e-Energetyka

Inwestycje w OZE w I kwartale br. w dół

Bloomberg policzył, że w pierwszym kwartale 2018 r. wartość globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii sięgnęła 61,1 mld dolarów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spadła wartość inwestycji w energetyce słonecznej, wzrosła natomiast w energetyce wiatrowej.

więcej >>

W 2017 r. w sieci Enea Operator pojawiło się ponad 1,8 tys. mikroinstalacji

W ostatnim kwartale 2017 roku spółka Enea Operator przyłączyła do swojej sieci dystrybucyjnej niemal 500 mikroinstalacji. W całym ubiegłym roku Enea przyłączyła nieznacznie mniej mikroinstalacji niż w roku 2016. Ich łączna moc była za to nieznacznie większa.

więcej >>

NFOŚiGW wspiera projekty geotermalne. Pierwsze z nich wkrótce dostaną dotacje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje nowe założenia polityki energetycznej państwa, zgodnie z którymi została zmieniona hierarchizacja odnawialnych źródeł energii. W ślad za tym Fundusz wprowadził do swojej oferty możliwości dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej. Pierwsze ze zgłoszonych projektów czekają na podpisanie umów o dotacje.

więcej >>

Ogłoszenie kolejnych w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Prezes URE ogłosił kolejne w 2017 r. aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji.

więcej >>

Lewiatan ma pomysł na nadpodaż świadectw pochodzenia

Rozwiązaniem, które może zminimalizować problem nadpodaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE, będzie utrzymanie zapisanej w ustawie wysokości ich obowiązkowego zakupu. Może to pomóc zbilansować obecną nadpodaż na rynku, co i tak wymagać będzie kilku lat - proponuje Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu rozporządzenia ministra energii.

więcej >>

Rozwój geotermii w Polsce

 „Geotermia to nasza wielka szansa i przyszłość” – powiedział minister środowiska prof. Jan Szyszko podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli również prof. Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa oraz Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW.

więcej >>

URE: wymóg udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej z OZE

Prezes URE przygotował informację w sprawie realizacji obowiązku zachowania minimalnego udziału biomasy lokalnej w łącznej masie biomasy wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja i mała instalacja.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Biogazownie rolnicze przyczyniają się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

- Dzisiejsza uroczystość to kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w miejscowości Tończa, 3 października 2016 roku.

więcej >>

Gmina może dofinansować twój własny prąd

Samorządy zaczynają stawiać na odnawialne źródła energii. Po farmach wiatrowych przyszedł czas na panele fotowoltaiczne. Zachętą do inwestycji w prąd ze słońca ma być pomoc finansowa na zakup nowoczesnej instalacji.

więcej >>

Otwarcie najnowocześniejszych w Polsce farm PV pod Włodawą

W Korolówce k. Włodawy  otworzono kompleks farm fotowoltaicznych. To największe w skali kraju i najnowocześniejsze laboratorium technologii pozyskiwania energii ze światła słonecznego – w skali przemysłowej, pozwalające ocenić efektywność różnych technologii i ich kombinacji.

więcej >>

Baczyna: nowa farma wiatrowa Enei

Enea Wytwarzanie wzmacnia swoje moce ze źródeł odnawialnych. Firma oddała do użytku nową farmę wiatrową Baczyna o mocy 14,1 MW. W jej budowę zaangażowana była Enea Serwis, a energia elektryczna wyprodukowana przez farmę trafia do sieci dystrybucyjnej Enei Operator.

więcej >>

Energetyka słoneczna najbardziej obywatelską technologią produkcji energii elektrycznej w Polsce i na świecie

Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 naziemnych i ponad 4500 nadachowych elektrowni słonecznych. Pomimo barier regulacyjnych i oporu lobby koncernów energetycznych energetyka słoneczna zaczyna rozwijać się w naszym kraju. Właściciele ww. instalacji słonecznych stanowią najliczniejszą w Polsce grupę społeczną produkującą energię elektryczną, co jest najlepszym dowodem na obywatelski charakter tej technologii. Dla przykładu w Niemczech funkcjonuje ponad 1,5 miliona elektrowni słonecznych.

więcej >>

Rolnicy murem za energią słoneczną - petycje wyrażające poparcie dla elektrowni słonecznych przekazane do Ministerstwa Energii

Blisko 1 000 petycji wyrażających poparcie dla rozwoju w Polsce elektrowni fotowoltaicznych (słonecznych) trafiło 4 kwietnia do Ministerstwa Energii. Masowe społeczne poparcie, głównie rolników, związane jest z pracami nad zmianami w ustawie o odnawialnych źródłach energii i niepewnością dotyczącą kształtu nowelizowanej ustawy w zakresie energetyki słonecznej.

więcej >>

Czy potencjał energetyki wiatrowej w Polsce zostanie wykorzystany?

Prawie 32 miliardy złotych dotychczasowych inwestycji, około 620 milionów złotych wpływów podatkowych każdego roku dla sektora rządowego i samorządowego oraz średnio ponad milion złotych wpływów z samych tylko podatków dla każdej z około 400 gmin posiadających elektrownie wiatrowe, a do tego wszystkiego jeszcze ponad 8 tysięcy miejsc pracy w 2014 roku i realna możliwość uzyskania nawet 42 tysięcy w roku 2030 – to tylko część korzyści, które Polsce daje energetyka wiatrowa.

więcej >>

Ministerstwo Energii chce zablokować rozwój energetyki obywatelskiej

Dokładnie rok po przyjęciu przez Sejm tzw. poprawki prosumenckiej, Ministerstwo Energii planuje wyrzucenie jej do kosza. Poprawka miała gwarantować obywatelom opłacalność inwestycji w przydomowe mikroelektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Energii wynika, że zamierza ono zablokować polskim rodzinom dostęp do wsparcia w postaci taryf gwarantowanych.

więcej >>

Elektrownia wiatrowa Nowy Staw 2 już uruchomiona

RWE uruchomiła drugi park wiatrowy w Nowym Stawie w woj. pomorskim wyposażony w 14 turbin wiatrowych Senvion o całkowitej mocy zainstalowanej 28 MW.

więcej >>

TAURON buduje elektrownię hybrydową

Projekt przewiduje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW z wykorzystaniem polikrystalicznych (50 kW) i cienkowarstwowych (CiGS, 50 kW) paneli fotowoltaicznych, budowę układu magazynowania energii w technologii litowo-jonowej oraz budowę systemu sterowania poszczególnymi źródłami energii. Systemy elektrowni Opolnica, o łącznej mocy 410 kW, zostaną odpowiednio dostosowane do działania w układzie hybrydowym.

więcej >>

Według KE region bałtycki powinien mieć wiodącą rolę w stworzeniu regionalnego rynku energii

Współpraca regionalna to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w UE. Państwa Morza Bałtyckiego mają szansę stworzyć prawdziwie regionalny rynek zielonej energii. Największą częścią tego rynku będzie energetyka wiatrowa.

więcej >>

Energa uruchomiła największą elektrownię słoneczną w Polsce

Grupa Energa uruchomiła w gminie Czernikowo koło Torunia największą w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy prawie 4 MW. Dzięki budowie kolejnej inwestycji w OZE spółka wpisuje się w globalny trend rozwijania innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku. Energa w ramach realizacji swojej strategii zakłada zwiększenie udziału OZE w posiadanych mocach wytwórczych do ponad 60 proc. przed 2020 rokiem.

więcej >>

MG opublikowało raport REmap 2030 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce

27 października 2015 r. odbyło się IV spotkanie grupy roboczej ds. OZE i efektywności energetycznej. Stanowiło ono inaugurację raportu REmap 2030 Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce przygotowanego przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA) we współpracy z polskimi ekspertami i innymi zainteresowanymi osobami.

więcej >>

Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku pierwszą elektrownię fotowoltaiczną. Instalacja o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na południu Polski, na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim. To kolejna inwestycja Grupy PGE w segmencie odnawialnych źródeł energii, prowadząca do stopniowej dywersyfikacji portfela wytwórczego.

więcej >>

PSEW: Polska może być ważnym graczem na wspólnym europejskim rynku energii

Przed Polską ważna debata dotycząca kształtu europejskiego rynku energii. Komisja Europejska traktuje utworzenie wspólnego rynku jako priorytet. Centralnym elementem systemu elektroenergetycznego ma być energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana w obszarach o najwyższym potencjale. Polska może na tym znacznie skorzystać.

więcej >>

Nowa farma wiatrowa w Karwicach zrealizowana w ramach PO IiŚ

W ramach PO IiŚ 2007-2014 zrealizowany został projekt PGE Energia Natury PEW Sp. z o.o.  dotyczący wybudowania farmy wiatrowej w miejscowości Karwice (gmina Malechowo, woj. Zachodniopomorskie). Koszt inwestycji to ponad 289 mln zł. Projekt został dofinansowany z PO IiŚ kwotą ponad 38 mln.

więcej >>

Nowa farma wiatrowa Enei

Grupa zwiększa swoje moce wytwórcze z wiatru. Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100 procent udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW. więcej >>

E.ON wybuduje kolejną morską farmę wiatrową

Niemiecki koncern energetyczny E.ON startuje z kolejnym projektem offshore – chodzi o budowę morskiej farmy wiatrowej w Kanale La Manche. Koncern ukończył z powodzeniem budowę już siedmiu projektów tego typu.

więcej >>

BOŚ: Pierwsza transza środków dla prosumentów wyczerpana. Kiedy kolejna?

Jak poinformował BOŚ, już po kilku dniach przyjmowania wniosków, pierwsza transza w wysokości 20 mln zł została wyczerpana. Do 30 kwietnia br. wartość złożonych wniosków przekroczyła 40 mln zł. Najwięcej wniosków dotyczyło zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.

więcej >>

Maspex Tymbark buduje farmę fotowoltaiczną w ramach rekultywacji terenu

Od 30 marca br. Maspex Tymbark buduje farmę fotowoltaiczną o mocy 997 KW.
Farma budowana jest na terenie nieczynnej oczyszczalni ścieków farmę w ramach rekultywacji terenu. Obiekt ma zostać oddany do użytku do 30 sierpnia tego roku.

więcej >>

Ruszył program Bocian – przygotowano miliony dla energooszczędnych przedsiębiorców

Od 17 kwietnia br. ruszył nabór wniosków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Bocian. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje z zakresu OZE.

więcej >>

W Polsce jest gmina samowystarczalna energetycznie

Jest to gmina Kisielice w województwie warmińsko-mazurskim. Gmina otrzymała nagrodę od Komisji Europejskiej w ramach ManagEnergy 2014. Energię dla Kisielic dostarcza zlokalizowana na ich terenie farma wiatrowa oraz lokalna biogazownia.

więcej >>

PROSUMENT ruszy z ponad dwutygodniowym opóźnieniem

Jest data uruchomienia programu PROSUMENT. Będzie on dostępny od 24 kwietnia 2015 r., czyli z ponad dwutygodniowym opóźnieniem.

więcej >>

Wieża Eiffla „produkuje” czystą energię

Co można zrobić, aby 126-letnia konstrukcja promowała ekologię? Wystarczy na wieży Eiffla w Paryżu zamontować dwie turbiny wiatrowe. Ale w planach są jeszcze inne rozwiązania.

więcej >>

Czy europejski rynek fotowoltaiczny słabnie?

Przez lata to Europa wiodła prym w budowie nowych instalacji fotowoltaicznych. Jednakże obecnie to globalny rynek rozwija się coraz szybciej. Pod względem nowych instalacji fotowoltaicznych to Chiny, Japonia oraz USA są liderami rynku PV na świecie.

więcej >>

W sobotę Pałac Kultury i Nauki zgasł w ramach akcji „Godzina dla Ziemi”

Akcja WWF "Godzina dla Ziemi" odbywa się od 2007 r. co roku i ma przypominać mieszkańcom naszej planety o potrzebie aktywnego włączania się w ochronę przyrody i klimatu. W tym roku akcja w naszym kraju miała wskazywać na problem zagrożonego wyginięciem bałtyckiego morświna.

więcej >>

Za 10 lat energia słoneczna będzie tańsza niż z węgla lub gazu

Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems. To czy do 2025 r. energia słoneczna w słonecznych regionach świata będzie tańsza niż energia uzyskiwana z węgla czy gazu zależy od stabilnych warunków prawnych i finansowych. więcej >>

W Kutnie powstanie biogazownia odpadowa

Kamień węgielny pod budowę biogazowni odpadowej w Kutnie został wmurowany wczoraj, w poniedziałek 16 marca br. Nowa instalacja będzie produkować biogaz m.in. z osadów ściekowych z położonej w sąsiedztwie oczyszczalni.

więcej >>

Kto dostarczy turbiny dla farmy wiatrowej Przykona?

Do przetargu przystąpiło siedem podmiotów. Wszystkie firmy, które złożyły wnioski o udział w przetargu na dostawę, montaż i rozruch Farmy Wiatrowej Przykona, zostały zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania.

więcej >>

W Krakowie będą świecić energooszczędne lampy uliczne

Kraków rozpoczął wymianę lamp ulicznych na energooszczędne. Operacja rozpoczęła się w miniony poniedziałek, a akcja ma objąć blisko 4,4 tys. lamp ulicznych, co stanowi 6,5 proc. wszystkich takich urządzeń w mieście. Montaż urządzeń potrwa do września tego roku.

więcej >>

Bułgaria nie będzie już wspierać producentów zielonej energii

Bułgarski parlament zdecydował o zakończeniu systemu dopłat do energii odnawialnej. W ramach wsparcia producenci zielonej energii mogli korzystać z priorytetowego dostępu do sieci, a także z preferencyjnych cen za sprzedaż zielonej energii.

więcej >>

Jest nowy rekord produkcji energii z wiatru

Nowy rekord ustanowili Niemcy. Miało to miejsce w ubiegłym miesiącu. Rekord udało się osiągnąć dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym i dużej liczbie nowych farm wiatrowych, które w ubiegłym roku zostały uruchomione w Niemczech.

więcej >>

Gazprom znalazł gaz ziemny w łupkach w Algerii

Sukcesem zakończył się pierwszy etap poszukiwań gazu łupkowego przez Gazprom na wschodzie Algierii.  6 wykonanych odwiertów zapewnia przepływ surowca na takim poziomie, który pozwala na jego eksploatację opłacalną pod względem ekonomicznym.

więcej >>

MŚ: spada liczba koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że liczba koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu z łupków nieznacznie spadła i według stanu na dzień 1 lutego 2015 r. wynosiła 51 sztuk.

więcej >>

W Kalifornii uruchomiono największą na świecie farmę FV

W zeszłym tygodniu w Kalifornii miało miejsce oficjalnie uruchomienie największej na świecie farmy fotowoltaicznej o nazwie Desert Sunlight, której moc wynosi 550 MW.

więcej >>

Do 28 lutego trwa nabór zgłoszeń projektów do Europejskiej Nagrody Zrównoważonej Energii

10 edycja corocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii (EUSEW 2015) odbędzie się w dniach 15-19 czerwca 2015 r. Tylko do 28 lutego można zgłaszać projekty do konkursu “Europejska Nagroda Zrównoważonej Energii”.

więcej >>

1 miliard złotych więcej na OZE i ochronę środowiska z NFOŚiGW w roku 2014

w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyda na inwestycje 6,6 mld zł, czyli o prawie miliard złotych więcej niż rok temu. Środki te pochodzą z funduszy krajowych oraz unijnych. Ruszył już nabór wniosków w sprawie przystąpienia banków do programu Prosument.

więcej >>

W Zachodniopomorskiem ruszyła nowa biogazownia rolnicza

Biogazownia rolnicza powstała w miejscowości Brzeżno k. Świdwina w woj. zachodniopomorskim. Napełnianie jej zbiorników rozpoczęto na początku stycznia br.  więcej >>

Amerykański uczeni dowodzą, że wiatraki nie szkodzą zdrowiu

Wszystko w oparciu o wyniki badania wykonanego przez jedną z czołowych uczelni technicznych na świecie - Massachusetts Institute of Technology (MIT) przeprowadzonego na zlecenie kanadyjskiego stowarzyszenia branży wiatrowej Canadian Wind Energy Association - CanWEA.

więcej >>

W Konstantynowie Łódzkim powstało Centrum Transferu Technologii OZE

Centrum Transferu Technologii w obszarze OZE (CTT OZE) otwarto w Łódzkiem. Głównym zadaniem CTT OZE jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w Klastrze Bioenergia dla Regionu.
więcej >>

Nierówna walka mikroinstalacji OZE z ekonomią

Mikroinstalacje OZE na razie przegrywają z ekonomią. Tak przynajmniej wynika z analizy Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, w którym stwierdzono, że w ciągu najbliższych pięciu lat rozwój mikroinstalacji OZE nie będzie miał uzasadnienia ekonomicznego.

więcej >>

W Cieszanowie na Podkarpaciu powstanie największa farma fotowoltaiczna

W miejscowości Cieszanów w woj. podkarpackim zostanie wybudowana największa w Polsce farma fotowoltaiczna. Jej moc to 2 MW, a koszt budowy ponad 17 mln zł.

więcej >>

Wojskowa Akademia Techniczna chce opracować nową technologią wydobycia gazu łupkowego

Pracownicy Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej z Wojskowej Akademii Technicznej pracują nad opracowaniem nowej technologii wydobycia węglowodorów za pomocą ciekłego CO2. Naukowcy z WAT współpracują m.in. z PGNiG.
więcej >>

„The Guardian”: Energia wiatrowa tańsza od węgla, gazu czy atomu

Powołując się na raport "Subsidies and costs of EU energy" przygotowany przez zespół ekspertów z Ecofys na zlecenie Komisji Europejskiej, "The Guardian" poinformował, że biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak jakość powietrza, ludzkie zdrowie i zmian klimatu, energia z farm wiatrowych na lądzie jest tańsza od węgla, gazu czy atomu.  więcej >>

W październiku odbędą się jeszcze 4-5 posiedzenia podkomisji ds. ustawy o OZE

Szef sejmowej podkomisji zajmującej się projektem ustawy o OZE Andrzej Czerwiński zapowiedział, że w październiku odbędzie się jeszcze 4-5 posiedzeń. Pierwsze zebranie ma mieć miejsce 21 października br. więcej >>

Przyłącza energetyczne utrudniają realizację inwestycji w OZE

W ciągu ostatnich lat na Warmii i Mazurach nie zrealizowano kilkunastu inwestycji energetycznych w wyniku problemów związanych z przyłączem energetycznym. O zjawisku poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie. więcej >>

Energa zakończyła budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce

Największa w Polsce farma PV Energi wybudowana. Jest ona usytuowana na granicy Gdańska i Przejazdowa. Rocznie farma ma produkować około 1,5 GWh energii elektrycznej.

więcej >>

W Polsce powstały innowacyjne pionowe siłownie wiatrowe

Nieznana do tej pory na świecie technologia pionowych siłowni wiatrowych o pionowej osi obrotu napędzanych energią kinetyczną wiatru powstała w Polsce. Dzięki niej możliwe jest  wykorzystanie nawet najmniejszych podmuchów wiatru. więcej >>

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie inwestować w Polsce w OZE

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zamierza inwestować na polskim rynku głównie w obszarze energetyki odnawialnej. Na te cele zamierza przeznaczyć rocznie nawet 600 mln euro.
więcej >>

Konfederacja Lewiatan domaga się zmian w ustawie o OZE

Rada OZE Konfederacji Lewiatan chce, aby prace sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. Energetyki i Surowców Energetycznych były prowadzone równolegle z rozmowami z Komisją Europejską w zakresie zgodności zmian w systemie wsparcia OZE z przepisami o dozwolonej pomocy publicznej.

więcej >>

Energa kończy inwestowanie w budowę elektrowni fotowoltaicznych

Władze Grupy Energa oświadczyły, że w najbliższym czasie nie mają zamiaru inwestować w kolejne budowy elektrowni PV. Spółka ma obecnie do zakończenia budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych i na tym chce póki co poprzestać.

więcej >>

BOŚ sfinansuje budowę farmy wiatrowej Skurpie

BOŚ Bank podpisał długoterminową umowę na finansowanie budowy farmy wiatrowej o mocy 36,8 MW. Jest to jedna z największych zawartych w tym roku przez bank transakcji, których środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii.

więcej >>

W Czechowicach-Dziedzicach ruszy instalacja fotowoltaiczna 480 kW

Do końca sierpnia 2014 r. w Czechowicach-Dziedzicach zostanie oddana do użytku dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 480 kW. Instalację wykona firma Solar-Energy S.A. dla EHN S.A.


więcej >>

Koalicja Klimatyczna złożyła skargę do KE na współspalanie

15 lipca Koalicja Klimatyczna złożyła skargę do Komisji Europejskiej na niewłaściwe stosowanie pomocy publicznej przez polskie rządy. Chodzi o wykorzystanie w latach 2005-2012 środków na technologie współspalania węgla z biomasą.

więcej >>

Projekt ustawy o OZE wkrótce trafi do Sejmu

W najbliższych dniach do Sejmu powinien trafić rządowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Taką informację podał Sebastian Stępnicki z Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki.

więcej >>

Greenpeace: Duże poparcie Polaków dla OZE i efektywności energetycznej

Greenpeace informuje, że wyniki przeprowadzonych na zlecenie ekologów przez firmę IPSOS badań ankietowych na temat kierunków rozwoju polityki energetycznej świadczą o dużym poparciu dla energetyki odnawialnej w Polsce... więcej >>

FW Wojciechowo uruchomiona

Spółka PGE Energia Odnawialna uruchomiła farmę wiatrową Wojciechowo na terenie gminy Wicko w powiecie lęborskim. Farma o łącznej mocy 28 MW składa się z 14 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda... więcej >>

Elektrownia PV na lotnisku w Jasionce

Spółka zarządzająca lotniskiem w Jasionce chce zaoszczędzić około 80 tys. zł rocznie dzięki zainstalowaniu na budynku administracji ogniw fotowoltaicznych. Montaż instalacji kosztował 15 mln zł... więcej >>

Energa: Wykonawca elektrowni PV wybrany

Energa Invest działając w imieniu Energi Wytwarzanie, w postępowaniu przetargowym na dostawę montaż, rozruch i serwis elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo, wybrała propozycję hiszpańskiej firmy Global Energy Services Siemsa... więcej >>

W ubiegłym roku spadła sprzedaż kolektorów słonecznych

„Rzeczpospolita” pisze, że w ubiegłym roku pierwszy raz od ponad dziesięciu lat spadła ilość sprzedanych w Polsce kolektorów słonecznych. Dziennik wylicza, że w 2013 roku w naszym kraju sprzedano kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 274 tys. m kw., podczas gdy rok wcześniej ponad 300 tys. m kw... więcej >>

