e-Energetyka

Wiadomości branżowe

Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego powstanie do końca 2016 roku

W Ministerstwie Energii 25 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu  ds. opracowania Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego na lata 2016-2030. Podczas spotkania określono harmonogram prac, ustalono również, że ostateczna wersja programu zostanie opracowana do końca 2016 r. Posiedzeniu przewodniczył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

więcej >>

Ministerstwo Energii poszukuje Innowacji dla energii

Zachodzące w skali globalnej procesy ekonomiczne, rozwój trendów technologicznych i nowych modeli biznesowych sprawiają, że dziś bezpieczeństwo energetyczne oraz dostęp do łatwej i taniej energii stają się obszarami kluczowymi dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności światowych gospodarek.

więcej >>

Nowy wzór wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia OZE

Na stronie Urzędu Regulacji Energetyki dostępny jest nowy przykładowy wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia energii odnawialnej.

więcej >>

Będzie kolejna nowelizacja ustawy o OZE

1 lipca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Obecnie ruszają prace nad kolejną nowelizacją ustawy o OZE.

więcej >>

Chłód z rzeki, morza lub… ciepła sieciowego - czy alternatywne metody produkcji chłodu mogą stać się ulgą dla systemu energetycznego?

Ocieplenie klimatu i coraz bardziej upalne lata wpływają na popularyzację urządzeń klimatyzacyjnych w krajach, gdzie dotychczas panował klimat umiarkowany, takich jak Polska. Przekłada się to na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną w miesiącach letnich, co stanowi obciążenie dla krajowych systemów energetycznych. Rozwiązaniem, które mogłoby pomóc w odciążeniu sieci mogą się okazać alternatywne metody produkcji chłodu rozwijane przez Fortum.

więcej >>

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły przetarg na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-09-13
Modernizacja instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym, Warszawa. więcej»
2016-09-14
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa. więcej  »
2016-09-20
Prawo budowlane 2016 - z uwzględnieniem zmian i nowelizacji, Kraków. więcej  »
2016-09-21
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w 2016 r. - obecne oraz planowane zmiany prawne, Warszawa. więcej  »
2016-09-23
Aukcje OZE - jak zarobić na Odnawialnych Źródłach Energii?, Warszawa. więcej  »