e-Energetyka

Kalendarz seminariów

2017-05-08
Prawo wodne - najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie, Warszawa więcej  »
2017-05-12
Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - warsztaty, Warszawa więcej  »
2017-05-12
Znowelizowane postępowanie administracyjne w praktyce, Warszawa więcej  »
2017-05-16
Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r., Warszawa więcej  »
2017-05-19
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - najnowsze zmiany w OOŚ od 1 stycznia 2017., Warszawa więcej  »