Negatywne skutki zmniejszenia emisji CO2

Oceny wpływu nowych celów polityki klimatycznej i energetycznej zaproponowanej przez Brukselę wskazują, że spowoduje ona spadek europejskiego PKB o 0,1 do 04 proc. rocznie. Nowy pakiet klimatyczny zakłada m.in. zmniejszenie emisji CO2 o 40 proc. do 2030 roku... więcej >>

Emisje CO2 z zużycia energii w UE

Eurostat poinformował, że w ubiegłym roku emisja dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych spadła w UE o 2,5 proc. w porównaniu do 2012 r., po spadku o 1,6 proc. w 2012 roku. Polska znalazła się jednak wśród sześciu krajów UE, gdzie emisje wzrosły w 2013 r... więcej >>

Elektrownia słoneczna o mocy 1,4 MW

W województwie lubelskim jesienią tego roku pracę ma rozpocząć pierwsza elektrownia słoneczna o mocy 1,4 MW, którą wybuduje samorządowa spółka Energia Dolina Zielawy. Szacowane koszt projektu to około 9,5 mln zł... więcej >>

Nowa farma wiatrowa PGE

PGE rozstrzygnęła przetarg na budowę nowej farmy wiatrowej o łącznej mocy 40 MW w Karwicach w Zachodniopomorskiem. Farmę wybuduje hiszpańska firma Aldesa. Będzie składała się ona z 16 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW... więcej >>

EBOR: Polskie moce OZE będą systematycznie rosnąć

Portal inżynierpv.pl informuje, że według prognoz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, moce OZE w Polsce będą wzrastać o 500-1000 MW rocznie... więcej >>

Niemiecki rząd ograniczył wsparcie dla OZE

Niemiecki rząd ograniczył wsparcie dla odnawialnych źródeł energii. Celem przyjętego właśnie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu OZE jest zahamowanie wzrostu cen energii. Przeciętna czteroosobowa rodzina w Niemczech płaci obecnie około 220 euro rocznie na dotacje do zielonej energii... więcej >>

Projekt dot. dodatku biokomponentów w benzynie

Sejmowa komisja gospodarki wysłała do podkomisji projekt nowelizacji ustaw o biopaliwach i monitorowaniu jakości paliw, podnoszący z 5 do 10 proc. limit dodatku biokomponentów do benzyny... więcej >>

Mazowieckie gminy inwestują w kolektory słoneczne

Unijne dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej w 19 gminach województwa mazowieckiego wyniesie prawie 63 mln zł. Wartość inwestycji przekracza 94,2 mln zł... więcej >>

Kraków: Pomiary stężenia pyłów w domach

W krakowskich domach trwają pomiary stężenia pyłów PM2,5 i PM10. Z już przeprowadzonych badań wynika, że w niektórych punktach Krakowa mieszkańcy wdychają szkodliwe pyły niemal przez całą dobę... więcej >>

Fundusze proekologiczne mają być łatwiej dostępne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce skrócić czas oczekiwania na podpisywanie umów z beneficjentami, uprościć procedury oraz zwiększyć ofertę przez Internet... więcej >>

Energa zbuduje kolejne farmy wiatrowe

Spółka z grupy kapitałowej Energa - EPW Parsówek ogłosiła postępowanie przetargowe w ramach którego zamierza wybrać dostawcę elektrowni wiatrowych dla farmy wiatrowej Parsówek... więcej >>

Fortum: Inwestycje w instalacje do produkcji energii z fal morskich

Fiński Fortum rozpoczął projekt, w ramach którego planuje uruchomienie u wybrzeży Wielkiej Brytanii instalacji testowej do pozyskiwania energii elektrycznej z fal morskich... więcej >>

Politechnika Białostocka buduje centrum badań nad zieloną energią

Budowa centrum „Inno-Eko-Tech” Politechniki Białostockiej, w którym będą prowadzone badania naukowe nad energią odnawialną i energooszczędnym budownictwem kosztować będzie ponad 88 mln zł. Placówka ma zostać otwarta w lutym przyszłego roku... więcej >>

Farma fotowoltaiczna w gminie Kwilcz

Serwis poznanskie-nieruchomosci.pl pisze, że przedmiotem inwestycji będzie budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Kwilcz składającej się z ponad 3,6 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,9 MW... więcej >>

Dofinansowanie budowy farmy Pelplin

Komisja Europejska potwierdziła wsparcie unijne dla projektu budowy farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin. Inwestycja kosztowała 280 mln zł, z czego 40 mln zł pochodziło z Programu Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Dofinansowanie z funduszy norweskich na ekologiczne inwestycje

Przedsiębiorcy mogą liczyć w tym roku na dofinansowanie z funduszy norweskich na modernizację lub wymianę istniejących źródeł ciepła, także na eliminację spalania węgla, w tym na rzecz biomasy... więcej >>

Marcin Korolec został przedstawicielem Polski w Zielonym Funduszu Klimatycznym

Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska został nowym przedstawicielem Polski w zarządzie Zielonego Funduszy Klimatycznego... więcej >>

PGE Energia Odnawialna szuka dostawcy turbin wiatrowych

„Puls Biznesu” pisze, że PGE Energia Odnawialna szuka dostawcy turbin wiatrowych o łącznej mocy 76 MW dla projektu Resko Etap II... więcej >>

Program „Prosument” dopiero w III kwartale 2014 r.

„Rzeczpospolita” pisze, że niebawem skończą się dotacje na dofinansowanie przydomowych instalacji kolektorów słonecznych. Nowy program, w ramach którego gospodarstwa domowe będą mogły uzyskać wsparcie dla inwestycji we własne źródła ciepła i energii elektrycznej ruszy dopiero w trzecim kwartale tego roku... więcej >>

Amerykańskie gospodarstwa domowe są bardziej energooszczędne

W 2013 roku głównie dzięki energooszczędnym urządzeniom w amerykańskich domach zużycie energii przeciętnie spadło do poziomu sprzed dziesięciu lat... więcej >>

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki inwestuje w OZE

„Puls Biznesu” pisze, że Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ogłosił przetarg, w którym chce wyłonić wykonawcę instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Wartość projektu szacuje się na 83 mln zł... więcej >>

PGE Energia Natury PEW ogłosiła przetarg na farmę wiatrową

Spółka PGE Energia Natury PEW ogłosiła przetarg na budowę farmy wiatrowej w gminie Malechowo w woj. zachodniopomorskim. Spółka poszukuje wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje farmę wiatrową Karwice, która ma się składać się z 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW... więcej >>

Energa Invest: Przetarg na elektrownię fotowoltaiczną

Energa Invest ogłosiła w imieniu spółki Energa Hydro postępowanie przetargowe na dostawę, montaż, rozruch i serwis elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia fotowoltaicznej Czernikowo ma osiągnąć moc docelową pomiędzy 3,7 a 4,0 MW... więcej >>

Niemcy muszą zrewidować ustawę o energetyce odnawialnej

Komisarz ds. energetyki Unii Europejskiej Gunther Oettinger powiedział, że niemieckie firmy mogą mieć kłopoty, jeśli Republika Federalna Niemiec nie zrewiduje ustawy o energetyce odnawialnej w celu uniknięcia śledztwa Komisji Europejskiej... więcej >>

Koniec budowy małej elektrowni wodnej na Chańczy

Na zalewie Chańcza ukończono budowę małej elektrowni wodnej. Rocznie będzie produkowała 1100 MWh energii elektrycznej. Budowa rozpoczęła się w październiku 2012 roku i kosztowała około 1,8 mln zł... więcej >>

Warszawa: Na ulicach pojawią się autobusy napędzane LNG

Konsorcjum spółek Gazprom Germania, Solbus i jej partnera dystrybucyjnego Lider Trading wygrało ogłoszony przez Urząd Miasta Warszawy przetarg dostawę autobusów na LNG dla Warszawy... więcej >>

Kogeneracja otrzymała pożyczkę na instalację odsiarczania

ZEW Kogeneracja zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie inwestycji budowy instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Wrocław... więcej >>

Tauron otworzył farmę wiatrową Wicko

Grupie Tauron działa już ponad 180 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych. Do oficjalnie uruchomionego niedawno parku wiatrowego Marszewo dołączył kolejny – Wicko o mocy 40 MW... więcej >>

Kleszczów: Powstanie nowoczesna bioelektrownia

Pod Bełchatowem w miejscowości Kleszczów powstanie bioelektrownia zasilana odpadami komunalnymi. Inwestor zapowiada, że co roku efektywnie zagospodarowane zostanie 140 tysięcy ton odpadów pochodzących z okolicznych gmin... więcej >>

RWE Polska: Energia z gwarancją pochodzenia z OZE

RWE Polska oferuje nowy produkt, który umożliwia zakup energii ze źródeł odnawialnych potwierdzonych Gwarancjami Pochodzenia. Oferta skierowana jest klientów biznesowych, których roczne zużycie energii przekracza 1,5 GWh... więcej >>

PEP otrzyma kredyt na budowę farm wiatrowych

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli spółkom z grupy PEP kredytu na budowę farmy wiatrowej Gawłowice o mocy 41,4 MW oraz farmy wiatrowej Rajgród o mocy 25,3 MW... więcej >>

Niemiecka branża fotowoltaiczna w kryzysie

„Rzeczpospolita” pisze o kryzysie, w jakim znajduje się niemiecka branża fotowoltaiczna. Kłopoty wynikają z jednej strony z karnych ceł na chińskie panele PV, a z drugiej ze zmniejszającego się od początku 2012 r. wsparcia rządu federalnego dla tego typu źródeł... więcej >>

Farma wiatrowa Jędrzychowice & Zgorzelec

Portal reo.pl informuje, że EDP Renewables i GEO Renewables uruchomiły farmę wiatrową Jędrzychowice & Zgorzelec o mocy 50 MW położoną na terenach gmin Zgorzelec i Sulików... więcej >>

Rośnie ilość kolektorów słonecznych

„Puls Biznesu” pisze, że na koniec 2012 roku powierzchnia kolektorów słonecznych użytkowanych w Polsce wyniosła 1,2 mln mkw. Szacuje się, że w roku 2020 ma sięgnąć 14 mln mkw... więcej >>

Konsultacje zmian w programie dopłat do kolektorów słonecznych

Po interwencji przedstawicieli firm z branży słonecznych kolektorów próżniowych, ministerstwo środowiska wymogło na NFOŚiGW zorganizowanie spotkania konsultacyjnego poświęconego krytykowanym zmianom w programie dopłat do kolektorów słonecznych... więcej >>

Wrocław: pierwszy dom energooszczędny z dopłatą NFOŚiGW

„Puls Biznesu” pisze, że w Marszowicach koło Wrocławia powstanie pierwszy budynek mieszkalny, który został zakwalifikowany do rządowego programu dopłat organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... więcej >>

Produkcja energii ze współspalania spadła

Portal reo.pl informuje, że z danych ARE wynika, iż produkcja energii ze współspalania spadła w Polsce do 793 GWh w II kw. tego roku, w porównaniu do 1885 GWh w II kw. 2012 r... więcej >>

Krajowy system weryfikacji biomasy

Podczas spotkania, które poświecone było sytuacji rynkowej producentów biomasy, Urząd Regulacji Energetyki zaproponował stworzenie krajowego systemu weryfikacji biomasy... więcej >>

Mała pula do podziału na biogazownie

Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na budowę biogazowni rolniczych mogą składać wnioski do końca miesiąca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. „Puls Biznesu” zwraca jednak uwagę, że do podziału jest tylko 50 mln zł... więcej >>

Małe zainteresowanie energooszczędnymi inwestycjami

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że do BOŚ trafił póki co tylko jeden wniosek o kredyt z dopłatą z NFOŚiGW na budowę domu energooszczędnego... więcej >>

Fotowoltaika na Podlasiu

W Lipsku, w powiecie augustowskim, na przełomie sierpnia i września ruszy pierwszy etap budowy największego w Polsce kompleksu farm słonecznych Podlasie Solar Parku... więcej >>

Polacy chcą korzystać z OZE

Z badania TNS OBOP, przeprowadzonego na zlecenie Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) wynika, że Polacy chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. Prawie połowa ankietowanych jest zainteresowana inwestycjami w energetykę odnawialną... więcej >>

Granty na oszczędzanie energii i promocję OZE

„Rzeczpospolita” informuje, że jeszcze przez miesiąc samorządy mogą się starać o granty na oszczędzanie energii i promocję OZE. Do wzięcia jest łącznie 279 mln zł z programu operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”... więcej >>

Przedsiębiorcy otrzymają fundusze na biogaz rolniczy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział konkurs w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 – Biogazownie rolnicze”... więcej >>

Premier stawia przede wszystkim na energię z węgla

Premier Donald Tusk powiedział, że OZE mają odgrywać jedynie uzupełniającą rolę wobec źródeł energii wykorzystującej krajowe paliwa... więcej >>

Najwięcej inwestycji w OZE w krajach rozwijających się

Portal EBE informuje, że z ogłoszonego 12 czerwca 2013 r. raportu Programu Środowiskowego ONZ wynika, że wielkość inwestycji w energię odnawialną w krajach rozwiniętych zmniejsza się, a wzrasta w państwach rozwijających się... więcej >>

500 MW w 2013 roku z farm wiatrowych

Portal reo.pl informuje, że według Wojciecha Cetnarskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, w tym roku w Polsce uruchomione zostaną farmy wiatrowe o mocy prawdopodobnie tylko ok. 500 MW... więcej >>

Lubelskie gminy otrzymają prawie 140 mln zł dotacji

Zarząd województwa lubelskiego przyznał niemal 140 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego 27 gminom i spółkom samorządowym, które złożyły najlepsze projekty inwestycji związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej... więcej >>

Do wykorzystania 280 mln zł na efektywność energetyczną i OZE

29 maja ogłoszono otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnych. Do wykorzystania z funduszy EOG jest prawie 280 mln zł... więcej >>

Produkcja energii z wody wzrosła, a z wiatru spadła

Portal reo.pl informuje, że z miesięcznych wstępnych danych PSE wynika, że w kwietniu zawodowe elektrownie wodne wyprodukowały 338 GWh energii, co przekłada się na wzrost o 25,55 proc rdr., a elektrownie wiatrowe 290 GWh energii, czyli zanotowały spadek o 9,88 proc. rdr... więcej >>

Ogromny wzrost inwestycji PGE w OZE

PGE zainwestowało w I kwartale tego roku w segmencie OZE 64,7 mln zł wobec 7,2 mln zł przed rokiem, co przekłada się na wzrost o 799 proc. rdr... więcej >>

Tauron zwiększył inwestycje w OZE

Tauron Polska Energia zwiększył w pierwszym kwartale tego roku inwestycje w odnawialne źródła energii do 123 mln zł z 5 mln zł w analogicznym okresie 2012 roku... więcej >>

Polska w czołówce produkcji i sprzedaży kolektorów słonecznych

Rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Witold Maziarz ocenił, że Polska jest jednym z liderów sprzedaży i produkcji kolektorów słonecznych w Europie. W rankingu sprzedaży Polska awansowała z 9. miejsca w 2009 roku na 3. w ub.r... więcej >>

Udział Polski w produkcji energii odnawialnej

Eurostat poinformował, że w 2011 r. energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 13 proc. ogólnej konsumpcji energii końcowej w UE. Polska osiągnęła w 2011 r. 10,4 proc. udziału „zielonej” energii w konsumpcji energii ogółem, w porównaniu do 9,3 proc. w 2010 r... więcej >>

Produkcja wiatraków w Parku Inwestycyjnym Kolno

Warszawska spółka Polskie Elektrownie Wiatrowe Rotor Kolno zamierza produkować siłownie wiatrowe w fabryce, którą chce uruchomić na terenie Parku Inwestycyjnego Kolno... więcej >>

UE dofinansuje instalacje poprawiające jakość powietrza

Resort środowiska poinformował, że Unia Europejska dofinansuje kwotą ponad 78 mln zł budowę nowych instalacji spalania, odsiarczania spalin czy ograniczających emisję tlenków azotu w trzech elektrowniach i jednej elektrociepłowni... więcej >>

Europa: 200 GW z fotowoltaiki do 2030 roku

Zgodnie z raportem stowarzyszenia Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E), Europa do roku 2030 może mieć łącznie 200 GW zainstalowanej mocy w systemach fotowoltaicznych... więcej >>

Zostało jeszcze 200 mln zł na dotacje do kolektorów słonecznych

Do wykorzystania wciąż jest blisko połowa z puli 450 mln zł przewidzianej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe... więcej >>

Samorządy same uchwalą prawo dot. farm wiatrowych

Gminy z Suwalszczyzny pracują nad przygotowaniem lokalnego prawa, które określa minimalne odległości turbin wiatrowych od zabudowań. Według prawników wojewody podlaskiego, aby przepisy obowiązywały, gminy muszą je zawrzeć w planach zagospodarowania przestrzennego... więcej >>

PGE: Wzrost produkcji energii z OZE

Portal reo.pl informuje, że produkcja netto energii z OZE w grupie PGE wzrosła w 2012 roku o 74 proc. rdr. do 2,50 TWh z 1,44 TWh, z czego połowa (1,48 TWh) to współspalanie biomasy, które w ubiegłym roku wzrosło o 59 proc. z 0,93 TWh... więcej >>

Lublin: elektrociepłownia opalana słomą

W Lublinie zbudowana zostanie elektrociepłownia opalana słomą. Instalacja ma zacząć działać pod koniec 2015 r. Pracę w niej znajdzie kilkadziesiąt osób... więcej >>

Program „Inteligentne Sieci Energetyczne” cieszy się dużym zainteresowaniem

Program „Inteligentne Sieci Energetyczne”, który finansowany jest ze środków NFOŚiGW, spotkał się z dużym zainteresowaniem. Do funduszu wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie projektów... więcej >>

Próba ograniczenia importu biomasy spoza UE

Resort środowiska pracuje nad założeniami do rozporządzenia opisującego kryteria biomasy spełniającej „zasady zrównoważonego rozwoju”. Minister Marcin Korolec uważa, że nowe prawo ograniczył import biomasy spoza UE... więcej >>

Co najmniej 20 proc. budżetu UE na cele klimatyczne

Zgodnie z porozumieniem budżetowym przywódców UE, co najmniej 20 proc. wydatków z kasy UE na lata 2014-2020 ma być przeznaczone na cele klimatyczne. Przywódcy potwierdzili też, że na cele ekologiczne ma być przeznaczone 30 proc. dopłat rolnych... więcej >>

Ponad 4,4 GW w OZE w Polsce

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w roku 2012 łączna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii elektrycznej w Polsce osiągnęła poziom ponad 4,4 GW, co oznacza wzrost w porównaniu do roku 2011 o ponad 43 proc... więcej >>

Wsparcie inwestycji w energooszczędność budynków użyteczności publicznej

W drugim kwartale tego roku Ministerstwo Środowiska zamierza ogłosić nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędność budynków użyteczności publicznej... więcej >>

FNEZ przygotuje program dla morskiej energetyki wiatrowej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, podczas konferencji poświęconej morskiej energetyce wiatrowej, ogłosiła rozpoczęcie prac nad specjalnym programem dla tego sektora... więcej >>

Mniejsze inwestycje w OZE

„Rzeczpospolita” pisze, że wydatki inwestycyjne związane z odnawialnymi źródłami energii na świecie spadły w ubiegłym roku w porównaniu do 2011 r. o około 11 proc... więcej >>

Kolejne wiatrowe inwestycje funduszu Taiga Mistral

Mimo, że prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii wciąż trwają, hiszpański fundusz inwestycyjny Taiga Mistral specjalizujący się w inwestycjach w energetykę odnawialną nadal inwestuje w OZE w Polsce... więcej >>

EDF: farma wiatrowa Linowo

Należąca do francuskiego koncernu EDF spółka EDF Energies Nouvelles zapowiedziała uruchomienie farmy wiatrowej Linowo. Zlokalizowana województwie kujawsko-pomorskim w powiecie grudziądzkim farma Linowo o mocy 48 MW składa się z 24 turbin... więcej >>

Podlaskie: 24 mln zł na OZE

Samorządy i firmy w Podlaskiem mają szansę na 24 mln zł dofinansowania z UE na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013... więcej >>

Elektrownia PV w Wierzchosławicach zostanie rozbudowana

Marcin Wasa, prezes spółki Energia Wierzchosławice zapowiedział, że elektrownia PV w Wierzchosławicach zostanie rozbudowana do pierwotnie planowanej mocy 1,8 MW... więcej >>

Polska w czołówce państw pozyskujących najwięcej OZE z drewna

Z danych Eurostatu wynika, że prawie połowa energii odnawialnej w UE pochodzi z drewna i jego odpadów. Polska znajduje się w grupie czterech krajów unijnych, które w ten sposób pozyskują ponad 80 proc. swojej energii odnawialnej... więcej >>

400 mln na proekologiczne przedsięwzięcia rozwojowe w energetyce i gazownictwie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowały wspólnie program Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych... więcej >>

Tauron: 800 MW mocy w OZE

Tauron planuje podnieść do 800 MW udział mocy w źródłach odnawialnych. Inwestycje w tego typu źródła grupa uzależnia jednak od nowych regulacji prawnych... więcej >>

Wykonawca elektrowni PV o mocy 500 kW poszukiwany

Spółka BGE rozpoczęła procedurę konkursową na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kW. Termin nadsyłania ofert konkursowych upływa 6 grudnia 2012... więcej >>

Podpisano umowę na budowę krakowskiej spalarni odpadów

Władze Krakowa podpisały umowę z południowokoreańską firmą budowlaną POSCO Engineering & Construction Co., Ltd dotyczącą budowy spalarni odpadów komunalnych. Inwestycja o wartości niemal 797 mln zł uzyskała dofinansowanie ze środków UE... więcej >>

ARP proponuje pożyczki na inwestycje energooszczędne

Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje małym i średnim firmom możliwość zaciągnięcia nisko oprocentowanej pożyczki do 300 tys. zł na inwestycje energooszczędne. Pożyczka służyć może do realizacji działań, których celem jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz zmniejszenie zużycia i obniżenie kosztów energii u pożyczkobiorcy... więcej >>

Ekologiczna komunikacja w Zakopanem

Władze Zakopanego zamierzają wprowadzić na ulice ekologiczną komunikację miejską. Obecnie dwa samochody z napędem elektrycznym są testowane przez okres próbny... więcej >>

Ruszyła największa farma wiatrowa w Europi

W Rumunii uruchomiono należącą do CEZ farmę wiatrową Fantanele-Cogealac o mocy 540 MW. Do sieci przyłączono 216 turbin, a pozostałe 34 turbiny zostaną przyłączone do końca roku i wówczas farma osiągnie pełną moc na poziomie 600 MW... więcej >>

