e-Energetyka

Bliżej prawa

Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

1 października weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw.

więcej >>

Eko-energia

Minister Tchórzewski: Biogazownie rolnicze przyczyniają się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

- Dzisiejsza uroczystość to kolejny milowy krok w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce, w szczególności sektora biogazu rolniczego. Dzięki powstaniu tej biogazowni moc zainstalowana elektryczna wszystkich wytwórców biogazu rolniczego przekroczyła 100 MW – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas otwarcia biogazowni rolniczej w miejscowości Tończa, 3 października 2016 roku.

więcej >>

Wiadomości branżowe

Energa rozpoczyna magazynowanie energii

Pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5 MWh pojemności został uruchomiony w okolicach Pucka na Pomorzu. W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną i istniejącymi już źródłami wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami, utworzy on tzw. lokalny obszar bilansowania (LOB). To pierwsza tego typu inwestycja w skali kraju.

więcej >>

Fundusze unijne dla branży elektroenergetycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR) na projekty, które wspierać mają rozwój strategicznych sektorów polskiej gospodarki. Nowa inicjatywa, realizowana pod nazwą PBSE, kierowana jest do firm i konsorcjów przedsiębiorstw branży elektroenergetycznej.

więcej >>

ME: Restrukturyzacja sektora węgla kamiennego zwiększy jego konkurencyjność

Trwa proces restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Jest on prowadzony dwutorowo, a działania zostały zaplanowane w perspektywie długofalowej.

więcej >>

KE pozytywnie o polskim systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

Komisja Europejska 28 września 2016 r. wydała pozytywną decyzję w sprawie polskiego systemu wsparcia dla certyfikatów pochodzenia energii z procesu skojarzonego wytwarzania czyli tzw. kogeneracji.

więcej >>

Nowy model rynku energii elektrycznej

- Nowa architektura rynku energii powinna uwzględniać wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego i utrzymanie odpowiedzialności poszczególnych państw członkowskich za długoterminową wystarczalność zdolności wytwórczych – powiedział wiceminister Michał Kurtyka podczas seminarium poświęconego nowemu modelowi rynku energii elektrycznej. Spotkanie odbyło się 4 października 2016 r. w Ambasadzie RP w Paryżu.

więcej >>

Przedstawiciele KE przychylnie o koncepcjach zmian w polskim projekcie jądrowym

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski spotkał się z Gerassimosem Thomasem, zastępcą dyrektora generalnego DG Energy i Massimo Garribba, dyrektorem obszaru energii jądrowej, bezpieczeństwa i ITER DG Energy. Do spotkania doszło w trakcie XI Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF) w Bratysławie 3-4 października 2016 roku.

więcej >>

Wiceminister Piotrowski: Energetyka jądrowa to istotny element transformacji sektora energetycznego

- Polski rząd uznaje energetykę jądrową za istotny element transformacji sektora energetycznego. Jest to technologia zeroemisyjna, która dzisiaj odpowiada za 50 proc. czystej energii produkowanej w Europie – powiedział wiceminister energii Andrzej Piotrowski w trakcie XI posiedzenia plenarnego Europejskiego Forum Energii Jądrowej (ENEF), które odbyło się 3-4 października 2016 roku w Bratysławie.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2016-10-26
Karty charakterystyki i oznakowanie niebezpiecznych produktów chemicznych - teoria i praktyka, Warszawa. więcej  »
2016-10-28
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – najnowsze zmiany w OOŚ od 1 stycznia 2017. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Warszawa. więcej  »
2016-11-03
Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w 2016 r. - obecne oraz planowane zmiany prawne, Warszawa. więcej  »
2016-11-08
Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu, Warszawa. więcej  »
2016-11-15
Warsztat pomiarowca – ćwiczenia praktyczne na zakładzie przemysłowym, Warszawa. więcej  »