia Holding S.à r.l., z grupy Kulczyk Investments, ale media informowały wcześniej o zainteresowaniu tą spółką ze strony PGE... więcej >>

Produkcja irackiej ropy najwyższa od 2003 roku

Według Bank of America Merrill Lynch produkcja irackiej ropy przekroczyła w lipcu br. poziom 3 mln baryłek dziennie. To najwyższy poziom od amerykańskiego ataku na Irak i obalenia Saddama Husajna... więcej >>

Ukraiński rząd wspomoże energetykę

Rząd Ukrainy zatwierdził zmianę procedury wykorzystania funduszy budżetu państwa przewidzianych na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej poprzez zastosowanie mechanizmu udzielania tanich kredytów... więcej >>

Województwo podlaskie otrzyma 20,6 mln zł z UE na energię słoneczną

Samorządy z województwa podlaskiego mogą otrzymać na projekty dotyczące wykorzystania energii słonecznej 20,6 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej... więcej >>

IT zarobi na OZE

„Puls Biznesu” pisze, że instalowanie przez indywidualnych inwestorów oraz małe firmy paneli fotowoltaicznych lub wiatraków, co ma ułatwić ustawa o OZE, przyczyni się nie tylko do rozwoju rynku dla tych urządzeń, ale przyniesie również wymierne korzyści branży IT... więcej >>

Niebawem powstanie spółka celowa do budowy bloku w Blachowni

Tauron Polska Energia zamierza powołać wkrótce z KGHM Polska Miedź spółkę celową do budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia... więcej >>

Ruszają badania geologiczne PGNiG w rejonie Trzebiatowa

Badania, które mają na celu udokumentowanie ewentualnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego zleciło w rejonie Trzebiatowa (Zachodniopomorskie) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo... więcej >>

Tauron: emisja obligacji za 200 mln zł

Tauron Polska Energia nie wyklucza emisji obligacji w IV kw. tego roku o wartości minimum 200 mln zł. Wiceprezes Krzysztof Zawadzki wyjaśnił, że byłyby one przeznaczone dla inwestorów finansowych... więcej >>

W Legnicy powstanie elektrownia słoneczna

„Puls Biznesu” informuje, że firma Solar Park Kostomłoty planuje wybudować elektrownię słoneczną w Legnicy. Obecnie prowadzi rozmowy z władzami gminy na temat jej lokalizacji... więcej >>

Wsparcie OZE na Warmii i Mazurach

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs ramach którego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury można ubiegać się o dotację inwestycji w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej... więcej >>

Energomontaż-Południe ma ogromne długi

Energomontaż-Południe, jedna z największych firm branży energetycznej, złożyła wniosek o upadłość. Okazuje się, że ma kilkadziesiąt milionów złotych długów... więcej >>

Firmy mogą zużywać mniej energii, ale nie chcą inwestować

„Puls Biznesu” pisze, że firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą znacznie obniżyć zużycie energii, ale nie chcą inwestują w energooszczędne rozwiązania... więcej >>

Koniec prac nad odwiertami poszukiwawczymi na złożu Złoczew

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów poinformowała, że w ramach realizacji przyznanej przez ministerstwo środowiska koncesji z czerwca 2010 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego Złoczew zakończono prace wiertnicze... więcej >>

Poszukiwania gazu z łupków dadzą pracę

Z raportu Instytutu Kościuszki pod tytułem „Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski” wynika, że nawet 190 tys. osób może znaleźć pracę w ciągu najbliższej dekady przy poszukiwaniach gazu ze złóż łupkowych... więcej >>

Stadion Śląski zostanie przyłączony do sieci Tauron Ciepło

Tauron Ciepło podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę przyłączania do swojej sieci ciepłowniczej Stadionu Śląskiego. Dzięki stale ogrzewanej murawie boiska stadion będzie obiektem całorocznym... więcej >>

Ursus spodziewa się dobrych wyników Bioenergii Invest

Ursus w II półroczu spodziewa się bardzo pozytywnych wyników spółki zależnej Bioenergia Invest, która zajmuje się produkcją peletu ze słomy. Spółka liczy, że pozytywny efekt wprowadzania w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii... więcej >>

Elektrim sprzedał akcje ZE PAK

Elektrim sprzedał 174,8 tys. akcji Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin. Akcje ZE PAK za 48,9 mln zł trafiły do spółki Embud, której Elektrim jest prawie 100-procentowym właścicielem... więcej >>

Energetyka emituje obligacje warte miliardy

„Rzeczpospolita” szacuje, że w lipcu i czerwcu firmy z szeroko pojętej branży energetycznej zdecydowały się na programy emisji obligacji o wartości przekraczającej 5,1 mld zł... więcej >>

Falochron wschodni w Świnoujściu jest gotowy

Trwająca ponad 2 lata przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu, który m.in. osłoni powstający tu gazoport zakończyła się. Inwestycja poprawi też bezpieczeństwo żeglugi na podejściu do portów Szczecin-Świnoujście. Jej koszt to 42 mln zł... więcej >>

Giełda gazu powstanie później

„Parkiet” pisze, że giełda gazu zostanie uruchomiona pod koniec roku, a niej jak wcześniej zapowiadano we wrześniu. Powodem opóźnienia są braki formalne, które muszą zostać uzupełnione... więcej >>

Jest zgoda na zawiązanie spółki Elektrociepłownia Kędzierzyn

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie przez spółki PGNiG Termika oraz ZAK wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą Elektrociepłownia Kędzierzyn... więcej >>

JSW: milion euro za sprzedaż ERU

Jastrzębska Spółka Węglowa zarobiła około milion euro w ciągu czterech lat na sprzedaży japońskiej firmie tzw. jednostek zredukowanej emisji dwutlenku węgla. Powstają one dzięki przeliczeniu ilości metanu, który nie trafi do atmosfery, na redukcję emisji CO2... więcej >>

Wielkie koncerny nie wykluczają budowy elektrowni fotowoltaicznych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że zgodnie z zapisami jakie znalazły się w projekcie ustawy o OZE, za wyprodukowanie 1 MWh energii z fotowoltaiki producent będzie mógł zainkasować nawet 1000 zł. Perspektywa dużych dopłat wpłynęła na zainteresowanie wielkich koncernów tą formą energii... więcej >>

Budowa nowego bloku w Kozienicach ruszy jeszcze w tym roku

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa nowego bloku w elektrowni Kozienice. Do końca czwartego kwartału Enea wyda na ten cel ponad 500 mln zł, a w 2013 r. już miliard... więcej >>

Enea może dołączyć do inwestorów w elektrownię jądrową

„Parkiet” informuje, że oprócz KGHM i Taurona, również Enea może dołączyć do projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i przeznaczyć na ten cel kilka miliardów złotych... więcej >>

Obligacje PGNiG zadebiutowały na rynku Catalyst

Obligacje wyemitowane w czerwcu br. przez PGNiG zadebiutowały 30 lipca br. na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu BondSpot. Jest to największa „niebankowa” emisja notowana na tym rynku w Polsce... więcej >>

PGE zbuduje morskie farmy wiatrowe na Bałtyku

PGE uregulowała opłatę za wydanie pozwoleń na budowę i eksploatację sztucznych wysp na morzu dla trzech morskich farm wiatrowych. Termin wniesienia opłaty upływał 1 sierpnia... więcej >>

Ruszyły konsultacje publiczne ws. taryf dla ciepła

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął działania zmierzające do wypracowania jednolitych zasad sposobu ustalania i uwzględniania w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015 uzasadnionego zwrotu z kapitału... więcej >>

Tauron nie poddaje się ws. bloku w Blachowni

Niekorzystne opinie analityków nie wpłynęły na decyzję Taurona o kontynuacji współpracy z KGHM, która dotyczy budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia... więcej >>

Atomowe komitety informacyjne

Mieszkańcy gmin, w których zlokalizowane zostaną elektrownie jądrowe będą mogli tworzyć komitety informacyjne, które zapewnią im dostęp do bieżących informacji o funkcjonowaniu takich obiektów... więcej >>

Gazprom to najbardziej zyskowna firma na świecie

Magazyn Forbes uznał, że Gazprom, rosyjski monopolista gazowy jest najbardziej zyskowną spółką świata. Według amerykańskiego magazynu, w 2011 roku zysk rosyjskiego giganta gazowego wyniósł 44,46 mld dolarów... więcej >>

GUS: produkcja gazu ziemnego spadła

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja gazu ziemnego spadła w I poł. 2012 r. o 0,3% r/r... więcej >>

Spółka Ophir Energy znalazła gaz w Afryce

Ophir Energy, spółka która należy do portfela Jana Kulczyka, odkryła w Gwinei Równikowej potężne złoże gazu. Objętość nowo odkrytego złoża szacuje się na 22,6 mld m. sześć... więcej >>

Ustawa o OZE od 1 stycznia 2013 r.

Wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak powiedział, że jego resort chce, aby projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii został przyjęty przez parlament jeszcze w tym roku. Dzięki temu ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013 r... więcej >>

Zgoda KE na utworzenie wspólnej spółki przez KGHM i Taurona

Komisja Europejska udzieliła zgody na koncentrację kapitału Tauron Wytwarzanie i KGHM Polska Miedź, polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy celem budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia... więcej >>

Zmiana systemu wsparcia OZE ma przynieść oszczędności

Dyrektor Janusz Pilitowski z Ministerstwa Gospodarki poinformował, że zmiana systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) ma dać odbiorcom 700 mln zł oszczędności w 2013 roku, a do roku 2020 ok. 9,7 mld zł łącznie... więcej >>

Gazprom powoli zdobywa brytyjski rynek

„Rzeczpospolita” pisze, że Gazprom został wyłącznym dostawcą gazu i energii elektrycznej dla londyńskiego klubu Chelsea. Jest to kolejny mały, ale spektakularny krok rosyjskiego koncernu zmierzający do osiągnięcia zapisanego w swojej strategii rozwoju do 2015 r. celu, jakim jest 15 proc. udziału w brytyjskim rynku gazu... więcej >>

PSE Operator: przetarg na moce interwencyjne już niedługo

„Parkiet” pisze, że PSE Operator ogłosi w najbliższych miesiącach przetarg na 500 MW mocy interwencyjnych... więcej >>

SPEC zmienia nazwę na Dalkia Warszawa

„Puls Biznesu” informuje, że od sierpnia SPEC, czyli Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmieni nazwę na Dalkia Warszawa. To efekt prywatyzacji tej firmy... więcej >>

Tauron chce wykupić PKW

Koncern Tauron rozmawia na temat zwiększenia swojego zaangażowania w Południowym Koncernie Węglowym. Mniejszościowy pakiet akcji o wartości kilkuset milionów złotych może być wymieniony na mniejsze aktywa koncernu... więcej >>

UE dofinansuje projekty energetyczne

Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło poinformował, że Komisja Europejska potwierdziła przyznanie wsparcia dla budowy gazociągu Szczecin-Gdańsk i podziemnego magazynu gazu Kosakowo. Wartość dofinansowania to ok. 340 mln zł... więcej >>

ZE PAK został właścicielem kopalni

18 lipca minister skarbu przeniósł własność 85 - procentowych pakietów akcji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Konin na Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin... więcej >>

Elektrownia Połaniec kupi od Bogdanki węgiel

Elektrownia Połaniec z grupy GDF Suez oraz Lubelski Węgiel Bogdanka podpisały nową umowę na dostawy węgla energetycznego. Wartość umowy wynosi szacunkowo 2,857 mld zł netto... więcej >>

Nowa koncesja San Leon Energy

Spółka San Leon Energy poinformowała, że otrzymała kolejną koncesję na poszukiwania gazu w rejonie Bałtyku. Jest to druga koncesja San Leon w basenie Morza Bałtyckiego... więcej >>

Projekt przepisów ws. samodzielnego tankowania LPG

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu ustaliły zakres zmian w prawie, które umożliwią samoobsługę przy tankowaniu LPG. Według informacji resortu gospodarki, projekt nowych przepisów może być gotowy w sierpniu... więcej >>

Toruń: wspólny zakup energii elektrycznej

Gmina Miasta Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika zawarły porozumienie, zgodnie z którym wspólnie zakupią energię elektryczną. Celem wspólnego przetargu jest uzyskanie korzystnej ceny zakupu energii... więcej >>

Udział Skarbu Państwa w koncesjach na wydobywanie gazu łupkowego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że gotowa jest już ustawa o wydobywaniu i opodatkowaniu węglowodorów, która wprowadzi niespotykane dotąd w Polsce rozwiązanie, czyli obowiązek dzielenia się z państwem udziałami w koncesjach... więcej >>

Wniosek o przydział bezpłatnych emisji CO2 został zaakceptowany

Komisja Europejska zaakceptowała wniosek Polski o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) dla polskiego sektora energetycznego po roku 2012. Przydziały na ponad 404 mln ton pozwoleń na emisję CO2 dotyczą okresu 2013-2019 r... więcej >>

Do budżetu do końca 2016 roku trafi 14 mld zł ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2

Z projektu założeń projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, które zostało opracowane przez Ministerstwo Środowiska wynika, że przychody budżetu państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w 2012 roku wyniosą 651 mln zł, w 2013 roku 2.848,0 mln zł, w 2014 roku 3.096,0 mln zł, w 2015 roku 3.406,0 mln zł, a w 2016 roku 4.014,0 mln zł... więcej >>

Niebawem przetarg na generalnego wykonawcę elektrowni w Puławach

Wiceprezes Marian Rybak poinformował, że Zakłady Azotowe Puławy na przełomie lipca i sierpnia ogłoszą przetarg na generalnego wykonawcę elektrowni... więcej >>

Nowy podmiot w strukturach PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja rozpoczęła proces łączenia Oddziału Łódź Miasto i Oddziału Łódź Teren. Spółka utworzy nowy podmiot pod nazwą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź... więcej >>

PKP Energetyka odświeżyła zarząd

Zwyczajne walne zgromadzenie PKP Energetyki powołało nowy, trzyosobowy zarząd spółki. Ze starego składu pozostał jedynie prezes. Kadencja poprzedniego zarządu dobiegła końca... więcej >>

TGE ma nowego prezesa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Towarowej Giełdy Energii odwołało z funkcji Prezesa Zarządu Grzegorza Onichimowskiego i powołało na nie Ireneusza Łazora, dotychczasowego Prezesa Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych... więcej >>

Wysokość bonifikaty na energię elektryczną dla odbiorców wrażliwych

Z odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na interpelację poselską wynika, że bonifikata na energię elektryczną dla tzw. odbiorcy wrażliwego ma wynieść nie więcej niż 30 proc. wartości, otrzymanej przez przemnożenie limitu zużycia energii i średniej ceny, określanej przez URE... więcej >>

CP Energia zmienia nazwę na Duon

Sąd rejestrowy zatwierdził decyzję o zmianie nazwy podjętą przez akcjonariuszy spółki w maju bieżącego roku. Nazwa Duon ma odzwierciedlać funkcjonowanie spółki w oparciu o dwa produkty, czyli gaz ziemny i energię elektryczną... więcej >>

Kogeneracja: 67 proc. zysku na dywidendę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kogeneracji podjęło decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2011. Prawie 67 proc zysku netto za ubiegły rok przeznaczono na wypłatę dywidendy... więcej >>

Notowane na giełdzie firmy energetycznych na sprzedaż?

„Parkiet” pisze, że resort skarbu rozważa sprzedaż kolejnych pakietów akcji dużych spółek notowanych na GWP, a wśród nich Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Enei... więcej >>

Tauron Ekoenergia wybuduje farmę wiatrową Wicko

Tauron Ekoenergia podpisał umowę na budowę farmy wiatrowej Wicko o mocy 40 MW wraz z dostawą turbin. Umowę zawarto z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, firmą Aldesa... więcej >>

Umowa na budowę gazociągu trans kaspijskiego

Rosyjska agencja prasowa RIA Novosti poinformowała, że Unia Europejska w niedługim czasie podpisze umowę na budowę gazociągu transkaspijskiego. Deklaracje o szybkiej realizacji projektu złożyli ministrowie spraw zagranicznych wszystkich krajów członkowskich podczas spotkania w Luksemburgu... więcej >>

Wyższa dywidenda Enei

„Parkiet” pisze, że walne zgromadzenie akcjonariuszy Enei zadecydowało o wypłacie 211,89 mln zł dywidendy z zysku za ubiegły rok, co daje 0,48 zł na akcję. Dywidenda, która zostanie wypłacona stanowi prawie 60 proc. jednostkowego zysku netto... więcej >>

Bułgaria chce uruchomić własne źródła gazu ziemnego

Szef bułgarskiego resortu gospodarki i energetyki Delian Dobrew powiedział, że Bułgaria liczy, iż w ciągu kilku lat będzie zaspokajać około 30 proc. potrzeb w gaz ziemny z własnych źródeł... więcej >>

Enea chce utrzymać trend poprawy wyników

Wiceprezes Hubert Rozpędek powiedział, że Enea liczy, iż w drugim kwartale 2012 roku utrzyma trend poprawy wyników rok do roku z pierwszego kwartału 2012 roku... więcej >>

PGNiG: obligacje o wartości 2,5 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wyemitowało 19 czerwca br. obligacje o wartości 2,5 mld zł w ramach Programu emisji obligacji z 22 maja 2012 r... więcej >>

Postępowanie kwalifikacyjne na prezesa OLPP

Rada nadzorcza Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu - prezesa spółki. Zgłoszenia można składać do 9 lipca... więcej >>

Rzeszów kupuje energię w przetargu i oszczędza

W wyniku zorganizowanemu przetargowi na zakup energii elektrycznej, miasto Rzeszów zaoszczędzi prawie 728 tysięcy złotych. Najniższą cenę zaoferowała PGE Obrót... więcej >>

Spadło zużycie energii elektrycznej w maju

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w maju 2012 r. o 2,26 proc. rok do roku i wyniosło 12.257 GWh. W okresie styczeń-maj zużycie wzrosło o 0,61 proc. i wyniosło 67.051 GWh... więcej >>

Dalkia Łódź inwestuje i zwalnia

Dalkia Łódź sfinansuje m.in. zakończenie eksploatacji elektrociepłowni EC2 przy al. Politechniki, oraz planuje modernizację urządzeń i sieci cieplnej... więcej >>

Nowa komisja energetyczna w Sejmie

Komisja regulaminowa i spraw poselskich opowiedziała się za powołaniem w Sejmie komisji energetycznej. Komisja energii, surowców energetycznych i bezpieczeństwa energetycznego, którą proponuje PiS, miałaby zająć się polityką energetyczną państwa wraz z jej planowaniem, realizacją i nadzorem nad jej wykonywaniem... więcej >>

Prezes PSE Operator został Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej

Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator został wybrany na Przewodniczącego Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE)... więcej >>

System do zarządzania majątkiem sieciowym w Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja podpisał umowę na dostawę, wdrożenie i serwis systemu informatycznego do zarządzania majątkiem sieciowym. Wartość kontraktu to 78,89 mln zł netto... więcej >>

Vattenfall: miliardowe inwestycje w energetykę wiatrową

Szwedzki koncern energetyczny Vattenfall na lata 2012-2016 planuje inwestycje w energetykę wiatrową na poziomie 4,2 mld euro. Nowe farmy wiatrowe mają powstać w Danii, Holandii, Niemczech oraz Walii... więcej >>

Zysk PSE Operator podzielony

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak zatwierdził sprawozdania zarządów z działalności spółek, które ma w nadzorze właścicielskim i ich sprawozdania finansowe za 2011 r., oraz udzielił absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje w organach tych spółek w ubiegłym roku... więcej >>

Decyzja o połączeniu Tauronu z GZE

NWZ Tauronu podjęło decyzję o połączeniu spółki z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym (GZE). Tauron kupił Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny od Vattenfalla... więcej >>

Opóźnienia krajowej platformy handlu uprawnieniami do emisji CO2

Polska wyraziła chęć obrotu prawami do emisji CO2 na krajowej platformie, ale w początkowej fazie handel uprawnieniami ma się odbywać na platformie UE... więcej >>

PGNiG chce sfinalizować emisję obligacji

Wiceprezes PGNiG Sławomir Hinc poinformował, że spółka planuje sfinalizować emisję obligacji o wartości nawet 2 mld zł. Obligacje będą pochodziły z uchwalonego w maju 5-letniego programu emisji obligacji krajowych z 10-letnim terminem zapadalności, do kwoty 4,5 mld zł... więcej >>

Polska będzie się starać o import gazu skroplonego z USA

Agencja Bloomberg w oparciu o wypowiedź wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik informuje, że Polacy będą się starać o import LNG ze Stanów Zjednoczonych za pomocą budowanego terminalu w Świnoujściu... więcej >>

PSE Operator: dofinansowanie rozbudowy stacji elektroenergetycznej na Pomorzu

W Ministerstwie Gospodarki została zawarta umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbięcino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo”... więcej >>

Wiceminister gospodarki we władzach IRENA

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik została wybrana przewodniczącą Zespołu ds. wyboru projektów Międzynarodowej Agencji Energii Odnawianej IRENA... więcej >>

Badania wpływu na środowisko odwiertów eksploatacyjnych gazu łupkowego

Szef GDOŚ Michał Kiełsznia poinformował, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska całościowo przebada wpływ na środowisko wszystkich etapów pięciu wybranych odwiertów eksploatacyjnych gazu łupkowego. Na podstawie tych badań powstanie katalog dobrych praktyk... więcej >>

Ekoenergiz żąda od CP Energii zadośćuczynienia

CP Energia ujawniła, że w marcu spółka Ekoenergiz wezwała ją do próby ugodowej w sprawie nieupoważnionego przekazania i wykorzystania tajemnicy firmy... więcej >>

PGNiG racjonalizuje koszty

PGNiG będzie chciało obniżyć koszty na każdym poziomie działalności grupy poprzez redukcję zatrudnienia, wspólne zakupy na poziomie grupy oraz sprzedaż majątku... więcej >>

PKN Orlen: kilkaset mln złotych na poszukiwania gazu łupkowego

Jeszcze w tym roku PKN Orlen zamierza wykonać na dwóch koncesjach otwory poziome ze szczelinowaniem i na pięciu koncesjach otwory pionowe... więcej >>

Polska otrzymała upomnienie od KE

Komisja Europejska podała, że Polska dotąd nie poinformowała jej o pełnym wdrożeniu przepisów liberalizujących rynek energii elektrycznej, które miały być wdrożone do marca ub.r. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź; jeśli nie odpowie, może zostać pozwana do Trybunału UE... więcej >>

Więcej węgla dla Elektrowni Ostrołęka

Bogdanka podpisała aneks do umowy z Elektrownią Ostrołęka, który przewiduje zwiększenie dostaw węgla do elektrowni w latach 2013-2014... więcej >>

Aurelian Oil & Gas oszacował złoże Siekierki

Firma RPS Energy Consultants na zlecenie Aurelian Oil & Gas przygotowała raport na temat szacunkowych ilości gazu w złożu Siekierki... więcej >>

Górnicy z KWB „Konin” żądają gwarancji zatrudnienia

Górnicy i pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie protestowali w Koninie żądając gwarancji zatrudnienia po zapowiedzianej przez resort skarbu prywatyzacji spółki... więcej >>

KGHM chce inwestować w energetykę

KGHM zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w energetykę. Chce zrobić to dwoma sposobami - poprzez inwestycje rzeczowe oraz kapitałowe, a inwestycje w ten segment wyniosą co najmniej kilka miliardów złotych... więcej >>

Kujawsko-Pomorskie: prawie 2,1 mln zł z funduszy unijnych na OZE

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przyznał prawie 2,5 mln zł z UE na realizację dziewięciu projektów ws. wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, a także zbiórki, segregacji i wywozu odpadów komunalnych... więcej >>

UE: Podrożała energia elektryczna i gaz

Eurostat poinformował, że ceny energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 6,3 proc. oraz 12,6 proc. między drugą połową 2010 i drugą połową 2011 roku. W Polsce ceny prądu wzrosły o 5,1 proc., a gazu - o 6,5 proc... więcej >>

Ukraina zainteresowana amerykańskim gazem

„Rzeczpospolita” pisze, że ukraiński minister energetyki Jurij Bojko zapowiedział negocjacje jego kraju z USA, które dotyczyć będą dostaw gazu. Rozmowy odbędą się w Waszyngtonie podczas posiedzenia dwustronnej komisji ds. energetyki... więcej >>

Więcej Taurona dla KGHM

Prezes Herbert Wirth poinformował, że KGHM będzie chciał zwiększyć swoje zaangażowanie w Tauronie oraz nie wyklucza zakupu innych aktywów w tej branży, w tym udziału w procesach prywatyzacyjnych... więcej >>

Gazowe projekty energetyczne za 27 mld zł

Z raportu „Sektor gazowy a energetyka” przygotowanego przez PwC i ING Bank Śląski wynika, że polskie firmy planują zrealizowanie gazowych projektów energetycznych o łącznej mocy prawie 6700 MW, co oznacza inwestycje na poziomie nawet 27 mld zł... więcej >>

Grupa CEZ podpisała umowę ws. 100 mln kredytu z EBI

Grupa CEZ podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę na udzielenie drugiej transzy kredytu w wysokości 100 mln euro na modernizację sieci dystrybucyjnej na terenie Czech... więcej >>

Kompania Węglowa zainteresowana budową kopalni na Lubelszczyźnie

Prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska poinformowała, że Kompania Węglowa zamierza zbudować nową kopalnię węgla na Lubelszczyźnie. Firma złożyła w resorcie środowiska wniosek o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złoża w powiecie chełmskim... więcej >>

NFOŚiGW: 116 mln na dopłaty do kolektorów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał około 116 mln zł na dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Program został uruchomiony przez NFOŚiGW latem 2010 roku... więcej >>

PGNiG Termika oraz ZAK tworzą spółkę

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpłynął wniosek spółek PGNiG Termika oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn w sprawie powołania spółki, która zajmie się budową elektrociepłowni gazowej na terenie kędzierzyńskich zakładów... więcej >>

Tworzy się PGNiG Poszukiwania

6 czerwca PGNiG zamierza podjąć decyzję o utworzeniu PGNiG Poszukiwania i wniesieniu do niej aportem swoich spółek poszukiwawczo-wiertniczych z Jasła, Piły. Spółka ma następnie trafić na giełdę, a PGNiG zaplanowało wstępnie podział środków z IPO... więcej >>

Gazociągi E.ON na sprzedaż

Niemiecka grupa energetyczna E.ON finalizuje transakcję sprzedaży spółki Open Grid Europe, do której należy licząca około 12 tys. km sieć gazownicza w Niemczech... więcej >>

Litewski rząd zdecydował o budowie elektrowni jądrowej

Litewski rząd przyjął pakiet legislacyjny dotyczący budowy nowej elektrowni jądrowej w tym kraju. Po akceptacji pakietu przez parlament, najpóźniej do 28 czerwca ma zostać podpisana umowa koncesyjna pomiędzy Hitachi, a rządem litewskim w sprawie budowy elektrowni jądrowej Visagina... więcej >>

PGE chce wyemitować w maju obligacje

PGE zamierza do końca maja wyemitować obligacje o wartości 1 mld zł. PGE oferuje pięcioletnie papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym o 6 mies. WIBOR... więcej >>

Sprzedawcę energii zmieniło prawie 60 tys. odbiorców

Z monitoringu, który prowadzi URE wynika, że liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej przez odbiorców instytucjonalnych z grupy taryfowej A,B,C w lutym 2012 r. wyniosła 2 966, a w marcu 2012 r. wzrosnąć do 4022... więcej >>

Szwedzka elektrociepłownia chce sprowadzać śmieci z Polski

Sztokholmska elektrociepłownia Hoegdalen, która należy do koncernu Fortum, sprowadziła z Neapolu 6 tys. ton śmieci, aby w procesie spalania otrzymać z nich energię oraz ciepło. Szwedzi zainteresowani są także odpadami z Polski... więcej >>

Tauron łączy się GZE

Zwołane na 6 czerwca 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Taurona podejmie decyzję w sprawie połączenia z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym... więcej >>

Tauron: rozmowy z EBI w sprawie pozyskania dofinansowania

Krzysztof Zawadzki, wiceprezes spółki poinformował, że Tauron prowadzi zaawansowane rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie pozyskania 900 mln zł dofinansowania... więcej >>

DM PKO BP rekomenduje kupno akcji PGE, Enei i Tauronu

DM PKO BP, w raporcie z 25 kwietnia, wydał rekomendację „kupuj” dla spółek z sektora energetycznego: PGE, Enei oraz Tauronu. Cena docelowa dla akcji PGE to 20,6 zł, dla papierów Enei - 18 zł, a dla akcji Tauronu - 5,1 zł... więcej >>

Japonia wyłączyła ostatni reaktor atomowy

Rozpoczęto wyłączanie ostatniego z 54 czynnych reaktorów w Japonii, znajdującego się w elektrowni Tomari na wyspie Hokkaido. Oznacza to, że Japonia, która zapotrzebowanie energetyczne pokrywała w jednej trzeciej dzięki energii atomowej, po raz pierwszy od 42 lat zostanie jej całkowicie pozbawiona... więcej >>

MSP ponownie wydłużyło Energo-Pro wyłączność negocjacyjną na zakup ZEW Niedzica

Ministerstwo Skarbu Państwa kolejny raz, tym razem do 30 maja, przedłużyło wyłączność negocjacyjną dla czeskiej spółki Energo-Pro na zakup akcji ZEW Niedzica. MSP chce sprzedać 2.258.379 akcji imiennych spółki, stanowiących 100 proc. jej kapitału zakładowego... więcej >>

Powstała grupa zakupowa Polimerowa Energia

Wydawnictwo Business Image formalnie rozpoczęło proces formowania grupy zakupowej na energię dla przetwórców tworzyw sztucznych. Grupa przyjęła nazwę Polimerowa Energia... więcej >>

Rumunia: moratorium na wydobycie gazu łupkowego

Nowy rumuński rząd chce wprowadzić „natychmiastowe moratorium” na wydobycie gazu łupkowego, co mogłoby wpłynąć na plany amerykańskiego koncernu Chevron... więcej >>

Tauron: konsolidacja spółek ciepłowniczych

W ramach budowy Obszaru Ciepło w Grupie Tauron 30 kwietnia zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie spółki Tauron Ciepło SA (spółka przejmująca) oraz Elektrociepłowni Tychy SA, Elektrociepłowni EC Nowa Sp. z o.o. i Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Sp. z o.o... więcej >>

GDF Suez Energia Polska zamierza wybudować elektrownię w Płocku

GDF Suez Energia Polska planuje budowę w Płocku elektrowni gazowo-parowej o mocy co najmniej 800 MW. Przewidywany początek budowy zakładu to drugi kwartał 2014 r., a jego uruchomienie to druga połowa 2016 r... więcej >>

Konsorcjum Polimex-Mostostal złożyło najlepszą ofertę budowy bloku w Kozienicach

Konsorcjum z udziałem Polimex-Mostostal złożyło najlepszą ofertę w przetargu na budowę bloku energetycznego o mocy 900-1000 MW opalanego węglem kamiennym w Elektrowni Kozienice należącej do grupy Enea... więcej >>

KOV: do 18 odwiertów w okresie 2012-2013

Z prezentacji KOV wynika, że spółka w okresie lat 2012/2013 przewiduje 11 odwiertów udostępniających (development drilling) i 7 wierceń poszukiwawczych (exploration drilling)... więcej >>

PGE wypłaci dywidendę

30 maja WZA PGE podejmie decyzję o wysokości dywidendy wypłaconej akcjonariuszom spółki. Zarząd PGE zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości aż 1,32 zł na jedną akcję wobec zaledwie 76 gr przed rokiem... więcej >>

Przez giełdy sprzedaje się coraz więcej energii elektrycznej

Jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki z monitorowania rynku w 2011 r. sprzedaż energii elektrycznej poprzez giełdę stanowiła 58,7 proc. udziału w sprzedanym przez wytwórców wolumenie. W 2009 r. udział ten wynosił niespełna 0,2 proc., a w 2010 r. 4,2 proc... więcej >>

Wiatraki stanowią 99 proc. nowych OZE

Na koniec 2011 roku inwestorzy zabiegali o wydanie koncesji dla 219 odnawialnych źródeł energii. Okazuje się, że aż 169 z nich dotyczyła farm wiatrowych skupiających 99 proc. planowanej zielonej energii... więcej >>

Kopalnie prawie własnością ZE PAK

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o parafowaniu umowy z Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin w sprawie sprzedaży KWB Adamów i KWB Konin... więcej >>

Na sprzedaż 20 procent udziałów w litewskim projekcie LNG

Minister energetyki Arvydas Sekmokas poinformował, że Litwa może zaproponować maksymalnie jedną piątą udziałów w projekcie terminalu gazu skroplonego LNG dla zagranicznych inwestorów... więcej >>

PGNiG sprzedało rekordową ilość gazu w I kwartale 2012 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA sprzedało w pierwszym kwartale 2012 roku ok. 5,1 mld metrów sześc. gazu ziemnego, wobec 4,8 mld metrów sześc. w analogicznym okresie 2011 roku... więcej >>

Połączenie GZE z Tauronem

Zarząd Taurona podjął decyzje o zamiarze połączenia firmy ze spółka zależną Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny. Ponadto przyjął plan połączenia z GZE... więcej >>

UE: zużycie gazu zmniejszyło się 11 proc.

Raport Eurogas ujawnia, że w ubiegłym roku zużycie gazu w krajach Unii Europejskiej zmniejszyło się w stosunku do 2010 r. o 57 mld m sześc., do 471 mld m sześc. To spadek o niemal 11 proc... więcej >>

W grudniu rusza budowa South Stream

Budowa gazociągu South Stream rozpocznie się w grudniu, a trzy lata później magistralą, której koszty budowy szacowane są na 15 mld euro ma popłynąć gaz. Termin rozpoczęcia budowy uzgodnili udziałowcy przedsięwzięcia, wśród których są między innymi włoski Eni, rosyjski Gazprom, francuski EDF, niemiecki Wintershall i austriacki OMV... więcej >>

Wydobycie węgla wzrosło, sprzedaż spadła

Z danych Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) wynika, że o około milion ton wzrosła w I kwartale tego roku ilość niesprzedanego węgla na przykopalnianych zwałach. Kopalnie zwiększyły wydobycie, jednak z powodu zmniejszania popytu sprzedaż węgla spadła... więcej >>

Chętni na PDOK w PGE Dystrybucja

Zakończył się okres przyjmowania aplikacji o objęcie postanowieniami Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK) w PGE Dystrybucja. O objęcie postanowieniami Programu wystąpiło ponad 180 pracowników spółki... więcej >>

Energa: doradca finansowy dla inwestycji w Ostrołęce wybrany

Energa ogłosiła wyniki oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa finansowego w celu pozyskania finansowania na realizację projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW... więcej >>

KGHM zainteresowany wydobyciem metanu ze skał łupkowych na Dolnym Śląsku

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że KGHM chce rozwiązać w ten sposób problem metanu, który obecnie ulatnia się w kopalniach ze skał łupkowych, a jego niebezpiecznie wysokie stężenie uniemożliwia pracę górnikom... więcej >>

Regionalna Rada ds. gazu łupkowego powstała w woj. lubelskim

Marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman powołał Regionalną Radę ds. gazu łupkowego. Rada ma być rodzajem think-tanku, który będzie się zajmował problemami związanym z poszukiwaniem i eksploatacją tego paliwa na Lubelszczyźnie... więcej >>

Wykonawca spalarni w Szczecinie został wybrany

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ze Szczecinie poinformował, że komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę, który wybuduje Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego... więcej >>

Zarząd Enei zarekomendował wypłatę dywidendy za 2011 r.

Zarząd Enei rekomenduje przeznaczenie z zysku za 2011 r. 106,55 mln zł na wypłatę dywidendy. Rekomendacja zarządu zostanie skierowana do rady nadzorczej spółki w celu zaopiniowania... więcej >>

Abener Energia wygrała walkę o Stalową Wolę

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Iberdroli w przetargu na budowę bloku o mocy 400 MW w Stalowej Woli. Inwestycję dla Taurona i PGNiG z dużym prawdopodobieństwem zrealizuje ostatecznie Abener... więcej >>

Kolejne przedłużenie wyłączności negocjacyjnej w sprawie ZEW Niedzica

Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu wyłącznych negocjacji z Energo-Pro w sprawie zbycia akcji spółki ZEW Niedzica do dnia 19 kwietnia 2012 roku... więcej >>

PGE ma nowe oferty dla firm i gospodarstw domowych

PGE wprowadziła dwie nowe oferty zaadresowane do firm i gospodarstw domowych. Są to „Wiosenna oferta” i „Eko Energia PGE”... więcej >>

Rating Enei na poziomie „BBB”

Agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła dla Enei długoterminowe ratingi podmiotu w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie ”BBB” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „A(pol)”. Perspektywa ratingów pozostaje stabilna... więcej >>

Reuters: propozycja poprawy efektywności energetycznej jest nieskuteczna

Agencja Reuters informuje, że nowa propozycja duńskiej prezydencji, dotycząca poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej, jest nieskuteczna i nie rozwiąże problemów powstałych po przyjęciu ambitnych projektów energetycznych... więcej >>

Wybrano nowego dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej MG

Janusz Pilitowski, będący do tej pory p.o. dyrektora nowo powstałego Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki wygrał konkurs na to stanowisko... więcej >>

Enea: w czerwcu emisja pierwszej transzę obligacji

Hubert Rozpędek, wiceprezes Enei powiedział, że jego spółka może wyemitować w czerwcu pierwszą transzę obligacji o wartości kilkuset mln zł. Spółka informowała wcześniej, że program emisji obligacji ma mieć wartość do 4 mld zł... więcej >>

KSG Agro dostarczy spółce PEP – Uprawy Energetyczne pellet

Działający na Ukrainie producent rolny firma KSG Agro, podpisał z PEP – Uprawy Energetyczne z grupy Polish Energy Partners dwie umowy o współpracy w segmencie pelletu. Spółka ma dostarczać co najmniej 50 tys. ton pelletu rocznie w okresie 2013 -2019... więcej >>

Legnicki WPEC ukarany przez UOKiK

Prezes UOKiK wyraziła zastrzeżenia do postanowień odnośnie odpowiedzialności za brak dostaw ciepła spowodowany siłą wyższą, które stosuje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy... więcej >>

PKN Orlen sprzedał 500 tys. litrów ropy

PKN Orlen zawarł umowy sprzedaży około 500 tys. litrów ropy naftowej oraz zlecenia utworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ze spółką Ashby za około 403 mln USD, czyli około 1,25 mld zł... więcej >>

Program osłonowy w Tauron Wytwarzanie

Działania osłonowe, związane z wdrażaniem programu obniżenia kosztów pracy w spółce Tauron Wytwarzanie, mogą objąć ok. 1,3 tys. osób. Spółka ogółem zatrudnia ok. 5,5 tys. pracowników... więcej >>

Siedem ofert na Elektrownię Północ

Upłynął termin składania ofert na wykonanie dwóch bloków o łącznej mocy 2000 MW w Elektrowni Północ. Oferty w największym prywatnym przetargu w Polsce złożyło 7 podmiotów uczestniczących w prekwalifikacji... więcej >>

Chińczycy eksploatują gaz łupkowy

W Chinach rozpoczęła się eksploatacja gazu łupkowego. Do 2015 roczna produkcja wyniesie 6,5 mld m sześc. Jest on podstawą nowej strategii bezpieczeństwa energetycznego Chin... więcej >>

CZH zainwestuje w energetykę wiatrową

Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, która należy do grupy Agencji Rozwoju Przemysłu zamierza inwestować w energetykę wiatrową... więcej >>

E.ON Energie Odnawialne nie podpisze umowy z Polimeksem

E.ON Energie Odnawialne odstąpił od podpisania z Polimeksem-Mostostalem kontraktu na realizację prac o wartości 75 mln zł przy budowie elektrowni wiatrowej... więcej >>

Komisja Europejska wezwała Polskę do wdrożenia etykiet informujących o zużyciu energii

Polska nie poinformowała Komisji Europejskiej o pełnym wdrożeniu unijnej dyrektywy o etykietowaniu energetycznym. Bruksela wymaga, by na wszystkich produktach związanych z energią były oznaczenia o tym, ile zużywają one energii... więcej >>

PGE GiEK: dłuższy termin składania wniosków w postępowaniu na budowę bloku

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna po raz kolejny przesunęło termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę gazowo – parowego bloku kogeneracyjnego w Elektrowni Pomorzany... więcej >>

Pierwsza kopalnia gazu łupkowego za trzy lata?

„Rzeczpospolita” powołując się na słowa ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego pisze, że na przełomie 2014 i 2015 roku w Polsce będzie funkcjonowała przynajmniej jedna kopalnia gazu łupkowego... więcej >>

Polskie zasoby gazy łupkowego szacuje się na 350-770 mld m3

Państwowy Instytut Geologiczny zaprezentował raport nt. szacowanych złóż gazu łupkowego w Polsce, z którego wynika, że możemy dysponować zasobami dziesięciokrotnie mniejszymi, niż wcześniejsze szacunki Amerykanów... więcej >>

Centrozap zajmie się handlem gazem

Z związku z poszerzeniem działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi, spółka Centrozap otrzymała koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz promesę koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą... więcej >>

Do końca czerwca oferty na nowy blok w Jaworznie

„Parkiet” pisze, że pięć podmiotów będzie się ubiegało o zamówienie na realizacje przedsięwzięcia budowy nowego bloku energetycznego w należącej do Taurona Elektrowni Jaworzno... więcej >>

Fortum dostarczy środki jonowymienne do Fukushimy

Fortum podpisało umowę z korporacją Energy Solutions, zgodnie z którą stanie się dostawcą środków jonowymiennych neutralizujących skażoną wodę w japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima Daichi... więcej >>

Kraków chce zaoszczędzić na energii elektrycznej

Do 5 mln zł rocznie chcą zaoszczędzić władze Krakowa na zakupie energii elektrycznej dla urzędu miasta, miejskich jednostek i spółek komunalnych. W tym celu planują utworzyć Krakowską Grupę Zakupową, która w przetargu kupi energię dla wszystkich tych podmiotów... więcej >>

PGE ma zdecydować o sprzedaży Exatela

Polska Grupa Energetyczna do końca drugiego kwartału ma podjąć decyzję, czy sprzedać spółkę telekomunikacyjną Exatel. Prezes PGE Krzysztof Kilian poinformował, że spółka prowadzi analizy i rozważania, które mają dać na to odpowiedź... więcej >>

Przetarg na wykonawcę elektrowni jądrowej w ciągu 2 miesięcy

Wiceprezes PGE Wojciech Ostrowski poinformował, że Polska Grupa Energetyczna planuje ogłoszenie przetargu na wykonawcę elektrowni jądrowej w ciągu dwóch miesięcy... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej w lutym wzrosło o 7,3 proc.

PSE Operator informuje, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w lutym br. o 7,3 proc. rok do roku i wyniosło 14,287 TWh. W okresie styczeń-luty zużycie wzrosło o 3,33 proc. i wyniosło 28,660 TWh... więcej >>

3 mld dolarów oszczędności dzięki gazowi łupkowemu

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak przekonywał, że dzięki zastąpieniu importowanego gazu ziemnego paliwem wydobywanym ze skał łupkowych Polska może zaoszczędzić rocznie 3 mld dol... więcej >>

Ministerstwo przeanalizuje propozycje dywidendowe spółek energetycznych

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski poinformował, że jego resort przeanalizuje, czy proponowane przez zarządy spółek energetycznych dywidendy są wystarczające... więcej >>

Nowa wersja ustawy o OZE

„Puls Biznesu” pisze, że będzie nowa wersja mocno krytykowanej przez branżę energetyki odnawialnej ustawa o OZE... więcej >>

Podpisano umowę pożyczki na spalarnię w Białymstoku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz miejska spółka Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne „Lech” podpisały umowę pożyczki na realizację projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”... więcej >>

Tauron sprzeda energię PSE Operator

Tauron Sprzedaż od kwietnia 2012 r. będzie świadczyć usługę sprzedaży energii dla 22 stacji elektroenergetycznych oraz siedziby PSE Operator w Konstancinie – Jeziornie. Sprzedawca energii wyłoniony został w drodze zamówienia niepublicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego... więcej >>

Unijne pieniądze dla trzech operatorów

Ministerstwo Gospodarki pozytywnie oceniło wnioski Enei Operatora, Taurona Dystrybucji oraz PSE Operatora o dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu Programu Infrastruktura i Środowisko działanie 9.6 Sieci ułatwiających odbiór energii z OZE... więcej >>

Decyzja o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji Szczecin-Lwówek

21 lutego 2012 roku z upoważnienia wojewody lubuskiego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch przebiegających przez teren województwa lubuskiego odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą... więcej >>

Energa: mniejszy koszt zakupu inteligentnych liczników

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że Energa może zapłacić za zakup ok. 500 tys. inteligentnych liczników dużo mniej, niż się wcześniej spodziewała... więcej >>

Kapitał Polskiego LNG do końca kwietnia wzrośnie o 400 mln zł

Prezes Gaz-Systemu Jan Chadam poinformował, że do końca kwietnia 2012 r. kapitał własny spółki Polskie LNG, która buduje terminal LNG w Świnoujściu, zwiększy się o ok. 400 mln zł. Kapitał własny spółki należącej do Gaz-Systemu wyniesie wtedy ok. 1,1 mld zł... więcej >>

Odwołania ws. Stalowej Woli zostały uwzględnione

Krajowa Izba Odwoławcza nakazała ponowną ocenę ofert w postępowaniu na budowę bloku 400 MW w Stalowej Woli. Wybór dokonany przez spółkę celową PGNiG i Taurona został uznany za niezasadny... więcej >>

Ukraina zaoferowała Europie magazynowanie gazu

Kijów zaoferował europejskim koncernom gazowym możliwość przechowywania kupowanego od Rosji błękitnego paliwa w zbiornikach podziemnych na Ukrainie... więcej >>

URE dopuścił odpady z afrykańskiego orzecha

Prezes URE poinformował o parametrach określających warunki kwalifikacji do biomasy na cele energetyczne paliwa wytwarzanego z łupin i wytłoczyn rosnącego w Afryce orzecha Masłosza... więcej >>

Energia dla Firm zastanawia się nad wejściem na giełdę

Prezes Paweł Owczarski poinformował, że Energia dla Firm rozważa przeprowadzenie oferty publicznej lub prywatnej. Spółka planuje pozyskać na rozwój ok. 20 mln zł... więcej >>

Gaz-System wyda na inwestycje 2,7 mld zł

Gaz-System zamierza zainwestować w 2012 roku 2,7 mld zł. Do końca 2014 roku nakłady mają wynieść 8 mld zł, a w kolejnych czterech latach w sumie 3 mld zł... więcej >>

Gazociąg Płoty-Karlino: siedem ofert w przetargu na budowę

Rzeczniczka Gaz-Systemu Małgorzata Polkowska poinformowała, że w przetargu na budowę gazociągu Płoty-Karlino złożono siedem ofert. Nowy gazociąg będzie fragmentem budowanego przez Gaz-System połączenia gazowego Szczecin-Gdańsk... więcej >>

Konkurs na nowego prezesa PERN

Resort skarbu rozpoczął konkurs na nowego prezesa i członków zarządu PERN „Przyjaźń”. MSP, oprócz prezesa spółki PERN zamierza wyłonić także członka zarządu ds. inwestycji oraz członka zarządu ds. technicznych... więcej >>

Podatek od węglowodorów ma nie ograniczać poszukiwań gazu

Minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski powiedział, że podatek od wydobycia węglowodorów nie będzie ograniczać możliwości poszukiwań gazu łupkowego i nie doprowadzi do zmniejszenia liczby odwiertów... więcej >>

SOKiK zajmie się sprawą przejęcia Energi

„Parkiet” ustalił, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyznaczył termin rozprawy w sprawie przejęcia Energi przez Polską Grupę Energetyczną. Rozprawa przed SOKiK odbędzie się 14 maja... więcej >>

Umowa na dofinansowanie elektrowni wiatrowych w woj. dolnośląskim

W ramach drugiego konkursu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, Ministerstwo Gospodarki podpisało umowę o dofinansowanie projektu budowy elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 42 MW w województwie dolnośląskim... więcej >>

Bełchatów kupi energię od Enei

Miasto Bełchatów rozstrzygnęło przetarg na zakup energii elektrycznej wybierając Eneę, która złożyła najtańszą ofertę. Transakcja sprzedaży energii elektrycznej przewiduje jej dostarcza od lutego 2012 r. do końca 2013 r. Wartość kontraktu sięga 2,96 mln zł... więcej >>

Carbo-Energia: zgoda UOKiK na przejecie rudzkiego PEC

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Zespół Ciepłowni Przemysłowych Carbo-Energia kontroli nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej... więcej >>

Elektrociepłownia w Kownie na sprzedaż

Gazprom podjął decyzję o sprzedaży elektrociepłowni gazowej w Kownie na Litwie. Wszystko wskazuje na to, że poniesie stratę, ponieważ swoje 99,5 proc. udziałów w elektrowni ma zamiar zbyć za 121 mln litów, choć podczas prywatyzacji zapłacił za akcje 116 mln litów. W międzyczasie zainwestował 50 mln litów... więcej >>

PGNiG zawarło umowę pożyczki z PGNiG Finance

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo pożyczy od swojej spółki zależnej PGNiG Finance środki pozyskane w drodze emisji euroobligacji na mocy umowy, którą spółki zawarły 14 lutego br... więcej >>

Plan prywatyzacji na lata 2012-2013

Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz poinformował, że resort skarbu pracuje nad „Planem prywatyzacji na lata 2012-2013”, który będzie określać ramowe założenia polityki prywatyzacyjnej i wykaz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, wytypowanych do prywatyzacji... więcej >>

Radom: przetarg miasta i policji na zakup energii

Urząd Miejski w Radomiu ogłosił przetarg na zakup energii o wartości ponad 5 mln euro. Jest to wspólne zamówienie magistratu i 117 podmiotów podlegających miastu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu... więcej >>

ZA Puławy: potężne zamówienie na gaz

Zakłady Azotowe Puławy zamówiły gaz ziemny wysokometanowy w PGNiG o szacunkowej wartości rzędu 1,15 mld zł netto w 2012 roku... więcej >>

PGE Dystrybucja ma 61 tys. nowych odbiorców

PGE Dystrybucja w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku przyłączyła do sieci prawie 61 tys. odbiorców, z czego ponad 60 tys. to przyłączenia do sieci na poziomie nN. Przyłączenia do sieci na poziomie SN stanowią prawie 1 proc. wszystkich przyłączeń, zaś na poziomie WN przyłączono 13 nowych odbiorców... więcej >>

PGNiG Finance wyemituje euroobligacje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że 10 lutego br. podpisana została umowa emisji euroobligacji o wartości 500 mln EUR w ramach Programu emisji euroobligacji zawartego w sierpniu 2011 roku... więcej >>

Podatek od wydobycia węglowodorów od stycznia 2015 r.

Maciej Grabowski, wiceminister finansów poinformował, że projekt podatku od wydobycia węglowodorów i regulacje z nim związane powinny pojawić się w I połowie tego roku. Terminem referencyjnym wejścia podatku w życie jest 1 stycznia 2015 roku... więcej >>

Program Dobrowolnych Odejść w Dalkii Łódź

Dalkia Łódź rozpoczęła realizację Programu Dobrowolnych Odejść. Wysokość odprawy jest ustalana indywidualnie dla każdego pracownika i zależy m.in. od stanowiska, na którym dana osoba jest zatrudniona... więcej >>

Spółki Talisman Energy i San Leon znalazły gaz łupkowy

W komunikacie poinformowano, że spółki Talisman Energy i San Leon, które wspólnie poszukują w Polsce niekonwencjonalnych złóż węglowodorów znalazły gaz łupkowy na koncesji Braniewo... więcej >>

Zakończono analizę ekonomiczną budowy połączenia gazowego Polska-Litwa

Gaz-System szacuje, że gazociąg Polska - Litwa miałby 562 km długości, kosztowałby 471 mln euro, a 73 proc. tych wydatków ponosiłaby Polska. Zakładana przepustowość umożliwi przesyłanie do krajów bałtyckich do 2,3 mld m3 gazu ziemnego rocznie... więcej >>

Zatwierdzono nową strategię inwestycyjną PGE

Rada nadzorcza zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej aktualizację Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035. Strategia zakład, że nakłady inwestycyjne w latach 2012-2035 wyniosą maksymalnie ok. 330 mld zł... więcej >>

Energa samodzielnie zrealizuje projekt w Grudziądzu

Gdańska grupa poinformowała, że Energa nie będzie współpracowała przy budowie elektrowni gazowej z irlandzką firmą ESB International. Umowa w tej sprawie została rozwiązana... więcej >>

Energochłonne zakłady mogą liczyć na preferencyjne pożyczki na inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy nawet 42 mln zł na preferencyjną pożyczkę dla wielkich energochłonnych zakładów na wdrożenie energooszczędnych rozwiązań. Budżet całego programu to 820 mln zł... więcej >>

Kiedy odbędzie się szczyt Polska-USA w sprawie gazu łupkowego?