Nowa biogazownia w Konopnicy

W Konopnicy koło Rawy Mazowieckiej w województwie łódzkim uruchomiono biogazownię rolniczą o mocy 1,99 MW. Zainstalowano w niej dwa silniki gazowe Jenbacher J320, które wytwarzają energię elektryczną i ciepło... więcej >>

Dopłaty dla budujących energooszczędnie

Rada Nadzorcza NFOŚiGW podjęła decyzję o uruchomieniu dopłat do kredytów na budowę lub zakup energooszczędnych budynków. Program ruszy od przyszłego roku i przez kolejne sześć lat Fundusz wesprze indywidualnych inwestorów łączną kwotą 300 mln zł... więcej >>

Kolektory słoneczne są coraz popularniejsze

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że z szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, iż w polskich gospodarstwach domowych zainstalowane są kolektory słoneczne o powierzchni już ponad 500 tys. m kw... więcej >>

Największa elektrownia PV na świecie

Amerykańska firma First Solar poinformowała o przyłączeniu od sieci kolejnych mocy w elektrowni fotowoltaicznej Agua Caliente w Arizonie. Elektrownia osiągnęła moc 250 MW, co oznacza, że jest to największa tego typu instalacja na świecie... więcej >>

Drozapol zajmie się energetyką wiatrową

Handlująca do tej pory wyrobami stalowymi firma Drozapol-Profil w myśl nowej strategii skoncentruje się na energetyce wiatrowej. Spółka audytuje kilka projektów farm wiatrowych o mocy do 10 MW... więcej >>

Zakaz sprzedaży standardowych żarówek

Od 1 września w całej Unii Europejskiej obowiązuje zakaz produkcji i importu wszystkich standardowych żarówek. Ma to przynieść oszczędności rzędu 5 mld euro rocznie... więcej >>

Dopłaty do energooszczędnych domów i mieszka

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przygotował projekt dopłat do kredytów na budowę lub zakup budynków energooszczędnych. Dofinansowanie będzie dotyczyło też mieszkań... więcej >>

Interpretacja przepisów w sprawie instalacji PV

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych, interpretację przepisów w tej sprawie... więcej >>

Ustroński szpital będzie pozyskiwał energię ze słońca

W Śląskim Szpitalu Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym w Ustroniu kosztem ok. 2 mln zł powstaje instalacja fotowoltaiczna, dzięki której placówka będzie pozyskiwać energię ze słońca... więcej >>

Farma wiatrowa Pelplin przekazana do eksploatacji

Pelplin Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję w farmę wiatrową o mocy 48 MW, która składa się z 24 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda. Spółka uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i farma wiatrowa została formalnie przekazana do eksploatacji... więcej >>

Podlasie: dofinansowanie odnawialnych źródeł energii

Zarząd województwa podlaskiego ogłosił konkurs na projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, takich jak budowa biogazowni, elektrowni wodnych czy wiatrowych... więcej >>

Na dopłaty do kolektorów trafi więcej pieniędzy

W ramach uruchomionego w czerwcu 2010 roku programu dopłat do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych przeznaczono kwotę 300 mln zł. Ze względu na popularność programu kwota zostanie zwiększona o 150 mln zł... więcej >>

Kolektory słoneczne na mazowieckich szpitalach

Na mazowieckich szpitalach zostaną zainstalowane kolektory słoneczne o łącznej powierzchni około 6 tys. m kw. Koszt inwestycji przekroczy 36,4 mln zł... więcej >>

Zakończył się konkurs ogłoszony przez WFOŚiGW w Olsztynie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył ogłoszony na początku roku konkursu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Duży odzew na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Lublinie

Na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wpłynęło 116 wniosków o dotacje na projekty związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. Na ich dofinansowanie będzie około 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego... więcej >>

Eurostat: rośnie udział energii odnawialnej

Eurostat poinformował, że udział energii odnawialnej w spożyciu energii ogółem wzrósł w 2010 r. do 12,4 proc. z 11,7 proc. w 2009 r. i 10,5 proc. w 2008 r. Polska zwiększyła ten udział z 8,9 proc. w 2009 r. do 9,4 proc. w 2010 r... więcej >>

150 mln zł na inteligentne sieci

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)... więcej >>

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy sfinansuje podkarpackie kolektory słoneczne

Na 117 budynkach użyteczności publicznej z terenu gmin skupionych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła (Podkarpackie) zamontowane zostaną kolektory słoneczne. Projekt został dofinansowany kwotą 62 mln zł ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy... więcej >>

NFOŚiGW sfinansuje Inteligentne Sieci Energetyczne

Rada nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła, wart 340 mln zł, program „Inteligentne Sieci Energetyczne”... więcej >>

Spółka Wento zainwestuje 40-60 mln euro w budowę farm wiatrowych

Utworzona przez Enterprise Investors spółka Wento, która zajmuje się budową farm wiatrowych w Polsce, zainwestuje od 40 do 60 mln euro w projekty o łącznej mocy do 600 MW w ciągu najbliższych 5-6 lat... więcej >>

PGE: współspalanie biomasy i źródła wiatrowe

Wiceprezes PGE Wojciech Ostrowski poinformował, że Polska Grupa Energetyczna zamierza rozwijać współspalanie z węglem biomasy w blokach energetycznych oraz turbiny wiatrowe, mimo możliwości ograniczenia wsparcia dla tych źródeł energii... więcej >>

Lubelski MOSiR zainteresowany produkcją energii z OZE

MOSiR w Lublinie zamierza produkować energię w małej elektrowni oraz instalować w swoich obiektach kolektory słoneczne i pompy ciepła. Koszt projektu szacowany jest na 2,2 mln zł, a dofinansowanie z UE sięgnie 1,4 mln zł... więcej >>

Wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynków będą przyjmowane od 18 maja

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska od 18 maja do końca miesiąca będzie można składać wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynków publicznych. Oprócz 30 proc. dotacji, będzie można uzyskać pożyczkę do 60 proc. wartości inwestycji... więcej >>

Nowe farmy wiatrowe w woj. lubelskim

W lubelskich gminach Wisznice i Zalesie łącznie może zostać wybudowanych nawet kilkadziesiąt turbin wiatrowych... więcej >>

PGE EO ma pozwolenia na budowę farm na Bałtyku

PGE Energetyka Odnawialna otrzymała wydaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzję o wznoszeniu i wykorzystywaniu sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich... więcej >>

Lubelskie: kolektory słoneczne za unijne pieniądze

W myśl projektu „Czysta energia w Dolinie Zielawy” zostanie zamontowanych 925 kolektorów słonecznych do grzania wody. Projekt realizuje pięć gmin na Lubelszczyźnie. Inwestycja w większości zostanie sfinansowana z funduszy unijnych... więcej >>

Samorząd chce uregulować zasady budowy farm wiatrowych

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego chce uregulować zasady budowy w regionie farm wiatrowych. Proponuje wprowadzenie stref ochronnych na terenach cennych przyrodniczo, oraz chce zakazać budowy farm w odległości mniejszej niż 2 kilometry od domów mieszkalnych... więcej >>

Przyłącza energetyczne za pieniądze ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2

Pieniądze uzyskane przez Polskę ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 można wykorzystać na przyłączenie wiatraków do sieci energetycznej. O wsparcie na ten cel można się było ubiegać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej... więcej >>

PGE Dystrybucja przyłączy do końca roku 210 MW ze źródeł odnawialnych

PGE Dystrybucja od momentu konsolidacji ośmiu OSD, tj. od 01.09.2010r., przyłączyła do swojej sieci źródła energii odnawialnej o mocy 280 MW. Z tego 272 MW zainstalowane są w elektrowniach wiatrowych, zaś 6 MW w elektrowniach biogazowych. Na koniec 2012 roku planuje przyłączenie kolejnych źródeł o łącznej mocy 210 MW... więcej >>

Kolejna farma wiatrowa w województwie podkarpackim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia, które dotyczy budowy farmy wiatrowej „Nozdrzec” o mocy około 60 MW... więcej >>

Agencja Rozwoju Przemysłu inwestuje

„Puls Biznesu” donosi, że Agencja Rozwoju Przemysłu wesprze budowę potężnej fabryki wież wiatrowych. To pierwszy krok do wsparcia małych firm... więcej >>

Rolnicy dostają co roku 25 tys. zł za jeden wiatrak

Rolnicy z woj. warmińsko-mazurskiego coraz częściej zgadzają się na ustawienie na swoich polach turbin wiatrowych. Za dzierżawę ziemi pod ustawienie wiatraka średnio dostają od inwestorów 25 tys. zł rocznie... więcej >>

Krakowscy naukowcy opracowali katalizator dla elektrowni węglowych

Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego stworzyli katalizator, który pomoże zmniejszyć ilość szkodliwych poprzemysłowych substancji w powietrzu. Urządzenie zatrzymuje tlenek azotu, tlenek węgla i węglowodory emitowane przez elektrownie węglowe... więcej >>

Województwo Kujawsko-Pomorskie może stracić dotacje na OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ostrzega w liście do radnych sejmiku, że województwo Kujawsko-Pomorskie może stracić nawet 500 milionów złotych. List jest załącznikiem do raportu przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej z Warszawy, którego akcja rozsyłania właśnie się rozpoczyna... więcej >>

PEP: koncesje dla farm wiatrowych „Łukaszów” i „Modlikowice”

Polish Energy Partners (PEP) otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki decyzję w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w farmach wiatrowych „Łukaszów” i „Modlikowice”... więcej >>

Pomorskie. 14 projektów instalacji solarnych dostanie dofinansowanie

Unijna pomoc w wysokości prawie 33 mln zł wesprze 14 realizowanych obecnie zbiorowych przedsięwzięć, związanych z zakładaniem instalacji solarnych w Pomorskiem. Dotacje te pokrywają 75 procent kosztów. Ogólna wartość solarnych projektów to ponad 47,5 mln zł... więcej >>

Pełna moc biogazowni w Kostkowicach

Unikatowa w skali europejskiej biogazownia w Kostkowicach (Śląskie), wykorzystująca wszystkie odpady powstające w rolnictwie, w styczniu osiągnęła pełną zdolność produkcyjną. Inwestycja kosztowała ok. 10 mln zł... więcej >>

Tauron Ekoenergia postawi farmę wiatrową

Tauron Ekoenergia podpisał porozumienie w sprawie budowy farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW wraz z dostawą i instalacją elektrowni wiatrowych. Umowę zawarto z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, firmą Iberdrola... więcej >>

W pobliżu Puszczy Białowieskiej powstaną oczyszczalnie i instalacje solarne

Gmina Białowieża zamontuje kolektory słoneczne w 250 gospodarstwach. Inwestycje te mają powstać dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina zebrała już zaliczki od około 220 zainteresowanych mieszkańców... więcej >>

Coraz więcej energii z OZE

EurObserv\'ER opublikował szacunkowe dane odnośnie udziału energii ze źródeł odnawialnych w konsumpcji energii brutto w 2010 roku. Wynika z nich, że zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej udział ten wzrósł o 0.9 proc... więcej >>

Na Mazurach powstanie biogazownia rolnicza za 10 mln zł

Budowa biogazowni, która powstanie na terenie gospodarstwa rolnego w Upałtach w gminie Giżycko kosztować będzie 10 mln zł. Popisano już umowę na dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych w wysokości 4 mln zł... więcej >>

Chiny czeka szybki rozwój alternatywnych źródeł energii

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) szacuje, że w ciągu najbliższych 10 lat w Chinach zainstalowane zostaną elektrownie wiatrowe i słoneczne o łącznej mocy 180 gigawatów, co odpowiada 180 reaktorom atomowym... więcej >>

NFOŚiGW udzieli pożyczki na spalarnię w Krakowie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zdecydował, że udzieli preferencyjnej pożyczki w wysokości 270 mln zł na budowę spalarni odpadów komunalnych w Krakowie... więcej >>

Polacy lubią korzystać z rozwiązań ekologicznych

Z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie BOŚ Banku wynika, że Polacy chętnie korzystają z ekologicznych rozwiązań. Używają energooszczędnych źródeł światła i sprzętu AGD, a ponad 60 proc. badanych deklaruje, że sortuje śmieci... więcej >>

Na Podlasiu duże zainteresowanie dotacjami na energię odnawialną

Urząd Marszałkowski w Białymstoku poinformował, że wnioski o unijne dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w Podlaskiem przekraczają budżet konkursu ponad dwukrotnie. Zgłoszono 33 projekty o wartości ponad 261 mln zł... więcej >>

PSEW: potrzebny pełnomocnik rządu ds. OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), zwróciło się do premiera o powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii oraz utworzenie Departamentu Odnawialnych Źródeł energii... więcej >>

WSA unieważnił uchwałę w sprawie wiatraków w gminie Malechowo

„Polska Dziennik Bałtycki” informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę z 2008 roku w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego... więcej >>

Farma wiatrowa „Chełm”

PGE Energia Odnawialna wraz z producentem cementu Cemex planują budowę farmy wiatrowej w okolicach Chełma. Farma „Chełm” o docelowej mocy 30 MW ma powstać na terenach poprzemysłowych należących do Cemeksu... więcej >>

Wsparcie ze środków unijnych dla Geotermii Podhalańskiej

Geotermia Podhalańska otrzyma ponad 4 mln zł z funduszy unijnych na produkcję i dystrybucję energii geotermalnej. Środki przeznaczone są na modernizację infrastruktury. Wartość całego projektu to ponad 10 mln zł... więcej >>

Nowe umowy na dofinansowanie farm wiatrowych

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki, w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.4/2010 dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, została podpisana umowa na dofinansowanie na projektu budowa farmy wiatrowej w gminie Raciążek w kujawsko-pomorskim... więcej >>

W Białymstoku powstanie spalarnia odpadów

Władze Białegostoku i NFOŚiGW podpisały umowę dofinansowania budowy spalarni odpadów i rozbudowy systemu składowania i przetwarzania odpadów. Projekt o łącznej wartości 532 mln zł dostał dofinansowanie w wysokości 210 mln zł... więcej >>

Poldanor uruchomił ósmą biogazownię

Duńska spółka Poldanor, która posiada połowę polskich biogazowni rolniczych, uruchomiła właśnie swoją ósmą instalację. Biogazownia o mocy 1 MW powstała w Giżynie w Zachodniopomorskiem... więcej >>

Widok Energia otrzyma pomoc w budowie elektrociepłowni na biomasę

Spółka Widok Energia podpisała w Ministerstwie Gospodarki umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia budowy elektrociepłowni na biomasę w miejscowości Koniecwałd na Żuławach... więcej >>

500 MW mocy w elektrowniach wiatrowych w tym roku

Wszystko wskazuje na to, że zapowiada się rekordowy przyrost mocy w farmach wiatrowych. W tym roku powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy przekraczającej 500 MW... więcej >>

Program dofinansowania budowy biogazowni rolniczych

Rolnicy od 27 września do 14 października mogą składać do ARiMR wnioski o dofinansowanie budowy biogazowni rolniczych. Otrzymać mogą do 500 tys. zł... więcej >>

Elektrownia Kozienice spaliła o połowę więcej biomasy

Elektrownia Kozienice spaliła w I półroczu 2011 roku o 55 proc. więcej biomasy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Należący do Enei zakład nadal chce zwiększać produkcję energii elektrycznej przy udziale współspalania biomasy... więcej >>

Pierwszy na Opolszczyźnie park wiatrowy

W Lipnikach otwarto pierwszy na Opolszczyźnie park wiatrowy. Na płaskowyżu na wys. ponad 300 metrów nad poziomem morza uruchomiono 15 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda. Wartość inwestycji to ponad 200 mln zł... więcej >>

Trzeba poprawić system dopłat do inwestycji w OZE

„Rzeczpospolita” pisze, że zasady przyznawania dopłat z programu Infrastruktura i środowisko (działanie 9.4), do projektów budowy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródeł energii doprowadzały do zawyżania kosztów tych inwestycji... więcej >>

Dofinansowanie odnawialnych źródeł energii na Podlasiu

Projekty, które dotyczą wykorzystania w regionie odnawialnych źródeł energii, mają szansę na dofinansowanie z UE w ramach konkursu ogłoszonego przez zarząd województwa podlaskiego... więcej >>

Trzy razy więcej energii z wiatru do 2020 roku

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) prognozuje, że udział energii elektrycznej produkowanej w farmach wiatrowych w strukturze pokrycia zapotrzebowania w Unii Europejskiej wzrośnie trzykrotnie do 2020 roku... więcej >>

Przybywa kolektorów słonecznych

„Puls Biznesu” pisze, że do 2020 roku powierzchnia zainstalowanych w naszym kraju kolektorów słonecznych ma wzrosnąć ponad dwudziestokrotnie... więcej >>

Instalacja spalania biomasy w Skawinie zostanie rozbudowana

CEZ poinformował, że zamierza rozbudować funkcjonującą w Elektrowni Skawina instalację spalania biomasy o dodatkowe urządzenia służące przygotowaniu paliwa biomasowego i zwiększeniu produkcji energii odnawialnej... więcej >>

Na Odrze powstanie mała elektrownia wodna

PGE Energia Odnawialna ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, który zajmie się realizacją budowy małej elektrowni wodnej na Odrze w Oławie w województwie dolnośląskim... więcej >>

230 GW mocy w elektrowniach wiatrowych w 2020 roku

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowało raport, z którego wynika, że branżę czeka dalszy, intensywny rozwój. Prognozy zakładają, że w 2050 roku połowa zapotrzebowania na energię w Europie ma pochodzić z turbin wiatrowych... więcej >>

EDP Renewables planuje budowę farm wiatrowych

Firma EDP Renewables zamierza wybudować co najmniej 28 turbin wiatrowych w powiecie tomaszowskim. Obecnie inwestor prowadzi spotkania z mieszkańcami... więcej >>

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie

W Sulechowie (Lubuskie) powstało Centrum Energetyki Odnawialnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Placówka pozwoli prowadzić badania z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej z różnych źródeł... więcej >>

Biogazownia za ponad 26,6 mln zł

W Rzeczycach w gminie Rudziniec (Śląskie) kosztem 26,6 mln zł powstanie biogazownia, wytwarzająca energię elektryczną i ciepło. Będzie to druga, po zakładzie w Kostkowicach, duża inwestycja tego typu w woj. śląskim. Instalacja ma być gotowa we wrześniu przyszłego roku... więcej >>

URE: prawie 3 gigawaty mocy ze źródeł odnawialnych w Polsce

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że prawie 3 gigawaty zainstalowanej mocy mają istniejące w Polsce odnawialne źródła energii elektrycznej. Najwięcej mocy mają elektrownie wiatrowe... więcej >>

Google wspiera fotowoltaikę

Google przekazał 280 mln dolarów firmie SolarCity, która zajmuje się produkcją domowych i przemysłowych instalacji fotowoltaicznych... więcej >>

Spółka z grupy Atlantis kupiła elektrownie wiatrowe

Hibertus, spółka zależna Elkop Energy, podmiotu powiązanego z Atlantis, zawarła umowę kupna elektrowni wiatrowych za kwotę 1,85 mln zł... więcej >>

Kryzys na europejskim rynku kolektorów słonecznych

W 2010 r. sprzedaż instalacji kolektorów słonecznych w Europie wyniosła ok. 3,7 mln m2, co w porównaniu do 2009 r. oznacza spadek sprzedaży o ponad 13 proc. Europejski lider pod względem sprzedaży kolektorów słonecznych – Niemcy, odnotował również największy spadek sprzedaży w całej Europie, wynoszący ponad 29 proc... więcej >>

Szczecin: spalarnia odpadów dostanie dofinansowanie ze środków unijnych

W Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie 30 maja podpisano umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”... więcej >>

PGE Energia Odnawialna kupi farmę wiatrową Pelplin

PGE Energia Odnawialna w dniu 25 maja zawarła warunkową umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Pelplin od hiszpańskiej firmy Gamesa Energia... więcej >>

WFOŚiGW w Szczecinie: 35 mln zł do podziału na OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Szczecinie ogłosił konkurs o dofinansowanie z przedsięwzięć zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji... więcej >>

200 GW w elektrowniach fotowoltaicznych jest możliwy

Europejskiej Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) prognozuje, że moc instalacji fotowoltaicznych na świecie wzrośnie z 40 GW w 2010 r. do co najmniej 130 GW w 2015 r... więcej >>

EC Tychy: umowa na instalację podawania biomasy

Elektrociepłownia Tychy podpisała z umowę na budowę instalacji podawania biomasy do przebudowywanego kotła OF - 135 dla w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odbudowa mocy wytwórczych w EC Tychy”... więcej >>

Energa Operator kupiła samochody z napędem elektrycznym

Energa Operator zwiększyła swoją flotę samochodową o dziewięć ekologicznych fiatów panda z silnikami elektrycznymi. Samochody są wyposażone silnik synchroniczny prądu zmiennego o mocy 15kW i momencie obrotowym 105 Nm... więcej >>

Za dwa lata polskie elektrownie podwoją zużycie biomasy

Liderem pod względem spalania biomasy w Polsce jest EdF z 23-proc. udziałem w rynku, jednak już za dwa lata na prowadzenie wyjdzie GdF Suez... więcej >>

Spalarnia śmieci w Luszowicach

„Polska Gazeta Krakowska” poinformowała, że w miejscowości Luszowice, w powiecie chrzanowskim, powstanie spalarnia śmieci. Wartość inwestycji to 600 mln zł... więcej >>

NFOŚiGW wspomoże montaż kolektorów słonecznych w Zakopanem

Mieszkańcy Zakopanego mają szansę otrzymać wsparcie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup i instalację kolektorów słonecznych... więcej >>

Środki na OZE na Dolnym Śląsku

Firmy, które chcą inwestować na Dolnym Śląsku w energetykę wodną, geotermalną i produkcję energii z biomasy, mają szansę na otrzymanie pomocy finansowej... więcej >>

NFOŚiGW: 62 mln zł na kolektory słoneczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił właśnie nabór kolejnych banków, które będą współpracowały z nim przy realizacji programu 45 proc. dopłat do instalacji kolektorów słonecznych dla osób indywidualnych i wspólnot mieszkaniowych... więcej >>

Poldanor otworzył siódmą instalację

Poldanor otworzył swoją siódmą biogazownię rolniczą. Instalacja o mocy 1 MW i wartości ok. 11 mln zł powstała w Uniechówku (woj. pomorskie). Spółka zapowiada sześć kolejnych inwestycji w ciągu trzech lat... więcej >>

Duży wzrost mocy instalacji PV w nowych państwach UE

Konsorcjum PV-NMS-NET opublikowało ósmy doroczny raport o stanie sektora fotowoltaicznego w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej... więcej >>

