e-Energetyka

Inwestycje w OZE w I kwartale br. w dół 2018-04-12


Wartość inwestycji z OZE poprzedniego kwartału jest o 10 proc. niższa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017. Jeszcze bardziej spadły inwestycje w globalnym sektorze fotowoltaicznym – o 19 proc. r/r do poziomu 37,4 mld dolarów, co Bloomberg tłumaczy niższą aktywnością na niektórych rynkach, ale także spadającym kosztem instalacji PV, który w przypadku sektora przemysłowych farm PV miał zmaleć o 7 proc. r/r.

Mimo spadku wartości inwestycji w fotowoltaikę w pierwszym kwartale br. Bloomberg, zakłada, że w tym roku przybędzie na świecie większy potencjał elektrowni fotowoltaicznych niż w rekordowym roku 2017, kiedy zainstalowano 98 GW.

W I kwartale br. wzrosła natomiast o 10 proc. r/r wartość inwestycji w energetyce wiatrowej, do poziomu 18,9 mld dolarów. Wartość inwestycji w energetyce biomasowej i waste-to-energy spadła o 29 proc. do 679 mln dolarów, w małej energetyce wodnej do 50 MW – o 32 proc. do 538 mln dolarów, natomiast wzrosła wartość inwestycji w energetyce geotermalnej – o 39 proc. do 1 mld dolarów.

O dynamice inwestycji w sektorze fotowoltaicznym jak i w pozostałych sektorach OZE decydować mają w tym roku ponownie Chiny, które – jak policzył Bloomberg – w pierwszym kwartale br. odpowiadały za 40 proc. globalnych inwestycji w OZE, wydając w tym obszarze 26 mld dolarów, czyli o 27 proc. mniej niż rok wcześniej.

Spadły również inwestycje w OZE w Europie – o 17 proc. do poziomu 6 mld dolarów. Spadek w tym przypadku wynikał – jak zauważa Bloomberg – z braku nowych umów na finansowanie morskich farm wiatrowych, które we wcześniejszych kwartałach decydowały o wartości inwestycji w europejskim sektorze OZE.

W pierwszym kwartale 2018 r. mocno spadły inwestycje w odnawialne źródła energii w Japonii – o 54 proc. do poziomu 1,4 mld dolarów.

Wzrosły natomiast inwestycje w Stanach Zjednoczonych, gdzie wydano na energetykę odnawialną 10,7 mld dolarów, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

Analitycy Bloomberga podkreślają przy tym rosnącą rolę na globalnej mapie inwestycji w OZE krajów rozwijających się. Potwierdzają to ogromne inwestycje uruchamiane w Ameryce Południowej, Afryce Północnej czy Indiach, gdzie w I kwartale wartość inwestycji wzrosła o 9 proc. r/r do poziomu 3,6 mld dolarów.

W ubiegłym kwartale zamknięto finansowanie m.in. dla realizowanego w Maroku projektu ogromnej elektrowni słonecznej Noor, w której połączone zostaną technologie fotowoltaiczna i CSP i której moc sięgnie w sumie 800 MW. Realizacja tej inwestycji ma kosztować około 2,4 mld dolarów, a kredyty na nią przyznały m.in. niemiecki państwowy bank KfW oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Z kolei w Indiach finansowanie przyznano na realizację jednej z największych na świecie elektrowni fotowoltaicznych, której moc ma sięgnąć 709 MW i którą realizuje firma NLC, a w Meksyku taki status osiągnął projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 404 MW realizowany przez hiszpańską Accionę kosztem 493 mln dolarów.

Analityk Bloomberga Abraham Louw podkreśla, że o ile wartość inwestycji w odnawialne źródła energii w poprzednim kwartale była najniższa od trzeciego kwartału 2016 r., o tyle jest jeszcze za wcześnie, aby prognozować spadek inwestycji w całym 2018 r. Korzystnie na tegoroczny wynik mają wpłynąć zwłaszcza umowy dotyczące finansowania ogromnych morskich farm wiatrowych, których podpisania Bloomberg spodziewa się w najbliższych miesiącach w W. Brytanii, Danii, Holandii i Belgii.

Źródło: gramwzielone.pl