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że szczyt w sprawie gazu łupkowego, który zapowiedzieli Donald Tusk i Barack Obama, oddala się w czasie. Amerykanie wciąż nie potwierdzili jego terminu, który z jesieni przesunął się już na czerwiec... więcej >>

Marathon w tym planuje 6-7 odwiertów w poszukiwaniu gazu łupkowego

Kanadyjska spółka naftowa Marathon Oil Corporation, która posiada 11 koncesji na poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, zamierza w tym roku wykonać 6-7 odwiertów... więcej >>

Ogłoszono konkurs na szefa PGE Energia Jądrowa

Rada nadzorcza spółki PGE Energia Jądrowa ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu tej spółki. Nowy prezes zastąpi Tomasza Zadrogę... więcej >>

Uruchomiono rezerwy gazu

Minister gospodarki podpisał 2 lutego 2012 r. decyzję na uruchomienie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Wniosek w tej sprawie złożył 1 lutego br. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System... więcej >>

Bogdanka dostarczy węgiel dla nowego bloku w Elektrowni Kozienice

Bogdanka podpisała z Elektrownią Kozienice z grupy Enea wieloletnią umowę na dostawy węgla energetycznego dla potrzeb nowo budowanego bloku. Szacunkowa wartość umowy wynosi 11,248 mld złotych netto... więcej >>

Nowe złoża gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

Firma IGAS Energy Plc poinformowała, że natrafiła na złoża łupków podczas wiercenia w okolicach Cheshire w północno-zachodniej Anglii... więcej >>

Nowy prezes w Elektrowni Opole

W dniu 20 stycznia 2012 roku Jan Pilipionek złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PGE Elektrowni Opole i rada nadzorcza powołała jego następcę. Na stanowisko prezesa zarządu PGE Elektrowni Opole rada powołała z dniem 20 stycznia Tadeusza Witosa... więcej >>

Rosja zmodernizuje swoją energetykę

„Rzeczpospolita” pisze, że w ciągu najbliższych ośmiu lat Rosja wyda na modernizację energetyki równowartość ponad 320 mld dol. Energetyka jest najbardziej zaniedbanym sektorem rosyjskiej gospodarki... więcej >>

Specjalistyczny Urząd Górniczy rozpoczął działalność

W styczniu rozpoczął działalność Specjalistyczny Urząd Górniczy (SUG), wcześniej znany pod nazwą Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Ze zmianą nazwy wiąże się także wzrost znaczenia tej instytucji nadzoru górniczego... więcej >>

UOKiK: kary dla RWE Polska i Energi – Operator

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta za nadużywanie pozycji dominującej poprzez utrudnianie odbiorcom wyboru sprzedawcy energii ukarał RWE Polska oraz Energa-Operator... więcej >>

W 2011 r. sprzedawcę energii zmieniło ponad 8,3 tys. osób

Klienci indywidualni coraz częściej rezygnują z usług największych grup energetycznych. Tylko w ciągu dziesięciu miesięcy 2011 roku sprzedawcę energii zmieniło 8,3 tys. odbiorców. Tymczasem w latach 2007 - 2010 na taki krok zdecydowało się zaledwie 1,3 tys. osób... więcej >>

Inteligentne liczniki pochłoną 6 mld zł, ale korzyści mają być dwukrotnie wyższe

Każdy odbiorca energii elektrycznej do końca 2020 roku ma zostać wyposażony w inteligentny licznik energii. Budowa całego systemu pochłonie 6 mld zł, ale ministerstwo gospodarki szacuje, że już po 15 latach korzyści z niego przekroczą 12 mld zł... więcej >>

Kontrakt na węgiel dla Kozienic z Bogdanki

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Elektrownia Kozienice kończy negocjacje z kopalnią Bogdanka w sprawie potężnego kontraktu na zakup węgla dla nowego bloku... więcej >>

Parlament Bułgarii zakazał wydobycia gazu łupkowego

Bułgarski parlament przyjął uchwałę zakazującą poszukiwania gazu i ropy przy użyciu technologii szczelinowania hydraulicznego. Oznacza to praktyczny zakaz poszukiwań gazu łupkowego w kraju... więcej >>

PGNiG: 14,4 mld m sześc. gazu w 2011 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprzedało 14,4 mld m sześc. gazu ziemnego w 2011 roku, podobnie jak w 2010 roku. Wydobycie gazu wzrosło do 4,3 mld m sześc. w 2011 roku z 4,2 mld m sześc. w 2010 roku... więcej >>

Podpisano umowę dofinansowania budowy ekologicznego kotła w Jaworznie

Tauron Wytwarzanie podpisał z ministerstwem gospodarki, które jest instytucją pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, umowę na dofinansowanie w wysokości 40 mln zł budowy kotła na biomasę jednostki OZE w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II... więcej >>

URE: ponad 70 milionów złotych kar w 2011 r.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w związku nieprzestrzeganiem przepisów prawa energetycznego, prowadził w ubiegłym roku 269 postępowań w efekcie których wymierzono ponad 70 milionów zł kar... więcej >>

Zmiana na fotelu dyrektora Elektrowni Bełchatów

Pan Marek Ciapała, decyzją zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, został nowym dyrektorem Oddziału Elektrownia Bełchatów. Zastąpił na stanowisku Tadeusza Banasiaka, który złożył rezygnacje po tym, jak wyszło na jaw, że udzielił referencji firmie Alstom, mimo problemów przy budowie nowego bloku energetycznego... więcej >>

Elektrociepłownia gazowa w ZA Kędzierzyn-Koźle

„Parkiet” pisze, że do 2016 roku w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu powstanie elektrociepłownia gazowa. Decyzja w sprawie budowy elektrociepłowni już zapadła... więcej >>

PGNiG sfinalizowało przejęcie Vattenfall Heat Poland

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sfinalizowało transakcję zakupu ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland. Wartość transakcji to 3.016,7 mln zł. PGNiG sfinansował ją ze środków pochodzących z programu obligacji... więcej >>

PKP Energetyka zainwestuje we własne źródła

PKP Energetyka zamierza wybudować własne gazowe źródła wytwórcze o łącznej mocy 125 MWe. Budowa może się rozpocząć się na przełomie lat 2012 -2013... więcej >>

WSA: decyzja środowiskowa dla nowych bloków PGE w Opolu została uchylona

WSA w Warszawie uchylił decyzję środowiskową dla planowanej inwestycji PGE w Opolu.
Wyrok oznacza jej wstrzymanie. Sąd rozpatrywał decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 2011 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole... więcej >>

Zgoda na przejęcie Towarowej Giełdy Energii przez GPW

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie Towarowej Giełdy Energii (TGE) przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Wartość transakcji wyniesie prawie 180 mln zł... więcej >>

Zmiany w RN Taurona

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że z dniem 11 stycznia odwołało ze składu RN Taurona Michała Michalewskiego, a w jego miejsce powołało Rafała Wardzińskiego... więcej >>

Energa-Operator powołała Podatkową Grupę Kapitałową

Pod koniec grudnia ub.r. podpisano porozumienie między Energa-Operator a spółkami prac na sieci dotyczące utworzenia Podatkowej Grupy Kapitałowej. Jest to jedno z kluczowych działań tworzących bezpieczne warunki dla funkcjonowania wszystkich spółek powiązanych procesowo z Energą-Operator... więcej >>

Energetyka - nowy kierunek na Politechnice Radomskiej

Politechnika Radomska uzyskała unijne dofinansowanie na realizację tzw. zamawianego kierunku studiów - energetyki. Nabór na studia rozpocznie się już w połowie stycznia... więcej >>

Inwestycje PERN w bezpieczeństwo zbiorników na ropę

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” zainwestuje 22 mln zł w program uszczelniania obwałowań zbiorników magazynowych na ropę naftową, który realizowany będzie do końca 2012 r... więcej >>

Jak droga będzie ochrona klimatu?

„Rzeczpospolita” oszacowała koszty, które poniesie statystyczna polska rodzina w związku z unijną polityką klimatyczną... więcej >>

JSW: ruszyła integracja segmentu koksowniczego

Grupa JSW poinformowała, że rozpoczęła integrację segmentu koksowniczego od stworzenia jednego kierownictwa dla dwóch dużych koksowni działających w ramach grupy... więcej >>

PNiG Jasło: zmiana na stanowisku prezesa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego prezesa zarządu Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło. Odchodzącego na emeryturę Jana Kruczaka zastąpił Jerzy Nalepa... więcej >>

Sprzedawcę energii zmieniło 28 tys. odbiorców

Zgodnie z podanymi przez Urząd Regulacji Energetyki wyliczeniami, do końca października ubiegłego roku sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło 28 tys. odbiorców, czyli tylko niecałe 0,2 proc. klientów energetyki... więcej >>

Bogdanka: aneks do umowy na dostawę węgla dla Energa Elektrownie Ostrołęka

Spółka górnicza Bogdanka podpisała z Energa Elektrownie Ostrołęka aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego ustalające nowe ceny węgla. Wartość całej umowy wzrosła o ok. 9,0% do 871 mln zł, z czego w 2012 r. wyniesie ok. 217 mln zł... więcej >>

Elektrownia Pomorzany: przetarg na budowę bloku gazowo-parowego

Z suplementu do Dziennika Urzędowego UE wynika, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna ogłosiła przetarg na budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrowni Pomorzany... więcej >>

Polski deweloper farm wiatrowych w czeskich rękach

Spółka CEZ Poland Distribution podpisała umowy na odkupienie 67 proc. akcji polskiego dewelopera farm wiatrowych - spółki Eco-Wind Construction. Umowy jednocześnie określają warunki, na jakich CEZ Poland Distribution może w przyszłości kupić pozostałe 33 proc. akcji dewelopera... więcej >>

Powołano wiceprezesa URE

Minister Gospodarki Waldemar Pawlak powołał Macieja Bando na wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nowy wiceszef regulatora rozpoczął pracę 1 stycznia 2012 roku... więcej >>

Rekordowe wydobycie węgla w KWB Bełchatów

KWB Bełchatów poinformowała, że 30 grudnia o godzinie 11:08 do Elektrowni Bełchatów trafiła rekordowa w skali roku 38. milionowa tona węgla... więcej >>

Tomasz Tomczykiewicz został wiceministrem gospodarki odpowiedzialnym za energetykę

Premier Donald Tusk powołał Tomasza Tomczykiewicza na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Tomczykiewicz ma zajmować się energetyką... więcej >>

Białogard sprzedał swoje udziały w ZEC

„Głos Koszaliński” poinformował, że Białogard sprzedał należące do miasta 70 proc. udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej... więcej >>

Kompania Węglowa sprzeda energetyce więcej węgla

Kompania Węglowa (KW) poinformowała, że sprzeda energetyce w tym roku ok. 2,5 mln ton węgla więcej niż pierwotnie planowano. Rzecznik firmy, Zbigniew Madej zapewnił, że spółka w pełni realizuje również dodatkowe zamówienia, które złożyły elektrownie... więcej >>

Nadwiślańska Spółka Energetyczna może zmienić właściciela

„Rzeczpospolita” pisze, że Węglokoks chce przejąć Nadwiślańską Spółkę Energetyczną od Kompanii Węglowej. Dziennik szacuje, że spółka warta jest około 35 mln zł... więcej >>

PGNiG rozpoczął wiercenia w Danii

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że PGNiG rozpoczął 6 grudnia prace wiertnicze w Danii. Celem prac jest odkrycie pokładów ropy i gazu. Polska spółka jest partnerem duńskiej państwowej firmy naftowej Nordsjoen... więcej >>

Sporo chętnych na PDOP w PGE Dystrybucja

W PGE Dystrybucja zakończył się okres przyjmowania aplikacji o objęcie postanowieniami drugiej edycji Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych. O objęcie postanowieniami Programu wystąpiło blisko 160 pracowników spółki... więcej >>

URE: brak zgody na propozycje podwyżek cen energii elektrycznej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk nie zgadza się na proponowane przez spółki energetyczne wysokości podwyżek cen energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w 2012 r. Spółki chciały podwyżki od 6,4 do 10,6 proc... więcej >>

EC Wybrzeże i GPEC przedłużyły umowę dot. współpracy

Elektrociepłownie Wybrzeże i Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przedłużyły umowę dotyczącą dalszej współpracy na kolejne 10 lat. Porozumienie dotyczy współpracy na lokalnym rynku ciepła i zakłada dalszy jej rozwój oraz poszukiwanie nowych płaszczyzn kooperacji... więcej >>

Jeden kandydat na wiceprezesa URE

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o wynikach naboru na stanowisko wiceprezesa Urzędu. Z komunikatu wynika, że po przeprowadzeniu procedury konkursowej na stanowisko wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki wybrany został Maciej Bando... więcej >>

Jest zgoda na przejęcie VHP przez PGNiG

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o bezwarunkowej zgodzie na przejęcie przez spółkę celową PGNiG SPV1, w której PGNiG posiada 100% udziałów, 24.591.544 akcji stanowiących ponad 99,8 proc. akcji Vattenfall Heat Poland... więcej >>

PGE: wyższe ceny energii dla biznesu

Od grudnia stawki dla ok. 600 tys. firm kupujących energię od Polskiej Grupy Energetycznej wzrosły. Na razie inni sprzedawcy prądu podwyżek nie wprowadzają, chociaż przyznają, że są one możliwe... więcej >>

PGNiG wyodrębni operatora systemu magazynowania gazu – OSM

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że na początku przyszłego roku PGNiG wyodrębni ze swojej grupy kapitałowej operatora systemu magazynowania gazu - OSM... więcej >>

W listopadzie zużycie energii elektrycznej wzrosło

Ze wstępnych danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w listopadzie 2011 r. o 8,07 proc. rdr i wyniosło 14.320 GWh... więcej >>

EC Białystok: wyniki przetargu na instalację do odbioru, magazynowania i podawania biomasy

Elektrociepłownia Białystok dokonała wyboru oferenta, który zrealizuje projekt budowy instalacji do odbioru, magazynowania i podawania biomasy agro do kotłów. W przetargu wygrała oferta konsorcjum Mostostal Zabrze-Holding, jako lidera i BMH Technology Oy, jako partnera... więcej >>

Norwegia dostarczy do Wielkiej Brytanii 5 mld metrów sześc. gazu rocznie

Statoil i Centrica zawarły porozumienie, zgodnie z którym do Wielkiej Brytanii dotrze 5 mld metrów sześc. gazu rocznie w okresie od 2015 do 2025 roku... więcej >>

PGNiG: 200 mln zł na Lubocino

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje w przyszłym roku wydać na inwestycje w wydobycie gazu ze złóż łupkowych na koncesji Lubocino k. Wejherowa około 200 mln zł... więcej >>

Połączenie spółek tworzących PGE GiEK jest prawomocne

Sąd Gospodarczy w Łodzi oddalił apelacje akcjonariuszy mniejszościowych do postanowienia Sądu Rejonowego w sprawie wpisu odnośnie PGE GiEK w Krajowym Rejestrze Sądowym, co oznacza, że połączenie spółek tworzących PGE GiEK stało się prawomocne... więcej >>

Restrukturyzacja OPEC Grudziądz

„Gazeta Pomorska” pisze, że OPEC Grudziądz zostanie podzielony na trzy spółki: wytwarzającą energie cieplną OPEC-TERMO, przesyłającą i dystrybuującą ciepło OPEC-SYSTEM oraz wytwarzającą energię elektryczną OPEC - INEKO... więcej >>

Sprzedawcy energii skorygowali wnioski taryfowe

Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE poinformowała, że sprzedawcy energii elektrycznej w odpowiedzi na wezwanie URE skorygowali swoje wnioski taryfowe i zmniejszyli oczekiwania co do wzrostu cen dla gospodarstw domowych w 2012 r. do 7-10 proc... więcej >>

Dłuższy termin składania ofert na Lotos

Ministerstwo Skarbu Państwa wydłużyło termin składania ofert w procesie prywatyzacji grupy Lotos do 20 grudnia 2011 roku. Pierwotny termin składania ofert miał upłynąć 16 listopada tego roku... więcej >>

Energetyka niechętnie inwestuje

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze o dysproporcjach pomiędzy zyskami polskich koncernów energetycznych, a wielkością ich inwestycji... więcej >>

Kulczyk kupił udziały w nigeryjskim złożu ropy i gazu

Konsorcjum Neconde z udziałem Kulczyk Oil Venture oraz Kulczyk Investments sfinalizowało umowę zakupu udziałów w złożu ropy i gazu w Nigerii... więcej >>

NIK: pozytywna ocena kontraktu na import gazu z Kataru

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że działania PGNiG w sprawie podpisania kontraktu na import skroplonego gazu z Kataru były zgodne z prawem i zasadami gospodarności... więcej >>

PERN „Przyjaźń”: kolejne stutysięczniki w budowie

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” podpisało z Mostostalem Płock umowę na wybudowanie dwóch zbiorników do magazynowania ropy naftowej o pojemności 100 tys. m. sześc. każdy. Wartość inwestycji wynosi ponad 72 mln zł... więcej >>

Wybrano wykonawcę nowych bloków w Elektrowni Opole

Zarząd PGE Elektrowni Opole wybrał generalnego realizatora budowy dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 1800 MW. Za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję konsorcjum w którego skład wchodzą: Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa... więcej >>

Budowa drugiego zbiornika terminalu LNG ruszyła

10 listopada rozpoczęło się wznoszenie ścian drugiego zbiornika na skroplony gaz w przyszłym terminalu LNG w Świnoujściu. To jest dobra wiadomość, ponieważ minął zaledwie tydzień od zakończenia prac przy ścianach pierwszego zbiornika... więcej >>

E.On Ruhrgas dostarczy gaz do Polic

Zakłady Chemiczne „Police” podpisały umowę na dostawę gazu ziemnego przez niemiecki koncern energetyczny E.On Ruhrgas. Kontrakt podpisany został na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia... więcej >>

Gazociąg Północny oddany do użytku

Gazociąg Północny (Nord Stream) został oddany do użytku. Przywódcy Niemiec, Rosji, Francji i Holandii odkręcili symboliczny kurek pierwszej nitki podmorskiego gazociągu w jego końcowym terminalu w niemieckim Lubminie... więcej >>

GPW chce pozyskać ok. 200 mln zł z obligacji na kupno TGE

Prezes GPW Ludwik Sobolewski zapowiedział, że Giełda Papierów Wartościowych chce przeprowadzić emisję publiczną obligacji na ok. 200 mln zł na sfinansowanie zakupu co najmniej 80,33% Towarowej Giełdy Energii (TGE)... więcej >>

KOV: dwukrotnie większa sprzedaż gazu na Ukrainie

„Parkiet” poinformował, że od lipca do września Kulczyk Oil Ventures produkował i sprzedawał na Ukrainie 210 tys. m sześc. gazu dziennie, czyli ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku... więcej >>

Powstał Związek Pracodawców Dystrybucji Energii

27 października br. odbyło się zgromadzenie założycielskie Związku Pracodawców Dystrybucji Energii. W zgromadzeniu wzięło udział 13 podmiotów, wśród których jest 8 oddziałów i 5 spółek zależnych od PGE Dystrybucja... więcej >>

URE wezwał sprzedawców energii do korekty wniosków taryfowych

Piotr Olędzki z URE poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki wezwał sprzedawców energii elektrycznej do korekty wniosków taryfowych dla gospodarstw domowych na 2012 rok, a PGNiG do uzupełnienia wniosku na I kwartał 2012 roku... więcej >>

Chevron Polska Energy Resources rozpoczęła odwierty

Spółka Chevron Polska Energy Resources poinformowała, że rozpoczęła wiercenie otworów eksploracyjnych w Polsce, w celu dokonania oceny możliwości wydobycia gazu ziemnego na obszarze koncesji Grabowiec... więcej >>

Coraz więcej gospodarstw domowych zmienia sprzedawcę energii

Trwa notowany od końca czerwca 2011 roku wzrost liczby indywidualnych odbiorców energii elektrycznej, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa do zmiany sprzedawcy... więcej >>

Do prywatyzacji prawie połowa firm ciepłowniczych z dużych miast

„Rzeczpospolita” pisze, że spośród 39 firm ciepłowniczych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców jeszcze 19 jest nadal w rękach samorządów, które mogą na ich prywatyzacji zarobić nawet 3 mld zł... więcej >>

Druga edycja PDOP w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja po raz drugi rozpoczęła realizację Programu Dobrowolnych Odejść Przedemerytalnych (PDOP), która zostanie zakończona 30 listopada br. Zebrane w kolejnej edycji programu oświadczenia pracowników zostaną rozpatrzone do 9 grudnia 2011r... więcej >>

MSP: za trzy lata nawet 300 mln metrów sześciennych gazu łupkowego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że ministerstwo skarbu przygotowało plan, który zakłada, iż kontrolowane przez państwo Orlen i PGNiG do 2014 roku wykonają na swoich koncesjach po 65 odwiertów... więcej >>

PGE Obrót: dłuższe godziny pracy Biur Obsługi Klienta

PGE Obrót wprowadziło od 2 listopada 2011 r. nowe wydłużone godziny pracy swoich Biur Obsługi Klienta. W miastach, w których obsługiwana jest największa ilość klientów będą one czynne do 19.00... więcej >>

Będą środki na rzetelną informację o gazie łupkowym

Parlament Europejski zdecydował o przeznaczeniu 200 tys. euro na upowszechnienie wiedzy na temat rzeczywistych skutków stosowania technologii hydraulicznego szczelinowania podczas eksploatacji złóż gazu łupkowego... więcej >>

Energa odkupiła akcje Energi – Operatora

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że sfinalizowano umowę sprzedaży akcji Energi-Operatora, które kupiła Energa... więcej >>

European Voice: w 2050 r. 55 proc. energii w UE ze źródeł odnawialnych

„European Voice” pisze, że w 2050 roku co najmniej 55 proc. energii w UE będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Obecnie jest to około 10 proc. obecnie. Gdyby jednak UE zwiększyłaby efektywność energetyczną, czyli oszczędniej gospodarowała energią, to źródła odnawialne stanowiłyby 64 proc. konsumowanej energii w 2050 r... więcej >>

Powstało Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Działające od 1997 roku w Gdańsku Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej, przekształciło się w Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Celem PTMEW jest wspieranie rozwoju i promowanie morskiej energetyki wiatrowej... więcej >>

UOKiK: zgoda na sprzedaż przez PGE 100 proc. akcji Polkomtela

PGE, otrzymał zgodę UOKiK na zbycie 100 proc. akcji spółki na rzecz Spartan Capital Holdings. PGE posiada 21,85 proc. akcji Polkomtela, które zostaną zbyte na rzecz Spartan Capital Holdings za sumę 3,29 mld zł... więcej >>

URE: sprzedawcy energii chcą wzrostu cen w 2012 r. od 8,4 do 17,9 proc.

Agnieszka Głośniewska, rzecznik URE poinformowała, że sprzedawcy energii elektrycznej w złożonych do URE wnioskach taryfowych, chcą wzrostu cen w 2012 roku od 8,4 proc. do 17,9 proc. Wnioski taryfowe złożyły wszystkie spółki obrotu energią... więcej >>

Ceny polskiego węgla zależne od CO2

„Rzeczpospolita” pisze, że konieczność zakupu praw do emisji CO2 przez energetykę, a w konsekwencji wzrost kosztów zakupu energii, wpłynie na podwyżkę cen węgla wydobywanego w polskich kopalniach... więcej >>

KNF zatwierdził prospekt CP Energii

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny CP Energii, która zamierza wyemitować z prawem poboru do 50 mln akcji serii K po cenie równej wartości nominalnej, czyli 1 zł... więcej >>

Kogeneracja wyprodukuje więcej energii z biomasy

Rada nadzorcza wrocławskiej Kogeneracji pozytywnie zaopiniowała projekt zwiększenia produkcji zielonej energii w Elektrociepłowni Wrocław w 2013 r. poprzez dostosowanie bloku BC-50 do spalania 100 proc. biomasy... więcej >>

Kopalnie chcą podwyżek cen węgla

Producenci węgla kamiennego, jednego z głównych paliw dla energetyki, zapowiadają nawet 20 procentowe podwyżki cen tego paliwa. Bogdanka chciałaby nawet ok. 15 proc. podwyżki, a Katowicki Holding Węglowy i Kompania Węglowa - ok. 25 proc... więcej >>

PGE Dystrybucja została ukarana przez UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na PGE Dystrybucja karę w wysokości prawie 261 tys. zł za narzucanie kontrahentom uciążliwych warunków umów. Spółka już zaprzestała stosowania kwestionowanych przez Urząd praktyk... więcej >>

Producenci PV chcą wsparcia dla energii ze słońca

„Rzeczpospolita” pisze, że polscy producenci paneli fotowoltaicznych oczekują, iż energia wytwarzana przez tego typu instalacje będzie mocniej wspierana niż inne źródła odnawialne... więcej >>

URE: coraz więcej odbiorców zmienia sprzedawcę energii elektrycznej

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w sierpniu o ponad 274 proc., w porównaniu do danych z końca roku 2010, wzrosła liczba odbiorców korzystających z możliwości zmiany sprzedawcy wśród indywidualnych odbiorców energii elektrycznej... więcej >>

Biogazem zainteresowana jest głównie Wielkopolska

Upłynął termin składania wniosków o wsparcie w wysokości do 500 tys. zł na budowę biogazowni rolniczych. Zawalczą o nie niemal wyłącznie Wielkopolanie, którzy złożyli 10 z 13. wniosków... więcej >>

Energa: dobre wyniki po ośmiu miesiącach 2011 roku

Po ośmiu miesiącach bieżącego roku EBITDA Grupy Energa wyniosła 1 mld 137 mln zł i jest wyższa o 112 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku... więcej >>

Fuzje i przejęcia to główne zmartwienia pracowników energetyki

Z badania PBS DGA przeprowadzonego na zlecenie On Board PR Ecco Network wynika, że ponad 44 proc. badanych uważa, iż fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym niekorzystnie odbijają się na sytuacji pracowników tych przedsiębiorstw... więcej >>

Orlen rozpoczyna wiercenia w poszukiwaniu gazu łupkowego

Prezes Orlen Upstream Wiesław Prugar poinformował, że jego spółka rozpocznie 24 października w Syczynie, w woj. lubelskim wiercenie pierwszego otworu badawczego w poszukiwaniu gazu łupkowego... więcej >>

Wikana Bioenergia uruchomiła biogazownię

Spółka Wikana Bioenergia uruchomiła swoją pierwszą swoją biogazownię w o mocy 999 kW w Piaskach w województwie lubelskim. Koszt inwestycji wyniósł 15 mln zł... więcej >>

Wpłynęły trzy oferty wstępne na KWB Konin i KWB Adamów

Resort skarbu poinformował, że w odpowiedzi na opublikowane w dniu 14 lipca br. zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 85 proc. akcji spółek Kopalnia Węgla Brunatnego Konin oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów wpłynęły trzy pisemne odpowiedzi... więcej >>

Jedna oferta na Hutę Kościuszko

Należąca do Skarbu Państwa Elektrownia Chorzów złożyła jedyną ofertę na Hutę Kościuszko. Huta Kościuszko zajmuje się produkcją m.in. żeliwa i stali oraz stopów żelaza, konstrukcji metalowych i ich części, obróbką metali, a także wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, produkcją i dystrybucją ciepła... więcej >>

Koszalin otrzyma dotację na budowę systemu gospodarki odpadami

Miasto Koszalin otrzyma 240 mln zł unijnej dotacji na budowę systemu gospodarki odpadami. Prezydent miasta podpisał w tej sprawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... więcej >>

PGE EO planuje budowę farm wiatrowych na morzu

PGE Energia Odnawialna złoży wkrótce do Ministerstwa Infrastruktury wnioski o zgodę na lokalizację trzech sztucznych wysp na Morzu Bałtyckim, gdzie potencjalnie mogłyby powstać farmy wiatrowe o mocy ponad 3.400 MW... więcej >>

Polska została członkiem Wspólnoty Energetycznej

Podczas posiedzenia Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej w Kiszyniowie, zaakceptowano wniosek Polski o nadanie jej statusu „uczestnika” w ramach Traktatu o WE... więcej >>

Porozumienie w sprawie budowy elementów połączenia Polska-Litwa

PSE Operator i gmina Stanisławów podpisały porozumienie w sprawie współpracy w zakresie budowy stacji elektroenergetycznej oraz linii przesyłowych na terenie gminy. Na terenie gminy Stanisławów przewidziana jest budowa trzech kluczowych elementów przewidzianych w ramach I i II etapu Projektu Polska – Litwa... więcej >>

Rekordowe wydatki na inwestycje Gazpromu

„Rzeczpospolita” pisze, że w tym roku Gazprom wyda na inwestycje rekordową kwotę 40 mld dol. Poziom ten ma być utrzymany także w przyszłym roku... więcej >>

Silurian Geophysics kupi Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych

Należąca do grupy Petrolinvestu spółka Silurian Geophysics parafowała ze Skarbem Państwa umowę kupna-sprzedaży 85 proc. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych... więcej >>

Do 2030 roku 380 zł/MWh

W odpowiedzi na interpelację poselską Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki napisała, że ceny energii elektrycznej do 2030 roku wzrosną do 380 zł/MWh ze 195 zł/MWh w 2009 roku... więcej >>

Marathon Oil skorzysta z pomocy szkockiego koncernu

Szkocki koncern KCA Deutag wykona pierwszy odwiert w poszukiwaniu gazu łupkowego dla Marathon Oil Corporation na koncesji Orzechów... więcej >>

PGE wyda więcej na inwestycje

Polska Grupa Energetyczna od 2013 roku planuje wydawać rocznie nawet 10 mld zł na inwestycje... więcej >>

Polacy popierają wydobycie gazu z łupków

Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika, że 73 proc. Polaków opowiada się za wydobywaniem w naszym kraju gazu łupkowego. Przeciwnych temu jest 4 proc. respondentów, a 23 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie... więcej >>

Prognozy finansowe CP Energii na lata 2011 i 2012

Grupa Kapitałowa CP Energia prognozuje, że osiągnie 129 mln zł przychodów w 2011 r. oraz 301 mln zł w 2012 r. W 2011 r. Grupa odnotuje stratę operacyjną w wysokości 0,4 mln zł, jednak w 2012 r. prognozowane jest wypracowanie zysku na poziomie operacyjnym w wysokości 8,2 mln zł... więcej >>

SEJ kupił PEC z Jastrzębia- Zdroju

Minister Skarbu Państwa podpisał z należącą do Grupy Kapitałowej JSW Spółką Energetyczną Jastrzębie (SEJ) umowę sprzedaży 85 proc. akcji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Jastrzębia – Zdroju... więcej >>

Tauron został właścicielem farmy wiatrowej

Spółka Tauron Ekoenergia kupiła od firmy WSB Neue Energien GmbH 100 proc. udziałów spółki Lipniki wraz z farmą wiatrową Lipniki. Moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii Grupy wzrosła o 30,75 MW... więcej >>

Czeska spółka Energo-Pro ma wyłączność na ZEW Niedzica

Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło czeskiej spółce Energo-Pro czterotygodniowej wyłączności negocjacyjnej na zakup 100 proc. udziałów Zespołu Elektrowni Wodnych (ZEW) Niedzica... więcej >>

Gminy chcą grupowo kupować energię

Dolnośląskie gminy zagłębia miedziowego utworzyły grupę zakupową i chcą razem kupować taniej energię elektryczną. Grupa zakupowa postała też na Mazowszu... więcej >>

Nowe rekomendacje dla firm energetycznych

Analitycy Citigroup wydali nowe rekomendacje dla notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych spółek energetycznych: Enei, Kogeneracji, Polskiej Grupy Energetycznej oraz Taurona... więcej >>

Police spłaciły swój dług

Zakłady Chemiczne Police spłaciły swoje zobowiązania w wysokości 82,6 mln zł łącznie z odsetkami wobec PGNiG. Dług Polic wobec PGNiG powstał na przełomie 2009 i 2010 roku z tytułu dostaw paliwa gazowego... więcej >>

Tauron chce sfinalizować zakup GZE

Tauron wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji z Górnośląskim Zakładem Elektroenergetycznym - spółką należącą dziś do Vattenfall AB. Zgoda UOKiK warunkuje finalizację sierpniowej transakcji sprzedaży GZE... więcej >>

Tłocznia Gazu w Jarosławiu już otwarta

W Jarosławiu odbyła się uroczystość otwarcia zmodernizowanej Tłoczni Gazu. W uroczystości wziął udział Minister Skarbu Państwa, Aleksander Grad... więcej >>

Zgoda KE na przejęcie SPEC-u przez Dalkię

Komisja Europejska wydała Dalkii Polska zgodę na przejęcie Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Transakcja została zbadana na podstawie uproszczonej procedury kontroli połączeń... więcej >>

KGHM planuje inwestycje w OZE

Prezes Herbert Wirth poinformował, że fundusz KGHM II FIZ Aktywów Niepublicznych ma inwestować w energetykę. Jest wśród pięciu podmiotów dopuszczonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa do negocjacji w sprawie kupna Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica... więcej >>

MAEA przyjęła plan działania w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego

Reprezentująca 35 państw Rada Gubernatorów oenzetowskiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przyjęła plan wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa nuklearnego po marcowej awarii w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I... więcej >>

PE: rozporządzenie w sprawie przejrzystości rynku energii zostało przyjęte

Parlament Europejski przyjął unijne rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT). Nowe przepisy mające na celu zapobieganie nadużyciom w hurtowym handlu energią... więcej >>

Spółka pracownicza ma spore szanse na ZEW Niedzica

„Puls Biznesu” pisze, że duże szanse na zakup Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica ma wspierana przez KI Energy oraz Kulczyk Holding spóła pracownicza... więcej >>

Wmurowano kamień węgielny pod siedzibę PGE GiEK

Przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wraz z wykonawcami dokonali uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej siedziby spółki, która powstanie na osiedlu Binków w Bełchatowie... więcej >>

Wzrost obrotów na TGE

W sierpniu łączny obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł ponad 10,3 TWh i był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o prawie 13 proc. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty energią elektryczną na parkiecie TGE wzrosły o 205 proc... więcej >>

Enea chce mieć udział w energetyce wiatrowej

Prezes Maciej Owczarek poinformował, że Enea nie planuje większych zmian w strategii dla grupy, ale zamierza zweryfikować w górę założenia w segmencie energetyki odnawialnej... więcej >>

Modernizacje sieci ciepłowniczych i energetycznych

32 projekty modernizacji sieci ciepłowniczych i energetycznych wyłonione w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymają łącznie 557,6 mln zł... więcej >>

Orlen będzie współpracować z kanadyjskim gigantem gazowniczym

PKN Orlen uzgodnił z kanadyjskim koncernem gazowniczym EnCana warunki porozumienie odnośnie współpracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu ze złóż łupkowych... więcej >>

Rok oczekiwania na odwołanie od decyzji URE

Aż rok trzeba czekać na wyznaczenie rozprawy w Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W kolejce czekają 322 odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. To niemal dwukrotnie więcej niż jeszcze dwa lata temu... więcej >>

Umowa z wykonawcą bloku w Kozienicach jeszcze w tym roku

Prezes Maciej Owczarek poinformował, że Enea chce podpisać w tym roku umowę z generalnym wykonawcą budowy bloku w Elektrowni Kozienice o mocy 1000 MW... więcej >>

Wyniki ciepłownictwa w 2010 roku

Urząd Regulacji Energetyki opublikował raport „Energetyka Cieplna w Liczbach - 2010”, który zawiera dane porównawcze sektora za ubiegły rok i prezentuje je na tle lat 2009 i 2002... więcej >>

ZE PAK kupi KWB Adamów i KWB Konin?

Prezes ZE PAK Katarzyna Muszkat poinformowała, że spółka jest zainteresowana nabyciem Kopalni Węgla Brunatnego Adamów w Turku oraz Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie, ale tylko, jeśli analiza zasobów węgla w regionie oraz możliwości jego wydobycia wypadną pomyślnie... więcej >>

Elektrownia Opole: wybór wykonawcy nowych bloków w przyszłym roku

„Rzeczpospolita” pisze, że decyzje w sprawie wyboru wykonawcy nowych bloków w elektrowni Opole prawdopodobnie nie zapadną, jak zakładano, w tym roku... więcej >>

Fortum interesuje się inwestycjami w spalarnie odpadów komunalnych

„Puls Biznesu” informuje, że fiński koncern energetyczny Fortum interesuje się inwestowaniem w spalarnie odpadów komunalnych w dużych miastach... więcej >>

Inwestycje Grupy Enea

Grupa energetyczna Enea, w ramach działalności Enea, Enea Operator i Elektrowni Kozienice, zamierza łącznie zainwestować w 2011 roku około 1.608 mln zł... więcej >>

Mondi Świecie: zgoda na przejęcie elektrociepłowni

Producent papieru Mondi Świecie otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na przejęcie spółki Saturn Management, która zaopatruje go w energię elektryczną i ciepło... więcej >>

Parafowano umowę sprzedaży PEC z Jastrzębia-Zdroju

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że parafowano projekt umowy sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu – Zdroju... więcej >>

Polska Grupa Energetyczna wyemituje obligacje

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła umowę o ustanowienie programu emisji obligacji. Maksymalna kwota programu wynosi 5 mld zł, a jego organizatorami są banki Pekao S.A. oraz ING Bank Śląski... więcej >>

Przetarg na budowę spalarni w Szczecinie

Rozpoczął się przetarg, w ramach którego zostanie wyłoniony wykonawca budowy zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego... więcej >>

W IV kwartale ZE PAK będzie gotowy do debiutu giełdowego

W opinii ministra skarbu Aleksandra Grada, ZE PAK będzie w czwartym kwartale tego roku przygotowany do wejścia na GPW. Grad potwierdził porozumienie wszystkich akcjonariuszy o wprowadzeniu ZE PAKna giełdę... więcej >>

400 mln zł do podziału na energetykę wiatrową

Niebawem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie wsparcia dla energetyki wiatrowej, w którym do podziału będzie 400 mln zł... więcej >>

Bogdanka rozpocznie wydobycie węgla z pola Stefanów

„Polska Kurier Lubelski” poinformował, że pole wydobywcze Stefanów kopalni Bogdanka jest już gotowe do wydobycia. Spółka czeka tylko na wymagane zezwolenia... więcej >>

Elektroniczne aukcje zakupowe w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja uruchomi elektroniczną platformę aukcji zakupowych. Według szacunków spółki przyniesie jej to oszczędności rzędu 7-10 proc... więcej >>

Pierwszy zamknięty fundusz inwestycyjny dedykowany OZE

Green Energy Poland i TFI Skarbiec kończą prace nad pierwszym w Polsce zamkniętym funduszem inwestycyjnym dedykowanym OZE, a w szczególności energetyce wiatrowej... więcej >>

San Leon Energy przejmie Realm Energy

Brytyjska firma San Leon Energy przejmie kanadyjską Realm Energy. Uzyska tym samym dodatkowe koncesje na poszukiwania gazu łupkowego, szczególnie w Polsce... więcej >>

Spółka Petrolinvestu zainteresowana Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że Silurian Energy Services, spółka z grupy Petrolinvestu, złożyła ofertę wiążącą na zakup Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych... więcej >>

Tauron: wzrost nakładów na dystrybucję w GZE o 10-15 proc. rocznie

Z wypowiedzi wiceprezesa ds. finansowych Krzysztofa Zawadzkiego wynika, że grupa energetyczna Tauron, po przejęciu od Vattenfall AB prawie 100 proc. akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego (GZE), planuje wzrost nakładów na dystrybucję w przejmowanych aktywach o 10-15 proc. rocznie... więcej >>

Bogdanka: wydobycie w tym roku na poziomie ok. 6 mln ton

Prezes firmy Mirosław Taras poinformował, że Bogdanka szacuje tegoroczne wydobycie na około 6 mln ton. Spółka planuje w tym roku zainwestować, łącznie z nakładami odtworzeniowymi, ok. 700 mln zł... więcej >>

Nie będzie referendum w sprawie prywatyzacji SPEC?

„Gazeta Wyborcza” informuje, że prawie 30 proc. podpisów pod petycją o przeprowadzenie referendum dot. sprzedaży SPEC jest nieważnych. Nie zgadzają się nazwisko, imię czy PESEL... więcej >>

Spada liczba wniosków o przyłączenie farm wiatrowych

Po wprowadzeniu zamian w prawie energetycznym zauważalnie spadła liczba wniosków o przyłączenie farm wiatrowych do systemu elektroenergetycznego... więcej >>

W przyszłym roku więcej uprawnień do emisji CO2

„Rzeczpospolita” powołując się na raport Deutsche Banku pisze, że w przyszłym roku na rynek może trafić dodatkowo aż 650 mln jednostek emisji dwutlenku węgla (EUA)... więcej >>

Węgiel stanieje o kilka procent

Analitycy, których cytuje „Parkiet” szacują, że w najbliższych miesiącach cena węgla energetycznego może spaść o dwa, trzy procent. Obniżka cena węgla koksowego, niezbędnego do produkcji stali, też powinna być jednocyfrowa... więcej >>

Wielkie zasoby ropy odkryto na Morzu Północnym

Norweski koncern energetyczny Statoil poinformował, że zasoby ropy, które odkryto na Morzu Północnym, są znacznie większe niż przypuszczano, być może największe, jakie znaleziono od kilkudziesięciu lat... więcej >>

Założenia Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Przyjęte przez rząd założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) przewidują, że do 2050 roku polska gospodarka ma być niskoemisyjna oraz konkurencyjna na europejskim i globalnym rynku... więcej >>

Aktualizacja kwot kosztów osieroconych dla ośmiu wytwórców

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaktualizował kwoty kosztów osieroconych na rok 2012 dla ośmiu wytwórców energii elektrycznej. Łączna kwota zaktualizowanych kosztów na przyszły wynosi nieco ponad 958 mln złotych... więcej >>

Branża wodna zarobi dzięki wydobyciu gazu łupkowego

Okazuje się, że przy okazji wydobycia gazu łupkowego na spory zysk mogą liczyć firmy świadczące usługi w zakresie gospodarki wodą... więcej >>

KGHM będzie zgazowywać węgiel brunatny

„Gazeta Wrocławska” pisze, że KGHM złożył w Ministerstwie Środowiska wniosek o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż węgla brunatnego w zagłębiu miedziowym... więcej >>

Obowiązkowa informacja o tym, ile energii zużyje urządzenie AGD

Od 20 lipca przy zakupie telewizora, lodówki, pralki czy innego sprzętu tego typu, nabywca powinien dowiedzieć się z etykiety, ile zużyje ono energii elektrycznej... więcej >>

Tauron został członkiem CEEP

Tauron Polska Energia uzyskał status członka rzeczywistego stowarzyszenia Central Europe Energy Partners AISBL (CEEP). Jest to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit z siedzibą w Brukseli, które jest reprezentantem szeroko rozumianego sektora energii z Europy Centralnej... więcej >>

Zakaz budowy farm wiatrowych na terenach Natura 2000

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że państwa członkowskie mogą zakazywać budowy elektrowni wiatrowych na terenach zaliczonych do sieci ekologicznej Natura 2000... więcej >>

JSW zastąpi CEZ lub PBG w WIG20

Analitycy oceniają, że Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) we wrześniu wejdzie w skład indeksu WIG20. Według nich, zastąpi CEZ lub PBG... więcej >>

Nowy zarząd TGE

Rada nadzorcza Towarowej Giełdy Energii na posiedzeniu w dniu 29 lipca powołała zarząd spółki na piątą kadencję... więcej >>

PGE GiEK: dywidenda za 2010 rok

Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE GiEK w dniu 22 czerwca 2011 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2010 rok... więcej >>

SPEC: przetarg na audyt elektroenergetyczny został rozstrzygnięty

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozstrzygnęło przetarg na wykonanie audytu elektroenergetycznego wybranych obiektów technicznych i biurowych... więcej >>

Więcej elektrociepłowni w miejsce ciepłowni

„Rzeczpospolita” pisze, że coraz częściej w miejsce ciepłowni firmy chcą budować elektrociepłownie. Z nowych zakładów do sieci może trafić od 2 do 3 tys. MW mocy elektrycznej... więcej >>

ZTE na sprzedaż

Energa- Operator zaprasza zainteresowanych do negocjacji w sprawie nabycia 100 proc. udziałów Zakładu Transportu Energetyki z Koszalina... więcej >>

Dolny Śląsk: dotacje na ciepłownictwo i kogenerację

Ruszył nabór wniosków na Dolnym Śląsku w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach działania 5.3 „Ciepłownictwo i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)... więcej >>

Energa-Operator wyda prawie 6 mld na inwestycje

Energa-Operator w ciągu 4 najbliższych lat zainwestuje co najmniej 6 mld zł w rozbudowę i modernizację sieci. Przybędzie m.in. ponad 8 tys. km sieci i 36 Głównych Punktów Zasilania... więcej >>

PGE wyemitowała obligacje

Polska Grupa Energetyczna 28 lipca dokonała emisji krótkoterminowych obligacji w ramach programu emisji obligacji z dnia 11 maja 2009 r. kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE... więcej >>

Rafako chce wybudować elektrociepłownię

Rafako planuje wybudować własną elektrociepłownię opalaną biomasą. Elektrociepłownia ma zasilać fabrykę i miasto Racibórz. Ma być też miejscem nowatorskich badań, zarówno technologicznych, jak i dotyczących spalania różnego rodzaju paliw... więcej >>

Sprzedaż ZEC Katowice

Katowicki Holding Węglowy (KHW) zamierza przed planowanym na przyszły rok debiutem giełdowym sprzedać Zakład Energetyki Cieplnej Katowice... więcej >>

Wydobycie węgla brunatnego wzrosło

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że o ponad 8 proc. do 30,2 mln ton wzrosła produkcja węgla brunatnego w Polsce w pierwszym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku... więcej >>

Bogdanka sprzeda węgiel Elektrowni Rybnik

Bogdanka podpisała z PHU Energokrak wieloletnią umowę na sprzedaż węgla energetycznego dla elektrowni Rybnik. Wartość umowy według cen bieżących to 393 mln zł netto... więcej >>

Enea Operator: 3,8 mld zł na inwestycje

Przemysław Zaleski, wiceprezes Enei Operator poinformował, że spółka uzgodniła z Urzędem Regulacji Energetyki plan rozwoju na lata 2012-15 zakładający łączne wydatki inwestycyjne na poziomie około 3,8 mld zł... więcej >>

EWE Energia rozpoczęła budowę sieci gazowej w Wieluniu

Spółka EWE Energia ruszyła z budową sieci gazowej w Wieluniu i sąsiadujących gminach. Gaz ma nią popłynąć do końca roku. W ramach inwestycji, w ciągu trzech kolejnych lat EWE Energia zamierza wybudować ponad 180 km gazociągów, z czego 70 km ma powstać do końca tego roku... więcej >>

KOV rozpoczął wiercenia w Syrii

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad pierwszym z dwóch odwiertów, jakie spółka planuje zrealizować w tym roku na terenie swojej syryjskiej koncesji... więcej >>

MEW chce osiągnąć dodatni wynik finansowy

„Puls Biznesu” pisze, że spółka MEW inwestująca w małe elektrownie wodne i notowana na NewConnect zapowiada dodatni wynik finansowy w tym roku... więcej >>

Petrolinvest poszuka gazu łupkowego z amerykańską firmą Hallwood Energy Group

Petrolinvest utworzył z amerykańską firmą Hallwood Energy Group spółkę, która ma się zająć między innymi poszukiwaniami gazu łupkowego... więcej >>

CP Energia: gaz i energia elektryczna w ofercie jeszcze w tym roku

Spółka KRI Marketing and Trading, która wchodzi w skład grupy CP Energia, uzyskała koncesję na obrót gazem i stała się uczestnikiem niemieckiej giełdy EEX za pośrednictwem której będzie mogła handlować energię elektryczną i gazem... więcej >>

Elektrociepłownię gazową we Wrocławiu chce budować 10 firm

Fortum otrzymał dziesięć wniosków o dopuszczenie do przetargu na 400 MW blok gazowy we Wrocławiu. Po jego zakończeniu podejmie decyzję co do realizacji projektu... więcej >>

H. Cegielski Poznań sprzedał Fabrykę Silników Agregatowych

Prezes H. Cegielski Poznań SA Jarosław Lazurko poinformował, że za 53,4 miliona zł H. Cegielski Poznań SA sprzedał Fabrykę Silników Agregatowych (FSA) libańskiemu Holdingowi Sakr... więcej >>

Pełnomocnik od gazu łupkowego w woj. kujawsko-pomorskim

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego powołał pełnomocnika odpowiedzialnego za sprawy związane z inwestycjami w gaz łupkowy na terenie województwa... więcej >>

Program dobrowolnych odejść w PGE Energia Odnawialna

PGE Energia Odnawialna uruchomiło program dobrowolnych odejść, który ma poprawić efektywność działania spółki. Pracownicy będą mogli otrzymać odszkodowania w wysokości od trzech do siedmiu miesięcznych pensji... więcej >>

Środki na rozwój energetyki wodorowej i czystej technologii produkcji energii z węgla

W przyszłym roku, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Badań na najbliższe 10 lat, opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, część ze środków przeznaczonych na naukę zostanie wykorzystana na m.in. na rozwój energetyki wodorowej... więcej >>

Australia ogłosiła plan redukcji emisji związków węgla

Rząd Australii ogłosił plan redukcji emisji związków węgla do atmosfery, który przewiduje podatek w wysokości 23 dolarów australijskich od tony spalonego węgla od roku 2012... więcej >>

Coraz bliżej do budowy elektrociepłowni w Stalowej Woli

Powołana przez Tauron i PGNiG spółka do budowy elektrociepłowni gazowej w Stalowej Woli otrzymała zgodę na przyłączenie planowanej jednostki do systemu energetycznego... więcej >>

Dalkia jest faworytem w przetargu na SPEC

Francuska Dalkia wycenia Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na 1,3 mld zł, co sprawia, że jest faworytem w walce o warszawską firmę ciepłowniczą... więcej >>

EBOiR przyzna kredyt na budowę bloku w Stalowej Woli?

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zastanawia się nad przyznaniem do 700 mln zł, czyli ok. 175 mln euro, kredytu na budowę bloku parowo-gazowego spółce Elektrociepłownia Stalowa Wola, utworzonej przez Tauron i PGNiG... więcej >>

NFOŚIGW: 320 mln zł na systemy do zarządzania zużyciem energii

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że pod koniec tego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi nową pulę dotacji dla firm na wsparcie instalacji w gospodarstwach domowych, firmach i budynkach użyteczności publicznej systemów pozwalających na zarządzanie zużyciem... więcej >>

Program Dobrowolnych Odejść w PGE Obrót

Spółka PGE Obrót z dniem 1 lipca 2011 roku rozpoczęła realizację Programu Dobrowolnych Odejść umożliwiającego uprawnionym pracownikom rozwiązanie umów o pracę na mocy porozumienia stron... więcej >>

MSP wnioskuje o wypłatę 0,44 zł dywidendy z zysku netto Enei

Ministerstwo Skarbu Państwa złożyło wniosek podczas WZA Enei o wypłatę 194,23 mln zł dywidendy z zysku netto za 2010 rok, co dawałoby 0,44 zł dywidendy na akcję... więcej >>

Nowy zarząd Elektrowni Opole

W związku z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego dokumenty sprawozdawcze spółki za rok obrotowy 2010, od dnia 28 czerwca br. Elektrownią Opole zarządza nowy zarząd powołany na VIII wspólną kadencję... więcej >>

PGNiG: 27 mld zł na inwestycje

W aktualizacji strategii Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że chce w latach 2011-2015 wydać na inwestycje ok. 27 mld zł, z czego ok. 14,7 mld zł przeznaczy na poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej... więcej >>

Uregulowania prawne do stosowania technologii CCS

Ministerstwo Środowiska przygotowuje zmiany w prawie geologicznym i górniczym, które umożliwią stosowanie w Polsce technologii CCS... więcej >>

Z zasady TPA korzysta coraz więcej odbiorców biznesowych

Zgodnie z najnowszym monitoringiem URE liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę (tzw. odbiorców TPA) z grup taryfowych A, B, C - według. stanu na koniec maja 2011 roku - wyniosła 12 016... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej w maju wzrosło

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w maju 2011 r. o 3,2 proc. rdr i wyniosło 12.541 GWh... więcej >>

Będzie łatwiej budować farmy wiatrowe na Bałtyku

Nowelizacja ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej, która została uchwalona przez Sejm i przekazana do podpisu prezydentowi, ograniczy czas na wydanie opinii o budowie morskiej farmy wiatrowej przez ministrów do 90 dni... więcej >>

Lista chętnych do zbadania PEC w Jastrzębiu-Zdroju

Enea, a także spółka energetyczna Jastrzębie, Dalkia Polska, SFW Energia oraz Agnieszka Buchajska znalazły się na liście do badania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju... więcej >>

MAE uwalnia zapasy paliw i ropy

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) skierowała na rynek zapasy paliw w ilości 60 mln baryłek... więcej >>

Opłaci się wydobywać polski gaz łupkowy?

