e-Energetyka

Eko-energia

W 2017 r. w sieci Enea Operator pojawiło się ponad 1,8 tys. mikroinstalacji

W ostatnim kwartale 2017 roku spółka Enea Operator przyłączyła do swojej sieci dystrybucyjnej niemal 500 mikroinstalacji. W całym ubiegłym roku Enea przyłączyła nieznacznie mniej mikroinstalacji niż w roku 2016. Ich łączna moc była za to nieznacznie większa.

więcej >>

Inwestycje w OZE w I kwartale br. w dół

Bloomberg policzył, że w pierwszym kwartale 2018 r. wartość globalnych inwestycji w odnawialne źródła energii sięgnęła 61,1 mld dolarów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spadła wartość inwestycji w energetyce słonecznej, wzrosła natomiast w energetyce wiatrowej.

więcej >>

Wiadomości branżowe

Blok 910 MW w Jaworznie z finansowaniem Polskiego Funduszu Rozwoju

- Cieszę się, że realizowane są nowe inwestycje w energetyce. Dzięki nim sektor energetyczny będzie gotowy na wyzwania, jakie staną przed nim w najbliższych latach  - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 marca 2018 r. w Warszawie podczas uroczystości podpisania umowy inwestycyjnej pomiędzy TAURON Polska Energia a Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Umowa obejmuje inwestycję do 880 mln zł na realizację budowy bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie.


więcej >>

Komisja PE za zmianami w dyrektywie gazowej

- Objęcie wszystkich gazociągów importowych prawem unijnym ograniczy możliwość zachowań antyrynkowych i zwiększy poziom przejrzystości w dostawach gazu do UE. Rosyjskie gazociągi nie mogą funkcjonować poza tymi regulacjami i cieszę się, że instytucje unijne również mają takie stanowisko - komentuje minister energii Krzysztof Tchórzewski ustalenia Parlamentu Europejskiego (PE) ws. dyrektywy gazowej.


więcej >>

Pozytywne efekty zmian nowego podejścia do przetargów i inwestycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Powołanie w maju 2017 r., w ramach struktur PSE S.A., Centralnej Jednostki Inwestycyjnej zaowocowało zmianami w sposobie prowadzenia postępowań przetargowych. Wypracowano rozwiązania pozwalające na efektywniejszą realizację planu inwestycyjnego przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na rynek wykonawczy. Spółka podsumowuje doświadczenia z postepowań na kwotę niemal 1,3 mld zł brutto.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2018-04-18
Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, odpadów oraz opłaty produktowej za opakowania, Warszawa więcej  »
2018-04-27
OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym - warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie, Warszawa więcej  »
2018-05-10
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym, Warszawa więcej  »
2018-05-14
Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r., Warszawa więcej  »
2018-05-16
Obsługa urządzeń energetycznych w ZOZ-ach dla serwisantów - egzamin kwalifikacyjny, Warszawa więcej  »