e-Energetyka

Bliżej prawa

Nowe zasady dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku na wniosek ministra energii dokonano nowelizacji tzw. rozporządzenia dywersyfikacyjnego Rady Ministrów. Weszło ono w życie 10 maja 2017 r.

więcej >>

Wiadomości branżowe

Memorandum ws. Baltic Pipe podpisane

W Kopenhadze 9 czerwca 2017 r. szefowie rządów Polski i Danii podpisali memorandum w sprawie realizacji kluczowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projektu inwestycyjnego Baltic Pipe (Gazociągu Bałtyckiego). W oficjalnej delegacji polskiego rządu uczestniczył także wiceminister energii Michał Kurtyka.

więcej >>

Minister Piotrowski: Krajowy System Elektroenergetyczny jest systemem bezpiecznym

- Raport ENTSO-E dotyczący bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego został przez media przedstawiony w „krzywym zwierciadle”. Pokazuje on pesymistyczne scenariusze w warunkach pogodowych, których wystąpienie w tym roku jest praktycznie niemożliwe – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Górnictwo węgla kamiennego w latach 2007-2015 – wyniki kontroli NIK

W latach 2007-2015 nie wykorzystano szans jakie górnictwu węgla kamiennego dały zarówno efekty wcześniejszych reform tego sektora jak i dobra koniunktura na węgiel kamienny. Program rządowy, określający wytyczne działalności górnictwa na lata 2007-2015 został opracowany nierzetelnie i zbyt ogólnikowo, a strategie spółek węglowych, oparte na mało realistycznych założeniach, szybko się dezaktualizowały. W praktyce działania restrukturyzacyjne w większości przedsiębiorstw górniczych zostały zaniechane, co przyczyniło się do załamania ich kondycji w okresie dekoniunktury na rynku węgla.

więcej >>

Założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, które odbyło się 8 czerwca zaprezentowane zostały założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE) oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Na farmie wiatrowej Energi powstanie największy w Polsce magazyn energii

Energa, Hitachi i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują największy w Polsce hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej o mocy ok. 6 MW i pojemności ok. 27 MWh. Będzie on elementem prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. Energa Wytwarzanie wybrała właśnie wykonawcę koncepcji oraz projektu budowlanego magazynu.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-06-27
Gospodarka odpadami w firmie - aktualne przepisy oraz planowane zmiany, Warszawa więcej  »
2017-07-03
Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie w 2017 r. Realne korzyści dla przedsiębiorstwa, czy tylko wymóg prawny?, Warszawa więcej  »
2017-07-07
Nowe narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce - zmiany wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową, Warszawa więcej  »
2017-08-21
Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - warsztaty, Warszawa więcej  »
2017-08-22
Prawno-środowiskowe obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie ochrony środowiska, Warszawa więcej  »