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że o przemysłowym wydobyciu gazu łupkowego ze złóż na Pomorzu będzie można myśleć dopiero za kilka lat. Firmy, które szukają w Polsce złóż tego paliwa muszą mieć pewność, że inwestycja w Polsce będzie dla nich opłacalna... więcej >>

PGE należy się wsparcie przy budowie instalacji CCS

„Rzeczpospolita” powołując się na ekspertów pisze, że PGE nie powinna budować instalacji CCS przy będącym w budowie bloku w Bełchatowie bez dodatkowego wsparcia finansowego tej inwestycji przez Unię Europejską... więcej >>

PGNiG: zgoda na dostawy gazu z Czech

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzyskało zgodę Ministerstwa Skarbu Państwa na zawarcie umowy na dostawy ok. 550 mln m sześc. gazu ziemnego rocznie do granicy polsko-czeskiej, podpisanej 13 maja 2011 roku z zarejestrowaną w Genewie spółką Vitol SA... więcej >>

ZEW Niedzica: 11 podmiotów dopuszczonych do badania

MSP w komunikacie poinformowało, że wśród 11 podmiotów dopuszczonych do badania i złożenia ofert wiążących na Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica znajdują się m.in. Enea, KGHM, PGNiG i Tauron... więcej >>

Enea: zgoda na przejęcie EC Białystok

UOKiK poinformował, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła zgodę na przejęcie przez Eneę kontroli nad Elektrociepłownią Białystok... więcej >>

Inwestycje w energetyce zależne od polityki MSP

„Parkiet” pisze, że według analiz Ernst & Young polskie grupy energetyczne mogą wygospodarować nawet 130 mld zł na realizację inwestycji zaplanowanych do 2020 roku... więcej >>

MEW: obligacje o wartości 5 mln zł

Spółka MEW w czerwcu zakończyła emisję obligacji, w wyniku której pozyskała nieco ponad 5 mln zł. Spółka wyemitowała 46 tys. obligacji o wartości nominalnej 110 zł... więcej >>

PGE usunięty z listy top pick

Agencja Bloomberg, powołując się na raport ING podała, że ING usunął PGE z listy „top pick”, wskazując tym samym, że ministerstwo skarbu może sprzedać w drugiej połowie roku około 10 proc. akcji PGE... więcej >>

Ruszyło zbieranie danych do przydziału uprawnień do emisji CO2

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że rozpoczął się proces zbierania danych od prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji... więcej >>

Zaostrzone standardy wydajności energetycznej w UE

Na terenie Unii Europejskiej nie można już wprowadzać do sprzedaży urządzeń z mało wydajnymi silnikami elektrycznymi. Wkrótce także zaczną obowiązywać zaostrzone standardy wydajności energetycznej dla innych masowo używanych urządzeń... więcej >>

Bank Światowy udzieli pożyczki na rządowy program dla energetyki

Rada dyrektorów wykonawczych Banku Światowego zaaprobowała udzielenie Polsce pożyczki w wysokości 750 mln euro na wsparcie rządowego programu dla energetyki... więcej >>

Chiny wstrzymają subsydia dla producentów turbin wiatrowych

„Rzeczpospolita” pisze, że Chiny zgodziły się wstrzymać subsydia dla rodzimych producentów turbin wiatrowych, kupujących części do budowy urządzeń na rynku wewnętrznym, zamiast je importować... więcej >>

KRI podpisała umowę na budowę przyłącza gazowego

KRI, spółka zależna CP Energia, podpisała umowę z PPHU Laktopol na budowę przyłącza gazowego i sprzedaż gazu ziemnego LNG. Szacunkowa wartość umowy w okresie jej trwania wynosi 63,3 mln zł... więcej >>

Największym konsumentem energii na świecie są Chiny

Z dorocznego raportu na temat zużycia energii opublikowanego przez brytyjski koncern BP wynika, że Chiny stały się w 2010 r. największym konsumentem energii na świecie, po raz pierwszy wyprzedzając pod tym względem Stany Zjednoczone... więcej >>

PGE Dystrybucja: nowa stacja 110/15 kV

PGE Dystrybucja na przełomie czerwca i lipca br. odda do użytku nową stację 110/15 kV na Podkarpaciu. Inwestycja będzie kosztowała ok. 20 mln zł. Budowa kolejnego punktu zasilania poprawi bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość zasilania odbiorców na obszarze miasta Przemyśl... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Prezydent Komorowski podpisał 7 czerwca ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych... więcej >>

CP Energia niedługo rozpocznie handel energią

Należąca do grupy CP Energia, KRI Marketing and Trading w trzecim kwartale rozpocznie handel energią elektryczną na niemieckiej giełdzie EEX, oraz polskich parkietach należących do TGE i GPW... więcej >>

Do 2017 roku powstanie 800 km dodatkowych gazociągów

„Dziennik Gazeta Prawna” podał, że Gaz-System ma w planach budowę do 2017 r. dodatkowych 800 km gazociągów, które mają umożliwić między innymi eksport gazu łupkowego... więcej >>

Enea: akcje Exatela na sprzedaż

„Parkiet” pisze, że w projektach uchwał na walne zgromadzenie Enei w dniu 29 czerwca znajduje się propozycja udzielenia zgody na sprzedaż posiadanych akcji Exatela w trybie publicznego zaproszenia do negocjacji... więcej >>

KOV: prace nad kolejnym odwiertem na polu Olgovskoje

Kulczyk Oil Ventures rozpoczął prace nad odwiertem O-14 na polu Olgovskoje, na Ukrainie. Odwiert będzie wiercony na głębokość 2.800 metrów. Oczekuje się, że prace nad odwiertem O-14 zajmą około 35 dni... więcej >>

Premier powołał nowego Prezesa URE

1 czerwca 2011 r. Premier Donald Tusk powołał Marka Woszczyka na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powołanie Marka Woszczyka na stanowisko Prezesa URE poprzedziła procedura konkursowa prowadzona przez Ministra Gospodarki i zakończona 15 kwietnia 2011 r... więcej >>

Wzrośnie sprzedaż gazu przez CP Energię

„Parkiet” informuje, że CP Energia uruchomiła w maju dostawy gazu ziemnego do odbiorców przemysłowych i komunalnych w Hajnówce. W lipcu spółka chce rozpocząć dostawy do klientów w Nowym Dworze Mazowieckim, a pod koniec roku w Gołdapi... więcej >>

Ekokogeneracja zajmie się produkcją energii z odpadów

Do końca roku spółka Ekokogeneracja zamierza uruchomić pierwszą instalację kogeneracyjną, w której jako paliwo będą wykorzystywane śmieci... więcej >>

Górnośląski Związek Metropolitalny chce obniżyć ceny energii

Miasta, które należą do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zamierzają razem nabywać energię elektryczną po niższych cenach... więcej >>

KGHM chce zostać holdingiem metalowo-energetycznym

Herbert Wirth, prezes KGHM poinformował, że dla jego spółki energetyka ma być równie ważna jak miedź. Przez co najmniej kilkadziesiąt najbliższych lat chce być holdingiem metalowo-energetycznym... więcej >>

Kredyty na poprawę efektywności energetycznej

W „Rzeczpospolitej” czytamy, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który z początkiem roku zapowiedział uruchomienie programu w ramach którego przeznaczy 150 mln euro na poprawę efektywności energetycznej w polskich firmach, podpisał w tej sprawie umowę z czterema polskimi bankami... więcej >>

Nieskuteczna dyrektywa o efektywności energetycznej?

W „Rzeczpospolitej” czytamy, że wiele wskazuje na to, iż przepisy dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, która ma być gotowa za miesiąc, będą nieskuteczne... więcej >>

PGE zostanie liderem w zakresie spalania biomasy?

„Parkiet” pisze, że zarząd należącej do PGE Elektrowni Bełchatów rozważa przebudowę przynajmniej jednego z dwóch najstarszych i zużytych bloków (oba po 370 MW), który ma być wyłączony po 2015 r., tak, by spalał biomasę... więcej >>

ZIO w ENERGA Elektrownie Ostrołęka

„Tygodnik Ostrołęcki” pisze, że do końca roku 179 osób skorzysta z program Zasad Indywidualnych Odejść w ENERGA Elektrownie Ostrołęka... więcej >>

ZWZ EC Będzin: decyzja w sprawie dywidendy 22 czerwca

Spółka poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia Będzin zdecyduje 22 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 1,80 zł na akcję... więcej >>

E-Star kupił elektrociepłownie w Mielcu i Gorlicach

„Rzeczpospolita” informuje, że węgierski E-Star został właścicielem elektrociepłowni w Mielcu i Gorlicach... więcej >>

EC Stalowa Wola: wykonawca bloku zostanie wybrany na przełomie IX i XI

Spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa Wola, powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia Elektrowni Stalowa Wola z Grupy Tauron oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) powinna wybrać wykonawcę bloku gazowo–parowego na przełomie września i października 2011 roku... więcej >>

Nowy blok w Bełchatowie w trzecim kwartale 2011 r.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej Tomasz Zadroga poinformował, że nowy blok energetyczny w Bełchatowie jest w fazie rozruchu. Do jego uruchomienia powinno dojść w trzecim kwartale tego roku... więcej >>

PGNiG zwiększył swój udział w Nysagazie

WZA PGNiG zgodziło się na wniesienie do Nysygazu 27 kotłowni gazowych o wartości ponad 3 mln zł, w wyniku czego moc posiadanych przez tą firmę instalacji wzrośnie z 11,5 do 18 MWt... więcej >>

Pierwsza pływająca platformę LNG

„Rzeczpospolita” pisze, że Shell zbuduje pierwszą pływającą platformę do wydobycia gazu i magazynowania go w postaci LNG. Platforma Prelude Floating Liquefied Natural Gas, której koszt budowy szacowany jest nawet do 15 mld dol., ma być gotowa do 2016 r... więcej >>

Przedsiębiorstwa energetyczne łamią prawo

Z raportu wrocławskiej delegatury UOKiK, który zostanie opublikowany na przełomie maja i czerwca wynika, że każda z trzynastu przebadanych spółek energetycznych złamała prawo... więcej >>

SPEC liczy w tym roku na wzrost zysku netto

Michał Machlejd, prezes SPEC powiedział, że spółka planuje, iż w 2011 roku jej zysk netto będzie wyższy od osiągniętego w 2010 roku, kiedy to wyniósł ponad 60 mln zł... więcej >>

Ciepło może zdrożeć nawet o 30 procent

„Rzeczpospolita” pisze, że w wyniku konieczności zakupu przez elektrociepłownie od 2013 roku część praw do emisji dwutlenku węgla, cena ciepła na rynku może wzrosnąć nawet do nawet 30 proc... więcej >>

Polsko-litewski most energetyczny w 2016 roku?

Dziennik gospodarczy „Verslo Żinios” napisał, że do 2016 roku ma się zakończyć budowa dwóch mostów energetycznych: polsko-litewskiego i litewsko-szwedzkiego... więcej >>

Tauron liczy na kredyt w EBI jeszcze w II kw.

Tauron Polska Energia chciałby podpisać jeszcze w tym kwartale umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na dofinansowanie dwóch projektów energetycznych. Wartość kredytu ma wynieść ok. 500 mln zł... więcej >>

W ubiegłym roku zainstalowano 146 tys. m2 kolektorów słonecznych

Z ostatnich badań sprzedaży instalacji słonecznych w Polsce przeprowadzanych corocznie przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że w 2010 roku zainstalowano na terenie kraju około 146 tys. m2 kolektorów słonecznych... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej wzrosło w kwietniu o 3,7 proc.

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w kwietniu 2011 r. o 3,7 proc. rdr i wyniosło 12.381 GWh... więcej >>

Linia energetyczna na Białoruś

Prezes PSE Operator Henryk Majchrzak poinformował, że ostateczna decyzja o budowie nowej linii energetycznej z rejonu Białegostoku do granicy z Białorusią podjęta zostanie jesienią... więcej >>

Nord Stream bez wpływu na bezpieczeństwo energetyczne Polski

Waldemar Pawlak, komentując zakończenie budowy pierwszej nitki gazociągu Nord Stream powiedział, że Polska powinna skupić się na własnym bezpieczeństwie energetycznym, a nie frustrować się tym, co robią inni... więcej >>

Nowy sposób przyznawania darmowych praw do emisji CO2 uderzy w ciepłownie

„Rzeczpospolita” pisze, że na nowym sposobie przyznawania darmowych praw do emisji CO2 najbardziej stracą polskie ciepłownie i cukrownie... więcej >>

Program energetyki jądrowej otrzyma 20 mln zł na realizację

W projekcie budżetu na rok 2012 zapisano 20 mln zł na realizację Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Więcej pieniędzy niż w 2011 r. dostanie Państwowa Agencja Atomistyki, która stopniowo będzie dostawać nowe zadania... więcej >>

Tauron: WZA przegłosowało wypłatę dywidendy

WZA Tauronu przegłosowało wypłatę 262,88 mln zł dywidendy, czyli 0,15 zł na akcję. Kwota dywidendy dla akcjonariuszy obejmuje cały zysk netto spółki za rok obrotowy 2010, w wysokości 190,48 mln zł oraz część środków przekazanych na kapitał zapasowy z zysku netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 72,4 mln zł... więcej >>

Udany rok dla energetyki wodnej

W ubiegłym roku energetyka wodna zarobiła o połowię więcej niż rok wcześniej. Mimo dwóch poważnych powodzi, w 2010 roku warunki hydrologiczne były wyjątkowo dobre... więcej >>

Nowym prezesem URE zostanie Marek Woszczy

Minister gospodarki wystąpił do premiera o powołanie Marka Woszczyka na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jego powołanie przez Prezesa Rady Ministrów to jedynie formalność... więcej >>

Orlen udziałowcem jednego z największych złóż gazu łupkowego w USA

„Rzeczpospolita” pisze, że w zamian za dostęp do swoich koncesji w Polsce, Orlen zostanie udziałowcem jednego z największych złóż gazu łupkowego w USA i będzie to pierwsza tego typu transakcja w Polsce... więcej >>

Platforma „Petrobaltic” wróciła na złoże B3

Po wymianie amortyzatorów nóg i remoncie dźwigu głównego platforma wiertnicza „Petrobaltic” opuściła Port Północny w Gdańsku i została przeholowana na złoże B3... więcej >>

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o efektywności energetycznej. Ma ona poprawić wykorzystanie energii oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko... więcej >>

Rozbudowa sieci elektroenergetycznych pochłonie 200 mld euro

Koszt rozbudowy sieci elektroenergetycznych w Unii Europejskiej sięgną do 2020 roku 200 mld euro. Rozbudowa sieci wiąże się między innymi z koniecznością przesyłu energii wytworzonej w morskich farmach wiatrowych powstających u wybrzeży Europy... więcej >>

Coraz bliżej spalarni śmieci w Poznaniu

Projekt budowy spalarni śmieci w Poznaniu przeszedł pozytywnie drugi etap oceny. Władze miasta mają czas do 13 maja na usunięcie drobnych uwag Ministerstwa Ochrony Środowiska... więcej >>

Firmy chcą budować spalarnie, ale prawo im na to nie pozwala

„Rzeczpospolita” pisze, że przedsiębiorstwa interesują się budową spalarni odpadów, które mogą stanowić odnawialne źródło energii, ale nowe prawo o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie daje im takiej możliwości... więcej >>

Grupa Energa zanotowała rekordowe przychody i zyski

Energa przedstawiła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2010 r. Okazało się, że to najlepsze wyniki finansowe w historii grupy. Jej zysk w minionym roku wzrósł niemal o połowę... więcej >>

Kompania Węglowa: 18 kandydatów do zarządu

Aż 18 kandydatów zgłosiło się do postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i pięciu członków zarządu Kompanii Węglowej (KW). Ta największa górnicza firma w Europie nie ma swojego szefa od ponad pół roku... więcej >>

PGNiG w pierwszym kwartale sprzedało 4,8 mld m sześc. gazu

Polskiego Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opublikowało szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2011 roku, z których wynika, że wolumen wydobycia gazu ziemnego wyniósł około 1,1 mld m sześc... więcej >>

Umowa na unijne dofinansowanie spalarni odpadów komunalnych w Krakowie

Krakowski Holding Komunalny SA i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę na dofinansowanie budowy spalarni odpadów komunalnych w Krakowie. Inwestycja otrzyma 371 mln zł dofinansowania ze środków unijnych... więcej >>

BZ WBK Finanse & Leasing sfinansuje inwestycje w poprawę efektywności energetycznej

BZ WBK Finanse & Leasing podpisał nową umowę kredytową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 15 mln euro spółka leasingowa przeznaczy na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników, którzy efektywnie wykorzystują energię w swojej działalności... więcej >>

Ceny paliw i surowców energetycznych wzrosły

Okazuje się, że najwolniej rosną ceny gazu ziemnego. Powołując się na dane Agencji Rynku Energii „Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że porównując ceny nośników energii w I kwartale tego roku do analogicznego okresu sprzed dwóch lat, z największym wzrostem mamy do czynienia w przypadku ciężkiego oleju opałowego... więcej >>

Energia Zachód poszuka gazu w okolicach Poznania

Dyrektor Operacyjny Energia Zachód Paweł Chałupka poinformował, że Energia Zachód rozpocznie w lipcu poszukiwania złóż gazu ziemnego w Poznaniu i okolicach. Firma zakłada, że złoża pod Poznaniem mogą wynosić 1,8 mld metrów sześciennych... więcej >>

PGNiG: dywidenda za 2010 rok w gotówce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wypłaci dywidendę za 2010 rok w całości w formie pieniężnej i wcześniej niż planowano. Uchwałę o zmianie formy i terminu wypłaty podjął Zarząd spółki podczas posiedzenia w dniu 14 kwietnia br... więcej >>

Plany wprowadzania smart meteringu muszą powstać do września 2012 r.

„Rzeczpospolita” pisze, że Komisja Europejska chce, aby do września przyszłego roku poszczególne kraje przedstawiły plany wprowadzania smart meteringu... więcej >>

CP Energia chce zostać firmą multienergetyczną

„Parkiet” poinformował, że CP Energia chce zwiększyć sprzedaż gazu i ciepła oraz rozpocząć handel energią elektryczną. Mariusz Caliński, nowy prezes CP Energii, powiedział, że grupa chce kupować energię m.in. na giełdach w Polsce i Niemczech... więcej >>

Czesi rozpoczęli budowę gazociągu do Polski

Czeska firma gazownicza Net4Gas rozpoczęła budowę rury Stork do transgranicznego połączenia w Cieszynie. Rurą będzie można przesyłać gaz zarówno z Czech do Polski, jak i w odwrotnym kierunku... więcej >>

Polska w radzie Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej

5 kwietnia br. Polska jako jedyny kraj Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z sześciu państw europejskich, została wybrana do Rady Międzynarodowej Agencji ds. Energii Odnawialnej (IRENA)... więcej >>

Przychody z prywatyzacji w 2012 r. wyniosą ok. 10 mld zł

Minister skarbu Aleksander Grad powiedział, że jego resort zakłada, iż w 2012 roku przychody z prywatyzacji wyniosą około 10 mld zł. Dodał, że jest to pierwsza, minimalistyczna prognoza... więcej >>

Spółka Silurian poszuka gazu łupkowego

„Rzeczpospolita” pisze, że kontrolowana przez należący do Ryszarda Krausego Petrolinvest spółka Silurian zamierza pozyskać koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego... więcej >>

Efektywność energetyczna będzie kosztować miliardy

„Rzeczpospolita” pisze, że Eoin Lees, były doradca brytyjskiego rządu ds. efektywności energetycznej szacuje, iż w 2011 roku w naszym kraju inwestycje w podnoszenie efektywności energetycznej pochłoną około 4 mld zł... więcej >>

Elektrownia Kozienice: połączenie spółek

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy dokonał wpisu w KRS Elektrowni Kozienice dot. połączenia spółek Elektrownia „Kozienice” S.A. i „Kozienice II” Sp. z o.o... więcej >>

Górnictwo notuje dobry wynik w pierwszych miesiącach

Ze wstępnych danych wynika, że w pierwszych dwóch miesiącach roku górnictwo węgla kamiennego zarobiło ponad 412 mln zł. Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska ocenia, że z koniunktury na węgiel korzystają obecnie wszystkie górnicze spółki... więcej >>

Kraje G20 wydały w 2010 roku miliardy na OZE

„Rzeczpospolita” pisze, że kraje z 20 największych gospodarek świata tworzące tzw. grupę G20 zainwestowały w ubiegłym roku 198 mld USD w energetykę odnawialną, czyli o około 30 proc. więcej niż w 2009 roku... więcej >>

Liczniki dla Energi

W ogłoszonym przez Energę przetargu na dostawę infrastruktury metrologicznej, czyli inteligentnych liczników, zgłosiło się aż 13 oferentów... więcej >>

PSE Operator rozbuduje infrastrukturę elektroenergetyczną na Podlasiu

W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku podpisano list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego... więcej >>

Samochody elektryczne wciąż niepopularne

„Rzeczpospolita” pisze, że w Polsce popyt na samochody z napędem elektrycznym w najbliższych latach na pewno nie wzrośnie. Gazeta zwraca uwagę, że główną barierą w rozwoju tego typu motoryzacji jest cena aut... więcej >>

URE: średnie ceny za ubiegły rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował średnie ceny energii elektrycznej oraz ciepła za ubiegły rok. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła w ubiegłym roku według URE 195,32 zł za MWh... więcej >>

Jest zgoda na powstanie spółki EWG Energia

Prezes UOKiK wyraził zgodę na utworzenie przez japońskie firmy Mitsui i Electric Power Development wraz polską spółką EWG Elektrownie Wiatrowe nowego podmiotu EWG Energia... więcej >>

KOV: w tym roku będzie ok. 20 odwiertów

Kulczyk Oil Ventures poinformowała w komunikacie, że zamierza w 2011 roku wykonać w sumie około dwadzieścia odwiertów na terenie koncesji na Ukrainie, w Brunei i Syrii... więcej >>

Polska będzie gazowo samowystarczalna – za 20 lat

„Rzeczpospolita” napisała, że firma World Mackenzie szacuje europejskie zasoby gazu łupkowego na ok. 4 bln m3. Z wydobyciem 10-30 mld m3 za 20 lat Polska będzie największym producentem tego paliwa w Europie... więcej >>

Sprzedaż Exatela jeszcze w tym roku?

Prezes PGE Tomasz Zadroga poinformował, że PGE chce zakończyć transakcję sprzedaży swojej telekomunikacyjnej spółki zależnej Exatel jeszcze w 2011 roku... więcej >>

ZAK wycofują się z projektu z PKE

Kędzierzyńskie Zakłady Azotowe (ZAK) postanowiły wycofać się z projektu budowy instalacji zgazowania węgla oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla... więcej >>

Elektrownia Północ: postępowanie prekwalifikacyjne

Elektrownia Północ z grupy kapitałowej Kulczyk Investments ogłosiła postępowanie prekwalifikacyjne w sprawie udzielenia zamówienia na budowę bloków węglowych... więcej >>

Fundusz Szwajcarski sfinansuje wymianę węzłów w SPEC

„Rzeczpospolita” pisze, że Fundusz Szwajcarski może sfinansować wymianę węzłów w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Wartość inwestycji szacowana jest na 120 mln zł... więcej >>

Tauron wypłaci dywidendę na poziomie 30 proc. zysku z 2010 r.

Zarząd Tauronu zaproponował przeznaczyć 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2010 rok na wypłatę dywidendy... więcej >>

Tauron zainteresowany aktywami Vattenfalla

Tauron jest zainteresowany zakupem polskich aktywów Vattenfalla, ale wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie złoży oferty wspólnie z PGNiG... więcej >>

URE: czterech chętnych na fotel prezesa

Do Ministerstwa Gospodarki wpłynęły cztery oferty kandydatów na nowego prezesa Urzędu regulacji Energetyki... więcej >>

Coraz większe zainteresowanie technologiami CCS

„Rzeczpospolita” pisze, że zgodnie z raportem „The Global Status of CCS: 2010” opracowanym przez Global CCS Institute, na świecie wzrasta zainteresowanie technologią CCS, a Ameryka wyprzedza pod tym względem Europę... więcej >>

Nowa szefowa w IEA

Podczas posiedzenia rady zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) wybrano następczynię szefa tej organizacji Nobuo Tanaki... więcej >>

Plany KE to koniec energetyki węglowej?

„Rzeczpospolita” pisze, że Komisja Europejska chce bezemisyjnej produkcji energii, a to oznacza, że elektrownie węglowe bez kosztownych instalacji wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla nie mają racji bytu... więcej >>

Potrzebne gigantyczne inwestycje w europejskie sieci energetyczne

Brukselski tygodnik „European Voice”, powołując się na dane europejskiej sieci ENTSO-E grupującej operatorów przesyłowych z UE i innych krajów, podał do informacji, że aż 23-28 mld euro powinno być przeznaczone na inwestycje w europejskie sieci przesyłowe... więcej >>

Trzecia linia energetyczna z Niemcami

11 marca 2011 r. w Ministerstwie Gospodarki PSE Operator oraz niemiecki operator 50Hertz Transmission podpisali umowę generalną dotyczące projektu budowy trzeciego połączenia między systemami przesyłowymi Polski i Niemiec... więcej >>

KE odblokowała polski system handlu emisjami CO2

Komisja Europejska zezwoliła na odblokowanie polskiego i austriackiego systemu handlu emisjami CO2. KE zdecydowała o odblokowaniu handlu emisjami w obu krajach po przejrzeniu raportów krajowych rejestrów o ich zabezpieczeniach... więcej >>

PGE wyemitowało kolejne obligacje

28 lutego Polska Grupa Energetyczna wyemitowała krótkoterminowe obligacje o wartości 130 mln zł skierowane do spółek z Grupy Kapitałowej PGE... więcej >>

PGNiG zmniejszył prewencyjnie dostawy gazu do PKN Orlen

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami i wzrostem zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, PGNiG prewencyjnie zmniejszył dostawy surowca do PKN Orlen... więcej >>

Sprzedaż Polkomtela przyniesie PGE prawie 4 mld zł

„Puls Biznesu” szacuje, że na konto Polskiej Grupy Energetycznej po sprzedaży Polkomtela – operatora sieci Plus może wpłynie co najmniej 3,9 mld zł... więcej >>

Będą zwolnienia w energetyce?

„Parkiet” przewiduje, że w wyniku ogromnego przerostu zatrudnienia w energetyce, pracę stracić może nawet 30 tys. osób, ale nie nastąpi to szybko... więcej >>

Enea: 30-proc. dywidenda?

Prezes Enei Maciej Owczarek powiedział, ze zarząd Enei może rekomendować wypłatę około 30 proc. ubiegłorocznego zysku na dywidendę... więcej >>

Kosztowne poszukiwania gazu łupkowego w Polsce

„Rzeczpospolita” pisze, że w ciągu trzech lat, w zakresie poszukiwania w Polsce gazu łupkowego inwestorzy wykonają ok. stu odwiertów, na co wydadzą co najmniej 1,5 – 2 mld dolarów... więcej >>

Polimex-Mostostal złożył najtańszą ofertę dla EC Siekierki

„Puls Biznesu” pisze, że najtańszą ofertę na budowę bloku energetycznego o mocy 480 MW w Elektrociepłowni Siekierki złożył Polimex-Mostostal... więcej >>

Spółka Restrukturyzacji Kopalń przestanie dostarczać energię

Z końcem maja Spółka Restrukturyzacji Kopalń, powołana m.in. do zagospodarowania i likwidacji majątku zamkniętych kopalń, ostatecznie przestanie zajmować się dostawami energii elektrycznej. Do tego czasu blisko tysiąc odbiorców musi zmienić dostawcę energii... więcej >>

Trzeba poczekać na oceny możliwości wydobycia gazu łupkowego

„Rzeczpospolita” pisze, że podczas Kongresu Gazowego eksperci ostrzegali przed nadmiernym optymizmem w kwestii zasobów gazu łupkowego w Polsce... więcej >>

Enea Operator: 800 mln zł na sieci

Enea Operator uzgodniła z Prezesem URE plan rozwoju na 2011 rok. W tym roku wyda na rozwój 800 mln zł, większość na modernizację i rozbudowę infrastruktury energetycznej... więcej >>

Energa nie czeka i inwestuje

„Rzeczpospolita” pisze, że Energa nie czekając na rozwiązanie swojego statusu właścicielskiego chce kontynuować inwestycje w nowe moce. Roman Szyszko, wiceprezes Energi ds. finansowych zapewnia, że do końca przyszłego roku firma może planowane inwestycje finansować bez podwyższenia kapitałów... więcej >>

Kopalnia Silesia zyskała miliony ton węgla do wydobycia

Przejęta w ubiegłym roku przez czeskiego inwestora kopalnia Silesia będzie mogła w przyszłości wydobyć ponad 80 mln ton węgla, które dotąd traktowano jedynie jako zasoby do potencjalnej eksploatacji... więcej >>

Największy magazyn PGNiG ruszy w przyszłym roku

PGNiG poinformowało, że zakończenie budowy na powierzchni podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach jest zaplanowane na koniec br., natomiast uruchomienie magazynu na początku 2012 r... więcej >>

PKN Orlen i Grupa Lotos przegrały w sporze z UOKiK

PKN Orlen i Grupa Lotos zawarły niedozwolone porozumienie polegające na wspólnym zakończeniu produkcji i sprzedaży benzyny uniwersalnej U-95 - taką decyzję wydał w 2007 roku UOKiK, a teraz potwierdził ją Sąd Apelacyjny... więcej >>

Gazowy korytarz północ – południe

„Rzeczpospolita” pisze, że połączenie gazowe ze Świnoujścia do Chorwacji ze względu na wykorzystanie już istniejących gazociągów może być gotowe nawet za pięć lat... więcej >>

Spada zużycie energii elektrycznej

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w styczniu 2011 r. o 0,84 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 14.419 GWh... więcej >>

Szacunkowa ilość gazu łupkowego

Państwowy Instytut Geologiczny opublikuje w kwietniu pierwsze, bardzo dokładne, szacunki na temat ilości gazu łupkowego na Pomorzu. Do końca roku poznamy wyniki dla całego kraju... więcej >>

Tanieje terminal LNG

„Puls Biznesu” pisze, że wydatki na budowę terminalu gazowego w Świnoujściu mogą spaść o 500 mln zł, do około 2,5 mld zł... więcej >>

ZA Tarnów: umowy z PGNiG za prawie 220 mln zł

Grupa Zakłady Azotowe Tarnów podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) umowy na dostawy gazu na łączną kwotę 219,8 mln zł... więcej >>

Geofizyki zarabiają na boomie łupkowym

„Puls Biznesu” pisze, że informacje o potencjalnych zasobach gazu łupkowego w naszym kraju przyczyniły się do znacznego wzrostu przychodów dwóch należących do PGNiG firm poszukiwawczych - Geofizyki Kraków i Geofizyki Toruń... więcej >>

GPW wybrała super animatora rynku dla PGE

GPW wyłoniła w drodze konkursu tzw. super animatorów rynku dla siedmiu najpłynniejszych spółek, wśród których są miedzy innymi Polski Koncern Naftowy Orlen i Polska Grupa Energetyczna... więcej >>

Miliardy ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2

„Rzeczpospolita” pisze, że z szacunków Ernst & Young wynika, iż w 2013 roku wpływy do polskiego budżetu z tytułu sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 wyniosą co najmniej 5,3 mld zł... więcej >>

PGE szuka doradcy od budowy elektrowni atomowej

Polska Grupa Energetyczna ogłosiła przetarg na doradcę inżynieryjnego przy budowie pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Przez 10 lat doradca zarobi ok. 1,2 mld zł... więcej >>

PKE objął udziały w rudzkim PEC

1 lutego br. podpisana została umowa pomiędzy Południowym Koncernem Energetycznym, miastem Ruda Śląska i Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, dotycząca objęcia przez PKE udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PEC... więcej >>

W co zainwestuje KGHM?

„Rzeczpospolita" zastanawia się, czy miedziowy potentat może wydać środki na zwiększenie zaangażowania w Tauronie i zakup Enei? W tym roku KGHM Polska Miedź ma do wydania na inwestycje kapitałowe 9 mld zł... więcej >>

Grupa Lotos zamierza zwiększyć przerób ropy

Wiceprezes spółki Mariusz Machajewski poinformował, że Grupa Lotos chce przerobić prawie 10 mln ton ropy naftowej w 2011 roku. W 2010 roku przerób wyniósł ok. 8,0 mln ton... więcej >>

Grupa Tauron obniży emisję zanieczyszczeń

Południowy Koncern Energetyczny z Grupy Tauron w ramach realizacji programu ograniczania emisji zanieczyszczeń rozpoczął inwestycję pn. „Budowa instalacji odazotowania spalin i modernizacja bloków 200 MW w Elektrowni Łaziska”... więcej >>

GUS: produkcja energii wzrosła

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja energii elektrycznej wzrosła w 2010 roku o 3,6 proc. w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 157.167 GWh... więcej >>

Rafineria Nafty Jedlicze na sprzedaż

Resort skarbu poinformował, że akcje Rafinerii Nafty Jedlicze będzie można kupić na aukcji 25 lutego. Inwestorzy mogą składać zgłoszenia w MSP do 22 lutego. Resort wystawi na sprzedaż akcje stanowiące ok. 10 proc. kapitału zakładowego rafinerii... więcej >>

TGE wejdzie na GPW?

Grzegorz Onichimowski, prezes TGE poinformował, że Towarowa Giełda Energii rozważa podniesienie kapitału o 20 proc. i debiut w tym roku na GPW. Celem strategicznym firmy jest wejście na nowe rynki, w tym na rynki gazu i biomasy oraz współpraca kapitałowa z europejskimi giełdami... więcej >>

Kulczyk Investments zainteresowany Elektrociepłownią Nowa Sarzyna

Kulczyk Investments podpisał z firmą Ashmore Energy International (AEI) umowę zakupu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu wszystkich urzędowych zezwoleń i zgód osób trzecich... więcej >>

Nowa ściana wydobywcza w Kopalni Silesia

Przejęta w końcu ubiegłego roku przez czeskiego inwestora kopalnia Silesia w Czechowicach-Dziedzicach przygotuje do eksploatacji nową ścianę wydobywczą. Związane z tym prace w pierwszym etapie pochłoną 17 mln zł... więcej >>

Obligacje dla spółek córek PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez spółkę... więcej >>

Rafako złożyło najkorzystniejszą ofertę na wymianę elektrofiltra w Elektrowni Kozienice

Fabryka Kotłów Rafako złożyła najkorzystniejszą ofertę na wymianę elektrofiltra bloku nr 4 w Elektrowni Kozienice. Wartość oferty wynosi około 23,9 mln zł... więcej >>

Spółka Lotos Norge otrzymała udział w koncesji na Morzu Norweskim

Spółka Lotos Exploration and Production Norge (LE&PN), w 100 proc. zależna od Lotos Petrobaltic, w wyniku rozstrzygnięcia rundy prekwalifikacyjnej dostała 25-proc. udział oraz status operatora w koncesji PL503B zlokalizowanej w obszarze Morza Norweskiego... więcej >>

Akcje ZA Tarnów na razie nie na sprzedaż

Joanna Zakrzewska, rzeczniczka PGNiG poinformowała, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo nie planuje na razie sprzedaży akcji Zakładów Azotowych Tarnów... więcej >>

Białe certyfikaty dla sprzedawców

Spółki obrotu będą zobowiązane do zakupu świadectw efektywności energetycznej. URE proponowało, aby obowiązek zakupu białych certyfikatów przerzucić na dystrybutorów, na to jednak nie zgodzili się posłowie... więcej >>

Fortum: Decyzja o budowie EC we Wrocławiu w tym roku

Fortum zadecyduje w tym roku, czy rozpocznie budowę elektrociepłowni we Wrocławiu. Jeżeli fińska firma zdecyduje się na budowę tego zakładu we Wrocławiu, jego budowa trwałaby trzy lata i kosztowała 500 mln euro... więcej >>

Spółki z grupy PGE zawarły umowy z PSE Operator

Spółki z grupy PGE Polskiej Grupy Energetycznej w ciągu ostatniego roku zawarły szereg umów ze spółką PSE Operator SA, głównie na przesył energii, o wartości ok. 7,2 mld zł... więcej >>

W grudniu zużycie energii elektrycznej wzrosło o 6,5 proc.

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w grudniu 2010 r. o 6,5 proc. ujęciu rocznym i wyniosło 14.813 GWh... więcej >>

Niełatwa sprzedaż Exatela

Polska Grupa Energetyczna nie sprzeda na razie telekomunikacyjnej spółki Exatel. „Puls Biznesu” pisze, że wiele wskazuje na to, że w procesie sprzedaży PGE faworyzowało Polkomtela... więcej >>

Pełne uwolnienie rynku energii za pół roku

„Rzeczpospolita” pisze, że do czerwca mają wejść w życie przepisy, dzięki którym firmy energetyczne nie będą musiały przedkładać do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki taryf na energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych... więcej >>

Przedsiębiorcy chętniej zmieniają sprzedawców energii

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec listopada 2010 r. prawie 7 tysięcy odbiorców z grup taryfowych A, B i C zmieniło sprzedawcę energii. W 2010 roku na taki krok zdecydowało się 5417 takich klientów... więcej >>

PSE Operator przejęło PSE-Info

W dniu 31 grudnia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji połączenia PSE Operator ze spółką zależną PSE-Info. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie spółki PSE-Info przez PSE Operator... więcej >>

Zmiana w zarządzie PGE

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej na posiedzeniu w dniu 5 stycznia podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu zarządu spółki jednego z wiceprezesów... więcej >>

Aurelian: Koniec wierceń pod Poznaniem

Aurelian Oil Gas zakończył z powodzeniem horyzontalne wiercenia na złożu Siekierki w odwiercie Trzek-2. Kolejnym etapem będzie zabieg tzw. szczelinowania... więcej >>

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 2 MW

Biogaz System Polska rozpoczął procedury administracyjne mające na celu otrzymanie pozwolenia na budowę Biogazowni rolniczej o mocy 2 MW w Kutnie... więcej >>

IRiESP zatwierdzony

Prezes URE decyzją z dnia 30 grudnia zatwierdził opracowaną przez PSE Operator Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Chodzi o warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci... więcej >>

Kompania Węglowa została dokapitalizowana

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że Kompania Węglowa została dokapitalizowana kwotą 416 mln zł... więcej >>

Opóźnia się budowa elektrowni jądrowej

„Parkiet” pisze, że opóźniają się przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Projekt, który ma realizować Polska Grupa Energetyczna, napotyka na przeszkody prawne... więcej >>

Połączenie PGE z PGE Electra

W dniu 31 grudnia Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia PGE S.A. ze spółką zależną PGE Electra S.A... więcej >>

Dalkia Łódź sprzedała spółkę PHU Mix-EC

Dalkia Łódź podpisała z firmą Impel Cleaning umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce PHU Mix-EC, która zajmuje się utrzymaniem porządku w obiektach znajdujących się na obszarze łódzkich elektrociepłowni należących do Dalkii Łódź... więcej >>

PGNiG: Umowa na unijne dofinansowanie rozbudowy magazynów gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z Instytutem Nafty i Gazu jako instytucją wdrażającą umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Podziemny Magazyn Gazu Strachocina"... więcej >>

Polkomtel przejmie Exatel?

UOKiK poinformował, że Polkomtel złożył wniosek o przejęcie kontroli nad Exatelem. PGE podał zaś, że przesunął do 4 stycznia termin składania ofert wiążących na zakup akcji Exatela... więcej >>

Połączenie PGE z PGE Electra

Połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna ze spółką PGE Electra, a także zmiany w Statucie PGE to główne uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE... więcej >>

Tańszy gaz od 1 stycznia

Zarząd PGNiG podjął decyzję o obniżeniu poziomu obowiązującej do 31 marca 2011 r. taryfy na sprzedaż gazu. Decyzja ma związek z wynegocjowanym przez PGNiG od spółki Gazprom Export rabatem na dostawy gazu ziemnego... więcej >>

Bank paliwa nuklearnego

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zdecydowała o utworzeniu banku paliwa nuklearnego, z którego kraje będą mogły korzystać w razie zakłóceń w dostawach komercyjnych... więcej >>

Indeks bezpieczeństwa energetycznego Polski

Instytut Kościuszki opracował Indeks bezpieczeństwa energetycznego Polski, który uwzględnia zbiór kryteriów makro i mikro odnoszących się przede wszystkim do infrastrukturalnych uwarunkowań dwóch sektorów energetycznych: paliw płynnych i ropy oraz gazu ziemnego... więcej >>

MSP: Brak poparcia dla gazociągu firm chemicznych

„Puls Biznesu” pisze, że ministerstwo skarbu raczej nie poprze inicjatywy firm chemicznych, które planują budowę połączenia gazowego z Niemcami... więcej >>

PGE szuka kupców na Exatela

PGE przedłużyło do 4 stycznia przyszłego roku czas na składanie ofert na zakup Exatela. Wartość transakcji szacowana jest na 0,7-1 mld zł... więcej >>

Poszukiwania węgla na złożu Złoczew

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów rozpoczyna pierwsze prace związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złoża węgla brunatnego Złoczew... więcej >>

Węgla kamiennego wystarczy nam najwyżej na 50 lat

Ministerstwo Środowiska szacuje polskie zasoby węgla kamiennego na 4 mld ton. Wydobywając ok. 70 mln ton rocznie starcz to na 40 – 50 lat... więcej >>

Elektrownia Bełchatów: Wybrano oferty na modernizacje

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów wybrała oferty Rafako na realizację usług remontowych. Łączna wartość ofert wynosi ponad 300 mln zł... więcej >>

JSW zainwestuje w energetykę

Jastrzębska Spółka Węglowa do 2030 roku zamierza wydać około 16 mld zł na inwestycje, a część z tych środków przeznaczy na energetykę. W planach spółki jest między innymi zwiększenie wykorzystania metanu na potrzeby grzewcze i energetyczne kopalń... więcej >>

Konstrukcja pod kocioł energetyczny w Elektrowni Połaniec

Podkarpacka spółka Transsystem dostarczy Elektrowni Połaniec stalową konstrukcję pod budowany właśnie, największy na świecie kocioł energetyczny zasilany w 100 proc. biomasą... więcej >>

PGE zainteresowana udziałami w litewskiej elektrowni atomowej

Polska Grupa Energetyczna podtrzymała zainteresowanie projektem budowy nowej elektrowni jądrowej Visaginas na Litwie. Przekazanie wiążących ofert partnerów regionalnych, w tym PGE, planowane jest na pierwszy kw. 2011 r... więcej >>

Polsko-skandynawski rynek handlu energią

Od grudnia połączenie energetyczne ze Szwecją będzie ogólnodostępne i zacznie działać wspólny polsko-skandynawski rynek handlu energią... więcej >>

ZA Puławy: Budowa elektrowni z nowym partnerem

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że pomimo wycofania się Vattenfalla ze współpracy z Zakładami Azotowymi Puławy przy budowie elektrowni, projekt ten będzie realizowany... więcej >>

Energa: Rozliczenia pre-paid

Energa proponuje swoim klientom instalację licznika przedpłatowego na ich życzenie. Usługa rozliczenie pre-paid w ocenie spółki będzie szczególnie atrakcyjna dla właścicieli domków letniskowych oraz osób wynajmujące mieszkania... więcej >>

Jedynie Polska zwiększa import gazu z Rosji

Gazprom w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał poinformował, że załamuje się eksport gazu z Rosji. Tylko Polska zwiększa zakupy od Gazpromu i przez trzy pierwsze kwartały Polska sprowadziła z Rosji 7,11 mld m sześc. gazu, czyli prawie tyle, co przez cały 2008 r... więcej >>

Każdego roku 800 mln EUR z UE na sieci energetyczne

Unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger poinformował, że zaproponuje, aby w nowych ramach budżetowych UE po roku 2013 co roku przeznaczyć co najmniej 800 mln euro na inwestycje w nierentowne, ale ważne dla interesów UE połączenia energetyczne... więcej >>

Najpierw holding, potem inwestycje w biomasę

Spółka Widok Energia planuje zbudować holding, w którego skład wejdą firmy działające na rynku biomasy. Spółka zainwestuje w plantacje roślin energetycznych, przetwarzania biomasy rolniczej na paliwo energetyczne, a także wybudować elektrociepłownię zasilaną biomasą... więcej >>

Polska została członkiem Agencji Energii Jądrowej przy OECD

Polska została przyjęta do Agencji Energii Jądrowej (NEA - Nuclear Energy Agency) przy OECD. Współpraca z agencją pomoże Polsce zrealizować program rozwoju energetyki jądrowej... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej w październiku

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w październiku o 1,3 proc. rdr i wyniosło 13.441 GWh... więcej >>

Korekta wniosków o podwyżkę cen prądu dla gospodarstw domowych

Sprzedawcy energii złożyli w URE skorygowane wnioski o podwyżkę cen energii dla gospodarstw domowych w wysokości od 9 do 15 proc... więcej >>

NIK: Kontrola gazowych sieci przesyłowych

Najwyższa Izba Kontroli zaplanowała na rok 2011 kontrolę rozwoju gazowej sieci przesyłowej. Plan pracy zostanie teraz przedstawiony Kolegium Izby... więcej >>

PGE: Obligacje za 10 mld zł

Polska Grupa Energetyczna podpisała z konsorcjum banków umowę przewidującą emisję obligacji o wartości do 10 mld zł. Środki z emisji mają być przeznaczone na refinansowanie długu oraz inwestycje i bieżące potrzeby spółki... więcej >>

PGNiG Norway chce nowych koncesji

PGNiG Norway w ramach 21 rundy licencyjnej złożyła wnioski o przyznanie trzech obszarów koncesyjnych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym... więcej >>

Centrozap: Zamówienia publiczne na zakup energii

„Puls Biznesu” pisze, że Centrozap chce ubiegać się o zamówienia publiczne na zakup energii. Centrozap chce rozszerzyć swoją ofertę skierowaną do biznesowych odbiorców energii... więcej >>

Energa poszuka finansowania dla budowy elektrowni gazowej

Marcin Szpak, prezes Energa Invest poinformował, że Energa obecnie uzgadnia z PSE Operator umowę przyłączenia bloku elektrowni gazowej o mocy 860 MW w Grudziądzu, którą planuje zbudować wspólnie z irlandzką spółką ESB International... więcej >>

PGNiG wyda nawet 200 mln zł na poszukiwania gazu łupkowego

Radosław Dudziński, wiceprezes PGNiG poinformował, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje rocznie przeznaczać na poszukiwania gazu łupkowego od 100 do 200 mln zł... więcej >>

URE: Ceny energii wzrosną, ale mniej niż chcą sprzedawcy

Agnieszka Głośniewska, rzecznik Urzędu Regulacji Energetyki poinformowała, że ceny energii dla gospodarstw domowych w 2011 roku wzrosną, jednak w mniejszej skali niż oczekiwane przez sprzedawców energii... więcej >>

ZA Tarnów liczą na wzrost udziału gazu ze źródeł lokalnych

Prezes Jerzy Marciniak powiedział, że Zakłady Azotowe Tarnów liczą, że na przełomie 2012-13 roku udział gazu ze źródeł lokalnych wzrośnie z 40 do 60 proc... więcej >>

48 wniosków o przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej

Z danych PSE-Operator wynika, że zgłoszono 48 wniosków o przyłączenie do elektroenergetycznej krajowej sieci przesyłowej na koniec września. Na liście jest 7 dużych elektrowni... więcej >>

Niższa opłata przejściowa w przyszłym roku

Prezes URE ustalił stawki opłaty przejściowej na 2011 rok. Będą one mniejsze średnio o 10 proc. od obowiązujących obecnie... więcej >>

Rosja rozbuduje połączenia transgraniczne z Polską

Polska podpisze wkrótce z Rosją memorandum w sprawie rozwoju sieci połączeń elektroenergetycznych. Informację taką przekazał minister energetyki Rosji Siergiej Szmatko po spotkaniu w Moskwie z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem... więcej >>

Rozbudowa gazociągów na Dolnym Śląsku zostanie dofinansowana

Komisja Europejska przyznała Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz - System dofinansowanie w kwocie 14,4 mln euro na budowę gazociągu Taczalin–Radakowice–Gałów oraz modernizację gazociągu Dziwiszów-Taczalin, budowę Tłoczni Gazu Jeleniów II i rozbudowę punktu w Lasowie... więcej >>

Szwedzka energetyka jądrowa najgorsza w Europie?

Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, szwedzka energetyka jądrowa jest najgorsza w Europie. Szwecja posiada trzy elektrownie z dziesięcioma reaktorami... więcej >>

KGHM TFI zainwestuje w OZE

Fundusz KGHM FIZ II, który został utworzony przez spółkę zależną KGHM - KGHM TFI planuje inwestycje w odnawialne źródła energii... więcej >>

Powstała spółka Elkop Energy

Spółki Fon Ecology, FON, Atlantis, Investment Friends Energy oraz Elkop zawiązały 18 października spółkę akcyjną pod nazwą Elkop Energy, która zajmie się inwestowaniem w OZE... więcej >>

Spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola wybierze wykonawcę bloku energetycznego

Spółka Elektrociepłownia Stalowa Wola, powołana przez Tauron i PGNiG, w pierwszej połowie przyszłego roku wybierze tzw. inżyniera kontraktu i generalnego wykonawcę budowy w Stalowej Woli parowo-gazowego bloku energetycznego za około 1,9 mld zł... więcej >>

Spółki zależne PEP podpisały z MG umowy na dotacje

Spółki zależne Polish Energy Partners (PEP), Amon i Talia, zawarły z Ministrem Gospodarki umowy dotacji na łączną kwotę 80 mln zł na dofinansowanie realizacji farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice... więcej >>

URE: Nie będzie kilkunastoprocentowych podwyżek cen energii?

