e-Energetyka

Eko-energia

Lewiatan ma pomysł na nadpodaż świadectw pochodzenia

Rozwiązaniem, które może zminimalizować problem nadpodaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE, będzie utrzymanie zapisanej w ustawie wysokości ich obowiązkowego zakupu. Może to pomóc zbilansować obecną nadpodaż na rynku, co i tak wymagać będzie kilku lat - proponuje Konfederacja Lewiatan w opinii do projektu rozporządzenia ministra energii.

więcej >>

Wiadomości branżowe

Magazynowanie energii kluczem do e-mobilności

Podczas gdy rośnie zużycie energii, a tak wiele mówi się o e-mobilności i pojazdach elektrycznych,coraz istotniejszą rolę odgrywa zagadnienie jej magazynowania. Potencjalne koncepcje postępu w technologii magazynowania energii są jednym z tematów raportu „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”.

więcej >>

Dostawy paliw gazowych – sprawozdanie z wyników monitorowania

Jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Ministerstwo Energii, zarówno dostawy paliw gazowych, jak i polski system gazu ziemnego w 2016 r. funkcjonowały bez zakłóceń. Dokument identyfikuje również szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na rozwój sektora paliw gazowych w Polsce.

więcej >>

NCBR: mocne wsparcie dla innowacji w sektorze elektroenergetycznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.

więcej >>

Minister Tchórzewski: Nie ma jeszcze decyzji o budowie elektrowni jądrowej

4 sierpnia Ministerstwo Energii poinformowało, że jeszcze nie zapadła żadna decyzja dotycząca decyzji w zakresie budowy elektrowni jądrowej.

więcej >>

Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

1 sierpnia rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Na działania inwestycyjne w tym obszarze Narodowy Fundusz zarezerwował pół miliarda złotych.

więcej >>

Kalendarz seminariów

2017-08-29
Podatek akcyzowy w 2017 r. - ostatnie zmiany, praktyka i orzecznictwo, Warszawa więcej  »
2017-08-31
Dochodzenie roszczeń z tytułu realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem najnowszych przepisów od 1 czerwca 2017 roku, Warszawa więcej  »
2017-09-01
Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r., Warszawa więcej  »
2017-09-04
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a., Warszawa więcej  »
2017-09-11
Audyty zewnętrzne EMAS - nowy obowiązek gospodarujących odpadami, Warszawa więcej»