Pierwsza w woj. śląskim biogazownia rolnicza

W gospodarstwie należącym do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego Grodziec Śląski Sp. z o.o. w Kostkowicach uruchomiono pierwszą w województwie śląskim biogazownię rolniczą... więcej >>

Budowa farmy wiatrowej w Kobylnicy kosztować będzie 300 mln zł

„Puls Biznesu” pisze, że budowa farmy wiatrowej o mocy ponad 41 MW w Kobylnicy w woj. pomorskim pochłonie w sumie 300 mln zł... więcej >>

Elektrownia wodna na rzece Wełnie

W maju zostanie uruchomiona elektrownia wodna na rzece Wełnie. Inwestorem jest firma Elektrownie Wodne Oddział w Jastrowiu - spółka zależna Enei... więcej >>

Laboratorium Źródeł Odnawialnych i Sieci Inteligentnych Politechniki Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach powstaje Laboratorium Źródeł Odnawialnych i Sieci Inteligentnych będącej elementem Środowiskowego Wirtualnego Laboratorium Energetyki OZE/Urządzenia Rozproszonej Energetyki... więcej >>

Walka o miejsce na wiatraki w łódzkim

„Puls Biznesu” pisze, że dwie firmy, Topo Wind Energia i Bonwind należąca do byłego piłkarza Zbigniewa Bońka, zabiegają o możliwość budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Łyszkowice w Łódzkiem... więcej >>

W ubiegłym roku powstało 10 biogazowni rolniczych

Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska powiedziała, że w 2010 roku w ramach programu rozwoju rolniczych biogazowni powstało 10 takich obiektów. Według niej główne bariery w rozwoju tych źródeł energii uważa za usunięte... więcej >>

Więcej unijnych pieniędzy na OZE

„Dziennik Gazeta Prawna” napisał, że Ministerstwo Gospodarki zakończyło ocenę wniosków złożonych w pierwszym konkursie na dotacje na odnawialne źródła energii, który odbył się w kwietniu 2009 roku i w którym do podziału było ponad 1 mld zł... więcej >>

Gmina Bochnia: inwestycje w kolektory słoneczne

Wśród mieszkańców gminy Bochnia kolektory słoneczne cieszą się sporym zainteresowaniem. Do tamtejszego urzędu gminy zgłosiło się już ponad 600 osób... więcej >>

O pieniądze z handlu CO2 ubiega się 150 zielonych projektów

Komisja Europejska poinformowała, że 25 krajów UE zgłosiło 150 projektów zmniejszania emisji CO2 oraz wytwarzania energii z zielonych źródeł, jak słońce, wiatr i biomasa... więcej >>

Enerco: kredyt na budowę farm wiatrowych

Grupa deweloperska Enerco otrzyma kredyt od konsorcjum banków, którego liderem jest BRE Bank, na budowę farm wiatrowych w dwóch nadmorskich gminach województwa zachodniopomorskiego... więcej >>

Bydgoszcz i Toruń: będą pieniądze na spalarnie

Miasta Bydgoszcz i Toruń podpisały umowę na dofinansowanie ze środków unijnych spalarni śmieci wyposażonej w układ kogeneracyjny do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu... więcej >>

Farma wiatrowa na Opolszczyźnie

Spółka celowa firmy Green Bear Corporation Poland - GB Lubrza 304 chce wybudować w gminie Lubrza na Opolszczyźnie farmę wiatrową o mocy 87 MW... więcej >>

Budowa biogazowni w Pile

Za półtora roku pilska spółka wodno-ściekowej GWDA zakończy budowę biogazowni, która będzie zlokalizowana na terenie skansenu militarnego w Leszkowie. Wartość inwestycji szacowana jest na 33 do 43 mln. zł... więcej >>

Enea: inwestycje w OZE

Enea zamierza zainwestować w odnawialne źródła energii. Do 2020 roku mają zostać uruchomione elektrownie wiatrowe o łącznej 250-300 MW i biogazownie o mocy 40-60 MW... więcej >>

Fotowoltaiczny system dachowy w Pradze

Martifer Solar, filia Martifer SGPS, zainstalował 2,88 MW fotowoltaiczny system dachowy w Pradze. System został zainstalowany na sześciu budynkach w ramach jednego kompleksu przemysłowego na łącznej powierzchni 67816 m kw... więcej >>

Prognozy dla energii ze słońca coraz lepsze

„Rzeczpospolita” powołując się na prognozę „Solar Generation 2010” pisze, że w 2020 roku energia elektryczna ze słońca może zaspokajać 12 proc. zapotrzebowania w Unii Europejskiej... więcej >>

Drogie przyłączenie farmy wiatrowej

Z analizy eksperckiej, przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku na zlecenie urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego wynika, że w roku 2010 koszt przyłączenia farmy wiatrowej wynosił średnio 100 tys. zł za jeden kilometr... więcej >>

NFOŚiGW: środki na termomodernizację

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi w kwietniu drugą turę wsparcia na inwestycje w termomodernizację budynków użyteczności publicznej, z którego mogą korzystać samorządy i inne podmioty... więcej >>

Elektrownia Kozienice: Proekologiczne inwestycje

W komunikacie Enei czytamy, że Elektrownia Kozienice, po oddaniu pod koniec ubiegłego roku do eksploatacji Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS III) dla bloku nr 10 zamierza nadal kontynuować realizację ekologicznych inwestycji... więcej >>

W Europie dynamicznie rozwijają się morskie farmy wiatrowe

Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association, EWEA) w 2011 r. oddane zostaną do użytku morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy od 1 do 1,5 tys. MW... więcej >>

NFOŚiGW: 1,2 mld zł na inwestycje w OZE

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że 140 firm, czyli prawie dwa razy tyle co rok temu, złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o preferencyjne pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii... więcej >>

Pod Darłowem powstaną farmy wiatrowe o mocy 250 MW

„Rzeczpospolita” pisze, że firma Enerco wraz z amerykańskim inwestorem Invenergy planują budowę kompleksu farm wiatrowych o mocy 250 MW w okolicy Darłowa... więcej >>

Elektrownie wiatrowe w opolskim

W opolskiej gminie Pawłowiczki w tym roku ma się rozpocząć budowa trzech farm wiatrowych... więcej >>

Farmy wiatrowe RWE

RWE Innogy, spółka córka niemieckiego koncernu energetycznego RWE, poinformowała o uruchomieniu dwóch farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 67 MW... więcej >>

GDF SUEZ Energia Polska: Umowa na budowę farmy wiatrowej

GAMMA, która jest spółką zależną GDF SUEZ Energia Polska, podpisała umowę z wykonawcami na budowę elektrowni wiatrowych FW Wartkowo na terenie gmin Gościno i Karlino na Pomorzu... więcej >>

Podhale: Unijne dofinansowanie inwestycji proekologicznych

Województwo małopolskie przeznaczy 21 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na inwestycje proekologiczne, m.in. na kolektory słoneczne dla około tysiąca domów na Podhalu... więcej >>

PEP: Kolejny zakład produkcji pelletu

Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła spółce GRUPA PEP – Biomasa Energetyczna Wschód zezwolenia na prowadzenie działalności w mieleckiej strefie EURO-PARK... więcej >>

Środki na OZE i CCS

„Rzeczpospolita” pisze, że do 9 lutego potrawa nabór wniosków na dofinansowanie ze środków unijnych nowoczesnych przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej oraz wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Do podziału jest 5 mld euro... więcej >>

Włosi zainwestują w wiatraki

Włoska spółka Relight zamierza wybudować w Polsce farmy wiatrowe o łącznej mocy 300 MW. Włosi rozpoczęli program inwestycyjny, który zakłada realizację w Europie projektów wiatrowych o łącznej mocy 1000 MW, z czego około 300 MW ma zostać uruchomione w 2013 roku... więcej >>

Koszt budowy instalacji wiatrowych w Polsce

Z raportu o energetyce wiatrowej w Polsce, który powstał przy współpracy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że budowa instalacji wiatrowych w naszym kraju kosztuje od 5 do 7 mln zł za 1 MW zainstalowanej mocy... więcej >>

Mniejsze wpływy zielonych certyfikatów

Wpływy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat zastępczych w związku z niewypełnieniem obowiązku sprzedaży zielonej energii spadły o 7 proc... więcej >>

Coraz bardziej opłacalna energia ze słońca

Zdaniem wiceprezesa czeskiej spółki Photon Energy, Georga Hotara, za 3 lata produkcja energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych może być w Polsce konkurencyjna w stosunku do źródeł konwencjonalnych... więcej >>

Strategia rozwoju unijnej energetyki do roku 2020

Komisja Europejska opublikowała strategię rozwoju unijnej energetyki do roku 2020. Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA) przypomniało o konieczności zachowaniu wszystkich niezbędnych krajowych instrumentów wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie fotowoltaiki, w krótkim i średnim okresie... więcej >>

Nowy system wsparcia OZE

Resort gospodarki pracuje nad nowym systemem wsparcia dla inwestycji w odnawialne źródła energii, który zakłada między innymi rezygnację z zielonych certyfikatów... więcej >>

Kalifornia: Największa na świecie elektrownia słoneczna

W Kalifornii powstanie największa na świecie elektrownia słoneczna o mocy 1000 MW. Elektrownia zostanie wybudowana na pustyni Mojave w stanie Kalifornia w pobliżu miejscowości Blythe... więcej >>

700 kredytów na kolektory słoneczne

Rzecznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Witold Maziarz poinformował, że do końca września banki udzieliły ok. 700 kredytów na zakup i instalację kolektorów słonecznych... więcej >>

Morze Północne: Farma wiatrowa o mocy 9 GW

Konsorcjum Forewind, które realizuje projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 9 GW na Morzu Północnym, poinformowało o uzgodnieniu lokalizacji pierwszego etapu projektu... więcej >>

Bałtyk: Nowa farma wiatrowa

Uruchomiono należącą do niemieckiego koncernu energetycznego E.ON, farmę wiatrową Rösand II na Morzu Bałtyckim, która zlokalizowana jest na Bałtyku pomiędzy niemiecką wyspą Fehmarn i duńską Lolland... więcej >>

Kilkadziesiąt farm wiatrowych w Wielkopolsce

„Polska Głos Wielkopolski” pisze, że w Wielkopolsce wydano łącznie 78 zgód energetycznych i środowiskowych na farmy, lub pojedyncze elektrownie wiatrowe... więcej >>

Bilion euro na OZE

Komisja Europejska oszacowała na bilion euro koszt inwestycji w infrastrukturę, koniecznych, aby Unia Europejska zwiększyła do 20 proc. udział energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r... więcej >>

Egipt: 270 mln dolarów na budowę elektrowni słonecznej

Bank Światowy przekazał Egiptowi 270 milionów dolarów na budowę elektrowni słonecznej o mocy 100 MW. Przekazane środki obejmują 100 mln dol. bezzwrotnej dotacji z Funduszu Czystej Technologii oraz 170 mln. dol. pożyczki od banku... więcej >>

Opóźnienie w planie działania ws. energii odnawialnej

Rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. energii Marlene Holzner poinformowała, że KE wysłała do Polski list ponaglający ws. krajowego planu działania dot. zwiększenia stosowania energii ze źródeł odnawialnych... więcej >>

OZE: Za mało unijnych dotacji

Ministerstwo Gospodarki opublikowało listę projektów farm wiatrowych i biogazowni, które otrzymają dofinansowanie z unijnego programu „Infrastruktura i środowisko” (działanie 9.4). „Rzeczpospolita” pisze, że środków jest zdecydowanie za mało... więcej >>

Farmy wiatrowe w gminie Nowy Dwór Gdański?

Radni miasta i gminy Nowy Dwór Gdański przyjęli zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zmiany umożliwią zainteresowanym inwestorom budowę farm wiatrowych... więcej >>

Wciąż niski udział OZE w produkcji energii

„Rzeczpospolita” zauważa, że aby spełnić wymagania pakietu klimatyczno-energetycznego, Polska musi przyspieszyć inwestycje w OZE. Nasz kraj nie osiągnie też założonego na ten rok udziału źródeł odnawialnych w całości produkowanej energii... więcej >>

Większa pula pieniędzy na kolektory słoneczne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył do 2 mln zł pulę pieniędzy dla Banku Ochrony Środowiska na tegoroczne wsparcie dla klientów starających się o kredyt z dopłatą na kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej... więcej >>

Kolektory na kredyt

„Rzeczpospolita” napisała, że BOŚ podpisał z producentami kolektorów słonecznych i firmą doradczą Agrotur umowę dotyczącą pomocy dla osób, które chcą wziąć kredyt na tego typu źródła ciepła... więcej >>

Samochody elektryczne zwalniają

W listopadzie minie rok od momentu, gdy w stolicy powstał pierwszy punkt do ładowania samochodów elektrycznych. Konsorcjum Green Stream zapewniało, że do końca 2009 r. powstanie ich jeszcze 30, a do czerwca 2010 r. kolejnych 100. Nie przybył żaden... więcej >>

Poldanor: Kolejna biogazownia w budowie

Poldanor rozpoczął budowę ósmej z kolei biogazowni rolniczej, która powstanie w sąsiedztwie fermy trzody chlewnej w Giżynie, w gminie Kalisz Pomorski... więcej >>

Szwecja: Największa w Europie elektrownia wiatrowa

W okolicy miasta Pitea w północno-wschodniej Szwecji powstanie największa w Europie elektrownia wiatrowa. Jej pierwsze wiatraki rozpoczęły już pracę... więcej >>

Dofinansowanie dla farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice

Projekty farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice otrzymały pozytywną notę na etapie oceny merytorycznej II stopnia i tym samym spełniają warunki dofinansowania ze środków unijnych... więcej >>

ENERGA: Kolektory słoneczne z dopłatą NFOŚiGW

ENERGA swoim klientom zaoferowała kolektory słoneczne z dopłatą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dopłaty sięgają 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a pozostała część finansowana jest w ramach kredytu bankowego... więcej >>

Pożyczki 50 mln zł na projekty z zakresu OZE

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu można składać wnioski o udzielenie pożyczki na realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Łączna ilość środków do rozdysponowania to 50 mln zł... więcej >>

Kredyt na kolektor słoneczny

Około tysiąca chętnych zgłosiło się już po kredyt na zainstalowanie kolektora słonecznego. Koszt inwestycji w zależności od powierzchni domu wynosi od 10 do 20 tys. zł. 45 proc. tej kwoty zwróci NFOŚiGW... więcej >>

Pierwsza biogazownia w regionie świętokrzyskim

Pierwsza w regionie świętokrzyskim biogazownia rolnicza powstanie w Glinianach. Wybuduje ją spółka założona przez sześciu rolników, a samą inwestycję dofinansuje Agencja Rynku Rolnego... więcej >>

Powiat człuchowski: Pieniądze na instalacje solarne

Partnerski program samorządów miasta i gminy oraz człuchowskiego starostwa otrzyma ponad 2 miliony dofinansowania na budowę instalacji solarowych w ramach konkursu „Energia słoneczna dla każdego”... więcej >>

Dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne

Informacyjna Agencja Radiowa poinformowała, że od sierpnia rusza program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał odpowiednią umowę z sześcioma bankami... więcej >>

Coraz większe inwestycje w OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej szacuje, że w kraju jest planowanych 300 biogazowni na kwotę ponad 9 mld zł. Najwięcej inwestycji związanych jest jednak z elektrowniami wiatrowymi... więcej >>

Miliony euro na pomysły oszczędzające energię

Amerykański koncern GE przeznaczy około 160 mln euro na realizację pomysłów dotyczących oszczędności energii, zgłaszanych przez firmy i osoby prywatne z całego świata... więcej >>

Kolektory słoneczne w lubelskich gminach

Gminom z województwa lubelskiego udało się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt „Czysta energia w Dolinie Zielawy” będzie kosztować około 10 mln zł. W skład partnerskiego porozumienia weszły Wisznice, Rossosz, Sosnówka, Podedwórze i Jabłoń... więcej >>

Producenci ogniw fotowoltaicznych nie nadążają z produkcją

„Rzeczpospolita” pisze, że pomimo iż w Polsce przybywa producentów ogniw fotowoltaicznych, to i tak nie nadążają oni z realizacją zamówień. W kraju jest już kilka dużych fabryk ogniw fotowoltaicznych... więcej >>

Europejska Inicjatywa na rzecz Energetyki Wiatrowej (EWI)

Europejski sektor energetyki wiatrowej przy współpracy z Komisją Europejską i państwami członkowskimi uruchomił 10-letni program badawczo-rozwojowy pod nazwą Europejska Inicjatywa na rzecz Energetyki Wiatrowej (European Wind Initiative - EWI)... więcej >>

Rok 2009 przyniósł 62 proc. nowych mocy z OZE

Z raportu Komisji Europejskiej i Joint Research Centre (JRC) wynika, że w odnawialnych źródłach energii zainstalowano w ubiegłym roku 17 GW nowych mocy, co stanowi 62 proc. ogółu nowych mocy wytwórczych zainstalowanych w UE w 2009 roku... więcej >>

Więcej pieniędzy na OZE

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podjęła decyzję o zwiększeniu o około 112,7 milionów złotych kwotę wsparcia dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Dofinansowanie sieci

Będą dotacje dla sieci. Operatorzy sieci energetycznych będą mogli ubiegać się o dotacje na budowę i przebudowę sieci w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej... więcej >>

Szczecin: Dotacja na spalarnię

Urząd Miasta w Szczecinie złożył wniosek na dofinansowanie budowy spalarni odpadów, która kosztem 590 mln zł ma powstać za pięć lat. W sierpniu mają zapaść w tej sprawie rozstrzygnięcia... więcej >>

Wzrośnie budżet na wiatraki i biogazownie

Do 295 mln zł wzrośnie budżet na dofinansowanie projektów budowy farm wiatrowych i biogazowni w ramach programu „Infrastruktura i środowisko”... więcej >>

MEW: Warunki przyłączenia dla elektrowni wodnej

Spółka MEW uzyskała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednej z elektrowni wodnych, która będzie zlokalizowana na terenie województwa Wielkopolskiego... więcej >>

Kodeks Etyki w sektorze energetyki wiatrowej

Grupa firm z sektora energetyki wiatrowej podjęła decyzję o podpisaniu kodeksu etycznego postępowania w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych... więcej >>

Największa w Polsce elektrownia słoneczna

Na lotnisku w Gryźlinach koło Olsztyna powstanie elektrownia słoneczna o powierzchni 1 ha i mocy 1 MW. Koszt budowy największej w Polsce elektrowni słonecznej wyniesie 20 mln zł... więcej >>

Podpisano umowę na kredytowanie instalacji kolektorów słonecznych

Zarząd NFOŚiGW podpisał z sześcioma bankami umowy uruchamiające program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych... więcej >>

Największa na świecie elektrownia słoneczna

Francuski Total, hiszpańska Abengoa i firma Masdar ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zbudują na południowy zachód od Abu Dhabi elektrownię słoneczną o mocy 100 MW... więcej >>

MEW zainwestuje w OZE 8,5 mln zł

MEW SA zamierza zainwestować nawet 8,5 mln zł w odnawialne źródła energii. Obecnie w posiadaniu spółki znajdują się 2 lokalizacje, na których trwają procesy inwestycyjne... więcej >>

PEP: Kredyty na farmy wiatrowe

Spółki zależna PEP Talia i Amon zwarły umowy kredytowe z konsorcjum banków, w skład którego wchodzą Raiffeisen Bank Polska, Bank Zachodni WBK, Powszechna Kasa Oszczędności oraz Bank DnB NORD Polska... więcej >>

Miliard euro inwestycji hiszpańskich firm w Polsce

Hiszpańskie firmy rozpoczynają budowę czterech farm wiatrowych za 150 mln euro. Wstępne szacunki pokazują, że koncerny takie jak Iberdrola, Gamesa, Endesa, Acciona Energy, Samca czy Collosa mogą zainwestować w Polsce niemal 1 mld euro... więcej >>

Moc z wiatraków

„Rzeczpospolita” szacuje, że gdyby zostały zrealizowane wszystkie planowane inwestycje w elektrownie wiatrowe w Polsce to ich produkcja przekroczyłaby dwukrotnie zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszym kraju... więcej >>

Biogazownia w Zagórzu

Zakład Usług Technicznych z Zagórza zamierza wybudować biogazownię. Spółka otrzyma na realizację projektu dofinansowanie unijne i za około trzy miesiące po otrzymaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będzie mogła rozpocząć inwestycję... więcej >>

Więcej kolektorów słonecznych

O ponad 11 proc. wzrosła w 2009 roku sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce. „Rzeczpospolita” pisze, że w ubiegłym roku sprzedano w naszym kraju 144 tys. m kw. kolektorów słonecznych... więcej >>

Dynamiczne tempo rozwoju światowej energetyki solarnej

„Rzeczpospolita” pisze, że elektrownie solarne na całym świecie zwiększyły w 2009 r. swoją łączną moc o 7 GW, czyli o 16,6 proc. w stosunku do roku 2008... więcej >>

Dofinansowanie kolektorów słonecznych

„Rzeczpospolita” pisze, że prawdopodobnie już latem ruszy przygotowywany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program dotacji dla wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą wykorzystać kolektory słoneczne... więcej >>

DONG Energy uruchomiło dwie farmy wiatrowe

Duńska firma DONG Energy uruchomiła dwie farmy wiatrowe Karnice i Karcino. W znajdującym się na terenie gminy Kołobrzeg Karcinie zainstalowanych jest 17 turbin wiatrowych o łącznej mocy 51 MW... więcej >>

Morze Północne: Nowa farma wiatrowa

Niemcy uruchomiły nową morską farmę wiatrową. 12 wysokich wież z turbinami stanęło na Morzu Północnym, w odległości 45 km od wyspy Borkum... więcej >>

Tempo rozwoju energetyki wiatrowej spadnie

Ostatni raport Światowej Rady Energetyki Wiatrowej (GWEC) prognozuje, że w najbliższych pięciu latach spadnie do 10 proc. tempo rocznego przyrostu mocy elektrowni wiatrowych... więcej >>

BGS Energy Plus: Trzy nowe biogazownie

Czeski BGS Energy Plus zamierza w tym roku zakończyć budowę trzech nowych biogazowi. Ich łączna moc wyniesie 1,8 MW. Projekt będzie w 30 proc. finansowany przez czeskie Ministerstwo Rolnictwa... więcej >>

Mnóstwo przestarzałych wiatraków

80 procent wniosków o przyłączenie do sieci dotyczy dosyć przestarzałych elektrowni wiatrowych małej mocy, sprowadzanych głównie z Niemiec i Danii... więcej >>

