e-Energetyka

RWE dopuszczony do prywatyzacji Enei 2009-08-19


W dniu 17 sierpnia 2009 roku Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o dopuszczeniu do kolejnego etapu procesu prywatyzacji spółki Enea S.A. potencjalnego inwestora, którym jest niemiecki koncern energetyczny RWE.

Wcześniej Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że otrzymało dwie odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie sprzedaży przez rząd 67,05% akcji Enei. W końcu lipca MSP ogłosiło zaproszenie do negocjacji sprawie sprzedaży 295.987.473 akcji, stanowiących 67,05%.

Według stanu na 31 marca br. najwięksi akcjonariusze spółki Enea to: Skarb Państwa (76,48%) a po przekazaniu akcji pracowniczych (67,05%), Vattenfall AB (18,67%), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (2,50%), Enea SA (0,26% - akcje nabyte w ramach opcji stabilizacyjnej), zaś pozostali akcjonariusze posiadali 2,09%.

Źródło: ISB