Mariusz Swora, prezes URE poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki uważa, iż kilkunastoprocentowe podwyżki cen energii dla gospodarstw domowych w 2011 roku są nieuzasadnione i wezwie sprzedawców energii do obniżenia oczekiwań odnośnie wzrostu cen... więcej >>

Wzrosło zużycie energii elektrycznej

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło we wrześniu o 3,7 proc. rdr i wyniosło 12.257 GWh... więcej >>

Kompania Węglowa przejmie kontrolę nad Nadwiślańską Spółką Energetyczną

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Kompanię Węglową SA kontroli nad Nadwiślańską Spółką Energetyczną... więcej >>

Lotos poszuka gazu niekonwencjonalnego

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że Lotos złożył wniosek o koncesje na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego. Lotos ubiega się zarówno o koncesje morskie na Bałtyku, jak i lądowe na Pomorzu... więcej >>

Nowy gazociąg PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uruchomiło nowy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Hrubieszów-Zamość. Inwestycja został zrealizowana przez zależną od PGNiG Karpacką Spółkę Gazownictwa... więcej >>

PGE chce sprzedać Exatel

Polska Grupa Energetyczna jeszcze w tym roku chce sprzedać swój większościowy pakiet akcji Exatela. Doradca PGE wysłał już zaproszenia do potencjalnych inwestorów... więcej >>

Włosi pomogą Rosjanom wdrożyć inteligentne sieci

Włoski Enel i rosyjski IDGC Holding, skupiający operatorów sieci dystrybucyjnych w tym kraju podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wdrażania inteligentnych sieci... więcej >>

MEW zainwestuje w elektrownię wodną

5 października br. spółka zależna MEW - MEW 3 zawarła ze spółką Odnawialne Źródła Energii DIM z Bielsko Białej umowę inwestycyjną dotyczącą budowy małej elektrowni wodnej w Cieszynie o mocy 0,5 MW... więcej >>

Najwięcej nowych odbiorców przejmuje Energa

Z raportu Agencji Rynku Energii wynika, że ponad połowa odbiorców, która od połowy 2007 roku zmieniła sprzedawcę prądu w Polsce, wybrała Energę... więcej >>

Pierwsze unijne pieniądze na budowę gazoportu

Spółka Polskie LNG, która jest odpowiedzialna za budowę terminalu w Świnoujściu, wystąpi w przyszłym miesiącu do Komisji Europejskiej o przekazanie 30 proc. unijnej dotacji... więcej >>

TGE: Kolejna aukcja zakupu energii

Na Towarowej Giełdzie Energii 5 października br. odbyła się kolejna aukcja zakupu energii. W ofercie było 150 MW energii w dostawie pasmowej, tzn. o równej mocy w każdej godzinie doby w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r... więcej >>

URE wezwał do przedstawienia taryf na przyszły rok

Urząd Regulacji Energetyki wezwał sprzedawców energii elektrycznej do przedstawienia taryf na 2011 rok dla gospodarstw domowych. Obecne taryfy wygasają z końcem tego roku... więcej >>

Do Europy trafi więcej LNG z Kataru

Pod koniec roku i w lutym przyszłego Katar wyeksportuje LNG pochodzące z dwóch nowych zakładów. Produkowany w nich skroplony gaz trafi na rynki azjatycki i europejski wpływając na obniżenie jego ceny na tych rynkach... więcej >>

Elektrownia Opole: Trzy oferty na budowę bloków

Do PGE Elektrownia Opole wpłynęły trzy oferty wstępne na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6. Konsorcja, których oferty uzyskają ocenę pozytywną zostaną zaproszone do negocjacji... więcej >>

MSP sprzedało udziały w PAPE

Minister Skarbu Państwa podpisał umowę zbycia pakietu 23 należących do Skarbu Państwa udziałów spółki Pomorska Agencja Poszanowania Energii z Bydgoszczy (PAPE)... więcej >>

Rozstrzygnięcie przetargu na blok w Kozienicach w III kw 2011 roku

Prezes Enei, Maciej Owczarek poinformował, że Enea spodziewa się rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy dla budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice w trzecim kwartale przyszłego roku... więcej >>

Szczeciński SEC podniósł cenę ciepła

Od 1 października Szczecińska Energetyka Cieplna podniosła cenę energii cieplnej. Nowe stawki Szczecińskiej Energetyki Cieplnej zostały zatwierdzone przez URE, a ceny wzrosły średnio o 5 procent... więcej >>

CP Energia: Nowe taryfy dla gazu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany taryf dla wszystkich spółek dystrybucyjnych grupy CP Energia. Ceny za dostawy gazu wysokometanowego dla odbiorców Grupy wzrosły średnio o 4,0 %... więcej >>

PGE wycofa się z projektów węglowych?

Wszystko wskazuje na to, że po RWE i Vattenfallu, także PGE zastanawia się nad chociaż częściowym wycofaniem się z projektów węglowych. We wrześniu RWE poinformował o rezygnacji z budowy elektrowni węglowej na Śląsku, tłumacząc to zbyt wysokim ryzykiem inwestycyjnym... więcej >>

URE: Pierwszy fioletowy certyfikat

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał 22 września br. pierwsze świadectwo pochodzenia energii z jednostki opalanej metanem określany mianem fioletowego certyfikatu... więcej >>

Vattenfall sprzedaje swoje firmy

„Rzeczpospolita” pisze, że Vattenfall chce szybko sprzedać swoje polskie aktywa. Chodzi o elektrociepłownię w Warszawie oraz spółki dystrybucyjne i sprzedające energię... więcej >>

Wyższe zużycie energii elektrycznej w sierpniu

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w sierpniu o 4,5 proc. rdr i wyniosło 12.083 GWh. Od początku roku zużycie energii elektrycznej wyniosło 101.224 GWh i było o 4,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku 2009... więcej >>

Deweloper Wikana zajmie się budową biogazowni

Lubelski deweloper Wikana zamierza zainwestować w ciągu najbliższych pięciu lat 180 mln zł w budowę biogazowi o łącznej mocy 1 MW. Spółka prowadzi 12 projektów w województwie świętokrzyskim i lubelskim... więcej >>

Energa-Operator zainwestuje w system informatyczny

Energa-Operator ogłosiła przetarg na wdrożenie systemu aplikacyjnego wraz z usługami jego rozwoju. Szacunkowy koszt zamówienia to 21,63 mln zł netto... więcej >>

EnergiaPro: 590 mln zł na zabezpieczenie przed blackoutem

Należąca do grupy Tauron Polska Energia spółka dystrybucyjna EnergiaPro zamierza przeznaczyć w ciągu najbliższych 5 lat 590 mln zł na wsparcie inwestycji zabezpieczających przed blackoutem w aglomeracjach miejskich na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie... więcej >>

LNG w Świnoujściu: Rusza budowa gazoportu

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że rusza budowa gazoportu w Świnoujściu. Konsorcjum firm z Sajpem przejęła już plac budowy... więcej >>

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

W Bełchatowie oficjalnie rozpoczął działalność nowy koncern paliwowo-energetyczny o nazwie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A... więcej >>

URE: Ceny gazu w górę

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę cen paliw gazowych w taryfie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) o 6,4 proc. URE podał, że taryfa będzie obowiązywać od 1 października do 31 marca 2011 r... więcej >>

Coraz więcej magazynów gazu

Należąca do węgierskiego Emfesz spółka DPV Service zamierza przekształcić złoża gazu Antonin w okolicach miejscowości Mikstat w woj. wielkopolskim w podziemny magazyn gazu o pojemności 0,25 mld m sześc. gazu... więcej >>

Energa jest liderem w produkcji energii z OZE

Energa produkuje najwięcej energii z OZE (820 MW). Udział zielonej energii w całkowitej produkcji gdańskiej grupy wynosi aż 31,5 proc. Spółka posiada 45 elektrowni wodnych i ponad 150 wiatraków... więcej >>

PGNiG złożyło wniosek o 10-proc. podwyżkę cen gazu

Prezes Michał Szubski poinformował, że PGNiG złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o 10-procentową podwyżkę cen gazu. Nie wyklucza, że skieruje do Urzędu Regulacji Energetyki kolejny wniosek taryfowy... więcej >>

SPEC: Miliardowe inwestycje

Warszawski SPEC zamierza w najbliższych latach wydać na inwestycje związane z modernizacją sieci ciepłowniczych około jednego miliarda złotych... więcej >>

Stowarzyszenie Central Europe Energy Partners

Grupa polskich firm z sektora energetycznego i paliwowego powołała stowarzyszenie CEEP, czyli Central Europe Energy Partners. Jego celem będzie wspieranie integracji tego sektora w Europie Środkowej... więcej >>

Cena bazowa zostanie ustalona w październiku

„Rzeczpospolita” napisała, że prawdopodobnie w październiku Urząd Regulacji Energetyki wyznaczy cenę bazową energii elektrycznej, która będzie podstawą do kalkulacji taryf dla odbiorców indywidualnych... więcej >>

Centrozap przejął elektrownię od Odlewni Żeliwa Śrem

Centrozap przejął od Odlewni Żeliwa Śrem elektrownię, która jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Wartość transakcji wyniosła 21 mln zł. Źródłem jej finansowania jest emisja obligacji o łącznej wartości nominalnej 21 mln zł z terminem wykupu do końca 2011 roku, objęta przez Odlewnię Żeliwa Śrem... więcej >>

Nowe zasady wynagradzania w Tauronie i Enei

„Parkiet” pisze, że po sprzedaży 53 proc. akcji Taurona, zmienią się zasady wynagradzania jego zarządu. Podobnie stanie się również w Enei... więcej >>

PGE ZEŁ-T: Ułatwienia dla korzystających z liczników przedpłatowych

Klienci indywidualni PGE ZEŁ-T, którzy korzystają z liczników przedpłatowych będą mogli kupić doładowania liczników w kasach sklepów kilku sieci handlowych... więcej >>

Połączenie spółek PGE

31 sierpnia br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia PGE ze spółkami zależnymi... więcej >>

Rusza montaż inteligentnych liczników w okolicach Legnicy

Po zakończeniu testów prowadzonych obecnie w mieszkaniach i firmach na Dolnym Śląsku, rozpocznie się montaż inteligentnych liczników u odbiorców energii elektrycznej... więcej >>

Kulczyk Holding zbuduje elektrownię na Białorusi

Kulczyk Holding oraz białoruskie przedsiębiorstwo Grodnoenergo podpisały porozumienie o współpracy inwestycyjnej. Chodzi o budowę elektrowni węglowej w miejscowości Zelwa na Białorusi... więcej >>

Opóźnienie budowy elektrowni wodnej w Sosnowcu-Maczkach

Wszystko wskazuje na to, że dopiero w 2011 r. powstanie elektrownia wodna w Sosnowcu-Maczkach, na Białej Przemszy. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to ok. 3,5 mln zł... więcej >>

Petrolinvest: Dwie umowy na zakup gazu z Orlen Gaz

Spółka paliwowa Petrolinvest zawarła dwie umowy ze spółką Orlen Gaz na zakup gazu płynnego propan-butan o łącznej szacunkowej wartości 51,06 mln złotych... więcej >>

Shell: Dział gazu płynnego w Polsce został sprzedany

Shell sprzedał rozlewnie gazu w Łodzi i Przytoczni oraz terminale przeładunkowe w Spychowie i Żorach. W tym samym czasie Shell sfinalizował również sprzedaż segmentu LPG na Węgrzech... więcej >>

URE otrzymało 5 wniosków spółek energetycznych o podniesienie taryf

Urząd Regulacji Energetyki rozpatruje 5 wniosków spółek energetycznych, które chcą podwyższenia taryfy w dystrybucji bądź sprzedaży energii elektrycznej. URE nie ujawnił wysokości tych podwyżek... więcej >>

Wiceprezes Tauronu zrezygnował

Zarząd Tauronu poinformował, iż rezygnację z dniem 31 sierpnia 2010 r. złożył wiceprezes, członek zarządu Stanisław Tokarski. Decyzję umotywował otrzymaniem propozycji pracy w Południowym Koncernie Energetycznym... więcej >>

Bardzo zły stan sieci energetycznych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że polskie spółki energetyczne stoją przed koniecznością kosztownych modernizacji swoich sieci. PGE wyda w tym roku ponad 860 mln zł, PSE Operator planuje 751 mln zł wydatków, RWE Stoen zainwestuje w samej Warszawie 175 milionów złotych... więcej >>

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków zostanie odziałem PGE Elektrowni Bełchatów

PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków z lubelskiej spółki zostanie przekształcona w oddział PGE Elektrowni Bełchatów... więcej >>

Gaz-System podwyższył kapitał spółki Polskie LNG

Spółka Polskie LNG otrzymała 300 mln zł na podniesienie kapitału. Środki przekazał Gaz-System, a kolejne dokapitalizowanie spółki budującej gazoport w Świnoujściu, kwotą 260 mln zł planowane jest na listopad... więcej >>

Strata KOV

Spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) miała 7,59 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2010 roku wobec 0,91 mln USD straty rok wcześniej... więcej >>

Terminal gazowy w zatoce gdańskiej

Dziennik „Polska” twierdzi, że projekt budowy terminalu odbioru CNG oraz regazyfikowanego LNG w zatoce Gdańskiej jest coraz bliższy realizacji... więcej >>

Węgiel będzie droższy

„Rzeczpospolita” pisze, że w przyszłym roku ceny węgla dla energetyki mogą być nawet o 15 proc wyższe niż obecnie. Podwyżki można się spodziewać biorąc pod uwagę ceny rynkach światowych oraz fakt, że ceny węgla kamiennego dla energetyki na bieżący rok nie wzrosły... więcej >>

ENERGA: Duży wzrost zysków w pierwszym półroczu 2010 r.

EBITDA Grupy ENERGA za sześć miesięcy bieżącego roku wzrosła w stosunku do pierwszego półrocza 2009 roku aż o 41 proc., do 818 mln zł. Przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o ponad 300 mln zł i wynoszą 4 mld 448 mln zł... więcej >>

GPEC: Przetargi na modernizację sieci ciepłowniczych rozstrzygnięte

GPEC rozstrzygnął 4 przetargi nieograniczone na modernizację sieci ciepłowniczych na terenie Gdańska. Celem projektów jest zapewnienie mieszkańcom stabilnych dostaw ciepła i zminimalizowanie strat energii... więcej >>

Orlen został ukarany

Prezes UOKiK uznała, że zapewniając sobie prawo do ustalania cen sprzedaży paliw na stacji patronackiej PKN Orlen naruszył wraz ze swoim kontrahentem prawo... więcej >>

PEP podtrzymuje prognozy na \'10

Zarząd Polish Energy Partners, po wynikach za pierwsze półrocze 2010 roku, podtrzymał całoroczne prognozy finansowe, zakładające m.in. osiągnięcie 56 mln zł zysku netto... więcej >>

Tauron do mWIG40

Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że Tauron wejdzie w skład indeksu mWIG40. W indeksie mWIG40 akcje spółki LC Corp zostaną zastąpione akcjami Tauronu... więcej >>

Czechy: Największy zbiornik gazu ziemnego w Europie

W Czechach rozpoczęto budowę nowego podziemnego zbiornika gazu ziemnego. Zbiornik w Rożnej o pojemności około 200 mln m sześc., którego budowa potrwa aż osiem lat będzie największym tego typu obiektem w Europie... więcej >>

Elektrownia jądrowa będzie kosztować ponad 11 mld euro

„Rzeczpospolita” pisze, że PGE Polska Grupa Energetyczna zakończy niedługo proces wyboru technologii i inwestora, z którym zrealizuje projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju... więcej >>

Grunty w Żarnowcu w rękach PGE

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że Energa sprzedała PGE grunty w Żarnowcu. Nie ujawniono wartości transakcji... więcej >>

PGE Energia zniknęła z Lublina

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE podjęło 3 sierpnia decyzję o włączeniu PGE Energii z siedzibą w Lublinie w struktury PGE Polskiej Grupy Energetycznej... więcej >>

Tauron dołączy do konsorcjum budującego elektrownię jądrową?

Wiceminister skarbu Jan Bury powiedział, że Tauron może dołączyć do konsorcjum, które będzie finansować budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej... więcej >>

TGE: W lipcu rekordowe obroty energią elektryczną

Obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego i Rynku Terminowym Towarowym wyniósł 1 893 473 MWh. Lipiec, mimo okresu wakacyjnego, okazał się najlepszym miesiącem pod względem wolumenu od początku istnienia TGE na rynku energii elektrycznej w Polsce... więcej >>

Energii na TGE jest najdroższa w Unii

„Rzeczpospolita” pisze, że cena energii na Towarowej Giełdzie Energii jest obecnie najwyższa w Unii Europejskiej, co spowodowane jest utrzymującymi się w lipcu upałami i dużym popytem na energię... więcej >>

PGE chce sprzedać swoje akcje TGE

PGE wystawiła na sprzedaż posiadane przez siebie akcje Towarowej Giełdy Energii, których wartość szacowana jest na 8 – 10 mln zł... więcej >>

PGNiG: Obligacje na sprzedaż

PGNiG w najbliższym czasie sprzeda obligacje o wartości około 1,2 mld zł. Zarząd spółki przygotowuje również plan emisji euroobligacji o wartości nawet 1,2 mld euro... więcej >>

Redukcja emisji tlenków azotu będzie kosztowała 2 mld zł

„Rzeczpospolita” poinformowała, że elektrownie wydadzą w ciągu najbliższych pięciu lat około 2 mld zł na redukcję emisji tlenków azotu... więcej >>

Zgoda na ulgowe zezwolenia na emisję CO2

Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard formalnie potwierdziła to, co wcześniej uzgodniła z polskim rządem. Nasz kraj dostanie ulgowe zezwolenia na emisję CO2 dla 15 tys. MW w nowych elektrowniach... więcej >>

GUS: Produkcja gazu ziemnego wzrosła o 8,1% w I pół. 2010 r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja gazu ziemnego wzrosła w pierwszym półroczu 2010 r. o 8,1% do 2.896 hm sześc... więcej >>

Litwa wybuduje terminal gazowy

Litewski rząd postanowił, że Litwa wybuduje terminal gazu skroplonego. Litwa w ten sposób pozyska alternatywne i niezależne źródło dostaw gazu... więcej >>

Orlen Upstream: Pierwszy odwiert na Lubelszczyźnie w 2011 r.

Należąca do PKN Orlen spółka Orlen Upstream zamierza w 2011 roku wykonać pierwszy odwiert na Lubelszczyźnie, który potwierdzi występowanie gazu łupkowego w ilościach odpowiednich do przemysłowego wydobycia... więcej >>

PGE: Sprzedaż całej energii przez giełdę

„Rzeczpospolita” pisze, że PGE będzie sprzedawać prawie całą produkowaną energię na giełdzie. Tomasz Zadroga, prezes PGE powiedział, że począwszy od 2011 roku całość energii elektrycznej produkowanej przez posiadane przez grupę elektrownie trafi na giełdę... więcej >>

Szwecja: Największe na świecie złoża uranu

Informacyjna Agencja Radiowa poinformował, że australijska firma górnicza Aura Energia znalazła w Szwecji jedne z największych na świecie pokłady uranu... więcej >>

Środki z UE na nowe projekty

31 sierpnia zostanie przedstawiona zweryfikowana lista inwestycji finansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Coraz mniejsze szanse Żarnowca na elektrownię atomową

Żarnowiec powoli przegrywa walkę o pierwszą w Polsce elektrownię atomową. Zyskuje za to Kopań w Zachodniopomorskim. Problemem jest to, że w jeziorze Żarnowieckim jest za mało wody, by skutecznie chłodzić reaktory... więcej >>

Enion: Nowy system do zarządzania majątkiem sieciowym

Enion ogłosił przetarg na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania majątkiem sieciowym w spółkach Enion i EnergiaPro... więcej >>

Litewskie i polskie firmy konsolidują siły w sektorze energii

Litewskie przedsiębiorstwa przystąpią do stowarzyszenia na rzecz wspierania integracji środkowoeuropejskiego sektora energii (Central Europe Energy Partners + CEEP)... więcej >>

MEW skorzystają na rozbudowie sieci energetycznej

Małe Elektrownie Wodne liczą, że skorzystają na planowanych przez firmy dystrybucyjne rozbudowach sieci energetycznych. W ciągu najbliższych 5 lat planują wydać na ten cel ponad 4 mld zł... więcej >>

Pierwsza aukcja dla przemysłowych odbiorców energii

5 sierpnia na Towarowej Giełdzie Energii odbędzie się pierwsza aukcja sprzedaży 100 MW energii dla odbiorców przemysłowych w dostawie w całym 2011 roku. Jeżeli aukcja zostanie przeprowadzona z sukcesem to zakontraktowany wolumen wyniesie 876 tys. MWh... więcej >>

Podpisano umowę z wykonawcą terminalu w Świnoujściu

Spółka Polskie LNG podpisała umowę z wykonawcą terminalu do odbioru gazu skroplonego w Świnoujściu. Konsorcjum firm z Włoch, Kanady, Francji i Polski ma wybudować terminal za ok. 3 mld zł i oddać go do użytku do końca czerwca 2014 r... więcej >>

Będziemy wydobywać dwa razy więcej węgla brunatnego?

„Rzeczpospolita” pisze, że zgodnie z prognozami Akademii Górniczo-Hutniczej, w perspektywie następnych dziesięciu lat, przy założeniu udostępniania nowych złóż, wydobycie węgla brunatnego może wzrosnąć z obecnych ok. 60 mln ton do 84 mln ton rocznie, a do 2030 roku do 118 mln ton... więcej >>

Bogdanka zawarła porozumienie z grupą EDF

Bogdanka podpisała umowę z PHU Energokrak na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb Grupy EDF, w skład której wchodzą m.in. Elektrownia Rybnik, EC Wybrzeże, EC Kraków i EC Zielona Góra oraz wrocławska Kogeneracja... więcej >>

FON Ecology otrzymała koncesję

Spółka FON Ecology uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Koncesja została udzielona na okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2025 roku... więcej >>

PGE Energia zniknie

„Kurier Lubelski” poinformował, że spółka-córka PGE niebawem zniknie z Lublina. Zarząd spółki opublikował pierwsze zawiadomienie o planowanym wchłonięciu Energii przez PGE... więcej >>

TGE: Obrót energią elektryczną w I półroczu

Obroty energią elektryczną na TGE w I półroczu 2010 na Rynku Dnia Następnego wyniosły 2,488 TWh, a na Rynku Terminowym Towarowym - 1,503 TWh. Całkowity obrót energią elektryczną w tym okresie wyniósł 3,990 TWh. Daje to 75,08 proc. wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego... więcej >>

Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej powołana do życia

24 czerwca b.r. w gmachu warszawskiego Instytutu Biotechnologii powołano Krajową Izbę Gospodarczą Efektywności Energetycznej (KIGEE)... więcej >>

PGE: Nowy model biznesowy

Zarząd PGE przyjął w związku z konsolidacją Grupy „Model biznesowy Grupy Kapitałowej PGE”. W ten sposób porządkuje procesy biznesowe i określa zakres odpowiedzialności poszczególnych obszarów działalności Grupy... więcej >>

PGNiG przesunie termin spłaty zadłużenia ZCh Police

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wyraziło zgodę na prolongatę terminu spłaty zadłużenia przez Zakłady Chemiczne Police. Podpisano w tej sprawie aneks do porozumienia z 8 grudnia 2009 r... więcej >>

Powstanie druga giełda energii?

„Puls Biznesu” pisze, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) sprzedał Towarowej Giełdzie Energii swoje udziały w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT)... więcej >>

Ruszyły prace przy rewitalizacji EC-1 Wschód

Rozbudowa i rewitalizacja kompleksu budynków należącego do zabytkowej elektrociepłowni EC-1 Wschód w Łodzi ma kosztować ponad 77 mln zł. O obiekcie planowane jest uruchomienie m.in. Centrum Sztuki Filmowej... więcej >>

Najtańsza oferta na terminal LNG

Najtańszą ofertę cenową w przetargu na projekt i budowę terminalu gazu skroplonego (LNG), z uwzględnieniem systemu ORV i budowy azotowni złożyło konsorcjum z udziałem PBG... więcej >>

Nieekologiczne elektrownie węglowe zostaną zamknięte do 2023 r.

Kraje Unii Europejskiej ustaliły, że elektrownie węglowe, których właściciele nie są przygotowani do zainstalowania filtrów wychwytujących tlenki siarki i azotu będą zamknięte do 2023 r... więcej >>

PGE Elektrownia Bełchatów: Zarząd piątej kadencji został powołany

Spółka poinformowała, że w związku z upływem kadencji, w dniu 21 czerwca br. Rada Nadzorcza PGE Elektrowni Bełchatów powołała zarząd spółki na kolejną piątą kadencję... więcej >>

Przygotowania do wydobycia gazu ze złoża Siekierki

Wszystko wskazuje na to, że po koniec roku dojdzie do tak zwanej testowej eksploatacji złoża Siekierki przez spółkę Aurelian Oil & Gas, która zamierza także starać się o pozwolenie na budowę kopalni... więcej >>

Spółki z grupy Famur kupią energię od Centrozapu

Centrozap podpisał umowę generalna z Grupą Kapitałową Fabryki Maszyn Famur w zakresie sprzedaży energii elektrycznej... więcej >>

Elektrownia Kozienice: Dwie potwierdzone oferty

Spółki PBG w konsorcjum z Alstom Power i Polimex-Mostostal wspólnie z Hitachi złożyły oferty w przetargu na blok energetyczny Elektrowni Kozienice, którego wartość szacowana jest na 5,3-5,5 mld zł... więcej >>

Inter RAO zaproponowało budowę mostu energetycznego

Rosyjski gigant elektryczny Inter RAO UES wystąpił z propozycją budowy połączenia energetycznego z Kaliningradu do Polski oraz wzmocnienia połączeń między Litwą i Kaliningradem... więcej >>

Konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe

W Ministerstwie Gospodarki podpisano umowę o powołaniu konsorcjum Węglowe Ogniwa Paliwowe, które zajmie się opracowaniem założeń oraz budową prototypu węglowego ogniwa paliwowego zasilanego węglem kamiennym oraz brunatnym, a także pozyskiwanym z biomasy i paliw odpadowych... więcej >>

Polska nie straci dotacji na budowę terminalu LNG

Komisja Europejska nie wycofa się ze współfinansowania terminalu LNG w Świnoujściu, co oznacza, że Polska nie straci 380 mln euro, stanowiących prawie 60 proc. wartości inwestycji... więcej >>

Poszukiwania wykonawcy bloku gazowego w Skawinie

Czeska spółka energetyczna CEZ a.s. ogłosiła przetarg na wykonawcę opalanego gazem bloku energetycznego w Skawinie o wartości ok. 1,5 mld zł... więcej >>

Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej prezydencji w UE

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Brukseli po spotkaniu z szefem Komisji Europejskiej Jose Barroso powiedział, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji w UE w 2011 roku jest bezpieczeństwo energetyczne... więcej >>

EnergiaPro zredukuje zatrudnienie

Zarząd EnergiiPro postanowił zredukować zatrudnienie o 200 osób i wprowadza program dobrowolnych odejść z pracy. Związkowcy uważają to za zwolnienia grupowe sprzeczne z postanowieniami z 2004 roku o wieloletnich gwarancjach zatrudnienia dla pracowników spółki i szykują się do strajku... więcej >>

Mniej gazu LNG z Kataru

„Puls Biznesu” napisał, że w 2010 roku Katar zamierza aż o 66 proc. zmniejszyć eksport gazu LNG... więcej >>

PGE: Udział w Ignalinie II może kosztować 2 mld zł

Polska Grupa Energetyczna wciąż jest zainteresowana udziałem w budowie elektrowni Ignalina II, co może ją kosztować dwa miliardy złotych... więcej >>

Więcej pieniędzy na poszukiwania gazu łupkowego

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zaktualizuje plan inwestycyjny spółki, co może oznaczać zwiększenie kwoty przeznaczonej na poszukiwania gazu niekonwencjonalnego... więcej >>

Gazprom inwestuje w gaz na Kamczatce

„Rzeczpospolita” napisała, że Gazprom zainwestował w odwierty gazu i buduje gazociąg na Kamczatce... więcej >>

Inwestorzy kupią energię taniej

Inwestorzy, którzy kupią w ofercie publicznej i przetrzymają akcje Tauronu otrzymają od kilku, do nawet kilkunastu procent rabatu w rachunkach za energię elektryczną... więcej >>

Kaucje nie powstrzymały inwestorów

Obowiązująca zgodnie z nowym prawem energetycznym kaucja w wysokości 30 zł za każdy planowany kilowat mocy elektrowni wiatrowych przyłączony do sieci elektroenergetycznej zniechęciła tylko niewielką część inwestorów... więcej >>

PSE Operator: Miliardowe inwestycje w zwiększenie mocy

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Waldemar Skomudek, wiceprezes PSE Operator poinformował, że wartość inwestycji jego spółki w zwiększenie mocy przesyłowych wyniesie do 2017 roku 8-12 mld zł... więcej >>

Umowa z wykonawcą terminalu na początku lipca

Polskie LNG zamierza podpisać umowę z wybranym wykonawcą terminalu gazu skroplonego na początku lipca. Wartość potencjalnej umowy jest szacowana na ok. 600 mln euro... więcej >>

Budowa gazoportu w Świnoujściu oddala się

Opóźnieniu ulega budowa gazoportu w Świnoujściu, kluczowego projektu dostaw gazu do Polski z nowych źródeł. Na razie to poślizg o około miesiąc... więcej >>

Most energetyczny między Polską a Białorusią

Polski PSE Operator i białoruski Biełenergo uzgodnili warunki budowy łącznika elektroenergetycznego między obu krajami. Dokumenty teraz trafią do polskiego Ministerstwa Gospodarki i białoruskiego ministerstwa energetyki... więcej >>

Nowe umowy na dofinansowanie projektów energetycznych

Podpisano trzy kolejne umowy w Programie Infrastruktura i Środowisko o dofinansowanie projektów w energetyce o łącznej wartości 88,6 mln zł. Umowy podpisały Synthos Dwory, powiat Głogowski oraz Gaz-System... więcej >>

Wzrost eksportu energii z Polski

Polska wyeksportowała w 2009 roku 2,19 TWh energii elektrycznej, co oznacza trzykrotny wzrost w stosunki do roku 2008. Jest to jednak wciąż mniej, niż w roku 2007 i latach wcześniejszych... więcej >>

Zmiana w zarządzie PKW

„Rzeczpospolita” pisze, że na czele należącego do Tauronu Południowego Koncernu Węglowego stanie ponownie były prezes tej firmy Grzegorz Pawłaszek... więcej >>

GAZ-SYSTEM: Nowa taryfa

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził w dniu 17 maja br. nową taryfę Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Wejdzie ona w życie od 1 czerwca 2010 r... więcej >>

Nowe kontrakty Centrozapu

Centrozap poinformował, że spółka w kwietniu 2010 r. podpisała umowy z końcowymi odbiorcami na sprzedaż energii elektrycznej w łącznej kwocie 22,231 mln zł brutto... więcej >>

Oferta sprzedaży ekologicznej energii w Tauronie

Tauron Polska Energia wprowadza nowy produkt dla klientów biznesowych. Będą oni mogli skorzystać z prestiżowej oferty Tauron Eko Premium... więcej >>

Wyszków: Drożej za ciepło

Wyszkowski PEC od początku przyszłego miesiąca podnosi cenę energii cieplnej. Nowa taryfa została zaakceptowana przez URE... więcej >>

Dwa przetargi na nowy blok w Kozienicach

„Parkiet” poinformował, że Enea zmieni zasady przetargu na budowę bloku 1000 MW w elektrowni Kozienice. Zamiast jednego, zostaną rozpisane dwa przetargi... więcej >>

Kogeneracja: Mniejszy zysk w I kwartale

Kogeneracja miała 90,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2010 roku wobec 103,97 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

PGNiG do końca 2012 r. podwoi wydobycie ropy

PGNiG przewiduje, że do końca 2012 roku, dzięki wcześniejszemu o rok oddaniu kopalni Lubiatów-Miedzychód-Grotów (LMG), podwoi do ok. 1 mln ton wydobycie i sprzedaż ropy naftowej... więcej >>

Prawie miliard zysku PGNiG

Zysk netto grupy PGNiG, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w I kwartale tego roku 987 mln zł wobec 398,8 mln zł straty netto rok wcześniej i był niższy od konsensusu rynkowego na poziomie 1,13 mld zł... więcej >>

RWE: Wyższe przychody i zyski

W pierwszym kwartale 2010 roku niemiecki koncern energetyczny RWE odnotował prawie 14 - procentowy wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego... więcej >>

Termin składania ofert na terminal LNG

Polskie LNG, spółka realizująca projekt budowy terminala gazowego w Świnoujściu, wyznaczyła na 8 czerwca termin składania ostatecznych ofert przez podmioty, które zainteresowane są budową terminala... więcej >>

Electrabel rozpoczął handel na TGE

Electrabel rozpoczął od 6 maja handel na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) Towarowej Giełdy Energii... więcej >>

Elektrownia Bełchatów: Umowa grantowa dla projektu CCS

PGE Elektrownia Bełchatów podpisała 5 maja umowę o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2”... więcej >>

Energetyczne plany Jana Kulczyka

Celem Jana Kulczyka i jego grupy Kulczyk Investments jest stworzenie polskiej, niepaństwowej grupy energetycznej, wokół której można konsolidować aktywa branży w Europie Środkowo-Wschodniej... więcej >>

Odkrywka Tomisławice uruchomiona

Odkrywka Tomisławice, dziesiąta w historii Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, rozpoczęła działalność górniczą. Ciąg nadkładowy uruchomił wiceminister skarbu Jan Bury... więcej >>

PNiG Kraków wygrało przetarg na wiercenia w Czechach

PNiG Kraków wygrało przetarg na wiercenia dla Czeskiej Spółki Naftowej. Firma zgodnie z kontraktem odwierci w ramach poszukiwań gazu ziemnego dwa otwory kierunkowe o planowanej głębokości do ok. 2000 metrów... więcej >>

ISO 9001:2009 dla Elektrowni Kozienice

Elektrownia „Kozienice” uzyskała Certyfikat Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001:2009. Procedura wdrażania certyfikatu ISO trwała dwa lata... więcej >>

Komitet Obywatelski Przeciwko Magazynowaniu CO2

„Polska Dziennik Łódzki” napisał, że Komitet Obywatelski Przeciwko Magazynowaniu CO2 rozpoczął w Pabianicach zbieranie podpisów pod pismem do premiera i ministra środowiska... więcej >>

Miliony na infrastrukturę energetyczną na Podkarpaciu

Budowa ekonomicznego oświetlenia dróg i placów zasilanego energią wiatru i słońca w gminie Kołaczyce to jeden ze 115 projektów, które będą realizowane z podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego... więcej >>

PEP podtrzymał prognozę wzrostu zysku

Spółka Polish Energy Partners podtrzymała prognozę zwiększenie skonsolidowanego zysku netto bez niezrealizowanych różnic kursowych do 56,0 mln zł w 2010 roku, po wypracowaniu 11,2 mln zł w I kwartale 2010 roku... więcej >>

Wiceprezes PGNiG zrezygnował ze stanowiska

W dniu 26 kwietnia br. do rady nadzorczej PGNiG wpłynęła rezygnacja Mirosława Dobruta z funkcji wiceprezesa zarządu spółki ds. gazownictwa i handlu... więcej >>

Wieloosobowe stanowisko Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 22 kwietnia 2010 r. stanowisko Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii zostało wzmocnione i stało się stanowiskiem wieloosobowym... więcej >>

Co dalej z nową elektrownią PGE na Lubelszczyźnie?

Budowana przez PGE za ponad 9 mld zł elektrownia węglowa na Lubelszczyźnie może nie powstać. Wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki poinformował na ostatnim posiedzeniu sejmowej komisji skarbu państwa, że spółka uzależnia swoją decyzję od kwestii pozwoleń na emisję CO2... więcej >>

EuroPol Gaz: Nowy zarząd

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EuroPol Gazu na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia powołało dwóch polskich członków zarządu spółki... więcej >>

Mariusz Swora został wiceszefem ERRA

21 kwietnia dr Mariusz Swora został wybrany przez regulatorów rynków energetycznych wiceszefem Regionalnego Stowarzyszenia Regulatorów Energetyki... więcej >>

Nowy system zarządzania zakupami w ENERGA-OPERATOR

W ENERGA-OPERATOR rozpoczęło się z początkiem kwietnia wdrażanie systemu do kompleksowego zarządzania zakupami. Zakończenie tego procesu przewidziane jest na koniec 2010 roku... więcej >>

Olej grzewczy z PKN Orlen zdrożeje

PKN Orlen podniósł hurtową cenę oleju grzewczego Ekoterm Plus o 28 zł na tysiąc litrów. Decyzja PKN Orlen oznacza, że cena Ekotermu Plus wynosi 2 tys. 207 zł za tysiąc litrów... więcej >>

Jan Kulczyk zbuduje grupę energetyczną

Jan Kulczyk zamierza stworzyć wielką grupę energetyczną, w skład której wejdzie Lotos i Energia. Koszt ich zakupu od Skarbu Państwa może wynieść od 7 do 9 mld zł... więcej >>

Odczyt licznika za darmo

Klient nie będzie płacił za odczyt licznika energii elektrycznej, co ma ułatwić zmianę sprzedawcy energii elektrycznej. Często taka opłata wynosi co najmniej 100 zł... więcej >>

Orlen Deutschland: Umowa z Deutsche BP o wartości 900 mln euro

Orlen Deutschland podpisał umowę z Deutsche BP na dostawy paliwa dla stacji Orlen Deutschland w 2010 roku. Wartość szacunkowa umowy wynosi około 900 mln euro... więcej >>

PGE konkurencją dla TGE

Polska Grupa Energetyczna zastanawia się nad stworzeniem w naszym kraju drugiej giełdy energii. PGE nie będzie się angażowało kapitałowo w to przedsięwzięcie... więcej >>

Rozpoczynają się poszukiwania gazu łupkowego na Pomorzu

W maju w Łebieniu pod Lęborkiem rozpocznie się pierwszy próbny odwiert, którego celem będzie poszukiwanie gazu łupkowego. Odwiert zostanie wykonany przez firmę Nafta Piła z grupy PGNiG... więcej >>

W marcu wzrosło zużycie energii elektrycznej

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w marcu o 3,7 proc. w ujęciu rocznym i wyniosło 13 622 gigawatogodzin (GWh)... więcej >>

Majątek dwóch spółek zostanie przejęty przez Taurona

W Katowicach 8 kwietnia obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tauron Polska Energia. Na spotkaniu zdecydowano miedzy innymi o przejęciu przez Tauron spółek Enion Zarządzanie Aktywami i Energomix Servis... więcej >>

Nowa instalacja odazotowania w PGE Elektrownia Opole

Pierwsza w Polsce instalacja odazotowania spalin na bloku opalanym węglem kamiennym została przekazana do eksploatacji w PGE Elektrowni Opole. Po uruchomienie instalacji emisja tlenków azotu na bloku nr 3 spadła z ok. 480 mg/Nm3 do poziomu 180 mg/Nm3... więcej >>

PGNiG: Poszukiwania gazu w złożach łupkowych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa planuje zaangażować się w poszukiwania gazu łupkowego i zmierza rozpocząć odwierty już w maju w rejonie Lublina... więcej >>

Siedem ofert na stanowisko statkowe LNG

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście spośród siedmiu ofert wybierze wykonawcę budowy stanowiska statkowego LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu... więcej >>

Centrozap: Zakup elektrociepłowni w decydującej fazie

Centrozap poinformował, że rozpoczęte w lutym negocjacje w sprawie zakupu elektrociepłowni średniej mocy weszły w decydującą fazę. Spółka nie ujawnia nazwy oferenta... więcej >>

Dobiegają końca negocjacje z KE w sprawie uprawnień do emisji CO2

Rozmowy polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie nowego planu rozdziału uprawnień do emisji CO2 dobiegają końca. Polscy negocjatorzy zaproponowali utrzymanie limitów do emisji na niezmienionym poziomie - 208, 5 mln ton... więcej >>

Litwa zbuduje swój terminal LNG

Litwa zbuduje terminal LNG, który będzie zlokalizowany w pobliżu terminalu naftowego Klaipedos Nafta. Według ministra ds. energii Arvydasa Sekmokasa terminal ma być gotowy za trzy lata... więcej >>

Tauron: Zysk netto wzrósł pięciokrotnie

Tauron ogłosił zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej wyniki finansowe grupy za 2009 rok. Zysk netto wyniósł 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł... więcej >>

URE przywrócił obowiązek taryfowania dla RWE i Vattenfalla

„Rzeczpospolita” pisze, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki przywrócił obowiązek taryfowania dla Vattenfalla i RWE Polska. Od dwóch lat obie firmy nie przedkładają URE do zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych... więcej >>

Wzrosną rachunki za gaz?

„Gazeta Wyborcza” pisze, że od maja gazownie mogą o około 9 proc. podnieść rachunki za gaz. Kolejna podwyżka szykuje się na zimę... więcej >>

Petrobaltic: Zmiana nazwy

Nadzwyczajne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na LOTOS „Petrobaltic”... więcej >>

PGNiG proponuje wypłatę dywidendy wysokości 8 gr na akcję

PGNiG zaproponuje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 472 mln zł z zysku wypracowanego w 2009 roku. Kwota dywidendy wyniesie 0,08 zł na akcję... więcej >>

Przychody i zysk ENEI wzrosły

W 2009 roku przychody ze sprzedaży netto Grupy ENEA wyniosły 7,2 mld zł, wobec 6,2 mld zł w roku poprzednim. Było to możliwie dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, których udział w łącznych wpływach wynosi ponad 64 proc... więcej >>

SPEC podpisał umowę przyłączeniową Stadionu Narodowego

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę przyłączeniową Stadionu Narodowego. Spółka zabiegała o tego klienta od 2008 roku. Wartość inwestycji sięgnie 1 mln zł... więcej >>

ZE PAK: Poszukiwania nowego złoża

ZE PAK szuka nowych pokładów węgla brunatnego. Wyczerpują się dotychczasowe zasoby w rejonie Konina i Turku... więcej >>

Odwołano konkurs na zarząd PSE Operator

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PSE Operator dokonało zmian w statucie spółki i odwołało czterech członków rady nadzorczej reprezentujących Skarb Państwa... więcej >>

OPEC: Kwoty dostaw ropy bez zmian

Eksporterzy ropy z OPEC pozostawili bez zmian dotychczas obowiązujące limity dostaw surowca z kartelu, już po raz piąty od 2008 r., choć niektórzy członkowie grupy wyrażali obawy, że produkcja ropy przez OPEC może być za wysoka... więcej >>

PGE: Zysk netto został podzielony

Zarząd Polskiej Grypy Energetycznej podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2009... więcej >>

PGNiG i Polskie LNG zawarli umowę na regazyfikację

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło umowę na zakup usługi regazyfikacji ze spółką Polskie LNG. Wartość umowy wynosi 13,1 mld zł... więcej >>

Projekt KPRU na lata 2008-2012

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji rozpoczął konsultacje nowego projektu Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012... więcej >>

W kwietniu wycena akcji EuRoPol Gazu

„Rzeczpospolita” informuje, że prawdopodobnie w kwietniu zostanie wyłoniona firma audytorska, która dokona wyceny 4-procentowego pakietu akcji EuRoPol Gazu należących do Gas Tradingu... więcej >>

Obligacje Energi - Operatora

Energa - Operator wyemitowała we współpracy z Bankiem Nordea obligacje o wartości ponad 1 mld zł... więcej >>

PGE daje gwarancję na cenę

PGE Polska Grupa Energetyczna wprowadza promocyjną ofertę dla gospodarstw domowych i firm z sektora MSP gwarantującą stałe ceny energii, nawet do końca 2011 roku... więcej >>

Wzrosła sprzedaż gazu w lutym

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprzedało w lutym o ponad 80 mln metrów sześciennych gazu więcej niż rok wcześniej. W całym I kw. sprzedaż może być większa o 320-350 mln metrów sześciennych... więcej >>

Za pięć lat zabraknie energii elektrycznej?

„Rzeczpospolita” ostrzega, że w krajowym systemie energetycznym za pięć lata może zabraknąć nawet 8 proc. energii elektrycznej do pokrycia zapotrzebowania... więcej >>

Energa-OBRÓT: Umowa z Telekomunikacją Polską

Energa-OBRÓT podpisała z Telekomunikacją Polską umowę na sprzedaż energii elektrycznej. Będzie zaopatrywać w energię blisko 8 tysięcy jednostek terenowych TP i PTK Centertel w centralnej południowej i wschodniej Polsce... więcej >>

Gazociąg Północny zostanie wkopany i przesunięty

Dyrektor spółki Nord Stream ds. pozwoleń Dirk von Ameln poinformował, że Gazociąg Północny zostanie wkopany pod dno morskie na odcinku 20 km oraz przesunięty na głębsze wody na odcinku 12 km, aby zapewnić niezakłócony dostęp do polskich portów w Szczecinie i Świnoujściu... więcej >>

Ogłoszono przetarg na blok w Kozienicach

Spółka Kozienice II ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na budowę bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Kozienice... więcej >>

Polska rezygnuje z wcześniejszych żądań w sprawie CO2

Minister środowiska Andrzej Kraszewski zapowiedział w Brukseli kompromis z Komisją Europejską ws. polskich emisji CO2 na lata 2008-12. Rozmowy wciąż trwają, ponieważ unijny sąd unieważnił decyzję KE z 2007 r. o ograniczeniu tych emisji do 208,5 mln t rocznie... więcej >>

Terminal LNG będzie tańszy

Jan Chadam, przewodniczący rady nadzorczej spółki Polskie LNG, która buduje terminal LNG w Świnoujściu poinformował, że koszt jego budowy może być niższy od wcześniejszych szacunków inwestora, czyli 600 mln euro... więcej >>

Miliardowe inwestycje Orlenu

Wiceprezes Orlenu ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk poinformował, że Orlen w 2010 roku przeznaczy na inwestycje 3,0-3,5 mld zł, wobec 3,8 mld zł wydanych w 2009 roku... więcej >>

Nowy członek RN PGE

Ministerstwo Skarbu poinformowało o powołaniu z dniem 22 lutego 2010 r. nowego członka rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej... więcej >>

Spółki węglowe przygotowują się do walki z importem ze wschodu

„Rzeczpospolita” pisze, że spółki węglowych będą zaskarżać w instytucjach unijnych rosnący import węgla z Rosji jako praktyki dumpingowe... więcej >>

Sprzedawcę energii zmieniło jedynie 1000 gospodarstw domowych

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że z wypowiedzi Agnieszki Głośniewskiej, rzeczniczki URE wynika, iż od 1 lipca 2007 r. sprzedawcę energii zmieniło niewiele ponad tysiąc gospodarstw domowych... więcej >>

Udział Grupy Lotos w hurtowym rynku paliw

Z wypowiedzi prezesa spółki Pawła Olechnowicza wynika, że udział Grupy Lotos w hurtowym rynku paliw może wzrosnąć do 30%, szybciej niż na koniec 2012 rok, jak przewiduje strategia... więcej >>

Dyrekcja Generalna ds. Energii

Komisja Europejska podjęła 17 lutego decyzję o utworzeniu dwóch nowych dyrekcji generalnych: Dyrekcji Generalnej ds. Energii (ENER) i Dyrekcji Generalnej ds. Działań Klimatycznych (CLIM)... więcej >>

PGNiG złożyło wniosek o większą podwyżkę cen gazu niż 10 proc.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Mariusz Swora poinformował, że wstępna analiza wniosku taryfowego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wskazuje, że spółka chce większej podwyżki niż deklarowane w mediach 10 proc... więcej >>

Powstał regionalny rynek energii

Towarowa Giełda Energii oraz giełdy energii z Czech (PXE) i Austrii (EXAA) podpisały porozumienie o utworzeniu regionalnej platformy obrotu energią... więcej >>

W styczniu wzrosło zużycie energii

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w styczniu o 3,0 proc. rdr i wyniosło 14.541 GWh... więcej >>

Zarejestrowano spółkę do budowy elektrowni jądrowej

Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 stycznia 2010 r. została zarejestrowana spółka z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą EJ1, która zajmie się przygotowaniami do budowy elektrowni jądrowej... więcej >>

Gazoport będzie tańszy niż zakładano

„Rzeczpospolita” pisze, że wiele wskazuje na to, iż koszt budowy gazoportu będzie niższy niż wcześniej zakładano, a jednocześnie przedsięwzięcie otrzyma większe wparcie z funduszy unijnych... więcej >>

NWZ Lotosu wymieniło 3 członków rady nadzorczej

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos wymieniło trzech członków rady nadzorczej spółki. Wniosek w sprawie zwołania NWZ złożył Skarb Państwa... więcej >>

Polska w Europejskim Instytucie Technologii

AGH wraz z firmami i instytutami badawczymi z Polski i pięciu innych krajów trafiła do projektu Europejskiego Instytutu Technologii. Polscy uczeni zajmą się problematyką ekologicznych metod uzyskiwania energii z węgla... więcej >>

PSE Operator: Inwestycje w północno-wschodniej Polsce

W ciągu najbliższych pięciu lat PSE Operator wyda około 3 mld zł na inwestycje w północno-wschodniej Polsce. W tym regionie PSE Operator planuje budowę ok. 800 km nowych linii energetycznych... więcej >>

Zysk PEP w IV kw. 2009 r.