Niewystarczająca pula dostępnych środków

Pula dostępnych środków w przez Ministerstwo Gospodarki naborze wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych budzi kontrowersje wśród przedsiębiorców... więcej >>

Stowarzyszenie Przemysłu Termicznej Energetyki Słonecznej

Powstanie Stowarzyszenie, które działać będzie na rzecz przemysłu energetyki słonecznej. Będzie ono reprezentować firmy usługowe działające w tym obszarze... więcej >>

Chiny to drugi na świecie producent energii z wiatru

Chiny stały się w 2009 r. drugim na świecie po USA producentem energii w elektrowniach wiatrowych. W ubiegłym roku w chińskie elektrownie wiatrowe osiągnęły moc 25,8 GW... więcej >>

Biogazownia pod Kielcami

EC Bartos wybuduje biogazownię w Piekoszowie koło Kielc. Biogazownia będzie wykorzystywała proces beztlenowej kofermentcji substratów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego do produkcji biogazu... więcej >>

Budowa farmy wiatrowej w Malechowie wstrzymana

Realizacja budowy farmy wiatrowej w gminie Malechowo w powiecie sławieńskim została wstrzymana. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy radni podjęli decyzję o wstrzymaniu tej inwestycji aż do wyjaśnienia sprawy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy... więcej >>

MEW: Elektrownia wodna w Wielkopolsce

Spółka MEW zawarła umowę związaną z budową małej elektrowni wodnej w województwie wielkopolskim. Celem umowy jest uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń... więcej >>

Gmina Walce bez wiatraków

Firma Clean Energy zrezygnowała z planowanej inwestycji w dwóch wioskach gminy Walce. Wiatraki miały powstać w Walcach i Zabierzowie, a w ich skład miało wejść 17 turbin... więcej >>

Fundusze na CCS z mechanizmów norweskich

Polska ma otrzymać w latach 2009 – 2014 578 mln euro z tak zwanych mechanizmów norweskich. Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na technologie wychwytywania i składowania CO2... więcej >>

Sześć małych elektrowni wodnych powstanie na Narwi

Wiele wskazuje na to, że na Narwi powstanie sześć małych elektrowni wodnych. Realizacją inwestycji chce zająć się firma CEDI, która obecnie rozpoczyna konsultacje społeczne... więcej >>

Dotacje i pożyczki na biogazownie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza przeznaczyć łącznie na biogazownie około 1 mld zł, z czego 400 mln zł na dotacje, a 600 mln zł na dofinansowanie w formie pożyczek... więcej >>

PKN Orlen wyda 1,4 mld zł na inwestycje ekologiczno-energetyczne

PKN Orlen rozpoczął realizację Programu Inwestycji Ekologiczno-Energetycznych w zakładzie głównym w Płocku. W ciągu siedmiu lat zrealizowanych zostanie sześć inwestycji za 1,4 mld zł... więcej >>

Wiatraki na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu wzrasta zainteresowanie budową elektrowni wiatrowych. Łączna moc turbin już istniejących oraz tych, na które inwestorzy uzyskali uzgodnienia środowiskowe Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie to 188 MW... więcej >>

Energa: Wiatraki dla klientów

Energa zaproponuje swoim klientom leasing lub zakup niewielkich turbin wiatrowych, paneli słonecznych i pomp ciepła... więcej >>

Szwecja: Więcej energii z OZE

Szwedzki minister ds. energetyki Maud Olofsson poinformował, że Szwecja znacznie zwiększy produkcję energii ze źródeł odnawialnych w najbliższym dziesięcioleciu. Powstanie 2 tysiące dodatkowych wiatraków... więcej >>

Elektrownie wiatrowe w gminie Bogatynia

Firma Agro&Ekoplan ma w planach budowę w gminie Bogatynia w województwie Dolnośląskim farmę 27 siłowni wiatrowych... więcej >>

Farma wiatrowa w gminie Nowa Wieś Lęborska

Wiele wskazuje na to, że w gminie Nowa Wieś Lęborska powstanie 25 siłowni wiatrowych. Realizacją inwestycji zajmie się spółka Słowiński Park Wiatrowy, która jest spółką córką niemieckiej spółki Eurocape Poland Limited... więcej >>

Wiatraki w gminach Skarbimierz i Olszanka

Rada gminy Skarbimierz zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, tym samym umożliwiając budowę farmy wiatrowej... więcej >>

Czesi mają za dużo energii z OZE

Czeski operator systemu przesyłowego ČEPS alarmuje, że przyłączenie nowych elektrowni wiatrowych i słonecznych zagraża bezpieczeństwu funkcjonowania czeskiego systemu elektroenergetycznego... więcej >>

Zmiana przepisów źródłem kłopotów z dopłatami do OZE

Już kilka miesięcy mieszkańcy Krakowa czekają na obiecane przez urząd miasta dopłaty do zakupu i instalacji urządzeń do odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Brak zgody na budowę nowych wiatraków w Koluszkach

Na terenie gminy pracują obecnie trzy wiatraki, a kilkanaście kolejnych inwestorów otrzymało pozwolenie na budowę. Jednak po debacie z udziałem mieszkańców i naukowców, radni gminy Koluszki zdecydowali, że nie zezwolą na budowę kolejnych wiatraków na terenie gminy... więcej >>

Miliardy złotych inwestycji w OZE

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że do 2025 r. na inwestycje polskie grupy energetyczne przeznaczą zgodnie ze swoimi planami 200 mld zł, z czego przynajmniej 10 proc. wydane zostanie na odnawialne źródła energii... więcej >>

Kulczyk zamierza zainwestować w farmy wiatrowe na Ukrainie

Kulczyk Holding zainteresował się inwestycjami w farmy wiatrowe na Ukrainie. Wszelkie działania w tym kierunku będą prowadzone przez należącą do Kulczyk Holding Polenergię oraz kijowskie biuro grupy... więcej >>

Wiatraki w gminie Orchowo

Mieszkańcy gminy Orchowo w referendum, do którego doprowadziła grupa przeciwników inwestycji, wyrazili zgodę na budowę farmy wiatrowej... więcej >>

Wystarczająco dużo energii z OZE

Polska 29 stycznia przekazała Komisji Europejskiej przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki prognozę udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu... więcej >>

KASHUE: Nowy plan rozdziału emisji

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami Emisji rozpoczął zbieranie wśród przedsiębiorstw danych na temat emisji CO2 z ostatnich dwóch lat, które mają być podstawą do opracowania nowego krajowego planu rozdziału uprawnień na lata 2008 - 2009... więcej >>

Światła znowu zgasną

Organizacja ekologiczna WWF na sobotę 27 marca na godzinę 20.30 zaplanowała kolejną akcję gaszenia światła... więcej >>

Co raz więcej elektrowni fotowoltaicznych w Czechach

W Czechach w ubiegłym roku moc elektrowni fotowoltaicznych osiągnęła poziom 411 MW. Eksperci oczekują, że do końca 2010 roku łączna moc czeskich elektrowni słonecznych przekroczy 1000 MW... więcej >>

Konkurs na unijne dotacje na OZE został wstrzymany

Ministerstwo Gospodarki postanowiło wstrzymać do odwołania rozpoczęcie konkursu na unijne dotacje na OZE z funduszy unijnych na lata 2007–2013... więcej >>

Oszczędności Elektrowni Stalowa Wola

Elektrownia Stalowa Wola, dzięki spalaniu biomasy zaoszczędziła na opłatach za emisję CO2 w 2009 roku 7 mln zł... więcej >>

Kłopoty przy budowie wiatraków w Wielkopolsce

Koniecznym warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę farmy wiatrowej jest przygotowane raportu oddziaływania na środowisko, co związane jest z koniecznością rocznego monitoringu ptaków i nietoperzy... więcej >>

OZE: 10 razy więcej energii

Według prognozy ekspertów Siemensa, za 20 lat ze źródeł odnawialnych będzie pochodzić do 5 583 TWh energii. Eksperci z tej firmy przewidują, że największy udział w tym przyroście będzie miała energetyka wiatrowa... więcej >>

Pół miliarda zł czeka na inwestorów w OZE

Firmy, samorządy oraz osoby fizyczne mogą do końca stycznia składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o pożyczki na finansowanie inwestycji w produkcję energii w źródłach odnawialnych... więcej >>

Trudności dotknęły plany budowy biogazowni

„Rzeczpospolita” pisze, że ze względu na problemy z finansowaniem, program budowy biogazowni w każdej gminie nie rozwija się tak jak zakładano... więcej >>

Spadają ceny do emisji CO2

„Rzeczpospolita” pisze, że po tym, jak w Kopenhadze nie doszło do uzgodnień co do wielkości limitów emisji CO2, ceny uprawnień do emisji tego gazu zaczęły mocno spadać... więcej >>

Wiatraki w powiecie człuchowskim

Pod Człuchowem w ciągu kilku lat ma powstać ponad sto wiatraków. Pierwsze staną już w tym roku. W gminie Człuchów wiatraki maja powstać w okolicach Dębnicy, Skarszewa, Rychnów, Brzeźna, Jęcznik, Wierzchowa, Bukowa i Jaromierza... więcej >>

Blokada budowy elektrowni wiatrowych w Kotlinie Jeleniogórskiej

Szef jeleniogórskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Wojciech Kapałczyński objął ochroną krajobraz większej części dawnego województwa jeleniogórskiego... więcej >>

USA: Powstanie potężna farma wiatrowa

Amerykańska spółka Caithness Energy wybuduje w stanie Oregon farmę wiatrową „Shepherds Flat” o mocy 845 MW. Kontrakt o wartości 1,4 mld USD został podpisany z dostawcą turbin, firmą GE... więcej >>

30 tys. zielonych certyfikatów

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał trzydziestotysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii. Tyle świadectw wydało URE od 1 października 2005 r... więcej >>

Enea zacznie kupować biogazownie i farmy wiatrowe

Enea zmierza być samowystarczalna pod względem sprzedaży zielonej energii i w tym celu finalizuje kontrakt zakupu gotowej biogazowi o mocy około 2 MW w Liszkowie pod Inowrocławiem... więcej >>

Nowa farma wiatrowa RWE Innogy

RWE Innogy uruchomiło u wybrzeży Wysp Brytyjskich kolejną farmę wiatrową off shore o moc 90 MW, która liczy 25 turbin o mocy 3,6 MW każda, rozlokowanych na przestrzeni 4 km kw... więcej >>

Energia ze słońca jest coraz popularniejsza

„Puls Biznesu” pisze, że coraz więcej Polaków zainteresowanych jest pozyskiwaniem energii ze słońca, co potwierdziły ostanie badania wykonane przez TNS OBOP... więcej >>

PAIiIZ: 10 projektów w OZE wartych ponad 700 mln euro

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych obsługuje obecnie 10 projektów w dziedzinie odnawialnych źródeł energii o wartości ponad 700 mln euro, które mogą przynieść ponad 2.800 miejsc pracy... więcej >>

Sondaż: Lepsza droższa energia z OZE

„Polska Dziennik Zachodni” napisał, że ponad 50 proc. mieszkańców aglomeracji katowickiej deklaruje, iż mogłaby zapłacić więcej za energię ze źródeł odnawialnych... więcej >>

Geotermia Mazowiecka: Wiercenia ruszyły

Geotermia Mazowiecka rozpoczęła prace przy odtwarzaniu dwóch skierniewickich odwiertów termalnych. Koszt inwestycji szacuje się na około 4 mln zł, a realizacja jej pierwszego etapu ma się zakończyć w marcu przyszłego roku... więcej >>

NFOŚiGW: 500 mln na OZE

W pierwszej edycji konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach, którego rozdzielane są pożyczki na inwestycje w OZE udało się rozdysponować mniej niż połowę dostępnych środków... więcej >>

Problematyczne farmy wiatrowe na Bałtyku

Po analizie możliwości realizacji w Polsce projektów budowy morskich farm wiatrowych, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej oceniła, że czas trwania takiego przedsięwzięcia w naszym kraju będzie znacznie dłuższy niż np. w Danii czy Anglii... więcej >>

Dolny Śląsk potęgą w dziedzinie elektrowni wiatrowych

Zdzisław Koszkul z wrocławskiej EnergiiPro powiedział, że inwestorzy zgłosili spółce plany budowy aż 56 farm wiatrowych, w których może pracować około 1300 wiatraków o mocy 2 MW... więcej >>

Problem z wypełnieniem zobowiązań z Kioto

„Rzeczpospolita” pisze, że aby wypełnić zobowiązania zapisane w protokole z Kioto odnośnie emisji CO2, cześć krajów tzw. starej Unii będzie musiała dokupić uprawnienia do emisji w od innych państw... więcej >>

Umowa na dokumentację ZTPO

Miasto Koszalin przeznaczy 2 mln 191 tys. zł na dokumentację potrzebną do uzyskania pieniędzy z unijnych funduszy na budowę Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów... więcej >>

Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2

Pierwsza polska umowa na sprzedaż jednostek AAU – Assigned Amount Unit, jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ, została podpisana 9 listopada w czasie Szczytu polsko – hiszpańskiego w Sopocie z udziałem Premiera Donalda Tuska i Premiera Jose Luis Zapatero... więcej >>

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

„Rzeczpospolita” napisała, że w kilku miastach Polski powstanie eksperymentalna sieć 330 punktów ładowania akumulatorów do pojazdów o napędzie elektrycznym. Do realizacji tego projektu przymierzają się dwie firmy... więcej >>

Pierwsza w Polsce elektrownia słoneczna

Samorząd Wierzchosławic wybuduje pierwszą w kraju elektrownię słoneczną. Gmina stara się w szwajcarskim funduszu o 40 mln zł dotacji... więcej >>

Łódź: Latarnie zasilane przez wiatr i słońce

Na ulicy Strefowej w Łodzi stanęły trzy pierwsze latarnie zasilane przez wiatr i promienie słoneczne. Na szczycie każdej latarni zamontowane są solary i turbina wiatrowa, a wytworzona przez nie energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze... więcej >>

Dolny Śląsk powinien wykorzystać swój potencjał biomasy

Okazuje się, że na Dolnym Śląsku w ciągu roku można pozyskać około 900 tysięcy ton biomasy. Jednak potencjał ten nie jest wciąż wykorzystywany... więcej >>

Suwałki: Park wiatrowy o mocy 40 MW

Pierwsza inwestycja firmy RWE w Polsce została uruchomiona. Farma 18 turbin wiatrowych o mocy 40 megawatów rozpoczęła pracę w Białej Wodzie k. Suwałk... więcej >>

PKP Energetyka zainwestuje w OZE

PKP Energetyka planuje zainwestować w budowę małych źródeł energii, głównie w biogazownie oraz elektrownie wiatrowe... więcej >>

Udział energetyki słonecznej w OZE w Polsce do 2020 r. może wzrosnąć dwukrotnie

Z najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej wynika, że do 2020 r. udział energetyki słonecznej w OZE może wzrosnąć do 4 - 5 proc... więcej >>

BOŚ: Inwestycje w biogazownie

BOŚ utworzył spółkę BOŚ Eko Profit, której głównym zadaniem będzie budowa biogazowni. Według zapowiedzi Mariusza Klimczaka, prezesa BOŚ, jeszcze w tym roku zostanie przygotowanych kilkanaście projektów budowy biogazowni... więcej >>

Elektrownia Połaniec kupiła udziały w elektrowni wiatrowej

Polish Energy Partners poinformowało, że 6 października została zamknięta transakcja sprzedaży przez PEP na rzecz Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska 30 proc. udziałów w spółce Beta, która została powołana przez obie firmy w celu realizacji inwestycji budowy farmy wiatrowej Jarogniew/Mołtowo na Pomorzu... więcej >>

Biogazownia pod Legnicą

Firma Norpal zamierza wybudować w pobliżu Nowej Wsi Legnickiej w województwie Dolnośląski rolniczą biogazownię o mocy 2 MW... więcej >>

Farma wiatrowa w powiecie malborskim

Rada Miejska Nowego Stawu w powiecie malborskim uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla „Parku elektrowni wiatrowych - zespół Brzózki, zespół Stawiec”... więcej >>

Lubuskie: 750 MW nowych mocy z wiatraków

Wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat w miejscowościach Stypołów, Wschowa, Sława, Szczaniec, Myszęcin, Rzepin, Golice, Górzyca, Goraj, Nowa, Niedrzwica i Bogdaniec powstaną farmy wiatrowe... więcej >>

Zakończyła się budowa największej farmy wiatrowej na świecie

Firma E.ON Climate and Renewables poinformowała, że zakończyła się budowa największej na świcie farmy wiatrowej w Teksasie w USA... więcej >>

Farma wiatrowa w Szczebrzeszynie

Dwadzieścia stu metrowych wiatraków powstanie na polach wokół Szczebrzeszyna. Koszt każdego z nich to od 2,5 do 3 mln euro. Inwestycję zrealizuje spółka Wiatrowiec-Energia, która wyprodukowaną energię odprowadzi do PGE... więcej >>

Wiatraki w podrzeszowskich gminach powstaną

Wojewoda podkarpacki zezwolił na kontynuowanie budowy farmy wiatrowej w okolicach Rzeszowa. Wcześniej wojewoda stwierdził, że podczas wydawania zgody na budowę farmy wiatrowej na wzgórzach pomiędzy Malawą, a Wolą Rafałowską zabrakło raportu o oddziaływaniu farmy na środowisko... więcej >>

Koniec pierwszego etapu konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło 15 września przyjmowanie ofert w konkursie na wykonanie zadań badawczych w ramach strategicznych programów dotyczących odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych technologii w budownictwie oraz sieciowego systemu informacyjnego dla nauki, techniki i dziedzictwa kulturowego w Polsce... więcej >>

Solary na dachach domów mieszkańców powiatu suskiego

Powiat suski jest jedynym, który wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o dofinansowanie do kolektorów słonecznych montowanych na dachach osób prywatnych... więcej >>

Strzeleczki bez wiatraków

Inwestor, który chciał wybudować farmę wiatrową na terenie gminy Strzeleczki wycofał się. Samorządowcy chcą zablokować także postawienie elektrowni wiatrowych w sąsiednich gminach... więcej >>

Elektrownia wiatrowa w Kietrzu

Radni Kietrza zezwolili na budowę elektrowni wiatrowej. Siedem wiatraków powstanie na polu w okolicy ul. Raciborskiej. Radni Kietrza zmienili także plan zagospodarowania przestrzennego w miejscu, gdzie ma powstać elektrownia wiatrowa... więcej >>

Instalacja do spalania biomasy w Kogeneracji

11 września odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowoczesną instalację do spalania biomasy na potrzeby Elektrociepłowni Czechnica, która należy do Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja... więcej >>

RWE: Budowa kolejnej farmy wiatrowej

Wiele wskazuje na to, że niedługo w gminie Nowy Staw na Żuławach RWE rozpocznie budowę elektrowni wiatrowych. Na sesji Rady Miejskiej zostało zmienione studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego... więcej >>

Ekologiczną energią zainteresowanych jest 500 klientów Vattenfall

Jedynie 500 klientów firmy Vattenfall zdecydowało się na zakup droższej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. „Gazeta Wyborcza” pisze, że to dwa razy więcej niż w momencie pojawienia się oferty na rynku... więcej >>

ENERGA i KWB „Adamów” wspólnie zainwestują w wiatraki

Podpisany list intencyjny między Kopalnią Węgla Brunatnego „Adamów” i Grupą ENERGA zakłada budowę i eksploatację elektrowni wiatrowych. Farmy wiatrowe miałyby powstać na terenach poeksploatacyjnych kopalni... więcej >>

Japonia zmniejszy emisję CO2 o 25 proc.

Japonia zapowiedziała, że zredukuje emisję dwutlenku węgla o 25 proc. Nowowybrany premier Japonii Yukio Hatoyama zapowiedział restrykcyjną politykę w kwestii emisji gazów cieplarnianych... więcej >>

PEP dostarczy biomasę do Elektrowni Połaniec

Polish Energy Partner poinformowała, że jej spółka zależna Grupa PEP – Biomasa Energetyczna Wschód dostarczy biomasę do Elektrowni Połaniec... więcej >>

Wbudowane w drogi panele słoneczne

Departament Energetyki USA powołał do życia firmę Solar Roadways, której zadaniem ma być wdrożenie do masowej produkcji wysokowydajnych i superwytrzymałych ogniw słonecznych... więcej >>

Coraz trudniej o dotacje na biogazownie

Przyjęty przez ministerstwo gospodarki program, który zakłada powstanie biogazowni w każdej gminie może okazać się trudny do realizacji. Zainteresowani jego realizacja mogą mieć problemy z uzyskiwaniem dotacji na ten cel... więcej >>

Deweloper zainwestuje w OZE

Katowicki deweloper Stark Development, zamierza zdywersyfikować swoją działalność, miedzy innymi poprzez wejście w sektor energii odnawialnej... więcej >>

Milion elektrycznych samochodów do 2020 r.

