e-Energetyka

Kalendarz seminariów

2018-01-16
Audyt energetyczny w przedsiębiorstwie w 2018 r. Realne korzyści dla przedsiębiorstwa, czy tylko wymóg prawny?, Warszawa więcej  »
2018-01-17
Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r., Warszawa więcej  »
2018-01-17
Gospodarka wodno-ściekowa - nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2018, Warszawa więcej  »
2018-01-25
Prawo wodne - najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie, Warszawa więcej  »
2018-01-29
OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym - warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie, Warszawa więcej  »