Polish Energy Partners miał 3,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Będzie ciąg dalszy analiz ws. zagospodarowania złóż węgla w rejonie Legnicy

Polska Grupa Energetyczna będzie kontynuować analizy projektu zagospodarowania złóż węgla brunatnego w regionie legnickim, po tym jak ze współpracy wycofał się KGHM... więcej >>

Olej grzewczy z PKN Orlen drożej

PKN Orlen podniósł hurtową cenę oleju grzewczego Ekoterm Plus o 21 zł na tysiąc litrów. Decyzja PKN Orlen oznacza, iż cena Ekotermu Plus wynosi teraz 1 tys. 947 zł za tysiąc litrów... więcej >>

Police zapłacą za gaz w marcu

Zgodnie z aneksem do grudniowej umowy, Zakłady Chemiczne Police zapłacą za styczniowe dostawy gazu z PGNiG do 5 marca... więcej >>

Tauron: Centralna baza dokumentów

Tauron stworzył centralną bazę dokumentów, która ułatwi przeprowadzenie procesu due diligence związanego z przygotowaniem do debiutu giełdowego i przekształceniami własnościowymi spółek wchodzącymi w skład grupy... więcej >>

GUS: Produkcja energii spadła o 3,3 proc. w 2009 r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja energii elektrycznej spadła w całym 2009 roku o 3,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, zaś w samym grudniu wzrosła o 1,8 proc. r/r... więcej >>

Kary dla firm paliwowych

Prezes URE w grudniu 2009 r. wymierzył 64 przedsiębiorcom kary o łącznej wartości przekraczającej 1, 2 mln zł za naruszania warunków koncesji na obrót paliwami ciekłymi... więcej >>

Polskie LNG otrzymało ISO

Spółka Polskie LNG otrzymała certyfikat jakości ISO, który jest potwierdzeniem, że firma stosuje profesjonalny system zarządzania w obszarze „organizacji i nadzoru nad prowadzeniem inwestycji budowlanych w zakresie terminali gazowych”... więcej >>

Prace wiertnicze w Ugandzie

Firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków, która należy do grupy PGNIG, podpisała kontrakt z angielskim inwestorem Heritage Oil & Gas Ltd. na prace wiertnicze w Ugandzie... więcej >>

Średnia podwyżka cen energii wyniesie 5,8 proc

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że średni wzrost cen energii elektrycznej w kraju dla odbiorców w gospodarstwach domowych wyniesie 5,8 proc... więcej >>

Centrozap: Energia z Kozienic

Zarząd Centrozapu podpisał umowę na zakupu energii elektrycznej z Elektrownią Kozienice. Umowa będzie obowiązywała do końca 2010 roku i zgodnie z nią Centrozap kupi od Elektrowni Kozienice energię elektryczna o wartości brutto ponad 39.3 mln zł... więcej >>

Enea kupiła biogazownię

Enea dokonała zakupu biogazowni w Liszkowie. Jest to jedna z największych w Polsce instalacji tego typu i zarazem pierwsza tego rodzaju inwestycja poznańskiej spółki... więcej >>

PGNiG Norway: Udziały w licencji poszukiwawczo-wydobywczej

Norweskie Ministerstwo ds. Węglowodorów i Energii rozstrzygając kolejną rundę licencyjną APA 2009 przyznało PGNiG Norway 15 proc. udziałów w licencji poszukiwawczo-wydobywczej PL558 na Norweskim Szelfie Kontynentalnym... więcej >>

STAR-PEC: Zmiany w zarządzie

Z dniem 19 stycznia 2010 r. Wojciech Pomin po 18 latach kierowania Zakładem Energetyki Cieplnej STAR-PEC ze Starogardu Gdańskiego podjął decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa... więcej >>

Pozwolenie na budowę nabrzeża do przeładunku LNG

Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz wydał pozwolenie na budowę nabrzeża do przeładunku LNG w akwenie powstającego portu zewnętrznego w Świnoujściu... więcej >>

PSE Operator chce przejąć kabel do Szwecji

PSE Operator chce odkupić od PGE udziały w szwedzkiej firmie SwePol Link będącej właścicielem kabla energetycznego łączącego Polskę i Szwecję. Jest to jedyne połączenie transgraniczne nie kontrolowane przez Operatora... więcej >>

URE zatwierdził taryfy

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na sprzedaż energii elektrycznej dla Enei. Regulator zatwierdził również taryfy pięciu dystrybutorów... więcej >>

Wzrost zużycia energii elektrycznej w grudniu

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w grudniu o 2,3 proc. rdr i wyniosło 13.908 GWh... więcej >>

Budowa nowego bloku w Kozienicach opóźni się

Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęcie inwestycji budowy nowego bloku w Elektrowni Kozienice opóźni się... więcej >>

EC Będzin i RWE Polska: Nowe umowy

Elektrociepłownia Będzin podpisała z RWE Polska umowę sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej z kogeneracji oraz z OZE... więcej >>

Popyt na rosyjski węgiel

„Rzeczpospolita” pisze, że import węgla z Rosji osiągnął w ubiegłym roku rekordowy poziom zbliżony do 7 mln ton. W stosunku do roku 2008 wzrósł on o 90 proc... więcej >>

URE zachęci odbiorców energii do zmiany jej sprzedawcy

Urząd Regulacji Energetyki planuje przeprowadzić kampanię zachęcającą odbiorców do skorzystania z możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej... więcej >>

Vattenfall Poland ma nowego prezesa

Pierwszego styczna nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu Vattenfall Poland. Pełniący tę funkcję Torbjorn Wahlborg został zastąpiony przez Jacka Piekacza, dotychczas zajmującego stanowisko dyrektora ds. współpracy z Unią Europejską... więcej >>

Wzrost cen ciepła w Warszawie

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla Vattenfall Heat Poland. Cena ciepła produkowanego przez Vattenfall wzrośnie średnio o 1,37%... więcej >>

EC Będzin: Węgiel od Siltechu

Elektrociepłownia Będzin podpisała 22 grudnia 2009 r. umowę z Zakładem Górniczym Siltech z Zabrza na dostawy węgla w 2010 roku... więcej >>

Klienci RWE Stoen nie będą musieli czekać na inkasenta

Klienci RWE Stoen od lutego nie będą musieli czekać na inkasenta, aby podać stan swojego licznika energii. Skończy się również problem wiecznie spóźniających się faktur przesyłanych pocztą. Wszystkie te sprawy będzie można załatwić przez internet... więcej >>

Nie zdrożeje węgiel dla energetyki

„Rzeczpospolita” pisze, że kopalnie deklarują, iż ceny węgla dla energetyki w 2010 roku utrzymają się na niezmienionym poziomie... więcej >>

Nowy prezes OLPP

Marek Beroud, dyrektor Departamentu Rynku Ciepła w Vattenfall Heat Poland został wybrany przez radę nadzorczą na nowego prezesa Operatora Logistycznego Paliw Płynnych... więcej >>

Orlen podpisał umowę z Shell Polska o wartości ok. 3,18 mld zł

PKN Orlen poinformował, że zawarł roczną umowę z Shell Polska na sprzedaż benzyny i oleju napędowego. Szacunkowa wartość netto umowy to 3,175 mld zł... więcej >>

PGE Energia Jądrowa została zarejestrowana

PGE poinformowało o rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 grudnia spółki PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Jest to kolejny etap w tworzeniu linii biznesowej Energetyka Jądrowa w ramach Grupy Kapitałowej PGE... więcej >>

PSE Operator: Nowa witryna internetowa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator uruchomiły nową stronę internetową Operatora Systemu Przesyłowego Energii Elektrycznej w Polsce. Strona jest dostępna pod adresem www.pse-operator.pl. Zastąpiła funkcjonującą do tej pory witrynę internetową PSE... więcej >>

6 mld zł z prywatyzacji

Minister skarbu Aleksander Grad w odpowiedzi na interpelację poselską napisał, że przychody z prywatyzacji w pierwszej połowie listopada wynoszą łącznie 6 mld PLN, wliczając w to 1,4 mld PLN ze sprzedaży prawa poboru... więcej >>

Chevron poszuka gazu w Polsce

Amerykańska firma Chevron otrzymała od Ministra Środowiska zgodę na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w Polsce... więcej >>

Exxon Mobil przejmuje gazową firmę

„Rzeczpospolita” napisała, że amerykański koncern naftowy Exxon Mobil za 41 mld USD przejmie największego producenta gazu ziemnego w USA, firmę XTO Energy... więcej >>

Grupa Kapitałowa PKM Duda zdecydowała od kogo kupi energię

Grupa Kapitałowa PKM Duda w wyniku przeprowadzonej aukcji elektronicznej wybrała oferenta, który sprzeda energię elektryczną dla spółek z grupy... więcej >>

Rosjanie zbudują kilkadziesiąt elektrowni jądrowych

„Rzeczpospolita” napisała, że w czasie najbliższych kilku lat rosyjskie firmy wybudują na świecie kilkadziesiąt bloków elektrowni jądrowych... więcej >>

Fortum wybuduje elektrociepłownię we Wrocławiu

Fortum zamierza wybudować nowoczesną elektrociepłowni we Wrocławiu. Fortum, który kupił wrocławski MPEC jest monopolistą w zakresie sprzedaży i dystrybucji ciepła w stolicy Dolnego Śląska... więcej >>

GPEC: System zdalnego odczytu

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zdecydowało się na objęcie w pełni automatycznym systemem odczytowym ciepłomierzy swoich klientów. Projekt obejmie aż 10 000 urządzeń, a jego realizacja ma się zakończyć w styczniu 2010 roku... więcej >>

Połowa inwestycji w polskiej energetyce może zostać sfinansowana przez EBI

Europejski Bank Inwestycyjny zapowiada, że może skredytować nawet połowę szacowanych na 310 mld złotych inwestycji w polskiej energetyce... więcej >>

W Rosji spadło zużycie energii elektrycznej

Rosyjski operator energetycznych sieci przesyłowych poinformował, że zużycie energii elektrycznej w Rosji w listopadzie 2009 r. wzrosło o 2,6 proc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ale w całym 2009 roku jest nadal niższe niż w 2008... więcej >>

W styczniu spotkanie w sprawie odkrywek

„Rzeczpospolita” napisała, że 11 stycznia w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się spotkanie w sprawie planowanych inwestycji w nowe odkrywki węgla brunatnego... więcej >>

Centrozap sprzeda energię spółce Barlinek

Centrozap podpisał ze spółką Barlinek Inwestycje umowę sprzedaży energii elektrycznej o wartości brutto ponad 21 mln zł... więcej >>

Coraz mniej mocy wytwórczych

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że w Polsce około 44 proc. wszystkich bloków w elektrowniach ma więcej niż 30 lat. Do końca 2015 r. z powodu zużycia przestaną pracować elektrownie o łącznej mocy 976 MW... więcej >>

RWE Stoen Operator: Sprawniejsza obsługa klientów

RWE Stoen Operator zmodernizował Centrum Obsługi Klienta Dystrybucja co ułatwi klientom spółki przebrnięcie przez procedurę przyłączenia do sieci oraz szybsze załatwienie spraw związanych z ze zmianami warunków współpracy... więcej >>

Skąd energia na most energetyczny?

„Rzeczpospolita” pisze, że polsko-litewski most energetyczny będzie gotowy do pracy w 2016 roku, ale jednocześnie zastanawia się skąd będzie pochodziła energia elektryczna, która popłynie tym połączeniem... więcej >>

W KRS została zarejestrowana PGE Dystrybucja S.A.

W Lublinie zarejestrowano nową spółkę PGE Dystrybucja S.A. Nowa firma będzie miała za zadanie skonsolidować osiem samodzielnych dotychczas spółek dystrybucyjnych PGE. Cały proces potrwa kilka miesięcy... więcej >>

Dane odnośnie energetyki

Ministerstwo Gospodarki uruchomiło nową funkcjonalność w ramach Internetowego Systemu Informacji Gospodarczej (Insigos). Moduł ENERGETYKA zawiera dane statystyczne dotyczące bilansów podstawowych nośników energii oraz krajowego systemu elektroenergetycznego... więcej >>

Enea zbadała dostępność bloku jądrowego w Kozienicach

Badanie Enea wykonała kilka miesięcy temu. Sprawdzono m.in. dostęp do wody, która mogłaby chłodzić reaktor oraz możliwość podłączenia do sieci. Okazało się, że Kozienice to idealne miejsce... więcej >>

PEP spodziewa się lepszych wyników w przyszłym roku

Polish Energy Partners przedstawiła prognozę przyszłorocznych wyników finansowych, z której wynika, że spółka osiągnie o 27 proc większy zysk netto w 2010 roku, niż planowany na ten rok... więcej >>

PGE Elektrownia Bełchatów: Kontrakt na IOS

PGE Elektrownia Bełchatów podpisała kontrakt z wykonawca instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Bełchatów... więcej >>

PGNIG odrzuciło propozycję Polic

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwa 18 listopada skierowało do Zakładów Chemicznych „Police" pismo zawierające decyzję o odstąpieniu od umowy sprzedaży gazu ziemnego. Powodem tej decyzji jest stale rosnące zadłużenie wobec PGNiG... więcej >>

Bogdanka chce sprzedawać więcej węgla do elektrowni Kozienice

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka ma nadzieję, że do końca 2009 roku podpisze z elektrownią Kozienice z grupy Enea umowę na dostawę węgla od 2010 roku, na minimum 15 lat, która będzie przewidywała możliwość zwiększenie dostaw... więcej >>

Brak zgody URE na podwyżkę cen energii

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że URE nie zaakceptuje listopadowych wniosków sprzedawców energii elektrycznej o podwyżki jej cen na 2010 rok dla grupy taryfowej G... więcej >>

Enea: Ponad 54 mln zysku w III kwartale

Enea w trzecim kwartale bieżącego roku osiągnęła zysk netto w wysokości 54 376 tys. zł wobec 45 040 w analogicznym okresie roku ubiegłego... więcej >>

Gazprom wiedzie prym wśród dłużników

„Rzeczpospolita” napisała, że w rankingu 100 najbardziej zadłużonych rosyjskich koncernów opracowanym przez tygodnik „Finans” liderem jest Gazprom... więcej >>

Kogeneracja: Wyniki za III kwartał

Kogeneracja miała 21,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2009 roku wobec 25,55 mln zł straty rok wcześniej... więcej >>

Police: Przesunięcie terminu spłaty gazowych zobowiązań

Okazuje się, że Zakłady Chemiczne Police jednak nie spłacą w terminie zaległych zobowiązań wobec PGNiG. „Rzeczpospolita” szacuje, że chodzi o kwotę 120 mln zł... więcej >>

Zużycie energii elektrycznej na świecie spada

Firma consultingowa Capgemini w opublikowanym badaniu o sytuacji na europejskich rynkach energetycznych poinformowała, że zużycie energii elektrycznej na świecie zmniejszy się w 2009 roku po raz pierwszy od 1945 roku... więcej >>

Zysk netto PGNiG w III kwartale

Zysk netto PGNiG w III kw. 2009 roku wzrósł do 406,2 mln zł ze 180,1 mln zł rok wcześniej Zysk spółki był wyższy od średnich oczekiwań rynku, który spodziewał się 385 mln zł zysku netto... więcej >>

Import węgla rośnie

Z danych resortu gospodarki wynika, że do końca sierpnia tego roku do Polski z zagranicy napłynęło 6,65 mln ton węgla. To niewiele więcej niż w tym samym czasie 2008 r., jednak w segmencie węgla energetycznego wzrost przekracza 50 proc... więcej >>

Kompania Węglowa nie podniesie cen węgla

Kompania Węglowa w przyszłym roku nie podniesie cen węgla kupowanego najczęściej przez indywidualnych odbiorców. Chodzi o tzw. węgiel gruby i średni, o wysokiej wartości opałowej... więcej >>

Polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze będzie musiało wydać miliardy

„Rzeczpospolita” napisała, że polskie przedsiębiorstwa ciepłownicze będą musiały zainwestować 20 mld euro, aby sprostać unijnym wymogom związanym z ochrona środowiska... więcej >>

Sprzedawcy energii chcą mniejszych podwyżek

Sprzedawcy energii dokonali korekt złożonych w URE wniosków o podwyżki jej cen dla gospodarstw domowych na 2010 rok. Chcą, aby ceny wzrosły nie o 16– 22 proc., ale o 13–19 proc... więcej >>

Zysk netto PGE przekroczy 4,2 mld zł

Zysk netto całej grupy kapitałowej PGE szacowany jest na 4,2–4,6 mld zł. Akcjonariuszom spółki matki z grupy, która zadebiutowała na GPW, będzie przypisane około 78 proc. zysku grupy... więcej >>

Inteligentny Dom – fakty i mity

Wielu z nas zapewne już słyszało o tzw. „Inteligentnym domu” a w ciągu ostatnich kilku lat podobnie jak wokół wielu nowych technologii tak również wokół tego tematu pojawiło się już wiele mitów i niejasności. Zacznijmy może od samego hasła INTELIGENTNY DOM, które zostało ukute przez speców od marketingu jako chwytliwy slogan reklamowy i jest używane do dziś przez wiele osób. Czytaj więcej... więcej >>

Mniejszy zysk netto Vattenfalla

Vattenfall zmniejszył w III kwartale zysk netto o 68 proc. do ok. 81 mln euro. Przyczyną pogorszenia wyników finansowych jest wpływ recesji na zużycie energii elektrycznej... więcej >>

Rynek energii ruszył z miejsca

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że do końca września sprzedawcę energii zmieniło już 760 firm, które kupiły 8,9 TWh energii, czyli 10,56 proc. z całości sprzedawanej energii... więcej >>

SPEC dostarczy ciepło na Stadion Narodowy

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej prowadzi rozmowy w sprawie dostarczania ciepła do Stadionu Narodowego w Warszawie. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana jeszcze w tym roku... więcej >>

Spółka z grupy Synthos kupi gaz od Kompanii Węglowej

Spółka Energetyka Dwory, zależna od firmy chemicznej Synthos, zawarła umowę kupna gazu niskometanowego od Kompanii Węglowej w latach 2010-2022. Szacuje się, że wartość umowy to 200 mln zł... więcej >>

Tauron został sponsorem chorzowskiego Ruchu

Tauron Polska Energia rozpoczęła współpracę sponsoringową z klubem piłkarskim Ruch Chorzów. Umowa obowiązuje do końca tegorocznych rozgrywek, a pozytywna ocena jej efektów promocyjnych będzie podstawą do negocjacji warunków jej kontynuacji... więcej >>

ENERGA: Sprzedaż energii przez internet

Klienci ENERGI, którzy korzystają z liczników przedpłatowych, mogą zakupić energię elektryczną przez internet. Liczniki przedpłatowe posiada około 80 tys. klientów ENERGI... więcej >>

Niższa perspektywa ratingu kredytowego PGNiG

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła perspektywę ratingu kredytowego przyznanego spółce PGNiG na „negatywną” ze „stabilnej”. Rating pozostał na niezmienionym poziomie A-... więcej >>

Polska sprzeda Japonii nadwyżki emisji CO2?

Polska zabiega o sprzedaż Japonii nadwyżki w kwocie dopuszczalnej emisji dwutlenku węgla. Taką deklarację złożył przebywający z wizytą w Japonii minister środowiska, prof. Maciej Nowicki... więcej >>

Powstanie PGNiG Energia

PGNiG zamiera założyć spółkę PGNiG Energia, która zajmie się obrotem energią elektryczną oraz realizacją w ramach grupy mniejszych projektów związanych ze źródłami odnawialnymi i inwestycjami kogeneracyjnymi... więcej >>

USA: 3,4 miliarda dolarów na inteligentne sieci energetyczne

Rząd USA przeznaczy 3,4 miliarda dolarów na budowę „inteligentnej” sieci energetycznej, która pozwoli konsumentom płacić mniejsze rachunki, ograniczy liczbę awarii zasilania i umożliwi wykorzystywanie energii słonecznej oraz wiatrowej... więcej >>

Alipq żąda od PGE 79 mln euro odszkodowania

Szwajcarska grupa Alpiq Holding zażądała od PGE 79 mln euro odszkodowania za niewywiązanie się z umowy na sprzedaż energii... więcej >>

Czeski Cieszyn zostanie ogrzany przez Energetykę Cieszyńską

Energetyka Cieszyńska chce dostarczać ciepło mieszkańcom Czeskiego Cieszyna. Taką propozycję spółka przedstawiła już władzom Czeskiego Cieszyna... więcej >>

Enion Energia dostarczy prąd hutom ArcelorMittal Poland

Zgodnie z podpisaną umową Enion Energia do końca 2011 roku będzie sprzedawał energię elektryczną hutom koncernu ArcelorMittal Poland... więcej >>

MAE: 42 mld dol. na CO2

Międzynarodowa Agencja Energetyczna ocenia na 42 mld dolarów inwestycje, jakie do 2020 r. świat musi przeznaczyć na technologie wychwytywania i magazynowania CO2... więcej >>

PGNiG: Linia kredytowa na złoża w Norwegii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo liczy, że do końca pierwszego kwartału 2010 roku uzyska linię kredytową w kwocie 200-250 mln USD na zagospodarowania złóż w Norwegii... więcej >>

Polska zacznie sprzedawać uprawnienia do emisji CO2

Wszystko wskazuje na to, że rozpocznie się wreszcie handel polskimi uprawnieniami do emisji CO2 w ramach systemu wynikającego z porozumienia z Kioto. Jeszcze w październiku Rząd zaakceptuje pierwsze umowy sprzedaży za granicę uprawnień o wartości ponad 100 mln zł... więcej >>

Dodatkowe miliony euro dla Elektrowni Bełchatów

Dzięki nowemu europejskiemu finansowaniu Elektrownia Bełchatów ma szanse na dodatkowe kilkaset milionów euro. Bełchatów ma już zapewnione 180 milionów euro z unijnych funduszy na budowę instalacji wychwytywania, transportu i składowania dwutlenku węgla (CCS)... więcej >>

Gazprom zwiększy dostawy gazu do Polski?

Wiceprezes Gazpromu Aleksandr Miedwiediew poinformował, że spółka rozważa podpisanie w październiku kontraktu na dodatkowe dostawy gazu do Polski... więcej >>

PSE Operator: Spadło zużycie energii elektrycznej

Z danych PSE Operator wynika, że zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło we wrześniu o 6,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniosło 11.822 GWh... więcej >>

Tauron na czeskim rynku

Do rejestru sądowego została wpisana spółka TAURON Czech Energy s.r.o. z siedzibą w Ostrawie. Jest to pierwszy podmiot zagraniczny należący do Grupy Tauron.. więcej >>

Wyniki PGE według prognoz UniCredit

Zgodnie z prognozami UniCredit, Polska Grupa Energetyczna osiągnie w tym roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 3,11 mld zł... więcej >>

Droższe ciepło w Szczecinie

Od 1 października Szczecińska Energetyka Cieplna zwiększyła o prawie 10 procent ceny za korzystanie z jej usług. SEC wytwarza ciepło i dystrybuuje je do odbiorców w Szczecinie i Świnoujściu... więcej >>

EDF: Brytyjskie sieci na sprzedaż

Francuski EDF planuje sprzedać dystrybucyjną część swojej brytyjskiej spółki EDF Energy. EDF Energy jest operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie Londynu oraz w południowo-wschodniej i wschodniej Anglii... więcej >>

ENERGA obniża ceny firmom

Od 1 października do 6 grudnia klienci przyłączeni do sieci ENERGA-Operator mogą skorzystać z oferty „Obniżka za podpis”. Niższa cena pozostanie niezmienna przez cały 2010 rok... więcej >>

PKP Energetyka: Dwa nowe oddziały

Od 1 października obok powstałego już Oddziału Paliwa rozpoczną działalność dwa nowe Oddziały: Obrotu i Dystrybucji... więcej >>

Wzrost majątku przesyłowego GAZ-SYSTEM-u

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM w dniu 2 października br. roku przejął aportem od Skarbu Państwa majątek przesyłowy o wartości ponad 382 mln złotych... więcej >>

PNIG Kraków wygrała przetarg na wiercenia dla Czeskiej Spółki Naftowej

Firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków wygrała przetarg na wiercenia dla Czeskiej Spółki Naftowej. W ramach kontraktu PNIG Kraków odwierci otwór poszukiwawczy o planowanej głębokości 1250 metrów... więcej >>

Rusza badanie duńskich złóż

Geofizyka Toruń rozpoczyna badanie sejsmiczne duńskiej koncesji należącej do Polskiego Górnictwa i Gazownictwa. PGNiG na poszukiwania ropy i gazu w Danii w przyszłym roku chce wydać 25 mln zł... więcej >>

Zysk Energi

Energa wypracowała w pierwszym półroczu 2009 r. 234 mln zł zysku netto. Jeśli w drugim półroczu utrzyma się podobna dynamika wyników, grupa może zamknąć 2009 r. z kilkunastoprocentowym wzrostem zysków... więcej >>

Ogrzewanie w Szczecinie zdrożeje

Szczecinianie korzystający z usług Szczecińskiej Energetyki Cieplnej, będą musieli zapłacić od października o około 10 proc. więcej za ogrzewanie... więcej >>

PGE Elektrownia Opole: Przetarg na budowę dwóch bloków 5 i 6

PGE Elektrownia Opole ogłosiła przetarg na budowę dwóch bloków energetycznych o planowanej mocy 800-900 MW każdy... więcej >>

Rachunki za energię wzrosną przeciętnie o 2 proc.

W 2010 r. sumaryczne opłaty za energię, jakie będą płacić gospodarstwa domowe mogą wzrosnąć nawet o 2 proc., czyli przeciętnie ok. 1 zł 66 gr miesięcznie... więcej >>

Szybsze tempo przy budowie South Stream

Rosja i Bułgaria zgodziły się przyspieszyć współpracę przy budowie gazociągu South Stream. Rosja gotowa jest finansować projekty energetyczne w Bułgarii. Jednocześnie nie widzi ona przeszkód w ewentualnym udziale Bułgarii w projekcie „Nabucco”...
więcej >>

Zapas gazu co najmniej do przyszłego lata

Od 2010 roku Gazprom będzie dostarczał do Polski ponad 7 proc. gazu więcej niż obecnie. Jeśli jego zużycie nie wzrośnie, w przyszłym roku tego paliwa nie zabraknie... więcej >>

Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego

Działalność rozpoczął Wojewódzki Zespół ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w wojewodzie Warmińsko - Mazurskim... więcej >>

1,6 mld ton węgla w złożu węgla brunatnego „Gubin”

Minister Środowiska w wyniku przeprowadzonych wierceń, w oparciu o udzieloną KWB „Konin” koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin, przyjął przedstawiony przez kopalnię dodatek nr 1 do kompleksowej dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Gubin”... więcej >>

Gazociąg Włocławek – Gdynia dofinansowany ze środków UE

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM podpisał z Instytutem Nafty i Gazu umowę na dofinansowanie projektu „Gazociąg Włocławek – Gdynia” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013... więcej >>

Kompania Węglowa zarobi krocie na sprzedaży uprawnień do emisji CO2

Dzięki wykorzystaniu wydzielającego się ze złóż węgla metanu, Kompania Węglowa w ciągu kilku lat zarobi ok. 8 mln euro na sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla... więcej >>

Tauron: Trzykrotny wzrost zysku

„Parkiet” pisze, że Tauron prognozuje dużą poprawę wyników finansowych. Z szacunków wynika, że w tym roku grupa miałaby zarobić na czysto 180 mln zł, czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wypracowała w 2008 r... więcej >>

Brak zgody Finów na Gazociąg Północny

Fiński minister spraw zagranicznych Alexander Stubb ostro skrytykował działania Rosji i Niemiec w sprawie budowy Gazociągu Północnego... więcej >>

EC Będzin: Wyniki finansowe za I poł. 2009 r.

Elektrociepłownia Będzin miała 7,72 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2009 roku wobec 8,55 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Enea: Zmiany w Zarządzie

1 września, pomimo sprzeciwu związków zawodowych Rada Nadzorcza Enei podjęła uchwałę o odwołaniu jednego z członków zarządu spółki wybranego przez załogę... więcej >>

Nowy prezes w EnergiiPro

Rada Nadzorcza EnergiiPro po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała 4 września br. nowego prezesa spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego EnergiiPro obejmie były prezes KGHM Mirosław Krutin... więcej >>

PGE Dystrybucja: Siedziba będzie w Lublinie

Siedzibą PGE Dystrybucja będzie Lublin. Decyzję w tej sprawie podjął zarząd grupy. PGE Dystrybucja będzie działać na obszarze około 122 tys. km kw., co stanowi 40 procent obszaru kraju... więcej >>

Pierwsi chętni na obligacje węglowe Katowickiego Holdingu Węglowego

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że pierwsze obligacje węglowe wyemitowane przez Katowicki Holding Węglowy warte 100 mln zł objęły spółki Kopex i Famur oraz dwie firmy handlujące węglem... więcej >>

Bełchatowskie firmy podzieliły zysk

Walne Zgromadzenia Akcjonariusz bełchatowskich elektrowni i kopalni zdecydowały o podziale zysków w obu firmach. PGE Elektrownia Bełchatów osiągnęła zysk na poziomie ponad 466 mln. Blisko 40 mln zł z tej kwoty przeznaczono na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, natomiast 426 mln 333 tys. zł na kapitał rezerwowy... więcej >>

JEW: Nowy system informatyczny

W Jeleniogórskich Elektrowniach Wodnych zakończono proces wdrożenia nowego systemu informatycznego, który swoim działaniem objął wszystkie obszary funkcjonalne działalności spółki... więcej >>

PGE KWB Turów: Negocjacje w sprawie pakietu socjalnego

Ostatnie negocjacje związkowców z PGE KWB Turów z władzami Polskiej Grupy Energetycznej między innymi na temat gwarancji zatrudnienia nie przyniosły przełomu... więcej >>

PGNiG zamierza wyemitować obligacje za 2,5 mld zł

PGNiG chce przeprowadzić na rynku krajowym emisję obligacji o wartości nawet 2,5 mld zł do końca I kw. 2010 r. W II połowie 20120 r. spółka zamierza wyemitować euroobligacje o równowartości także 2,0-2,5 mld zł... więcej >>

PKP Energetyka: Wzrosła sprzedaż energii

PKP Energetyka sprzedała w pierwszym półroczu br. sporo więcej energii elektrycznej na zasadach TPA, zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym... więcej >>

Nowa spółka RWE i Kompanii Węglowej

W siedzibie Kompanii Węglowej w Katowicach 19 sierpnia została podpisana umowa powołania spółki pod nazwą RWE Elektrownia Czeczott Sp. z o.o., która będzie odpowiedzialna za budowę i uruchomienie nowej elektrowni węglowej... więcej >>

Porozumienie w sprawie budowy terminalu LNG w Świnoujściu

W siedzibie Polskiego LNG w Szczecinie 20 sierpnia zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim LNG , Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Urzędem Morskim w Szczecinie a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście... więcej >>

Tauron Polska Energia ma nowego prezesa

21 sierpnia br. został wybrany wiceprezes Zarządu - dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia S.A., którym został Krzysztof Zawadzki. Postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko Rada Nadzorcza ogłosiła 8 lipca br... więcej >>

Terminal LNG to nieopłacalna inwestycja?

„Gazeta Prawna” pisze, że brak kolejnych długoterminowych kontraktów na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski spowoduje, że spółka Polskie LNG odpowiedzialna za budowę terminalu może mieć problem z finansowaniem tej inwestycji... więcej >>

TGE: Aukcje energii

Towarowa Giełda Energii przygotowuje się do uruchomienia aukcji zakupu energii. Grupy energetyczne będą jednak prawdopodobnie sprzedawać energię na własnych przetargach... więcej >>

Wyniki finansowe CP Energia za I półrocze 2009r.

CP Energia opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2009 roku. Grupa wypracowała dużo lepsze wyniki niż w I półroczu 2008 roku... więcej >>

Zmiany w Radzie Nadzorczej Enei

W czasie zwołanego na 17 września Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enei jednym z punktów porządku obrad będą zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki... więcej >>

Opóźnienia na złożu Siekierki pod Poznaniem

„Gazeta Prawna” napisała, że opóźniają się prace na złożu Siekierki pod Poznaniem, z którego brytyjska firma Aurelian Oil & Gas chce wydobywać nawet 700 mln m sześc. gazu rocznie... więcej >>

PGNiG zamierza inwestować w elektrociepłownie

PGNiG planuje kupić lub wejść w alians strategiczny z właścicielami elektrociepłowni posiadającymi przestarzałe instalacje i wymagającymi stosunkowo szybkiej wymiany... więcej >>

Rozpoczęło się wydobycie z pola Szczerców

W dniu 17 sierpnia PGE KWB Bełchatów oficjalnie rozpoczęła eksploatację pola Szczerców, którego zasoby szacowane są na około 620 mln ton... więcej >>

Telekomunikacja Polska kupi energię w Enei

Telekomunikacja Polska podpisała z Eneą umowę zakupu energii elektrycznej. Tym samym TP zakończyła I etap konsolidacji zakupu energii, który obejmuje ok. 3000 punktów poboru energii. Wartość kontraktu to ok. 30 milionów PLN... więcej >>

Gaz-System rozbuduje sieć przesyłową

Do końca 2011 r. Gaz-System planuje zwiększyć możliwości przesyłowe Polski w pozyskiwaniu gazu również z innych kierunków, a nie tylko ze wschodu... więcej >>

Kolejna instalacja odazotowania

W odazotowni w Grodzisku Wielkopolskim Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zaczęło wytwarzanie gazu wysokometanowego, skroplonego gazu LNG i helu... więcej >>

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało akcje Kogeneracji

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało wszystkie posiadane akcje Kogeneracji... więcej >>

Nowa siedziba PGE Polska Grupa Energetyczna

30 lipca 2009 roku dokonano wpisu do KRS, który zmienia adres i siedzibę PGE Polska Grupa Energetyczna... więcej >>

Oferta Rosji w sprawie budowy elektrowni atomowej

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że Rosja proponuje Polsce, Litwie i Niemcom udział w budowie elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim... więcej >>

Stacji 110/15 kV Gwiezdna już uruchomiona

4 sierpnia 2009r. na terenie działania ENION S.A. - Oddział w Bielsku-Białej została oddana do użytku nowa stacja 110/15 kV GPZ Gwiezdna... więcej >>

Zakończenie inwestycji w Augustowie

CP Energia zakończyła swoją inwestycję w Augustowie... więcej >>

Elektrownia Kozienice i kopalnia Bogdanka podpisały umowę na dostawy węgla

Elektrownia Kozienice i kopalnia Bogdanka podpisały umowę na dostawę węgla energetycznego w 2010 roku... więcej >>

Modernizacja odazotowni w Odolanowie

PGNiG chce w 2009 i 2010 roku wydać w sumie 34 mln zł na modernizację odazotowni w Odolanowie... więcej >>

Rosjanie budują nowy gazociąg

„Rzeczpospolita” podała, że rozpoczęła się oficjalnie budowa gazociągu Sachalin-Chabarowsk-Władywostok... więcej >>

SPEC wdrożył oprogramowanie wspierające proces zarządzania konfiguracją

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (SPEC) zakończyło wdrożenie oprogramowania wspierającego proces zarządzania konfiguracją, oparte o standard Information Technology Infastructure Library (ITIL)... więcej >>

Turcja zgodzi się na South Stream

Informacyjna Agencja Radiowa podała, że Turcja zgodzi się na budowę przez jej wody terytorialne gazociągu South Stream... więcej >>

Wyniki firmy PNIG Kraków za 6 miesięcy 2009 roku

Firma Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. z o.o. (Grupa PGNIG) za pierwsze dwa kwartały 2009r. osiągnęła zysk netto w wysokości 18,043 mln złotych... więcej >>

ZE PAK wybuduje kocioł w całości opalany biomasą

30 lipca 2009r. ZE PAK podpisał z Foster Wheeler Energia Polska umowę na budowę nowego kotła dedykowanego opalanego w całości biomasą... więcej >>

Firmy coraz częściej zmieniają sprzedawcę energii

Systematycznie wzrasta liczba odbiorców biznesowych zmieniających sprzedawcę energii. W ubiegłym roku zmiany takiej dokonały 23 podmioty, w samym tylko w I kwartale tego roku sprzedawcę zmieniły 127 firmy... więcej >>

Nowy wiceminister od paliw i gazu

20 lipca 2009 Podsekretarza Stanu Ministerstwa Skarbu Państwa Krzysztofa Żuka, odpowiedzialnego m.in. za przemysł paliwowy, gazowy i chemiczny, zastąpił Mikołaj Budzanowski, Dyrektor jednego z departamentów nadzoru i prywatyzacji MSP... więcej >>

RWE zostało ukarane ogromną karą

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z 21 listopada 2005 r. nałożył na RWE STOEN S.A. - dziś RWE Polska - karę w wysokości 7 650 000 zł za nie przestrzeganie obowiązku utrzymania obiektów, instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym umożliwiającym dystrybucję energii w sposób ciągły i niezawodny... więcej >>

Wciąż spada sprzedaż Gazpromu

W pierwszej połowie tego roku Gazprom sprzedał do Europy o 32,2 proc. gazu mniej niż rok temu, a krajom WNP aż o 54 proc. mniej... więcej >>

Zbliża się koniec modernizacji sieci CO w Stalowej Woli

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli kończy w mieście modernizację sieci centralnego ogrzewania... więcej >>

Kosztowna efektywność energetyczna

„Rzeczpospolita” szacuje, że wprowadzenie w życie planu poprawy efektywności energetycznej będzie nas kosztowało w latach 2011 – 2020 od 10,8 do 16,2 mld zł i można się spodziewać w związku z tym wzrostu cen energii o 3 proc... więcej >>

Petrobaltic wspólnie z PGNiG zagospodaruje złoża gazowe na Bałtyku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało wybrane na partnera, z którym Petrobaltic wspólnie zagospodaruje bałtyckie złoża gazowe B4 i B6... więcej >>

Rozstrzygnięto przetarg na energię z PGE

Rozstrzygnięty został pierwszy w tym roku przetarg na sprzedaż energii przez PGE na 2010 rok. Ceny hurtowe nie przekroczyły 200 zł za 1 MWh... więcej >>

Wyniki finansowe PGNiG

PGNiG zakończyło drugi kwartał 2009 roku zyskiem na poziomie netto. Wypracowany zysk nie zniwelował jednak straty z pierwszego kwartału i wynik całego półrocza będzie na minusie... więcej >>

Górnictwo wygenerowało do końca maja 106 mln zł straty

Po pięciu miesiącach tego roku straty górnictwa węgla kamiennego wyniosły 106 mln zł. W stosunku do zeszłego roku sprzedaż węgla spadła o 6,6 mln ton, a wydobycie o blisko 2,4 mln ton. Nakłady inwestycyjne w branży ograniczono o 200 mln zł... więcej >>

Nadwyżki CO2 zostaną sprzedane jeszcze w tym roku

Minister środowiska prof. Maciej Nowicki powiedział, że być może jeszcze w tym roku uda się podpisać pierwsze umowy dotyczące sprzedaży nadwyżek uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynikające z Protokołu Kioto...

więcej >>

Poszukiwany wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Rada nadzorcza Taurona ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych... więcej >>

Mniejsza liczba członków zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka

W związku z powołaniem Romana Formy i Tadeusza Witosa na nowych członków zarządu PGE Elektrowni Bełchatów, z dniem 3 lipca br. przestali oni pełnić funkcje członków zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka... więcej >>

Nowa spółka RWE

1 lipca rozpoczęła działalność nowa firma Grupy RWE, zajmująca się zagadnieniami energooszczędności. RWE Effizienz czerpie z wiedzy i doświadczeń RWE w tej dziedzinie... więcej >>

Spadła sprzedaż energii w grupie Tauron

O prawie 10 proc. mniej energii sprzedały w ciągu pięciu miesięcy tego roku spółki z grupy energetycznej Tauron. Jeżeli taki spadek utrzyma się do końca roku, grupa liczy się ze zmniejszeniem przychodów o blisko 700 mln zł... więcej >>

Warszawa: Nowa ciepłownia gazowa

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybudowało dla mieszkańców Skoroszy ciepłownię gazową. Jest to kolejny etap w uciepłownieniu Ursusa Skoroszy przez SPEC... więcej >>

Zmiana na stanowisku dyrektora generalnego MAEA

63-letni japoński dyplomata Yukiya Amano został wybrany na nowego dyrektora generalnego podległej ONZ Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) z siedzibą w Wiedniu... więcej >>

Lokalizacje nowych elektrowni

„Gazeta Wyborcza” odkryła lokalizacje nowych elektrowni, które powstaną w Polsce. Aż trzy firmy chcą budować elektrownie na Lubelszczyźnie, dwie pod Szczecinem i dwie pod Włocławkiem... więcej >>

Nowa umowa z Gazpromem po 1 września

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że nowa umowa gazowa Polski z Rosją może być podpisana po planowanej na 1 września wizycie premiera Rosji Władimira Putina... więcej >>

Od lipca droższe ciepło we Włocławku

Od 1 lipca włocławianie zapłacą więcej za ciepło, ponieważ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podnosi stawki o 10,5 procent... więcej >>

PGNiG: Podział zysku za 2008 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGNiG w dniu 23 czerwca podjęło decyzję o podziale zysku bilansowego za rok obrotowy 2008 oraz udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008 wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej spółki... więcej >>

W lipcu zgoda na rozpoczęcie budowy gazoportu

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że prawdopodobnie jeszcze w lipcu wojewoda zachodnio - pomorski wyda zgodę na rozpoczęcie budowy gazoportu w Świnoujściu... więcej >>

Wystartowała procedura Open Season dla gazoportu w Świnoujściu

Polskie LNG rozpoczęło procedurę udostępnienia terminalu LNG w Świnoujściu 2009, której celem jest ustalenie zapotrzebowania rynku na usługi podstawowe w zakresie regazyfikacji oraz usługi dodatkowe... więcej >>

Konferencja pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej”

Podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia” pt. „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej, przedstawiciele największych firm energetycznych podpisali deklarację zawierającą zasady zrównoważonego rozwoju... więcej >>

Najwięksi odbiorcy chcą kupować energię od Ukrainy

Najwięksi odbiorcy energii elektrycznej w Polsce chcą ją kupować na Ukrainie. Liczą że dzięki temu będą mogli ograniczyć wydatki na energię o ok. 30 proc... więcej >>

Nowy Prezes Elektrowni Opole

W dniu 8 czerwca 2009 Rada Nadzorcza PGE Elektrowni Opole powołała Mirosława Skowrona na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego... więcej >>

PGNiG nie kupi firm energetycznych

„Rzeczpospolita” powołując się na Agencję Reutera napisała, że z powodu kryzysu PGNiG zrezygnuje z zakupu firm energetycznych i chemicznych... więcej >>

Pierwsza taryfa magazynowa dla PGNiG zatwierdzona

Świadczenie usług magazynowania paliwa gazowego odbywać się będzie w oparciu o instalacje magazynów KPMG Mogilno oraz PMG Husów i PMG Wierzchowice... więcej >>

Polsko-koreańska współpraca energetyczna

Tematami I Konsultacji gospodarczych Polska – Korea były potencjalna współpraca w sektorze energetycznym oraz polepszenie warunków dla polskiego eksportu do Korei... więcej >>

LitPol Link: Przetargi na usługi doradcze

W ramach przygotowań do inwestycji połączenia energetycznego Polska – Litwa, LitPol Link ogłosił przetargi na wykonanie Planu Specjalnego linii na odcinku Alytus (Litwa) - granica Polski oraz Studium Wykonalności wstawki prądu stałego wraz z planem rozbudowy stacji Alytus... więcej >>

Ogromne straty Rosji na dostawach gazu dla Białorusi

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że w ciągu ostatnich czterech lat Rosja straciła na dostawach gazu dla Białorusi około 15 miliardów dolarów... więcej >>

Opóźnienia w budowie terminalu LNG?

„Gazeta Prawna” napisała, że realizacja gazociągu Baltic Pipe i terminalu LNG może się opóźnić i nie pomoże nawet przyjęta specustawa... więcej >>

Spór w PGE trafił do Komisji Trójstronnej

Spór związkowców z Polskiej Grupy Energetycznej z zarządem tej spółki odnośnie restrukturyzacji grupy trafił pod obrady Komisji Trójstronnej... więcej >>

Zysk Enei zostaje w spółce

Enea w projektach uchwał na WZA zaplanowała, aby zysk netto osiągnięty w 2008 roku przeznaczyć na zwiększenie kapitałów rezerwowych w celu finansowania inwestycji... więcej >>

Zysk ZWZ PKE przeznaczony zostanie na rozwój spółki

W dniu 2 czerwca obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKE SA, które podsumowało miniony rok. W 2008 roku PKE zarobił netto 46 mln złotych... więcej >>

Enea obniża ceny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 czerwca 2009 roku Enea obniżyła, średnio o około 4 proc, ceny energii elektrycznej dla klientów korzystających z taryf A,B C... więcej >>

Konkurs na członka RN PKE rozstrzygnięty

Południowy Koncern Energetyczny poinformował o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki... więcej >>

PGNiG i VNG połączą systemy gazowe Polski i Niemiec?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i niemiecka spółka gazownicza Verbundnetz Gas AG zastanawiają się na powrotem do planów budowy połączenia systemów gazowych Polski i Niemiec... więcej >>

Procedura sprzedaży kopalni Silesia została zamknięta

Po tym jak koncern energetyczny Enea zrezygnował ze złożenia wiążącej oferty zakupu kopalni Silesia, Kompania Węglowa zamknęła procedury związane ze sprzedażą majątku tej kopalni... więcej >>

Sprzedaż gazu spadnie o ok. 800 mln m. sześc.

Wiceprezes PGNiG ds. gazownictwa i handlu Mirosław Dobrut poinformował, że spółka sprzeda w tym roku prawdopodobnie o ok. 800 mln m. sześc. gazu mniej niż w 2008 r., co oznacza, że zejdzie poniżej 14 mld m. sześc... więcej >>

Konkurs na członka zarządu ds. handlowych w ENEI

Rada nadzorcza ENEI ogłosiła konkurs na stanowisko członka zarządu ds. handlowych.
Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do dnia 15 czerwca br... więcej >>

Na złoczewskie złoża jest dwóch chętnych

Eksploatacją złóż węgla brunatnego w okolicach Złoczewa zainteresowany jest Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów – Konin, oraz PGE KWB Bełchatów... więcej >>

Nowa strategia PSE Operator

PSE Operator planuje wdrożyć nową strategię, dzięki której zamierza osiągnąć pozycję regionalnego lidera i stworzyć w naszej części Europy jednolity rynek energii... więcej >>

Odkryto jedne z największych na świecie złóż gazu

Pod dnem Morza Norweskiego odkryto prawdopodobnie jedno z największych pól gazowych na świecie... więcej >>

Program konsolidacji w GK PGE odrzucony

W wyniku decyzji Zarządu i Rady Nadzorczej PGE, które dotyczą przyjęcia do realizacji programu konsolidacji w Grupie Kapitałowej PGE, Społeczna Rada Wytwarzania oraz Społeczna Rada Branży Węgla Brunatnego wspólnie odrzuciły w całości przedstawiony program... więcej >>

1,6 mld ludzi na świecie nie ma dostępu do energii elektrycznej

Międzynarodowa Agencja Energetyczna poinformował, że 1,6 mld ludzi na świecie, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej i środkowej Azji, nie ma dostępu do energii elektrycznej... więcej >>

700 mln zł na podziemny magazyn gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo planuje przeznaczyć około 700 mln zł na budowę podziemnego magazynu gazu Kosakowo... więcej >>

Plan rozwoju stołecznej energetyki

Vattenfall Heat Poland opracował plan rozwoju swoich elektrociepłowni w Warszawie. Poszczególne elementy tego planu zostaną zrealizowane do 2020 r... więcej >>

Złożono wniosek o pozwolenie na budowę części lądowej terminalu LNG

12 maja 2009 roku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę części lądowej terminalu LNG... więcej >>

Emisja CO2 w UE spadła w 2008 r. o 3 proc.

Jak wynika z podsumowania, opublikowanego przez Komisję Europejską, europejskie firmy wyemitowały w 2008 r. o 3 proc. mniej CO2 niż rok wcześniej... więcej >>

Francuski bank zainteresowany finansowaniem polskiej elektrowni jądrowej

Dziennik „Polska” pisze, że francuski bank Société Générale zamierza zaangażować się w finansowanie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce... więcej >>

Niższa taryfa gazowa od 1 czerwca

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo postanowiło, że obniżona w ubiegłym tygodniu taryfa gazowa zacznie obowiązywać 1 czerwca... więcej >>

PGNiG doszło do porozumienia z Gazpromem Export

Zarząd PGNiG podjął uchwałę, która akceptuje warunki dostaw gazu ziemnego do Polski, zawarte w umowie sprzedaży pomiędzy PGNiG a rosyjskim OOO Gazprom Export... więcej >>

Rząd Egiptu podpisał umowę z PGNiG

Egipskie ministerstwo ropy w komunikacie cytowanym przez serwis GPWInfostrefa poinformowało, że rząd Egiptu podpisał umowę z PGNiG na poszukiwanie ropy naftowej na Pustyni Zachodniej w Egipcie... więcej >>

Obniżka cen w Enei

Enea zapowiedziała obniżenie o około 4 proc. od połowy tego roku, cen energii dla klientów biznesowych. Największa obniżka, na poziomie 8 proc. przygotowywana jest dla małych i średnich firm... więcej >>

Porozumienie w sprawie dodatkowych dostaw gazu prawie podpisane

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uzgodniło z Gazpromem warunki dodatkowych dostaw gazu w tym roku i do podpisania umowy w tej sprawie może dojść w najbliższym czasie... więcej >>

Pracownicy PGNiG odsprzedają swoje akcje

Dopiero co upieczeni akcjonariusze spółki PGNiG są namawiani na sprzedaż akcji wszelkimi możliwymi kanałami komunikacji, od ulotek po SMS-y... więcej >>

Radpec otrzymał unijne dofinansowanie

Radpec ma w planach wyremontowanie dwóch kotłów w ciepłowni Północ i jeden w ciepłowni Południe. Zamierza także zająć się przepompownią wody sieciowej. Koszt tych prac wyniesie ponad 12 mln zł... więcej >>

Kogeneracja: 75,56 mln zł zysku netto w 2008 r.

Spółka Kogeneracja osiągnęła po audycie 75,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 66,65 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Nowy członek Zarządu Polskiego LNG

W dniu 27 kwietnia 2009 r. do Zarządu Polskiego LNG został powołany Zbigniew Rapciak. Nowy członek Zarządu obejmie stanowisko od 1 maja 2009 r... więcej >>

PGNiG zanotowało 865,30 mln zł zysku netto w 2008 r.

Spółka PGNiG miała po audycie 865,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 915,03 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

PKP Energetyka zastąpiła ZEORK

PKP Energetyka ponownie wygrała przetarg na konserwację oświetlenia ulicznego w Kielcach. W przetargu uczestniczyły dwie firmy, jednak wśród których nie było ZEORK-u, który świadczył tą usługę przez lata... więcej >>

PSE-WSCHÓD: Konkurs na stanowisko członka zarządu

Rada Nadzorcza PSE-Wschód S.A. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu spółki... więcej >>

Tauron coraz wyżej w rankingu 100 Najcenniejszych Firm w Polsce

Jak wynika z opublikowanego przez „Newsweek” rankingu „100 Najcenniejszych Firm w Polsce w roku 2008”, Tauron uplasował się na 11 miejscu. Rok wcześniej Grupa znalazła się na 54 miejscu... więcej >>

Większy zysk PEP

Polish Energy Partners zanotowało 24,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2009 roku wobec 11,01 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Związkowcy niezgadzają się na zwolnienia w polskich spółkach EDF-u

Francuski koncern EDF, który jest obecnie właścicielem 7 przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, zamierza zlikwidować w nich kolejne 1400 miejsc pracy. Od momentu prywatyzacji w poszczególnych spółkach zlikwidowano już około 2000 stanowisk pracy... więcej >>

CP Energia zanotowała stratę w 2008 r.

Po audycie spółka CP Energia miała 0,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej... więcej >>

Czwarta korekta taryfy PGNiG

Prawdopodobnie PGNiG otrzyma z URE czwarte już wezwanie do korekty wniosku taryfowego. Uzgodnienia wymaga jeszcze określenie ilość gazu, jaka będzie przesyłana, dystrybuowana i sprzedawana w Polsce... więcej >>

Pakt bezpieczeństwa energetycznego

Wojewoda mazowiecki podpisał z przedstawicielami dziewięciu spółek energetycznych porozumienie mające zapewnić bezpieczeństwo energetyczne... więcej >>

Zmiany w Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Lewiatan

Znane są już nowe składy zarządu oraz rady nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki Lewiatan. Prezesem Związku został ponownie Paweł Smoleń - Dyrektor Generalny Vattenfall Heat Poland... więcej >>

Ciepło z kieleckiego MPEC zdrożeje

Do kilkunastu procent może zdrożeć w sierpniu ciepło z kieleckiego MPEC. Prezes MPEC Jan Wilczyński wyjaśnia, że powodem tego są podwyżki cen miału węglowego i energii elektrycznej... więcej >>

ELBIS: Konkurs na prezesa zarządu

Rada Nadzorcza ELBIS Sp. z o.o. rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki. Termin przesyłania ofert przez kandydatów mija 7 maja br... więcej >>

Koncernom może zabraknąć środków na inwestycje w polską energetykę

Spadające w Europie ceny energii oraz malejący na nią popyt mogą sprawić, że zagraniczne koncerny mogą mieć niedługo problemy z finansowaniem planowanych inwestycji w polską energetykę... więcej >>

Nie ma współpracy między koncernami gazowymi

W opinii analityków i resortu skarbu nasze giełdowe spółki powinny jak najszybciej rozpocząć wspólne poszukiwania i wydobycie gazu ziemnego spod dna Bałtyku. „Parkiet” szacuje, że krajowe wydobycie gazu wzrosłoby o 0,5 mld m sześc... więcej >>

PGE GiE: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Górnictwo i Energetyka podjęło uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki... więcej >>

Sprzedaż prawa do emisji CO2 w miejsce kredytu

„Rzeczpospolita” zauważa, że sprzedaż uprawnień do emisji CO2 może być dla wielu firm formą pozyskania gotówki w sytuacji kiedy banki odmawiają im udzielenia kredytu... więcej >>

Wrocław będzie bezpieczniejszy energetycznie

W najbliższych latach EnergiaPro spółka z Grupy Tauron przeprowadzi wiele inwestycji mających na celu nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej mieszkańcom Wrocławia, ale także umożliwiających dobre przygotowanie stolicy Dolnego Śląska do roli współgospodarza Euro 2012... więcej >>

Związkowcy z ZEDO chcą zarabiać więcej

Energetycy z trzech elektrowni Zespołu Elektrowni Dolna Odra grożą strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek. Spór o płace energetycy z dwóch szczecińskich elektrowni: „Szczecin” i „Pomorzany” oraz gryfińskiej „Dolnej Odry” toczą od końca lutego... więcej >>

Dwa terminale LNG w Polsce?

Pewna koreańska firma jest zainteresowana budową gazoportu u wybrzeży województwa pomorskiego. Informacje takie ujawniła prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Teresa Kamińska... więcej >>

Enea sprawdza czy doszło do niegospodarności przy dokonywanych zakupach

Piotr Koczorowski pełniący obowiązki prezesa Enei poinformował, że spółka dopuszcza możliwość rozwiązania kontraktów na zakup sprzętu komputerowego oraz remonty w Elektrowni Kozienice... więcej >>

Gazprom zmniejszy wydobycie gazu

Kryzys gospodarczy zmusi Gazprom do zmniejszenia wydobycia gazu o 10% w następnych 4-5 latach... więcej >>

Górnictwo: 2,5 mld zł inwestycji rocznie

Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska poinformowała, że w 2008 roku spółki węglowe zainwestowały 2,5 mld zł. Takiego samego poziomu inwestycji resort gospodarki spodziewa się również w tym roku... więcej >>

Obniżki cen energii w Enei

Od 1 czerwca 2009 roku, średnio o 4 proc., Enea obniży ceny energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B i C... więcej >>

Prezes OPEC złożył rezygnację

Dotychczasowy prezes zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Witold Noll zrezygnował ze stanowiska... więcej >>

Gazprom zanotował za ostatni kwartał 2008 prawie 8 mld dol. straty

Gazprom zamknie 2008 rok zyskiem o połowę mniejszym niż rok wcześniej. Strata netto koncernu za IV kwartał 2008 r. wyniosła 260 mld rubli (7,78 mld dol.), co jest tłumaczone przede wszystkim przeszacowaniem wartości inwestycji finansowych... więcej >>

Konkurs na członka Rady Nadzorczej PKE

TAURON Polska Energia ogłosił w dniu 31 marca br. konkurs na członka Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego... więcej >>

Lublin: Rada Bezpieczeństwa Energetycznego

W Lublinie powstała wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Energetycznego. Jej zadaniem będzie zabezpieczanie źródeł energii, ocena jej zapotrzebowania i zachęcanie do inwestowania w energię odnawialną... więcej >>

PGE rozszerza ofertę dla małych i średnich firm

PGE rozszerzyła ofertę dla małych i średnich firm na terenie całego kraju. Według Grupy jej oferta charakteryzuje się najniższymi na rynku stawkami za energię i dostępna jest dla wszystkich klientów w Polsce... więcej >>

Przywileje warte miliardy

„Gazeta Wyborcza” obliczyła, że państwowe firmy wydają na ekstra przywileje dla górników, hutników i energetyków ponad 6 mld rocznie... więcej >>

RN Kogeneracji wybrała nowego szefa

Zarząd Kogeneracji poinformował, że w dniu 30 marca 2009 r. Rada Nadzorcza spółki wybrała nowego jej szefa. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kogeneracji zastał Philippe Castanet, którego powołano do RN 4 marca... więcej >>

Brak remontów, brak mediów

Prawie 30 proc. sieci przesyłowych, zaopatrujących odbiorców w energię elektryczną, ciepło, gaz oraz ropę i paliwa, to instalacje przestarzałe. Większość wymaga pilnej modernizacji... więcej >>

Dalkia Polska: Zmiany w zarządzie

Frederic Faroche, dotychczasowy Wiceprezes Dalkii Łódź, zastąpił w Zarządzie Dalkii Polska Alain’a Bonneau, obejmując stanowisko dyrektora technicznego Grupy Dalkia w Polsce. Do zarządu Dalki Polska dołączy również Anna Gnoińska... więcej >>

Niekorzystne propozycje Gazpromu

Rosja chce, aby Polska zwiększyła import gazu. Dla Polski przyjęcie tej propozycji oznaczałoby rezygnację z budowy gazoportu lub rurociągu do Danii, które miały choć częściowo uniezależnić nasz kraj od rosyjskich dostaw... więcej >>

PGNiG: 80% udziałów w koncesji poszukiwawczej w Danii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo postanowiło zwiększyć do 80% z 40% udziały w koncesji poszukiwawczo-wydobywczej w Danii... więcej >>

Węgiel tanieje o 60 proc.