Rząd Niemiec przyjął „narodowy plan rozwoju elektromobilności”, który przewiduje, że do 2020 roku po drogach tego kraju będzie się poruszać milion samochodów z napędem elektrycznym... więcej >>

Farmy wiatrowe w Dolnośląskim

Niemiecka firma Sparinvest zamierza zbudować farmy wiatrowe o łącznej mocy 120 MW w trzech dolnośląskich gminach... więcej >>

Miliard euro na elektrownie wiatrowe

„Rzeczpospolita” napisała, że inwestorzy chcą w ciągu najbliższych dwóch lat zainwestować w energetykę wiatrową w Polsce 1 mld euro. Dzięki temu moc farm się podwoi... więcej >>

Programy pomocowe dla OZE i gazownictwa zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy pomocowe dla inwestycji w wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych oraz budowę i modernizację systemów dystrybucji gazu ziemnego... więcej >>

Nowa farma wiatrowa na Podkarpaciu

Firma GA Eton z Wieliczki chce wybudować w gminie Stubno cztery turbiny wiatrowe... więcej >>

Pierwsza w Polsce przydomowa biogazownia

W Szewni koło Zamościa powstała przydomowa biogazownia, która wytwarza gaz na potrzeby gospodarstwa domowego. Jest to pierwsza taka biogazownia w Polsce... więcej >>

Indie i UE inwestują w energetykę słoneczną

IAR poinformowała, że Indie i UE będą inwestować we wspólne badania w dziedzinie energetyki słonecznej... więcej >>

Inwestycje w energetyce wiatrowej

„Gazeta Prawna” poinformowała, że w Polsce trwają prace nad budową farm wiatrowych o mocy ponad 12 tys. MW... więcej >>

Budowa wielkiej elektrowni słonecznej we Francji

Do 2011 r. we Francji powstanie największa w tym kraju elektrownia słoneczna. Wartą łącznie 90 milionów euro elektrownię wybuduje spółka EDF Energie Nouvelles przy współpracy amerykańskiego producenta paneli słonecznych First Solar... więcej >>

Dwa razy więcej energii z wiatru

Jak wynika z przeprowadzonych przez SMG/KRC badań, 42 firmy planują budowę elektrowni wiatrowych, a w ciągu najbliższych dwóch lat liczba ta może się podwoić. Na razie mniej niż 1,5 proc. energii w Polsce jest produkowane z wiatru... więcej >>

Na Bałtyku powstaną farmy wiatrowe

Inwestorzy planują budowę pięciu dużych farm wiatrowych na polskich obszarach Bałtyku. Instalacje off-shore przy naszym wybrzeżu mogą osiągnąć moc 2 GW... więcej >>

Program „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne”

Program „Innowacyjna Energetyka – Rolnictwo Energetyczne” pozwoli na utworzenie do 2020 r. w każdej gminie średnio jednej biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego... więcej >>

Źródła rezerwowe są konieczne

„Gazeta Prawna” pisze, że rozwój energetyki wiatrowej pociąga za sobą konieczność budowy elektrowni, które będą dostarczać „zastępczą” energię przy bezwietrznej pogodzie. PSE Operator już pracuje nad projektem takiej inwestycji... więcej >>

RWE: Pół miliarda euro inwestycji w energię wiatrową

RWE Polska do 2015 roku chce zainwestować w kraju pół miliarda euro w produkcję energii wiatrowej o mocy 300 megawatów... więcej >>

Więcej biomasy w EC Będzin

EC Będzin pracuje nad zwiększeniem spalania biomasy, której udział w strukturze zużywanego paliwa wynosi około 10 proc. Od nowego roku spółka planuje, aby udział spalanej biomasy wynosił co najmniej 15 proc... więcej >>

CEZ zaciągnął kredyt na technologię do farmy wiatrowej w Rumunii

Czeska spółka energetyczna CEZ, która buduje w Rumunii elektrownię wiatrową Fontanele o mocy 347,5 MW, zaciągnęła kredyt w kwocie 262,35 mln euro na finansowania zakupu niemieckiej technologii w ramach tego projektu... więcej >>

Dotacja na centrum czystej energii

Akademickie Centrum Czystej Energii Akademii Pomorskiej w Słupsku otrzyma 70 tysięcy złotych dotacji na stworzenie Laboratorium Energii Odnawialnej... więcej >>

Kolektory słoneczne w lubuskich szpitalach

W największych lubuskich szpitalach zostaną zainstalowane kolektory słoneczne. Inwestycja pozwoli zaoszczędzić rocznie nawet ponad pół miliona złotych... więcej >>

PGE: 730 mln zł inwestycji w zieloną energię w ZE Dolna Odra

PGE zamierza do końca 2012 roku zainwestować ponad 730 mln zł w ZE Dolna Odra w zieloną energię. W Dolnej Odrze powstanie między innymi największy w Polsce kocioł do spalania biomasy i instalacje odsiarczania spalin, które pozwolą zdecydowanie ograniczyć emisje CO2, SO2 i pyłu... więcej >>

NFOŚ: Drugi nabór wniosków na inwestycje w OZE

NFOŚ przyjął w kwietniu wnioski na pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii o wartości 1,6 mld zł. Jednak nie wszystkie zgłoszone projekty dostaną pożyczkę, ponieważ do wykorzystania jest 750 mln zł... więcej >>

PEP zajmie się produkcją pelet

„Parkiet” poinformował, że PEP otrzymał zezwolenie na budowę w Ząbkowicach Śląskich fabryki produkującej pelet ze słomy... więcej >>

Portugalczycy zbudują elektrownie wiatrowe na Podkarpaciu

„Puls Biznesu” pisze, że portugalska firma Martifer Renewables dostanie prawdopodobnie 35 mln euro kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na budowę farm wiatrowych w południowo-wschodniej Polsce... więcej >>

Spalarnia odpadów komunalnych w Kaliszu

Władze Kalisza i przedstawiciele Energi podpisali list intencyjny w sprawie budowy i eksploatacji spalarni odpadów komunalnych w Energa Elektrociepłownia Kalisz... więcej >>

Wiatraki w Zdzieszowicach

Firmy belgijskie i niemieckie zainteresowane są budową farm wiatrowych na terenie gminy Zdzieszowice. Między Obrowcem a Krępną miałoby stanąć około 50 elektrowni wiatrowych o mocy 60 MW, a w innym miejscu 15 wiatraków o mocy 30 MW... więcej >>

Ogromne nakłady na zieloną energetykę

„Rzeczpospolita” napisała, że światowe nakłady na zieloną energetykę osiągnęły w 2008 roku poziom 155 mld dolarów... więcej >>

Poldanor buduje kolejną biogazownię

Poldanor S.A. rozpoczął 5 czerwca budowę piątej już z kolei biogazowni. Inwestycja będzie pierwszą taką w woj. zachodniopomorskim. Biogazownia powstanie w miejscowości Nacław w gminie Polanów... więcej >>

Elektrownie wiatrowe w woj. wielkopolskim

Enea odebrała dwa prywatne wiatraki w gminie Margonin, w powiecie chodzieskim. Elektrownie o mocy 600 kW każda zbudowała, lokalna firma transportowa... więcej >>

Mała elektrownia wodna nad Czarną Przemszą

Nad rzeką Czarna Przemsza w Siewierzu uruchomiono nową małą elektrownię wodną. Serce elektrowni to generator, który stanowi silnik asynchroniczny, który pracuje poprzez turbinę śmigłową, jako prądnica asynchroniczna o mocy 22 kW... więcej >>

Cieszyn: Elektrownia wodna na Olzie

Do Urzędu Miejskiego w Cieszynie zgłosiła się firma, która zamierza wybudować na Olzie elektrownię wodną... więcej >>

Energetyce solarnej potrzebny jest lepszy system wsparcia

„Rzeczpospolita” napisała, że o ponad 100 procent wzrosła w ubiegłym roku ilość zainstalowanych paneli słonecznych w Polsce, jednak wciąż słabo funkcjonuje system dotacji dla inwestorów indywidualnych na tego typu przedsięwzięcia... więcej >>

Powstanie polsko-niemieckie Centrum Badań Energii Odnawialnej

Wojciech Drożdż, członek zarządu woj. zachodniopomorskiego oraz prof. Ryszard Kaleńczuk, prorektor ds. Nauki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego podpisali list intencyjny w sprawie włączenia ośrodka badawczego ZUT w Ostoi do transgranicznego Centrum Badań Energii Odnawialnej... więcej >>

Farma wiatrowa w Tychowie

Międzynarodowy deweloper i inwestor energetyki odnawialnej RP Global uzyskał fundusze na budowę i ukończenie farmy wiatrowej w Tychowie... więcej >>

Wiatraki na Żywiecczyźnie

Wiele wskazuje na to, że na Żywiecczyźnie powstanie elektrownia wiatrowa. Inwestycją żywo jest zainteresowana polsko-duńska firma Wiatropol International, która od wielu lat działa w tej branży... więcej >>

Zakład Komunalny w Opolu wybuduje biogazownię

Zakład Komunalny w Opolu uruchomi na wysypisku śmieci biogazownię, która będzie miała moc 400 kW. ZK planuje uruchomienie biogazowni jeszcze w tym roku... więcej >>

Na Odrze pracę rozpoczęła nowa elektrownia wodna

Na Odrze w miejscowości Dobrzeń Wielki w województwie opolskim oddano do użytku nową elektrownię wodną. Właścicielem elektrowni o mocy 1,6 MW jest firma PGE Energia Odnawialna... więcej >>

Propozycja podziału unijnych pieniędzy na walkę ze zmianami klimatycznymi

Jak wyjaśnia „Gazeta Wyborcza”, chodzi o pieniądze, które bogate kraje będą musiały przekazywać rozwijającym się na walkę ze zmianami klimatycznymi, np. inwestycje w czystą energię... więcej >>

Kolektory słoneczne obniżają koszty ogrzania wody o 60 proc.

Zainstalowanie kolektorów słonecznych nie jest tanią inwestycją, ale może się ona zwrócić już w pięć, sześć lat. Dzięki dofinansowaniu jeszcze szybciej... więcej >>

KSC inwestuje w biogazownie

Krajowa Spółka Cukrowa zamierza zainwestować pieniądze w budowę dziesięciu biogazowni. Cukrowa spółka chce w ciągu dwóch lat zagospodarować majątek po 19 zamkniętych cukrowniach... więcej >>

Pierwsza na świecie elektrownia na wiatr i biogaz

W Niemczech rozpoczęła się budowa elektrowni, która jest przedstawiana jako pierwsza siłownia produkująca energię elektryczną i paliwo wodorowe przy wykorzystaniu wiatru i biogazu... więcej >>

RWE: Pierwszy etap inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce

RWE zainstalowało w połowie kwietnia pierwsze turbiny na terenie gmin Suwałki i Jeleniewo. Park Wiatrowy Suwałki w województwie podlaskim będzie się składać z 18 turbin wiatrowych, każda o mocy 2,3 MW... więcej >>

W Polsce powstanie więcej biogazowni

„Puls Biznesu” pisze, że firmy hodowlane oraz przetwórcy mięsa coraz częściej inwestują w biogazownie i wiele wskazuje na to, że dotychczas niewykorzystywany w naszym kraju na szerszą skale biogaz będzie wykorzystywany w dużo większym stopniu... więcej >>

Coraz więcej czystej energii z wiatru i słońca Bydgoszczy

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w ciągu 10 lat będzie musiała wzrosnąć w Bydgoszczy aż czterokrotnie. Wszystko przez wyśrubowane unijne normy. Firmy stawiają przede wszystkim na siłownie wodne i wiatrowe... więcej >>

Nowa biogazownia rolnicza na Pomorzu rozpoczęła pracę

W miejscowości Koczała, w województwie pomorskim, uroczyście otwarto nową biogazownię rolniczą, która została wyposażona w dwa silniki gazowe o łącznej mocy 2,1 MWe... więcej >>

Dofinansowanie inwestycji w energię odnawialną

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 6 kwietnia 2009 r można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji... więcej >>

Największa europejska farma wiatrowa powstanie w Szwecji

W Szwecji w ciągu dziesięciu lat ma powstać największy europejski park elektrowni wiatrowych liczący ponad tysiąc wiatraków... więcej >>

Poszukiwania gorących źródeł w Kleszczowie

Zakład Komunalny w Kleszczowie w kwietniu ma rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę odwiertu, który poszuka źródeł geotermalnych... więcej >>

Chojno: Spalarnia biomasy i odpadów komunalnych

Spółka Centrum Ekoenergii z Sulechowa wybuduje na poradzieckim lotnisku w Chojnie spalarnię biomasy i odpadów komunalnych, która jednocześnie mogłaby produkować energię elektryczną, cieplną lub tzw. biowęgiel... więcej >>

Kryzys spowodował 6 proc. spadek emisji CO2

Instytut badawczy Point Carbon z siedzibą w Oslo poinformował, że emisje dwutlenku węgla w Unii Europejskiej spadły w 2008 r. o 6 proc. w stosunku do poprzedniego roku z powodu kryzysu gospodarczego... więcej >>

PAIiIZ prowadzi 12 projektów z sektora OZE o wartości ok.1,5 mld euro

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych obecnie prowadzi dla inwestorów 12 projektów z sektora odnawialnych źródeł energii, które mogą w dwa lata przynieść 1,5 mld euro inwestycji i 500-600 nowych miejsc pracy... więcej >>

DONG Energy zainwestował w Polsce

DONG Energy sfinalizował transakcję zakupu farmy wiatrowej Karcino. Duńczycy kupili projekt Karcino za 38 mln koron duńskich... więcej >>

KWB Adamów i gmina Przykona stworzą Gminny Park Energetyczny

Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” S.A. i gmina Przykona podpisały list intencyjny w sprawie współpracy przy utworzeniu Gminnego Parku Energetycznego. Jego podstawową formą działalności będzie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych... więcej >>

Wiatraki za 300 mln zł

W Borzęcinie powstanie największa w Małopolsce, a jedna z większych w Polsce, elektrownia wiatrowa... więcej >>

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska powiedziała, że wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE), w porównaniu z innymi rodzajami energii, będzie w Polsce rosło najszybciej... więcej >>

Greenpeace zapłaci odszkodowanie

Aktywiści organizacji Greenpeace, którzy latem 2007 r. wzięli udział w malowaniu na chłodni kominowej elektrowni w Bełchatowie napisu „Stop CO2”, zapłacą przedsiębiorstwu 19 tys. zł odszkodowania... więcej >>

1,5 mld zł na inwestycje w odnawialne źródła energii

Rząd zamierza przeznaczyć około 1,5 mld zł na pożyczki pod inwestycje m.in. w elektrownie wiatrowe, wodne i pozyskiwanie energii z wód geotermalnych. Pieniądze mają trafić do inwestorów w latach 2009-2012... więcej >>

Podkarpackie: Nowa elektrownia wiatrowa

W Padwi Narodowej zostanie zbudowana elektrownia wiatrowa. Na polach między linią kolejową, a trasą Mielec - Tarnobrzeg stanie 20 stumetrowych wiatraków... więcej >>

„Ekologiczny labirynt” uczy oszczędzać prąd i chronić klimat

Adresowana do uczniów wystawa „Ekologiczny labirynt”, otwarta w Katowicach podpowiada jak gotować, myć naczynia, korzystać z pralki czy telewizora, aby oszczędzać prąd i chronić klimat... więcej >>

Hiszpański fundusz zainwestuje w polskie elektrownie wiatrowe

Hiszpański fundusz Taiga Mistral, który jest już w Polsce udziałowcem trzech farm wiatrowych łącznej mocy 80 MW mocy, zamierza w tym roku zainwestować w naszym kraju w podobne przedsięwzięcia, tak aby osiągnąć łączną moc zainstalowana na poziomie 200 MW... więcej >>

Energia z biogazu

Spółka komunalna Wodkan SA w Ostrowie Wlkp. wybuduje za około 3 mln zł układ kogeneracyjny, dzięki któremu energia elektryczna i cieplna będzie wytwarzana z biogazu... więcej >>

PAN poszuka źródeł geotermalnych

Polska Akademia Nauk poszuka w Kielcach źródeł geotermalnych. Na realizację badań kielecki ratusz ogłosił przetarg. Wpłynęła tylko oferta PAN-u... więcej >>

W Olsztynie powstanie spalarnia odpadów wraz z ciepłownią

Budowa spalarni odpadów komunalnych wraz z ciepłownią w Olsztynie ma kosztować 517 mln zł. Unijne dofinansowanie tej inwestycji ma wynieść 305 mln zł... więcej >>

Wstępna umowa z na zakup 130 turbin

Firma Investement Friends Energy działająca w imieniu Konsorcjum Polskie Elektrownie Wiatrowe podpisała z Atlantisem wstępną umowę z na zakup 130 turbin wiatrowych dla planowanej elektrowni o mocy 300 MW... więcej >>

Warmia i Mazury ekologicznie

Marszałek województwa warmińsko – mazurskiego planuje powołać do życia Agencję Pozyskiwania Energii Odnawialnej. Urzędnicy dostali już na ten cel z Unii Europejskiej 250 tys. euro... więcej >>

Łódzki Radogoszcz-Zachód osiedlem solarów

W tym roku Radogoszcz-Zachód stanie się pierwszym osiedlem w Łodzi w całości korzystającym z wody podgrzewanej energią słoneczną... więcej >>

Ciepło i prąd z biogazu

Biogaz, który powstaje w procesie oczyszczania ścieków w częstochowskiej oczyszczalni „Warta”, posłuży do produkcji prądu i ciepła. Ruszyła właśnie umożliwiająca to instalacja, wybudowana za 3,7 mln zł... więcej >>

Dalkia zainwestuje w biomasę

Dalkia, zamierza zainwestować około 400 mln zł między innymi w produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Firma planuje w swoich elektrociepłowniach budowę trzech bloków na biomasę... więcej >>

Nowe elektrownie wiatrowe w powiecie słupeckim

W powiecie słupeckim pojawiło się kolejnych dwóch inwestorów, którzy zamierzają wybudować tam elektrownie wiatrowe... więcej >>

KGHM: inwestycje w farmy wiatrowe

KGHM za pośrednictwem spółki zależnej Energetyka, kupił za 450 tys. zł 100 proc. udziałów firmy Biowind... więcej >>

LIR ostrzega przed dzierżawą ziemi pod wiatraki

Lubelska Izba Rolnicza przestrzega rolników przed zbyt pochopnym zawieraniem umów dzierżawy ziemi z firmami, które chcą stawiać fermy wiatrowe w regionie... więcej >>

Kilkadziesiąt nowych wiatraków powstanie w gminie Płużnica

Władze gminy Płużnica zamierzają w pierwszych miesiącach 2009 roku zbudować w Bielawach, Błędowie i Nowej Wsi Królewskiej łącznie kilkadziesiąt elektrowni wiatrowych... więcej >>

Pożyczka zamiast dotacji

Od stycznia tego roku zamiast przyznawać bezzwrotne dotacje na przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie udzielał długoterminowych pożyczek... więcej >>

Producentów energii odnawialnej mogą liczyć na więcej pieniędzy

Małe i średnie firmy, które zajmują się produkcją energii oraz biopaliw ze źródeł odnawialnych, będą mogły ubiegać się nawet o 70-procentowe dofinansowanie poniesionych na ten cel kosztów... więcej >>

Z każdym rokiem więcej energii z wiatru

Zgodnie z prognozami Global Wind Energy Council w 2050 r. z wiatru będzie pochodziło nawet 30 proc. energii elektrycznej na świecie... więcej >>

Elektrownie wiatrowe pod Strzałkowem

Wszystko wskazuje na to, że na terenie gminy Strzałkowo staną pierwsze w powiecie słupeckim elektrownie wiatrowe. Jedna z inwestycji już otrzymała decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych... więcej >>

Fabryka elektrowni wiatrowych

Giełdowy Atlantis wspólnie ze spółką Investment Friends Energy chce zbudować fabrykę elektrowni wiatrowych... więcej >>

Mini na prąd

Vattenfall Europe i BMW ujawniły, że rozpoczynają się testy Mini z napędem elektrycznym. Uruchomione mają być także ogólnodostępne punkty ładowania... więcej >>

700 mln zł na wsparcie zielonej energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje na lata 2009-2010 program wsparcia inwestycji w energetyce odnawialnej i kogeneracji o wartości 700 mln zł... więcej >>

Famy wiatrowe w gminie Gubin

Po zaakceptowaniu przez komisję rolnictwa zmian w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin, inwestorzy mają otwartą drogę do budowy czterech farm wiatrowych... więcej >>

Siedemdziesiąt wiatraków w gminie Golczewo

W gminie Golczewo powstać może siedemdziesiąt elektrowni wiatrowych. Odbyły się już spotkania mieszkańców z firmą Eko-Jakub. Inwestorzy szukali miejsca na postawienie wiatraków... więcej >>

Nowe wiatraki CEZ-u

CEZ zamierza wybudować w Czechach do 2012 r. farmy wiatraków o łącznej mocy ponad 100 MW... więcej >>

Praterm zainwestował w biomasę

Praterm kupił 718 hektarów ziemi w województwie warmińsko-mazurskim, na której chce uprawiać rośliny energetyczne... więcej >>

Nowe elektrownie wiatrowe na Podkarpaciu

W najbliższych latach w powiecie ropczycko-sędziszowskim może powstać ponad 20 elektrowni wiatrowych. Kilkanaście wiatraków stanie wokół wysypiska w Kozodrzy (gm. Ostrów)... więcej >>

Za mało energii z biogazu

Mimo, że rynek biogazu w Unii Europejskiej będzie rósł w tempie 10 proc rocznie, to i tak nie zostanie osiągany pierwotnie planowany poziom wykorzystania tego źródła energii... więcej >>

Obawy Polski potwierdzone przez raport Societe Generale

Jak wynika z raportu grupy Societe Generale, po wprowadzeniu w życie pakietu energetyczno-klimatycznego, za uprawnienia do emisji CO2 trzeba będzie płacić nawet 80 euro, czyli o wiele więcej niż przewiduje Komisja Europejska... więcej >>

Greenpeace: Protest przeciwko elektrowni atomowej

Greenpeace Polska zapowiada akcje protestacyjne w odpowiedzi na apel marszałka województwa pomorskiego, który zwrócił się do premiera Donalda Tuska z prośbą „o zajęcie pozytywnego stanowiska” w sprawie budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu... więcej >>

Instalacja odsiarczania spalin w Elektrownii Skawina

23 października 2008r. w Elektrowni Skawina, która jest częścią CEZ Group, odbyło się uruchomienie instalacji odsiarczania spalin. Koszt inwestycji wyniósł 127 mln złotych i jest to największa inwestycja zagraniczna CEZ Group... więcej >>

Park wiatrowy w Różynie koło Sępopola

100 mln euro kosztować ma budowa parku wiatrowego w Różynie koło Sępopola (Warmińsko-mazurskie). Wmurowano już kamień węgielny pod budowę pierwszej elektrowni wiatrowej budowanej przez firmę Polska Siła Wiatru... więcej >>

ES-P: 300 MW mocy w OZE do 2012 r.

