e-Energetyka

Bliżej prawa

Cena referencyjna energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

11 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r.

więcej >>

Zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci – projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci jest realizacją zawartej w art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, delegacji ustawowej, która nakłada obowiązek określenia warunki przyłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej, w tym wymagania techniczne w zakresie przyłączania tych instalacji, a także szczegółowy zakres obowiązku i warunki techniczne zakupu ciepła.

więcej >>

Sposób obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych – projekt rozporządzenia

Do konsultacji został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania udziału energii ze źródeł odnawialnych.

więcej >>

Wiadomości branżowe

NIK o dostosowaniu polskiego przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działania administracji publicznej na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego. Regulacje prawne określające warunki prowadzenia działalności powodującej emisję gazów cieplarnianych wprowadzono z blisko trzy letnim opóźnieniem, a część aktów wykonawczych nie zostało wydanych nawet do zakończenia kontroli NIK.

więcej >>

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego

- Realizowany przez nas proces restrukturyzacji górnictwa jest działaniem, które wymaga czasu. Nieuzasadnione jest wyciąganie zbyt daleko idących wniosków na podstawie realizacji programu po zaledwie kilku miesiącach – podkreśla wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

więcej >>

Zespół Trójstronny o obciążeniach publiczno-prawnych w górnictwie i sytuacji w sektorze

- Pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami prawnymi dla sektora górnictwa. Wiemy, jak bardzo oczekiwane i potrzebne jest odciążenie kopalń z niektórych opłat i podatków. I te prace są na bardzo zaawansowanym poziomie. Stworzenie takich regulacji wymaga jednak współpracy kilku resortów i dzisiejsze wspólne stanowisko z pewnością je ułatwi - powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podczas posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Spotkanie odbyło się 7 listopada 2016 r. w Katowicach.

więcej >>

ME: w ramach aukcji 2016 powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne

- Zakładamy, że w ramach aukcji ogłoszonych w 2016 r. powstaną nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 100 MW - podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski o Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i technologiach IGCC

- Polska potrzebuje stabilnych i czystych źródeł energii elektrycznej. Do tego celu wykorzystana  powinna być energetyka jądrowa i czyste technologie węglowe – powiedział wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski, w trakcie spotkania z Yosuke Takagi, wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii, które odbyło się 18 października 2016 r.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-11-14
Pomiary elektroenergetyczne niskiego napięcia – jak to się robi?, Warszawa. więcej  »
2016-11-15
Warsztat pomiarowca – ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym, Warszawa. więcej  »
2016-11-16
Fotowoltaika: Jak zarobić w świetle obowiązującej ustawy o OZE? Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, Warszawa. więcej  »
2016-11-17
Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Kurs dla przyszłych projektantów PV, Warszawa. więcej  »
2016-11-21
Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców zgodnie z najnowszymi przepisami, Warszawa. więcej  »