Od 1 kwietnia huty stali i elektrownie będą płacić dużo mniej za koks i węgiel energetyczny. Jak pisze „Gazeta Prawna” pierwsza od 2003 roku obniżka to sygnał presji na redukcję cen rudy żelaza, które są przedmiotem negocjacji miedzy chińskimi producentami stali a światowymi koncernami górniczymi... więcej >>

Departament ds. energetyki atomowej

W Ministerstwie Gospodarki powstał Departament Energii Jądrowej. Pokieruje nim Andrzej Chwas. Departament energii jądrowej powstał w miejsce departamentu dywersyfikacji dostaw nośników energii... więcej >>

PGE zarobiła najwięcej

Polska Grupa Energetyczna zanotowała w 2008 roku najlepszy wynik wśród polskich firm z branży. Wynik zawdzięcza głównie silnej pozycji rynkowej, którą zdobyła dzięki konsolidacji, a nie walce o rynek... więcej >>

Pierwsza historyczna transakcja na rynku terminowym TGE

20 marca 2009 PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła pierwszą, historyczną transakcję na nowo otwartym rynku terminowym Towarowej Giełdy Energii... więcej >>

Unijne dofinansowanie projektów energetycznych

Kraje Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie dofinansowania projektów energetycznych, o czym poinformował szef Komisji Europejskiej Jose Barroso... więcej >>

ZA Puławy kupią od PGNiG gaz ziemny za ok. 900 mln zł

Zakłady Azotowe Puławy kupią w 2009 roku od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa gaz ziemny wysokometanowy za ok. 900 mln zł, licząc po cenach obowiązującej taryfy... więcej >>

Alpiq zwyciążyłą w przetargu na budowę elektrowni wodnych w Albanii

Szwajcarska grupa energetyczna Alpiq wraz ze swoim partnerem z konsorcjum, firmą Hydro Power Nord Albania, zwyciężyła w międzynarodowym przetargu HPP Curraj na budowę elektrowni wodnych na rzece Curraj w Albanii... więcej >>

ENERGA-Operator SA obniża cenę za dystrybucję prądu

Odbiorcy energii elektrycznej z ENERGA-Operator SA będą płacić dystrybucję średnio o 4,5 proc mniej niż dotychczas... więcej >>

Obniżka cen gazu

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zdecydował o złożeniu korekty wniosku taryfowego do Urzędu Regulacji Energetyki. Oznacza to niższe ceny gazu dla odbiorców. więcej >>

Pieniądze na budowę gazociągu Nabucco

Jak podała Gazeta Wyborcza pieniądze przeznaczane na Nabucco czeska prezydencja UE chce przeznaczyć na "południowy korytarz gazowy". Obejmuje on wiele różnych projektów energetycznych... więcej >>

Rozbudowa podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach

11 marca 2009 r. w Wierzchowicach rozpoczęła rozbudowa podziemnego magazynu gazu... więcej >>

Składanie wniosków taryfowych do URE

Wnioski taryfowe do Urzędu Regulacji Energetyki złożyło już czterech operatorów systemów dystrybucyjnych... więcej >>

Specjalistyczne badania sieci ciepłowniczej w białostockim MPEC

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że białostocki MPEC zlecił specjalistyczne badania sieci ciepłowniczej... więcej >>

Electrabel zbuduje elektrownię koło Łęcznej

Belgijski koncern Electrabel zamierza zbudować elektrownię koło Łęcznej. Kupił już ziemię i czeka na decyzję środowiskową... więcej >>

Enea: Wyniki za czwarty kwartał

Enea osiągnęła 58,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2008 roku wobec 25,04 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Maleje zużycie energii

PSE Operator poinformował, że w styczniu zużycie energii spadło o 3,5 %, a w lutym o prawie 3 %. Mniej energii kupują przede wszystkim odbiorcy biznesowi... więcej >>

Niższa prognoza wydobycia gazu w 2009 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA poinformowało, że prognoza wydobycia gazu ziemnego w 2009 roku została zmniejszona z poziomu ok. 4,6 mld m3 do ok. 4,3 mld m3... więcej >>

PGNiG: Kiepskie wyniki za IV kwartał

Wyniki PGNiG za czwarty kwartał okazały się gorsze od najbardziej pesymistycznych założeń. Spółka zanotowała 310 mln zł straty, podczas, gdy konsensus zakładał 63,2 mln zysku... więcej >>

Polska energetyka dostanie jedynie 12 mln zł wsparcia

Z 3 mld euro dotacji obiecanych na lata 2007-2013 polska energetyka w 2008 roku nie dostała nic, a w tym roku może dostać zaledwie 12 mln zł. A potrzeby są szacowane na 150 mld zł... więcej >>

ZA Puławy chcą związać się kapitałowo z kopalnią Bogdanka

Zakłady Azotowe Puławy, które planują budowę instalacji do zgazowania węgla, poważnie biorą pod uwagę możliwość udziału w prywatyzacji kopalni Bogdanka... więcej >>

ENEA: Wynik netto za cztery kwartały 2008

Wynik netto Grupy Kapitałowej ENEA narastająco za cztery kwartały roku obrotowego 2008 wyniesie 194 miliony złotych. Wynik uwzględnia m.in. wartości korekt konsolidacyjnych i rezerw rozpoznanych przez spółkę na dzień sporządzenia raportu... więcej >>

KGHM weźmie udział w dwóch projektach energetycznych

Jednym z głównych elementów planu inwestycyjnego KGHM są z inwestycje w branży energetycznej. Spółka zakłada, że będzie uczestniczyć w dwóch projektach energetycznych... więcej >>

Kogeneracja: 36,13 mln zł zysku netto w IV kw.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał 36,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2008 roku wobec 32,91 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Nowa oferta ENERGI

ENERGA wprowadza od marca nową ofertę, pod nazwą „60 dni na opłacenie faktury za energię elektryczną”. To produkt skierowany do małych, średnich i dużych firm... więcej >>

Nowy członek zarządu w GAZ-SYSTEM

W dniu 24 lutego 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GAZ-SYSTEM powołało nowego członka zarządu spółki. Z zarządzie gazowego operatora zasiądzie Jan Chadam, który będzie odpowiedzialny w spółce za obszar finansowy... więcej >>

PGE: Zmiany w Zarządzie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęło w dniu 27 lutego 2009 roku decyzję o zmianie składu Zarządu spółki... więcej >>

Były szef BOT wiceministrem finansów

Premier Donald Tusk powołał z dniem 13 lutego nowego wiceministra finansów, który ma zastąpić odchodzącą z resortu Katarzynę Zajdel-Kurowską... więcej >>

PGNiG pomoże Orlenowi w przejęciu firmy z własnymi złożami ropy?

PGNiG zadeklarował chęć zaangażowania się wspólnie z Orlenem w projekt przejęcia firmy z własnymi złożami ropy za granicą... więcej >>

Przetarg na studium wykonalności dla instalacji zgazowania węgla w Kędzięrzynie

W ciągu dwóch najbliższych tygodni na zostać ogłoszony przetarg na wybór firmy, która wykona studium wykonalności instalacji zgazowania węgla w Kędzierzynie... więcej >>

W 2010 r. pojawią się koszty zagospodarowania nowej koncesji PGNiG

Koszty zagospodarowania koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, o której objęciu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało niedawno, pojawią się w przyszłym roku... więcej >>

EdF osiągnął mniejszy zysk

EdF wypracował w 2008 r. 3,4 mld euro zysku netto, czyli o 39 proc. mniej niż w 2007 r.
Przychody francuskiej spółki wzrosły natomiast o 7,8 proc., do 64,3 mld USD...
więcej >>

PEP przeznaczy zysk na fundusz rezerwowy

Polish Energy Partners chce przeznaczyć cały zysk netto za 2008 rok na fundusz rezerwowy przeznaczony na przyszłą wypłatę dywidendy... więcej >>

PGNiG wyda 850 mln zł na złoża

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza wydać w tym roku na wydobycie i poszukiwania złóż za granicą ok. 850 mln zł... więcej >>

Podwyżki cen ciepła w Białej Podlaskiej

W Białej Podlaskiej drożeje energia ciepła. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podnosi ceny średnio o 15 proc. Podwyżka podyktowana jest wzrostem cen węgla i energii elektrycznej, odpowiednio o 75 i 40 proc... więcej >>

Protest przeciwko nowej odkrywce w Rogóźnie

Posłanka PO Hanna Zdanowska zorganizowała w Łodzi akcję zbierania podpisów przeciwko budowie w Rogóźnie koło Zgierza kopalni odkrywkowej węgla brunatnego... więcej >>

Vattenfall: 3,5 tys. MW mocy do 2015 roku

Torbjorn Wahlborg, prezes Vattenfall Poland poinformował, że jego koncern energetyczny może wybudować w Polsce do 3,5 tys. MW mocy do 2015 roku... więcej >>

Do Polski trafia 93 proc. gazu

GAZ-SYSTEM oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowały, że zwiększone zostały dostawy gazu ziemnego przez punkt zdawczo-odbiorczy w Drozdowiczach na granicy polsko-ukraińskiej... więcej >>

Enea miała w 2008 r. ok. 250 mln zł zysku netto

Jak wynika ze wstępnych danych szacunkowych wynik netto grupy kapitałowej Enea w 2008 r., wyniósł ok. 250 mln zł. Ostateczny wynik finansowy Grupy za rok 2008 poznamy 30 kwietnia 2009 r... więcej >>

Grupa Ciech scentralizuje zakup energii

Grupa Ciech zamierza scentralizować zakup energii i przygotowuje w związku z tym przetarg, w który chce wybrać sprzedawcę energii dla całej grupy... więcej >>

PGE sprzeda Exatel

Polska Grupa Energetyczna wystawi we wrześniu na sprzedaż Exatel. Tomasz Zadroga, prezes PGE powiedział, że spółka chce się pozbywać aktywów niezwiązanych ze swoją podstawową działalnością... więcej >>

PGNiG pozwie KGHM do sądu?

„Parkiet” pisze, że PGNiG jest coraz bardziej zniecierpliwiony przeciągającymi się negocjacjami z KGHM dotyczącymi dostaw gazu ze złoża Kościan... więcej >>

PKE może wytwarzać energię z udziałem biomasy

PKE otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, która zmienia postanowienia posiadanej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach Jaworzno III oraz Łaziska zezwalającą na wytwarzanie jej w kogeneracji z udziałem biomasy... więcej >>

Vattenfall obniża ceny energii dla biznesu

Vattenfall postanowił obniżyć cenę energii elektrycznej dla odbiorców biznesowych. Średnio taryfy dla odbiorców przemysłowych obniżone zostają o 4,1%... więcej >>

Warszawa będzie emitować mniej gazów cieplarnianych

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przystąpi do europejskiego porozumienia, przewidującego redukcję emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20 proc. do 2020 r... więcej >>

Analiza wpływu cen energii na hutnictwo stali

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach przeprowadziła analizę, z której wynika, że nawet o 30 proc. spadły w minionych czterech miesiącach ceny wyrobów stalowych... więcej >>

EC Będzin osiągnął dobre wyniki

Przychody Elektrociepłowni Będzin w 2008 r. wzrosły o ponad 9 mln zł, do 119 mln zł. Zysk netto wyniósł natomiast 6,1 mln zł i był wyższy niż w 2007 r. o 201 tys. zł. Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendę w wysokości 1,8 zł na akcję... więcej >>

PGNiG: Nowy wiceprezes

W dniu 28 stycznia 2009 r. Rada Nadzorcza PGNiG SA na posiedzeniu powołała Waldemara Wójcika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Górnictwa Naftowego... więcej >>

PSE Operator S.A. zmienia oblicze

Operator Systemu Przesyłowego zdecydował się na zmiany wizerunkowe. Spółka będzie nosiła nazwę Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i oficjalnie inauguruje nowe logo... więcej >>

Unijne pieniądze dla Bełchatowa i Świnoujścia

W ramach pobudzania gospodarczego Komisja Europejska przedstawiła listę projektów, które zamierza dofinansować w wysokości 5 mld euro. Są na niej polskie projekty, w tym 250 mln euro dla elektrowni w Bełchatowie i 80 mln euro dla terminalu gazowego LNG w Świnoujściu... więcej >>

URE zatwierdziło taryfę Energi - Operator

29 stycznia Prezes URE zatwierdził taryfę firmy Energi – Operator. Średni spadek stawek opłat w dystrybucji w tym przedsiębiorstwie począwszy od 1 marca 2009 wyniesie prawie 5%... więcej >>

Zatwierdzono sprzedaż projektu Baltic Pipe firmie Gaz-System

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wyraziło zgodę na sprzedaż bez przeprowadzenia przetargu dokumentacji związanej z realizacją projektu Baltic Pipe... więcej >>

Bardzo dużo wniosków o przyłączenie nowych elektrowni

W grudniu do PSE-Operator trafiły wnioski o przyłączenie do sieci przesyłowej bloków wytwórczych o łącznej mocy 25-30 tys. MW. Wnioski zgłosiły niemal wszystkie duże firmy działające na polskim rynku: cztery grupy (PGE, Tauron, Enea i Energa) oraz zagraniczne (Vattenfall, RWE, CEZ i EdF)... więcej >>

Gazownia Rzeszowska podpisze nowe umowy na gaz

W związku ze zmianą przepisów Gazownia Rzeszowska musi podpisać nowe umowy z odbiorcami gazu. W siedmiu powiatach takich odbiorców jest 156 tys... więcej >>

Huta Stali Jakościowych zwalnia

Wysokie ceny energii elektrycznej spowodowały, że huty, a zwłaszcza te wytapiające stal w piecach elektrycznych, mają duże problemy. Wzrost cen energii sięga nawet 40 proc... więcej >>

Kopalnia „Bolesław Śmiały” poza grupą energetyczną

Należąca do Kompanii Węglowej kopalnia „Bolesław Śmiały” nie trafi do grupy energetycznej Tauron na zasadach określonych w zawartym jesienią 2007 r. porozumieniu... więcej >>

Mazowiecka Agencja Energetyczna dostała 250 tys. euro z UE

Województwo mazowieckie otrzymało 250 tys. euro z Unii Europejskiej na stworzenie agencji energetycznej, która będzie wspierać m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Nowe propozycje budowy mocy na Pomorzu

Pod koniec października Energa, Lotos oraz PGNiG podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni gazowej. Coraz głośniej mówi się w Trójmieście o jeszcze dwóch projektach: budowy elektrowni węglowej w Porcie Północnym oraz bloku gazowego w Gdyni... więcej >>

PGE przymierza się do budowy nowej elektrowni

PGE zamierza zbudować nową elektrownię węglową w Łęcznej, niedaleko kopalni węgla „Bogdanka”. Ma mieć moc 1200 MW... więcej >>

Ceny ciepła w Kraśniku wzrosną nawet o 20 proc.

Mieszkańcy dzielnicy fabrycznej Kraśnika będą zmuszeni zapłacić więcej za ciepło. Należąca do Pratermu ciepłownia podniosła ceny za ciepło w niektórych taryfach nawet o 20 procent... więcej >>

Ceny prądu rosną bez zgody URE

Już od 1 lutego mieszkańcy Warszawy będą płacili więcej za prąd. RWE zdecydowało się podnieść ceny aż o 14 procent, mimo, że nie dostało na to zgody od Urzędu Regulacji Energetyki... więcej >>

Myszków unieważnił przetarg na energię elektryczną

Myszkowski urząd miasta unieważnił przetarg na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Władze Myszkowa planowały, aby od 1 lutego zwycięzca przetargu dostarczał energię elektryczną na potrzeby miasta... więcej >>

Nowy członek Rady Nadzorczej PGE

14 stycznia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polskiej Grupy Energetyczej, podczas którego do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Ryszard Malarski... więcej >>

Nowy Zarząd PGE KWB Bełchatów

Rada Nadzorcza PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na podstawie decyzji o rozpisaniu konkursu na członków zarządu spółki podjęła 9 stycznia 2009 r. decyzję w sprawie składu nowego zarządu... więcej >>

RWE kupi holenderski Essent

RWE kupi holenderską firmę energetyczną Essent. Transakcja o wartości 9,3 mld euro w gotówce obejmie również długi Essenta... więcej >>

Bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o własne zasoby

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak powiedział, że w tym roku rząd powinien doprowadzić do tego, aby Polska opierała bezpieczeństwo energetyczne na swoich własnych zasobach... więcej >>

CEZ: Zysk netto zgodnie z prognozami

Zysk netto czeskiej grupy energetycznej CEZ na koniec 2008 roku nie będzie bardzo odbiegał od wcześniejszych prognoz przedstawionych przez spółkę... więcej >>

Dalkia Polska: Zmiana w zarządzie

Z dniem 1stycznia 2009 Marian Strumiłło objął stanowisko wiceprezesa w zarządzie Dalkii Polska. Będzie pracował nad rozwojem synergii pomiędzy spółkami Grupy... więcej >>

KGHM i PGNiG rozwiązują stare umowy

Zarząd KGHM rozwiązał dwie umowy zawarte w dniu 1 grudnia 2003 roku przez spółkę zależną „Energetyka” z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem... więcej >>

KGHM zakupi energię od EnergiiPro Gigawat

Podobnie jak w ubiegłym roku, KGHM Polska Miedź będzie kupować energię elektryczną od należącej do grupy Tauron, EnergiiPro Gigawat... więcej >>

Norwegia bije rekordy eksportu gazu

Kjell Varlo Larsen, rzecznik norweskiej państwowej firmy Gassco obsługującej gazociągi eksportowe poinformował, że padł rekord eksportu gazu z Norwegii... więcej >>

PKP Energetyka sprzedaje energię Urzędowi Miasta w Częstochowie

Urząd Miasta w Częstochowie kupuje od początku tego roku energię elektryczną od PKP Energetyki. Dzięki zmianie sprzedawcy energii oszczędności wyniosą w 2009 r. ok. 56 tys. zł... więcej >>

Zmiany w zarządzie PNiG Kraków

29 grudnia 2008 roku powołano nowych Członków Zarządu spółki Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków (Grupa PGNIG)... więcej >>

Zmniejsza się zużycie energii elektrycznej

W grudniu 2008 roku zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ma na to przede wszystkim wpływ ograniczanie produkcji przez zakłady przemysłowe... więcej >>

Nowi dyrektorzy w elektrowniach PKE

22 grudnia 2008 roku zarząd PKE SA podjął uchwały w sprawie zmian na stanowiskach dyrektorów w czterech elektrowniach wchodzących w skład Koncernu... więcej >>

Tarnowskie Azoty zamówiły gaz w PGNiG-u

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach podpisał z PGNiG-iem umowę zakupu gazu ziemnego ze złóż lokalnych. W ramach umowy PGNiG sprzeda i wyda ZA Tarnów gaz... więcej >>

Tauron: Gospodarstwa domowe zapłacą około 10 zł miesięcznie więcej

Prezes grupy energetycznej Tauron, Dariusz Lubera ocenia, że wysokość rachunków typowych gospodarstw domowych za prąd nie powinna w przyszłym roku wzrosnąć więcej niż 10-12 zł miesięcznie... więcej >>

ZWSE Białystok skomercjalizowany

30 grudnia 2008 r. Minister Skarbu Państwa podpisał akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok... więcej >>

CEZ redukuje zużycie węgla

CEZ zamierza do 2020 roku zasadniczo zredukować zużycie węgla kamiennego. Czeski koncern chce natomiast zwiększać produkcję energii elektrycznej z gazu, węgla brunatnego oraz w OZE... więcej >>

Kopalnia Konin chce 250 tys. zł od ekologów

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A. w Kleczewie skierowała do Greenpeace Polska przedsądowe wezwanie o zapłatę 250 tys. zł za straty poniesione w wyniku protestu ekologów w odkrywce węgla Jóźwin II B... więcej >>

Sprzedawcy energii stracą w styczniu miliony

„Parkiet” obliczył, że z powodu przesunięcia przez URE do 15 stycznia zatwierdzenia taryf, w styczniu przychody sprzedawców energii będę o około 164 mln zł mniejsze od spodziewanych... więcej >>

Zmiany w Zarządzie ZEORK

W dniu 21 listopada 2008 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza ZEORK powołała Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych... więcej >>

Elektrownie osiągają najwyższą rentowność

Jak wynika z danych Agencji Rynku Energii rentowność elektrowni sięga 17 proc. Znacznie mniej zarabiają sprzedawcy prądu. Po dziewięciu miesiącach 2008 r. średnia marża, wahając się od prawie 19 proc. w I kwartale do niecałych 15 proc. w III kwartale, sięga 17 proc... więcej >>

Kandydaci do Rady Nadzorczej PGE

Ministerstwo Skarbu ogłosiło listę kandydatów na dwóch członków Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. więcej >>

Pilne inwestycje w węgiel brunatny

„Rzeczpospolita” napisała, że jeśli nie ruszą inwestycje, węgiel brunatny skończy się za 35 lat. Dziennik zwraca uwagę, że import tego paliwa, z którego produkuje się w naszym kraju ok. 35 proc energii elektrycznej, jest niemożliwy... więcej >>

Podpisano umowę gwarancji sprzedaży ciepła

Południowy Koncern Energetyczny SA i gmina Bielsko–Biała zawarły 1 grudnia 2008 r. długoterminową umowę na dostawy ciepła... więcej >>

Rynek handlu emisjami CO2 wzrósł o 41 proc.

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia Handlu Emisjami (IETA) opublikowanego podczas Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu, rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 wzrósł w pierwszej połowie 2008 roku o 41 proc. w porównaniu do pierwszej połowy 2007 r... więcej >>

Aurelian Oil & Gas będzie wydobywać gaz w Polsce

Brytyjska firma Aurelian Oil & Gas zamierza w ciągu najbliższych 6 lat zainwestować około 300 mln euro w zagospodarowanie złóż gazu ziemnego w okolicach Poznania... więcej >>

Handen - nowy gracz na rynku gazu

Na polskim rynku gazu pojawi się nowa firma. Spółka Handen chce sprzedawać gaz odbiorcom na terenie całej Polski. Handen należy do spółki G.EN Gaz Energia, której właścicielem jest z kolei niemiecki VNG... więcej >>

PKEE ma nowego prezesa

Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. został nowym Prezesem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej... więcej >>

Połączenie Grupy Lotos i PGNiG?

„Parkiet” napisał, że Nafta Polska należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa rozważa różne scenariusze konsolidacji branży paliwowej... więcej >>

Spadają ceny uprawnień do emisji CO2

Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla na europejskich giełdach spadły od lipca prawie o połowę, a powodem tego jest spowolnienie w gospodarce i wynikający z tego spadek produkcji... więcej >>

Wspólna izba rozliczeniowa TGE i KDPW

W dniu 27 listopada br. Towarowa Giełda Energii oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisały akt notarialny w sprawie utworzenia wspólnej izby rozliczeniowej... więcej >>

Do Europy może trafić gaz z Iranu

Gaz z irańskich złóż nad Zatoką Perską popłynąłby do granicy z Turcją nowym gazociągiem o długości 1850 km, a przez Turcję, istniejącymi już połączeniami do Europy... więcej >>

List intencyjny podpisany

Tauron Polska Energia SA oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały list intencyjny o współpracy w zakresie budowy zasilanych gazem elektrowni i elektrociepłowni, wytwarzania energii elektrycznej w oparciu między innymi o gaz ziemny oraz obrotu energią elektryczną... więcej >>

PGNiG: Zmiany w RN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki... więcej >>

Umowa na rozbudowę PMG Wierzchowice

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło z konsorcjum z udziałem giełdowego PBG umowę na rozbudowę do 1,2 mld m sześc. z 0,6 mld m sześć. podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach za 1,1 mld zł netto... więcej >>

URE: zapytanie o uzasadnienie wniosków taryfowych

Wiceprezes URE Marek Woszczyk poinformował, że Urząd Regulacji Energetyki wysłał zapytanie do spółek obrotu energią o uzasadnienie wniosków taryfowych... więcej >>

Coraz więcej wniosków o zmiany taryf

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że już 13 firm energetycznych przekazało wnioski o ustalenie taryf na energię elektryczną na przyszły rok. Wniosek czternastej spółki, RWE Polska nie dotarł jeszcze do urzędu.... więcej >>

CP Energia zostanie zreorganizowana

CP Energia planuje reorganizację grupy kapitałowej polegającą m.in. na łączeniu podmiotów zależnych. Obecnie w skład grupy wchodzi 12 spółek, z czego osiem to firmy dystrybucyjne, mające podlegać przekształceniom... więcej >>

Enea: 45,01 mln zł zysku netto w III kw.

Spółka energetyczna Enea, która 17 listopada zadebiutowała na GPW, miała 45,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2008 roku wobec 44,56 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

PGNiG poszuka krajowego gazu

PGNiG zamierza wydać w 2009 r ponad 200 mln zł na poszukiwania gazu na południu kraju. Spółka wykona dziewięć nowych odwiertów, a dziesięć będzie kontynuowanych... więcej >>

W przyszłym roku zostanie uwolniony rynek energii

Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk zapowiedział, że w przyszłym roku dojdzie do pełnego uwolnienia rynku energii... więcej >>

ZEŁ-T: Zmiany w składzie rady nadzorczej

7 listopada podczas WZA Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki... więcej >>

CEZ coraz więcej inwestuje

CEZ zamierza w przyszłym roku wydać na rozwój sieci dystrybucyjnej ponad 10 mld koron, czyli 1,5 mld zł. Wydatki CEZu na rozbudowę sieci dystrybucyjnej systematycznie rosną i podwoiły się w ciągu trzech ostatnich lat... więcej >>

LPEC sprzeda mniej ciepła

LPEC musi zmienić swoją strategię na najbliższe lata, bo będzie sprzedawał mniej ciepła, niż zakładał. Plan przewidywał, że do 2013 zostanie wymienionych 40 km rurociągów, tak aby obniżyć średni wiek sieci ciepłowniczej poniżej 20 lat i zmniejszyć ryzyko awarii... więcej >>

PGNiG: Zysk netto mógł wynieść w III kw. 123-326 mln zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mogło w III kw. 2008 roku odnotować 123-326 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 211 mln zł zysku wobec 303 mln zł zysku przed rokiem... więcej >>

Polimex-Mostostal wchodzi w energetykę

Portfel zamówień spółki budowlanej Polimex-Mostostal ma obecnie wartość ok. 6,5 mld zł, nie licząc wartego 450 mln zł kontraktu na przebudowę stadionu warszawskiej Legii. Spółka liczy na kontrakty, m.in. w energetyce... więcej >>

RWE i Kompania Węglowa zbudują elektrownię

Na początku przyszłego roku powstać ma wspólna spółka niemieckiego koncernu energetycznego RWE i Kompanii Węglowej, powołana do budowy na Śląsku nowej elektrowni za ok. 1,5 mld euro... więcej >>

Ceny węgla kamiennego na światowych rynkach spadły od lipca o ponad 50 proc.

Cena węgla energetycznego w portach ARA (Amsterdam- Rotterdam-Antwerpia) wynosi obecnie 101,74 USD za tonę, podczas gdy na początku lipca trzeba było za niego zapłacić 224 USD za tonę... więcej >>

Kielce: Elektrociepłownia w Starachowicach i PEC zostaną wydzierżawione

Wrocławska spółka BD będzie dzierżawić nowoczesną elektrociepłownię w Starachowicach i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzierżawa ma zostać rozpoczęta na początku listopada... więcej >>

Od 1 listopada wzrosły ceny gazu i energii elektrycznej

Od 1 listopada wzrosły ceny gazu i energii elektrycznej. Według wyliczeń Urzędu Regulacji Energetyki, odbiorcy wykorzystujący gaz wyłącznie w kuchenkach zapłacą średnio złotówkę więcej miesięcznie... więcej >>

PGE: Zmiany w zarządzie

W składzie Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej nastąpiły zmiany. Paweł Urbański, Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna SA złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 28 października 2008 roku... więcej >>

Rośnie zainteresowanie elektrowniami gazowymi

PGNiG ocenia, że w Polsce mogłyby powstać elektrownie gazowe produkujące od 2 do 7 tys. MW energii elektrycznej. Ich budową zainteresowany jest CEZ i RWE... więcej >>

Strategia Grupy Tauron

Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia SA pozytywnie zaopiniowała strategię korporacyjną dla Grupy Tauron na lata 2008–2012 z perspektywą do 2020 roku. Tauron Polska Energia SA wraz ze spółkami Grupy przy współpracy firmy doradczej AT Kearney pracował nad pierwszą w historii firmy strategią od czerwca br... więcej >>

Kompania Węglowa rozpoczęła negocjacje cen węgla

Kompania Węglowa rozpoczęła negocjacje z energetyką cen węgla na 2009 rok. Nie będzie jednej ceny dla całego sektora, lecz oddzielne oferty zależne od wielkości zamówień... więcej >>

Odwołano zarząd spółki budującej most energetyczny

Rada nadzorcza LitPol Link, firmy która jest odpowiedzialna za przygotowanie projektu mostu elektroenergetycznego łączącego Polskę z Litwą, odwołała zarząd spółki... więcej >>

PGNiG podtrzymuje plany inwestycyjne

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo przy okazji publikacji wyników finansowych, 13 listopada przedstawi założenia nowej strategii do 2015 r. Najważniejszymi jej elementami będą inwestycje wydobywcze, energetyczne i rozbudowa magazynów gazu... więcej >>

Pierwsze półrocze Enei

W prospekcie emisyjnym Enea poinformowała, że zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym półroczu tego roku 91 mln zł wobec 452 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku... więcej >>

Maciej Woźniak został doradcą premiera ds. bezpieczeństwa energetycznego

Głównym doradcą premiera ds. bezpieczeństwa energetycznego został Maciej Woźniak, który kierował wcześniej departamentem ropy i gazu w Ministerstwie Gospodarki... więcej >>

PGNiG: Wyniki gorsze niż w 2007 roku

Jak wynika z wypowiedzi wiceprezesa spółki Radosława Dudzińskiego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w 2008 roku będzie miało gorsze wyniki od tych uzyskanych w 2007 roku... więcej >>

Powstaną jedynie dwie nowe elektrownie

„Gazeta Prawna” napisała na temat konsolidacji energetyki, która miała przyspieszyć inwestycje. Po roku, spośród czterech państwowych grup energetycznych tylko poznańska Enea przygotowuje się do budowy elektrowni... więcej >>

Ukraina w listopadzie wstrzyma eksport energii do Polski

Ukraina wstrzyma eksport energii elektrycznej w listopadzie do Polski z powodu jej braków. Ukraina już ograniczyła w tym miesiącu dostawy energii do naszego kraju, po tym gdy strona polska odmówiła zaakceptowania podwyżki cen... więcej >>

CP Energia z dostępem do złoża gazu

CP Energia S.A. podpisała umowę z firmą FX Energy Poland, która dotyczy zakupu gazu ziemnego ze złoża Wilga położonego koło Otwocka w województwie mazowieckim... więcej >>

ENEA Operator uruchomiła nowy GPZ

Szczeciński oddział Enea Operator uroczyście uruchomił Główny Punkt Zasilania w Parku Przemysłowym w Łozienicy pod Goleniowem. Celem tej inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw miejscowościom położonym wokół Goleniowa... więcej >>

Koszty kadry kierowniczej PGNiG coraz wyższe

W pierwszej połowie tego roku wzrosły łączne koszty z tytułu wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych największych spółek surowcowych notowanych na GPW... więcej >>

PGE Energia będzie miała siedzibę w Lublinie

Spółka PGE Energia będzie miała biura w budynkach dawnej Cukrowni Lublin. Przeprowadzka prawdopodobni będzie jeszcze w październiku. Polska Grupa Energetyczna Energia to największa spółka-córka PGE... więcej >>

Dobre wyniki finansowe Kompanii Węglowej

Kompania Węglowa przedstawiła analizy dotyczące sytuacji gospodarczej za 8 miesięcy 2008 roku, z których wynika, że osiąga dobre wyniki finansowe... więcej >>

Gazprom buduje elektrociepłownie w Kaliningradzie

Do 20010r. Gazprom wyda prawie 900 mln dol. na budowę wielkiej elektrociepłowni w Kaliningradzie... więcej >>

Kontrakt Korei Płd. i Rosji na dostawy gazu

Korea Południowa podpisała z Rosją porozumienie dotyczące dostaw 10 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu ziemnego rocznie w ciągu 30 lat rurociągiem, który biegnie przez Koreę Północną... więcej >>

Prof. Andrzej Zybertowicz pokieruje zespołem ds. bezpieczeństwa energetycznego

Prof. Andrzej Zybertowicz pokieruje prezydenckim zespołem, który zajmuje się problematyką energetyczną... więcej >>

Tańsze ogrzewanie w Kielcach

Urzędnicy w Kielcach pracują nad programem dofinansowania mieszkańcom nawet 70 proc. kosztów zakupu i instalacji alternatywnych źródeł ogrzewania, jak kolektory słoneczne i pompy ciepła... więcej >>

Wydobycie węgla kamiennego spadło o 14,8 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał, że wydobycie węgla kamiennego w sierpniu 2008 roku spadło o 14,8 proc. wobec lipca i wyniosło 6.360 tys. ton... więcej >>

Złoża gazu i lekkiej ropy w Brazylii

Konsorcjum brazylijsko-portugalskie potwierdziło obecność zasobów gazu i lekkiej ropy w podwodnym złożu Jupiter, który znajduje się około 300 km na wschód od Rio de Janeiro... więcej >>

Budowa gazociągu do Nigerii

Unia Europejska chce wybudować gazociąg do Nigerii. Ma to zmniejszyć uzależnienie od dostaw gazu ziemnego z Rosji... więcej >>

Budowa polsko-litewskiego mostu energetycznego

Eksperci Polski i Litwy przewidują, że budowa polsko-litewskiego mostu energetycznego rozpocznie się wiosną 2010 roku... więcej >>

Coraz więcej energii pochodzącej z OZE

W pierwszej połowie 2008 roku CEZ wyprodukował w swoich OZE w Czechach i w Polsce w sumie ponad 1 TWh energii elektrycznej... więcej >>

Elektroniczne faktury w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren

Zakład Energetyczny Warszawa-Teren udostępnił swoim klientom usługę BILIX... więcej >>

Gaz dla Europy przez Ukrainę

Ukraiński operator gazociągów Ukrtransgaz poinformował, że Ukraina zwiększyła przekaz rosyjskiego gazu do Europy o 19 proc. w pierwszych 8 miesiącach 2008 roku... więcej >>

Nowy skład Rady Nadzorczej BOT GiE

4 września 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOT GiE podjęło uchwałę dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki... więcej >>

Nowy Wiceprezes ENIONU

8 września 2008r. Rada Nadzorcza ENION Grupa Tauron S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Piotra Ordyny na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Dystrybucji... więcej >>

Enion: Porozumienie z gminami

Systematycznie rośnie ilość gmin, które dochodzą do porozumienia częstochowskim oddziałem Enionu w sprawie konserwacji i napraw oraz dostarczania energii do oświetlenia ulicznego... więcej >>

Konkurs na Zarząd BOT GiE

Rada nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka ogłosiła konkurs na prezesa oraz wiceprezesów zarządu spółki. Postępowania kwalifikacyjne rozpoczęły się na następujące stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Wydobycia... więcej >>

PKP Energetyka szykuje podwyżki

Od 1 września spółka „PKP Energetyka” wprowadza nowe ceny energii elektrycznej dla grup taryfowych G. Korekta taryfy „PKP Energetyka” została zatwierdzona decyzją Prezesa URE z 31 lipca 2008 roku i będzie wprowadzona w życie z dniem 1 września... więcej >>

Spadło wydobycie w KWB Bełchatów

Jak wynika z opublikowanego przez Kopalnię Węgla Brunatnego Bełchatów raportu rocznego za ubiegły rok, spółka odnotowała w tym okresie niższe wydobycie oraz wyższy zysk netto... więcej >>

Spółka odpowiedzialna za poszukiwanie węgla

Grupa energetyczna Enea i kopalnia Konin powołają spółkę, która ma szukać nowych złóż węgla, a w przyszłości wybudować elektrownię. Przygotowywana spółka celowa, to próba dywersyfikacji źródeł energii w grupie Enea... więcej >>

CP Energia zanotowała stratę w II kw. 2008 r.

Spółka CP Energia miała 436,91 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2008 roku wobec 1685,33 tys. zł straty rok wcześniej... więcej >>

Nowa kopalnia gazu

14 sierpnia 2008 roku PGNiG SA Oddział w Sanoku otworzył nową Kopalnię Gazu Ziemnego Tarnogród. Inwestycja umożliwi eksploatację złoża gazu ziemnego Tarnogród-Wola Różaniecka, którego zasoby szacowane są na 450 mln m sześć... więcej >>

Prawdopodobnie we wrześniu zapadnie decyzja o pełnym uwolnień rynku

Wszystko wskazuje na to, że we wrześniu Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podejmie decyzję o pełnym uwolnieniu rynku energii elektrycznej... więcej >>

RWE: ekologia pogorszyła wyniki

Koncern RWE wypracował w II kwartale 347 mln euro zysku, o 67 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Pogorszenie wyników finansowych koncernu jest w dużej mierze wynikiem wzrostu kosztów związanych z limitami emisji dwutlenku węgla... więcej >>

Wiceminister od CO2

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o powołaniu z dniem 4 sierpnia 2008 r. Bernarda Błaszczyka na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska... więcej >>

Zawiązała się spółka Elektrownia Kozienice II

8 sierpnia 2008 roku Elektrownia „Kozienice” i Enea zawiązały spółkę celową pod nazwą Elektrownia „Kozienice” II Sp. z o.o., której zadaniem będzie wybudowanie nowego bloku energetycznego... więcej >>

Zmiany w Zarządzie ENION GRUPA TAURON

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej ENION GRUPA TAURON 12 sierpnia br. w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Prezesem Zarządu Spółki został Krzysztof Pubrat, zajmujący od 1 lipca br. stanowisko jej Wiceprezesa ds. Dystrybucji... więcej >>

Ceny ciepła w Trójmieście poszły w górę

W Gdyni, Sopocie, Rumi i Wejherowie zdrożała energia cieplna dostarczana przez gdyński OPEC. Najbardziej podwyżkę odczują mieszkańcy górnego Sopotu, gdzie ceny skoczą o 16 proc... więcej >>

Co dalej z budową toruńskiej elektrociepłowni?

Najwyższa Izba Kontroli zamierza przeprowadzić ponowną kontrolę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania budowy elektrociepłowni geotermalnej w Toruniu... więcej >>

Elektrowniom może zimą zabraknąć węgla

Jak pokazują wyniki z I półrocza największych firm górniczych, spada wydobycie węgla w Polsce. A elektrowniom zimą może go brakować... więcej >>

PGNiG: podwyżki płac

Fundusz płac w PGNiG, z którego wypłacane są wynagrodzenia dla około 8 tys. pracowników, wzrośnie w tym roku o 11 % i wyniesie prawie 485,4 mln zł... więcej >>

PSE - Operator: Nowy członek Zarządu

Rada Nadzorcza PSE - Operator S.A. w dniu 1 sierpnia br. powołała do składu Zarządu Spółki nowego członka zarządu... więcej >>

Rada Nadzorcza PGNiG zatwierdziła umowę na rozbudowę kopalni LMG

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zatwierdziła umowę na rozbudowę kopalni ropy naftowej i gazu Lubiatów-Międzychód-Grotów... więcej >>

Elektrownia Kozienice: Zmiany w Zarządzie

18 lipca 2008 roku WZ Elektrowni Kozienice S.A. dokonało zmian w Zarządzie Spółki. Walne Zgromadzenie odwołało Leszka Dzika z funkcji Prezesa Zarządu elektrowni oraz Jana Wronę z funkcji Członka Zarządu... więcej >>

Nowa Dyrektor Generalna URE

Z dniem 15 lipca 2008 r. Premier Donald Tusk powołał Stanisławę Zwijacz – Niemiec na stanowisko Dyrektora Generalnego URE. Stanisława Zwijacz – Niemiec jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu – National Louis University... więcej >>

Nowa odkrywka węgla brunatnego

Kopalnie Węgla Brunatnego „Konin” SA i „Adamów” SA doszły do porozumienia w sprawie nowej odkrywki „Piaski”. 9 lipca został podpisany list intencyjny... więcej >>

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

Z powodu wysokich temperatur odbiorców czekają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Wysokie temperatury powodują przegrzanie linii energetycznych i jedynym sposobem na uniknięcie awarii jest w takiej sytuacji ograniczanie przesyłanych mocy... więcej >>

ZEW-T Dystrybucja szuka członka zarządu ds. technicznych

Rada nadzorcza ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu ds. technicznych... więcej >>

Zmiany w Zarządzie ENEA Operator

W dniu 9 lipca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ENEA Operator dokonało zmian w składzie Zarządu Spółki... więcej >>

Enion: Zmiana Zarządu

1 lipca na posiedzeniu Rady Nadzorczej ENION GRUPA TAURON dokonano zmian w Zarządzie Spółki. Rada odwołała trzyosobowy Zarząd Spółki i jednocześnie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego powołała Członków nowego Zarządu... więcej >>

PGNiG: nie będzie zwolnień

Związkowcy z grupy PGNiG przeprowadzili rozmowy z dyrekcją spółki na temat programu racjonalizacji zatrudnienia. Zarząd zaproponował, aby racjonalizacja trwała do 2011 r. i m.in. doprowadziła do przekwalifikowania części załogi... więcej >>

Rada Bezpieczeństwa Energetycznego w Zachodniopomorskim

We wrześniu powstanie Rada Bezpieczeństwa Energetycznego województwa zachodniopomorskiego, która będzie nadzorować podejmowanie działań w zakresie poprawy stanu sieci energetycznych... więcej >>

RN ZEORK Dystrybucja wybrała nowego prezesa

Nowym prezesem został działacz PO Wojciech Kurek. Był to drugi konkurs na to stanowisko. W pierwszym nie zapadły decyzje, więc w ogłoszeniu o nowym konkursie zmniejszono wymagania wobec kandydata... więcej >>

Strzelec-Łobodzińska pokieruje górnictwem?

Joanna Strzelec-Łobodzińska, była prezes grupy energetycznej Tauron, jest najpoważniejszą kandydatką na stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo. Poszukiwania kandydata do ministerialnej teki trwają już od 25 kwietnia... więcej >>

W mazowieckim konieczne są inwestycje

Podczas zorganizowanego przez Wojewodę Mazowieckiego spotkania odnośnie bezpieczeństwa energetycznego, jego uczestnicy pozytywnie ocenili sytuację województwa w tym zakresie, ale zasygnalizowali potrzebę inwestycji... więcej >>

Węgiel brunatny powinien zostać paliwem strategicznym

Specjaliści są zdania, że dla uruchomienia legnickich złóż węgla brunatnego konieczne jest wpisanie tego paliwa do polityki energetycznej Polski... więcej >>

Węgiel ponownie zdrożeje

Jedynie Kompania Węglowa zapowiada, że nie podniesie cen węgla w tym roku. Pozostałe firmy mogą wprowadzić 5 procentowe podwyżki... więcej >>

BOT Elektrownia Opole – nowy zarząd

Rada Nadzorcza BOT Elektrowni Opole powołała nowy Zarząd Spółki na kolejną kadencję. W składzie zarządu VII kadencji, który rozpocznie pracę po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaplanowanym na 25 czerwca br. zaleźli się... więcej >>

EnergiaPro ma nowego prezesa

Rada Nadzorcza EnergiiPro powołała w dniu 9 czerwca br. Zygmunta Pietrasa na stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego, a Michała Bobowca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych... więcej >>

Inwestycje w PSE

PSE-Operator zamierza do 2020 r. zbudować ponad 2 tys. km nowych linii przesyłowych. Koszt wszystkich planowanych przez spółkę inwestycji jest szacowany na 6 mld zł... więcej >>

Plan inwestycyjny ZE PAK zaakceptowany

Rada Nadzorcza ZE PAK zaakceptowała wieloletni plan inwestycyjny spółki. ZE PAK planuje inwestycje o wartości 12-14 mld zł w najbliższych 12-15 latach... więcej >>

Prognozy wyższe niż wydobycie gazu

„Parkiet” napisał, że wicepremier Pawlak przekazał sejmowi informację o utrzymaniu przez PGNiG wydobycia gazu na poziomie 4,3-4,5 mld m sześc. Jest to mniej niż planowane w sprawozdaniu rocznym spółki za 2007 r. wydobycie gazu na ten rok rzędu 4,63 mld m sześc... więcej >>

Wybrano zarząd na kolejną kadencję w BOT Elektrowni Turów

Rada Nadzorcza BOT Elektrowni Turów 13 czerwca 2008 roku w efekcie postępowania konkursowego powołała Zarząd na IV kadencję... więcej >>

Kluczowe problemy sektora elektroenergetycznego w Polsce

Towarzystwo Obrotu Energią opublikowało swoją opinię w sprawie kluczowych problemów sektora elektroenergetycznego w Polsce. Zdaniem TOE pojawiające się obecnie propozycje rozwiązań świadczą, że nie wyciągnięto wniosków z zaistniałych zdarzeń kryzysowych... więcej >>

LPEC - zmiany w zarządzie

Z dniem 1 czerwca stanowisko wiceprezesa Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej objął Zbigniew Załoga... więcej >>

Odwołano zarząd ZEŁ-Teren

W dniu 28.05.2008 roku na posiedzeniu Rada Nadzorcza Zakładu Energetycznego Łódź - Teren odwołała Zarząd Spółki... więcej >>

Sprzedaż gazu ze złoża Wilga

Spółka CP Energia podpisała list intencyjny z FX Energy Poland w sprawie sprzedaży przez FX Energy gazu ziemnego ze złoża Wilga. Umowa sprzedaży gazu zostanie podpisana w ciągu 3 miesięcy... więcej >>

Wybrano nowy zarząd PKE

Rada Nadzorcza Południowego Koncernu Energetycznego wybrała 3 czerwca nowy zarząd spółki na trzyletnią kadencję. Na ogłoszenie o konkursie odpowiedziało 19 kandydatów, którzy złożyli aplikacje oraz niezbędne dokumenty... więcej >>

Kogeneracja osiągnęła mniejszy zysk niż rok wcześniej

Grupa Kogeneracja osiągnęła 54,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 59,18 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Nowy człowiek w Elnordzie

21 maja 2008 r. Rada Nadzorcza ELNORD powołała Bożenę Biegajło do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki... więcej >>

Roszady kadrowe w PGNiG

Zarząd PGNiG dokonał zmian kadrowych w centrali spółki. Zajmowane stanowiska stracili dyrektorzy powołani przez poprzedni zarząd. Odwołano Bogusława Marca, dotychczasowego dyrektora finansowego, Krzysztofa Pawlaka, dyrektora administracyjnego oraz Zbigniewa Prusaka, dyrektora IT... więcej >>

Zmiany w Radzie Nadzorczej PGE

9 maja 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjęło uchwałę w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. Do składu Rady nadzorczej powołani zostali Marcin Zieliński i Jacek Barylski... więcej >>

Europejski Bank Inwestycyjny pomoże polskiej energetyce

Europejski Bank Inwestycyjny zaoferował swoją pomoc w unowocześnianiu polskich elektrowni, a także wsparcie w rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego... więcej >>

Konkurs na zarząd w EnergiiPro

Rada nadzorcza EnergiaPro Grupy Tauron ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa i członków zarządu spółki. Rada ogłosiła konkurs na Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego oraz trzech Wiceprezesów sprawujących jednocześnie funkcję Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, Dyrektora ds. dystrybucji oraz Dyrektora ds. serwisu... więcej >>

Niższy zysk Pratermu

W I kwartale 2008 r. Praterm osiągnął 7.212 tys. zł zysku netto w porównaniu z 24.172 tys. zł zysku netto osiągniętymi w analogicznym okresie 2007 r. Zysk netto na 1 akcję spadł z 2,34 zł w I kw. 2007 r. do 0,7 zł w I kw. 2008 r... więcej >>

PGE sprzedała dwie spółki

Polska Grupa Energetyczna sfinalizowała transakcje sprzedaży dwóch Spółek z Grupy Kapitałowej PGE - EPC i PSE – Info. Nowym właścicielem EPC S.A. i PSE – Info Sp. z o.o. został PSE-Operator S.A., od którego pochodzi większość zleceń dla tych firm... więcej >>

W czerwcu poznamy nowego wiceministra ds. energetyki

Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak jest zdania, że na początku czerwca powinien zostać powołany nowy wiceminister do spraw energetyki. Pod koniec kwietnia z tej funkcji został odwołany na własną prośbę wiceminister Eugeniusz Postolski... więcej >>

Kosztowne związki

„Rzeczpospolita” pisze na temat kosztów utrzymania związków zawodowych w państwowych firmach, które sięgają 110 mln zł rocznie. Zgodnie z przepisami firmy mają pokrywać koszty związkowych etatów i udostępniać im pomieszczenia... więcej >>

Nowa struktura organizacyjna w Tauronie

Rada Nadzorcza Tauron Polska Energia SA na posiedzeniu odbywającym się 19 kwietnia w Katowicach przyjęła Regulamin Organizacyjny zawierający m.in. nowy schemat struktury organizacyjnej... więcej >>

PGNiG chce zwiększyć wydobycie krajowego gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza w tym roku zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziemnego z 4,3 mld m. sześć. do 4,6 mld. Do 2012 r. przewiduje dalszą zwyżkę do blisko 5,5 mld m. sześć... więcej >>

Wymieniona RN GAZ-SYSTEMU

WZA GAZ-SYSTEMU wymieniło czterech z pięciu członków rady nadzorczej Spółki. Nowymi członkami rady zostali: rekomendowana przez URE Agnieszka Godula, Jerzy Molak, reprezentant ministra gospodarki oraz Marzanna Kwiecień i Zbigniew Marek... więcej >>

ZEW Niedzica: kandydaci na prezesa

Rada Nadzorcza dokonała otwarcia zgłoszeń kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu ZEW Niedzica. Do drugiego etapu postępowania zakwalifikowano 6 kandydatów... więcej >>

10 kandydatów do RN GAZ-SYSTEMU

Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o wynikach pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego naboru kandydatów do rady nadzorczej GAZ-SYSTEMU... więcej >>

CEZ wciąż zainteresowany kupnem ZE PAK

Rzecznik czeskiego CEZ-u stwierdził, że plany firmy względem ZE PAK nie uległy zmianie mimo, że postępów w sprawie na razie nie ma. Rzecznik wyjaśnia, że czeska firma czeka na określenie przez polski rząd polityki energetycznej i rozpoczęcie prywatyzacji... więcej >>

Elektrownia Kozienice ma nowego prezesa

W dniu 5 kwietnia Rada Nadzorcza Elektrowni Kozienice powołała Leszka Dzika na stanowisko Prezesa Zarządu, a Jarosława Kiełbasę na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycji i Rozwoju Elektrowni... więcej >>

PKP Energetyka uzyskała status Operatora Systemu Dystrybucyjnego

17 marca PKP Energetyka uzyskała status Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zmiana ze statusu przedsiębiorstwa energetycznego i nowy status OSD oznacza dla Spółki PKP Energetyka szereg zmian... więcej >>

Większa kontrola bezpieczeństwa sieci energetycznej

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak po awarii w Szczecinie zapowiedział, że sprawdzi, jak wygląda stan bezpieczeństwa i odporność sieci energetycznej na awarie w innych regionach kraju... więcej >>

Zmiany w RN BOT KWB Bełchatów

1 kwietnia swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej BOT KWB Bełchatów zmieniło BOT Górnictwo i Energetyka. BOT GiE jest właścicielem 69% akcji BOT Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i ma w składzie RN bełchatowskiej kopalni dwóch reprezentantów... więcej >>

Związkowcy Energi Operator chcą podwyżki

Związki zawodowe, które działają w Energa Operator weszły z zarządem w spór zbiorowy na tle płacowym, bo chcą podwyżki płac o 575 zł brutto dla każdego pracownika. W innym sporze nie godzą się natomiast na wydzielenie ze spółki biur obsługi klienta... więcej >>

ELNORD – zmiany

W marcu doszło do zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w Zarządzie ELNORD, którego większościowym akcjonariuszem jest ENERGA S.A. Z dniem 19 marca 2008 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia z Rady Nadzorczej ELNORD zostali odwołani Maria Różewska, Teresa Soja, Marcin Przychodzki oraz Rafał Morek... więcej >>

PGNiG – w kwietniu zmiany w składzie rady

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki na 28 kwietnia. Na NWZA zostaną dokonane zmiany w składzie rady nadzorczej... więcej >>

Prezes Pratermu zrezygnował

Edward Kowalewski, prezes Pratermu zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Kowalewski zrezygnował z dotychczas pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 maja 2008 r... więcej >>

Rotacja na stanowiskach w ZEŁ-T

Na wniosek Polskiej Grupy Energetycznej, doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Zakładu Energetycznego Łódź-Teren. Na stanowisko Przewodniczącego Rady powołano Elizę Niewiadomską, która zastąpiła odwołanego Rafała Roszkowskiego... więcej >>

Wędkarze przeciwni budowie elektrowni na Dunajcu

Wędkarze nie zgadzają się na powstanie małych elektrowni wodnych na Dunajcu. Według nich budowle nieodwracalnie zmienią charakter rzeki. Na budowę zapory wraz z niewielką elektrownią na Dunajcu zgodziły się już władze Łącka... więcej >>

Węgiel bez pośrednika

Kompania Węglowa zdecydowała się wypowiedzieć umowę pośrednictwa w dostawach węgla czeskiej firmie Tchas Trade, która pośredniczyła w dostawach dla CEZ-u... więcej >>

Wyniki PKE za ubiegły rok

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami w 2007 roku zysk netto PKE wyniósł 137,6 mln złotych netto. Koncern osiągnął w ubiegłym roku przychody na poziomie 3,76 mld zł... więcej >>

Drewno w cenie

Z powodu rosnącego popytu ze strony elektrowni w ciągu ostatnich trzech lat cena drewna w Polsce wzrosła o ok. 30 proc. Elektrownie stały się jednym z najpoważniejszych odbiorców odpadów drewnianych oraz drewna i podbijają jego ceny... więcej >>

Niższe zyski E.ON-u w IV kwartale

Z powodu wzrostu obciążeń podatkowych spadły zyski E.ON-u w IV kwartale ubiegłego roku. Niemiecki koncern zarobił w ostatnim kwartale 2007 roku 1,89 mld EUR wobec 2,45 mld EUR rok wcześniej... więcej >>

Nowy zarząd Taurona

Rada Nadzorcza wybrała 8 marca nowy zarząd Taurona. Przewodniczący Rady Nadzorczej Taurona Prof. Antoni Tajduś poinformował, że stanowisko Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego spółki Rada zdecydowała się powierzyć Dariuszowi Luberze, szefowi Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej... więcej >>

Polska potrzebuje od 800 - 1000 MW nowych mocy rocznie

Według wiceministra skarbu Jana Burego Polska powinna każdego roku oddawać do użytku bloki energetyczne o mocy 800 - 1000 megawatów, bo potrzeby inwestycyjne są olbrzymie... więcej >>

Praterm po audycie

Spółka Praterm miała po audycie 36,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2007 roku wobec 18,63 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Prezes KWB Konin odwołany

Maciej Musiał został odwołany z funkcji prezesa Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Musiał stracił swoje stanowisko kilka miesięcy przed upływem kadencji, która kończyła się w czerwcu... więcej >>

Taryfa PGNiG nie zatwierdzona

Urząd Regulacji Energetyki nie zatwierdził nowej taryfy gazowej dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jednak negocjacje w tej sprawie będą kontynuowane... więcej >>

Węgiel dla energetyki coraz droższy

Kompania Węglowa zamierza znieść najpoważniejszym odbiorcom rabaty na najmniej zasiarczony węgiel. Uznano 6,5 proc. upust na najczystszy surowiec, którego jest najmniej na rynku, za nieuzasadniony... więcej >>

PGE osiągnęło w 2007 roku ponad 2 mld zł zysku

Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej w 2007 roku przekroczył 2 mld zł. Polska Grupa Energetyczna, największa z polskich grup, która planuje debiut giełdowy w IV kwartale 2008 r. prognozuje przychody ze sprzedaży w 2007 roku na poziomie 28 mld zł... więcej >>

PGNiG zanotowało w IV kwartale 2007 r. mniejszy zysk

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie miało niższy o ok. 1,1 mld zł zysk netto w IV kw. 2007 roku z powodu utraty wartości środków trwałych w spółkach OSD i konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego z tego tytułu... więcej >>

VATTENFALL ma nowego Dyrektora Krajowego

Torbjörn Wahlborg objął 1 marca 2008 r. stanowisko Dyrektora Krajowego VATTENFALL w Polsce. W grudniu 2007 roku powstała Grupa Biznesowa Central Europe, w skład której weszły jednostki Vattenfall w Polsce i Niemczech. Jedną z konsekwencji tego kroku jest nominacja Dyrektora Krajowego... więcej >>

Wiceprezes BOT zrezygnował

Wiceprezes i członek zarządu BOT GiE SA Jerzy Kurella złożył oświadczenie o rezygnacji ze swojej funkcji z dniem 16 marca 2008 r.... więcej >>

Zysk Kogeneracji w IV kw. 2007 r.