Elektrownie Szczytowo-Pompowe należące do PGE Polskiej Grupy Energetycznej zamierzają zbudować ponad 300 MW mocy w tak zwanych Odnawialnych Źródłach Energii do końca 2012 roku... więcej >>

RWE: Więcej wiatraków w Polsce

RWE Innogy chce wybudować w Polsce kolejne elektrownie wiatrowe o mocy 300 MW. Farmy wiatrowe zostaną zlokalizowane na Mazurach, Pomorzu i w Wielkopolsce... więcej >>

Energooszczędne oświetlenie

Państwa członkowskie UE podczas posiedzenia Komitetu Regulacyjnego ds. Ekoprojektów zatwierdziły wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dwóch rozporządzeń, które zmierzają do zmniejszenia zużycia energii w krajach UE... więcej >>

Ruszyła instalacja odsiarczania w Elektrowni Rybnik

W należącej do międzynarodowej grupy energetycznej EdF Elektrowni Rybnik ruszyła instalacja mokrego odsiarczania spalin... więcej >>

Więcej wiatraków w Polsce

RWE Innogy chce wybudować w Polsce kolejne elektrownie wiatrowe o mocy 300 MW... więcej >>

Nowa instalacja do spalania biomasy w Elektrociepłowni Białystok

Nową instalację do spalania biomasy oddano do użytku w Elektrociepłowni Białystok SA. Kosztowała ona 85 mln zł... więcej >>

Nowe wiatraki w Małopolsce

W Małopolsce może powstać kilka farm wiatrowych... więcej >>

Pierwsza w Polsce japońska elektrownia wiatrowa

W Łosinie k. Słupska uruchomiono pierwszą w Polsce japońską elektrownię wiatrową... więcej >>

Google zainwestują w geotermię

Potentat internetowy Google poprzez swoją fundację Google.org, zamierza zainwestować energię geotermalną... więcej >>

Potrzebne biogazownie

Od 2009 roku odpady ulegające biodegradacji nie będą mogły być wyrzucane na wysypiska. Ocenia się, że w Polsce mogłoby powstać nawet około 2 tys. biogazowni... więcej >>

W Zachodniopomorskim powstanie nowa farma wiatrowa

W miejscowości Śniatowo w Zachodniopomorskim, na terenie byłego lotniska firma Power4ALL- Śniatowo rozpoczyna budowę farmy wiatrowej. Power4ALL zamierza postawić 16 wiatraków o mocy od 1,8 do 2 MW każdy... więcej >>

Budowa elektrowni wodnej w Rzeszowie ruszy w listopadzie

Budowa elektrowni wodnej na Wisłoku w Rzeszowie ma ruszyć w listopadzie tego roku. Elektrownię wybuduje wrocławska firma ESI... więcej >>

Polska Rada Koordynacyjna OZE

5 sierpnia br. w siedzibie PIGEO odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele organizacji zrzeszających 870 przedsiębiorstw szeroko rozumianego sektora OZE podpisali Porozumienie w sprawie powołania Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE... więcej >>

ZEDO: kocioł na biomasę

Zespół Elektrowni Dolna Odra wybuduje za 176 milionów złotych kocioł parowy na biomasę. Budowa zakończyć ma się 30 czerwca przyszłego roku... więcej >>

Rzeszów na razie bez geotermii

Na terenie Rzeszowa przebadano już wszystkie nieczynne odwierty gazowe. Liczono, że uda się je wykorzystać do eksploatacji wód geotermalnych. Jednak nic z tego nie wyszło... więcej >>

Wymagania ekologiczne podbiją ceny energii

Jeżeli Unia nie zmieni wymagań ekologicznych, polska gospodarka i konsumenci przeżyją wstrząs. Podwyżki związane z wprowadzeniem w Unii Europejskiej tzw. pakietu klimatycznego najbardziej obciążą gospodarstwa domowe i firmy, w których energia stanowi znaczną część kosztów... więcej >>

Inwestycje w wiatraki wzrosną dzisięciokrotnie

„Rzeczpospolita” napisała, że inwestycje w budowę farm wiatrowych w Polsce sięgają 2 mld zł i wzrosną dziesięciokrotnie. Do 2020 r. 15 proc. energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych, co oznacza konieczność zainwestowania w OZE ok. 18 mld euro, z czego połowa zostanie wydana na farmy wiatrowe... więcej >>

Ruszyła budowa farmy wiatrowej w Tychowie

W okolicach miejscowości Tychowo na Pomorzu rozpoczęto budowę elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 50 MW. Inwestor, którym jest firma RP Global wyda na realizację tego przedsięwzięcia 74 mln euro... więcej >>

Elektrownia wiatrowa w podlaskim

We wsi Nowa Dębszczyzna w gminie Filipów w województwie podlaskim zostanie zbudowana elektrownia wiatrowa. Inwestorem jest firma Mała Elektrownia Wodna Nowy Młyn z Nowej Wsi Ełckiej... więcej >>

Spalarnia śmieci w Bydgoskim Parku Przemysłowym

W Bydgoskim Parku Przemysłowym powstanie spalarnia komunalnych odpadów o wydajności 180 tysięcy ton rocznie. Lokalizację zaproponowało krakowskie Przedsiębiorstwo Usługowe Południe II, które na zlecenie samorządów Bydgoszczy i Torunia przygotowało analizę przedsięwzięcia... więcej >>

Farma wiatrowa na Opolszczyźnie

Niemiecki inwestor postawi farmę 20 wiatraków w gminie Branice w województwie opolskim. Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła decyzję w sprawie budowy wiatraków... więcej >>

Ekoklaster Energetyczny na Lubelszczyźnie

„Dziennik Wschodni” poinformował, że piętnaście firm i instytucji, w tym Zakłady Azotowe Puławy, Elektrociepłownia Lublin-Wrotków, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny i Uniwersytet Przyrodniczy podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Ekoklastra Energetycznego na Lubelszczyźnie... więcej >>

20% energii z wiatraków

Najnowszy raport Departamentu Energii USA ujawnia, że za dwadzieścia lat siłownie wiatrowe mogą osiągnąć w tym kraju łączną moc 300 GW, co pozwoli na pokrycie 20 procent zapotrzebowania na energię elektryczną... więcej >>

Nasi południowi sąsiedzi coraz więcej inwestują w energię słoneczną

Czeska firma Energy 21 chce do końca 2011 r. zbudować na Słowacji zespół kolektorów słonecznych o mocy 70 MW. Wartość projektu to około 9 mld koron słowackich, czyli 960 mln zł... więcej >>

Zielone certyfikaty są nieefektywne

„Rzeczpospolita” napisała, że polski system dotowania zielonej energii jest drogi i nieefektywny, a sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych przez elektrownie była w ubiegłym roku niższa niż założony cel... więcej >>

Coraz więcej energii z wiatru

Powiększa się udział turbin wiatrowych w bilansie energetycznym Polski i świata. W 2007 r. moc wszystkich zainstalowanych na świecie elektrowni wiatrowych wyniosła 93 678 MW i było to o 19288 MW więcej niż w roku 2006... więcej >>

Shell nie zbuduje wiatraków

Koncern naftowy Shell zrezygnował z inwestycji w wielką elektrownię wiatrową w Anglii. Elektrownia wiatrowa London Array zlokalizowana u ujścia Tamizy według planów ma zapewnić energię elektryczną dla około 750 tys. ludzi... więcej >>

BBI Zeneris zainteresowany wiatrem

Fundusz inwestycyjny BBI Zeneris, który inwestuje w przedsięwzięcia związane z OZE zamierza zając się energetyką wiatrową. Wiceprezes funduszu Marek Perczyński ujawnia, że trwają rozmowy na temat przejęcia grupy ludzi, którzy od lat zajmują się energetyką wiatrow... więcej >>

Praterm zainwestuje w biomasę

Zarząd Praterm poinformował, że w ramach realizacji swojej strategii na rynku biomasy spółka kupiła firmy Agroland i Grabofarm. Praterm 10 kwietnia 2008 r. zwarł dwie umowy, na podstawie których będzie właścicielem 100 proc. udziałów w obu spółkach... więcej >>

200 MW mocy z farm wiatrowych

Powołana w lutym 2008 roku przez RWE spółka RWE Innogy, odpowiedzialna w koncernie za energię odnawialną, ma w planach budowę farm wiatrowych w Polsce o mocy 200 megawatów... więcej >>

Organizacja konferencji klimatycznej

Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski poinformował, że rząd zamierza przeznaczyć z rezerwy budżetowej 55 mln złotych na organizację światowej konferencji klimatycznej w Poznaniu... więcej >>

Grupa Millennium BCP wesprze rozwój OZE

Grupa Millennium BCP chce aby nasz kraj był jej strategicznym rynkiem dla działań doradczych. Grupa zamierza sfinansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii... więcej >>

Biomasy jest za mało

Zmniejszone limity emisji CO2 spowodowały, że wzrósł popyt na biomasę. W ciągu ostatniego roku tona mokrej biomasy zdrożała ze 120 do 160 zł i najprawdopodobniej taki trend na rynku się utrzyma. Jednak największy problem stanowi brak tego surowca na rynku... więcej >>

Pieniądze z unijnych funduszy na cele energetyczne

Jak wynika z danych przedstawionych przez Komisję Europejską, prawie 1,2 mld euro z unijnych funduszy na lata 2007-2013 Polska chce przeznaczyć na energię odnawialną i wzrost wydajności energetycznej, które są priorytetami Unii w ramach walki ze zmianami klimatycznymi... więcej >>

Konflikt na tle wiatraków

Płocka firma ma zamiar postawić w gminie Międzylesie w dolnośląskim 52 elektrownie wiatrowe. Problem w tym, że część mieszkańców gminy protestuje... więcej >>

Rzeszów w dalszym ciągu szuka wód geotermalnych

Mimo, że w okolicach odwiertu na rzeszowskim Załężu są wody geotermalne, to przez co najmniej 12 lat nie można ich wykorzystać dlatego, że PGNiG odkryło gaz, który planuje wydobywać... więcej >>

Największa w Europie elektrownia słoneczna

Electrabel zbuduje największą w Europie elektrownię słoneczną we Francji. Elektrownia zostanie zbudowana w Prowansji na obrzeżach wioski Curbans... więcej >>

Rząd wesprze rozwój energetyki ekologicznej

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad przepisami, które umożliwią wspieranie przez Państwo indywidualnych inwestycji w ekologiczne źródła energii... więcej >>

Polenergia zbuduje biogazownie

Polenergia, spółka która należy do Jana Kulczyka, wspólnie z niemiecką firmą Schmack założyła społkę Agrogaz, która będzie budować biogazownie w Polsce... więcej >>

Komisja Europejska chce narzucić obowiązek odnawialnej energii

Komisja Europejska chce narzucić każdemu państwu Unii obowiązkowe limity udziału energii odnawialnej. W 2020 roku „zielona” energia ma stanowić 20-proc. łącznego bilansu energetycznego Unii... więcej >>

OZE pod okiem komisji sejmowej

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęto plan pracy Komisji na I półrocze 2008 roku... więcej >>

Wiatraki w gminie Borzęcin

Szczecińska EPA zamierza zbudować farmę wiatrową w podtarnowskiej gm. Borzęcin, która ma ruszyć w przyszłym roku, pod warunkiem że nowe badania potwierdzą stare pomiary wiatru... więcej >>

Brytyjska spółka Renewable Energy Holdings zainwestuje w farmę wiatrową Kobylany

Spółka Renewable Energy Holdings zawarła porozumienie na dzierżawę gruntów pod projekt „Kobylany – Farma Wiatrowa”, które przewiduje jej trwanie przez 25 lat z możliwością przedłużenia jej o taki sam okres... więcej >>

W puławskich Azotach powstaną szklarnie i wiatraki

Pojawiły się pomysły na zagospodarowanie prawie 300 hektarowego terenu Puławskiego Parku Przemysłowego. Mają powstać wiatraki dostarczające ekologiczną i ekonomiczną energię elektryczną dla Zakładów Azotowych Puławy SA, oraz szklarnie zużywające powstający w fabryce dwutlenek węgla... więcej >>

Słoma na liście roślin energetycznych?

Prezydenci największych miast regionu pomorskiego domagają się wpisania słomy na listę roślin energetycznych. Podpisano nawet w tej sprawie porozumienie... więcej >>

Ustalenie „zielonych” limitów

Komisja Europejska poinformował, że o tym, jaką ilość energii odnawialnej będą musiały produkować poszczególne państwa Unii zadecyduje wielkość PKB... więcej >>

Farma wiatrowa w gminie Czaplinek

Firma EPA ze Szczecina zamierza wybudować w gminie Czaplinek farmę wiatrową. Inwestycja ma zostać zlokalizowana w pobliżu Broczyna, Pławna, Psich Głów, Machlin i Kołomątu. Będzie się składać z kilkudziesięciu wiatraków... więcej >>

Samorządy zainteresowane produkcją prądu

„Gazeta Wyborcza” napisała, że trzy gminy znad Jeziora Czorsztyńskiego przymierzają się do produkcji „zielonej” energii we współpracy z Zespołem Elektrowni Wodnych w Niedzicy... więcej >>

Trzecia co do wielkości na świecie elektrownia wiatrowa już działa

W Szwecji już działa trzecia co do wielkości na świecie elektrownia wiatrowa. Pierwsza turbina wiatrowa w Lillgrund została uruchomiona, a pierwsze elektrony przesłano kablem morskim do wybrzeży Skanii. Lillgrund... więcej >>

E.ON Energy Projects buduje wiatraki

E.ON Energy Projects GmbH w ramach projektu inwestowania w energetykę wiatrową zamówiła 19 turbin wiatrowych od GE Energy. EEP rozwija w Polsce kilka projektów wiatrowych z zamiarem prowadzenia działalności jako niezależny producent energii... więcej >>

Opolskie: powstanie 80 wiatraków

Na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew w województwie opolskim zostanie zbudowana za 160 mln euro farma wiatrowa. Wiatraki powstaną na terenie tak zwanej bramy morawskiej... więcej >>

17 nowych wiatraków pod Wolinem

Pod Wolinem powstanie kolejnych 17 wiatraków o mocy 1,8 MW każdy. Pracę rozpoczną w ciągu dwóch tygodni. Łącznie w okolicach Wolina kręci się już 31 wiatraków... więcej >>

Eksperymantalna produkcja energii elektrycznej

Poldanor - duńska firma prowadząca w okolicach Słupska przemysłową hodowlę świń, chce rozwinąć eksperymentalną dotychczas produkcję energii elektrycznej z biogazu... więcej >>

Gazogeneratory pod Poznaniem

W Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach k. Poznania uruchomiono trzy gazogeneratory, które będą służyć do wytwarzania energii elektrycznej z biogazów pochodzących z osadów ściekowych... więcej >>

Ruszyła kamieńska elektrownia

Po 168 godzinach prób rozpoczęła pracę elektrownia wiatrowa na górze Kamieńsk. „Dziennik Łódzki” przypomina, że start elektrowni był zaplanowany na 15 czerwca, ale ze względu na wadliwe kable wysokiego napięcia trzeba było go przesunąć... więcej >>

CEZ zamierza wejść w energetykę wiatrową w Polsce

Być może jeszcze w tym roku czeska spółka energetyczna CEZ może podpisać umowę z partnerem w sprawie realizacji projektu w segmencie energetyki wiatrowe... więcej >>

Farmy wiatrowe na Bałtyku

BOT Górnictwo i Energetyka SA zamierza zainwestować w farmy wiatrowe na Bałtyku. Na początek staną trzy takie siłownie. Każda będzie miała po sto wiatraków o mocy 3 MW - w sumie 900 MW. Koszt inwestycji wyniesie 5,1 mld zł... więcej >>

Praterm wchodzi w biomasę

Grupa Praterm, która dostarcza ciepło w 20 miastach, zamierza rozpocząć produkcję czystej energii z roślin. Grupa poinformowała o przejęciu spółki Bio-energia, operatora opalanych słomą czterech ciepłowni o mocy blisko 14 MW... więcej >>

Wiatraki nad Odrą

Na wiosnę przyszłego roku nad Odrą ruszą pierwsze elektrownie wiatrowe, a już za pięć lat województwo lubuskie ma szansę stać się największym w Polsce producentem energii z wiatru... więcej >>

Rozwój OZE wspomagany przez Agencję Energetyczną

Na Lubelszczyźnie powstaje pierwsza w regionie Agencja Energetyczna, która pomoże każdemu w budowie OZE. Agencja będzie doradzać osobom zainteresowanym budową własnej elektrownii, eksperci pomogą w przygotowaniu projektu, oraz ułatwią starania o unijne pieniądze na ten cel... więcej >>

EC Elbląg wybuduje blok na biomasę

Jeszcze w tym roku Elektrociepłownia Elbląg, należąca do Grupy Kapitałowej ENERGA, rozpocznie prace przygotowawcze do budowy bloku na biomasę. Inwestycja, szacowana na ponad 100 mln zł, będzie największą w historii elbląskiej elektrociepłowni i jedną z największych w Polsce... więcej >>

Wiatrakowe pole

W pobliżu Darłowa niedługo już będzie pracowało 60 siłowni wiatrowych, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec inwestycji w energetykę wiatrową w tym rejonie kraju... więcej >>

Deficyt biomasy

„Gazeta Wyborcza” zauważyła, że ekologiczne wymogi Unii Europejskiej sprawiają, iż firmy używają tak niekonwencjonalnych paliw jak tłuszcze zwierzęce, a nawet pestki wiśni i łupiny słonecznika... więcej >>

Grupa Andropol zainwestuje w ekologię

„Rzeczpospolita” napisała, że ponad dwa i pół miliona złotych przeznaczy grupa Andropol, największy producent pościeli, na ekologiczne inwestycje w zakładach w Andrychowie... więcej >>

100 mld dolarów na energię odnawialną

Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazuje, że inwestycje w energię odnawialną wyniosły pod koniec ubiegłego roku ponad 100 mld dolarów... więcej >>

Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny

11 czerwca w Gdańsku powołano do życia Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny (BKEE), który powstaje na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego... więcej >>

Więcej energii ekologicznej gminach

Do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa trafił poselski projekt ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu, który ma stworzyć warunki pozwalające na zwiększenie produkcji energii z ekologicznych źródeł... więcej >>

7 tys. umów na przetwórstwo roślin energetycznych

Rzecznik Prasowy Agencji Rynku Rolnego Nina Mirgos- Kilanowska poinformowała, że do ARR wpłynęło ponad 7 tys. 174 umów zawartych z rolnikami na dostawę roślin energetycznych... więcej >>

Przeciwko wiatrakom

Mieszkańcy Zagajewic zwrócili się do wójta Dąbrowy Biskupiej o to, by ten uniemożliwił budowę wiatraków prądotwórczych na terenie ich wsi. Mieszkańcy wsi nie chcą, żeby ich rodziny były narażane na utratę zdrowia poprzez oddziaływanie ogromnego pola elektromagnetycznego... więcej >>

Amerykanie zbudują nam elektrownię wiatrową

„Gazeta Wyborcza” napisała, że pewna amerykańska firma zamierza zbudować elektrownię wiatrową w gminie Zalewo. Niedługo rozpoczną się trwające rok pomiary siły wiatru... więcej >>

Pomysł na sieć punktów skupu i produkcji brykietów paliwowych ze słomy

Pol-Mot Holding wpadł na pomysł, aby stworzyć sieć punktów skupu i produkcji brykietów paliwowych ze słomy i dostarczać je elektrowniom... więcej >>

Dania wiatrem stoi

Dania, kraj który jest liderem w produkcji i konsumpcji energii wiatrowej, zbudowała największą na świecie farmę wiatraków... więcej >>

Wiatraki w gminie Karnice

Siedemnaście siłowni wiatrowych powstanie w przyszłym roku na terenie gminy Karnice. Farmy z wiatrakami zostaną wybudowane w Lędzinie i Skrobotowie. Inwestorami są dwie firmy, niemiecka i duńska... więcej >>

Zeneris przejmie Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal

Poznańska firma Zeneris, zajmująca się między innymi wyszukiwaniem, przygotowywaniem oraz finansowaniem inwestycji w odnawialne źródła energii przejmie Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal... więcej >>

Technologia uzyskiwania energii z browarnianych ścieków

Australijscy naukowcy zaprezentowali eksperymentalną technologię uzyskiwania czystej energii z browarnianych ścieków. Technologia zostanie zastosowana w browarze Fostera w pobliżu Brisbane, gdzie zostanie zainstalowane specjalne bioogniwo paliwowe... więcej >>

Za 2 lata powstanie 100 wiatraków

Już w niedługim czasie w okolicach Wiżajn w województwie podlaskim zostanie wybudowanych sto wiatraków. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej za dwa lata, ponieważ wcześniej niezbędne jest uregulowanie kwestii prawnych i przygotowanie dokumentacji... więcej >>

Farma wiatrowa na byłym lotnisku wojskowym

W województwie Pomorskim, na byłym lotnisku wojskowym w gminie Wicko prawdopodobnie zostanie zbudowana elektrownia wiatrowa... więcej >>

PIGEO chce kompromisu

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej zamierza rozpocząć rozmowy z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Rozmowy mają doprowadzić do kompromisu pomiędzy obrońcami przyrody i inwestorami, którzy zamierzają inwestować w energetykę wiatrową.... więcej >>

Ogromna słoneczna elektrownia już działa

W Portugalii uruchomiono jedną z największych na świecie elektrowni słonecznych o mocy 11 MW, na którą składają się 52 000 moduły fotowoltaiczne, rozlokowane na zboczu wzgórza o powierzchni 60 hektarów... więcej >>

Unia przekaże środki na odnawialne źródła energii

Wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła powiedział, że Polska może pozyskać przez najbliższe 6 lat 542 mln euro na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych... więcej >>

CEZ ekologicznie

Czeska grupa energetyczna CEZ zamierza osiągnąć do roku 2020 trzykrotny wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 15%, co będzie wymagać dodatkowego zainwestowania ponad 17 mld CZK do 2012 roku (ok. 2,37 mld zł)... więcej >>

Co jest zieloną energią?

W „Rzeczpospolitej” można przeczytać na temat wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kwalifikacji źródła energii do kategorii źródeł odnawialnych... więcej >>

Japończycy zainwestują 70 mln EUR w pomorskim

W województwie pomorskim powstanie farma wiatrowa, która będzie największym projektem japońskim w tym regionie. 70 mln EUR będzie kosztować budowa 24 siłowni wiatrowych, które zamierza postawić japońskie konsorcjum w gminie Kobylnica... więcej >>

Krajowy lider OZE

Zachodniopomorskie zostało krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wytwarza się tam aż 90 proc. krajowej produkcji OZE. Najwięcej zielonej energii wytwarzają elektrownie wiatrowe... więcej >>

Porozumienie w sprawie energii odnawialnej

Na odbywającym się w Brukseli szczycie energetycznym Unii Europejskiej, prezydent Lech Kaczyński oświadczył, ze Polska gotowa jest zgodzić się na 20-procentowy udział energii odnawialnej... więcej >>

Energia elektryczna ze śmieci

W Tychach biogaz, który wydziela się ze śmieci gromadzonych na składowisku odpadów posłuży do produkcji energii elektrycznej i ciepła... więcej >>

Produkcji energii odnawialnej powinni płacić podatek

Producenci odnawialnej energii elektrycznej w małych elektrowniach wodnych powinni płacić podatek od zysków kapitałowych przy sprzedaży tzw. świadectw pochodzenia energii... więcej >>

Czy NFOŚiGW wdroży 10 PO IiŚ?

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej poprze starania NFOŚiGW o objęcie funkcji instytucji wdrażającej dla priorytetu 10 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... więcej >>

Pierwszy kamieński wiatrak

Pierwszy z piętnastu wiatraków o mocy 2 megawatów, które będą produkować rocznie blisko 75 tys. megawatogodzin energii, stanął na górze Kamieńsk. Wiatrak ma ponad 85 metrów wysokości, jedna łopata 40 m długości, a okręg, jaki będzie zataczać, wyniesie ponad 70 m... więcej >>

ZEŁ-T przystąpi do mikrosieci

ZEŁ-T S.A. zamierza przystąpić do unijnego projektu związanego z energetyką odnawialną pod nazwą „Zaawansowane koncepcje architektoniczne i kontrolne dla realizacji większej ilości mikrosieci energetycznych”... więcej >>

Czy Podkarpacie stanie się wiatrową potęgą?