Kogeneracja wypracowała 31,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2007 roku wobec 20,11 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

CP Energia podpisała umowę z PGNiG na dostawy gazu

Zależna spółka CP Energii, Linia K&K podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem 10-letnią umowę na zakup paliwa gazowego o wartości 42,85 mln zł... więcej >>

EBOR wspomoże budowę farmy wiatrowej

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wstępnie zaakceptował finansowanie projektu budowy farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim. Farma złożona z 20 turbin o łącznej mocy 50 MW ma powstać w okolicy miejscowości Tychowo... więcej >>

Kompania Węglowa chce sprzedawać węgiel energetyce

Grzegorz Pawłaszek, prezesa zarządu Kompanii powiedział, że Kompania Węglowa jest zainteresowana podpisaniem umów długoterminowych z dużymi odbiorcami węgla... więcej >>

Prezes BOT zrezygnował

11 lutego Dominik Radziwiłł zrezygnował z funkcji prezesa grupy BOT Górnictwo i Energetyka. Swoją decyzję tłumaczy niemożnością dalszego prowadzenia spraw firmy i brania za nie odpowiedzialności... więcej >>

ZEW-T Dystrybucja zwiększy nakłady na sieci

Wysokość nakładów na inwestycje w sieć elektroenergetyczną w ZEW-T Dystrybucja w roku 2006 sięgnęła 147 mln złotych, w roku 2007 szacowane nakłady zamykają się kwotą blisko 140 mln, a na rok 2008 Spółka planuje przeznaczyć 170 mln zł... więcej >>

Zmiany w RN PGNiG

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa odwołało czterech dotychczasowych członków rady nadzorczej i powołano dwóch nowych... więcej >>

Jerzy Buzek został sprawozdawcą ds. rozwoju technologii energetycznych

Jerzy Buzek został sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju technologii energetycznych w Unii Europejskiej... więcej >>

Oszczędzanie energii w TV

W ramach kampanii RWE Stoen „Świadoma energia”, której celem jest popularyzacja oszczędzania i racjonalnego wykorzystywania energii zostaną wyemitowane spoty w telewizji... więcej >>

Tauron ma nową Radę Nadzorczą

Ministerstwo Skarbu poinformowało o zakończeniu postępowania konkursowego na członków Rady Nadzorczej spółki Tauron Polska Energia... więcej >>

Vattenfall zamierza zwiększyć produkcję energii

Vattenfall zamierza znacznie zwiększyć produkcję energii w Polsce do 20 TWh z ok. 3 TWh, poprzez budowę lub akwizycję ponad 2000 MW mocy... więcej >>

Zmiany w Zarządzie PGE S.A.

22 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. odwołała Lecha Suchcickiego z funkcji wiceprezesa Zarządu... więcej >>

ARE: Zmiany w Zarządzie

16 stycznia 2008 r. Rada Nadzorcza odwołała Zarząd ARE S.A. w osobach A. Rajchela i G. Misia. Powodem odwołania były wyniki finansowe Spółki, szczególnie w czwartym kwartale 2007 r... więcej >>

CP Energia podpisała nowy kontrakt

CP Energia poinformowała, że zostało podpisane porozumienie z Hutą Szkła Nadbużanka, w sprawie prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy sprzedaży ok. 5 mln m sześc. gazu ziemnego o szacunkowej wartości 36,25 mln zł netto... więcej >>

Dalkia Polska ma nowego prezesa

Nowym prezesem zarządu Dalkia Polska mianowany został Pascal Bonne, który będzie odpowiedzialny między innymi za realizację strategii rozwoju spółki w Polsce oraz wzmocnienie jej pozycji na naszym rynku... więcej >>

DWS TFI zmniejszył zaangażowanie w Pratermie

DWS TFI, który jest kontrolowany przez Deutsche Bank, zmniejszył zaangażowanie w spółce Praterm, producencie i dystrybutorze ciepła... więcej >>

Konkurs na prezesa i wiceprezesów PGNiG

Rozpoczęła się procedura konkursowa na prezesa i wiceprezesów PGNiG. Oferty można składać do 20 lutego. PGNiG zamierza wyłonić w postępowaniu prezesa zarządu i czterech wiceprezesów: do spraw handlu i marketingu, do spraw ekonomiczno-finansowych, do spraw techniczno inwestycyjnych i do spraw produktów strategicznych... więcej >>

Koszt prądu w Warszawie

Podwyżka cen energii elektrycznej, którą ogłosił RWE Stoen może okazać się nieważna. URE cały czas kwestionuje podwyżki, powołując się na argument, że RWE nie przedstawił taryf do zatwierdzenia... więcej >>

Nowy zarząd BOT

Rada Nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka ogłosiła konkurs na cztery stanowiska w zarządzie spółki. Obecny zarząd BOT został wybrany w czerwcu 2007 r. i jego kadencja skończyłaby się w 2010 roku, ale Rada ogłosiła konkurs na cztery stanowiska w zarządzie... więcej >>

Dwóch szefów Tauronu straciło posady

Dwóch wiceprezesów katowickiego koncernu Tauron zostało odwołanych. Chodzi o Filipa Grzegorczyka i Bartosza Krzemieniowskiego... więcej >>

Kara dla RWE Stoen?

Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii w Urzędzie Regulacji Energetyki zapowiada, że decyzja o wszczęciu postępowania o ukaranie RWE Stoen może zapaść dość szybko... więcej >>

Likwidacja KDT

Wytwórcy energii i urzędnicy od stycznia mają nowe obowiązki związane z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych i uwolnieniem cen energii... więcej >>

Nowa taryfa dla usług dystrybucji ENEA Operator Sp. z o.o.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził „Taryfę dla usług dystrybucji ENEA Operator Sp. z o.o.” na rok 2008. Większość zmian nie przekracza 3%, jest więc mniejsza od wskaźnika inflacji, a to oznacza faktyczny spadek cen i stawek opłat... więcej >>

Nowy prezes w RWE Stoen

1 stycznia 2008 roku Filip Thon objął stanowisko Prezesa Zarządu RWE Stoen. Filip Thon jest następcą Harry’ego Schur’a, który pełnił funkcję Prezesa RWE Stoen przez ostatnie pięć lat, od momentu wejścia spółki w struktury Grupy RWE. Spółka nie podała powodów zmian na stanowisku prezesa... więcej >>

Prezes ENERGI odwołana

21 grudnia 2007 roku Rada Nadzorcza ENERGA SA podjęła uchwałę o zmianie w składzie Zarządu spółki. Z funkcji Prezesa Zarządu Rada odwołała Barbarę Klimiuk... więcej >>

GAZ-SYSTEM otrzymał kolejny certyfikat ISO

Komitet Techniczny Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA przyznał GAZ-SYSTEM S.A. ważny na dwa lata certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania... więcej >>

Jeszcze w tym roku nowe rady nadzorcze w energetyce

MSP jeszcze w tym miesiącu może zmienić składy rad nadzorczych w czterech skonsolidowanych grupach energetycznych. Można się spodziewać ogłoszenia konkursów do rad nadzorczych PGE, Taurona, Energi oraz Enei... więcej >>

List intencyjny pomiędzy CP Energia a spółką Symetric

Operator gazowniczy CP Energia podpisał list intencyjny ze spółką Symetric, w sprawie prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy sprzedaży ok. 5 mln m sześc. gazu ziemnego o szacunkowej wartości 38,5 mln zł netto... więcej >>

Minister Nowicki przeciwny elektrowniom atomowym

Minister środowiska Maciej Nowicki jest przeciwnikiem budowy elektrowni jądrowych w Polsce. „Rzeczpospolita” napisała, że jest to jego opinia prywatna i nie jest stanowisko rządu... więcej >>

Odwołano zarząd ZKE Dystrybucja

Rada Nadzorcza ZKE Dystrybucja Sp. z o.o. odwołała w dniu 14.12.2007 r. Zarząd spółki w składzie: Mieczysław Nizio i Henryk Piłat. Jednocześnie powołano tymczasowy Zarząd w składzie: Marek Palonka - Prezes Zarządu oraz Marek Sakowicz i Mieczysław Muszyński - Członkowie Zarządu... więcej >>

Polski rynek priorytetem dla Vattenfall Europe

Tuomo Hatakka, który w styczniu zostanie szefem niemieckiej spółki szwedzkiego koncernu powiedział, że polski rynek będzie priorytetem dla Vattenfall Europe. Vattenfall Europe szacuje, że Polska potrzebuje w najbliższych 15 latach zwiększenia mocy produkcyjnych energii o 20 tys. MW... więcej >>

Praterm kupi 90 proc. udziałów w PEC w Jarocinie

Praterm podpisał warunkową umowę zakupu 90 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Jarocinie za 8,99 mln zł... więcej >>

Spółka Green Bear zainwestuje 2 mld euro w OZE

Green Bear, którego głównym udziałowcem jest Orco Holding, zamierza zainwestować do 2012 roku ponad 2 mld euro w około 30 projektów w branży energii odnawialnej w Europie Centralnej, głównie w Polsce... więcej >>

33 kandydatów do zarządu PGNiG

„Parkiet” poinformował, że do udziału w konkursie na prezesa oraz czterech wiceprezesów PGNiG zgłosiło się 33 kandydatów... więcej >>

Droższy węgiel przełoży się na ceny energii

Kompania Węglowa planuje podmieść ceny o 15 proc. Najpóźniej do końca marca elektrownie mają się dowiedzieć, o ile więcej zapłacą za tonę surowca. Można się spodziewać, że śladem Kompanii pójdą inne spółki węglowe... więcej >>

Kłopoty Kozienic z węglem

Elektrownia Kozienice, która ma 10-proc. udział w krajowej produkcji prądu, ma zapasy węgla tylko na dwa tygodnie. Wszystko przez to, że Katowicki Holding Węglowy hamował dostawy z powodu problemów z wydobyciem... więcej >>

Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

Ukonstytuował się nowy Parlamentarny Zespół ds. Energetyki przy Sejmie VI kadencji. Jego przewodniczącym został Andrzej Czerwiński, poseł PO... więcej >>

Rachunki tylko w jednym Centrum Obsługi Klientów STOEN-u

STOEN zamyka kasy. Od 4 stycznia rachunki za energię elektryczną będzie można opłacać tylko w jednym z Centrów Obsługi Klientów STOEN-u... więcej >>

Zawieszono wiceprezesa PGE

Rada Nadzorcza PGE Polska Grupa Energetyczna SA zawiesiła w czynnościach jednego z wiceprezesów spółki. Chodzi o członka Zarządu Lecha Suchcickiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa spółki... więcej >>

Grupa CP Energia straciła 1,63 mln zł netto w III kw.

Spółka CP Energia miała 1,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2007 roku wobec 0,10 mln zł straty rok wcześniej... więcej >>

IASE skomercjalizowane

Decyzją Ministra Skarbu, Instytut Automatyki Systemów Elektroenergetycznych we Wrocławiu został skomercjalizowany i przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością... więcej >>

Niemal 20 mln straty Kogeneracji w III kwartale

Spółka Kogeneracja miała 19,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2007 roku wobec 22,89 mln zł straty rok wcześniej... więcej >>

Prezes PSE Operator odwołana

6 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PSE Operator podjęło decyzję o zmianach w składzie Zarządu spółki. Ze stanowiska Prezesa Zarządu została odwołana Stefania Kasprzyk. Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za infrastrukturę sieciową pozostaje Andrzej Wołosz... więcej >>

Sprawne data center

Wola Info podpisała aneks do umowy z RWE Stoen dotyczący opieki serwisowej dla centrum obliczeniowego i pomieszczeń technicznych z urządzeniami węzłów telekomunikacyjnych oraz zapasowego centrum przetwarzania danych... więcej >>

Aneks do umów między KGHM a PGNiG

„Parkiet” poinformował, że Energetyka, spółka zależna KGHM i PGNiG chcą podpisać do końca roku aneks do zawartych w 2003 r. umów dotyczących dostaw gazu. Energetyka chce kupić mniej gazu, niż zakontraktowano... więcej >>

CP Energia wciąż się rozwija

CP Energia zakończyła pierwszy etap budowy sieci dystrybucji gazu w gminach Karczew, Osieck, Sobienie Jeziory i rozpoczęła dostawy gazu... więcej >>

Energia jądrowa jest niezbędna dla Europy

W przyjętym raporcie eurodeputowani zgodnie stwierdzili, że energia jądrowa jest niezbędna dla Europy. Parlament europejski zaakceptował dokument na temat konwencjonalnych źródeł energii i technologii energetycznych... więcej >>

Nowy wiceprezes URE

W dniu 26 października br. nastąpiły zmiany na stanowisku Wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzją Ministra Gospodarki, Wiesława Wójcika zastąpił na tym stanowisku Marek Woszczyk... więcej >>

Refinansowanie elektrociepłowni Elcho

Z końcem ubiegłego miesiąca CEZ zakończył proces refinansowania elektrociepłowni Elcho. Zmiana finansowania miała na celu dostosowanie procedur spółki do strategii finansowej Grupy CEZ oraz obniżenie kosztów chorzowskiej elektrociepłowni... więcej >>

Większy wzrost zysku PEPu

Spółka Polish Energy Partners poinformowała, że osiągnęła 15,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2007 roku wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Kopalnie „Konin” i „Adamów” wejdą w skład Enei

Ministerstwo Skarbu Państwa podjęło decyzję, że kopalnie węgla brunatnego „Konin” i „Adamów” wejdą w skład Grupy Kapitałowej ENEA S.A... więcej >>

Niedługo przenosiny siedziby ESP S.A.

Przeniesienie siedziby firmy Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. z Warszawy na Podkarpacie zbliża się wielkimi krokami. Nowa siedziba będzie miała swoje miejsce najprawdopodobniej w Boguchwale pod Rzeszowem... więcej >>

Powstanie światowy lider w energetyce GDF SUEZ

Na konferencji prasowej w Paryżu, SUEZ i Gaz de France przedstawiły podstawowe elementy projektu połączenia obu firm: cele operacyjne i finansowe, zasady ładu korporacyjnego nowej Grupy i ramy czasowe projektu... więcej >>

Tauron Polska Energia przejmuje lokalne elektrociepłownie

Grupa Tauron Polska Energia zamierza jeszcze przed końcem roku sfinalizować przejęcia elektrociepłowni i przedsiębiorstw energetyki cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu i Zabrzu... więcej >>

Zatrzymano byłego szefa Bogdanki

„Rzeczpospolita” poinformowała, że były szef Lubelskiego Węgla przyjmował olbrzymie korzyści majątkowe w zamian za sprzedaż wysokoenergetycznego węgla ukraińskiej elektrowni... więcej >>

Zmiany w ZEC Bydgoszcz

Stanowiska w bydgoskim ZEC-u stracili Andrzeja Borowski, dyrektor finansowy związany z firmą od 1997 roku oraz Piotr Grzenia, dyrektor ds. rozwoju, a wcześniej główny energetyk pracujący w ZEC-u od 1984 roku... więcej >>

Energetyka Południe zmienia nazwę na Tauron-Polska Energia

Energetyka Południe zmienia nazwę na Tauron-Polska Energia. Pod nową marką firma zamierza w najbliższych 15 latach zainwestować ponad 30 mld zł... więcej >>

Integracja obrotu hurtowego w PGE

27 września 2007 r. podpisano umowę, która integruje obrót hurtowy Polskiej Grupy Energetycznej w spółce PSE – ELECTRA SA... więcej >>

Majątek kopalni „Bolesław Śmiały” będzie wniesiony do PKW

„Gazeta Wyborcza” napisała, że majątek kopalni „Bolesław Śmiały”, który jest wyceniany na 120 mln zł, zostanie wniesiony do Południowego Koncernu Węglowego... więcej >>

Najnowszy nabytek Pratermu

Należące do grupy kapitałowej Pratermu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej kupiło ciepłownię w Jarocinie, dostawcę ciepła dla Paged Meble... więcej >>

Navickas o projekcie mostu energetycznego

Minister gospodarki Litwy Vytas Navickas uważa, że uzależnianie przez Polskę rozpoczęcia budowy mostu energetycznego od ilości energii z ignalińskiej jest taktyką negocjacyjną... więcej >>

Terminal LNG powstanie na czas

Członek rady nadzorczej PGNiG Bogusław Marzec poinformował, że prace nad budową terminalu LNG w Świnoujściu posuwają się zgodnie z harmonogramem. Budowa rozpocznie się w przyszłym roku, a jego uruchomienie ma nastąpić w roku 2011... więcej >>

BOT nie ma wiceprezesa

Antoni Pietkiewicz został odwołany ze stanowiska wiceprezesa holdingu BOT Górnictwo i Energetyka. Rada nadzorcza nie podała powodów swojej decyzji... więcej >>

Centrala PGE powstanie w Lublinie

Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Energetycznej zdecydowało, że centrala Grupy powstanie w Lublinie... więcej >>

Dotacje na polską energię

„Gazeta Wyborcza” napisała, że większość dotacji z Unii związanych z poprawą bezpieczeństwa energetycznego w Polsce rząd zamierza przeznaczyć dla gazownictwa... więcej >>

PGNiG bliżej zakupu norweskich złóż

PGNiG uzyskał zgodę od norweskiego Ministerstwa Finansów na zakup ok. 12% udziałów w licencjach poszukiwawczo-wydobywczych na norweskim szelfie kontynentalnym... więcej >>

Pod dnem Bałtyku jest więcej surowców niż się spodziewano

Złoże B-8 pod dnem Bałtyku jest bogatsze w zasoby ropy i gazu niż się spodziewano. Z najnowszych danych wynika, że ze złoża B-8 będzie można wydobyć nie mniej niż 2,5 mln ton ropy i 300 mln metrów sześciennych gazu... więcej >>

Zmiany w Zarządzie EnergiiPro

12 września nastąpiły zmiany w Zarządzie EnergiiPro. Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powrócił Remigiusz Nowakowski. RN na wniosek złożony przez Grzegorza Ochędzana odwołała go ze składu zarządu... więcej >>

ENERGA przedstawiła cennik dla nowych klientów

ENERGA - OBRÓT przedstawiła ofertę sprzedaży energii elektrycznej dla nowych klientów, która zawiera ceny, z jakich korzystać mogli dotychczasowi klienci spółki. W najbardziej popularnej grupie jest to niespełna 15 groszy za kilowatogodzinę... więcej >>

Nowy dyrektor Elektrowni Łaziska

Od 1 października br. nowym dyrektorem Elektrowni Łaziska będzie Kazimierz Szynol. Zastąpi on na tym stanowisku odchodzącego na emeryturę z końcem września Klemensa Ścierskiego... więcej >>

Ogólnopolska oferta RWE Stoen dla gospodarstw domowych

RWE Stoen wprowadza 5 września br. ogólnopolską ofertę dla gospodarstw domowych. Oferta będzie obowiązywać do końca 2007 roku... więcej >>

Wysoka cena może zagrozić gazoportowi

Okazuje się, że gazoport ma kosztować nie 400 milionów, a 1,2 miliarda złotych. Na domiar złego, studium wykonalności tej inwestycji nie spełnia wymogów unijnych, więc nie ma szans, by wykorzystać zapisane na liście indykatywnej 120 mln euro... więcej >>

„Złote weto\" w 16 spółkach

Jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, na stronie internetowej resortu skarbu zamieszczono listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego które wg projektu mają się znaleźć w ustawie o tzw. „złotym wecie”.... więcej >>

500 mln zysku BOT-u

W I półroczu największy producent energii elektrycznej BOT, zarobił o 200 mln zł więcej niż rok temu. O poprawie wyników zadecydował wzrost cen energii, której jednak grupa sprzedała o 3,5 proc. mniej niż rok temu... więcej >>

Awizowana sprzedaż węgla

Kompania Węglowa wprowadza awizowaną sprzedaż węgla. Od września zarówno drobni klienci, jak i duże firmy będą się umawiać na odbiór surowca na konkretny dzień... więcej >>

Siedziba PGE w Lublinie

Minister skarbu Wojciech Jasiński zdecydował, że siedziba PGE będzie miała swoje miejsce w Lublinie, gdzie do końca 2008 roku za 100 mln zł ma powstać nowoczesny kompleks biurowy... więcej >>

Upadłość Elektrimu

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, na posiedzeniu 21 sierpnia, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrimu z możliwością zawarcia układu... więcej >>

Większy Zarząd PKE

21 sierpnia Rada Nadzorcza Południowego Koncernu Energetycznego SA rozstrzygnęła - ogłoszony w lipcu - konkurs na stanowisko wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. zarządzania Grupą Kapitałową... więcej >>

Wiercenie dla Petrolinvestu

Krakowska spółka poszukiwawcza, która należy do Grupy PGNiG w niedługim czasie rozpocznie wiercenia za ropą i gazem w Kazachstanie na zlecenie Petrolinvestu... więcej >>

Mniejsza strata EC Będzin

Parkiet poinformował, że Elektrociepłownia Będzin poniosła w II kwartale 2007 roku 78 tys. zł straty. Sprzedaż przekroczyła 24 mln zł. Przed rokiem było to odpowiednio: -1,14 mln zł i 21,6 mln zł... więcej >>

Nieliczni odchodzą

Z Programu Dobrowolnych Odejść postanowiło skorzystać jedynie 113 pracowników, spośród prawie 20 tysięcy zatrudnionych w Grupie Kapitałowej BOT Górnictwo i Energetyka... więcej >>

PGNiG zamierza zmienić nazwę

„Puls Biznesu” poinformował, że w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie trwają prace nad zmianą nazwy spółki. Przeprowadzono wewnętrzny konkurs na nową nazwę spółki, w którym zwyciężyła nazwa „Engaz”... więcej >>

Renewable Energy Holdings w Polsce

Brytyjska spółka Renewable Energy Holdings zamierza przeznaczyć środki z nowej emisji akcji między innymi na inwestycje w naszym kraju... więcej >>

Udany II kwartał PEP

Spółka Polish Energy Partners osiągnęła 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2007 roku... więcej >>

Zmiany w Zarządzie BOT Elektrowni Opole

31 lipca 2007 r. Rada Nadzorcza BOT Elektrowni Opole SA powołała z dniem 1 sierpnia 2007 r. Przemysława Langera do pełnienia funkcji Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego... więcej >>

Co najmniej 1000 MWh z Ignaliny

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że minister gospodarki Piotr Woźniak zapowiedział partnerom, iż Polska nie weźmie udziału w budowie nowej elektrowni, jeżeli nie dostanie co najmniej 1000-1200 MWh produkowanej w niej energii... więcej >>

Gazowe złoża koło Kolbuszowej

Mieszkańcy regionu kolbuszowskiego mają pod swoimi polami uprawnymi spore złoże gazu ziemnego. Złoża gazu zostały odkryte przez geologów w Kupnie w gminie Kolbuszowa... więcej >>

Mniejsza prognoza wzrostu wydobycia gazu

PGNiG zmniejszyło prognozę wydobycia gazu ziemnego. Zgodnie z obecną prognozą oczekuje, że w 2008 roku wyniesie ono ok. 4,6 mld m. sześc. wobec oczekiwanych wcześniej ok. 5,5 mld m. sześc... więcej >>

Nowy Prezes ENERGI-OPERATOR

Rada Nadzorcza ENERGA-OPERATOR powołała z dniem 19 lipca br. Janusza Janczarskiego do Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu... więcej >>

Zysk Pratermu

Grupa Praterm osiągnęła po dwóch kwartałach narastająco 29,25 mln zł zysku netto. Rok wcześniej wynosił on 13,66 mln zł... więcej >>

Energetyka Południe zainwestuje 22 mld zł

Prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska przedstawiła plany inwestycyjne Energetyki Południe, zgodnie z którymi grupa w ciągu 10 lat wyda na inwestycje 22 mld zł... więcej >>

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajmie się akcyzą

Komisja Europejska zdecydowała, że pozwie Polskę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu za niezgodne z unijnym prawem opodatkowanie energii elektrycznej... więcej >>

Jacek Socha ustąpił ze stanowiska Prezesa PSE

W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej PSE prezes Jacek Socha złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Jednocześnie Rada Nadzorcza PSE odwołała Kazimierza Ferenca, Wiceprezesa Zarządu... więcej >>

LUBZEL Dystrybucja

Zgodnie z obowiązkiem wydzielenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych wraz z majątkiem, jako niezależnych podmiotów prawnych, powstała firma LUBZEL Dystrybucja... więcej >>

Nowy przewodniczący rady nadzorczej BOT GiE

Wiceprezes PSE SA Emil Wojtowicz został nowym przewodniczącym rady nadzorczej BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady będzie pełnił Wojciech Bielecki, a sekretarza - Marek Pastuszko... więcej >>

Rozwój hamowany przez dyrektywę o emisjach

Wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła podczas debaty poświęconej rozdziałowy uprawnień do emisji CO2 stwierdził, że unijna dyrektywa dotycząca handlu emisjami hamuje rozwój nowych krajów członkowskich... więcej >>

Zmiany w ENERGI-Operatora

Rada Nadzorcza ENERGA-Operator S.A. odwołała w dniu 4 lipca br. Adama Jaśkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Wraz z nim do dymisji podali się dwaj członkowie zarządu Spółki Piotr Ogiński i Lucjan Nowakowski... więcej >>

6 lipca porozumienie w sprawie elektrowni atomowej

Premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii podpiszą 6 lipca wspólną deklarację w sprawie budowy nowej elektrowni atomowej... więcej >>

Badania wód geotermalnych

PGNiG w połowie lipca rozpocznie poszukiwania złóż gazu na terenie Rzeszowa. Miasto chce, aby przy tej okazji zostały zbadane pokłady wód geotermalnych... więcej >>

GAZ-SYSTEM podpisał porozumienie z ONTRAS

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz wschodnioniemiecki operator systemu przesyłowego ONTRAS-VNG Gastransport GmbH podpisali porozumienie regulujące kwestie związane ze wzajemną współpracą... więcej >>

KPEC przeznaczy zysk na rozwój firmy

Władze bydgoskiej spółki postanowiły, że dochody Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej będą przeznaczane na rozwój firmy... więcej >>

Polsko-Japońskie Partnerstwo na rzecz Efektywności Energetycznej

20 czerwca 2007 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się seminarium pod tytułem „Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej”... więcej >>

Zmiany w zarządzie Vattenfall Heat Poland

Paweł Smoleń , dotychczasowy wiceprezes zarządu oraz dyrektor finansowy i produkcji, został nowym prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland. Funkcję dyrektora finansowego – członka zarządu objął Jacek Sawicki, który do tej pory kierował Departamentem Rachunkowości Zarządczej firmy... więcej >>

Nowe złoże w BOT KWB Bełchatów

Władze BOT WKB Bełchatów zastanawiają się nad rozpoczęciem eksploatacji nowego złoża węgla brunatnego w Złoczewie, w okolicach Sieradza... więcej >>

Odwołano dyrektora kieleckiego ZEORK

„Gazeta Wyborcza” napisała, że Maciej Mielczarek nie jest już dyrektorem ZEORK. Prezes Włodzimierz Mazurek przyznał, że główną przyczyną odwołania było „wyraźne” skonfliktowanie załogi... więcej >>

PGNiG przeszuka Egipt

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrało przetarg na koncesję poszukiwawczą na bloku nr 3 Bahariya w Egipcie... więcej >>

Wolą akcje od gotówki

„Gazeta Prawna” poinformowała, że związki zawodowe elektrowni Kozienice odrzuciły propozycję 140 tys. zł na osobę zamiast darmowych akcji... więcej >>

Łódzka siedziba BOT zniknie?

Wszystko wskazuje, że łódzka siedziba BOT, jak i sama marka holdingu po wakacjach przestaną istnieć. Rzecznik PGE powiedział, że „postępująca integracja nowego koncernu wymusi opracowanie nowego logo wspólnego dla całej grupy PGE”... więcej >>

ECO kupiła PEC Malbork

Prezes Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Wiesław Chmielowicz oraz burmistrz Malborka Andrzej Rychłowski podpisali umowę zgodnie z którą ECO przejmie PEC Malbork... więcej >>

KGHM nie będzie oszczędzać na energetyce

Zarząd KGHM Polska Miedź ujawnił, że spółka zamierza wydać w latach 2007-2016 na inwestycje 16,3 mld zł, z czego 1, 4 mld na energetykę... więcej >>

Redukcje zatrudnienia w BOT GiE

Pracownicy BOT Górnictwo i Energetyka, którzy zdecydują się odejść z pracy otrzymają średnio po 60 tys. zł odprawy... więcej >>

System monitorowania umów w EnergiaPro

W Koncernie Energetycznym EnergiaPro wdrożono system monitorowania umów, którego celem była integracja systemów informatycznych oraz narzędzi monitorowania umów na zakupy skonsolidowane z dostawcami we wszystkich oddziałach firmy... więcej >>

Wspólne systemy gazowe

„Gazeta Wyborcza” powołując się na publikacje litewskiego dziennika „Lietuvos Rytas” napisała, że Litwa i Polska zamierzają połączyć swoje systemy gazowe... więcej >>

BOT: konkurs na prezesa zarządu

Rada Nadzorcza spółki ogłosiła nowy konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A... więcej >>

Błąd pracownika powodem zniszczeń urządzeń elektrycznych

„Gazeta Wyborcza” napisała, że błąd pracownika zakładu energetycznego spowodował zniszczenie urządzeń elektrycznych w kilkudziesięciu mieszkaniach w Krośnie... więcej >>

Kogeneracja SA osiągnęła 59,18 mln zł zysku netto

Spółka Kogeneracja SA miała 59,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2007 roku wobec 56,43 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Maszyny za miliony w KWB Turów

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zainwestuje 218 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone miedzy innymi na trwającą od ubiegłego roku budowę nowej zwałowarki... więcej >>

Nowy stary prezes ZEORK

„Gazeta Wyborcza” napisała, że prezesem Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego pozostał Włodzimierz Mazurek... więcej >>

PGNiG podpisał porozumienie z GB Petroleum Plc

17 maja 2007 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało w Warszawie porozumienie z GB Petroleum Plc... więcej >>

Rezygnacja szefa Enei

Andrzej Marciniak, prezes dystrybutora energii, złożył rezygnację z powodu dwóch decyzji rady nadzorczej... więcej >>

RWE Stoen

Zmiana znaku graficznego, uzupełnienie nazwy Stoen o nazwę RWE oraz ujednolicenie wizualne jest konsekwencją zmian, jakie nastąpiły w Stoen od grudnia 2002 roku... więcej >>

600-716 mln zł zysku Grupy PGNiG

Analitycy szacują, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mogło w I kw. 2007 roku odnotować od 600 do 716 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy konsensusie na poziomie 653 mln zł zysku wobec 620 mln zł przed rokiem... więcej >>

Dostawy gazu do Polski są niezagrożone

Minister gospodarki Piotr Woźniak poinformował, że dostawy do Polski są niezagrożone, a żadnego spadku ciśnienia nie odnotowano... więcej >>

ECO przejmie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku

Za 18,5 mln zł Energetyka Cieplna Opolszczyzny przejmie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku. Radni wyrazili już zgodę na sprzedaż producenta i dystrybutora ciepła w Malborku... więcej >>

Polish Energy Partners osiągnęła prawie 10,5 mln zł zysku

Spółka PEP w pierwszym kw. 2007 r. wypracowała10,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W analogicznym okresie roku ubiegłego zyski spółki były o prawie 6 mln zł niższe i wyniosły 5,5 mln zł... więcej >>

Problemy ZE PAK ze związkami i węglem

Związkowcy z ZE PAK żądają większej podwyżki niż zaproponowany przez zarząd 2 procentowy wzrost płac. Zarząd firmy uzależniał rozmowy na temat podwyżek płac od poprawy sytuacji finansowej ZE PAK... więcej >>

PSE zostanie sponsorem drużyny koszykówki

Od przyszłego sezonu w gronie sponsorów koszykarskiej drużyny ze Zgorzelca znajdą się Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Obecnie sponsorami drużyny są należące do holdingu BOT, KWB Turów oraz Elektrownia Turów... więcej >>

Rozpoczęto budowę gazociągu wysokiego ciśnienia

W Janowicach w Dolnośląskim firma G.EN. GAZ ENERGIA rozpoczęła budowę ok. 35 km gazociągu wysokiego ciśnienia, która stanowi główny element projektu PROCHOWICE... więcej >>

Słowacja rozbuduje elektrownię jądrową w Mochovcach

„Rzeczpospolita” napisała, że Słowacja zamierza rozbudować elektrownię jądrową w Mochovcach, a następnie planuje postawić dwa bloki na miejsce odłączanych obiektów w Jaslovskich Bohunicach... więcej >>

Akcyza na węgiel?

„Dziennik” napisał, że Ministerstwo Finansów chce w przyszłym roku wprowadzić akcyzę na węgiel i koks. Wysokość akcyzy ma być uzależniona od jakości węgla i wyniesie ok. 30 zł za tonę... więcej >>

ENEA osiągnęła pięciokrotny zysk

ENEA w 2006 roku osiągnęła 190 mln zł zysku netto. To prawie 550% wzrost w porównaniu z 2005 r., kiedy zysk netto wynosił 35 mln zł. Osiągnięcie takiego wyniku finansowego możliwe było dzięki realizowanemu przez Spółkę programowi poprawy efektywności oraz jej aktywności na rynku energii... więcej >>

Energa podejmie walkę o klientów

Od 1 lipca pracownicy Energi mają odnosić się do klientów milej, uprzejmiej, bardziej profesjonalnie. Zmiany podyktowane są uwolnieniem rynku energii, które nastąpią 1 lipca... więcej >>

Geofizyka Kraków zanotowała rekordowe wyniki

Po zamknięciu 2006 roku okazało się, że Geofizyka Kraków zanotowała rekordowe wyniki. Sprzedaż firmy wzrosła o ponad 57%, a zysk aż sześciokrotnie w porównaniu do roku poprzedniego... więcej >>

W poszukiwaniu inwestora

Trwają intensywne poszukiwania inwestora dla katowickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Jak napisała „Rzeczpospolita”, być może już w połowie roku dojdzie do sprzedaży firmy... więcej >>

ZE PAK poniżej oczekiwań

W ubiegłym roku zysk netto Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin wyniósł 21,4 mln zł, przy 1,73 mld zł przychodów, natomiast wynik operacyjny 1,7 mld zł. W 2005 roku ZE PAK zarobił 40,2 mln zł, przy sprzedaży wynoszącej 1,7 mld zł... więcej >>

Zmiany w zarządzie BOT Elektrowni Bełchatów

Wojciech Marszałek wygrał w wyborach na reprezentanta załogi w zarządzie BOT Elektrowni Bełchatów. Wojciech Marszałek otrzymał 1582 głosy, a jego przeciwnik Edward Maruszak 1486... więcej >>

BOT planuje zamierza zwiększyć zysk netto

Rzecznik BOT GiE Błażej Torański powiedział, że BOT - Górnictwo i Energetyka planuje wzrost zysku netto do 473,5 mln zł w 2007 roku wobec 442,9 mln zł zysku wypracowanego w 2006 roku... więcej >>

Elektrim opublikował raport finansowy

Elektrim opublikował raport finansowy za czwarty kwartał 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła zgody na przesunięcie terminu... więcej >>

Gazownia Białostocka ma nowego dyrektora

Były wojewoda Jan Dobrzyński został dyrektorem Gazowni Białostockiej. Kontrowersyjne jest to, że Jan Dobrzyński został powołany na stanowisko bez konkursu... więcej >>

Nowy prezes LPEC

Stanisław Kalinowski, były prezes Cukrowni Lublin został nowym prezesem Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dotychczasowy prezes Waldemar Dudziak zostanie w poszerzonym zarządzie spółki... więcej >>

PSE osiągnęły rekordowy zysk

W ubiegłym roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne zarobiły 2,5 mld zł brutto. Jest to najlepszy wynik w historii spółki. Jej rentowność brutto przekroczyła 15 procent... więcej >>

Elektrownia Kozienice: Zmiany w zarządzie

17 marca Rada Nadzorcza odwołała trzech z czterech członów zarządu Elektrowni Kozienice. Swoje stanowiska stracili prezes zarządu Jan Wrona, dyrektor ds. technicznych Jan Piłat oraz dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych Mieczysława Lewandowska... więcej >>

Krzysztof Tchórzewski odpowiedzialny za górnictwo

Premier Jarosław Kaczyński poinformował, że odpowiedzialnym za sprawy górnictwa w resorcie gospodarki będzie wiceminister Krzysztof Tchórzewski... więcej >>

LPEC wypracował 3 miliony brutto zysku

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wypracowało prawie 3 miliony zysku brutto w zeszłym roku. Jest to najlepszy rezultat od kilku lat... więcej >>

Restrukturyzacja GK PKE w toku

Grupa Kapitałowa Południowego Koncernu Energetycznego liczy obecnie 34 podmioty. Według wstępnych wyników, spółki zależne w 2006 roku osiągnęły przychody na poziomie 1,39 mld zł, a powiązane 223 mln zł... więcej >>

W Polsce powstanie europejskie centrum rozwoju reaktorów IV generacji

Konsorcjum Instytut Energii Atomowej (IEA) i Crowley Infrastructure Development Group (CIDG) zaproponowało utworzenie w Polsce Europejskiego Centrum Kompetencji Nuklearnych... więcej >>

Zmiana w zarządzie Elektrociepłowni ELCHO

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni ELCHO Chorzów 21 marca 2007 roku podjęło decyzję o zmianie w zarządzie elektrociepłowni... więcej >>

KGHM inwestuje w energetykę

KGHM zamierza odkupić od Elektrimu akcje elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. „Rzeczpospolita” napisała, że szefowie Polskiej Miedzi w oficjalnym liście do Elektrimu wyrazili zainteresowanie nabyciem pakietu akcji Zespołu Elektrowni PAK... więcej >>

KWB Konin: Program Dobrowolnych Odejść

W Kopalni Węgla Brunatnego ,,Konin” w Kleczewie rozpoczął się Program Dobrowolnych Odejść, skierowany do pracowników, którzy nie nabyli prawa do emerytury przed 1 marca 2007 roku. Kierownictwo kopalni zakłada, że obejmie on maksymalnie 300 osób... więcej >>

PEP osiągnął wyższy zysk netto

Spółka PEP SA poinformowała, że miała 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2006 roku wobec 0,90 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Praterm miał lepsze wyniki niż prognozowano

Polska Grupa Ciepłownicza Praterm zanotowała ponad 40-procentowy wzrost zysku netto w 2006 r. Wynik netto przekroczył 18,6 mln zł i był o 0,3 miliona złotych wyższy od przedstawionej na początku ubiegłego roku prognozy... więcej >>

Prezes Elnordu zrezygnował

Krzysztof Noga z dniem 1 marca 2007 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Elnord S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki powierzyła Wiceprezesowi Zarządu, Markowi Chodorowskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu... więcej >>

Warszawa będzie miała więcej energii

Vattenfall, który jest właścicielem elektrociepłowni w Warszawie, zamierza w zakładzie w EC Siekierki wybudować nowy blok za 2 mld zł. Inwestycja ma być gotowa za sześć lat... więcej >>

Zmiana na stanowisku prezes BOT

7 marca 2007 r. Rada Nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka S.A. odwołała Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Pawła Skowrońskiego. Odwołanie uzasadnione jest koniecznością podjęcia przez spółkę nowych zadań, zwłaszcza w aspekcie finalnej fazy tworzenia Polskiej Grupy Energetycznej... więcej >>

28,76 mld CZK zysku netto grupy CEZ

Zgodnie ze wstępnymi danymi, czeska grupa energetyczna CEZ miała 28,76 mlc CZK skonsolidowanego zysku netto w 2006 roku wobec 22,28 mld CZK zysku rok wcześniej... więcej >>

Nowy członek zarządu BOT Elektrownia Turów

12 lutego 2007 r. Rada Nadzorcza BOT Elektrowni Turów powołała nowego Członka Zarządu, którym został Zdzisław Wnęk. Wnęk będzie pełnił funkcję Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego... więcej >>

PGNiG otworzyła nową kopalnię gazu ziemnego

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA włączyło do eksploatacji nową kopalnię gazu ziemnego. Kopalnia znajduje się w miejscowości Jasionka koło Rzeszowa na terenie działania Oddziału PGNiG w Sanoku... więcej >>

Sporna definicja spalania

„Rzeczpospolita” napisała, że pomiędzy polskim rządem, a Komisją Europejską trwa spór o definicję źródeł spalania. Wciąż nie ruszył system handlu prawami do emisji, a już za 10 miesięcy zacznie obowiązywać unijna dyrektywa w sprawie limitów emisji dwutlenku siarki... więcej >>

Wyższy rating BOT Elektrowni Turów

Fitch Ratings podwyższył rating zabezpieczonego zadłużenia spółki BOT Elektrownia Turów do "B" z "B-". Perspektywa ratingu została zmieniona na pozytywną z „Evolving”, co oznacza bez wskazania kierunku ratingu... więcej >>

Zmiana na stanowisku prezesa ZEB

Zakład Energetyczny Białystok ma nowego prezesa, którym został Mirosław Kasacki, dotychczasowy dyrektor ds. technicznych ZEB. Nowy prezes ZEB został wybrany przez radę nadzorczą po przesłuchaniu kilku kandydatów. Zastąpi on odwołanego Jarosława Bartla... więcej >>

Zysk Kogeneracji w IV kwartale 2006

Kogeneracja SA osiągnęła 19,34 mln zł zysku netto w IV kw. 2006 roku wobec 8,46 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 21,20 mln zł wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Szubstarski podał się dymisji

Jacek Szubstarski, dyrektor Energi ds. strategii podał się do dymisji po tym jak „Gazeta Wyborcza” opisała jak pod koniec ubiegłego roku zapłacił za zabawę firmową kartą i poprosił, by obsługa wystawiła fakturę na Koncern Energetyczny Energa S.A... więcej >>

Tomasz Wilczak odwołany

Premier Kaczyński odwołał dwóch wiceministrów w resorcie gospodarki, między innymi Tomasza Wilczaka odpowiedzialnego za elektroenergetykę... więcej >>

ZEORK ma nowy zarząd

Włodzimierz Mazurek został wybrany na prezesa zarządu Zakładu Energetycznego Okręgu Radomsko-Kieleckiego. Przez dwa ostatnie miesiące pełnił tą funkcję jako delegowany przez radę nadzorczą... więcej >>

Zmiana siedziby BOT

Zarząd BOT „Górnictwo i Energetyka” przeniósł się na ósme piętro w biurowcu „Orion” przy ul. Sienkiewicza w Łodzi. Na przestrzeni całego poziomu będą pracować specjaliści handlujący energią... więcej >>

Zysk Bogdanki

Lubelski Węgiel Bogdanka SA. wypracował w 2006 r. ponad 89 mln zł zysku netto. Kopalnia sprzedała 5,1 mln ton węgla. Zarząd spółki większość zarobionych pieniędzy chce przeznaczyć na rozpoczęcie wydobycia w kopalni znajdującej się w pobliskim Stefanowie... więcej >>

Nowy szef Dolnej Odry

Jerzy Kondratowicz, dotychczasowy dyrektor ds. technicznych Zespołu Elektrowni Dolna Odra, został w sobotę nowym prezesem firmy. Kondratowicz został wybrany jednogłośnie... więcej >>

PGNiG nie zerwało z DONG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, którym kieruje Krzysztof Głogowski, nie wycofało się ze współpracy z duńskim DONG. Tomasz Fill, rzecznik prasowy PGNiG zapewnił, że PGNiG jest nadal zainteresowane budową bezpośredniego połączenia gazociągiem ze złożami skandynawskimi... więcej >>

PKE wyda miliony na inwestycje i remonty

W tym roku Południowy Koncern Energetyczny SA wyda na remonty 150,7 mln złotych, a na inwestycje 135,2 mln złotych. Część zadań będzie współ finansowana z funduszy strukturalnych UE... więcej >>

Prognoza UCTE

UCTE opublikowało Prognozę Wystarczalności Połączonych Systemów UCTE na lata 2007-2020. Według prognozy, zatwierdzone plany inwestycyjne wydają się być wystarczające by, na obszarze UCTE, zapewnić właściwy poziom wystarczalności w zakresie dostępności wytwarzania do 2010 roku... więcej >>

Saryusz-Wolski zostanie sprawozdawcą ds. zewnętrznej polityki energetycznej

Prawdopodobnie Jacek Saryusz-Wolski z PO, który ma być szefem komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego, zostanie również sprawozdawcą kluczowego raportu o zewnętrznych aspektach polityki energetycznej... więcej >>

PEP Dipol z koncesją

PEP Dipol, spółka zależna Polish Energy Partners, posiada od 10 stycznia br. koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w zespole elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22 MW... więcej >>

PGNiG ma nowego dyrektora marketingu

Nowym dyrektorem marketingu w PGNiG została Anna Heinrich, która wcześniej była dyrektorem marketingu w Browarze Łomża. Jej poprzednikiem na tym stanowisku przez pół roku był Stanisław Plakwicz...

więcej >>

Polska przystąpi do Międzynarodowej Agencji Energetycznej

Wiceminister gospodarki Piotr Naimski poinformował, że w III kwartale br. Polska przystąpi do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). Do 2012 roku Polska będzie miała 30-dniowe zapasy gazu co jest jednym z warunków przyjętych przy podpisywaniu Traktatu Akcesyjnego oraz warunkiem umożliwiającym przystąpienie do MAE... więcej >>

Trudne negocjacje w sprawie budowy w Ignalinie

W opinii premiera Litwy Gediminasa Kirkilasa, czterostronne negocjacje (Litwa, Łotwa, Estonia i Polska) w sprawie budowy nowego reaktora elektrowni atomowej w Ignalinie na Litwie będą trudne... więcej >>

Większe magazyny PGNiG

„Parkiet” poinformował, że PGNiG zamierza wydać od 800 mln do 1 mld zł na powiększenie magazynów... więcej >>

EC Będzin powtórzy wynik finansowy

„Parkiet” napisał, że Elektrociepłownia Będzin zamierza powtórzyć wynik finansowy z 2005 roku. Spółka chce zarobić na czysto co najmniej 5,5 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2006 r. zysk netto spółki wyniósł 2,42 mln zł, przy 72,9 mln zł sprzedaży... więcej >>

GPEC zostało współwłaścicielem sopockiej firmy ciepłowniczej

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odkupiło od Dalkii Polska udziały w sopockiej firmie ciepłowniczej. GPEC stało się jej większościowym współwłaścicielem... więcej >>

Kopalni Anna-Rydułtowy grozi zamknięcie

Pierwszy raz w historii kopalni silne wstrząsy wywołane eksploatacją węgla zagroziły jej istnieniu. Z powodu tąpnięć zamknięto już trzy z sześciu ścian wydobywczych w kopalni Anna-Rydułtowy k. Rybnika i wszystko wskazuje na to, że ściany nigdy nie wrócą już do eksploatacji. Kompania Węglowa traci na tym pół miliona złotych dziennie... więcej >>

Nie wiadomo, kto zapłaci za gazport

Tomasz Fill, rzecznik Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powiedział, że po podjęciu decyzji o lokalizacji gazoportu w Świnoujściu, firma przystąpi do kolejnej fazy projektu. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie terminalu... więcej >>

Porozumienie pomiędzy KWB Konin i PAK

Po 21 godzinach negocjacji, rozpoczętych 30 grudnia 2006 roku o 10.00, Zarządy Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA i Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA podpisały wieloletnią umowę na dostawy węgla... więcej >>

Problemy w ZEDO

Karol Osowski, członek zarządu ZEDO ma niemałe kłopoty. Cztery związki zawodowe domagają się odwołania go z zajmowanego stanowiska... więcej >>

Zakłady energetyczne i ZEDO są już w PGE-Energia

W dniu 29 grudnia ubiegłego roku do PGE-Energia wniesiono 85% akcji ośmiu zakładów energetycznych (grupy L-5 i Ł-2) oraz Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Prezesem PGE-Energia został Marek Pastuszko, natomiast Wiceprezesem Marcin Giemza... więcej >>

Gaz zdrożeje

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od stycznia hurtowe ceny gazu z PGNiG wzrosną o 9,9 proc. Niestety, już od kwietnia rachunki za gaz mogą wzrosnąć kolejny raz... więcej >>

Gazoport powstanie w Świnoujściu

Wiceprezes PGNiG Tadeusz Zwierzyński poinformował, że gazoport zostanie wybudowany w Świnoujściu. Taką decyzję podjął Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa... więcej >>

KGHM zamierza zwiększyć moce energetyczne

KGHM Polska Miedź podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty rzędu 400 mln zł na zwiększenie mocy energetycznych w spółce, tak aby pokrywać swoje zapotrzebowanie w 40% zamiast 15% obecnie... więcej >>

LPEC otrzymało certyfikat ISO 9001

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało certyfikat ISO 9001. Prezes Waldemar Dudziak widzi przed firmą świetlaną przyszłość. Jednak związkowcy są innego zdania... więcej >>

Przedłużony termin składanie ofert

Zarząd Południowego Koncernu Energetycznego SA, podjął decyzję o przedłużeniu do 29 grudnia br. terminu składania ofert na udział w odbudowie elektrowni Blachownia i Halemba... więcej >>

Zakończył się spór w Elektrowni Rybnik

5 grudnia br. w Elektrowni Rybnik reprezentanci związków zawodowych podpisali z Zarządem firmy porozumienie w sprawie zakończenia sporu zbiorowego rozpoczętego w dniu 2 lutego 2004 r., a dotyczącego zmiany struktury organizacyjnej Elektrowni... więcej >>

Łotwa i Estonia przeciwne udziałowi Polski w budowie elektrowni atomowej

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że Łotwa i Estonia są przeciwne udziałowi Polski w budowie nowej elektrowni atomowej na Litwie. Nie wiadomo do końca, co wywołało ten sprzeciw, szczególnie ostry ze strony Łotwy... więcej >>

1,5 mld zysku PGE

Prezes PSE Jacek Socha poinformował, że Polska Grupa Energetyczna, która ma powstać do końca roku na bazie PSE, BOT, 8 spółek dystrybucyjnych i ZEDO, na dzień konsolidacji będzie miała zysk ok. 1,5 mld zł przy 25,0 mld zł przychodów... więcej >>

Czy Polska ma gaz na 70 lat?