Wszystko wskazuje na to, że Podkarpacie ma szansę stać się kolejnym po Pomorzu zagłębiem elektrowni wiatrowych w Polsce. Chętni do inwestycji w regionie są Duńczycy, Hiszpanie, Portugalczycy i Niemcy... więcej >>

Druga farma Iberdroli

Hiszpanie do końca marca rozpoczną eksploatację farmy wiatrowej w Kisielicach o mocy 40,5 MW, która została wybudowana za 50 mln EUR. Iberdrola poinformowała także, że rozpoczęła już budowę drugiej farmy, która ma ruszyć do końca tego roku... więcej >>

Polska żąda wyższych dopłat

„Rzeczpospolita” napisała, że polski rząd chce dodatkowych pieniędzy z unijnego budżetu dla producentów m.in. roślin energetycznych. Przedstawiciele rządu przedstawili już swoje argumenty w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu... więcej >>

Grupa PEP zwiększy tempo inwestycji

Grupa PEP, która zajmuje się produkcją energii odnawialnej z biomasy i wiatru, ma w planach istotne zwiększenie w najbliższych latach mocy posiadanych instalacji. Wybuduje w tym celu nowe elektrownie... więcej >>

Słońce coraz modniejsze

W „Rzeczpospolitej” można przeczytać na temat producentów kolektorów słonecznych, którzy inwestują aby zwiększać produkcję, bo podgrzewanie wody energią solarną stało się bardzo modne... więcej >>

Unijna strategia energetyczna

Komisja Europejska przedstawiła główne założenia unijnej strategii energetycznej. Zgodnie z dokumentem należy zróżnicować dostawców energii i zwiększysz nacisk na wykorzystanie źródeł odnawialnych... więcej >>

W Rzeszowie powstanie elektrownia wodna

Dwie prywatne firmy zamierzają wybudować mini elektrowni wodnej na zalewie w Rzeszowie. Elektrownia powstanie tuż przy zaporze na Wisłoku... więcej >>

Największa na świecie elektrownia wiatrowa na morzu

„Gazeta Wyborcza” poinformowała, że u ujścia Tamizy powstanie największa na świecie elektrownia wiatrowa umiejscowiona na morzu, która pozwoli na zaopatrzenie w prąd dwa miliony ludzi. Projekt został już zaakceptowany przez brytyjski rząd... więcej >>

Coraz więcej wiatraków na Podkarpaciu

Jak napisała „Gazeta Wyborcza”, wszystko wskazuje na to, że już za dwa lata na Podkarpaciu zaczną powstawać elektrownie wiatrowe. Zainteresowane ich budową są firmy z kraju i zagranicy... więcej >>

Oczyszczalnia ścieków na biogaz

W wyniku rozpoczynającej się modernizacji oczyszczalni ścieków w Tychach, będzie ona prawie w całości produkować prąd potrzebny do jej działania. Unowocześnienie obiektu to część projektu kompleksowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w mieście... więcej >>

Sposób na podwojenie wydajności baterii słonecznych

Być może nowa generacja baterii słonecznych spowoduje prawdziwy przełom i szybko doprowadzi do szerokiego wykorzystania tego odnawialnego źródła energii... więcej >>

Trzykrotnie więcej energii z OZE

„Rzeczpospolita” przypomina, że już za kilka lat w Polsce mamy wytwarzać trzykrotnie więcej niż dziś energii ze źródeł odnawialnych. Zobowiązują nas do tego umowy międzynarodowe... więcej >>

Polska nie uzyska wymaganego progu

Wszystko wskazuje na to, że uzyskanie przez Polskę progu 7,5 proc. energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w 2010 r. będzie niemożliwe... więcej >>

Południowy Koncern Energetyczny SA zainwestuje 11 mld zł w ekologię

Do 2019 roku PKE zamierza zainwestować prawie 11 mld zł w nowoczesne, ekologiczne instalacje do produkcji energii... więcej >>

Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2006 dla BOT KWB Bełchatów

W IX edycji konkursu Lider Polskiej Ekologii - odbywającego się pod patronatem Ministra Środowiska - BOT KWB Bełchatów S.A. otrzymała najwyższy laur w kategorii wyrób za Ekologiczną technologię łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi... więcej >>

Elektrownia Stalowa Wola inwestuje w zieloną energię

Za 26 mln zł Elektrownia Stalowa Wola zamierza rozbudować nowoczesny kocioł do spalania biomasy. ESW będzie mogła produkować do 10 proc. wytwarzanej energii ze źródeł ekologicznych... więcej >>

Forum Plantatorów Roślin Energetycznych

Przy okazji Międzynarodowych Targów Rolniczych POLAGRA-FARM w Poznaniu odbył się V Okrągły Stół Rolniczy oraz II Forum Plantatorów Roślin Energetycznych... więcej >>

Iberdrola zainwestuje 50 mln euro w Kisielicach

Wokół pomorskiego miasteczka Kisielice powstają elektrownie wiatrowe. W Kisielicach hiszpańska Iberdrola zainwestuje 50 mln euro... więcej >>

Wiatraki na Podkarpaciu

W gminie Osiek Jasielski w Podkarpackim pracę rozpoczęła pierwsza elektrownia wiatrowa. Kolejne firmy zainteresowane są podobnymi inwestycjami w tym rejonie... więcej >>

Choczewo stało się zagłębiem wiatraków

Już niedługo w gminie Choczewo stanie ponad 30 wielkich wiatraków. Warta ponad 100 mln euro inwestycja nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Po raz pierwszy nie zanosi się też na protesty ekologów... więcej >>

Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie

Mszczonowska ciepłownia geotermalna zastąpiła trzy miejskie kotłownie węglowe, które co roku emitowały do atmosfery 15 ton związków azotu, 60 ton związków siarki, 9,7 tys. ton dwutlenku węgla oraz 145 ton pyłów... więcej >>

Instalacja do produkcji energii elektrycznej ze śmieci

Na legnickim wysypisku śmieci zakończono budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej ze śmieci... więcej >>

Pod Szczecinem powstanie ośrodek badań nad energią odnawialną

Pod Szczecinem powstaje ośrodek badawczy nad energią odnawialną. Jest to pierwsza tego typu placówka na Pomorzu Zachodnim i nieliczna w kraju... więcej >>

Unijne dopłaty do roślin energetycznych

Rolnicy zakładający uprawę roślin energetycznych, dostaną wyższe dotacje z unijnego budżetu. Komisja Europejska zaproponowała, by do każdego hektara dostawali wsparcie w wysokości 45 euro... więcej >>

Jak wypełnić unijne zobowiązania

Rozpoczął się wyścig z czasem o wypełnienie zobowiązań, jakie wzięła na siebie Polska w ramach unijnego programu wzrostu produkcji energii odnawialnej. W 2010 r. powinniśmy produkować jej 7,5 proc., podczas gdy teraz jest to tylko ok. 1 proc... więcej >>

Japończycy wybudują elektrownie wiatrowe

Aż 24 elektrownie wiatrowe staną na polach koło Widzina i Zajączkowa w powiecie słupskim. Spółka Wind-pol z Białogardu, która już dwa lata temu uzyskała pozwolenie na budowę, porozumiała się z inwestorami z Japonii - firmami Mitsui i J.power... więcej >>

Pod Wolinem stanie druga farma wiatrowa

17 elektrowni wiatrowych powstanie pod Wolinem w okolicach już istniejącej elektrowni wiatrowej w Zagórzu. Budową zajmie się szczecińska spółka EPA na zlecenie duńskiego inwestora, a inwestycja rusz ruszy jeszcze w tym roku. Całość ma być gotowa do końca 2007 roku... więcej >>

Ekologiczny projekt EcoEnergii

EcoEnergia postanowiła połączyć produkcję tarcicy, biopaliw i energii. Istniejąca od 1991 r. EcoEnergia, firma inżynierska specjalizująca się m.in. w ochronie środowiska, wchodzi w nowy projekt energetyczno-ekologiczny... więcej >>

Energetyczny szpinak

Według naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w kwestiach wykorzystania energii słonecznej powinniśmy brać przykład z roślin. Wyodrębnili oni ze szpinaku chloroplast, substancję odpowiedzialną za fotosyntezę... więcej >>

Na Opolszczyźnie staną wiatraki

Warszawska spółka z hiszpańskim kapitałem w gminie Kamiennik na Opolszczyźnie wybuduje elektrownię wiatrową. Prowadzone są pomiary wiatru, a budowa ma ruszyć wiosną i potrwa około pół roku... więcej >>

Uratowano zakopiańską geotermię

Po 13 latach od rozpoczęcia realizacji projektu „uciepłowienia” Podhala przy wykorzystaniu energii geotermalnej, burmistrz Zakopanego Piotr Bąk mówi o sukcesie ekologicznym, ekonomicznym i politycznym... więcej >>

Elektrownia wiatrowa w Radomiu

Firma Radcar jako pierwsza w Radomiu zdecydowała się na produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła. Na terenie przedsiębiorstwa zainstalowano elektrownię wiatrową... więcej >>

Farmy wiatrowe będą nieodłącznym elementem krajobrazu Pomorza

Farmy wiatrowe mogą na zawsze zdominować krajobraz Pomorza. Wydano już zgodę na instalację 100 turbin. Na akceptację czeka kolejnych 430 wież. Na obszarze województwa pomorskiego przystąpiono w latach 2001-2005 do opracowania prawie 50 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających lokalizację farm wiatrowych... więcej >>

Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Rząd zatwierdził Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Niestety w zakresie priorytetu 10.2, czyli zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw, nie zostały dokonane żadne zmiany postulowane przez środowisko OZE oraz Ministerstwo Gospodarki... więcej >>

Energia elektryczna z gazu

Część składowiska odpadów w Rokitnie koło Lublina zamieni się w zielone wzgórze, a ulatniający się ze śmieci gaz będzie przetwarzany na energię elektryczną. Prezydent Lublina podpisał z wojewodą umowę o dofinansowaniu tej inwestycji przez Unię Europejską... więcej >>

OZC: ciepło i energia elektryczna w technologii ORC

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy dostał z EKOFUNDUSZU dotację w wysokości 8 mln zł 720 tys. zł do nowatorskiego projektu budowy źródła ciepła i energii elektrycznej w technologii ORC... więcej >>

Paliwo z rzepaku

Rośnie popyt na biopaliwa, a to stwarza nowe możliwości dla producentów tłuszczów roślinnych w Polsce. Producenci biopaliw nie obawiają się walki o rynek z Zakładami Tłuszczowymi Kruszwica, które wyrastają na olejowego potentata... więcej >>

Farma w SSSE

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) wydała zezwolenie kolejnemu inwestorowi. CB Windenergy Słupsk, spółka z kapitałem niemieckim, kupił ponad 6 ha. Zezwolenie przewiduje, że firma zainwestuje 10 mln zł i zatrudni 150 osób... więcej >>

Największa farma wiatrowa w Europie

W Tymieniu (Zachodniopomorskie) zbudowano największą w Europie Środkowej Farmę Wiatrową. 28 czerwca farma została przekazana do eksploatacji... więcej >>

Bełchatów: próby współspalania

W BOT Elektrowni Bełchatów trwają próby wykorzystania do produkcji energii elektrycznej słomy, trocin i łusek słonecznika. Próby współspalania biomasy i węgla mają zakończyć się 30 czerwca... więcej >>

Elektrownia wiatrowa w Kamienicy Śląskiej

Nawet do 35 megawatów miesięcznie będzie niedługo płynąć z pola w Kamienicy Śląskiej. Powstała tam największa w regionie elektrownia wiatrowa. Do już stojącego wiatraka dołączono dwa kolejne... więcej >>

Elektrownia Opole otrzymała koncesję na biomasę

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki BOT Elektrownia Opole SA otrzymała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. W dokumencie wyszczególniono rodzaje biomasy możliwej do wykorzystania w procesie produkcji energii elektrycznej... więcej >>

Podkarpacka Agencja Energetyczna zajmie się OZE

Samorząd województwa podkarpackiego zamierza stworzyć Podkarpacką Agencję Energetyczną (PAE), która zajmie się OZE oraz efektywnością energetyczną... więcej >>

Polska Energia Wiatrowa postawi kolejną elektrownię

„Kurier Szczeciński” poinformował, że w gminie Malechowo w Zachodniopomorskim zbudowana zostanie kolejna elektrownia wiatrowa. Polska Energia Wiatrowa zamierza wybudować co najmniej 17 wiatraków o mocy dwóch megawatów każdy... więcej >>

Polskie inwestycje w OZE

W ciągu ostatnich kilku lat wydatki EkoFunduszu na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) stanowiły 25-30 proc. wydatków Fundacji. Poinformował o tym podczas w zorganizowanej w Senacie konferencji „Odnawialne źródła energii - szanse i bariery”, prezes EkoFunduszu Maciej Nowicki... więcej >>

Ekologiczne grzanie w radomskich kościołach

Radomskie parafie coraz częściej decydują się na instalację systemów ogrzewania wykorzystujących naturalne źródła energii. Nowo wybudowany kościół na Ustroniu będzie ogrzewany ciepłem z wnętrza Ziemi... więcej >>

PEP zainwestuje w wiatr

Polish Energy Partners zamierza wydać na budowę elektrowni wiatrowych 400 milionów złotych. Projekty wiatrowe są podstawą planów rozwojowych PEP na najbliższe lata... więcej >>

Pierwsza wycinka wierzby energetycznej

Na prawie 40 ha plantacji wierzby energetycznej BOT Elektrowni Opole rozpoczęła się pierwsza w tym roku wycinka... więcej >>

Ruszyła budowa instalacji do produkcji prądu ze śmieci

W Legnicy ruszyła budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej ze śmieci. Ener-G Polska, spółka z brytyjskim kapitałem, zainwestuje w przedsięwzięcie 6 mln zł. Instalacja powstanie na 14-hektarowym wysypisku Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (LPGK)... więcej >>

Kolejne farmy wiatrowe

Spółka Polish Energy Partners postanowiła przedłużyć o 3 lata czas obowiązywania porozumienia ze szczecińską firmą EPA, która zajmuje się wykonywaniem projektów dla energetyki wiatrowej. Współpraca będzie trwała do 2010 roku... więcej >>

Polska przyjazna inwestycjom w energię odnawialną

„Rzeczpospolita” napisała, że za pięć lat inwestycje w produkcję energii odnawialnej w Polsce mają wynieść 3,6 miliarda euro. Dziennik cytuje wypowiedź Marcina Kaisera, który jest menedżerem ochrony środowiska w Polsko- Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej... więcej >>

Zielona energia liczy na wsparcie

Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej przekazała do Ministerstwa Gospodarki listę projektów do Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2013, które mają szansę uczestniczyć we wsparciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko... więcej >>

Dopłaty do róży

Wszystko wskazuje na to, że od 2007 roku Unia Europejska będzie dopłacać polskim rolnikom do upraw nowych gatunków roślin używanych w energetyce jako paliwo... więcej >>

EC Kielce otrzyma dotację z UE

Elektrociepłownia Kielce jest na liście świętokrzyskich firm, które otrzymają dotacje na dostosowanie do unijnych norm ochrony środowiska... więcej >>

PiS wesprze energetykę odnawialną

Wspieranie energetyki odnawialnej jest jednym z głównych punktów programu ekologicznego Prawa i Sprawiedliwości, zapewnił minister środowiska prof. Jan Szyszko dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej Macieja Stryjeckiego... więcej >>

Rada Ministrów: informacja zaakceptowana

Rada Ministrów zaakceptowała Informację o postępie prac w zakresie włączenia do Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 Konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto, przedłożoną przez ministra środowiska... więcej >>

Zmniejszyć emisję dwutlenku węgla

Gdyby Polacy oszczędniej korzystali z energii, to można by zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o 5,5 miliona ton rocznie... więcej >>

BOT: kontrakt na zakup wierzby energetycznej

11 stycznia BOT Elektrownia Opole podpisała z Wojciechem Jedlińskim, który jest studentem V roku Politechniki Opolskiej, kontrakt na dostawę wierzby energetycznej z zakładanej przez niego plantacji... więcej >>

Nie wszyscy dostaną dopłaty

Jedynie połowa plantatorów otrzyma dopłaty bezpośrednie do uprawy wierzby energetycznej i róży bezkolcowej za 2005 rok... więcej >>

Polska jest mało ekologiczna

Według oceny naukowców z amerykańskich uniwersytetów Yale i Columbia, którzy stworzyli ranking 133 krajów świata według ich „ekologiczności”, Polska jest mniej ekologiczna niż pozostałe kraje UE... więcej >>

Związek Miast Czystej Energii

26 stycznia we Włocławku odbyła się konferencja założycielska Związku Miast Czystej Energii, do którego przystąpiło sześć z 40 miast, które mają możliwość wykorzystania pokładów energii geotermalnej: Włocławek, Kępno, Pyrzyce, Chojna, Ostrów Wielkopolski i Krotoszyn... więcej >>

3 GWh energii ze śmieci

„Dziennik Zachodni” napisał, że prawie trzy tysiące MWh energii elektrycznej będzie produkować wysypisko śmieci w podczęstochowskim Młynku-Sobuczynie. Gotowa jest już pierwsza instalacja o mocy 300 kilowatów... więcej >>

Ekologicznie w Łęczyńskiej energetyce

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. unowocześni i rozbuduje ciepłownię w Bogdance. Powstanie nowoczesna elektrociepłownia wytwarzająca w sposób skojarzony energię cieplną i elektryczną... więcej >>

Więcej energii odnawialnej

Komisja Europejska zaproponowała plan działań mających na celu zwiększenie stosowania w krajach członkowskich UE energii odnawialnej, pochodzącej m.in. z leśnictwa, rolnictwa czy przetwarzania odpadów... więcej >>

Zielona energia ze zrębków i trocin

Elektrownia Jaworzno III ubiega się o koncesję na współspalania biomasy w kotłach OP 650. Prowadzone są prace związane z opracowaniem koncepcji instalacji podającej biomasę. Równolegle trwają próby współspalania ścieru drzewnego, zrębków i trocin oraz brykietów drzewnych... więcej >>

EC Kielce stawia na zieloną energię

Elektrociepłownia Kielce zainwestuje 60 mln zł w budowę duobloku na węgiel i biomasę. Od 2008 r. chce ona wytwarzać dodatkowe ilości prądu i ciepła...
więcej >>

Energia z OZE

Bardziej ekologicznie, a i nawet opłacalnie jest zamiana oleju czy gazu na słomę albo granulat drzewny. Elektrociepłownia Tychy zamierza uruchomić produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii... więcej >>

Kogeneracja będzie wytwarzać energię z biomasy

31 października wrocławska Kogeneracja otrzymała Decyzję Prezesa Regulacji Energetyki, rozszerzającą zakres dotychczasowej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej o możliwość jej wytwarzania również ze wspólnego spalania węgla kamiennego i biomasy... więcej >>

Związek Miast Czystej Energii

W Włocławku powstanie stowarzyszenie Związek Miast Czystej Energii, którego celem będzie m.in. popularyzacja wykorzystania geotermicznej energii odnawialnej... więcej >>

Elektrownie wiatrowe w Zachodniopomorskim

W okolicach wsi Roby w Zachodniopomorskim powstanie pięć elektrowni wiatrowych.
Radni gminy podjęli uchwałę w sprawie lokalizacji wiatraków w rejonie Bieczyna około 3 km od Robów... więcej >>

Grzanie słomą

Polacy przestraszyli się rosnących cen gaz, oleju opałowego i węgla. Wielu ludzi poszukuje tańszych źródeł ciepła. W przydomowych kotłowniach pali się już słomą, ziarnem żyta i trocinami... więcej >>

Jerzy Buzek o ekologicznych sposobach produkcji energii

Profesor Jerzy Buzek, były premier uważa, że paliwem przyszłości jest wodór. Wodór jednak nie istnieje w postaci wolnej w przyrodzie, więc należy go wyprodukować z innego paliwa, na przykład z węgla, ropy naftowej czy z energii atomowej... więcej >>

Kłopotliwa biomasa

„Rzeczpospolita” napisała, że po dopłaty z tytułu upraw energetycznych zgłosiło się pięć razy więcej rolników, niż przewidziało Ministerstwo Rolnictwa... więcej >>

BOT Elektrownia Opole S.A. spełnia wymogi EMAS

BOT Elektrownia Opole SA uzyskała wpis do rejestru organizacji spełniających wymogi europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS... więcej >>

MVV oddał farmy

Hiszpańska Iberdrola przejęła osiem farm wiatrowych na Pomorzu należących dotychczas do MVV Eternegy Polska... więcej >>

Większe dopłaty roślin energetycznych

Minister rolnictwa Jerzy Pilarczyk, poinformował, że Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie dopłat do upraw energetycznych... więcej >>

Największa farma wiatrowa w Polsce.

Polska Izba Gospodarczej Energetyki Odnawialnej poinformowała, że w Tymieniu w woj. zachodniopomorskim odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszą... więcej >>

Rząd: Więcej energii z biomasy, wiatru i wody.

Rada Ministrów zaakceptowała ″Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terenie... więcej >>

Rządowy program łączenia energetyki wiatrowej z energetyką szczytowo -pompową.

Pod koniec sierpnia 2005 odbyło się robocze spotkanie poświęcone rządowemu programowi łączenia energetyki wiatrowej z energetyką szczytowo - pompową... więcej >>

Energia z pola.

Zgodnie z unijnymi przepisami, na każde 100 zużytych megawatów co najmniej 3 powinny pochodzić z odnawialnych źródeł takich jak woda, wiatr, biogaz lub rośliny opałowe... więcej >>

Ogniwa słoneczne.

Już w całkiem nieodległej przyszłości na rynek wprowadzone zostaną nowoczesne oparte na nanotechnologii ogniwa słoneczne, które poprzez niski koszt produkcji zwiększą procentowy... więcej >>

Produkcja wierzby energetycznej.

Nowy projekt nowelizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przewiduje dopłaty do wierzby energetycznej... więcej >>

BOT: „Pozwolenie zintegrowane”.

„Pozwolenie zintegrowane” to pewien rodzaj licencji na prowadzenie działalności wytwórczej. Wymaga tego prawo polskie i unijne. „Pozwolenie zintegrowane” wyznacza... więcej >>

Nowa turbina do elektrowni wiatrowej w Świeciu.

Polish Energy Partners zainwestuje 38,6 mln złotych w nową turbinę, która zostanie uruchomiona na początku 2007 roku w elektrociepłowni w Świeciu. A w październiku... więcej >>