„Gazeta Wyborcza” napisała, że odkryte krajowe zasoby gazu wynoszą dziś 106 mld m sześc., czyli dokładnie tyle, ile Polska zużywa w siedem lat. Jednak prognozy wskazują na pokłady na 70 lat... więcej >>

KWB Konin straciła na stałej cenie węgla

Gdyby cena węgla dla Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin była indeksowana o wskaźnik inflacji, to o ponad 280 mln zł wzrosłyby przychody Kopalni Węgla Brunatnego Konin w latach 2001-2006... więcej >>

Nowy prezes RZE

„Gazeta Wyborcza” napisała, że Henryk Małecki został nowym prezesem zarządu Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego... więcej >>

Parafowano porozumienie w sprawie mostu energetycznego

W Warszawie parafowano porozumienie w sprawie budowy mostu energetycznego z Litwą. Ze strony litewskiej porozumienie parafował Vladas Paskevicius, dyrektor Systemu Elektroenergetycznego Lietuvos Energija AB, ze strony polskiej Henryk Baranowski, wiceprezes PSE SA... więcej >>

Polska energetyka potrzebuje miliardowych inwestycji

Wiceminister gospodarki Tomasz Wilczak poinformował, że polska energetyka potrzebuje ok. 60 mld zł nakładów inwestycyjnych w ciągu najbliższych 10 lat. Najwięcej, bo ok. 30 mld zł, potrzeba na wybudowanie ok. 8 tys. MW nowych mocy... więcej >>

Unieważniono konkurs na członka zarządu BOT GiE S.A.

W dniu 29 listopada Rada Nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka S.A. unieważniła konkurs na stanowisko członka zarządu BOT GiE S.A. - dyrektora ds. Energetyki i Paliw... więcej >>

Energetyka Dwory rozbudowuje grupę kapitałową

Energetyka Dwory, producent i dystrybutor energii elektrycznej i cieplnej, rozbudowuje grupę kapitałową. Niedawno Energetyka Dwory kupiła Bioelektrownię Hydropol z Tarnowa... więcej >>

Siedziba ESP SA w Rzeszowie

Rzeszowski Zakład Energetyczny zyska na wejściu do Polskiej Grupy Energetycznej. Jednocześnie z Warszawy do stolicy Podkarpacia zostanie przeniesiona siedziba Spółki Akcyjnej Elektrownie Szczytowo-Pompowe... więcej >>

Umowa w sprawie mostu energetycznego Polska-Litwa 10 grudnia

Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział na 10 grudnia podpisanie umowy o utworzeniu z Litwą mostu energetycznego. Premier podkreślił, że most energetyczny jest bardzo ważny i są na to wydzielone środki w budżecie... więcej >>

Zmiany w EnergiiPro

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej EnergiiPro Koncernu Energetycznego zakończono, ogłoszone 6 października, postępowanie konkursowe na trzech członków Zarządu Koncernu... więcej >>

EC Będzin traci

„Parkiet” napisał, że prawie 1,9 mln zł wyniosła strata Elektrociepłowni Będzin, głównego dostawcy ciepła dla Zagłębia Dąbrowskiego, w trzecim kwartale. W zeszłym roku spółka straciła w analogicznym okresie 1,22 mln zł. Przychody spadły o 10,4 proc. do 13,62 mln zł... więcej >>

Powołano pełnomocnika rządu do spraw OZE

Minister środowiska Jan Szyszko powołał Krzysztofa Zarębe na pełnomocnika rządu ds. alternatywnych źródeł energii w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska... więcej >>

Udany kwartał dla Pratermu

W III kwartale 2006 roku, Grupa Praterm wypracowała prawie 400 tysięcy złotych zysku netto. Zarząd spółki jest zdania, że nie ma zagrożenia dla realizacji prognozy finansowej na ten rok... więcej >>

Umowa Enionu za milion

Winuel, która jest spółką zależną Emaksu, podpisała kontrakt z krakowskim oddziałem Enionu. Umowa dotyczy dostarczenia i wdrożenia systemu wspomagającego monitorowanie i kontrolę zużycia energii elektrycznej... więcej >>

Wzrósł zysk PEP

Spółka Polish Energy Partners osiągnęła 3,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2006 roku wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

ZEORK: Zmian ciąg dalszy

Rada nadzorcza ZEORK odwołała w kolejnych członków zarządu spółki. Tym razem pożegnano dyrektora finansowego Stefana Kowalika oraz dyrektora technicznego Stanisława Stasiaka... więcej >>

Likwidacja Energetyki SSP

KGHM poinformował o otwarciu postępowania likwidacyjnego firmy zależnej Energetyka Spółka Specjalnego Przeznaczenia... więcej >>

Nowi wiceprezesi PKE

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego SA jej członkowie powołali dwóch nowych wiceprezesów: Igora Styna oraz Piotra Peckę... więcej >>

PGE: Siedziba w Lublinie

Premier Jarosław Kaczyński ogłosił, że siedziba Polskiej Grupy Energetycznej ulokowana zostanie w Lublinie. Jest to związane z obietnicą zaktywizowania tzw. „ściany wschodniej”... więcej >>

Podziemny magazyn gazu w Mogilnie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało 17 października 2006 r. umowę z firmą Investgas SA w sprawie budowy dwóch nowych kawern w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu w Mogilnie... więcej >>

Praterm: Prawie 100% w PEC Zamość

Spółka ciepłownicza Praterm kupiła za 11,63 mln zł prawie 40% udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej z Zamościa i obecnie dysponuje prawie 100-proc. kapitału tej firmy... więcej >>

Zmiany w zarządzie BOT Elektrownia Turów

Rada Nadzorcza BOT Elektrownia Turów S.A. na posiedzeniu w dniu 05 października 2006 odwołała Pana Wacława Krzywoszyńskiego ze składu Zarządu spółki... więcej >>

EnergiaPro: Zmiany w Zarządzie

4 października na posiedzeniu Rady Nadzorczej EnergiiPro Koncernu Energetycznego S.A. dokonano zmian w Zarządzie Spółki... więcej >>

GSG została ukarane

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Górnośląską Spółkę Gazownictwa 30 tys. zł kary za niezgodne z prawem pobieranie od klientów opłat nieujętych w taryfie... więcej >>

I miejsce Elektrownii Bełchatów

BOT Elektrownia Bełchatów S.A. została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu „Elektrownie 2006”, opracowanym przez redakcję Przeglądu Gospodarczego... więcej >>

KWB Konin płaci za błędy z przeszłości

Prezes KWB Konin Maciej Musiał powiedział, że kopalnia na zmianie zarządu straciła pół roku. Zdaniem prezesa Musiała zapóźnienia w odtworzeniu potencjału spółki są bardzo duże, ale w ciągu dwóch miesięcy będzie wiadomo, ile środków KWB musi wygospodarować sama, ile musi pożyczyć, a ile da skarb państwa... więcej >>

NIK: Nieźle, ale mogło być lepiej

Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach przedstawiła raport, z którego wynika, że zaledwie 20 pracowników powierzchni kopalń skorzystało w ubiegłym roku z programu dobrowolnych odejść z pracy... więcej >>

Odra pomoże Elektrowni Opole

Elektrownia Opole chce sprowadzać drogą wodną 40 procent potrzebnego jej węgla. Wykorzystanie do celu Odry przyniosłoby Elektrowni znaczne oszczędności... więcej >>

PGNiG negocjuje roczny kontrakt z RosUkrEnergo

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest w trakcie negocjacji w sprawie rocznego kontraktu spotowego z RosUkrEnergo na dostawę ponad 2 mld m. sześc. gazu... więcej >>

Resbud wykona prace dla Pątnowa

Notowana na CeTO rzeszowska spółka budowlana wybuduje jeden z obiektów Elektrowni Pątnów II, należącej do ZE PAK... więcej >>

Huta Łaziska wznowi produkcję na trzy miesiące

W październiku Huta Łaziska zamierza na trzy miesiące wznowić produkcję i przetopić zapasy surowców, które ma na zwałowiskach. Być może jest to sposób na uratowanie huty, która od ośmiu miesięcy ma spore kłopoty... więcej >>

Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii

31 instytucji podpisało porozumienie o utworzeniu Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii. Wśród sygnatariuszy znaleźli się marszałkowie województw małopolskiego i podkarpackiego, rektorzy uczelni, przedstawiciele instytutów badawczych, zakładów energetycznych i elektrowni... więcej >>

Nowy Prezes ZEW-T

Zakład Energetyczny Warszawa – Teren SA poinformował, że uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 września 2006 r. na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego powołany został Wojciech Lutek... więcej >>

PEC Chrzanów sprzeda zbędne aktywa

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Chrzanów, spółka zależna od Pratermu w 51 proc., sprzeda zbędne aktywa. PEC Chrzanów chce uzyskać za ten majątek 2,95 mln zł. Chodzi o nieczynną kotłownię i trzy mniejsze nieruchomości... więcej >>

Prace w Bełchatowie ruszą w październiku

W październiku ruszą prace nad nowym blokiem energetycznym w Bełchatowie. Jak podaje „Rzeczpospolita”, zarząd elektrowni uzgodnił już warunki rozpoczęcia inwestycji z wykonawcą... więcej >>

Zmiany kadrowe w PKE S.A.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A., które odbyło się 15 września, odwołano wiceprezesa Zarządu Andrzeja Zająca... więcej >>

Elkop chce sprzedać udziały w elektrowni wiatrowej

Elkop, firma która świadczący usługi elektromontażowe ponownie zakończy rok stratą. Jednak Czesław Koczorek, prezes chorzowskiej firmy nie wyobraża sobie, aby przyszły rok nie zakończył się zyskiem... więcej >>

ENION i FORTUM będą produkować energię elektryczną

Częstochowski oddział w Zakładzie Energetycznym planuje podjęcie samodzielnej produkcji energii elektrycznej. Projekt na razie jest w fazie koncepcyjnej, ponieważ Zarząd Enionu w Krakowie nie podjął jeszcze decyzji o jego realizacji... więcej >>

Goleń odwołany za Energetykę Podkarpacką

Prezes Edward Goleń chciał powstania „Energetyki Podkarpackiej” i zapłacił za to stanowiskiem prezesa Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego... więcej >>

Krzysztof Głogowski został nowym prezesem PGNiG

Dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej koncernu Krzysztof Głogowski będzie od października nowym prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa... więcej >>

Milion złotych za CO

Ponad milion złotych otrzymała Energetyka Cieplna Opolszczyzny za sprzedaż 20 tysięcy jednostek emisji CO. Pierwszą ich partię od firmy z Opola kupiła spółka ze Słowacji... więcej >>

Nowy zarząd w Lubzelu

Rozstrzygnięto konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu i Członka Zarządu - Dyrektora ds. Dystrybucji spółki w Lubelskich Zakładach Energetycznych SA... więcej >>

PGNiG podpisał umowy przesyłowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowy przesyłowe o wartości 2,16 mld zł... więcej >>

Prace w elektrowni Łagisza

Energomontaż-Południe podpisał umowę z Alstom Power na prace w Elektrowni Łagisza. Energomontaż dostarczy i zamontuje konstrukcje stalowe w bloku o mocy 460 MW... więcej >>

BOT zainwestuje ponad 2 mld euro

Grupa BOT zamierza oprócz rozpoczynanej właśnie mega inwestycji w Elektrowni Bełchatów, realizować inne tego typu projekty, które pochłoną ponad 2 mld euro... więcej >>

Były prezes Energetyki nie otrzyma rocznej nagrody

Były prezes Energetyki Kaliskiej Piotr Szynalski nie dostanie 45 tysięcy złotych nagrody, o którą chciał walczyć przed sądem. Szynalski sam wycofał pozew, zanim rozpoczął się proces i sąd umorzył postępowanie... więcej >>

Czy Polsce zabraknie gazu?

Według „Gazety Prawnej”, na początku przyszłego roku Polsce może zabraknąć gazu. Rozsypują się rządowe plany zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju... więcej >>

Elektrownia Łaziska wyremontuje instalację

Południowy Koncern Energetyczny zleci Energomontażowi Południe remont jednej z instalacji Elektrowni Łaziska... więcej >>

KWB Bełchatów ma nowy zarząd

W dniu 22. sierpnia 2006 r Rada Nadzorcza BOT KWB Bełchatów dokonała zmian w składzie zarządu spółki. Rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu KWB Bełchatów złożył Krzysztof Wiaderny, jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała z funkcji członka Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju i Zarządzania Majątkiem Marka Składowskiego... więcej >>

PERN: Nowy zarząd

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń ma nowego szefa. Od 1 września stanowisko prezesa zarządu obejmuje Krzysztof Gan. O nominacji poinformował PAP przewodniczący rady nadzorczej spółki Przemysław Wipler... więcej >>

RWE zainteresowane ZE PAK

RWE wyraziło zainteresowanie sektorem energetyczno paliwowym w Koninie. Z przedstawicielami RWE spotkał się koniński starosta, który chciał poznać zamiary koncernu wobec kopalni i elektrowni oraz przyczyny opóźnień w rozmowach pomiędzy stroną rządową a potencjalnymi inwestorami... więcej >>

Trzech chętnych do fotela prezesa PGNiG

Rzecznik prasowy PGNiG Tomasz Fill poinformował, że do konkursu na prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zgłosiło się trzech kandydatów. O stanowisko wiceprezesa ds. strategicznych będzie konkurować siedem osób. Wybory za dwa tygodnie... więcej >>

Zamiast złóż soli magazyny gazu

W wypadku, gdy rząd zatwierdzi decyzję o budowie gazoportu w Gdańsku, w przyszłym roku ruszą odwierty w podziemnych magazynach gazu w gminie Kosakowo... więcej >>

EC Będzin zadowolona z półrocza

Elektrociepłownia Będzin zarobiła 4,3 mln zł w pierwszym półroczu, co stanowi wzrost o ponad 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przychody wyniosły 59,3 mln i były wyższe o 7 proc... więcej >>

EC Wizów przyczyną problemów PEP

Źle inwestorzy przyjęli wyniki kwartalne Polish Energy Partners (PEP). Spółka zanotowała wysoką stratę i mocno ścięła tegoroczne prognozy... więcej >>

Handel CO2 na TGE już w sierpniu

Całkiem możliwe, że handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na Towarowej Giełdzie Energii rozpocznie się już w II połowie sierpnia... więcej >>

Mniejsza strata Kogeneracji

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał 3,17 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2006 roku wobec 9,78 mln zł straty rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 17,09 mln zł wobec 14,77 mln zł straty rok wcześniej... więcej >>

Ogromna pożyczka dla BOT

Gigantyczny kredyt w wysokości 880 mln euro posłuży koncernowi energetycznemu do sfinansowania ponad połowy kosztów budowy nowego bloku do produkcji energii w Elektrowni Bełchatów... więcej >>

PGNiG odnotowało zysk w drugim kwartale

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mogło w II kw. 2006 roku odnotować 37-268 mln zł zysku netto przy konsensusie na poziomie 136 mln zł zysku... więcej >>

Energa planuje poprawić zysk

Największy krajowy dystrybutor energii, Energa, planuje wypracować w tym roku 230-250 mln zł zysku, co oznacza 15-25 proc. wzrost w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem... więcej >>

Nowy prezes Energi

Rada Nadzorcza Koncernu Energetycznego ENERGA SA powołała Alicję Barbarę Klimiuk na stanowisko prezesa zarządu spółki. Szef rady nadzorczej Energi Andrzej Jaworski ujawnił w rozmowie z Rzeczpospolitą ujawnił, że Alicja Barbara Klimiuk wygrała stosunkiem głosów 7:0... więcej >>

O energetyce jądrowej i dywersyfikacji w expose

Premier Jarosław Kaczyński zachęcał w expose do zajęcia się energetyka jądrową. Kaczyński powiedział, że powinniśmy już dziś myśleć o energetyce atomowej... więcej >>

Odwołano prezesa PERN „Przyjaźń”

Rada nadzorcza Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” odwołała ze stanowiska prezesa tej spółki Lecha Marka Gorywodę. Tymczasowo obowiązki prezesa PERN pełni obecnie dotychczasowy członek zarządu - dyrektor ds. technicznych, Stanisław Trzop... więcej >>

PKW ma nowego prezesa

20 lipca zarząd Południowego Koncernu Energetycznego SA powołał Andrzeja Szymkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Południowego Koncernu Węglowego SA... więcej >>

Straty w OZC

Notowany na CeTO Ostrowski Zakład Ciepłowniczy poniósł w II kwartale prawie 700 tys. zł straty, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku miał prawie 60 tys. zł zysku netto... więcej >>

Unia wydała zgodę na pomoc Energetyce Wisłosan

Władze w Brukseli zgodziły się na udzielenie przez Polskę 2 mln euro pomocy publicznej na restrukturyzację Energetyki Wisłosan. Uzasadniając tę decyzję, podkreśliła, że pieniądze te mają zapewnić przedsiębiorstwu długookresową zdolność do działalności gospodarczej... więcej >>

Elektrownia Turów: Park Przemysłowo -Technologiczny

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że przy elektrowni i kopalni w Turowie powstanie nowe miejsce dla firm z szeroko rozumianej branży energetycznej. Podpisano już umowę między turoszowską kopalnią, elektrownią i wrocławskim Instytutem Samorządności i Zarządzania... więcej >>

Nowy prezes Kompanii Węglowej

Grzegorz Pawłaszek, dotychczasowy prezes należącego do PKE, Południowego Koncernu Węglowego został powołany na stanowisko prezesa Kompanii Węglowej... więcej >>

PAK wyda 40 mln zł na inwestycje

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zadecydowało o przeznaczeniu zeszłorocznego zysku na zasilenie kapitału zapasowego... więcej >>

Prezes MPEC zostaje na stanowisku

„Gazeta Wyborcza” napisała, że Wojciech Goljat będzie nadal prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej... więcej >>

ZEW-T poszukuje zarządu

Rada nadzorcza ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego oraz Członka Zarządu, Dyrektora ds. dystrybucji energii elektrycznej. Kandydaci mają 21 dni na zgłaszanie ofert, których otwarcie ma nastąpić 9 sierpnia 2006... więcej >>

Zmiany w Zarządzie PSE

Rada Nadzorcza PSE SA VII kadencji na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2006 r. odwołała ze składu Zarządu Spółki Wiceprezesów: Zygmunta Gzyrę, Jana Krzysztofa Noworytę oraz Józefa Sieniucia... więcej >>

ENERGA jest największym inwestorem na Pomorzu

Jak wynika z rankingu „Top 100”, Koncern Energetyczny ENERGA SA wydał w 2005 roku największe kwoty na inwestycje i jest jedną z najlepszych firm Pomorza. Ranking „Top 100” zestawia największe firmy regionu i jest opracowany przez „Dziennik Bałtycki”... więcej >>

Energa poszukuje Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Koncernu Energetycznego ENERGA SA wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w Kancelarii Spółki w terminie do dnia 17 lipca 2006 r... więcej >>

Kadrowe zmiany w Enei

Marek Malinowski nie jest już dyrektorem bydgoskiego oddziału Enei. Jego obowiązki pełni Mirosław Krajewskl, wcześniej prezes Zakładu Energetycznego Bydgoszcz. Oprócz dyrektora Marka Malinowskiego, 13 czerwca stanowisko stracił takie jego zastępca, Włodzimierz Hypszer... więcej >>

Marzec zrezygnował z pełnionej funkcji

Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) Bogusław Marzec zrezygnował z funkcji prezesa zarządu. Marzec w oświadczeniu przekazanym do spółki napisał, iż w związku z trwającymi atakami prasowymi wymierzonymi w jego osobę, w trosce o wizerunek spółki składa rezygnację z pełnionej funkcji prezesa zarządu... więcej >>

OCZ otrzymał dotację od EkoFunduszu

Spółka OCZ otrzymała od EkoFunduszu dotację w kwocie 8,7 mln zł na sfinansowanie inwestycji, która obejmuje budowę nowego bloku produkującego energię cieplna i elektryczną... więcej >>

Egzekucja majątku Elektrimu

Polski sąd stwierdził wykonalność wyroku sądu angielskiego umożliwiając tym samym egzekucję majątku Elektrimu, poinformowali obligatariusze tej spółki w komunikacie... więcej >>

Halemba w zimnej rezerwie

10 czerwca br. należąca do PKE SA Elektrownia Halemba w Rudzie Śląskiej została odstawiona na trzy miesiące do tzw. zimnej rezerwy. Zakład całkowicie wstrzymał produkcję. Dzięki tej decyzji koncern zaoszczędzi około 10 mln złotych... więcej >>

KWB Bełchatów. Zysk dla górników

Dziennik Łódzki podaje, że zarząd bełchatowskiej kopalni węgla brunatnego zaproponował, by podzielić między około 9 tys. pracowników 20 mln zł z wypracowanego zysku... więcej >>

ZE PAK zamierza zwolnić 160 osób

Z Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zostanie zwolnionych w tym roku prawdopodobnie ok. 160 osób... więcej >>

Zmiana zarządu Energi

Rada Nadzorcza Koncernu Energetycznego Energa S.A. odwołała dziś cały zarząd spółki. Szef Rady Nadzorczej firmy Andrzej Jaworski poinformował PAP, że jednocześnie zostało powołanych dwóch wiceprezesów: Piotra Ogińskiego i Adama Jaśkowskiego. Temu ostatniemu powierzono obowiązki szefa zarządu... więcej >>

Zyski górnictwa spadną o połowę

Ministerstwo Gospodarki spodziewa się, że zysk netto górnictwa węgla kamiennego w 2006 roku spadnie o 50 % w porównaniu z rokiem 2005, kiedy wyniósł on 1.223 mln zł... więcej >>

CEZ przejęła dwie polskie firmy

Czeska spółka energetyczna CEZ przejęła dwie polskie firmy z branży kontrolowanej przez amerykański koncern PSEG Global... więcej >>

Energetyce potrzebne jest 14 mld zł

Eksperci ING Bank wyliczyli, że polska energetyka będzie potrzebować 14 mld zł na najważniejsze inwestycje w ciągu dziewięciu lat. Zdaniem Kazimierza Ratajczyka z ING Bank szanse na pozyskanie kredytów wzrosną dzięki planowanej na najbliższe miesiące i lata konsolidacji spółek... więcej >>

Grupa PSE ma najlepszych menedżerów

W czerwcowym numerze „Forbesa” zaprezentowano ranking Najlepszych Menedżerów Państwowych Spółek. Wśród 25. „prezesów do wzięcia”, jak określił ich miesięcznik, znalazło się aż trzech członków kierownictw spółek Grupy Kapitałowej PSE... więcej >>

Nowy Układ Zbiorowy w PKW

31 maja w Jaworznie podpisano Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Południowego Koncernu Węglowego SA – firmy z Grupy Kapitałowej Południowego Koncernu Energetycznego SA. Dokument zostanie poddany procedurze rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach... więcej >>

Pol-Aqua otrzymała koncesję na handel gazem

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua, planujące na przełom czerwca i lipca publiczną ofertę akcji, otrzymało koncesję na obrót gazem ziemnym w Polsce i za granicą... więcej >>

Wsparcie Banku Światowego

Bank Światowy zapowiedział, że wesprze polską elektroenergetykę. Na początek doradzi, a później wypłaci gotówkę. Rozmowy pomiędzy Bankiem Światowym, a polskim rządem w tej sprawie już trwają... więcej >>

Elektrownia atomowa najpewniej powstanie w Gryfinie

„Głos Szczeciński” poinformował, że potencjalna pierwsza elektrownia atomowa w Polsce, o której pisaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu e-Energetyka, powstać by miała koło Szczecina. „Dziennik” potwierdził tę informację... więcej >>

Kogeneracja w I kw. zarobiła więcej niż rok wcześniej

Spółka w specjalnym raporcie poinformowała, że Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja miał 56,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2006 roku wobec 39,23 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

PKE: 113,9 mln zł zysku netto

W pierwszym kwartale tego roku Południowy Koncern Energetyczny SA zarobił 113,9 mln złotych netto. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku firma wyprodukowała o 39 proc. więcej energii elektrycznej i o 9 proc. więcej ciepła... więcej >>

W 2005 roku EuRoPol Gaz zarobił 205 mln zł

EuRoPol Gaz, spółka polsko-rosyjska zależna od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zarobił w zeszłym roku 205 mln... więcej >>

Wielu chętnych na stanowisko prezesa LUBZEL-u

Trwa konkurs na nowego prezesa lubelskiej spółki. Do tej pory zgłosiło się 21 chętnych. Tymczasem coraz bardziej niejasne jest czy rada nadzorcza odwołała prezesa i dwóch dyrektorów ze względów politycznych czy merytorycznych... więcej >>

Wybrano nowego członka zarządu w BOT

Nowym członkiem Zarządu BOT GiE S.A. został Antoni Pietkiewicz. W dniu 12 maja 2006 roku Rada Nadzorcza BOT Górnictwo i Energetyka SA powołała go w skład Zarządu... więcej >>

Zyski PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA miało 620,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2006 roku wobec 544,14 mln zł zysku rok wcześniej... więcej >>

Będzie zmiana na stanowisku prezesa KWB Konin

Mieczysław Lichy zrezygnował z funkcji prezesa Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Prezes złożył rezygnację na ręce przewodniczącej Rady Nadzorczej, a ze stanowiska odejdzie 1 czerwca... więcej >>

Fortum Wrocław poprawia wyniki

Fortum Wrocław S.A. (dawniej MPEC Wrocław) opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2006. W porównaniu do I kwartału 2005 zostały poprawione wszystkie wskaźniki finansowe... więcej >>

KGHM zarobił majątek

W pierwszym kwartale tego roku KGHM zarobił prawie 873 mln zł netto. To dwa razy więcej, niż prognozowano. Na koniec roku zyski mogą sięgnąć nawet 3,5 mld zł... więcej >>

OZC chce rozpocząć handel dwutlenkiem węgla

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy chce już w maju rozpocząć sprzedaż nadwyżek praw do emisji dwutlenku węgla. Jej zysk może wzrosnąć o 2-3 mln zł rocznie... więcej >>

Wybrano nowego wiceprezesa PGNiG

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia powołała Zenona Kuchciaka na funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Handlu i Marketingu... więcej >>

Zmiany w Zarządzie GAZ-SYSTEMU

GAZ – SYSTEM poinformował, że w dniu 11.04.2006 r. Rada Nadzorcza spółki odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Andrzeja Osiadacza. Pełniącym obowiązki Prezesa został Pan Paweł Stańczak, dotychczasowy Członek Zarządu ds. Technicznych... więcej >>

Zmieniony skład Rady Nadzorczej ZEW-T

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakład Energetyczny Warszawa – Teren SA z dnia 26 kwietnia 2006 r. zmienił się skład Rady Nadzorczej Spółki... więcej >>

Energetyczne konsolidacje zyskują na popularności

Wartość ubiegłorocznych transakcji w branży energetycznej wyniosła rekordowe prawie 200 mld dol. Prym wiodła Europa. Swój coroczny raport o sektorze energii elektrycznej i gazu ogłosiła firma audytorska PricewaterhouseCoopers... więcej >>

Kandydat z certyfikatem bezpieczeństwa

Właśnie rozpoczął się trzeci konkurs na nowego prezesa w PGNiG. Kandydaci powinni mieć tytuł magistra i ośmioletni staż pracy. Nie wymaga się od nich natomiast doświadczenia w zarządzaniu jakąkolwiek firmą, wystarczy tylko, żeby wcześniej „kierowali zespołem ludzi”... więcej >>

Lubzel: finanse do kontroli

„Kurier Lubelski” napisał, że Rada Nadzorcza Lubzelu zapowiada analizę przepływów finansowych w spółce za kadencji byłego prezes Tadeusza Skrzypka... więcej >>

Odwołanie z zarządu PERN Przyjaźń

Rzecznik Ministerstwa Skarbu Marcin Mazurek poinformował „Gazetę”, że Andrzej Żelechowski został odwołany z zarządu spółki PERN „Przyjaźń”. Zarzucono mu zaniedbania w 2005 r. przy budowie trzeciej nitki rurociągu „Przyjaźń”... więcej >>

Odwołano prezesa ZKE

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Zamojskiej Korporacji Energetycznej odwołało prezesa Marka Palonkę. Ze składu Rady Nadzorczej odwołano także przewodniczącego Piotra Miszczuka... więcej >>

Pionowa konsolidacja w energetyce

Rząd zamierza z elektrowni i zakładów dystrybucyjnych stworzyć jedną silną grupę energetyczną. Nowy program dla elektroenergetyki zakłada zgodę na łączenie się elektrowni z dystrybutorami... więcej >>

Praterm: 15 mln złotych w 2006 roku

Zarząd Praterm S.A. przedstawił prognozę wyników na 2006 rok, zgodnie z którą zysk netto wyniesie 15 mln złotych... więcej >>

Satysfakcjonujące wyniki PKE

W ubiegłym roku Południowy Koncern Energetyczny SA wypracował 283,47 mln złotych zysku netto. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 3,56 mld złotych... więcej >>

Skotan zajmie się produkcją biopaliw w Polsce

Spółki Alchemia SA i Skotan SA wspólnie ruszają z produkcją estrów metylowych i biopaliwa. Głównym elementem produkcji będą estry metylowe jako komponent do produkcji biopaliwa... więcej >>

1 mld zł inwestycji w PKW

Prezes PKW Grzegorz Pawłaszek poinformował, że Południowy Koncern Węglowy, który należy do PKE planuje zainwestować ponad 1 mld zł do 2010 roku, w tym w 2006 roku – 215 mln zł... więcej >>

Energetyka dba o przyszłość

„Rzeczpospolita” wyliczyła, że polskie spółki energetyczne wydają na konserwacje i utrzymanie urządzeń w ruchu około 350 mln euro rocznie. Z tych pieniędzy utrzymuje się dziesiątki firm... więcej >>

Fortum Wrocław: ubiegły rok na plusie

Dawny MPEC, a obecnie Fortum Wrocław zakończył rok na plusie. Spółka zarobiła 2,2 mln zł przy 287,5 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2004 r., przy podobnych obrotach (286,4 mln zł), zysk netto był cztery razy większy (9,4 mln zł)... więcej >>

Inwestycje w WSG

Wielkopolska Spółka Gazownicza rozpocznie niebawem prace projektowe w ramach inwestycji gazyfikacji Strzałkowa – donosi serwis internetowy konin.lm.pl... więcej >>

OZC pokryje stratę z handlu emisjami

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy nie wykonał zeszłorocznej prognozy. Spółka komunalna zarobiła na czysto 2,52 mln zł (2,07 zł na akcję). Zeszłoroczny zysk OZC jest o 30% mniejszy niż w 2004 roku oraz 19-27% gorszy od wcześniejszych prognoz... więcej >>

Powstała Toruńska Energetyka Cergia

W wyniku połączenia Elektrociepłowni Toruń i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Toruń powstała Toruńska Energetyka Cergia... więcej >>

Praterm S.A. notuje dobre wyniki

W ubiegłym roku, Grupa Praterm zanotowała ponad 60-proc. wzrost zysku netto i 28-proc. wzrost przychodów. Grupa wypracowała 136,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i 13,38 mln zł zysku netto. To odpowiednio o 28% i 60% więcej niż w 2004 roku... więcej >>

SAP we wszystkich oddziałach

Koncern Energetyczny ENERGA zamierza wdrożyć moduły księgowe i finansowe systemu SAP Business Suite we wszystkich oddziałach koncernu... więcej >>

SEC i ZEDO podpisali porozumienie

Przedstawiciele Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) i Zespołu Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) podpisali ugodę, w myśl której zobowiązują się do partnerskiej współpracy... więcej >>

Zmiany w LUBZEL-u

Skarb Państwa postanowił zmienić skład rady nadzorczej Lubelskich Zakładów Energetycznych Lubzel SA. Spodziewane są także zmiany w składzie zarządu... więcej >>

Akcyza na prąd nie wzrośnie

Rząd zdecydował, że nie będzie podwyżki akcyzy na energię elektryczną. Z decyzją wstrzymano się na rok... więcej >>

Energetyka jest trzecią branżą w klasyfikacji wg wpływów z tytułu podatku dochodowego

Jak wynika z analizy Rzeczpospolitej, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i przedsiębiorstwa energetyczne płacą najwięcej w Polsce podatku dochodowego... więcej >>

Europa Środkowa jednogłośnie w sprawie polityki energetycznej Unii

Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry przedłożą Komisji Europejskiej na naradzie w Budapeszcie zalecenia dotyczące polityki energetycznej Unii... więcej >>

Grupa Pratermu kupiła kolejną ciepłownię

W piątek 20 stycznia giełdowa spółka Praterm zawarła umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ciepłowni w Gniewie... więcej >>

Katowicki PEC na progu upadłości

Katowickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma 166 mln zł długów i małe szanse na ich spłacenie. Spółce grozi upadłość... więcej >>

Konkurs na prezesa oraz członków zarządu ZEŁ-T

Rada Nadzorcza Zakładu Energetycznego Łódź – Teren SA ogłosiła konkurs na prezesa oraz członków zarządu spółki... więcej >>

Nadchodzą ciężkie czasy dla polskiej energetyki

Prof. Krzysztof Żmijewski z Politechniki Warszawskiej uważa, że nawet postawienie elektrowni jądrowej nie poprawi sytuacji energetycznej, jeśli Polska nie będzie inwestowała w sieci energetyczne... więcej >>

PKN Orlen przoduje w wyścigu o przejęcie litewskiej rafinerii

PKN Orlen został liderem w wyścigu o przejęcie litewskiej rafinerii w Możejkach. Z rywalizacji wycofały się rosyjskie koncerny naftowe, które za litewską firmę były gotowe zapłacić dużo mniej niż płocki Koncern i jego kazachski konkurent... więcej >>

Wybór nowego prezesa PGNIG

Wiadomo już, jak będzie przebiegał konkurs na stanowisko prezesa PGNIG. Nowego szefa gazowego potentata poznamy po 20 lutego... więcej >>

Zmiana na stanowisku dyrektora Beskidzkiej Energetyki

6 stycznia 2006 roku uroczyście pożegnano długoletniego szefa Beskidzkiej Energetyki - Witolda Rybki. Od 9 stycznia 2006 roku dyrektorem naczelnym Oddziału jest dotychczasowy dyrektor Rejonu Dystrybucji Krowodrza w ZE Kraków mgr inż. Stanisław Majtyka... więcej >>

Związkowcy chcą anulowania długów kopalń

Związki zawodowe górników chcą anulowania gigantycznego zadłużenia Kompanii Węglowej lub szybkiego jej dokapitalizowania. Alarmują, że przy słabnącej koniunkturze na węgiel stare długi mogą sprawić, że największa dziś górnicza firma w Europie będzie musiała ograniczyć wydobycie i likwidować kopalnie... więcej >>

Czystki w PKN Orlen

Rząd Kazimierza Marcinkiewicza gwałtownie przyspieszył wymianę kadr w branży paliwowej. Kilkanaście dni temu były minister skarbu Andrzej Mikosz zmienił radę nadzorczą spółki Nafta Polska, która zajmuje się restrukturyzacją branży paliwowej i chemicznej... więcej >>

EC Toruń przejmie PEC

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wyraził zgodę na wchłoniecie toruńskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przez EC Toruń... więcej >>

Energetyka Cieplna Opolszczyzny kupi ciepłownię w Żaganiu

Władze Żagania w Lubuskiem wyraziły zgodę na sprzedaż swojej ciepłowni Energetyce Cieplnej Opolszczyzny... więcej >>

Energia zdrożeje

Ceny energii elektrycznej dla odbiorców wzrosną średnio w kraju o 3,18 proc. Niższe podwyżki dotkną firmy, wyższe gospodarstwa domowe. Podwyżka będzie zróżnicowana i wahać się będzie od 1,5 do 4,3 proc. Najmniej zdrożeje energia w Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym w Gliwicach... więcej >>

Enion trapiony awariami sieci

Intensywne opady mokrego śniegu w nocy z 3 na 4 stycznia przyczyniły się do powstania wielu awarii sieci energetycznej... więcej >>

PKE chce przejąć dystrybutorów

Władze Południowego Koncernu Energetycznego postulują włączenie do holdingu kilku spółek dystrybucyjnych oraz elektrowni Kozienice. W ten sposób powstałby jeden z największych w kraju producentów i dystrybutorów energii... więcej >>

Praterm zamierza inwestować na Słowacji

Praterm wyraził zainteresowanie dwoma przedsiębiorstwami na Słowacji. Słowacki rząd chce sprzedać sześć największych firm ciepłowniczych. Praterm zainteresowany jest systemami ciepłowniczymi pracującymi w oparciu o węgiel... więcej >>

Przeciwko konsolidacji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że połączenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych firmy BOT i spółek dystrybucyjnych ograniczy konkurencję na rynku... więcej >>

Rząd zróżnicuje dostawców gazu dla Polski

Premier Marcinkiewicz zapowiedział, że rząd będzie dążył do zróżnicowania dostaw gazu do Polski, tak byśmy nie byli uzależnieni tylko od rosyjskiego surowca. Premier poinformował, że rząd zdecydował między innymi o budowie gazoportu, mogącego odbierać skroplony gaz z tankowców... więcej >>

ZA Puławy wydadzą na energię 150 mln zł

Zakłady Azotowe Puławy SA i Lubelskie Zakłady Energetyczne Lubzel podpisały aneks do umowy przewidujący kupno energii i usług przesyłowych za 150 mln zł netto w 2006 roku... więcej >>

CEZ z dwukrotnie większym zyskiem

"Parkiet" podał, że czeski koncern CEZ, który planuje wejść na warszawską giełdę, po trzech kwartałach br. miał 13,4 mld CZK czystego zysku... więcej >>

Fortum zakupi Płocką Energetykę Cieplną

Fińska spółka energetyczna Fortum podpisała umowę z władzami Płocka w sprawie zakupu Płockiej Energetyki Cieplnej... więcej >>

KE będzie karać

Największym w Europie grupom energetycznym EDF, E.ON, RWE, ENI i Gas Natural grożą wysokie grzywny od Komisji Europejskiej za naruszanie reguł wolnej konkurencji... więcej >>

Marek Kossowski zrezygnował z zajmowanego stanowiska

Prezes PGNiG Marek Kossowski zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Poinformował, że odejdzie 1 stycznia... więcej >>

Netia spełniła oczekiwania

W trzecim kwartale 2005 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 230 mln zł i były o 10 mln zł wyższe od ubiegłorocznych. Zysk operacyjny osiągnął poziom 25,8 mln zł i był o blisko 4 mln zł niższy niż przed rokiem... więcej >>

Pierwsza w Polsce stacja gazowa w systemie modułowym

3 listopada 2005 roku we Wrześni oddano do użytku pierwszą w Polsce stację gazową wybudowaną w systemie modułowym. Dzięki temu możliwe będzie szybsze i tańsze dostosowanie systemu do przesyłu zwiększających się ilości gazu... więcej >>

PSE wspomogą Litwę?

Litewski dziennik "Lietuvos rytas" napisał, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozważają pomoc w budowie nowej elektrowni atomowej na Litwie... więcej >>

200 mln złotych na inwestycje w Warszawie

Tegoroczne inwestycje STOEN-u w infrastrukturę energetyczną stolicy wyniosą ponad 200 mln złotych... więcej >>

Aleksander Gudzowaty przed sądem

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA złożyło w dniu 24 października 2005 r. akt oskarżenia prywatnego do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Wydział IV Karny przeciwko Aleksandrowi Gudzowatemu... więcej >>

EC Będzin notuje zyski

Elektrociepłownia Będzin po trzech kwartałach br. zarobiła 2,76 mln zł... więcej >>

Elektrownia Bełchatów zbuduje nowy blok

Jacek Zatorski, bełchatowski starosta podpisał pozwolenie na budowę nowego, trzynastego bloku energetycznego elektrowni Bełchatów. Wniosek dotyczył także ponad 40 związanych z nim obiektów oraz infrastruktury wokół nich: wodociągów, kanalizacji, dróg... więcej >>

Kogeneracja S.A.: 20,51 mln zł straty netto

W III kw. 2005 roku spółka Kogeneracja SA miała 20,51 mln zł straty netto wobec 16,54 mln zł straty rok wcześniej... więcej >>

Modernizacja Olefin II ukończona

W Płocku otwarto zmodernizowaną instalację Olefin II. Koszt inwestycji wyniósł 245 mln euro. Dzięki niej podwojono produkcję etylenu do 700 tys. ton oraz propylenu do 380 tys. ton rocznie... więcej >>

Priorytety nowego Ministra Gospodarki

Dotychczasowe wypowiedzi Piotra Woźniaka ujawniają, że na pewno jedną z priorytetowych spraw dla Ministerstwa Gospodarki pod jego kierownictwem będzie zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego... więcej >>

Traktat energetyczny Unii z państwami bałkańskimi

Bałkany zdecydowały się dołączyć do wspólnego rynku energetycznego Unii Europejskiej... więcej >>

Wrocławski MPEC ma nowego właściciela

Fiński koncern energetyczny Fortum został nowym właścicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Za akcje dające 70 proc. głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy spółki zapłaci miastu 275,4 mln zł... więcej >>

BOT protestuje przeciwko podziałowi limitów zanieczyszczeń

Według szefów grupy BOT, producent energii będzie musiał dopłacać miliony. Zgodnie z obowiązującym od stycznia prawem każda firma w UE z pięciu branż - energetyki, hutnictwa, przemysłu cementowego, chemicznego i szklarskiego - dostała roczny limit emisji dwutlenku węgla do atmosfery... więcej >>

Ciąg dalszy rozmów na temat ropociagu Odessa-Brody

Niedługo powinny rozpocząć się rozmowy z kolejnymi krajami zainteresowanymi realizacją projektu Odessa-Brody-Płock. Zgodnie z planami ropociągiem tym ma płynąć ropa z Morza Kaspijskiego do Polski, a z czasem do Europy Zachodniej... więcej >>

Lotos wzmocni swoją pozycję na rynku detalicznym

Grupa Lotos zamierza wzmocnić swoją pozycję na rynku detalicznym. Przejmie 12 stacji paliw i dwie nieruchomości pod budowę kolejnych stacji od spółki Slovnaft Polska...
więcej >>

Nafta Polska o pakiecie akcji Grupy Lotos

Prezes Nafty Polskiej Adam Sęk poinformował, że Nafta Polska może sprzedać pakiet akcji Grupy Lotos inwestorowi strategicznemu z dostępem do złóż ropy naftowej w 2007 roku... więcej >>

Odejście w zamian za odprawę

Prawie 1,7 tys. chętnych postanowiło skorzystać z programu dobrowolnych odejść z pracy w koncernie BOT Górnictwo i Energetyka w zamian za wysokie odszkodowania... więcej >>

Pierwszy w kraju system karty korporacyjnej

Rzeszowski Zakład Energetyczny jest jednym z najlepiej zinformatyzowanych przedsiębiorstw branży energetycznej w Polsce. W przedsiębiorstwie uruchomiono pierwszy w Polsce, zintegrowany system karty korporacyjnej, obejmujący 1200 pracowników firmy... więcej >>

Podwyżka cen gazu ziemnego

Od pierwszego października średnio o trzy procent wzrosła cena gazu ziemnego. Poziom podwyżki dotyczy odbiorców indywidualnych... więcej >>

Praterm wszedł w grupę

Praterm kupił od Elektrociepłowni Kraków większościowy pakiet akcji Ateksu, operatora ciepłowni w Zamościu. Koszt pakietu wyniósł 12 mln zł... więcej >>

Bezpieczeństwo dostaw energii w basenie Morza Bałtyckiego.

„Rzeczpospolita” napisała, że podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy (7 - 10 września 2005) odbędzie się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa dostaw energii w krajach położonych... więcej >>

Chętni na Dolną Odrę.

Ministerstwo Skarbu ujawniło w listę przedsiębiorstw zainteresowanych udziałem w prywatyzacji Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA. Na liście są największe europejskie... więcej >>

Drastyczne skoki ceny benzyny.

Grupa Lotos w trzy dni podniosła cenę litra benzyny aż o 31 groszy. PKN Orlen w tym samym czasie podbił ją o 28 gr. A eksperci ostrzegają, że mogą być kolejne podwyżki... więcej >>

Enea straciła 10 milionów złotych.

Spółka poinformowała, że Grupa Energetyczna Enea SA miała 10,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej na akcjonariuszy podmiotu dominującego w II kw. 2005 roku... więcej >>

Gazprom rozpoczął dostawy gazu do Stanów Zjednoczonych.

Do Maryland zacumował pierwszy statek ze skroplonym gazem od Gazpromu dla USA. Gaz dla Amerykanów rosyjski koncern na razie kupuje od innych firm, ale za pięć lat chce zacząć... więcej >>

GPEC ma prezesa.

Po pięciu latach Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma szefa. Został nim Thomas Schröter, 49-letni biznesmen, który w swojej karierze zarządzał trzema firmami z branży paliwowej... więcej >>

Z Unipetrolu odszedł Szwarc.

Paweł Szwarc odszedł z czeskiego koncernu paliwowego Unipetrol. Do wyboru nowego szefa spółką będzie kierował Marek Mroczkowski... więcej >>

Działania i nowe umowy PGNiG.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało ze spółką Gaz System umowę na przesył gazu. Umowa obejmuje okres jednego roku... więcej >>

EC Kraków zanotowała duży zysk.

Elektrociepłownia Kraków zanotowała w zeszłym roku ponad sto milionów złotych zysku... więcej >>

Elektrownia Kozienice inwestuje.

Elektrownia Kozienice planuje w latach 2005 - 2010 przeznaczyć na inwestycje 468,6 mln złotych... więcej >>

Nowa rada nadzorcza w CIECh.

Nowym członkiem rady nadzorczej CIECh-u został Ireneusz Król, szef PO w Katowicach i prezes firmy Centrozap. O tym wyborze przesądziły głosy Ministerstwa Skarbu... więcej >>

Polska protestuje przeciwko gazociągowi z Rosji do Niemiec.

Z polskiej inicjatywy w Parlamencie Europejskim może się odbyć debata nad gazociągiem, którym przez Bałtyk chcą się połączyć Rosja i Niemcy, odcinając od konkurencji na... więcej >>

Powołanie zarządu Orlenu na nową kadencję.

Obecny zarząd spółki został powołany przez radę nadzorczą PKN Orlen na nową trzyletnią kadencję. Z kierownictwa firmy odszedł wiceprezes Janusz Wiśniewski... więcej >>

Raport o szansach na inwestycje w polskiej energetyce.

PricewaterhouseCoopers, międzynarodowa firma konsultingowa opracowała raport o szansach na inwestycje w polskiej energetyce... więcej >>

W lipcu droższy gaz z PGNiG.

W lipcu od 3 do 8 procent zdrożeje gaz sprzedawany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Firma tłumaczy podwyżkę wzrostem cen gazu z importu... więcej >>

Wschodnia Grupa Energetyczna L-6.

We wtorek 28 czerwca w Nałęczowie utworzono największy pod względem liczby odbiorców holding energetyczny w Polsce - Wschodnią Grupę Energetyczną L-6... więcej >>

Zainteresowanie Orlenu turecką rafinerią Tupras.

PKN Orlen znalazł się na liście inwestorów zainteresowanych kupnem 51 procent tureckiej rafinerii Tupras... więcej >>

Energa nie połączy się z BOT.

Koncern energetyczny Energa nie chce połączenia z grupą BOT Górnictwo i Energetyka. Energa ma inny pomysł na stworzenie holdingu dystrybucyjno-wytwórczego... więcej >>

Internetowe Biuro Obsługi klientów biznesowych.

„Parkiet” podał, że giełdowa spółka Spin zakończyła prace nad Internetowym Biurem Obsługi dla klientów biznesowych Górnośląskiego Zakładu Energetycznego...

więcej >>

Kogeneracja podpisała umowy na sprzedaż energii na 66 milionów złotych.

Wrocławska Kogeneracja podpisała w lipcu 2005 dwie istotne umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Łączna wartość kontraktów to ponad 66 milionów złotych... więcej >>

MPEC Wrocław negocjuje.

MPEC Wrocław podało w komunikacie, że 8 sierpnia rozpoczną się równoległe negocjacje z 3 chętnymi firmami do zakupu pakietu akcji spółki... więcej >>

Nie wiadomo co dalej z drugą nitką gazociągu jamalskiego.

Według wiceprezesa Gazpromu Aleksandra Ananienkowa, decyzja o budowie drugiej nitki gazociągu jamalskiego może być podjęta jedynie po zakończeniu budowy pierwszej... więcej >>

Nowa walcownia w Krakowie.

W niedzielę 17 lipca wmurowano kamień węgielny pod nową walcownię w miejscu dawnej Huty Sendzimira w Krakowie. Inwestycja będzie kosztować ponad miliard złotych... więcej >>

PKN walczy o turecki rynek.

Aż trzynaście firm i konsorcjów - wśród nich PKN Orlen - bije się o największego tureckiego producenta paliw koncern Tupras. Wszyscy widzą w tureckim rynku świetny interes... więcej >>

Polska Izba Paliw Płynnych zaapelowała o obniżenie akcyzy na paliwa.

PIPP zaapelowała do ministra finansów o obniżenie akcyzy na paliwa. Dzięki temu litr benzyny mógłby stanieć o 30 groszy... więcej >>

Szybkie tempo prac nad rurociągiem z Ukrainy do Polski.

Zostało wybrane konsorcjum firm doradczych, którym Unia Europejska zapłaci za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przedłużenia rurociągu Odessa - Brody... więcej >>

Zakończył się spór zbiorowy w Orlenie.

Związkowcy zakończyli spór zbiorowy z zarządem, więc nie będzie strajku. Jednak jest nowy kłopot. Odprawy są tak duże, że odejść chce dwa razy więcej osób, niż firma chce zwolnić... więcej >>